Jobmonitor. Search results for Others, Chief executives, senior officials and legislators

6 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Chief executives, senior officials and legislatorsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Clean Planet OÜ in Teenuse
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  RakveresTööülesanded: Puhastustööde organiseerimine; tööde kvaliteedi kontroll objektidel/kvaliteetse teenuse tagamine; asendab või organiseerib töötaja asendamise haigestumise või puhkuse ajal (asendused võivad toimuda ka nädalavahetustel ja õhtutel); puhastusteenindajate juhendamine, eritööde teostamine ja organiseerimineOmalt poolt pakume: Aktiivset kaasalöömist ettevõtte arengus; kaasaaegseid töötingimusi; koolitusi ning võimalust ennast tööalaselt täiendada; lisaks põhipalgale maksame lisatasu vastavalt tulemusele, kohapealset väljaõpetMuud nõuded: Eelnev töökogemus puhastusteenindaja või töödejuhataja/objektijuhina; iseseisev ja algatusvõimeline; probleemide lahendamise oskus; orienteeritus meeskonnatööle ja tulemusele; arvuti kasutamise oskus igapäevase töövahendinaKodus töötamise ...

 • Company Tori Vallavalitsus in Sindi
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Ettevõtte peamised tegutsemisvaldkonnad on heakorraobjektide (haljastus, jäätmekäitlus, kalmistud, ujumiskohad, spordiväljakud, kõnniteed, pargid, bussiootekojad) korrashoiu, remondi, hoolduse ja ekspluatatsiooni korraldamine. Juhataja tööülesanneteks on organisatsiooni igapäevatöö korraldamine, suhtlemine võtmeklientidega ning -tarnijatega, organisatsiooni arendamine ja motiveerimine, töö planeerimine, eelarvestamine, analüüs ja raporteerimine.Omalt poolt pakume: Ettevõte pakub võimalust eneseteostuseks kogukonna jaoks olulise tähtsusega teenuste tagamisel.Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:rakenduskõrgharidus;töökogemus inimeste, tehnika ja dokumentatsiooniga;kohaliku omavalitsuse ja eelarve kujunemise tundmine;väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, meeskonnatööoskus;arvutiosku...

 • Company Riigikantselei in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest. Peadirektor juhib Muinsuskaitseameti tööd ja vastutab asutuse strateegilise juhtimise ning majandustegevuse planeerimise eest. Peadirektori lähiaastate olulisemad väljakutsed on 2019. aastal jõustunud uue muinsuskaitseseaduse rakendamine ja järelmõju hindamine ning tihedama ja mõtestatud koostöö soodustamine muuseumide ning muinsuskaitse vahel.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: 1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 2. vähemalt 3-aastane ...

 • Company Riigikantselei in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Kunstide asekantsler juhib kultuuripoliitika kujundamist ja elluviimist etenduskunstide, kirjanduse ja kirjastustegevuse, kujutava ja rakenduskunsti, loomemajanduse, arhitektuuri- ja disaini-, audiovisuaal- ja meedia- ning muusikavaldkonnas.Asekantsleri lähiaastate olulisemad väljakutsed on strateegiadokumentide, sealhulgas Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030 koostamise eestvedamine, osalemine ja elluviimine ning EL struktuuritoetuste 2021-2027 perioodi ettevalmistamine oma vastutusvaldkonnas. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: 1. kõrgharidus; 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus; 3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2; 4. kompetentsid vastavalt avaliku ...

 • Company Riigikantselei in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, ohutu ja keskkonnasäästlik. Transpordi asekantsleri peamiseks väljakutseks on uue transpordi arengukava väljatöötamine ja elluviimine, kogu Eestit hõlmava ühistranspordi ja kergliikluse koostoime ja kättesaadavuse parandamine, Rail Baltic uue raudtee ehitamiseks vajalike ettevalmistuste ja rahvusvahelise koostöö Eesti poolne eestvedamine ja transpordiameti(te) moodustamine vastavalt riigireformi kavale. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: 1. magi...

 • Company Paide Linnavalitsus in Päide
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Direktor juhib ja korraldab Paide Muusika- ja Teatrimaja (PaMT) tegevust tagades PaMT põhimääruses asutusele pandud ülesannete täitmise ning kindlustab selle tulemusliku ja häireteta töö ning arengu.Omalt poolt pakume: - Võimalust teha loovat, huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd Järvamaa suurimas kultuuriasutuses.- Kogenud ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on innovaatiline ja loov, omab julgeid visioone asutuse arendamiseks;- omab juhtimiskompetentse organisatsiooni arengu juhtimise, personalijuhtimise ja ressursside juhtimise valdkonnas;- omab teadmisi asutuse juhtimisest ja majandustegevusest, sh eelarve koostamise oskust;- omab projektide juhtimise kogemust;- nõutavad isikuomadused: algatus-, analüüsi- ja planeerimisoskus, väga hea suhtlemis- , esinemi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Chief executives, senior officials and legislators Edit filters