Jobmonitor. Search results for Business and administration professionals

11 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration professionalsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company VAKLAK Osaühing in Other
  05.12.2019

  Tööülesanded: Farmi raamatupidamise korraldamine.Aastaaruande koostamine, suhtlemine audiitoriga.Aruannete ja deklaratsioonide esitamine Maksu- ja Statistikaametile.Erinevate aruannete koostamine ja esitamine ettevõtte ja kontserni juhatusele.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd;töötasu vastavalt oskustele;täiendkoolitusi ja arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Eelnev töökogemus raamatupidamise vallas, bilansivõimelisus;teadmised Eesti raamatupidamise ja maksualasest seadusandlusest;raamatupidamisprogrammide SAF või Navision kasutamise kogemus või valmidus õppida.Heal tasemel arvutikasutamise oskus, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammide väga hea tundmine.Autojuhi lubade olemasolu tuleb kasuks.Vajalikud on täpsus, matemaatiline võimekus, loogiline mõtlemine ja hea keskendumisv...

 • Company Keskkonnaministeerium in Other
  05.12.2019 Updated on: 06.12.2019

  metsakaitse valdkondaTööülesanded: Kui Sa tunned metsa kui ökosüsteemi ning omad arusaamist metsade majandamisest ja oskad kaasa rääkida metsade tervisliku seisundi küsimustes…siis ootame Sind PEASPETSIALISTIKS KUS ON SUL VÕIMALUS: • suunata metsa ökosüsteemide kaitse protsessi (reguleerida kaitsealuste metsade majandamist, korraldada vääriselupaikade kaitset) • suunata metsakaitse ja metsa tervisliku seisundiga seotud protsesse (korraldada metsa kahjustuste ärahoidmist) • valmistada ette valdkondlikke õigusakte ja strateegilisi dokumentide ning viia neid ellu (analüüsida nende tõhusust ja mõjusust ning osaleda aruannete koostamisel) • juhtida arendustegevusi • koostada ja juurutada juhendmaterjale • organiseerida teabe- ja õppepäevi, nõustada ja koolitada • esindada ministeeriumi erineva...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  05.12.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: Saaremaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hangete korraldamine, sh hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine, hankemenetluse läbiviimine ning hangete alane nõustamine. Nõustab vahetu juhi ülesandel teisi struktuuriüksusi nende valdkonna õigusalastes küsimustes;Tööülesannete kirjeldus on leitav Omalt poolt pakume: •eneseteostamise võimalust; •arenguvõimalust; •huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka. Muud nõuded: head suhtlemisoskust, töökogemust vähemalt 2 aastat teenistuskoha töövaldkonnas, eesti keele valdamist kõrgtasemel, loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sike Agri OÜ in Other
  05.12.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: Ettevõtte raamatupidamise korraldamine;aruannete koostamine ning analüüs.Omalt poolt pakume: Positiivset ja sõbralikku meeskonda;panusele vastavat töötasu;enesearendamise võimalust;tänapäevast töökeskkonda.Muud nõuded: Ootame sind kandideerima kui sul on:erialane haridus;pingetaluvus;täpsus ja kohusetundlikkus.Kasuks tuleb varasem töökogemus müügiettevõtte raamatupidamisesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haapsalu Linnavalitsus in Other
  05.12.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: Planeeringute nõuniku ametikoha eesmärgiks ja põhiülesanneteks on erinevate planeeringute (detailplaneering, üldplaneering, teemaplaneering jms) koostamise juhtimine ja planeeringutega seotud menetluste korraldamine. Valdkondlike riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine. Valdkonna tegevustele riigi ja EU vahenditest rahastustaotluste koostamine, esitamine ja aruandlus.Omalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•erialast täiendkoolitust.Muud nõuded: •väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus, sh avaliku esinemise kogemus;•kohusetunne, pingetaluvus, tahe meeskonnatööks, sh oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;•ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (ATS § 15)Kodus töötamise võimalu...

 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  29.11.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: • ministeeriumi valitsemisala eelarve täitmise jälgimine, hindamine, ülevaadete ja koondraporti koostamine;• eelarve kasutamise analüüsi koostamine;• ettepanekute tegemine eelarvevahendite kasutamise parandamiseks;• finantsanalüüsi valdkonna koordineerimine valitsemisalas.Omalt poolt pakume: • võimalust panustada Eesti riigikaitse arendamisse ning huvitavaid tööalaseid väljakutseid ja eneseteostamisvõimalusi;• konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;• ametikohta asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1.Muud nõuded: Eeldused kandideerimiseks:• kõrgharidus, soovitavalt finants- või majandusalane;• väga head teadmised riigi eelarvestamise protsessist;• ...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Other
  29.11.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: •Tõrva valla kultuuritegevuse visiooni korrastamine ja elluviimine.•Ülevallalise kultuurikoostöö korraldamine ja toimimas hoidmine.•Kultuurivaldkonna sündmuste ja ürituste korraldamine.•Kultuurisündmustega seotud rahastustaotluste ja aruandluse korraldamine.Omalt poolt pakume: Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd.Muud nõuded: Kultuuri korraldaja kompetentsid; töökogemus kultuurikorralduses; kogemused ürituste/suurürituste korraldamisel; taotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus; hea koostöö- ja suhtlemisoskus; hea algatusvõime ja loovus, kohusetunne, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime, empaatiavõime; stressitaluvus.Kasuks tuleb: erialane kõrgharidus; tööks vajalike arvutiprogrammide oskus; töökogemus kohalikus omavalitsuses; B-kategooria juhiload ja ...

 • Company Heidenline OÜ in Saksa
  27.11.2019 Updated on: 28.11.2019

  Tööülesanded: Professionaalne teenindus meie esinduskaupluses;klientide nõustamine;kaupade väljapanek, vastuvõtmine;varuosade leidmine;kaupade müük;pakkumiste koostamine;arvete koostamine jms. tööga seonduv.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;kaasaegseid töötingimusi väikses sõbralikus meeskonnas;tööalast väljaõpet kohapeal;toetavat ja sõbralikku meeskonda;ühisüritusi ja väljasõite.Muud nõuded: Edukat kandidaati iseloomustab:töötahe, täpsus, lojaalsus, kohusetundlikkus;tehniline taiplikkus ja mõtlemisvõime;oskus lugeda jooniseid;oskus töötada iseseisvalt;õppimis- ja arenemisvõime;teretulnud on omad mõtted ja valmisolek neid teostada.Kasuks tuleb huvi matkamise, reisimise ja karavaanluse elustiili vastu, saksa keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Scandagra Eesti Aktsiaselts in Luua
  27.11.2019 Updated on: 29.11.2019

  Tööülesanded: •Turundustegevuste planeerimine, eelarvestamine ja korraldamine;•Kommunikatsioon sise- ja välispartneritega, edukate tulemuste saavutamiseks;•Koostööprojektide läbiviimine rahvusvaheliste partneritega•Uute toodete ja lahenduste tutvustamine Eesti põllumeestele sotsiaalmeedia, kodulehe ja uudiskirjade vahendusel;•Olla meie suvise Suure Põllupäeva süda, kelle taktis kõik toimib.vt: Scandagra Eesti YOUTUBE Omalt poolt pakume: •Tähtajatut töölepingut;•Vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes;•Ägedat ja toetavat meeskonda;•Ettevõtte siseseid soodustusi;•Võimalust lüüa kaasa Eesti toidu tootmisel.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Ala
  27.11.2019 Updated on: 29.11.2019

  Meie kliendiks on edukas ettevõte, kes arendab, toodab kosmeetikatooteid ning korraldab koolitusi juuksurite ja kosmeetikute jaoksTööülesanded: • Koolitusvajaduste väljaselgitamine;• Koolitusteemade kaardistamine vajaduste põhjal;• Koolituse ajakava koostamine ja asukoh(t)a(de) tingimuste vastavusse viimine koolitusprogrammide vajadustega;• Koolitusprogrammide organiseerimine ning koolitustega seonduva info haldamine;• Koolitusprogrammide toimivuse mõõtmine ja arendamine;• Koolitajate juhendamine ja tagasiside andmine.Omalt poolt pakume: • Oma ala ekspertidest koosnevat väikest meeskonda, kus uuel liikmel on palju autonoomiat ja suuna osas kaasarääkimise võimalusi;• Arenemisvõimalust innovaatilises ettevõttes, mis tõstab Eesti juuksurite ja kosmeetikute sektori kvaliteedi taset;• Konkurent...

 • Company Hiiumaa Vallavalitsus in Luua
  27.11.2019 Updated on: 29.11.2019

  Tööülesanded: valla kommunikatsioonikanalite haldamine; uudiste kirjutamine ja toimetamine; kujunduste, fotode ja videote tegemine; sisekommunikatsiooni toetamine; assisteerimine sh külaliste vastuvõtmise ja meenete korraldamine.Omalt poolt pakume: puhkust 35 päeva aastas; töövabadust ja toetavat kollektiivi; põnevaid väljakutseid; mõnusat töökohta paradiisisaarel. Muud nõuded: väga hea suhtlemisosakus;oskus kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid ja luua haaravat sisu;hea ajaplaneerimise oskus ja pingetaluvus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration professionals Edit filters