Jobmonitor. Search results for Others, Chief executives, senior officials and legislators

4 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Chief executives, senior officials and legislatorsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Aktsiaselts Mustamäe Haljastus in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  põhikohaga tööTööülesanded: Ettevõtte igapäevatöö organiseerimine ja juhtimineOmalt poolt pakume: Loovat ja iseseisvat töödMuud nõuded: Hea pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääneranna Vallavalitsus in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Hariduse-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna abivallavanemTööülesanded: Abivallavanem on juhtide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamiseks teenistusülesandeks on vallavalitsuse kui ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna strateegiline juhtimine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd;enesearengu võimalusi;konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Hea kandidaat: - vastab "Avaliku teenistuse seaduses" sätestatud tingimustele;- omab kõrgharidust;- omab head eesti keele oskust;- omab head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;- on asjaajamises korrektne ja täpne;- oskab kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;- omab head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet;- oskab töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;- omab vähemalt kolmeaastast juhtimisalast kog...

 • Company Riigikantselei in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Terviseameti peadirektor vastutab riigi tervishoiukorralduse ja rahvatervise valdkonna arengu eest koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste tervise valdkonna asutustega. Terviseameti peadirektori ülesanne on kaasajastada ja tugevdada ameti sisulist järelevalvekorraldust ja põhimõtteid; tagada tervishoiuvaldkonna valmisolek kriisiolukordadeks ja kindlustada hea koostöö teiste tervishoiu jm asutustega. Oluline on ka kaasajastada laborite võimekust (nii nakkushaiguste kui füüsika ja keemialabori puhul) ning arendada keskkonnatervise, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete ohutuse korraldust.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:1. teenistusülesannete täitmiseks piisav hari...

 • Company Välisministeerium in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Digiküsimuste erivolitustega diplomaatilise esindaja ülesandeks on Eesti huvide esindamine digiteemalises välissuhtluses ja digiküsimuste suunalise töö koordineerimine Välisministeeriumis. Digiküsimuste erivolitustega diplomaatilise esindaja võtame tööle avaliku teenistuse seaduse alusel välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektori alluvusse.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust kujundada Eesti kui digiriigi mainet ja tutvustada Eesti digilahendusi välisriikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides. Sul on võimalus osaleda üle-Euroopalises e-valitsemise suhtevõrgustikus kõigil tasemetel. Muud nõuded: Meie ootused Sinule:•kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad•väga head teadmised infoühiskonna arengust ja digipoliitikast nii Eestis kui laiemalt•väga hea analü...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Chief executives, senior officials and legislators Edit filters