Jobmonitor. Search results for ou-reinu-toidukaubad

156 Jobs found

Used filters:
 • ou-reinu-toidukaubadx
Displaying 1-100 of 156 results.
 • Company Tartu Linnavalitsus in Tartu
  22.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Erialane haridus (võib olla omandamisel); teadmised ja oskused enamlevinud kontoritarkvara kasutamiseks; teadmised ja oskused operatsioonisüsteemist Microsoft Windows; teadmised infoturbe põhitõdedest; väga hea eesti keele oskus ning inglise keele oskus tehnilise dokumentatsiooni lugemiseks ja mõistmiseks; B-kategooria juhiluba; pingetaluvus; koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus; elav huvi Tartu linna hea käekäigu vastu, Tartu Linnavalitsus võtab infotehnoloogia teenistusse tööle spetsialist- tehniku, kelle ülesandeks on linnavalitsuse ning selle allasutuste tööjaamade ja riistvara hooldamise tagamine, infotehnoloogiliste intsidentide ja probleemide registreerimine ning lahendamine., Põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas., CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga palume saata hiljemalt 1...

 • Company APL Agencies Estonia osaühing in Tallinn
  22.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Tähelepanelikkus ja täpsus. Kiirus arvutitöös. Toimetulek ajasurvega. Rutiinitaluvus. Koostöö tahe ja oskus. Probleemide lahendamse oskus. Kliendikesksus, Konteinertranspordi tellimuste töötlemine ja kinnitamine. Infovahetus APL-i ja CMA CGM-i Euroopa ja Lähis-Ida esindustega, sadamatega ja klientidega. Transpordidokumentatsiooni ettevalmistamine. Arvete koostamine. Kliendilepingute haldamine ja uuendamine andmebaasis., Täielik väljaõpe. Varasem töökogemus sarnasel ametil või vastava eriala haridus ei ole vajalik. Kaasaegne kontor Tallinna suurima liiklussõlme vahetus läheduses. Regulaarne tööaeg. Rahvusvaheline kollektiiv (Tallinna kontoris umbes 500 töötajat). Võimalus saada "jalg ukse vahele" merelogistika valdkonnas ja avada endale seeläbi terve maailm., Kandideerimiseks palume saata C...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Jaanikese
  22.04.2018

  Kandidaadilt ootame: • valmisolekut võtta vastu väljakutse kahe hästi toimiva ja omanäolise kooli juhtimiseks; • HEV õpilaste õppekorralduse arendamist ja sellekohase oskusteabe jagamist; • õppetöö ja muude tegevuste tulemuslikku seostamist; • kaasava hariduse põhimõtete elluviimise eestvedamist; • valmisolekut lähtuda kooli ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist; • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi. Kandidaadile esitatavad nõuded: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • juhtimiskompetentsid ja –kogemus; • väga head teadmised haridusvaldkonnast ja erivajadustega lastega töötamise kogemus , Tagada mõlema kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning koolide üldine areng. Direktor asub tööle Urvaste Kooli dire...

 • Company Riigikontroll in Tallinn
  22.04.2018

  Magistrikraad või sellele vastav haridustase; töökogemus IT või auditeerimise valdkonnas; head teadmised infotehnoloogiast ja infoturbest, sh omad ülevaadet riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna korraldusest, arengust ja sellega seonduvatest probleemidest; väga hea arvutikasutus- ja andmeanalüüsioskus; hea enesejuhtimis-, koostöö- ja suhtlusoskus Kasuks tuleb infosüsteemide audiitori sertifikaadi (nt CISA) omamine või valmidus see omandada, Hinnata avaliku sektori IT-süsteemide ning -lahenduste loomist, rakendamist ja toimivust; teha IT-auditeid avaliku sektori eri valdkondades., Mitmekülgset ja huvitavat tööd; võimalust panustada riigi arengusse; paindlikku töökorraldust; konkurentsivõimelist töötasu, Ootame sinu CV-d koos motiveeritud avaldusega e-posti aadressil personal1...

 • Company Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum in Tallinn
  22.04.2018

  Erialane kõrgharidus (raamatupidamise-, finants- või majandusalane haridus); tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine; varasem töökogemus pearaamatupidajana; väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word); hea analüüsivõime, täpsus ja kohusetundlikkus. Kasuks tuleb: eelnevad teadmised riigiraamatupidamisest; raamatupidamisprogrammi Directo tundmine; vene ja inglise keele oskus, Igapäevase raamatupidamisarvestuse teostamine; teenuste, toitlustuse ja kaubanduse majandustegevuse pidamine; finants-, maksu- ja statistikaaruandluse koostamine; asutuse esindamine suhtlemisel audiitorite, maksuameti ja riigikassaga; teiste osakondade nõustamine projektide aruandluse koostamisel; palgaarvestuse kontrollimine ja vajadusel finantsjuhi asendamine., Vastutus- ja vaheldusrikast tööd; tervislikku j...

 • Company Osaühing SCANMET in Vinni
  22.04.2018

  Keevitustööd TIG tehnoloogial; lehetöötlus CNC stantspingiga; painutustööd CNC painutuspingiga., Kaasaegseid töötingimusi; stabiilset töökohta; konkurentsivõimelist töötasu; arenemisvõimalusi. , Otsitakse seoses ettevõtte laienemisega. Kandideerimiseks saada oma CV meiliaadressile: kalev@scanmet.ee.jm.cvconv.com ja info telefonil +372 5340 0779...

 • Company Benten OÜ in Aa
  22.04.2018

  Kohusetundlikkus, pädevus objektil iseseisva töö tegemiseks ja jooksvate küsimuste lahendamiseks, oskus meeskonnatöös osaleda., Vundamendi-, müüri- ja katusetööd erinevatel ehitusobjektidel Ida-Virumaal., Pikaajalist töösuhet ja kaasaegseid töötingimusi. Töötasu vastavalt kogemustele ja oskustele., Kandideerimiseks palun saada oma CV märksõnaga "üldehitaja" e-posti aadressile: benten.ehitus@gmail.jm.cvconv.com. Võetakse ühendust nendega, kes on osutunud valituks....

 • Company Metsä Wood Eesti AS in Pärnu
  22.04.2018

  Seoses kolmanda vahetuse käivitamisega ootame oma meeskonnaga liituma tootmistöölisi, kelle käe all valmib spoonist kõrgekvaliteediline vineer. , Töö sobib kõigile vähemalt 18-aastastele naistele ja meestele. Pakume tööalast väljaõpet, huvitavat tööd, arenguvõimalusi, kaasaegseid töötingimusi ja - vahendeid, ohutut töökeskkonda ning konkurentsivõimelist palka., Kui soovid omandada uusi oskusi ja oled töötanud puidutööstuses, anna meile endast märku! Kandideerimiseks võta ühendust Metsä Woodi värbamispartneriga Manpower. Saada oma CV märgusõnaga "Pärnu" e-posti aadressile kandideeri@manpower.ee.jm.cvconv.com. Lisainfo www.manpower.ee, te 6306500....

 • Company Aktsiaselts Kihnu Veeteed in Pärnu
  22.04.2018

  Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus; hea organiseerimis- ja planeerimisoskus; täpsus ja korrektsus; kiire õppimisvõime; pingetaluvus; teadmised dokumendihaldusest, Telefonikõnedele vastamine ja kliendiinfo väljastamine; dokumendihalduse ja kirjavahetuse korraldamine; kliendiandmebaasi haldamine; müügiarvete koostamine; büroo korrashoid ja külaliste vastuvõtmine., Kaasaegset töökeskkonda, sõbralikku ja töökat kollektiivi, huvitavat ja sisutihedat tööd., Kandideerimiseks saata elulookirjeldus palgasooviga hiljemalt 27.04.2018 e-postile triin.kaldoja@veeteed.jm.cvconv.com...

 • Company Tulundusühistu VESTA KING in Narva
  22.04.2018

  Vajalik eelnev töökogemus; kehtiv tervisetõend; läbitud toiduhügieeni koolitus. Kasuks tuleb toitlustamisega seotud kutsehariduse olemasolu, Professionaalne toidu valmistamine restoranis., Stabiilset töökohta; töötasu vastavalt tulemustele., Kandideerimine ja proovipäeva kokkuleppimine e- posti aadressil vestaking@hot.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Veterinaar- ja Toiduamet in Tallinn
  22.04.2018

  - kõrgharidus toidutehnoloogia-, meditsiini, mikrobioloogia või veterinaaria valdkonnas, toiduhügieenialased teadmised Eeldame: - riigikeele valdamist, inglise ja vene keele oskust vähemalt suhtlemistasandil, - korrektsust, - arvuti kasutamise oskust lõppkasutaja tasemel, - b-kategooria autojuhiluba - Järelevalveametnikuna saame Avaliku teenistuse seaduse § 14 lg 1 ja 2 kohaselt teenistusse võtta ainult Eesti Vabariigi kodaniku - Kasuks tuleb praktiline töökogemus sarnases valdkonnas ja eelnev töökogemus avalikus teenistuses ning valdkonna seadusandluse ja põhimõtete tundmine , Peaspetsialisti tööks on riikliku järelevalve teostamine mitteloomse päritoluga toidu ja/või liittoidu käitlemise ettevõtete üle (töötlejad ja ladustajad) eesmärgiga tagada valdkondade nõuetekohane toimimine Tallinn...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Tallinn
  22.04.2018

  Kõrgharidus või on selle omandamine lõppjärgus (soovitavalt sotsiaaltöö, pedagoogika, meditsiini, psühholoogia erialal). Hea arvuti kasutamise oskus. Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas. Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime. Kasuks tulevad: Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest. Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus. Kogemus antud valdkonnas töötamisel. Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus, Peamisteks tööülesanneteks on Põhja-Tallinna piirkonnas koduteenuste osutamise korraldamine ja kohtule eestkoste seadmise või eestkostetava varaga teha kavatsetavate tehingute kohta arvamuse andmine. , Huvitavat tööd ja meeldivat koll...

 • Company ACLIMA Baltic Aktsiaselts in Valga
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kandidaatidelt eeldame varasemat masstootmises (trikotaatoodete) õmblemise kogemust või sügavat huvi ja soovi neid oskusi meie juures töö käigus omandada. , Erinevate õmblus- ja/või lisaoperatisoonide teostamine erinevate õmblus- ja spetsmasinatega., Stabiilseid töömahte ja võimalust teenida töötasu vastavalt enda oskustele, võimetele; mitmekülgset ja huvitavat tööd; kaasaegseid töötingimusi, tööks vajalikke töövahendeid; meeldivat kollektiivi ning ühisüritusi., Kandideerimiseks palume saata CV või oma kontaktandmed eesti, vene või inglise keeles e-mailile alla@aclima.jm.cvconv.com....

 • Company aktsiaselts RAIT in Harku
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Vajalik on piisav füüsiline vorm puitmaterjali tõstmiseks, korrektsus ja täpsus, eesti keele valdamine vähemalt suhtlemistasandil, head suhtlemisoskused. Kasuks tuleb töökogemus tõstukil, varasem töökogemus puiduettevõttes, vene keele oskus, Materjalide komplekteerimine, ladustamine, laadimine ja transpordi korraldamine ning müügikonsultantide ja klientide assisteerimine., Vastutusrikast tööd ja arenemisvõimalusi rahvusvaheliselt tegutsevas ettevõttes sõbralikku ja toetavat meeskonda; kaasaegseid töötingimusi. , Kandideerimiseks palun saada oma CV kohe või hiljemalt 02.maiks 2018 e-postile sille.rell2@raitwood.ee.jm.cvconv.com märgusõnaga „laotöötaja-tõstukijuht“ või kandideeri läbi tööotsingu portaali CV Keskus. Lisainfo: personalijuht Sille Rell 505 3582....

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in Kärla
  21.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Oled oodatud kandideerima, kui - Sul on eelnev hooldustöötaja või erivajadustega inimestega töö kogemus; arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus; - Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja. - Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine. - Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba, - Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); - huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine; - sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine; - isiku lähed...

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in Viljandi
  21.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Sul on vähemalt põhiharidus, eelnev hooldustöötaja töökogemus või eriharidus/väljaõpe. Oled inimesena hooliv, usaldusväärne, tasakaalukas, salliv ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja. Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridust tõendav dokument ja kehtiva kriminaalkaristuse puudumine, Psüühilise erivajadusega klientide juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes, sh hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine; sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine; isiku lähedastega suhtlemine; klienditöö dokumenteerimine. , Graafikujärgset täiskoormusega tööd päevastes ja öistes kuni 12- tunnistes vahetustes; toetavat keskkonda, tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi; 7 päevast lisapuhkus...

 • Company MetRem OÜ in Aaspere
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Otsime oma meeskond ausat, täpset, kohusetundlikku ning töötahtega inimest!, Üldehitustööd, erinevad ehitustööd Lääne-Virumaal. , Vaheldusrikast tööd erinevatel objektidel. Koostöö sujumisel tähtajatut töölepingut., Kui oled pakkumisest huvitatud, helista 53322999. Kasuks tuleb CV esitamine. E-post: info@metrem.ee.jm.cvconv.com...

 • Company VALIO EESTI AKTSIASELTS in Võru
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Ootame kandideerima hea füüsilise vastupidavusega inimest, kes on täpne, kohusetundlik ja valmis meeskonnatööks. Vajalik tervisetõendi olemasolu , Tootmisseadmete pesemine, tootmisruumide koristamine., Väljaõpet; sportimisvõimalusi ja palju teisi omatöötaja soodustusi; kaasaegset töökeskkonda ja vahendeid. , Töökoht asub Võru tehases. Täpne tööle asumise aeg lepitakse kokku täiendavalt. Kandideerimiseks saatke palun oma CV: voru1@valio.ee.jm.cvconv.com (hiljemalt 30.04.2018)....

 • Company EESTI HALDUS OÜ in Tallinn
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Uues kortermajas trepikodade hoolduskoristuse teostamine. Tolmude võtmine, põrandate niiske puhastus jne., Kaasaegseid töövahendeid; Meeldivat kollektiivi; Paindlikku tööaega, Oma töösoovist palun anda teada tel 56712225 või saata meil aadressile: svetlana@eestihaldus.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Aktsiaselts Saare Erek in Kuressaare
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Tööks vajalike seadmete ja masinate kasutamise oskus; oskus lugeda tööjooniseid; oskus mõõta töödeldavat materjali. Ausus, kohuse- ja vastutustundlikkus, täpsus, korrektsus, enesedistsipliin, koostöövalmidus, õppimisvõime, positiivsus. Valmisolek teha füüsilist tööd, loogiline mõtlemine, 1. Puitdetailide valmistamine ja tööde teostamine vastavalt projektidele. 2. Ettevalmistustööd puidu töötlemiseks (jooniste lugemine, mõõtmine). 3. Materjali ette toomine ja töökohale toimetamine. 4. Puidu töötlemine puidutöötlemispinkidel ja -masinatel (puidutöötlemispinkide ja –masinate seadistamine, lõikeinstrumentide käsitsemine, saagimine, freesimine, lihvimine). 5. Puidu töötlemine käsi-, pneumo- ja elektritööriistadega., Kaasaegset töökeskkonda ja toredaid töökaaslasi. , Lisainfo tootmisjuhi Marek V...

 • Company Aktsiaselts Strand in Pärnu
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Inglise-, soome- ja/või vene keele oskus tulevad kasuks; väga hea suhtlemisoskus ja tahe töötada teenindajana; oled kiire ja täpne; valmisolek tööks graafiku alusel, sealhulgas nädalavahetustel ja riiklikel pühadel; arvuti kasutamise oskus; kasuks tuleb veel puhastusalane kogemus, Spaa letis klientide teenindamine; spaakeskuse ruumide korrashoid., Kaasaegset töökeskkonda; sõbralikku töökollektiivi; ettevõtte soodustusi; töö on vahetustega, hommik 7.00-15.00 ja õhtu 15.00-22.00; võimalik ka osaline tööaeg ., CV koos kaaskirjaga saata märksõnaga "SPA teenindaja" elektronposti aadressile perenaine@strand.ee.jm.cvconv.com.jm.cvconv.com või postiaadressil A.H.Tammsaare pst.35, 80010 Pärnu; info saamiseks pöörduda majaperenaise poole telefonil 44 75 381 või meiliaadressil perenaine@strand.ee.jm....

 • Company TP Kinnisvarahooldus OÜ in Tallinn
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö on seotud teenindajate juhendamise ja klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust, positiivsust, sõbralikkust ja võimet tulle toime erinevate inimestega. Töös sisalduvad mitmesugused tegevused nõuavad kiiret ja paindlikku tegutsemist, korrektsust ja täpsust, uuendusmeelsust ja pidevat enesetäiendamist. Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust. Teenindusjuhilt eeldatakse proaktiivsust, vastutustundlikkust, empaatia- ja otsustusvõimet, samuti usaldusväärsust, loomingulisust, pingetaluvust ja head meeskonnatöö- ning suhtlemisoskust. Varasem töökogemus puhastusvaldkonnas teenindusjuhina või kvaliteedijuhtimises. Puhastustööde juht tase 5 omamine. , Kliendi vajaduste ja ootuste selgitamine ning sellest tuleneva teenindusstrateegia väljatöötamine ja elluviimine parimal vi...

 • Company AS G4S Eesti in Paldiski
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust, Turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja annad omapoolse panuse nende lahendamiseks., Brutopalka koos ületundide ja lisatasudega 1026 eurot kuus; avastatud juhtumi eest maksame tulemustasu 12 eurot; soodsat lõunat (Lido päeva pakkumine praad + supp või magustoit); paindliku tööajaga töötamise võimalust; karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale (vahetusvanem) või leidmaks uusi väljakutseid; sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi; vajadusel majutust meie ühiselamus., Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis...

 • Company HORECA EDU OÜ in Tallinn
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Väga hea suhtlemisoskus. Stressitaluvus. Töökogemus klienditeeninduses, Klientide aktiivne ja meeldiv teenindamine. Toidu serveerimine. Klientidega arveldamine. Gruppide / bankettide teenindamine. Terrassil töötamine. Laudade koristamine ja katmine., Tööd erinevates keskkondades, mis loob rutiinivaba töögraafiku ja alati uued, huvitavad väljakutsed. On võimalus töötada erinevates restoranides ja kohvikutes Tallinnas! Osalist- või täistööaega. Teeninduse valdkonna koolitusi. Nooruslikku kollektiivi ja lahedat töökeskkonda., Helista 53409518 või kirjuta info@cook.ee.jm.cvconv.com....

 • Company OÜ Linnupojad in Kohila
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sobiv inimene on väga kannatlik ja suudab jääda rahulikuks ka keerulises olukorras. Kasuks tuleb suutlikkus kiirelt otsustada ja reageerida. Kindlasti on vajalik sõbralikkus, hoolivus, tolerantsus. Hea, kui tugiisikul oleks ka huumorimeelt ja naljasoont. Oluline on ka korrektne välimus ja keelekasutus, Tugiisiku eesmärk on aktiivsus- ja tähelepanuhäirega algklassilapse abistamine, juhendamine ja motiveerimine õpiprotsessis osalemisel. Oluline on lapsele turvalise ja toetava keskkonna tagamine koolipäeva jooksul. Tugiisik õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema. , Väljakutset pakkuvat ja mitmekesist tööd. , Kandideerimiseks palume saata elulookirjelduse e-postile kristi.sarapuu@gmail.jm.cvconv.com....

 • Company NP autod OÜ in Pärnu
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kui oled aktiivne pildistaja, viisakas ja sõbralik suhtleja, omad eeskujulikke fotoalaseid teadmisi siis oled oodatud kandideerima NP AUTOD fotograaf - andmesisestaja ametikohale , Peamisteks ülesanneteks on autode professionaalne pildistamine, piltide töötlemine, kuulutuste sisestamine erinevatele portaalidele ning hinnasiltide väljaprintimine. Kasuks tuleb eelnev fotode töötlemise oskus Photoshopi baasil, vene- ja inglise keele oskus, vähemalt keskhariduse olemasolu. , Võimalust töötada 100% autodele pühendunud nooruslikus kollektiivis. Võimalust täiendada end nii fotograafi kui teenindajana, võimalust ettevõtte poolt pakutavatele soodustustele ning konkurentsivõimelist palka. NP AUTOD OÜ töötajad on säravad, motiveeritud ja teadlikud inimesed, keda iseloomustab soov areneda ja anda enda...

 • Company NP autod OÜ in Pärnu
  21.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  NP AUTOD OÜ müügikonsultandid on säravad, motiveeritud ja teadlikud inimesed, keda iseloomustab soov areneda ja anda endast alati parim., Autode näitamine ja tutvustamine klientidele autoplatsil. Aktiivne müügitöö ning suhtlemine klientidega. Autode pildistamine, kuulutuste sisestamine erinevatele portaalidele ning hinnasiltide printimine ja väljapanek. Töö klientidega telefoni ning e-posti teel. , Vaheldusrikast ja põnevat tööd, tulemustele vastavat tasustamissüsteemi ning paindlikku täistööaega. Sõbralikku ning toetavat kollektiivi., Kui sa tahad olla osa meist siis kandideeri: import1@npautod.ee.jm.cvconv.com. Palun kirjutage endast, oma töökogemusest ja miks just see töökoht pakub Teile huvi....

 • Company Torma Põllumajandusosaühing in Koidu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Erinevad põllutööd., Vajadusel elamispinna võimalus tööandja poolt., Kandideerimiseks helistada telefonil 5203692 või saata CV e-postile koidu@tormapou.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Osaühing Marismel in Järvakandi
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Vajalik isiklik digikaart, Eesti-sisesed veod, Stabiilset tööd., Ootame kandideerimisi e-posti aadressile kalmer333@hot.ee.jm.cvconv.com, lisainfo telefonil 53447283. Kui hetkel ei vastata, proovige uuesti....

 • Company City Travel OÜ in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Hoolikus, vastutus, tähelepanelikkus; iseseisvus ja soov õppida; efektiivsus ja väga hea suhtlemisoskus; ettevõtlikkus ja positiivne eluviis; võimalusel isikliku auto kasutamise võimalus , Otsime oma meeskonda konsultandi. Igapäevane suhtlemine nii klientidega kui ka partneritega; kõrgetasemeline turismiteenuste müük; arvete koostamine, kirjadele vastamine, viisade vormistamine, individuaalreiside koostamine; reisi pakkumine ja broneerimine, hotellide ja lennupiletite müük., Osalemist koolitustel ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid huvitavas ärivaldkonnas; fikseeritud palka ja tulemustest sõltuvalt head lisatasu; soodustusi isiklikeks puhkusereisideks., Palume saata CV oma fotoga aadressile marina@citytravel.ee.jm.cvconv.com; Garanteerime kandideerijate anonüümsuse....

 • Company Osaühing A-Ülevaatus in Harju
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Nõudmised kandidaadile • auto või traktori eriala kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus, • praktilised teadmised, väljaõpe ja kogemused kolm aastat, • Maanteeameti poolt väljastatud atesteerimistunnistus (või selle omandamist) • arvuti kasutamise oskus, • B- ja C-kategooria juhiloa olemasolu. Kandidaadilt eeldame ausust, kohusetundlikkust, väga head suhtlemis- ja klienditeenindusoskust, Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimine., Huvitavat, pingelist, loomingulist ja vastutusrikast tööd, konkurentsivõimelist töötasu ja kaasaegseid töötingimusi, meeldivat tulemustele orienteeritud ja edukat kollektiivi., Kandideerimiseks saata oma CV ja kaaskiri hiljemalt 27. aprilliks e-postiga: a-ulevaatus@a-ulevaatus.ee.jm.cvconv.com. Kontaktisik: Andres Soots, tel 51 091 36...

 • Company AS G4S Eesti in Paldiski
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sul on oskus ja tahe töötada meeskonnas. Soovid aidata ja leida lahendusi. Mõtled ja tegutsed kiirelt ning suudad töötada ka pingelises olukorras, Sinu kõige olulisemaks ülesandeks on meie klientidele parima võimaliku lahenduse pakkumine; teenindad telefoni teel tehnilise valve objektidelt saabuvaid häireid ja saad teha tihedat koostööd nii meie patrullekipaaide kui teiste osakondadega., Huvitav ja vastutusrikas töö Tallinna ühes omanäolisemas büroohoones aadressil Paldiski mnt 80; tööalane väljaõpe ja mitmekülgsed koolitused; toetav meeskond ja juhi igapäevane tugi; brutopalk alates 930 EUR kuus, millele lisandub tulemustasu; sportimisvõimalused läbi G4S Spordiklubi; vajadusel majutus meie ühiselamus., Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi online keskkonna või saada om...

 • Company Tallinna Linnakantselei in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sobival kandidaadil on: • kõrgharidus IT valdkonnas • vähemalt 2-aastane kogemus IT-juhtimise ja rakendamise valdkonnas • kahe võõrkeele (vene keele B1 ja inglise keele B2 ) oskus ametialase sõnavara valdamisega • IT valdkonna eelarve koostamise kogemus või põhimõtete tundmine • põhjalikud teadmised infotehnoloogiaalastest õigusaktidest ja infoturbe valdkonnast • nüüdisaegsete tehnoloogiate ja IT arengusuundade ning riigi ja KOV infosüsteemide tundmine • võimekus vastu võtta IT valdkonna strateegilisi otsuseid ning tahe ja oskus neid ellu viia • tulemusele orienteeritus ja pingetaluvus • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning avaliku esinemise oskus • intellektuaalne võimekus ning analüüsi-ja sünteesivõime, Linna infotehnoloogia direktor on linna juhtide koostööpartner, kes tagab linna I...

 • Company Põlva Vallavalitsus in Põlva
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  - juriidiline kõrgharidus - kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine - oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada - avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine - kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses ning ametikoha töövaldkonnas Sobiv kandidaat on: - otsustus- ja vastutusvõimeline - täpne ja kohusetundlik - hea suhtlemis- ja väljendusoskusega - hea pingetaluvusega ning analüüsi- ja sünteesivõimega , - vallavalitsuse ja -volikogu dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine - vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide õigusalane t...

 • Company Maanteeamet in Haapsalu
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Sobilikul kandidaadil on: teede- või transpordiehitusalane kõrgharidus; soov panustada Maanteeameti hooldevaldkonna arengusse. Kasuks tulevad teadmised Eesti transpordi- ja regionaalpoliitikast, teede-, liiklusohutuse- ja liiklusvahenditega seotud poliitikate kujundamise põhialustest. Tulevaselt kolleegilt ootame otsustus- ja vastutusvõimet, analüüsi- ja üldistusvõimet, väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust, kõrget pingetaluvust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele. , Peaspetsialisti põhiülesanneteks on korraldada Läänemaa piirkonna riigiteede hoolet, hinnata ja analüüsida tee seisukorra nõuetele vastavust ning täita teehooldega seonduvaid muid ülesandeid, sealhulgas: • olla tellija esindajaks maakonna riigiteede hooldelepingu täitmisel, • osaleda riigiteede hooldusega seotud...

 • Company Lasteaed Kelluke in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 5-6 aastat. Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning töökavadele., Puhkus suvel 42 päeva., CV saata e-postile: kelluke@la.tln.edu.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Osaühing KA in Kurtna
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Töötahe, hea tervis ja hea füüsiline vorm kuna töö iseloom on füüsilist pingutust nõudev; tõstukijuhi load ei ole nõutud, Kaubaaluste sorteerimine ja kasutatud kaubaaluste remontimine., Tasuta transporti Jõhvist ja Ahtmest; väljaõpet kohapeal; sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda; pakume tööd ka heas füüsilises vormis vähenenud töövõimega inimestele. , Kandideerimiseks ja proovipäeva kokkuleppimiseks helistada telefonil 5129487 või saata CV e-posti aadressile kontor@ka.ee.jm.cvconv.com...

 • Company LMT Retail & Logistics SIA Eesti Filiaal in Pärnu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled sobiv kandidaat, kui Sa oled omandanud keskhariduse, boonuseks on kutse –või kõrgharidus telekommunikatsiooni või elektroonika valdkonnas; kasuks tuleb töökogemus elektroonika valdkonnas; Sul on hea eesti keele oskus, oled võimeline mõistma tehnilist inglise –ja vene keelt; oled võimeline töötama iseseisvalt ja organiseerima oma aega efektiivselt; oled täpne ja suhtud enda ülesannetesse suure vastutustundega; kasuks tuleb kogemus telefonide remondiga, Kui Sa naudid elektroonikaga töötamist ning sulle teeb rõõmu kui seadmed töötavad nii nagu ette nähtud. Pakume võimalust teha seda, mis sulle meeldib ning saada selle eest hästi tasustatud. Peamisteks tööülesanneteks on: teostada mobiiltelefonide, nende lisaseadmete ja muude elektroonikaseadmete remonti vastavalt tootja nõuetele ja ettev...

 • Company Osaühing Sanbruno in linn
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  soovime: B-kategooria load, head suhtlemis oskust, erialased teadmisi, elektroonika tundmist, iseseisvust, õppimisevalmidust, hooldus ja remonttööd, mõnusat töökollektiivi ja stabiilset tööd, Helista tel. 5072378 või kirjuta e-kiri raul@sanbruno.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Aluweld OÜ in maakond
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Täpsus, kohusetundlikkus, huvi valdkonna vastu., Metallist toorikute väljalõikamine giljotiiniga, avade lõikamine puuriga, toodete ettevalmistamine ja testimine. Suures osas on töödeldavaks materjaliks alumiinium., Vajadusel väljaõpet, võimalust töötada puhtas keskkonnas ja ettevõttesisest arenemisvõimalust., Huvi korral saata e-mail aadressile info@aluweld.ee.jm.cvconv.com (lühitutvustus ja kontaktandmed) või helistada 58151237 (E-R 09-17)....

 • Company osaühing GREIF in Luunja
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Täpsus ja kiirus, Voltimismasina tööks seadistamine, seadmel opereerimine ja kvaliteedi tagamine., Väljaõpet, stabiilset töökohta kaasaegses trükikojas, nädalast talvist tasustatud lisapuhkust., Kandideerimiseks palume saata CV koos palgasooviga greif@greif.ee.jm.cvconv.com. Ühendust võetakse väljavalitud kandidaatidega. Tööle saab tulla linnaliinibussidega....

 • Company Eesti Rahvusraamatukogu in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Usaldusväärsus, kohusetundlikkus, kõrge pingetaluvus, Eesti Rahvusraamatukogu pindade koristamine., Pikemat puhkust., Ootame Sinu sooviavaldust aadressile cv@nlib.ee.jm.cvconv.com hiljemalt 26. aprilliks. Küsimuste korral vastab heakorratalituse juhataja Dea Mägi telefonil 6307278....

 • Company Aktsiaselts Strand in Pärnu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja tubli , Nõude pesemine. , Kaasaegset töökeskkonda; sõbralikku töökollektiivi; ettevõtte soodustusi., Kõigil huvilistel palume esitada CV hiljemalt 13.04.2018 elektronposti aadressil toitlustusjuht@strand.ee.jm.cvconv.com või postiaadressil Strand AS, A.H.Tammsaare pst. 35, 80010 Pärnu, märksõna „Nõudepesija“...

 • Company AS ISS Eesti in Viljandi
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Põhiliseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine Viljandi koolis., Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalusi., Kandideerimiseks saata CV e-maili aadressil: louna@ee.issworld.jm.cvconv.com. Lisainfo telefonil: 731 4370...

 • Company EESTI HALDUS OÜ in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Võimeline iseseisvaks tööks, Elu- ja ärihoonetel hoolduse ja pisiremonttööde teostamine; hooldus- ja kontrollaktide täitmine; transporttööde teostamine;, Ametiautot; pikaajalist töösuhet; kaasaegseid töövahendeid; meeldivat kollektiivi, Palume saata info@eestihaldus.ee.jm.cvconv.com oma CV ja põhjus, miks kandideerite antud tööpakkumisele....

 • Company AS ISS Eesti in Tartu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Põhiliseks tööülesandeks on puhastusteenuse osutamine Tartu kesklinna kaubanduspinnal., Tööks vajalikku väljaõpet, mugavat ja korralikku tööriietust, kaasaegseid töövahendeid ning erinevaid ettevõttepoolseid soodustusi. Lisaks kindlat töötasu ja sotsiaalset garantiid. Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalusi., Kandideerimiseks saata CV e-maili aadressile louna1@ee.issworld.jm.cvconv.com. Lisainfo telefonil 731 4370....

 • Company Sally Stuudio in Pärnu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sobiv kandidaat oskab ja tahab hoida kunstikooli maja perfektselt korras. Eeldame tähelepanelikkust, korrektsust, usaldusväärsust, head pingetaluvust ja loovust erinevate plekiolukordade lahendamisel. Töö peab olema tehtud väga hästi ja vastavalt tööjuhisele. Hästitoimiv koostöö tagab lepingu pikendamise ja püsiva töösuhte, Kunstikooli ruumide igapäevane koristamine: põrandate niiskekoristus; aknalaudade, käsipuude, küttekehade, tööpindade, uste, kappide välispindade puhastamine; seinte ja siseklaaside kohtpuhastus näpu- ja värvijälgedest; tualettruumide, kraanikausside ja köögi (tehnika, tööpinnad, kapi- ja sahtliuksed) puhastamine. Prügi väljaviimine, prügikottide vahetamine. NB! Sorteerime prügi. Kord kvartalis akende pesu ja kunstitarvete ning raamaturiiulite põhjalik puhastus., Töötaj...

 • Company Võhandu Põllumajanduse OÜ in Ole
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Sööda ette lükkamine, loomade ja roboti töö jälgimine, sõnniku tõmbamine. Töö ei ole raske ja sobib hästi ka naistele. , Stabiilset töökohta, toetavat kollektiivi, vajadusel väljaõpet, sõidukompensatsiooni või värskelt renoveeritud kahetoalist korterit Osulas. Farmi ja korteriga saab tutvuda meie Facebooki lehel: https://www.facebook.com/pg/V%C3%B5handu-P%C3%B5llumajandus-V%C3%A4imela-Majand-975312609147513/photos/?tab=album&album_id=1786843221327777, Täpsema lisainfo saamiseks ja kandideerimiseks saata CV e-posti aadressile wmajand@wmajand.ee.jm.cvconv.com või helistada numbril 5193 4931....

 • Company Osaühing A-Ülevaatus in Harju
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Nõudmised kandidaadile: • täpsus ja korrektsus • hea suhtlemisoskus ja viisakus • arvuti kasutamise oskus • ausus, kohusetundlikkus, väga hea suhtlemise - ja klienditeenindusoskus, • Klientide sõbralik ja kiire teenindamine • andmete sisestamine • arvete koostamine ja väljastamine • klientidega arveldamine, Huvitavat, pingelist, loomingulist ja vastutusrikast tööd, konkurentsivõimelist töötasu ja kaasaegseid töötingimusi., Kandideerimiseks saata oma CV ja kaaskiri hiljemalt 27.aprilliks e-postiga: a-ulevaatus1@a-ulevaatus.ee.jm.cvconv.com Kontaktisik: Andres Soots, tel 51 091 36...

 • Company Osaühing Pesumaja REA in Tartu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Tootmisprotsessi juhtimine, ettevõtte logistika korraldamine, kliendi haldamise protsessi juhtimine, sh uute klientide otsimine, hinnapakkumiste koostamine, riigihangetel osalemine., Vaheldusrikkust ja väljakutseid, aktiivset suhtlemist ning liikuva iseloomuga tööd., Kandideerimiseks saada CV pesumaja.rea@neti.ee.jm.cvconv.com....

 • Company OÜ Moonaladu in Tartu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohvik Gaudeamus teenindussaali teenindamine ja töö kassas., Hubast töökohta Ülikooli Raamatukogus, väärilist palka, nooruslikku meeskonda., Kui tunned, et saad panustada nädala sees lõunastel kellaaegadel, siis saada oma CV aadressile info@gaudeamuskohvik.ee.jm.cvconv.com või helista 510 9539....

 • Company Grand Prix Casino OÜ in Kuressaare
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Ootame Sind kandideerima kui oled vähemalt 21. aastane valdad vabalt eesti keelt ning lisaks vene keelt suhtlustasandil, teiste võõrkeelte valdamine annab kandideerimisel eelise oled aus, positiivse ellusuhtumisega ning rõõmsameelne, kõrgetasemeline klientide teenindamine, sealhulgas baariteenuste osutamine, rahaliste tehingute teostamine, klientidele erinevate mänguvõimaluste ja ürituste tutvustamine, mängukohas puhtuse ja korra tagamine., Tööks vajalikku väljaõpet, vaheldusrikast ja huvitavat tööd, võimalust töötada tööajakava alusel, kaasaegset töökeskkonda, soodsaid sportimisvõimalusi, toredat kollektiivi, täiendkoolitusi ja meeleolukaid üritusi., Kandideerimiseks palume saata CV aadressile toomas@gp.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Tartu Vangla in Tartu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kõrgharidus, ausus, kindlameelsus ja hea pingetaluvus, hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus; sportlikkus, aktiivsus ja hea füüsiline vorm (kehalised katsed); arvutioskus ja laitmatu taust. Kasuks tulevad eelteadmised karistussüsteemi toimimisest, vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra tundmine, Üksuse juhi administreerimine, kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine, üksusesiseste dokumentide koostamine ning vajalike registrikannete tegemine., Huvitavat ja vastutusrikast tööd, arengu- ja koolitusvõimalusi, kaasaegset ja turvalist töökeskkonda ning toetavat meeskonda, 35 päeva puhkust, tasuta sportimisvõimalusi, haigushüvitist teise ja kolmanda kalendripäeva eest., CV ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 2.05.2018 märksõnaga “INSPEK...

 • Company Keskkonnaamet in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus keskkonnaga seotud erialal); 3- aastane töökogemus keskkonnavaldkonnas ja 2-aastane juhtimiskogemus; Vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; Ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus (tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlusprogrammid); Head töövõime ja pingetaluvus; Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, Keskkonnaameti Põhja regiooni keskkonnavaldkonna spetsialistide töö juhtimine ja kontrollimine ning tööülesannete täitmise tagamine lähtuvalt menetlusnormidest., Keskkonnaametis töötades oled sõbralikus ja toetavas meeskonnas, kes üheskoos panustab hea elukeskkonna loomisesse ja hoidmisesse. Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime töötajate tervisest....

 • Company Osaühing Sanbruno in Tõre
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  erialaseid teadmisi, projektilugemise oskust, valmidust komandeeringuteks ja töötahet, Pakkumisel ainult üks hea töökoht keskkonna tehnikule vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitusele! , Meie poolt korralik töötasu alates 7,56€/H korralikus ettevõttes, tore kollektiiv, kaasaegsed töövahendid, stabiilne töö, Helista tel. 5072378 või kirjuta e-kiri raul1@sanbruno.ee.jm.cvconv.com...

 • Company 1MLR OÜ in Haabneeme
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  Töötajale peaks meeldima inimestega suhelda ja teha korduvaid, süsteemseid, nö rutiinseid tegevusi (sest peamised ülesanded on just informatsiooni otsimine Internetis või andmete sisestamine) Väga tähtis on ajaplaneerimine, distsipliin ja oskus töötada deadline´iga. Eeldame täpsust, tähelepanelikkust, ausust , Informatsiooni leidmine Internetist + aruandlus. Koostööpartnerite otsimine (meedia, kauplused jt). Klientidele vastamine juhiste järgi (email + sotsiaalmeedia). Andmete sisestamine. Meie ettevõte tegeleb @lamps4makeup toodete müümisega., • Motiveeriv töötasu • Võimalus teha osa tööst kodus (u. 30%) • Sinu palk sõltub efektiivsusest ja saad seda mõjutada • Lisaks töötasule mitmesuguseid boonuseid • Nooruslikku ja alati toetavaid kolleege suurte eesmärkidega • Oled suure projekti väga...

 • Company Tori Vallavalitsus in Pärnu
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kandidaadilt ootame eelnevat meediatöö kogemust ning kahe võõrkeele oskust (soovitatavalt vene ja inglise). Kandidaat peab olema algatusvõimeline ja loov uute lahenduste väljatöötamisel ja elluviimisel; hea meeskonnatöö oskusega; julge ja positiivse ellusuhtumisega; koostööle ja tulemustele suunatud; iseseisev ja hea analüüsioskusega; hea pingetaluvusega; korrektne, täpne ja põhjalik, Tori vallas toimuvate sündmuste kajastamine vallalehes, kodulehel ja sotsiaalmeedias ning teabe saatmine meediale (pressiteated). Tori valla ajalehe toimetamine, kaastoimetajate tegevuse koordineerimine ja ajalehe väljaandmise korraldamine. Valla kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite arendamine. Valla välissuhete korraldamine., Sõbralikku kollektiivi, tööalaselt vajalikku täiendkoolitust., Avaldus, CV ja motivat...

 • Company Jõhvi Vallavalitsus in Jõhvi
  20.04.2018 Updated on: 23.04.2018

  * Omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; * omama kõrgharidust, soovitatavalt pedagoogilist; * omama eelnevat töökogemust hariduse alal vähemalt üks aasta; * olema õppimisvõimeline ja -tahteline; * valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil; * oskama kasutada arvutit sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust; * olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik, algatus- ja vastutus-võimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesann...

 • Company Rahandusministeerium in Tallinn
  20.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled riigimeheliku mõtlemisega, julge oma ideid pakkuma ja neid rakendama? Tunned, et maksupoliitika valdkond on just see, kus soovid ennast teostada? Mõisted „õigusloome“ ja „poliitika kujundamine“ panevad Su silmad särama? Roheline mõtteviis ja keskkonnakaitse on Sulle südamelähedased teemad? Sul on head teadmised majandusest ja keskkonnast? Sul on vähemalt 4—aastane kogemus maksupoliitika- või sellega seonduvas valdkonnas, aga oled otsimas uut ja põnevat väljakutset? Räägid ja kirjutad eesti keeles perfektselt? Naudid lugemist, kirjutamist ja suhtlemist inglise keeles ning pead erinevates keeltes suhtlemist auasjaks? Oled kõrgharidusega ja naudid elukestvat õpet? Kui tundsid ennast ära, oled oodatud kandideerima! Tule ja liitu oma ala professionaalidest koosneva sõbraliku meeskonnaga ka...

 • Company osaühing MRSV in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kandidaadil peavad olema kehtivad juhiload, sõidustaa vähemalt 2 aastat ja riigikeele oskus; kasuks tuleb Tallinna tundmine ja eelnev töökogemus taksojuhina; kes pole varem taksojuhina töötanud, siis enne tööle asumist teeme koolituse; NB! taksojuhi kutsetunnistus pole eelnevalt vajalik, Edukas ja kasvav eestimaine taksofirma pakub tööd taksojuhile., Paindlikku töögraafikut ja uuemaid ning väga ökonoomseid autosid; kõik tellimused tulevad eetri kaudu; palk algajale 800-900 eurot, kogemustega juhile 1000 eurot ja rohkem kuus kätte (neto)., Helista 5182788 või kirjuta info@autoeksport.ee.jm.cvconv.com ja küsi lisa...

 • Company Rolling OÜ in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Vähemalt 2-aastane B-kategooria auto juhtimise kogemus; • hea suhtlemisoskus, et teha klientide ja meeskonnaga professionaalselt koostööd; • võime oma tööd ise korraldada; • vastutustundlik, positiivne ja koostöövalmis isiksus; • arvuti ja nutitelefoni kasutamise oskus tavakasutaja tasemel, • Klientidele tellimuste õigeaegne ja kvaliteetne kättetoimetamine; • positiivne ja professionaalne suhtlemine klientidega., • Kaasahaaravat ja huvitavat tööd kasvavas ettevõttes; • sõbralikke kolleege; • häid töötingimusi; • konkurentsivõimelist palka (alates 800 euro neto), millelt on tasutud kõik maksud., CV ja motivatsioonikirja palume saata e-posti aadressile job@rolling.ee.jm.cvconv.com kuni 13. mai märgusõnaga „Kuller”...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Otepää
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, tööd graafiku alusel, karjäärivõimalusi, erinevaid motivatsioonipakette, ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv17@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Otepää kassapidaja-müüja". Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Rapla
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, tööd graafiku alusel, karjäärivõimalusi, erinevaid motivatsioonipakette, ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv15@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Rapla kassapidaja-müüja". Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Viljandi
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv16@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Viljandi kassapidaja-müüja". Lisainformatsiooni saab telefonil 55566164. Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega!...

 • Company Kuusalu Vallavalitsus in Kuusalu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kõrgharidus (kommunikatsioon, suhtekorraldus, nüüdismeedia, ajakirjandus vms) või selle omandamine; otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus; pingetaluvus ning valmidus meeskonnatööks; väga heal tasemel arvuti kasutamise oskus (kontoritarkvara ja kujundusprogrammid); autojuhilubade olemasolu, Kuusalu valla väliskommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine, valla mainet kujundavate tegevuste kavandamine ja korraldamine, valla aktiivne esindamine meedias, kogukonna liikumise edendamine ja koordineerimine, valla kodulehe haldamine., Sõbralikku ja toetavat meeskonda, enesetäiendamise võimalusi, mitmekesist ja huvitavat tööd., CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendav dokument palume saata hiljemalt 10. maiks e-posti aadressile vallavalitsus@Kuusalu.ee.jm.cvconv.com või posti te...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Kohtla-Järve
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kandidaadile esitatavad nõuded: • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; • juhtimiskompetentsus ja -kogemus; • väga head teadmised haridusvaldkonnas , Kandidaadilt ootame: • tahet ja visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus; • Kohtla-Järve riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2019 ja edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele; • väga head koostööd piirkonna haridusasutuste, ettevõtjate, omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga; • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist; • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi. , Kohtla-Järve Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2019. V...

 • Company Kanepi Vallavalitsus in Kanepi
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  • lastekaitsetöö ja laste hoolekande korraldamine; • vallavolikogu ja vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsealaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude ettevalmistamine ja esitamine; • laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest; • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine, juhtumite algatamine STARis; • puudega ning erivajadustega laste sotsiaalteenuste ja hoolekande korraldamine, lapsehoiuteenuse osutamise korraldamine puuetega laste peredele; • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks; •...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Lauri
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  OOTAME SIND KANDIDEERIMA kui Sul on kõrgharidus sotsiaal- või kasvatusteadustes ja vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas. Sa tunned end kindlalt STARiga töötades, oled hea suhtleja, koostööle orienteeritud ning saad hakkama keerulistes olukordades. Sind iseloomustab uuendusmeelsus, süsteemsus ja hea pingetaluvus ning Sa suudad end väljendada nii suuliselt kui kirjalikult nii eesti (tasemel C1) kui inglise keeles(tasemel B2), kasuks tuleb ka mõne muu võõrkeele oskus, Sinu tööks on lastekaitse osakonna poolt osutatavate teenuste elluviimine ja arendamine s.h. • sotsiaalteenuste- ja toetuste (STAR) lastekaitse valdkonna arendamisse panustamine; • rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite vahendamine ning kohalike ja välisriikide ametkondade nõustamine; • informatsiooni haldamine la...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Projekteerimistarkvara kasutamisoskus; algatusvõime ja loovus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, Projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine; arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine., Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; tegusat ja sõbralikku kollektiivi; kaasaegset töökeskkonda; töökohta südalinnas; põhipuhkust 35 kalendripäeva., Motiveeritud avaldus koos elulookirjeldusega (CV) palume saata märgusõna “ARHITEKT” all hiljemalt 30. aprilliks 2018 e-posti aadressil Silva.Pastak2@tallinnlv.ee.jm.cvconv.com. Lisainfo e-posti aadressil Ivika.Maavere@tallinnlv.ee.jm.cvconv.com....

 • Company Osaühing TNC-Components in Järve
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  - Teadmised mehaanika-, elektri ja automaatikavaldkonnast - Erialane haridus / varasem töökogemus - Arvuti kasutamise oskus, - Head eeldused meeskonna- ja iseseisvaks tööks, - Initsiatiivikus ja täpsus, - Eesti/vene keele oskus Kasuks tuleb: Teadmised tootmisest ja inglise keele oskus , - Tehnoloogilise toe tagamine tootmises. - Seadmete ja tootmisliinide hooldus, vigade leidmine ja parandamine. - Uute tehnoloogiliste lahendustekonstrueerimine ja teostamine. - Elektritööde teostamine. - Mehhaaniline seadistamine ja häälestamine. - Elektri- ja automaatikakomponentide regulaarne hooldus , - Pikaajalist stabiilset ja huvitavat töösuhet, - Häid töö- ja olmetingimusi, - Toitlustamist ettevõtte sööklas, - Tööriietust ja tööriiete hooldust, - Tööle väärilist töötasu, , Töökohale kandideerimiseks ...

 • Company Vudila Mängumaa OÜ in Tartu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Puhastusteenindaja töö eeldab hoolikust ja täpsust, ausust, kohuse- ja vastutustunnet, puhtuse armastust ja oskust märgata mustust, Mängumaa siseruumide koristamine: põrandate ja treppide puhastamine, prügikastide tühjendamine, olmeruumide puhastamine, hügieenitarvikute lisamine., Paindlikku tööaega ja head töökeskkonda., CV saata meilile piret@vudila.ee.jm.cvconv.com...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Pärnu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui oled valmis füüsiliseks tööks, oled aus, kohusetundlik ja korrektne, omandad uusi teadmisi kiirelt, räägid vähemalt suhtlustasandil eesti keelt ja oled hea pingetaluvusega, Kauba vastuvõtmine ja paigutamine laoruumi; kaubaaluste transportimine laost kaupluse müügisaali; kaupluses tekkivate paberjäätmete ettevalmistamine äraveoks., Tööalast väljaõpet ja koolitusi, tööd graafiku alusel, karjäärivõimalusi, erinevaid motivatsioonipakette, ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv18@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Sindi transporttööline". Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company Vudila Mängumaa OÜ in Tartu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Healt kandidaadilt ootame ausust ja kohusetundlikkust, head töötahet, kiirust ja puhtust, Abitööd köögis., Kaasaegset töökeskkonda, lõbusat ja sõbralikku kollektiivi, palju tööd ja võimalust töötada graafiku alusel., CV palun saata meilile piret1@vudila.ee.jm.cvconv.com...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Rapla
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui oled valmis füüsiliseks tööks, oled aus, kohusetundlik ja korrektne, omandad uusi teadmisi kiirelt, räägid vähemalt suhtlustasandil eesti keelt ja oled hea pingetaluvusega, Kauba vastuvõtmine ja paigutamine laoruumi; kaubaaluste transportimine laost kaupluse müügisaali; kaupluses tekkivate paberjäätmete ettevalmistamine äraveoks., Tööalast väljaõpet ja koolitusi, tööd graafiku alusel, karjäärivõimalusi, erinevaid motivatsioonipakette, ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv19@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Rapla transporttööline". Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company Pure Concepts OÜ in Rae
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Väga oluline on, et oma isikuomadustelt oleksid ülimalt täpne ja korrektne. Kasuks tuleb varasem töökogemus toiduainetetööstuses, – Mahemee pakendamine – Meesegude valmistamine retsepti alusel – Pakendite ettevalmistamine (purkide etikettimine, karpide voltimine) – Tellimuste komplekteerimine – Korra ja puhtuse hoidmine, – Paindlikku töögraafikut – Võimalusel töötamist osalise tööajaga – Kohapealset väljaõpet – Võimalust osaleda uute toodete väljatöötamisel, Kandideerimiseks palun kirjutage meile aadressil info@nordichoney.jm.cvconv.com ning kirjeldage paari lausega, miks võiksite antud ametikohale sobida....

 • Company OÜ Hotel Management Services in Koogi
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled sobiv kandidaat, kui oled töökas, kiire, hoolikas, paindlik ja valmis töötama meeskonnas; oled valmis töötama graafiku alusel ja ka nädalavahetustel, Töö sisuks on tagada hotelli toitlustuspunktides puhaste lauanõude olemasolu ning vastutada köögi puhtuse ja korrasoleku eest., Toetavat ja sõbralikku kollektiivi, stabiilset töökohta, kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid ning oma töötaja soodustusi., Rohkem lisainfot küsi peakokalt telefonil +372 5197 3391 või e-posti aadressil ott.uude@hestiahotels.ee.jm.cvconv.com...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Türi
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamine müügisaali. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv20@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Türi klienditeenindaja". Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Pärnu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Omad varasemat töökogemust klienditeenindajana; oled hea suhtleja ja valmis meeskonnatööks; oskad kasutada kontoritarkvara; oled kohusetundlik ja hea pingetaluvusega, Kauba vastuvõtmine ja kontrollimine; kauba hinnasiltidega varustamine; maha kandmiste ja allahindlustega tegemine; vajadusel kauba tellimine ja inventuuride läbiviimine. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv21@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Sindi vahetusevanema asetäitja". Lisainformatsiooni saab telefonil 5556 6164. Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Kuressaare
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Töö sobib Sulle, kui soovid pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, naudid erinevaid suhtlussituatsioone, omandad uusi teadmisi ja oskusi kiirelt ning oled töökas, Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas ja müügisaalis; klientide nõustamine ning abistamine; kaupade müügiks ettevalmistamine ja paigutamise müügisaali. , Pakume Sulle tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv22@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Kuressaare kliendieenindaja". Lisainformatsiooni saab telefonil 5556 6164. Ühendust võtame väljavalitud kandidaatidega....

 • Company Finbalt Consulting OÜ in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Rõõmsameelsust, kohusetundlikkust, ausust, täpsust, paindlikkust, orienteeritust meeskonnatööle; valmisolekut töötada graafiku alusel sh nädalavahetustel; kasuks tuleb eelnev töökogemus; eesti ja inglise keele vaba valdamine, kasuks tuleb itaalia, soome ja vene keele valdamine. Eelnev töökogemus, sommeljee teadmised. Hea suhtlemisoskus ja efektiivne müügitöö, Klientide viisakas ja korrektne teenindamine. Jookide ja toitude serveerimine. Teenindamine nii a la carte restoranis kui ka bankettide teenindamine. Arveldamine rahaga. Kassaga töötamine. CompuCash kasutamine., Paindliku tööajagraafikut. Motiveerivat boonussüsteemi ja töötasu. Huvitavat tööd rahvusvahelises ettevõttes. Vanalinna asukoht., Kasuks tuleb itaalia keele oskus; info@mobelent.ee.jm.cvconv.com, tel.56947457...

 • Company Politsei- ja Piirivalveamet in Sillamäe
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sul on politseiline eriharidus või muu kutse- või kõrgharidus ning valmisolek läbida 1-aastane väljaõpe töö kõrvalt; väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil; arvuti ja tehnikavahendite kasutamise oskus; analüüsivõime, hea suhtlemis- ja esinemisoskus; vastavus politseiametniku kutsesobivusnõuetele., Sinu põhiülesandeks on lähendada politseid kogukonnale, teha koostööd kohaliku omavalitsusega, vahendada infot lähtuvalt kogukonna vajadusest, tagada avalik kord ja suurendada turvalisust., Põnevat tööd ja eneseteostuse võimalust üksteist toetavas meeskonnas., Kui tunned, et see on just Sinu väljakutse, siis saada oma CV aadressil signe.joeaar@politsei.ee.jm.cvconv.com hiljemalt 02.05.2018....

 • Company Politsei- ja Piirivalveamet in Rakvere
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Politseiline eriharidus või muu kutse- või kõrgharidus; Sa oled valmis läbima 1-aastase väljaõppe töö kõrvalt; Väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil; B-kategooria juhiluba ja 2-aastane sõidukogemus; hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja enesekehtestamisvõime; suurepärane füüsiline vorm., Patrullpolitseiniku põhiülesandeks on ööpäevaringse patrulltegevuse ja liiklusjärelvalve teostamine., Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume Sulle põnevat tööd, head väljaõpet ja eneseteostuse võimalust üksteist toetavas meeskonnas., Kandideerimist puudutavad küsimused: Signe Jõeäär, tel. 3372242, e-post signe.joeaar1@politsei.ee.jm.cvconv.com...

 • Company OÜ KATRIUM in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  - Klientide teenindamine telefoni teel - klientide kirjadele vastamine - väiksemad tõlketööd - üldised kontoritööga kaasnevad ülesanded, Põhjalikku väljaõpet ning väärtuslikku kogemust. Võimalust töötada kaasaegsetes töötingimustes. Nooruslikku ja rahvusvahelist kollektiivi., Saada oma CV aadressil viktoria@katrium.eu.jm.cvconv.com...

 • Company Peebu OÜ in Jüri
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja aus. Kasuks tuleb kui oled hea suhtleja, Vajame marjamüüjat Jürile. Väljaõpe kohapeal. , Täpsem info telef. 56259540; kevin.kaaristo3@gmail.jm.cvconv.com...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Mäha
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Omad varasemat töökogemust klienditeenindajana; oled hea suhtleja ja valmis meeskonnatööks; oskad kasutada kontoritarkvara; oled kohusetundlik ja hea pingetaluvusega, Kauba vastuvõtmine ja kontrollimine; kauba hinnasiltidega varustamine; maha kandmiste ja allahindlustega tegemine; vajadusel kauba tellimine ja inventuuride läbiviimine. , Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, tööd graafiku alusel, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki., Palun saada oma CV e-posti aadressile cv23@maxima.ee.jm.cvconv.com märksõnaga "Otepää vahetusevanema asetäitja". Lisainformatsiooni saab telefonil 5556 6164. Võtame ühendust väljavalitud kandidaatidega....

 • Company Peebu OÜ in Loo
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja aus. Kasuks tuleb kui oled hea suhtleja, Vajame marjamüüjat Loole Väljaõpe kohapeal., Täpsem info telef. 56259540; kevin.kaaristo4@gmail.jm.cvconv.com...

 • Company Peebu OÜ in Saue
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja aus. Kasuks tuleb kui oled hea suhtleja, Vajame marjamüüjat Sauele Väljaõpe kohapeal. , Täpsem info telef. 56259540; kevin.kaaristo5@gmail.jm.cvconv.com...

 • Company Peebu OÜ in Saku
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja aus. Kasuks tuleb kui oled hea suhtleja, Vajame marjamüüjat Saku turuplatsile. Väljaõpe kohapeal., Täpsem info telef. 56259540; kevin.kaaristo6@gmail.jm.cvconv.com...

 • Company OÜ Hotel Management Services in Tallinn
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled sobiv kandidaat, kui Sul on kirg ja siiras huvi kokanduse vastu ning omad varasemat töökogemust kokana; oled täpne, aus, lojaalne, paindlik ja valmis töötama meeskonnas, aga samas oled oma töös iseseisev; oled valmis töötama graafiku alusel ja ka nädalavahetustel, Töö sisuks on kõrge kvaliteediga toidu valmistamine, et tagada kliendi rahulolu., Motiveerivat ja väärilist töötasu, toetavat ja sõbralikku kollektiivi, stabiilset töökohta, kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid ning oma töötaja soodustusi., Rohkem lisainfot küsi peakokalt telefonil +372 5197 3391 või e-posti aadressil ott.uude1@hestiahotels.ee.jm.cvconv.com....

 • Company Peebu OÜ in Keila
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Kohusetundlik ja aus. Kasuks tuleb kui oled hea suhtleja, Vajame marjamüüjaid Keilasse. Väljaõpe kohapeal., Täpsem info telef. 56259540; kevin.kaaristo7@gmail.jm.cvconv.com...

 • Company Astikom OÜ in Tartu
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled sõbralik ja hea suhtleja, Klientide teenindamine, kaupade väljapanek., Väljaõpet kohapeal., Palun saatke CV meilile rbalkan@hot.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Osaühing TNC-Components in Järve
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Keeleoskus: eesti keel või vene keel (kõnes kõrgtase, kirjas kõrgtase), soome keel (kõnes kesktase, kirjas kesktase) Arvutioskus: interneti kasutamine, e-posti kasutamine, andmebaaside haldus, Microsoft Office programmide oskus Isikuomadused: analüüsivõime, süsteemsus, täpsus, enesedistsipliin ning hea ajaplaneerimise võime Kasuks tuleb: Eelnev töökogemus tootmises. Hea suhtlemisoskus , - Kliendi tellimuste vastuvõtmine ja töötlemine, kliendiga suhtlus; - klienditellimuste põhiselt tootmise plaani koostamine; - andmebaasi haldamine ja täiendamine; - logistika planeerimine; , - Pikaajalist stabiilset ja huvitavat töösuhet, - Häid töö- ja olmetingimusi, - Toitlustamist ettevõtte sööklas, - Tööriietus ja tööriiete hooldus, - Tööle väärilist töötasu. , Töökohale kandideerimiseks palume saata C...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Hea analüüsi- ja planeerimisvõime ning tehniline taip; väga hea suhtlemisoskus; kõrge kohuse- ja vastutustunne, Viljandi Linnahoolduse juhataja assisteerimine. Viljandi Linnahoolduse töödejuhatajate asendamine. Viljandi Linnahoolduse kulueelarve jaotamine vastavalt tegelikele kuludele kinnistu põhiselt. Töötervishoiu ja tööohutusega seotud dokumentatsiooni koostamine ja valdkonnaalaste koolituste korraldamine ja/või läbiviimine. Riigihanke alusdokumentide (tehnilise kirjelduse) ja hankeplaani koostamine. Traktorite ja muude Viljandi Linnahoolduse sõidukite GPS-ide jälgimine ja kontroll. Jooksvate tööülesannete täitmine, mis tulenevad töö iseloomust ja juhataja korraldustest. Kinnisvara korrashoiu infosüsteemi tulemuslik kasutamine ning vajadusel Viljandi Linnahoolduse töötajate nõustamine ...

 • Company Osaühing Indrias in Kadaka
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Hea kui on teadmised / oskused: marketing, sotsiaalmeedia oskus kõrgtasemel (facebook, instagram). Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, * Arvutiga töötamine, facebook, emailid, dokumendid jne * Klientidega suhtlemine (sh telefon, e-mail); * Dokumentide, emailide vormistamine, * Mitmekesist ja huvitavat tööd; * vajadusel väljaõpet kohapeal; * stabiilset töökohta professionaalses ja positiivses kollektiivis; * head, suurt ja ilusat bürood * enesearendust * uued teadmised ja kasulikud oskused, NB! Ootame CV-d e-posti aadressil info1@indrias.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Tööinspektsioon in Päide
  18.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Oled sobiv kandidaat, kui Sul on: • õigusalane või politseiline kõrgharidus või oled lõpetanud mõne insenerieriala • haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlust reguleerivate õigusaktide väga hea tundmine • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide hea tundmine • ausus ja kohusetundlikkus ning otsustus- ja vastutusvõimelisus • hea analüüsi- ja üldistusvõime ning hea argumenteerimisoskus • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus vähemalt kesktasemel • tulemustele orienteeritud töössesuhtumine, Ootame oma meeskonda spetsialisti, kellel on huvi tööohutuse valdkonna vastu ning kes on valmis aitama kaasa töökeskkonna ohutuks muutmisele ja tööelu kvaliteedi tõstmisele läbi töökeskkonnas juhtunud õnnetuste asjaolude ja põhjuste vä...

 • Company AS Solbritt in Rapla
  17.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Iseseisev töötamine erinevate tööstusseadmetega, alluvate juhendamine, suhtlemine teiste osakondadega, toiduohutuse tagamine (HACCP). Töö nõuab eelnevat samalaadset toiduainetetööstuses töötamise kogemust (sealhulgas head arvuti-ja suhtlemisoskust, kiiret õppimisvõimet ja kohusetundlikkust). , Ettevõte pakub: - Huvitavat ja mitmekesist tööd; - arenevat töökeskkonda; - väljaõpe kohapeal. , Täpsema info saamiseks palun võtke ühendust: info@solbritt.ee.jm.cvconv.com, tel. +372 48 90405; +372 48 90421 või tulla kohapeale aadressil Viljandi mnt.91e, Rapla (Piimatööstus)....

 • Company Ruukki Products AS in Pärnu
  17.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Sobid meie meeskonda, kui oskad lugeda tööjooniseid, tunned metallitööd ning oled valmis töötama vahetustes. Sa oled kohusetundlik, täpne ning Sulle on omased ohutud ning efektiivsed tööpõhimõtted. Kasuks tuleb telfri ja tõstuki juhtimise tunnistus, Sinu asjatundliku töö tulemusena valmivad kaasaegsed terasest katuse- ja fassaaditooted hoonetele nii Eestis kui kogu Euroopas. Sinu osa selles on operaatoritöö lehtmetalli stantsimis- ja painutuspinkidel ning profileerimisliinidel. Sinu poolt valmistatud tooted on kvaliteetsed ning Sinu töökoht on korras. Oled valmis aitama oma kolleege teistes töölõikudes., Meie pakume Sulle kaasaegset ja turvalist töökeskkonda, väärilist töörasu, täiendkoolitust, vajadusel tõstukijuhi ja telferisti koolitust. Hoolitseme Sinu regulaarse tervisekontrolli eest,...

 • Company AS Kesko Senukai Estonia in Kudjape
  17.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Edukas kandidaat tunneb ehitusmaterjale baastasemel, ei karda tööd arvutiga, on hea suhtlemisoskusega, täpne, kohusetundlik ja aus ning hea eesti, soovitavalt ka vene keele oskusega, Klientide viisakas ja operatiivne teenindamine ja kassaoperatsioonide teostamine., Kaasaegset töökeskkonda, väljaõpet ja koolitusi, sõbralikku ja toetavat meeskonda, töökohta rahvusvaheliselt tuntud ja kiiresti arenevas ettevõttes., Kandideerimiseks saada oma CV aadressil inga.antsaar1@keskosenukai.ee.jm.cvconv.com või kandideeri läbi CV Keskuse....

 • Company Osaühing Egesten Transport in Lepna
  17.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  Vedude igapäevane korraldamine autojuhtide ja koostööpartneritega suhtlemine. , Tulemusliku töö eest väärilist tasu; kaasaegseid töötingimusi; vastutusrikast tööd. , CV saata personal@egesten.ee.jm.cvconv.com...

 • Company Ühistu Eesti Lihatööstus in Vastse-Kuuste
  17.04.2018 Updated on: 22.04.2018

  kohuse- ja vastutustunne tööülesannete täitmisel; soov teha füüsilist tööd; B-kategooria juhilubade olemasolu; võime iseseisvalt tööülesandeid lahendada; arusaam laotöö olemusest , kauba vastuvõtmine ja kontroll; kauba paigutamine ja ladustamine; kauba komplekteerimine, ettevalmistamine ning väljastamine; laoinventuuride läbiviimine, lao korrashoiu tagamine; jooksvate ülesannete täitmine , professionaalset ja sõbralikku kollektiivi; huvitavat ja arendavat tööd; konkurentsivõimelist palka , Lisainfo: 799 7380 või kaili1@eestiliha.ee.jm.cvconv.com...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ou-reinu-toidukaubad Edit filters