Jobmonitor. Search results for Others, General and keyboard clerks

4 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • General and keyboard clerksx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company OÜ Lamarmora in Other
  12.12.2019 Updated on: 12.12.2019

  Tööülesanded: Firma dokumentide haldamineViisade taotlemine firma töötajatele Emailide välja saatmineKuulutuste vormistamine ja üles panemineÄripindade haldamineTöötajatele helistamine ja vestluste graafiku koostamineMuud igapäevased ülesandedOmalt poolt pakume: Stabiilset ja huvitavad töödKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Other
  09.12.2019 Updated on: 12.12.2019

  Tööülesanded: Lasteaia asjaajamise ja projektitöö korraldamine:1. ametialaste kirjade koostamine2. andmebaaside korrashoid ja täiendamine3. asjaajamise ja infoliikumise korraldamine (faks, mail, tavapost, siseinfo)4. juhtkonna töö sujuva kulgemise kindlustamine5. kirjavahetuse ja dokumendihalduse korraldamine6. personalidokumentide haldamine ja dokumentatsiooni arhiveerimine7. kirjavahetuse registreerimine, edastamine, süstematiseerimine ja arhiveerimiseks ettevalmistamine8. muude jooksvate küsimuste ja probleemide lahendamine9. digitaalse dokumendiregistri pidamine vastavalt õigusaktidele10. projektialase töö käivitamine: materjalide ettevalmistamine, tegevus- ja ajakava koostamine;11. projekti lasteaiapoolne koordineerimine ja selle täitmise korraldamine;12. projektiga seotud nõupidamist...

 • Company Tartu Maakohus in Aluste
  05.12.2019 Updated on: 07.12.2019

  Määratud ajaks kuni lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseniTööülesanded: Kohtusse pöördujate ning menetlusgruppide ladus ja korrektne teenindamine; posti ja menetlusdokumentide registreerimine ning asjasse puutuvatele isikutele edastamine; kohtute infosüsteemi (KIS2) ja dokumendihaldussüsteemi nõuetekohane ja täpne täitmine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd toetavas meeskonnas; võimalust aidata kaasa sujuva õigusemõistmise toimimisele; koolitusvõimalusi; põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: Keskharidus, kutseharidus või keskeriharidus; eelnev töökogemus asjaajamise valdkonnas või teadmised dokumendihaldusest; heal tasemel arvuti ja bürootehnika kasutamise oskus; väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil; hea...

 • Company Viru Vangla in Uhe
  29.11.2019 Updated on: 05.12.2019

  Tööülesanded: Referendi põhiülesanded on meditsiiniosakonna asjaajamise ja dokumendihalduse sujuv korraldamine.Omalt poolt pakume: •töötasu 1000 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, MMA jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkonda Muud nõuded: •Sul on omandatud keskharidus•eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ja ühe võõrkeeloskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega•arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus•avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine.•Sul on kohusetunn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; General and keyboard clerks Edit filters