Jobmonitor. Search results for Business and administration professionals

78 Jobs found for Business and administration professionals in Estonia

Used filters:
 • Business and administration professionalsx
Displaying 1-50 of 78 results.
 • Company Aktsiaselts Johan GTJ in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Turundus-ja müügiassistentTööülesanded: - Ettevõtte sotsiaalmeediakontode haldamine ja sisu loomine- Turundusmeetmete ettevalmistamine ja läbiviimine- Töödelda materjale: pilte, teha kergemaid kujundustöid (kujundusprogrammide oskus)- Müügiosakonna abistamine igapäevases müügitegevusesOmalt poolt pakume: - Head töösuhet nooruslikus ja arenevas tiimis ning kaasaegset töökeskkonda- Palju eneseteostust ja iseseisvat tööd- Konkurentsivõimelist töötasu ja ettevõttesiseseid soodustusiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Flint Kaubandus in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Täiskohaga müügiesindaja põllumajandustehnika varuosadele ja hoolduseleTööülesanded: • Aktiivne müük, tellimuste vastuvõtmine, kliendile parima lahenduse leidmine, igapäevane suhtlus varuosade tarnijatega,hooldusmeeskonna juhtimine ja arendamineOmalt poolt pakume: •Stabiilset ja püsivat tööd, toredat meeskonda, arenemisvõimalust, korralikku töötasu, ühiseid üritusi, novembrist-märtsini lühemaid tööpäevi, häid töötingimusi Muud nõuded: Isikuomadused, mis antud ametikohal olulised: •Oled töökas ja usaldusväärne•Sul on oskus aega planeerida ja iseennast motiveerida•Omad analüüsivõimet ja initsiatiivi lahenduste väljatöötamiseks•Tahe õppida ja areneda•Oled hea ja osav suhtleja•Oskus meeskond juhtida, hoida ja kasvatada •Omad eelnevalt töökogemust tehnika valdkonnas•Mõistad kliendisuhete ...

 • Company Kristiine Linnaosa Valitsus in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  sotsiaaltoetuste talitusTööülesanded: KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS võtab teenistusse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitusse vanemspetsialisti, kelle põhiülesandeks on klientide nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest, klientide abivajaduse hindamine, toimetulekutoetuse arvestamine ja määramine,muude sotsiaaltoetuste taotluste vastuvõtmine ja ettepanekute tegemine toetuste määramiseks, andmete kandmine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).Omalt poolt pakume: •Konkurentsivõimelist töötasu, alates 1100 €;•huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •arenemis- ja koolitusvõimalusi;•põhipuhkust 35 päeva; •asjatundlikku ja meeldivat töökollektiivi.Muud nõuded: •Suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas;•oskus efektiivselt ka...

 • Company Locoport OÜ in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Peamiseks ülesandeks on telefoni teel leppida kokku klientidega kohtumisi müügiesindajatele.Telefoni teel ühtegi toodet müüa ei tule ning raha küsida samuti mitte. Töötaja peab olema distsiplineeritud ning tulemustele orienteeritud. Kasuks tuleb arvuti kasutamise oskus ja Google programmide tundmine (kiiresti õpitav). Õppida ja toetada kogu tiimi eesmärkide täitmist.Omalt poolt pakume: Töökohta ilusas ja kaasaegses kontoris. Õigeaegselt palka.Väärilist tasu tehtud tööle. Koolitust ning jätkukoolitusi töö tegemiseks. Toetavaid kolleege. Espressomasina kohvi tasuta.Auhinnad kuu parimatele.Muud nõuded: Julgus, entusiasm, järjepidevus ja enese motiveerimine tulevad kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Trianon Osaühing in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: - Klientide nõustamine kinnisvaratehingutes – ost, müük, üürimine,- kinnisvaratehingute ja lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine,- aktiivne suhtlemine klientidega, olemasolevate ja uute kliendisuhete hoidmine ja arendamine,- kinnisvaraturu monitooring.Omalt poolt pakume: - Koolitused;- arenemis- ja karjäärivõimalusi ettevõttes;- töötasu vastavalt tulemustele;- põnevat ja pingelist tööd;- sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Meie aktiivselt arenevas organisatsioonis ootavad Sind mitmekesised ja iseseisvust nõudvad väljakutsed nagu psühhosotsiaalne nõustamine, juhtumikorraldus, võrgustikukoostöö ja ennetustegevused. Viid ka läbi lepitusmenetlusi, mille eesmärk on parandada süüteo osapoolte õiglustunnet ja suurendada nende rahulolu. Töötad aktiivselt politsei, prokuratuuri, kohalike omavalitsuste, MTÜ-de ja teiste organisatsioonidega. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume töökohta Pärnus. Meil on paindlik töökorraldus, 35 kalendripäeva puhkust, haigushüvitis ning teised suure organisatsiooni motivaatorid ja arenguvõimalused. Riigiametnikuna laienevad Sulle avaliku teenistuse seadusest tulenevad hüved ja kohustused.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sa soovid õppida ja areneda, Sul on kõrgh...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded:•Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine; •maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;•projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;•osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume:•uuendustele suunatud töökeskkonda;•mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•toetavat meeskonda;•enesearengu võimalusi;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•35-kalendripäevast põhipuhkust;•erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö...

 • Company OÜ Okna.ee in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Uute töötajate värbamine ja tööle vormistamine.Omalt poolt pakume: Tööd kodukontoris.Muud nõuded: Personalitöö teadmised ja oskusedKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  kaks tähtajalist ametikohtaTööülesanded: • kahe- ja mitmepoolse kaitsealase koostöö planeerimine ja korraldamine;• julgeoleku- ja kaitsealaste, poliitiliste ning institutsionaalsete arengute jälgimine ja analüüside koostamine, Eesti seisukohtade kujundamiseks ettepanekute tegemine;• riigisiseste ja rahvusvaheliste kohtumiste ettevalmistamine ning vajadusel ministeeriumi esindamine.Omalt poolt pakume: • võimalust panustada Eesti riigikaitse ja rahvusvahelise kaitsekoostöö arendamisse ning huvitavaid tööalaseid väljakutseid rahvusvahelises keskkonnas;• toetavat meeskonda, konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;• meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas...

 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on ministeeriumis kasutusel olevate teabetöötlussüsteemides teabe käideldavuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamine. Peamised ametiülesanded:• teabe töötlemise infosüsteemides elektroonilise teabeturbe nõuete täitmise korraldamine;• teabeturbe tagamiseks järelevalve teostamine, intsidentide toimumise põhjuste väljaselgitamine ja analüüs, riskide hindamine ja ettepanekute tegemine riskide maandamiseks, teenistujate nõustamine ja juhendamine;• ministeeriumis isikuandmete kaitse tagamine, sh isikuandmete töötlemise nõuete järgimise korraldamine, teenistujate nõustamine ja teadlikkuse tõstmine, koostöö Andmekaitse Inspektsiooniga;• teabeturbe alase koostöö koordineerimine ministeeriumis ja selle valitsemisalas;• töövaldkonnaga seotud õigusaktide ee...

 • Company OÜ Articard in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda kaaslast, kes on aktiivne ja tulemustele orienteeritud.Kliendihaldurina vastutad sa heade kliendisuhete eest. Ootame Sinult kliendisuhte loomist ning selle järjepidevat hoidmist. Oma tööga pakud Sa klientidele professionaalset tuge ja positiivseid kogemusi parimate lahenduste leidmisel.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd Võimalust turvavaldkonda lähemalt tundma õppida ja end selles vallas arendada. Energilist ja sõbralikku töökeskkonda. Arenemis- ja õppimisvõimalust. Kaasaegseid töövahendeid. Tööaeg E-R 09.00 - 17.00 Muud nõuded: Positiivne ja särav meel klientidega suhtlemisel.Initsiatiivikas ja avatud suhtleja.Hea läbirääkija ka keerulistes situatsioonides.Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.Hea pingetaluvus.Väga hea eesti ja vene...

 • Company VUUHH OÜ in Other
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Assistendina oled Sa abiks eelkõige müügijuhile. Töö sisuks on müügijuhi abistamine erinevate tööprotsesside läbiviimisel ja peamised tööülesanded on: tellimuste haldamine ja müügitellimuste vormistamine, tellijatega kirjalik ja suuline suhtlemine, hinnapakkumiste tegemine, tellimuste vastuvõtmine, logistika organiseerimine, e-poe toodete haldamine, tarnijatega suhtlemine.Omalt poolt pakume: Põnevaid väljakutseid, vastutusrikast ja mitmekülgset täistööajaga tööd. Häid, kaasaegseid ja ergonoomilisi töötingimusi ning toetavat kollektiivi. Tööks vajalikke vahendeidPikaajalist töösuhet arenevas ettevõttes. Konkurentsivõimelist töötasu vastavalt müügitulemustele (põhipalk; lisatasu süsteem sõltuvalt müügieesmärkidest). Võimalust osaleda areneva ja innovatiivse ettevõtte töös. Võ...

 • Company Tallinna Ettevõtlusamet in Linna
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: •ettevõtjate ja tarbijate nõustamine ning kaebuste ja avalduste lahendamine;•linna asutuste poolt kehtestatavate hindade õigusaktide läbivaatamine ja analüüsimine ning ettepanekute tegemine;•info kogumine ja ülevaadete koostamine linna asutuste tasuliste teenuste kohta;•valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate linnavalitsuse- ja volikogu eelnõude väljatöötamine.Omalt poolt pakume: •huvitavat ja mitmekesist tööd;•võimalusi enesearenguks ja -teostuseks;•erialaseid koolitusvõimalusi. Muud nõuded: •töökogemus samas valdkonnas või finantsvaldkonnas;•kõrgharidus (eelistatud majandusalane);•eesti keele oskus C1-tasemel ja vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega, kasuks tuleb inglise keele oskus;•tarbijakaitse ja ettevõtluse valdkonna õigusaktide tundmin...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Poole
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Tervisetoodete müük telefoni teel, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine. Kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel ning klientide nõustamine.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Tartu kesklinnas; väljaõpet; võimalust saada lisapuhkepäevi; võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Muud nõuded: Kas oled...POSITIIVNE? - Käid vihmasel päeval kollaste kummikutega?ETTEVÕTLIK? - Kui tuleb sein ette, leiad viisi, kuidas jõuda teisele poole?EDASIPÜÜDLIK? - Soovid arendada oma müügi- ja suhtlemisoskustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Valga
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Tervisetoodete müük telefoni teel, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine.Kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel ning klientide nõustamine.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Valga linnas, väljaõpet, võimalust saada lisapuhkepäevi, võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Locoport OÜ in Ala
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Tööülesanded: Müügiesindaja ülesanne on esitleda innovatiivseid tooteid ning sõlmida müügilepinguid klientidega. Treenib võimsalt läbirääkimise oskusi. NB! Töö ei eelda eelnevat kogemust ja sobib ka hästi noortele! Peaasi, et suupeale kukkunud ei ole.1. Igapäevane klientidega kohtumine E-R = 4 kohtumist päevas klientide juures. 2. Klientide nõustamine. 3. Innovaatiliste toodete esitlemine. 4. Müügilepingute sõlmimine klientidega ja müügiga seotud aruandlus. 5. Suhtlemine võtmetöötajatega.Omalt poolt pakume: 1. Toetavaid kolleege, kes õpetavad ameti selgeks. 2. Väga põhjalikku müügikoolitus oma ala parimatelt. 3. Organiseeritud kliendikohtumisi (kliendihaldurid hoolitsevad selle eest). 4. Motiveerivat töötasu: Põhitasu + Tulemustasu + autokompensatsioon + boonused. 5. Võimalus tõusta karjää...

 • Company Osaühing Hunt-Fish Group in Pärnu
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Tööülesanded: Kliendisuhete loomine ja nende hoidmine; suhtlemine klientidega soome ja inglise keeles; infovahetamine erinevate koostööpartneritega; aktiivne kala ja ulukiliha müümine (erinevad liha- ja piimatooted); hinnapakkumiste koostamine; tellimuste vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine; müügiarvete koostamine läbi MeritAktiva programmi; jooksvate ja tulevaste müügiplaanide väljatöötamine.Omalt poolt pakume: Vajadusel kodukontori võimalust; ettevõtte telefoni; tööd Pärnu linna kontoris; välislähetusi.Muud nõuded: Soovitatavalt eelnev müügitöö kogemus; varasem töökogemus pakutud valdkonnas; hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus; kohusetundlikkus ja täpsus; hea arvuti kasutamise oskus, kasuks tuleb Merit Tarkvara valdamine; kasuks tuleb vene keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Adavere Meat OÜ in Other
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Tööülesanded: - Ettevõtte raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele- Majandusaasta- ja muude finantsaruannete koostamine- Maksete haldamine, ostu- ja müügiarvete sujuva liikumise jälgimine- Maksudeklaratsioonide esitamine- Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine.- Palga- ja puhkusetasude arvestus- Põhivara arvestus- Muud jooksvad raamatupidamisega seotud ülesandedOmalt poolt pakume: Pikaajalist töölepingut stabiilses ettevõttes.Suurepäraseid võimalusi rakendada erialaseid oskusi.Enesearendamise võimalust raamatupidamise erialalKaasaegseid kontoriruume ja töövahendeid.Konkurentsivõimelist ja kindlat töötasu.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on kohusetundlik ning võimeline iseseisvalt tööd tegema. Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ni...

 • Company Prokuratuur in Viru
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  projektipõhine töökoht (kuni 01.01.2023)Tööülesanded: •alaealiste kahtlustatavate ja nende vanemate nõustamine•prokuröride nõustamine ja abistamine sotsiaalprogrammide määramise ja kriminaalhooldusega seotud küsimustes•kannatanutega suhtlemine (sh kannatanu õiguste selgitamine)•lähenemiskeelu taotluste läbivaatamine ning taotlustega seotud dokumentide vormistamineOmalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; põhipalka 1600 eurot; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:•Sul on erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika, kasvatusteaduste, psühholoogia vms erialal)•Sul on varasem erialane töökogemus•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning oskad väga hästi vene keelt•Sa oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii suul...

 • Company Prokuratuur in Other
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  projektipõhine töökoht (kuni 01.01.2023)Tööülesanded: •alaealiste kahtlustatavate ja nende vanemate nõustamine•prokuröride nõustamine ja abistamine sotsiaalprogrammide määramise ja kriminaalhooldusega seotud küsimustes•kannatanutega suhtlemine (sh kannatanu õiguste selgitamine)•lähenemiskeelu taotluste läbivaatamine ning taotlustega seotud dokumentide vormistamineOmalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; põhipalka 1600 eurot; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:•Sul on erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika, kasvatusteaduste, psühholoogia vms erialal)•Sul on varasem erialane töökogemus•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning oskad väga hästi vene keelt•Sa oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii suul...

 • Company OÜ ABM Kinnistud in Ala
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Tööülesanded: ABM Kinnistud ei ole tavaline kinnisvarabüroo ega metsavahendusettevõte. Meie ettevõte on hinnatud koostööpartner sadadele maaomanikele ja mitmetele Eesti parimatele metsandus- ja põllumajandusettevõtetele ning investoritele. Miks?Sest tänu meie oskuslikule asjaajamisele ja järjepidevale tööle on omanikku vahetanud või majandatud rohkem kui 20 000 000€ väärtuses maatulundusmaid ja kümneid arenduskinnistuid. Nende seas ka suurtehingud, mille väärtus ulatub mitmesadadesse tuhandetesse eurodesse. Me usume, et ka kõige ebaharilikumad olukorrad on lahendatavad ning ka kõige keerulisemad kokkulepped saavutatavad.Otsime oma meeskonda oskuslikku läbirääkijat, kelle ülesandeks on klientide leidmine ja nõustamine, läbirääkimiste pidamine ning tehingute vormistamine.Omalt poolt pakume: ...

 • Company Hiiumaa Vallavalitsus in Other
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: •tagab infosüsteemide (s.h telefoniside jm andmeside) ja infotöötlusvahendite toimimisevallavalitsuses, osavalla valitsustes ja hallatavates asutustes;•haldab ja arendab valla veebilehte;•ennetab võimalikke tekkida võivaid probleeme, teeb ettepanekuid andmeside ja infotehnoloogilisi lahenduste soodsamaks, kaasaegsemaks muutmiseks ja/või turvanõuete kehtestamiseks;•pakub kasutajatuge vallavalitsuses ja hallatavates asutustes.Omalt poolt pakume: •mitmekesist ja vaheldusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•tegusat ja sõbralikku kollektiivi•kaasaegset töökeskkonda•võimalust tegeleda kaasaegse IT tehnikaga ja suure arvutipargiga•erinevaid IT alaseid väljakutseid•35 päevast puhkust ning tervise- ja sõidusoodustusi.Muud nõuded: •kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsust...

 • Company AS Kesko Senukai Estonia in Rakvere
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Müügikonsultant Rakvere K-rauta kauplusesseTööülesanded: Rakvere K-rauta kauplus otsib müügikonsultanti, kelle peamisteks tööülesanneteks on klientide professionaalne ja efektiivne teenindamine, kauba korrashoiu jälgimine, kaupade paigutamine müügisaali, kaupade varustamine hinnainfoga.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, väljaõpet ja koolitusi, sõbralikku ja toetavat meeskonda, töökohta rahvusvaheliselt tuntud ja kiiresti arenevas ettevõttesMuud nõuded: Edukas kandidaat on hea suhtlemisoskusega ning tahtega klienti kuulata ja aidata, positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja aus ning hea eesti, soovitavalt ka soome keele oskusega. Kasuks tuleb eelnev ehitusmaterjalide tundmine või eelnev töökogemus ehituselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Haridusamet in Other
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: •Sisekommunikatsiooni strateegiline planeerimine – põhimõtete sõnastamine, nende täitmise jälgimine ja elluviimine.•Osakondade vahelise infovahetuse arendamine ja soodustamine.•Uuringute läbiviimine sisekommunikatsiooni valdkonnas, analüüsi ja järelduste tegemine.•Ameti sündmuste korraldamine ja koordineerimine.•Fotopanga koostamine, haldamine, ja täiendamise korraldamine.•Ameti veebikanalite (koduleht, Facebook vm sotsiaalmeedia kanalid) arendamine, sisu haldamine koostöös teiste struktuuriüksustega.•Ameti meediasuhtluse korraldamine, sh meediapäringutele vastamine, meediakajastuste monitoorimine, vajadusel operatiivne reageerimine.•Ameti hallatavate asutuste nõustamine kommunikatsiooni valdkonnas.Omalt poolt pakume: Huvitavat ning mitmekülgset tööd, ...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Külma
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: •peab äriruumide ja munitsipaaleluruumide üüri- ja kõrvalkulude arvestust vastavalt kehtivale korrale;•teostab soojuse, külma vee, elektri ja teiste kulude arvestust vastavalt tegelikule tarbimisele ja jaotab kulusid üürnike vahel•sisestab üüriarvete kulud üüriprogrammi ELKIS;•koostab koondaruande üüri- ja kõrvalkulude ning üürivõlglaste kohta;•kontrollib kuluarvete õigsust ja määrab eelarve tunnused eArvekeskuses;•teostab järelkontrolli esitatud arvete summade laekumiste üle;•koostab eelarve ja lisaeelarvete prognoosid;•võtab vastu isikuid, nõustab neid üüriarvestuse ning võlgnevuse küsimustes.Omalt poolt pakume: •huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;•enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi;•puhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: •erialane rakenduslik kõrgharidus ja soovitava...

 • Company Paide Linnavalitsus in Päide
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Avalike suhete peaspetsialisti peamisteks ülesanneteks on Paide linna meediasuhtluse korraldamine (s.h sündmuste jäädvustamine), avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest, raadiosaadete ettevalmistamine ja läbiviimine, linnalehe toimetamine ja levitamise korraldamine, kodulehe haldamine ja pidev aktualiseerimine, mainekujundusprogrammi väljatöötamine ja elluviimise korraldamine.Omalt poolt pakume: Tule meile tööle, sest: meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat töödmeil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesportime võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkustmeil makstakse haigushüvitist alates tei...

 • Company Osaühing TNC-Components in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Otsime oma tiimi mööblitoodete müügispetsialisti! Igapäevaliselt sa:- Koostad hinnapakkumisi:- Vormistad projekti graafiliselt- Jälgid projekti teostamist- Lood ja hoiad kliendisuhteid.Omalt poolt pakume: Töö on vaheldusrikas ja väljakutseid täis.Tervist hoidvat sporditoetust.Saad kaasa rääkida ettevõtte arengus.Mõnusa meeleolu loovad tiimiüritused.Põnevad arenguvõimalused.Muud nõuded: Sinult ootame, et- Annad endast alati 100%- Omad eelnevat kujundustöö kogemust ning Fusion, Winner või muu samalaadse programmi kasutamise kogemust- Suhtled kindlasti nii eesti, kui ka vene keeles, soovitavalt ka inglise keeles- Oskad eesmärke seada ja ka neid täitaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalministeerium in Luua
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Sinu ülesanne on edendada erivajadusega inimeste hoolekande poliitikat ja puudega inimeste sotsiaaltoetuste süsteemi. Sa korraldad sotsiaalhoolekande poliitikat riigi tasandil ning oled asjatundlik partner erinevatele osapooltele sotsiaalhoolekande küsimustes.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust:-areneda, õppida ja kaasa rääkida riigile olulises valdkonnas;-kujundada inimese vajadusest lähtuvaid lahendusi koos tippspetsialistidest koosneva pühendunud ja avatud meeskonnaga;-osaleda rahvusvahelises koostöös.Muud nõuded: Sina oled:-algatusvõimeline lahenduste pakkuja;-koostööle ja tulemustele orienteeritud;-kiire analüüsi ja seoste loomise võimega;-avatud suhtleja ja veenev läbirääkija;-suurepärase suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega eesti ja inglise keeles. Sul on:-kõr...

 • Company Osaühing PISTRIK I-V. in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Ida-Virumaa piirkonna müügikonsultantTööülesanded: Klientide ostuvajaduste väljaselgitamine ja müügipakkumiste koostamine.Klientide külastamine ja toodete tutvustamine.Tehniliste lahenduste koostamine vastavalt klendi vajadustele.Aruannete pidamine.Omalt poolt pakume: Huvitav, kindel, stabiilsne ning mitmekesine tööMotiveeriv töötasu ja töötingimusedArenemisvõimalusSõbralik ning abivalmis kollektiivMuud nõuded: Väga hea suhtlemisoskus ja vastutustundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Andmekaitse Inspektsioon in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: • järelevalve ja nõustamine isikuandmete kaitse õigusaktide alal• järelevalve ja nõustamine avaliku teabe seaduse alal• väärtegude kohtuväline menetlemine • osalemine siseriiklikes või rahvusvahelistes töörühmades Omalt poolt pakume: • tööd väikeses kollektiivis• huvitavat ja arendavat tööd• võimalust kaasa rääkida valdkonna arengus• võimalust saada valdkonna eksperdiksTutvu ka inspektsiooni andmekaitsetingimustega, mis selgitavad, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme tööle kandideerimise korral: Muud nõuded: • õigusalane kõrgharidus• eesti keele oskus kõrgtasemel • head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas• oskus juriidiliselt korrektne tekst lihtsalt ja arusaadavalt kirja panna • iseseisvust töös, head ana...

 • Company Eastcon AG Eesti OÜ in Lao
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: - töö ettevõtte raamatupidamisprogrmmis Navision (laoarvestuse pidamine, aruandlus)- kassa - kaubatellimused- arveldamine müügiesindajatega- lao töökorraldus (kaupade vastuvõtmine, ladustamine ja väljastamine, inventuurid, kullerpakkide komplekteerimine)Omalt poolt pakume: - väljaõpet ja kolleegide toetust- vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes- täiendkoolitusi- ettevõttesiseseid ühisüritusiMuud nõuded: - positiivsus, rõõmsameelsus- abivalmidus- töökus ja tulemustele orienteeritusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Koostöös kohalike omavalitsustega analüüsida nende poolt korraldatavate liiniliikide ühildamisvõimalusi avaliku liinivõrguga. Võtta kohaliku omavalituse soovil taristu rajamiseks/korrastamiseks vajaminevaid kooskõlastusi ning hinnapakkumisi. Liinimuudatuste ettepanekute analüüs ning rakendatud liinimuudatuste mõju hindamineOmalt poolt pakume: - Head ja toetavat meeskonda,- Kaasaegset töökeskkonda,- Tööalast juhendamist,- Eneseteostusvõimalust,- Võimaluste piires paindlikku tööaega ja osalist kodus töötamise võimalust,- 35 päeva põhipuhkust aastas,- Konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: AMETIALASED TEADMISED JA OSKUSED- riigi põhikorra (põhiseadus ja põhiseaduslikud seadused), kodanike õiguste ja vabaduste, avaliku halduse organisatsiooni reguleerivate õigusaktide tundmine;...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Teadus- ja arendusosakonna põhiülesanneteks on:-osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;-kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;-töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.Nõunikuna on Sinu peamised teenistusülesanded: - biomajanduse projektide ja töörühmade koordineerimine, biomajanduse võrgustikes osalemise koordineerimine, koostöö erinevate partnerite ja sihtrühmadega;- biomajanduse strateegiliste suundade kavandamine, bio...

 • Company Delux Production OÜ in Other
  11.01.2020 Updated on: 12.01.2020

  Skandinaavia osakonna müügiassistentTööülesanded: Tellimuste käsitlemine, suhtlemine klientidega.Müügijuhi abistamine müügiga seotud tegevustes.Muud nõuded: Korrektsus, täpsus, kohusetundlikkus, süstemaatilisus, väga hea algatus- ja organiseerimisvõime. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Infovahetuse korraldamine nii telefonil kui e-maili teel;Büroo tõrgeteta töö tagamine;Büroo dokumendihaldus;Meeskonna abistamine jooksvates küsimustes;Büroo varustamine jooksvate kaupadega;Muud jooksvad ülesanded.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja pikaajalist täiskohaga tööd, võimalust töötada arengut toetavas rahvusvahelises meeskonnas, ettevõtte hüvesid ja erialast täiendamisvõimalust.Töökoht asub Harjumaal Kehras, 30 min Tallinna kesklinnast. Võimalus kasutada ettevõtte transporti.Muud nõuded: Tõõ sobib Sinule, kui oled kohusetundlik, korrektne ja täpne oma tööülesannete täitmisel, oled hea organiseerimisvõimega, oskad iseseisvalt mõelda ning kiiresti tegutseda, oled sõbralik, abivalmis ning hea suhtleja.Valdad väga heal tasemel eesti, inglise keelt kõnes ja kirjas, kasuk...

 • Company KV Hoolduse OÜ in Tartu
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Puhastusteenuste müügiesindajaTööülesanded: Puhastusteenuste müük äriklientidele; aktiivne uute klientide otsimine telefoni ja kohtumiste teel; olemasolevate kliendisuhete arendamine ja hoidmine.Omalt poolt pakume: Palju huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas meeskonnas;võimalust tõusta karjääriredelil ja luua oma müügimeeskond; töövahendeid (arvuti, telefon, tööauto); motiveerivat palgasüsteemi (põhi- ja tulemuspalk); töökohta Tartu kesklinna büroohoones; ühisüritusi ja sportimisvõimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind oma meeskonda kui omad energiat, kirge, tahet suurte eesmärkide saavutamiseks; oled valmis tegema rohkelt tööd klientide leidmiseks; oled hea suhtleja ning saad hakkama ka raskustega; Sul on varasem töökogemus aktiivse müügiesindajana. Kasuks tuleb, kui omad eelnevat töökogemu...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Sinu tööks on kavandada veose ohutuse, ohtlike veoste veo, kutselise autojuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja ning ametikoolituse ja veokorraldusjuhiga seotud temaatika õiguslik raamistik. Algatada valdkonna edendamiseks vajalikke muudatusi, aidata kaasa prioriteetide määratlemisele ja koordineerimisele. Samuti osaleda Eesti seisukohtade väljatöötamises ning tööga haakuvates Euroopa Liidu ning rahvusvaheliste organisatsioonide töögruppide töös. Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd teotahtelises meeskonnas ning võimalust kujundada valdkonna arengut.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: •kõrgharidust (soovitavalt liikluse, transpordi, logistika, või õigusteaduse valdkonnas)•huvi transpordi, liikluse ja koolitamise vastu•head tehnilist taipu ni...

 • Company Delux Production OÜ in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Tellimuste käsitlemine , suhtlemine klientidega, müügijuhi abistamine müügiga seotud tegevustes.Muud nõuded: Eelnev töökogemus müügi valdkonnas.Korrektsus, süstemaatilisus, täpsus, kohusetundlikus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing AGAMIKS in Tartu
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: E-poe halduri ülesandeks on hoida e-pood toimimas ning kliendid rahulolevana. Sinu igapäevaste tööülesannete hulka kuulub e-poe tellimuste haldamine, kaupade komplekteerimine, uute toodete sisestamine ning kategoriseerimine, e-poe kampaaniate läbiviimine, kodulehele jooksva info lisamine ja IT-toega suhtlemine jooksvate probleemide lahendamiseks. Omalt poolt pakume: Töökohta Tartu kesklinna vahetus läheduses; tööaega E-R 8-17; garanteeritud puhkepäevi riiklikel pühadel.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Justiitsministeerium in Vängla
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on vanglate tegevuse seaduslikkuse kontrollimine, vangla tegevuse peale esitatud vaideotsuste koostamine, isikute pöördumistele vastamine, õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja muutmine ning haldusmenetluse valdkonna arendamine vanglateenistuses.Omalt poolt pakume: huvitavat tööd mainekas riigiasutuses vastutusrikast ja arendavat töökeskkonda häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi meeldivat töökeskkonda ja paindlikke töötingimusi tasuta sportimisvõimalusi konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: juriidilist kõrgharidust väga häid teadmisi haldusmenetlusest eesti keele oskust kõrgtasemel iseseisvust töös, head analüüsi ja tulemuste prognoosivõimet head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas vastav...

 • Company Osaühing PORTLIF GRUPP in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Töö kontoris, juhi jooksvate ülesannete täitmine.Omalt poolt pakume: Töökohta kaasaegses, arenevas ettevõttes.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teivas OÜ in Other
  09.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Tööülesanded: Noor, kuid ambitsioonikas ettevõte vajab copywriter´it, kes oskaks kirjutada palju huvitavaid autoritekste veebilehtedele, veebiajakirjadele ja sotsiaalvõrgustikele. Vaatame läbi kogemusteta kandidaatide avaldusi, kuid ainult siis, kui teile pakub huvi lugude, artiklite ja lühisõnumite kirjutamine ning teil on selleks annet. Vaatame läbi puuetega kandidaatide avaldusi. Põhiline on helge pea, kirjutamisanne ja oskus iseseisvalt tekste koostada ning arvutisse trükkida. Kohustused: 1. Artiklite ja lühisõnumite kirjutamine internetiprojektidele; 2. Vajaliku teabe otsing internetist; 3. Suutlikkus palju lugeda ja kirjutada, oskus teavet võrrelda ja süstematiseeridaOmalt poolt pakume: Meie poolt: • huvitav töö • palk töötulemuste järgi • ametialase arengu ja...

 • Company Põltsamaa Vallavalitsus in Põltsamaa
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  määramata ajaksTööülesanded: Arenguspetsialisti teenistusülesanneteks on valla ettevõtlusstrateegia ja tervisedenduse poliitikat kujundava arengukava (tervisprofiili) ja tegevusplaani väljatöötamine ning nende tegevuste koordineerimine ja korraldamine; teabe kogumine, analüüsimine ja vahendamine; erinevate partnerite kaasamise ja koostöö korraldamine; algatuste ja ürituste läbiviimine; ettevõtluskeskkonna ja elamuarenduse koordineerimine.Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on arenguspetsialisti ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel Omalt poolt pakume: - 35 kalendripäeva põhipuhkus;- paindlik tööaeg;- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:- kõrgharidus (bakalaureus);- planeerimis- ja/või arendustöö kogemus;- kohaliku omavalitsuse korr...

 • Company osaühing TT Tarkvara in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: * toodete aktiivne müük kaupluses* rõõmsameelne kliendisuhtlus* toodete tellimine* toodete arvestus kaupluses.Omalt poolt pakume: * võimalust realiseerida sinu potentsiaali ja tahtmist müüa* töötulemustest sõltuvat palgasüsteemi* rõõmsameelset ja toetavat meeskonda* väljaõpetMuud nõuded: Sul on teadmised arvutitest, tarkvarast ja IT-valdkonnast laiemalt.sulle on omane hea suhtlemisoskus.sul on valmisolek areneda.oled täpne ja korrektne.kasuks tuleb inglise keeles tehnilise teksti lugemisoskussul on teadmised arvutitest, tarkvarast ja IT-valdkonnast laiemaltKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Ala
  09.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Meie kliendiks on edukas ettevõte, kes tostab oma peamise kliendiportfoolio (juuksurid, kosmeetikud) kvalifikatsiooni koolituste kaudu, pakkudes samal ajal klientidele vajalikke töövahendeid ilutoodete näol (tuntud rahvusvaheline Prantsusmaa bränd).Tööülesanded: Peamised ülesanned on müügi- ja turundustegevuse planeerimine ja korraldamine, sealhulgas:• Turuvajaduste väljaselgitamine ja analüüs;• Müügi- ja turundusplaani koostamine, elluviimine ja tulemuste mõõtmine;• Aktiivne uute kontaktide loomine ja olemasolevate arendamine;• Kliendikülastuste planeerimine;• Klientide nõustamine parima lahenduse leidmisel;• Hinnakalkulatsioonide ja tellimuste koostamine.Omalt poolt pakume: • Oma ala ekspertidest koosnevat väikest meeskonda, kus uuel liikmel on palju autonoomiat ja suuna osas kaasarääkim...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Meie klient – internetiturundusettevõte, mis töötab Inglise ja Skandinaavia turgudel.Tööülesanded: • mitme veebilehe haldamine ja tugi: veebilehe toimivuse kontroll, vabakutselistelt uudiste tellimine, uudiste kontrollimine (inglise keeles) ja avaldamine veebilehel;• bännerite tellimine vabakutseliselt disainerilt, sotsiaalvõrgustike värskendamine, lehel olevate linkide efektiivsuse kontrollimine jne.Omalt poolt pakume: • konkurentsivõimelist palka;• karjäärivõimalust;• väikest hubast kontorit Pirita-Kose piirkonnas;Muud nõuded: • vähemalt keskharidus;• Microsofti Office-ga töötamise kogemus;• soovitatav kogemus sisuhaldussüsteemidega (WordPress, Joomla, Drupal) töötamisel;• sihikindlus, adekvaatsus, hirmu puudumine monotoonse töö tegemise ees;• inglise ja vene keele oskus vestlustasandil;...

 • Company Sihtasutus Pärnu Haigla in Other
  09.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Tööülesanded: Arsti abistamine vastuvõtul, uuringute teostamine;andmete sisestamine, arvete koostamine, uuringute sisestamine;patsientidele info edastamine, suhtlemine.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; väga häid arenguvõimalusi; erialast täienduskoolitust; toetavat ja sõbralikku meeskonda; 35-kalendripäevast puhkust.Muud nõuded: Kasuks tuleb sekretäri/asjaajamise alane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Pärnu Haigla in Other
  09.01.2020 Updated on: 13.01.2020

  Tööülesanded: Andmete sisestamine, arvete koostamine, uuringute sisestamine;patsientidele info edastamine, suhtlemine.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; väga häid arenguvõimalusi; erialast täienduskoolitust; toetavat ja sõbralikku meeskonda; 35-kalendripäevast puhkust.Muud nõuded: Kasuks tuleb sekretäri/asjaajamise alane haridusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  Tööülesanded: Peamine ülesanne on kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimise juhendamine ja kontrollimine vanglates ning vajaduse korral kriminaalmenetluse, jälitustoimingute, väärteomenetluse läbiviimine vangide toime pandud õigusrikkumistes. Samuti vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume: huvitavat tööd mainekas riigiasutuses; võimalust osaleda Eesti vanglasüsteemi arendamisel; häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi; meeldivat ja arendavat töökeskkonda; tasuta sportimisvõimalusi; konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: kõrgharidust; valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist; eesti keele oskust kõrgtasemel ja head inglise keele oskust; head suhtlemi...

 • Company Tartu Vangla in Other
  09.01.2020 Updated on: 15.01.2020

  asenduskohtTööülesanded: Peaspetsialist-korrapidaja juhib, kontrollib ja planeerib järelevalvetoimkonna tööd ning lahendab eriolukorrad operatiivselt. Ta tagab vangide vastu võtmise ning peale karistuse kandmist ka õigeaegselt vabadusse pääsemise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd toetavas meeskonnas; paindlikku graafikut; professionaalset ja toetavat meeskonda; arengu- ja koolitusvõimalusi; kaasaegset ja turvalist töökeskkonda; haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast; 35 päeva põhipuhkust; suurepäraseid sportimisvõimalusi ning spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Kõrgharidus (korrektsioon või politsei); aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega; julgeb otsustada ning ei karda vastutust; peab lugu spordist, on aktiivne ja valmis oma füüsilist vormi kehaliste katseteg...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration professionals Edit filters