Jobmonitor. Search results for cronimet-nordic-ou

1518 Jobs found

Used filters:
 • cronimet-nordic-oux
Displaying 1-50 of 1518 results.
 • Company BD Design AS in Koogi
  07.08.2020

  Tööülesanded: Tootmis-ja kontoriruumide koristus; puhkeruumi/köögi koristamine; olmeruumide puhastus; põrandate kuiv- ja niiskepuhastus; tolmu ja muu mustuse eemaldamine vabadelt pindadelt; prügikastide tühjendamine; uste, seinte, klaas-ja peegelpindade puhastus.Omalt poolt pakume: Kindlat töötasu; stabiilset töökohta.Muud nõuded: Kohusetunne; füüsiline vastupidavus/kiirusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts LÕUNA PAGARID in Other
  07.08.2020

  Tööülesanded: Hoolduskoristuse teostamine tootmis-, kontoriruumides.Omalt poolt pakume: Väljaõpe kohapeal. Omatöötaja soodustused.Muud nõuded: kohusetundlik, füüsiliselt vastupidavKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Riigikohus in Luua
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Riigikohtu direktorina juhid Eesti kõrgeima kohtu eelarveprotsessi ning õigusemõistmistteenindavate struktuuriüksuste tööd, Sinu kätes on tegevuskavade väljatöötamine janende elluviimine ning organisatsioonikultuuri kujundamine.Omalt poolt pakume: Riigikohtus ootab Sind põnev ja vastutusrikas võimalus anda panus õigusemõistmise tõhusasse toimimisse ja teha koostööd Eesti õigusmaastiku tippudega, väga head võimalused isiklikuks ja professionaalseks arenguks, väärikas tasu, suurepärane töökeskkond ning 35 päevane põhipuhkus. Riigikohtu direktor nimetatakse ametisse viieks aastaks alates 1. jaanuarist 2021.Muud nõuded: Tugev kandidaat:* tunneb Eesti avaliku halduse korraldust ning suudab luua riigi kõrgeima kohtu rolli, võimalusi ja arenguvajadusi arvestava visiooni ning leida k...

 • Company Hiiumaa Tarbijate Ühistu in Emmaste
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Emmaste kauplusesseTööülesanded: - klientide teenindamine kassas- abistamine müügisaalisOmalt poolt pakume: - töökohta usaldusväärses ettevõttes- kohapealset väljaõpet ja juhendamist- tööd graafiku alusel- omatöötaja soodustusiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ökokoristus OÜ in Kõdu
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tallinnas ja selle ümbrusesTööülesanded: Kodukoristaja tööks on Tallinnas ja selle ümbruses asuvate kodude regulaarne koristamine. Kodukoristaja on nagu kodu hea haldjas, kes aitab korra majja lüüa ja heast kodukoristajast saab sageli pere hea sõber. Meie toredate klientide jaoks on oluline, et kodu saaks puhtaks karmi keemiata.Su head tööd oskavad vääriliselt hinnata nii meie kliendid kui ka meie.Omalt poolt pakume: Korralikku väljaõpet ja kaasaegseid töövahendeid.Täis- või osalise tööajaga töötamise võimalust.Kütusekompensatsiooni oma auto kasutamisel.Sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tervisekirjastus OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Töö seisneb meie klientidega suhtlemises, neile uute meditsiinialaste väljaannete tutvustamises ja vastavalt kliendi soovile tellimuste vormistamises.Omalt poolt pakume: Telemarketingialast väljaõpet ja suhtlemisoskuste lihvimist, kaasaegset töökeskkonda ning toetavat kollektiivi. Võimalust suhelda paljude meeldivate inimestega.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui oled julge ja sulle meeldib suhelda erinevate inimestega; Sul on hea eneseväljendusoskus, valmisolek aktiivseks müügitööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Okta transport OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Töö iseloom on Harjumaa maakonnaliinide teenindamine. Väljaõpe toimub jooksvalt. Omalt poolt pakume: Kindlat kokkulepitud tasu, mis alati makstakse õigel ajal. Hilisemal perioodil kui kõigile sobib ja vormistame täistöö ajale, pakume omalt poolt kuus korra spordi kompensatsiooni. Meeldivat kollektiiviMuud nõuded: Bussijuht on kohustatud kandma Tellija poolt nõutavat riietust. Varasem bussijuhi kogemus on oluline vähemalt 2a. Täitma oma töökohustusi korrektselt, omama d-kat lube ja kood95. Peab olema kehtiv tervisetõend. Liikluses käituma korrektselt ja klientidega suhtlema alati viisakalt ja olema abivalmisKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ BREM Puhastus in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Jõhvi toidukauplusesTööülesanded: Regulaarne hoolduspuhastus kaubandusettevõttes: poepindade ning siseruumide koristus- ja hoolduspuhastustööd (põrandate kuiv- ja niiskepuhastus, tolmu võtmine erinevatelt pindadelt, prügikastide tühjendamine ja puhastamine, klaas- ja peegelpindadelt plekkide eemaldamine jne).Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, tööriided, meeldivat töökeskonda ja kollektiivi.Muud nõuded: Aus, kohusetundlik ja korrektne, kiire kohanemis- ja õppimisvõime, vajalik puhastusteenindaja tunnistusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kehtna Vallavalitsus in Kehtna
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: • Kehtna Põhikooli juhtimine; • Asutuse arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile.Direktori peamised tööülesanded on kirjas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikes 2.Omalt poolt pakume: •enesetäiendamise võimalusi;•mitmekesist ja väljakutsete rohket tööd;•võimalust koostöös valla haridusjuhtidega kujundada Kehtna valla hariduselu.Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:•vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele;•vastutustunne, korrektsus, täpsus;•teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;•B-kategooria juhiluba...

 • Company Aktsiaselts Pihlaka in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: *toodangu valmistamisel abistamine*tooraine ettevalmistamine*tooraine kvaliteedi jälgimine*tooraine realiseerimisaja jälgimine*ettevalmistatud tooraine säilitamine*nõude pesemine*kollektiivi abistamine *töökoha ja töövahendite korrashoid*valmisolek töötada nädalavahetustel ja pühade ajalOmalt poolt pakume: *sõbralikku kollektiivi*vajadusel väljaõpet*konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima kui oled kohusetundlik, täpne ja aus.Oled kursis hügieeninõuetega ning omad kehtivat tervisetõendit.Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Krumet Haldus in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Ehitusalased tööülesanded:- Põrandakatete paigaldus- Uste paigaldused- Maalritööd- Kipsitööd (Enamjaolt)Omalt poolt pakume: Stabiilset töödKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haridus- ja Noorteamet in Läste
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Laste psühholoogiline hindamine, vajaduste ja võimaluste välja selgitamine.Hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine.Lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.Piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine.Arendustegevustes osalemine.Omalt poolt pakume: Haridus- ja Noorteametis on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust. Peame oluliseks meie töötajate arengut, tervist, perekonda, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda.Ootame tööle osalise tööajaga psühholoogi, kes teenindaks eelkõige Rajaleidja Võru ja Põlva piirkonda.Muud n...

 • Company SAVALA MASINAÜHISTU in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Farmis loomade söötmine, asemete korrastamine, muud vajalikud tööd farmis.Omalt poolt pakume: Head kollektiivi; stabiilset tööd.Muud nõuded: Kohusetundlik, hea suhtleja, positiivse ellusuhtumisega; meeskonnatöötaja;eesti või vene keele oskus suhtlustasandil;soovitatav töökogemus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Estonian Lines OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Kaugbussiliinide ja töötajate vedude teenindamine.Omalt poolt pakume: Mugavaid Volvo ja Scania busse töövahendiks. Graafikuga tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing MARELLABELL in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Toitude valmistamine, serveerimine, töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Vajadusel väljaõpet, väikest sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Tervisetõend. Soovitatav eelnev töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Kuressaare Soojus in Kuressaare
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: AS Kuressaare Soojus võtab tööle kontorispetsialisti, kelle ülesandeks saavad olema erinevad tööd, mis on seotud raamatupidamisega, aruandlusega ja tehnilise dokumentatsiooni korrashoiuga.Omalt poolt pakume: - kaasaegseid töötingimusi,- koolitusvõimalusi,- sportimistoetust.Muud nõuded: Eeldame varasemat kontoritöö kogemust, õppimisvõimet, kohusetunnet, töökust. Kasuks tuleb: raamatupidamisalane haridus; töökogemus raamatupidamistarkvaraga SAF; Excel-i kasutusoskus; joonestamisprogrammiga Autocad töötamise kogemus; ArcGis tarkvaraga töötamise kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Arke Lihatööstus AS in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Work tasks: Cutting pig and cattle carcasses according to the cutting scheme.We offer: Stable year-round diverse work in a company with good reputation. On-site training possibility. Full-time work, modern workig environment, proper tools. Salary based on piece work, great earning potential. We are offering personal car compensation, free swimming in swimming pool.Other requirements: Work requires correctness, accuracy, previous work experience is an advantage.Option to work from home: No...

 • Company AERMEST OÜ in Luua
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Pakutav töö nõuab kandidaadilt nii müügijuhi oskuseid, kui ka tehnilist taiplikkust ja kasuks tuleb kliimaseadmete erialane haridus. Töö pakub kandideerijale eneseteostuse võimalusi ja on vaheldusrikas. Võimalus kohtuda klientidega, teha hinnapakkumisi ja esitada tellimusi. Töö iseloomu juurde kuulub veel erinevates keeltes suhtlemine, kirjutamine ja ringi reisimine. Samuti tuleb luua kliendisuhteid, neid hoida ja arendada.Omalt poolt pakume: - Konkurentsivõimelist -ja motiveerivat töötasu - Vajalikud vahendid iseseisvaks tööks - Kaasaegset töökeskkonda - Sõbralikku ja abivalmis meeskonda - Täiendkoolitusi Eestis ja ItaaliasMuud nõuded: - Eelnev müügitöö kogemus- Tehniliste jooniste tundmine- Hea suhtleja ja argumenteerimisoskus- Hea eesti, vene ja inglise keele oskus- Kohu...

 • Company osaühing Goldstern in Rootsi
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Rahvusvaheliste vedude autojuhtTööülesanded: Pakume tööd kohusetundlikule CE-kategooria autojuhile, kelle tööks on Kaubavedu Skandinaavias (Soome, Rootsi)Kaubavedu Eesti-Itaalia ja Eesti-Hispaania (kardinhaagisega)Kauba toimetamine sihtkohta õigeaegseltKauba peale- ja mahalaadimineOmalt poolt pakume: Stabiilset töödkonkurentsivõimelist palkaKorralikku tehnikatPikaajalist töösuhetMuud nõuded: Ausus, kohusetundlikkus, töökusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Tallinna Lennujaam in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  tähtajatuTööülesanded: Tallinna lennujaama reisiterminali tehniliste süsteemide ja seadmete hooldus sh. lennukite maatoiteseadmed ning pagasitranspordisüsteemid, samuti elektrivarustuse -, ventilatsiooni-, jahutus- ja muud hoonetetehnosüsteemid. Jooksvate hooldustööde teostamine reisiterminali hoones.Omalt poolt pakume: Lennujaamas toimetame arenevas töökeskkonnas. Kolleegid on toetavad ja professionaalsed. Hoolime üksteisest ja oma klientidest, võtame vastutuse oma töö ja keskkonna eest.Tööl käimine on mugav, asume kesklinnale lähedal ja ka auto saad parkida tasuta.Oleme Sulle loonud soodsad võimalused ja suure valiku viise veeta oma vaba aega tervislikult ningsportlikult. Võimaldame töötajatele spordi - ja terviseedendamise teenuste kasutamist väga soodsateltingimustel ning 7 päeva tasus...

 • Company Osaühing Mulgi Lihakarn in Päide
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Paide poodi, Pärnu tn.6 PaideTööülesanded: Toidukaupade (värske liha, maasuitsusink ja vorstitooted) müük ja tellimine. Kauba vastuvõtmine ja koguste kontrollimine, kauba väljapanek ja müümine. Ruumide korrashoid ja dokumentide korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, tööle vastavat tasu.Muud nõuded: Toidukaupade tundmine, ausus, kohusetunne, puhtuse hoidmine, rõõmsameelne ja hea suhtleja, tahe töötada meeskonnas.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas in Läste
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Lastele (1,6-3a) turvalise arengukeskkonna loomine, laste eakohane arendamine, laste toitlustamise ja ruumide korrashoiu korraldamine.Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut, puhkust 35 kalendripäeva aastas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Company in Estonia OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Teenuste müük ja suhtlus ettevõtte klientidega telefoni ja e-posti teel inglise ja vene keeles.Omalt poolt pakume: Kontoritöö Tallinna kesklinnasIsiklik kabinetTäielik kohapealne koolitusStabiilne, konkurentsivõimeline töötasu koos edasise kasvu võimalusegaTöö mainekas rahvusvahelises ettevõttesLõplikud maksetingimused, mis põhinevad küsitluse ja prooviperioodi tulemustel.Muud nõuded: Hea inglise ja vene keele oskus.Head arvutioskused (Office, Excel ja Power Point).Täpsus, töökus, vastutusvõime.Kesk- või kõrgharidus.Eelnev müügikogemus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Virumaa katused OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Katuse- ja fassaaditööd,Liistprofiilide paigaldustöödvihmaveesüsteemid,turvatarvikud jmsÜldehitustöödOmalt poolt pakume: Püsivat töösuhet, stabiilsustTöötulemustest sõltuvat töötasuTöötamist töölepingu aluselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Humanlink Estonia OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kalalandi valmistaja tootmisesTööülesanded: Erinevad tööetapid kalalantide valmistamisel: koostamine, värvimine, lakkimine, puhastamine, liimimine, testimine, pakkimine. Töö on suures osas istuv. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal. Kaasaaegset töökeskkonda ja puhkeruume. Muud nõuded: Osavus ja oskus teha näputööd.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company GROSSBERG GROUP OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  üldehitajaTööülesanded: Tööulesanded on meil alati objektipõhisedOmalt poolt pakume: Usaldusväärset ja sõbraliku meeskonda. Paindliku töögraafikut ning konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Alkoholi ja narkootikumide tarbimine töö ajal rangelt keelatudKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company GROSSBERG GROUP OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Pakume nii pikaajalist kui objektipõhist tükitööd. Töö ülesanded selgitame alati objekti põhiselt! Objektid üle Eesti.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume usaldusväärset ja sõbraliku meeskonda. Paindliku töögraafikut ning konkurentsivõimelist töötasu. Aitame majutuse korraldamisel.Muud nõuded: Alkoholi ja narkootikumide tarbimine töö ajal rangelt keelatud! Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Kliendi tubade, söögiruumide, erinevate pindade kuiv- ja märgpuhastus, ukseklaaside ja peeglite puhastamine. Ühiskasutatavate ruumide kuiv- ja märgpuhastus. Omalt poolt pakume: Püsivat tööd, stabiilset töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company OÜ Anu Ait in Lao
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Kaupade pakendamine, vastuvõtmine, komplekteerimine ja väljastamine. Loomasööda tootmine.Omalt poolt pakume: Pikaajalist töösuhet arenevas organisatsioonis; tööd edule orienteeritud meeskonnas; väärikat motivatsioonipaketti; lisapuhkus 1x aastas; tööaega E-R kell 8.00-17.00. Muud nõuded: Kasuks tuleb lao ja tootmise planeerimise töökogemus ning tõstukijuhi lubade olemasolu. Hea füüsiline vastupidavusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Amadeia OÜ in Teenuse
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: -Klientide professionaalne ja sõbralik teenindamine-Klientide abistamine ja nõustamine-Aktiivne teenuse ja toodete müük-Arveldamine klientidega-Töö arvutiga-Salongi korrashoid.Kasuks tuleb: -Eelnev töökogemus teenindusvaldkonnas-Eelnev töökogemus turunduses ja müügis-Huvitumine tervislikest eluviisidest ja kodumaisest looduskosmeetikast.Omalt poolt pakume: -Ajakohast töökeskkonda-Aktiivset eneseteostusvõimalust-Võimalust pärast katseaega heade müügitulemuste korral teenida kõrgemat palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Envirolyte Industries International in Other
  07.08.2020

  chemical lab workerWork tasks: Processing of products with chemical reagents. Preparation of solutions.We offer: modern working conditions, training.Other requirements: - chemical education, knowledge in the field of chemistry-experience in a chemical laboratory or chemical productionOption to work from home: No...

 • Company Tallinna Vangla in Rae
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  vanglaametnikTööülesanded: Pakume tööd mees- ja naissoost valvuritele Tallinna Vanglasse (Linnaaru tee 5, Rae vald). Ametikoha põhieesmärk on tagada kinnipeetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele suunamine.Töö toimub graafiku alusel ja oleme paindlikud selle koostamisel.Omalt poolt pakume: • töötasu tööle asumisel 1300 eurot (bruto)• töötasu pärast väljaõpet 1425 eurot (bruto)• võimalus teenida erinevaid lisatasusid (vanglavälise saatja- ja ametiabiandja tasu kuni 221,86 eurot; relvastatud üksuse liikme tasu 240-330 eurot; juhendaja tasu)• 1-aastast väljaõpet töötasu säilitamisega• soodsat majutust Sisekaitseakadeemia ühiselamus• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 kalendripäeva puhkust• tasuta sportimisvõimalusi• haigushüvitist alates es...

 • Company Tallinna Vangla in Juba
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Taasühiskonnastamise valdkondTööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele.Omalt poolt pakume: • töötasu 1500 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• sõbralikku ja toetavat kollektiivi• sisse-elamisperioodil töökohal juhendamist• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva põhipuhkust• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• soodne toitlustus personalikohvikus• tasuta sportimisvõimalusi vanglas kohapealMuud nõuded: • omad erialast kõrgharidust• oled valmis läbi viima psühholoogilisi nõustamisi•...

 • Company Rauakoda Grupp OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Detailide koostamine ja kokkukeevitamine.Omalt poolt pakume: Elamist, transpordikulu kompenseerimistMuud nõuded: Kasuks tuleb keevitaja sertifikaat, B kategooria juhiloadKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Linna
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Arenguteenistuse vanemmaakorraldaja teenistusülesanded on:•eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;•kinnisasja sundvõõrandamise ja kinnisasjale sundvalduse seadmise küsimustega tegelemine;•linnamaale isikliku kasutusõiguse seadmise, sealhulgas sundvalduse seadmise, taotluste lahendamine;•maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;•kodanike vastuvõtmine ja nõustamine maaga seotud küsimustes;•informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;•oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;•töös kasutatavate dokumentide regi...

 • Company SECURITAS EESTI AKTSIASELTS in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tabasallu kaubanduspinnaleTööülesanded: * Turvalisuse tagamine kliendi objektidel.* Õigusrikkuja kinnipidamine ja politseile üle andmine.* Oma kohalolekuga probleemide tekkimise ennetamine ja turvatunde loomine.Omalt poolt pakume: * Sportimissoodustust.* Tasuta turvatöötaja kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud).* Tasuta vormiriietust.* Stabiilset töökohta, ausat palka koos kõigi lisatasudega, mis seadus ette näeb (ületunnitasu, koolitusel osalemise aja eest keskmist töötasu, öötöö tasu, riigipühade tasu).* Täienduskoolitusi ja karjäärivõimalusi.* Sõbralikku kollektiivi.* Paindliku töögraafikut (nii osaline kui täistööaeg, erineva pikkusega tööpäevad).* Kaubandusobjektidel tulemustasu iga politseile üle antud õigusrikkuja eest.* Jõulude ajal pisiperele kingitust.* Toetust lapse sünni puhul.* Iga...

 • Company OÜ KRAINE in Koogi
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  TäistööaegTööülesanded: Koka abistamine, toidutoorme käitlemine, salatite valmistamine, köögi korrashoid, enesekontrolli täitmine, nõude pesemine, toitude serveerimine, vajadusel klienditeenindaja asendamine. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal. Erialase täiendamise ja arenemise võimalust. Tänapäevaseid töötingimusi.Muud nõuded: Tervisetõend on vajalik ka proovipäeva läbiviimiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Juuru ja Kaiu Hooldekodu in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Ruumide koristamine; pesu pesemine; hooldaja abistamine klientide söötmisel ja pesemisel.Omalt poolt pakume: • meeldivat töökeskkonda; • vahetustega tööd; • sõbralikku, üksteisest hoolivat ja toetavat meeskonda; • puhkust 35 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keeleõpe OÜ in Läste
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  laste ja õpilaste grupidTööülesanded: Eesti keele tunnid 4-6 aastastele lastele, 7-8, 9-10,10-12 aastastele algklasside õpilastele.Osakoormus: 8-12 ak. tundi nädalas. Kooliaasta septembrist - juunini.Omalt poolt pakume: Väiksed grupid (6-8 inimest), mugav asukoht, head töötingimused.Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 8-12 ak.tundi nädalas...

 • Company Keeleõpe OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  native speakerWork tasks: English leasons for kids, teenagers and adults.Working week and one day of the weekend.12-20 teaching hours on weekdays.September-JuneWe offer: Small grups (6-8 students), city centre, good working conditionsOption to work from home: YesWorking load, shifts: 12-20 teaching hours on weekdays...

 • Company OÜ Acterna in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Tööd toimuvad erinevatel ehitusobjektidel, näiteks kortermajad, kaubanduskeskused, bürood. Põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade ettevalmistamine ja lõppviimistluse teostamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, kõiki vajalikke kvaliteetseid töövahendeid, stabiilset ja püsivat töökohta, meeldivat kollektiivi, konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Täpsus, töökus ning kohusetundlikkus; kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Võru Tarbijate Ühistu in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Võru Maksiköögis Tööülesanded: Pirukate ja kookide valmistamine vastavalt retseptuurile.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, Coop Akadeemia koolitusi, omatöötaja soodustust, erinevaid rahalisi toetusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu linna asutus Kalmistu in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Kalmistu heakorratööde organiseerimine, haljastustööliste töö korraldamine, planeerimine ja koordineerimine. Klientide pöördumistele vastamine. Kalmistute haldustarkvara kasutamine, andmete sisestamine ja muutmine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd värskes õhus, väljakutseid erinevatele probleemidele lahenduste leidmisel. Kindlat, stabiilset sissetulekut.Muud nõuded: Ametikoht eeldab palju aktiivset liikumist suurel territooriumil, vajalik hea füüsiline tervis. Kasuks tuleb varasem kokkupuude haljastustöödel kasutatavate töövahenditega ja tehniline taiplikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company USS Security Eesti AS in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  IRONMAN üritusel 05.09.2020 avaliku korra tagamineTööülesanded: avaliku korra tagamine suurel ürituselOmalt poolt pakume: - korrektset töösuhet- tööalast väljaõpet- võimalust jätkata areneda ja kasvada ettevõttesiseseltMuud nõuded: Väärikas ja hea suhtleja.Sa oled vähemalt 18-aastane, suhtled eesti keeles.Töö sobib nii naiste- kui ka meesterahvale.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Solari Holding in Resto
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Kapteni Kõrts & RestoTööülesanded: Klientide teenindamine sh jookide serveerimine, toitude ja jookide ettekandmine ning arveldamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja mõistvat kollektiivi, tänapäevast töökeskkonda, konkurentsivõimelist töötasu, püsivat aastaringset tööd. Muud nõuded: Kohusetunne, positiivne ellusuhtumine, oskus naeratada ning suhelda klientidegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts NARVA-BARK in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine jooniste alusel.Muud nõuded: Iseseisvalt töötamise ja jooniste lugemise oskus; kohusetundlikus, tähelepanelikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing DEIS EHITUS in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Tootmise juhtimine ja valmistoodangu kvaliteedi kontroll.Omalt poolt pakume: Töökat kollektiivi;huvitavat tööd stabiilses kaasaegses ettevõttes ning tööle vastavat töötasu.Muud nõuded: Töötahe, meeskonnatööle orienteeritus, ausus, täpsus, korrektsus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing DEIS EHITUS in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Jooniste ja programmide koostamine ettevõtte toodangu valmistamiseks.Omalt poolt pakume: Töökat kollektiivi;huvitavat tööd stabiilses kaasaegses ettevõttes ning tööle vastavat töötasu.Muud nõuded: Jooniste arvutiprogrammides lugemise ja koostamise oskus; teadmised metalltoodetekokkupanekustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Karjamõisa in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Toodete pakkimine, komplekteerimine, koristamine, muud tööd.Omalt poolt pakume: Väikest rahulikku töökeskkonda, sobivusel tähtajatut töölepingut, sõltuvalt tööpanusest lisatasu.Muud nõuded: TervisetõendKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company A.V.S.K. OÜ in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: • Klientide oskuslik ja viisakas teenindamine;• kauba vastuvõtt ja väljapanek ning müük;• kassa (sularaha ja makseterminaliga);• jooksvad tööd kassas (arvete sisestamine, inventuurid);• teenindamine müügisaalis ja kassas, kaupade vastuvõtmine ning kauba väljapanek, müügisaalis kauba sättimineOmalt poolt pakume: • Konkurentsivõimelist töötasu• tööd kiirelt arenevas ettevõttes;• mitmekülgset ja vastutusrikast töödMuud nõuded: Vähemalt 5 aastat töökogemust autovaruosade müügi valdkonnas, tehniline taip ja huvi autode vastu, elementaarne arvutikasutamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
cronimet-nordic-ou Edit filters