Jobmonitor. Search results for Others, Legal, social and cultural professionals

26 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Rõuge Noorsootöö Keskus in Other
  14.11.2019

  Tööülesanded: Noorele sotsiaalse ja loova arengukeskkonna kujundamine ja arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbi viimine; noorte, sh ka mitteõppivate ja – töötavate noorte, isikliku arengu toetamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja põnevat töökeskkonda ning erialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda ja avatust uutele ideedele.Muud nõuded: Kõrge motivatsioon toetada noori ja arendada nende tegevusvõimalusi; noorsootöö põhimõtete tundmine; soovitavalt noorsootöö, sotsiaaltöö, pedagoogika või kultuurivaldkonna erialane haridus ja eelnev kogemus selles valdkonnas; inglise keele oskus; valmisolek projekte koostada ja ellu viia; väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus; meeskonnatööle orienteeritud, aktiivne, organiseerimisvõimeline ja usaldusväärneKodus töötamise võimalus: E...

 • Company OÜ Marhena Juriidiline büroo in Other
  14.11.2019

  Arhiivi spetsialistTööülesanded: Pakutav töö hõlmab dokumentidega töötamist, ametiasutusega suhtlemist.On vaja töökogemust arhiividokumentide leidmisel. Dokumentide otsingutes Eesti Rahvusarhiivi info-otsisüsteemide ja arhiivide ning muude riiklike andmebaaside kaudu.Töö kirjeldus:- Dokumentide otsing Eesti Rahvusarhiivi e-süsteemis või muude andmebaaside kaudu- Avaliku arhiivi allikate uurimine ja e-päringute koostamine- Arhiivdokumentide analüüs ja kokkuvõtete vormistamine- Suguvõsa uurimine/koostamineOmalt poolt pakume: ettevõte pakub töökohta meeldivas väikeses kollektiivisMuud nõuded: Hindame täpsust, korrektsust ja arhiivi oskuseid ning töökogemus antud valdkonnas on boonuseks. Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: kokkuleppel...

 • Company Tallinna Vangla in Juba
  14.11.2019

  Tööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinnipeetavatele isikutele ja kriminaalhooldusalustele psühholoogilise abi osutamine, õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinnipeetavatele ja kriminaalhooldusalustele.Omalt poolt pakume: • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• sõbralikku ja toetavat kollektiivi• sisse-elamisperioodil töökohal juhendamist• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva põhipuhkust• haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäevaMuud nõuded: See töö on mõeldud Sinule, kui:• omad psühholoogia alast kõrgharidust• oled valmis läbi viima psühholoogilisi nõustamisi• oled valmis omandama sotsiaalprogrammide läbiviimise oskusi või juba omad neid• valdad eesti keelt k...

 • Company Mittetulundusühing SVSS in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  sotsiaalnõustaja, kutseõpetaja, psühholoog, karjäärispetsialistTööülesanded: Motiveerida, koolitada, nõustada ja abistada töötuid töö- või õppimiskoha leidmisel .Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda, vajadusel lisakoolitust. Väärikat tööd ja väärikat palka. Austavat ja sõbralikku suhtumist. Muud nõuded: Sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6; või 7täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6; või 7karjäärispetsialist, vähemalt tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6) või 7.Teie haridustase peab olena nähtav Kutseregistris!Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Adell Taevas OÜ in Luua
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Täisajaga töökoht TallinnasTööülesanded: Turundusagentuur Taevas Ogilvy () otsib oma meeleolukasse seltskonda loovat ja krapsakat keeletoimetajat, kelle igapäevased tegemised oleksid järgmised:- reklaamtekstide toimetamine ja eesti keele reeglitele vastavuse kontroll, tekstide tehniline toimetamine;- avaldamiseks ettevalmistatud materjalide vastavuse kontroll alginfole;- tekstide, fotode ja audiovisuaalsete materjalide sisestamine veebilehekülgedele;- tekstide tõlgete tellimine;- vajadusel veebilahendustes avaldavate materjalide sisestamine ja avaldatud materjalide avalikkusele kuvamise tekstilise/pildilise/tehnilise korrektsuse kontroll.Lisaks on soovi ja initsiatiivi korral võimalus aktiivselt kaasa lüüa erinevate sotsiaalmeediakanalite laialdases sisuloomes (ligi 25 kaubamärgile).Omalt ...

 • Company Viimsi Vallavalitsus in Viimsi
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalteenuste- ja toetuste välja arendamine, koordineerimine ja järelevalve.Ootame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust muuta Viimsi valla elanike elukeskkond paremaks.Omalt poolt pakume: •muudad Viimsi paremaks;•teed koostööd valdkonna parimate spetsialistidega;•tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, pakkudes arengu- ja eneseteostusvõimalusi.Muud nõuded: • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus;• hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;• kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;• algatus- ja otsustusvõime;• hea pingetaluvus ja võime iseseisvalt töötada;• hea argumenteerimisoskus ja võime olulist eristada ebaolulisest.Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tun...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Teenuse
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõusatmine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  järelevalve osakonna koosseisusTööülesanded: •järelevalve osakonna poolt läbi viidavate riikliku järelevalve menetlustes antavate haldusaktide jms koostamine ning nende õigusaktidele vastavuse tagamine •kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade, hoiatuste, täitmisavalduste jmt koostamine ning vaidemenetluses ameti seisukoha kujundamine •ameti/osakonna töötajate ja vajadusel riikliku järelevalve raames kodanike õigusnõustamine•järelevalve osakonna menetluses olevate riikliku järelevalve objektide infosüsteemi haldamine ja selle põhjal statistika tegemineOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vastutusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•toetavat ja sõbralikku meeskonda •kaasaegset töökeskkonda•töökohta südalinnas•põhipuhkust 35 kalendripä...

 • Company Kiigemetsa Kool in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Pühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise võimalust.Toredat ja toetavat töökollektiivi.Võimalust töötada lisaks ka rehabilitatsiooni teenust osutavas meeskonnas.Muud nõuded: Haridustase: Ootame kandideerima ka bakalaureusekraadi omavat ja hetkel magistriõppes õppiva tudengitKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  E-kaubanduse ja reklaami valdkonna juristTööülesanded: Ootame Sind Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaubandustalitusega liituma, kui soovid osaleda Eesti elanikele õiglase tarbimiskeskkonna ning ettevõtjatele hea ärikeskkonna kujundamises. Meiega koos on Sul võimalus panustada e-kaubanduse ja reklaami valdkonna praktikate väljatöötamisse, elluviimisse ja arengusse.Omalt poolt pakume: - huvitavat ja vastutusrikast tööd parema tarbimiskeskkonna kujundamise nimel - arendavaid tegevusi ja väljakutseid e-kaubanduse ja reklaami valdkonna praktika väljatöötamisel ja elluviimisel - kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas - toredaid kolleege ja toetavat meeskonda - 35-päevast põhipuhkust ning koolitus- ja sportimisvõimalusi Muud nõuded: OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI: - Sul on kõrgharidu...

 • Company Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Finantsteenuste valdkonna juristTööülesanded: Ootame Sind Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaubandustalitusega liituma, kui soovid osaleda Eesti elanikele õiglase tarbimiskeskkonna ning ettevõtjatele hea ärikeskkonna kujundamises. Meiega koos on Sul võimalus panustada finantsteenuste valdkonna praktikate väljatöötamisse, elluviimisse ja arengusse.Omalt poolt pakume: - huvitavat ja vastutusrikast tööd parema finantsteenuste valdkonna kujundamise nimel - arendavaid tegevusi ja väljakutseid finantsteenuste valdkonna praktika väljatöötamisel ja elluviimisel - kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas - toredaid kolleege ja toetavat meeskonda - 35-päevast põhipuhkust ning koolitus- ja sportimisvõimalusi Muud nõuded: OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI: - Sul on kõrgharidus õiguse valdkonnas...

 • Company Alardi Mööbel OÜ in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kujundaja-projektijuht mööblisalongisTööülesanded: Otsime oma mööblisalongi Tallinnas (eritellimusmööbli valmistamine) müügikonsultanti-kujundajat, kes tunneb huvi disaini vastu, kes tuleb tööle säravate silmadega ja kes ei karda töötada nõudliku tellijaga.Tööülesanded:• Klientide nõustamine ja teenindamine meie salongis• Klientidele hinnapakkumiste koostamine• Klientidele mööbli projektide koostamine tellimuste kinnitustel• Tellimuste koostamine ja edastamine tarnijatele• Uute ja olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja loomineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindlat sissetulekut • Töötulemusest motivatsioontasu• Mitmekesist, huvitavat, uute väljakutsetega ja suhtlemisrikast tööd• Kaasaegset töökeskonda• Sõbraliku ja toetavat kollektiiviMuud nõuded: • Hea arvuti kasutamise oskus (MS Exe...

 • Company Non renseigné in Other
  08.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Tööülesanded: Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti Laeva teeninduspunkti.Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on- kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine; vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele...

 • Company Prokuratuur in Other
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: dokumentide ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine; prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel; kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine; kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamineOmalt poolt pakume: mitmekesist ja vastutusrikast tööd; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:•Sul on juriidiline kõrgharidus•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt; kesktasemel vene ja inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev•oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikultKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Rakvere
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Kriminaalhooldusosakonna Rakvere esindusTööülesanded: Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametniku põhiülesanded on kontrollida kriminaalhooldusaluste käitumist ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmist, soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist ja läbi viia erinevaid sotsiaalprogramme, et mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: •töötasu alates 1200 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •soodsaid sportimisvõimalusi Muud nõuded: OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:•Sul on akadeemiline või rakenduskõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste, õigus- või korrektsiooni valdkonnas•valdad eesti keelt kõrgtasemel...

 • Company Viru Vangla in Other
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Viies üksusTööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise. Omalt poolt pakume: •Töötasu 1250 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•paindlikku tööaega•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)Muud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usaldusväärne nin...

 • Company Rõuge Vallavalitsus in Other
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Mõniste piirkond (asendamise ajaks)Tööülesanded: Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning nende nõustamine sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti tööpiirkonnas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel .Omalt poolt pakume: - võimalusi eneseteostuseks;- vaheldusrikast tööd;- koolitusi enesetäiendamiseks;- toetavat meeskonda;- meeleolukaid ühisüritusi;- põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: - kõrgharidus (või omandamisel), soovitavalt sotsiaaltöö erialal või keskharidus, millele lisandubsotsiaaltööalase pädevuskoolituse tunnistus;- vastavus avaliku teenistuse sead...

 • Company DEPO DIY EE OÜ in Läti
  02.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  Tehnilise informatiooni tõlkija (läti-eesti keel)Tööülesanded: Tõlkida ja redigeerida tehnilise tekstiga materiaale Omalt poolt pakume: Erksat ja huvitavat töödKonkurentsivõimelist palkaPakkume majutust kandidaatidele, kes kolivad teisest linnast või riigistMuud nõuded: Suurepärane eesti keele oskus.Hea läti keele oskus.Tehnilise teksti tõlkimise ja redigeerimise kogemus.Tõlkeprogrammi kasutuse kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAST Europe OÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  osalise koormusegaTööülesanded: Valmistoodangu omahinna arvestus;eelarve koostamine;finantsanalüüs.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: osaline koormus ...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Laeva
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Tartu Vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakond võtab teenistusse sotsiaaltööspetsialisti Laeva teeninduspunkti.Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on- kohaliku omavalitsuse üksusele sotsiaalhoolekande seadusega ülesandeks pandud sotsiaalteenuste kaardistamine, arendamine ja korraldamine; vallakodanike nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi; toetavat ja sõbralikku meeskonda; kaasaegset töökeskkonda; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on kõrgharidus, eelistatult sotsiaaltöö või lastekaitse erialal, võib olla omandamisel; töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas; valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; eesti keele...

 • Company Sihtasutus Vaba Lava in Narva
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: • Eriilmeliste ürituste planeerimine, produtseerimine ja elluviimine• Rahastusprojektide kirjutamine, eelarvestamine ja aruandlus• Koostöölepete sõlmimised erinevate osapooltega• Vastutamine rendiürituste sujuva kulgemise eest Narva Vaba Lava teatrikeskuses.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd ja võimalusi enesearenguks• Võimalust kaasalüüa suure arengupotentsiaaliga teatriorganisatsiooni meeskonnas• Rahvusvahelist ja kaasaegset töökeskkonda Narvas.Muud nõuded: • Varasem projektijuhtimise või ürituste korraldamise kogemus kultuurivaldkonnas• Ajaplaneerimisoskus ja tulemustele orienteeritus• Hea eesti- ja vene keele oskus nii kõnes kui kirjas, inglise keel soovitatav• Heal tasemel arvutikasutamise oskus• Oskus töötada nii meeskonnas kui iseseisvaltKodus töötamise võimalus: ...

 • Company Sihtasutus Vene Teater in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Kunstnik-tehnoloogTööülesanded: 1.Kunstniku ja/või lavastaja lavakujunduslike ideede realiseerimiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine (tööjoonised, 3D mudelid, butafoorsete kujunduselementide erilahendused, kasutatavad materjalid jne)2.Lavakujunduse valmimise käigus teatri töökodade juhendamine ning valminud detailide tööjoonistele vastavuse kontroll3.Lavakujunduses innovaatiliste tehnoloogiate ja materjalide katsetamine ning nende tutvustamine lavastajatele ning kunstnikele4.Lavakujunduses kasutatavate materjalide ning koosteelementide eelarve koostamine.Omalt poolt pakume: Sõbraliku meeskondastabiilset tööd ja töötasutööd loomingulises keskkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Kolmas üksusTööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanded on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ning vangistuse täideviimist, valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluste sotsiaalset kohanemist, et mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest. Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1350 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat...

 • Company Lasnamäe Sotsiaalkeskus in Other
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Sotsiaalmaja elanikele nõustamine, teenusevajaduse väljaselgitamine, võrgustikutöö, asjaajamine.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda, puhkust 35 kalendripäeva,Muud nõuded: Hea pingetaluvus, hea suhtleja, valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: - isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;- isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine; - isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks;- võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka, koolitusvõimalusi ja erinevaid arenemisvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: - kliendi nõustamine (informeerimine, juhendamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevusja osalusvõimet;- kliendi lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada klienti rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.Omalt poolt pakume: meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka ning paindlikku tööaegaKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Legal, social and cultural professionals Edit filters