Jobmonitor. Search results for Others, Administrative and commercial managers

27 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Administrative and commercial managersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Non renseigné in Sées
  09.08.2020

  meie kliendiks on Lucidus TechnoTööülesanded: Potentsiaalsete klientidega otsimine, nendega kontakteerumine ja nendega kohtuminePikaajaliste kliendisuhete loomine ja haldamineTeabe kogumine kliendi eelseisvate projektide kohta ja ettevalmistus lahenduste pakkumiseks, kui aeg on õigeKõigi pakkumiste kaardistamine, võitjate leidmine ja teenuste pakkumine (geoloogiline otsimine)Arvutuste, lepingute, arvete ja dokumentide ettevalmistamine ja haldamineProjektide kavandamine ja ajakavas hoidmineKlientide teavitamine projekti olekust ja edasistest plaanidestOmalt poolt pakume: Võimalus osaleda koolitustelEttevõtte autoTelefon ja arvutiArenguvõimalused ettevõtte seesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Saksa
  09.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Meie kliendiks on üks suurtematest taastatud pidurisadulate tarnijatest kommertssõidukite maailmasTööülesanded: - töö olemasolevate klientidega ja uute klientide otsing;- klientide informeerimine uutest toodetest ja eripakkumistest;- klientide konsulteerimine;- kliendiandmebaasi ja klientidega töötamise aruannete pidamine.Omalt poolt pakume: - stabiilset ja vaheldusrikast tööd;- meeldivat kollektiivi ja head tööõhkkonda;- konkurentsivõimelist töötasu;- võimalust professionaalseks arenguks.Muud nõuded: See töö sobib Teile, kui:- teil on müügitöö ja läbirääkimiste kogemus;- teil on hea tehniline taip;- olete vastutustundlik ja distsiplineeritud, oskate seada eesmärke ja saavutada neid tähtaegselt;- vabalt ja kindlalt suhtlete inimestega;- oskate või olete valmis aktiivselt õppima uusi oskusi...

 • Company Palu Tootmine Osaühing in Other
  09.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tööülesanded: Metallkonstruktsioonide projekteerimine CAD programmide abil.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisprotsessis;inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Other
  09.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tööülesanded: Ministeeriumi ja selle tegevusvaldkondi puudutava informatsiooni ettevalmistamine ja edastamine sihtrühmadele meedia- ja teiste kanalite vahendusel; kommunikatsiooniplaanide koostamine ja elluviimine; ministeeriumi kommunikatsioonipõhimõtete väljatöötamises osalemine; kolleegide kommunikatsioonialane nõustamine; pressiteadete, kommentaaride, arvamusartiklite ja muude tekstide kirjutamine ja toimetamine;foto- ja lihtsama videosisu loomine jms.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd; asjatundlikku ja toetavat meeskonda; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.Muud nõuded: Kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad kommunikatsioonijuhtimise või ajakirjanduse alal); eelnev töökogemus kommunikatsiooni ja/või ajakirjanduse valdkonnas; väga hea meed...

 • Company Tori Vallavalitsus in Tori
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Tori Vallavalitsus otsib lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks kommunikatsiooninõunikku. Kommunikatsiooninõunikuna on sul võimalus teha tähendusrikast tööd Tori valla kommunikatsiooni juhtimisel ja arendamisel. Sinu peamised tööülesande on:•sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine (meediapäringutele vastamine, kriisikommunikatsioon, kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine, uudiste kirjutamine ja toimetamine jms);•valla kommunikatsioonikanalite haldamine ja arendamine;•valla visuaalse käekirja eest vastutamineOmalt poolt pakume: Sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;tervise- ja spordikulude hüvitamist;35 kalendripäeva puhkust;töövabadust ja põnevaid väljakutseid;koolitusi;ühisüritusi.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:•kõrgharidus (soov...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Other
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: •projektitegevuste ettevalmistamine, koordineerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: •tööd kaasaegses keskkonnas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi•konkurentsivõimelist motivatsioonipakettiMuud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:•kõrgharidus•rahvusvaheliste projektide juhtimise kogemus•eesti keele oskus kõrgtasemel•inglise ja vene keele valdamine B2 tasemelKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company VegaMarine OÜ in Other
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  The company Vegamarine specializes in a ship-building and ship-repair.Work tasks: *New customers search*Customer base development*Work at events*Conduct of negotiations*Price monitoring*Conclusion of contracts,transaction support,customer management*Possible business tripsWe offer: *Salary + % of result*Career growth opportunity *Work schedule Mon-Fri 10:00-18:00Option to work from home: No...

 • Company tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted in Other
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Klientidega suhtlemine, hinnapakkumiste koostamine, komplekteerijate ja laadijate töö jälgimine.Omalt poolt pakume: Nooruslikku töökollektiivi, arenguvõimalust, erialaseid koolitusi. Muud nõuded: Kasuks tuleb tehniline haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haljala Vallavalitsus in Haljala
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  PõhikohagaTööülesanded: Peamised tööülesanded:•vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakonna töö juhtimine ja korraldamine;•vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimusete lahendamine ja korraldamine;•omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike teenuste (koristus, haljastus, jäätmekäitlus, õpilaste toitlustus, õpilasliinid jms) toimimise tagamine sh riigihankemenetlusete korraldamine;•oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude ettevalmistamine;•osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine; •isikute nõustamine majandusosakonna töövaldkonda puudutavates küsimustes.Täpsemad tööülesanded ja muu vajalik info on leitav Haljala valla veebilehel Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume•võimalusi eneseteostuseks ja rääkida kaasa Haljala valla arendamisel•35 pä...

 • Company Haapsalu Vanalinna Lasteaiad in Haapsalu
  04.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Haapsalu Vanalinna Lasteaiad otsivad oma sõbralikku kollektiivi majandusjuhatajat 1,0 koormusega. Lasteaed tegutseb kahes majas - Tõrukese (Wiedemanni 12, Haapsalu) ja Päikesejänku (Endla 9, Haapsalu) majas. Majandusjuhataja peamised tööülesanded on järgmised:• Vastutab lasteaia hoonete, ruumide ja inventari säilitamise ning heaperemeheliku kasutamise ja alatise korrasoleku eest;• Organiseerib inventari ja ruumide õigeaegset remonti;• On kursis tööks vajaliku seadusandlusega (nt tööohutus ja -tervishoid);• Organiseerib abipersonali tööd;• Vastutab lao korrashoiu ja toiduainete arvestuse eest;• Koordineerib laste toitlustamise.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist palka, mitmekülgseid enesearendamise võimalusi, sõbralikku ja toetavat kollektiivi. Muud nõu...

 • Company OÜ Meko Metall in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Hinnapakkumiste koostamine, suhtlus kliendiga, objekti mõõdistamine, tootmise planeerimine.Omalt poolt pakume: Meil on kaasaegne töökeskkond, kaasaegsed seadmed, arenguvõimalused.Muud nõuded: Kasuks tulevad keevitaja sertifikaadidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Kohtla-Järve
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Rakvere, Pärnu, Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva esindusedTööülesanded: Oled esmatasandi juht, kes:*tunneb kutsumust inimeste juhtimise ja klientide teenindamise vastu;*õpib selgeks valdkonna teemad ja lahendab koostöös teiste osakondadega keerulisi kliendiprobleeme;*on teenusejuhtidele teenuste arendamisel koostööpartneriks;*püstitab eesmärgid ja saavutab meeskonna tulemused;*mõistab, et läbimõeldud muudatused on vajalikud ja oskab neid viia oma inimesteni.Omalt poolt pakume: Täiskoormusega tööd Sotsiaalkindlustusameti Ida-Virumaa, Pärnu või Rakvere kontoris. Meil on 35 kalendripäeva puhkust, haigushüvitis, tervisepäevad ja teised suure organisatsiooni motivaatorid ja arenguvõimalused.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus ning vähemalt 3-aastane meeskonnajuhtimise kogemu...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Uhe
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  WOW elamuskeskuse sisu toetavate projektide ja programmide juht. Tööülesanded: Ürituste korraldamine ja mitmeid osapooli kaasavate projektide juhtimine;Uute projektide/programmide jaoks täiendavate vahendite leidmine;Programmi/projekti tegevuskava ja eelarve ning tulemuste aruandlus;Programmi/projekti tegevuste elluviimine;Elamuskeskuse muude tegevuste planeerimine ja teostamine koos meeskonnaga.Omalt poolt pakume: Inspireerivat kogemust põnevas keskkonnas;Väljaõpet tööhaldustarkvara programmiga SCORO;Võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti arenguteel;Kindlat töötasu.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime;Hea algatusvõime ja loovus;Varasem töökogemust ürituste korraldamisel ja mitmeid osapooli kaasavate projektide elluviimis...

 • Company Mustvee Vallavalitsus in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseksTööülesanded: •Arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamine ja koostamise korraldamine; •Siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide koostamine, juhtimine ja aruandlus; •Valla esindajana osalemine arengudokumentide menetluses ja oma valdkonna koostöövõrgustikes;•Valdkonna koostöövõrgustike tegevuse koordineerimine;•Hallatavate asutuste nõustamine projektitaotluste koostamisel;•Turismimajanduse arengu ja turismialase teabe levitamise koordineerimine.Omalt poolt pakume: •Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd; •Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;•Toredat töökollektiivi.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:•kõrgharidust;•eelnevat töökogemust teenistuskoha valdkonnas; •projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi;•tea...

 • Company aTalent Recruiting OÜ in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  meie kliendiks on Lucidus TechnoTööülesanded: Potentsiaalsete klientidega otsimine, nendega kontakteerumine ja nendega kohtuminePikaajaliste kliendisuhete loomine ja haldamineTeabe kogumine kliendi eelseisvate projektide kohta ja ettevalmistus lahenduste pakkumiseks, kui aeg on õigeKõigi pakkumiste kaardistamine, võitjate leidmine ja teenuste pakkumine (geoloogiline otsimine)Arvutuste, lepingute, arvete ja dokumentide ettevalmistamine ja haldamineProjektide kavandamine ja ajakavas hoidmineKlientide teavitamine projekti olekust ja edasistest plaanidestOmalt poolt pakume: Võimalus osaleda koolitustelEttevõtte autoTelefon ja arvutiArenguvõimalused ettevõtte seesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  03.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  Meie klient on ettevõte, mis tegeleb autovaruosade müügiga ja tootmisegaTööülesanded: Kui naudid müügiplaanide koostamist ning tulemuste mõõtmist, siis ootab see ametikoht just Sind! Tööülesannete hulka kuuluks ka olemasolevate klientidega suhtlemine ja erinevate võimaluste pakkumine. Tuleks olla valmis ka tööalasteks reisideks ja rahvusvahelistel näitustel osalemiseks. Omalt poolt pakume: Ettevõte pakub Sulle lõbusat ja toetavat kollektiivi, vaheldusrikast ja põnevat tööd ning konkurentsivõimelist tasu. Töötamine toimub Tallinnas, tööaeg E-R 8:00-17:00.Muud nõuded: Kandideeri, kui Sul on:• müügitöö ja läbirääkimiste kogemus;• oskused nõustada oma kliente ning olla neile toeks;• tahe osaleda aktiivselt müügitöös ning toetada meeskonda;• hea eesti ja inglise keele oskus, vene keel tuleb kas...

 • Company Osaühing K-PRINT in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: •kliendibaasi laiendamine•kliendi vajaduste analüüs, hinnapakkumiste koostamine ja edastamine•müügiplaanide täitmine •müügitegevuste kavandamine ja täitmine•kliendisuhete loomine ja hoidmineOmalt poolt pakume: •huvitavaid väljakutseid•tulemustele vastavalt töötasu•võimalust areneda koos innovaatilise trükiettevõttega•vajalikke tingimusi ning tuge müügieesmärkide elluviimisel•paindlikku tööaega - meid huvitab saavutatud tulemus•võimalust käia välislähetustesMuud nõuded: väga hea suhtlemisoskussihikindlus ja hea pingetaluvusläbirääkimiste oskus ja tulemusele orienteeritussoov pakkuda kõrgetasemelist klienditeenindustinitsiatiivikus ja suund lahenduste leidmiseleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company LexCorp EST OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Kohtumised potentsiaalsete klientidega; professionaalsete esitluste läbiviimine; läbirääkimised, lepingute sõlmimine, teenuste müük.Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik; väljaõpe;karjäärikasv; motivatsioonipakett.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.75 ametikohta...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Luua
  29.07.2020 Updated on: 05.08.2020

  WOW elamuskeskuse müügijuht. Vajalik varasem müügitöö kogemus ja kontaktibaas.Tööülesanded: Sinu ülesandeks on elamuskeskuse külastuspakettide ja ruumide aktiivne müük Eestis ja Balti riikides.Müügikampaaniate korraldamine koostöös meeskonnaga. Müügitulemuste jälgimine ja analüüs ning turumajanduse muutuvate trendide jälgimine. Kliendisuhete arendamine ja müügipakkumiste tegemine, läbirääkimiste pidamine ja uute klientide hankimine koostöös meeskonnaga. Broneeringute ja tellimuste haldamine tööhaldustarkvara programmis SCORO.Omalt poolt pakume: Väljaõpet tööhaldustarkvara programmi SCORO valdamiseks;Võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti arenguteel;Põhipalka ja tulemustasu;Toetavat meeskonda.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, iseseisvus ja oskus end kehtestada. T...

 • Company Tartu linna asutus Kalmistu in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Kalmistu heakorratööde organiseerimine, haljastustööliste töö korraldamine, planeerimine ja koordineerimine. Klientide pöördumistele vastamine. Kalmistute haldustarkvara kasutamine, andmete sisestamine ja muutmine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd värskes õhus, väljakutseid erinevatele probleemidele lahenduste leidmisel. Kindlat, stabiilset sissetulekut.Muud nõuded: Ametikoht eeldab palju aktiivset liikumist suurel territooriumil, vajalik hea füüsiline tervisKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lehola Lasteaed in Lehola
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  0,8 koormus (4 tööpäeva nädalas)Tööülesanded: Tallinna Lehola Lasteaed võtab tööle eelneva töökogemusega majandusjuhataja, kes soovib teha meeskonnatööd, on avatud ja sõbralik suhtleja, omab head analüüsimis- ja planeerimisoskust, on hea arvutitundmise oskusega ning ei pelga vajadusel ka lisatööd teha. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi.Muud nõuded: Meeskonnatöö ja koostöö oskus ning sõbralikkus, vajadusel abistamine rühmatöödesKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,8...

 • Company ART ML OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Uute projektide ja klientide leidmine, klientide külastused ja suhtlemine, konsultatsioonid, pakkumiste koostamine, müügitellimuste haldus.Omalt poolt pakume: Head tulemustest sõltuvat töötasu, paindlikku tööaega, sõbralikku töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Äri-Info OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  kogemusega koolitustegevuse koordinaatorTööülesanded: Õppekeskuse Tallinna büroos• koolituste juhtimine;• koolitusprogrammide väljatöötamine, arendamine ning kvaliteetne elluviimine ja koordineerimine;• koolituste vajaduse analüüs, teema valimine ja lektori otsimine;• teavituse ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine;• kliendisuhte loomine ja hoidmine;• jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine; • telefonikõnedele vastamine ja kirjavahetuse haldamine; • klientide ja külaliste vastuvõtu korraldamine; • statistikaaruannete koostamine; • büroo korrashoiu tagamine.Omalt poolt pakume: Huvitav ja arendav töö väikeses kollektiivis.Muud nõuded: Ootused kandidaadile: kreatiivsus, analüüsivõime, vastutustunne, iseseisvus, hea ja sõbralik suhtlemisoskus, internetis surfamise hea oskus.Kuna ...

 • Company aktsiaselts Pajo in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Meie veebipoe tooteportfelli loomine, hinnastamine ja turundamine; veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite arendamine, haldamine ning turundamine; turundusprojektide, -kampaaniate väljamõtlemine ja elluviimine;turundusmaterjalide koostamine.Omalt poolt pakume: Põnevat ning vaheldusrikast tööd toredas meeskonnas; paindlikku tööaega; lisapuhkusepäevi; koolitusvõimalusi; konkurentsivõimelist palka ja tulemustasu.Muud nõuded: Hea suhtlemis- ja koostööoskus; avatus uutele ideedele, õpihimu ja julgus otsustada; lennukad ideedKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Tim Logistics OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Kvaliteetne klienditeenindus telefoni, e-maili, e-poe ja personaalsel teel;olemasolevate kliendisuhete hoidmine;läbirääkimised uute klientidega;kommertspakkumiste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: arenguvõimalusi;professionaalseid kogemusi ja teadmisi logistikas;konkurentsivõimelist palka;sõbraliku meeskondaMuud nõuded: hea suhtlemise,- läbirääkimise- ja eneseväljendamise oskus;tugev algatus- ja analüüsivõime;võimeline töötama iseseisvalt ja omal initsiatiivil Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Inspire Grupp OÜ in Luua
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd energilisele, ambitsioonikale ning teotahtelisele müügijuhile. Sinu ülesanneteks saab uute klientide leidmine, aktiivne müük ning tõhusamate lahenduste pakkumine puhastusvallas. Kaasaarvatud olemasolevate klientide teenindamine.Omalt poolt pakume: tulemustele orienteeritud müügitööd;ettevõtte laienemisel võimalust luua oma müügimeeskond;vaheldurikkast ja liikuva iseloomuga tööd;võimalust enda aega planeerida;aegajalt kasutada kodukontoritMuud nõuded: arusaam müügipsühholoogiast;iseseisvus ja enesemotiveerimise oskus;aktiivne aja kasutamise oskus;eelnev aktiivmüügi töökogemus ja kliendikeskne suhtumine;eesti ja vene keele oskus, inglise keel on boonuseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Meie klient on ettevõte, mis tegeleb kliimaseadmete tootmise ja müügigaTööülesanded: Eeldame, et oskad koostada müügiplaane, mõõta tulemusi ning koostada tellimusi. Sulle meeldib toetada püsikliente ning tutvustada neile erinevaid kliimaseadmete süsteeme ja võimalusi.Omalt poolt pakume: Ettevõte pakub Sulle meeldivat ja kokkuhoidvat kollektiivi ning stabiilset ja mitmekesist tööd. Toredaid ühisüritusi, konkurentsivõimelist palka ning võimalust ametialaseks arenguks. Muud nõuded: Kandideeri, kui Sul on:• tehniline haridus (kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus);• arvuti kasutamise oskus;• hea eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil, soovitatav on inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Administrative and commercial managers Edit filters