Jobmonitor. Search results for Others, Production and specialized services managers

20 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Rimi Eesti Food AS in Uhe
  05.08.2020

  Rimi KeskköökTööülesanded: * Keskköögi omatoodete tootmiseks vajaliku tooraine sisseost* Suhtlus hankijatega* Kauba vastuvõtmise kontroll* Järelvalve pidamine sisseostetava tooraine kvaliteedi üle* Tooraine ladude haldus (enesekontroll, ladude kord, ladude inventuurid)* 4-liikmelise meeskonna töö korraldamineOmalt poolt pakume: Meie pakume Sulle võimalust töötada ühe Eesti suurima tööandja heaks. Samuti võid kindel olla, et Rimis ootavad Sind ees arengu- ja karjäärivõimalused. Selleks, et Sa saaksid kosutust, võimaldame Sul sportida või nautida terviseteenuseid kompenseerides need osaliselt. Pakume Sulle võimalust saada oma töötaja soodustusi. Kõige peamisena – pakume Sulle võimalust end proovile panna ja saada rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus!Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Pärsama
  05.08.2020

  Tööülesanded: •asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga;•asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;•asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalustMuud nõuded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:•kõrgharidus;•pedagoogilised kompetentsid; •juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.Samuti ootame, et kandid...

 • Company MTR Halduse OÜ in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Telekomi-ja elektritööde projektijuhtTööülesanded: Telekomi- ja elektritrasside välitööde projektide juhtimine, materjalide ja ressursi planeerimine, dokumentatsiooni vormistamine ja objektidel kasutatava ehitustehnika hoolduse ja remondi planeerimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal ja täiendkoolitusi, kaasaegseid töötingimusi ja vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Türi Vallavalitsus in Käru
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Käru PõhikoolTööülesanded: Lasteaed-põhikooli juhtimine ja igapäevase töö korraldamine, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine ning tulemuslikkuse ja kooli üldise arengu tagamine.Omalt poolt pakume: Võimalusi eneseteostamiseks; vastutusrikast tööd; häid töötingimusi.Muud nõuded: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;juhtimiskompetentsus ja –kogemus.Juhtimiskompetentse hinnatakse jargmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine;opikeskkonna kujundamine;personalijuhtimine;ressursside juhtimine ja enesejuhtimineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sirloin OÜ in Other
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Lihatööstuse töö korraldamine;tootmise planeerimine ja juhtimine;töötajate juhtimine ja juhendamine;kvaliteedikontrollisüsteemi haldamine;tootearenduse teostamine;ettevõtte arendustegevustes osalemine.Omalt poolt pakume: Eneseteostamise võimalust arenevas lihatööstuses; põhitöötasu ja tulemustele orienteeritud boonuseid.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on oma tegemistes täpne ja kohusetundlik, avatud väljakutsetele ja hea pingetaluvusega.Kasuks tuleb eelnev juhtimise- ja töökogemus toiduainetööstuses, eriti lihatööstuses ja erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company EcoPood OÜ in Other
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Kauba vastuvõtt ja väljastamine.Laoarvestuste pidamine.Töö laoprogrammis.Omalt poolt pakume: Stabiilset sissetulekut;sõbralikku kollektiivi;kindlat töökohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Elenor Solutions OÜ in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Projekti eelarvestamine, osalemine lepinguläbirääkimistel, materjalimahtude arvutamine ja tellimine, projekti planeerimine (etappide planeerimine: projekteerimine, tootmine, ettevalmistavad üldehitustööd, paigaldus, lõputööd); kvaliteedikontroll, ehitustööde dokumenteerimine.Omalt poolt pakume: Oleme majahtehas, mis on unikaalne selle poolest, et kasutame termoroovi kandvas konstruktsioonis. Keskendume kvaliteedile. Toodame nii eramaju kui soojustatud rippfassaade suurtele korrusmajadele. Pakume tööpanusele vastavat töötasu ning võimalust areneda ühise meeskonnana Eesti parimaks majatehaseks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Linnavalitsus in Sillamäe
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  lapsehoolduspuhkuse ajaksTööülesanded: Direktor:1) teeb asutuse kasuks tehinguid ulatuses, mis on sätestatud asutuse ja Sillamäe linna põhimääruses ning direktori töölepingus ettenähtud ülesannete täitmiseks;2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid asutuse töötajatega;3) kinnitab reeglid töökorraldusele ja töötajate tööülesannete kirjeldused;4) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;5) koostab asutuse eelarveprojekti;6) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;7) lahendab muid seadustega, asutuse põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi;8) vastutab asutuse tuleohutuse-, tervisekaitse- ja töökaitse nõuete täitmise eest;9) asutuse tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks annab ...

 • Company LOVELY EU OÜ in Lao
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Ostu-müügidokumentide sistemine laoprogrammi /1C progrmm/Kaubavastuvõtt ja kontrollKauba nõuetekohane ladustamine, komplekteerimine ja väljastamineLao inventuurides osalemineLaotöö korraldamineOmalt poolt pakume: Stabiilne tööaeg esmaspäevast reedeni (08.00 - 17.00)Hea töökeskkond ja toredad kolleegidHeale töö eest väärilist töötasuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aTalent Recruiting OÜ in Lao
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  meie kliendiks on Nicorex Baltic OÜTööülesanded: Kauba jaotamine erinevatesse kauplustesse, iganädalane tegevus. Aktsiisilattu kaupade tellimine ning peale seda Nicorexi lao ja poodide vahel kaupade jaotamine ja planeerimine.Tellimuste koostamine ning regulaarne müügianalüüsi läbiviimine.Müügiinimestele uute toodete tutvustamine. Hinnapoliitika loomine. Müügimaterjalide ja memode koostamine tootja poolsest infost ja enda testimise tulemusel. Tootja poolt tuleb ka peamine kasutusjuhend. Omalt poolt pakume: Onboarding. Erinevad firmaüritused nagu suve-, talvepäevad, käibe täitumise üritused jne.Koolitused/seminarid vastavalt töötaja soovidele, mis on seotud tööülesannetega.Kodukontoris töötamise võimalus aeg-ajalt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company qth oü in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Tootmisprotsesside ja meeskonna efektiivne juhtimine tagamaks tootmise sujuva töö. Hinnapakkumiste ja tootmisajakava koostamine. Materjalivaru jälgimine. Kvaliteedi kontrollimine. Töötajate efektiivsusnäitajate hindamine ja parendamine. Töökeskkonna eest vastutamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskonda, tööaega 8.00-17.00 ning tööd arenevas ettevõttes.Muud nõuded: Teadmised tootmisprotsesside meetoditest, süsteemidest, korraldamisest ja juhtimisest; jooniste lugemisoskus; vastutus- ja otsustusvõime, enesekehtestamise oskus, konkreetsus, hea suhtlemis- ja motiveerimisoskus; tulemustele orienteeritus, väga hea planeerimis- ja analüüsivõime, iseseisevus, kohusetundlikkus, korrektsus ja hea pingetaluvus.Soovitav varasem töökogemus metallitöötluse alal. Hea on, kui...

 • Company Tsirguliina Kool in Kooli
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Kooli õppe- ja kasvatustöö juhtimine ja arendamine lähtuvalt arengukavast, haridusliku erivajadusega õpilaste õppetöö koordineerimine ja korraldamine. Oodatud on ühist eesmärki toetavad ideed ja lahendused.Omalt poolt pakume: Põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.Muud nõuded: Vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on varasem töökogemus koolis; orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste; oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel; omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd; oled valmis algatama ja juh...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Järelevalveosakonna peaspetsialist (peavalve, peahoone, läbiotsijad, tööstus, koerajuhid)Tööülesanded: Järelevalveosakonna peaspetsialisti põhiülesanne on koordineerida Viru Vangla peavalvekeskuse, peahoone, läbiotsijate, tööstuse ja koerajuhtide tööd.Omalt poolt pakume: • Töötasu 1785 eurot kuus• 35 päeva põhipuhkust aastas• haigushüvitist alates teisest päevast• huvitavat ja arendavat tööd• karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi• võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega• tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, MMA jne)Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:• oled omandanud sisekaitsehariduse (korrektsiooni või politseiniku kõrgharidus)• oskad eesti keelt emakeelena või C1 tasemel• oled heas füüsilises vormis• Sul on hea algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside väljatöötamise ja j...

 • Company Sofahouse OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Tootmise organiseerimine ja töö korraldamine 20 inimesele. Effektiivsuse parendamine (kasuks tuleb LEAN). Tellimuste õigeaegse ning kvaliteetse täitmine ja kindlustamine.Materjalide tellimine ja laoseisu jälgimine.Allhanke korraldamine. Kasuks tuleb CAD jooniste tegemise oskus. Omalt poolt pakume: Toredat seltskonda ning avaraid töötingimusi.Panna ennast proovile projektimööbli tootmises.Paindlikku tööaega. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keeni Põhikool in Keeni
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Ootame Sind kandideerima õppejuhiks, kes aktiivse juhtkonna liikmena koordineerib õppetöö alast tegevust Keeni Põhikoolis. Õppejuhi peamised ülesanded on tagada õppija isiksuse igakülgset arengut toetava koolikeskkonna loomine, õppetöö eesmärgipärane toimimine ning osaleda aktiivselt kooli ja lasteaia arendustegevuses.Omalt poolt pakume: Keeni Põhikool on turvaline kogukonnakool, kus tegutsevad põhikool ja lasteaed ühe asutusena. Muud nõuded: kui vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;•kui oled ettevõtlik, optimistlik ja väga hea suhtleja;•kui koolielu on Sinu kirg ja Sa soovid olla meie meeskonna liigeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  MaximasseTööülesanded: · tsehhi igapäevase töö korraldamine· kaupade tellimine, vastuvõtmine ja inventuuride läbiviimine· etteantud retseptuuri järgi toidu valmistamine kvaliteedikontrolli ja järelvalve· toiduhügieeni, tarbija- ja tervisekaitse eeskirjadest tagamineOmalt poolt pakume: Vastutusrikkast ja huvitavat tööd, konkurentsivõimelist töötasu, enesetäiendusvõimalusi, juhtimisalaseid koolitusi, sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on:· juhtimisalase töökogemusega toiduainetööstuses· hea rutiini- ja pingetaluvusega· hea koostööoskusega· kohusetundlik Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Konverter Group OÜ in Lao
  28.07.2020 Updated on: 05.08.2020

  E-poe osakonna laojuhatajaTööülesanded: Kiiresti arenev Konverter on laiendamas oma e-poe osakonda ning seoses arenguga, otsime oma meeskonda inimest, kes aitaks uue lao efektiivselt tööle panna.Ootame uuelt juhilt, et ta aitaks uues laos süsteeme luua, korraldada laotööd ja paneks kokku oma meeskonna. Laoprogramm on juurutatud ja sellekohast väljaõpet pakume kohapeal.Iga algus on pingeline ja kiire, seega peaksid olema hea pingetaluvusega.Hea suhtlemisoskus on vajalik, sest igapäevaselt tuleb suhelda nii sisseostu- kui müügiosakonnaga.Eelistame inimest, kes on loov ja tahab kaasa rääkida, et asju paremaks teha.Kasuks tuleb huvi internetikaubanduse vastu.Omalt poolt pakume: Huvitav ja mitmekesine tööArenguvõimalusi Stabiilne sissetulekBoonusedNooruslik ja postiivne meeskondPõnevat ühisürit...

 • Company Osaühing Vecta Design in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Pindlagede projekti planeerimine ja projekteerimine Tööülesanded: Projekti planeerimine; lagedeprojektide konstrueerimine ning joonestamine erinevates programmides.Projektide lugemine ning mõõtude ülekontrollimine.Projektide ettevalmistamine tootmiseks.Tootmisgraafikute koostamine ning jälgimine. Omalt poolt pakume: Töötulemustest sõltuvat töötasu; sõbralikku meeskonda; häid töötingimusi; pikkaajalise töösuhet. Muud nõuded: Väga hea suhtlemisoskus;arenenud suuline ja kirjalik väljendusoskus ning planeerimisoskus;stressitaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OSAÜHING BIRGER in Lao
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Ettevõtte hankeprotsessi koordineerimine (sh tarnijate valik);tarnijatega lepingute sõlmimine ja haldamine (sh lepingutingimuste regulaarne ülevaatus ja väga heade tarnijasuhete loomine ja hoidmine);uutele materjalidele parima tarneahela valimine ja fikseerimine süsteemis;ettevõtte tööks vajalike kaupade hinna ja kvaliteedi tundmine;lao töö koordineerimine;ettevõtte ostutööde korraldamine.Töö hõlmab igapäevast koostööd juhtkonnaga.Omalt poolt pakume: Tänapäevast töökeskkonda ning juhtimispõhimõtteid;võimalust näha enda ideede realiseerumist;toetavat meeskonda;töökultuuri, kus teie arvamusega arvestatakse;head palgapaketti;toitlustamise võimalust kohapeal.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus;korrektsus, täpsus ja süstemaatilisus;väga hea eesti, inglise ja vene keele oskus;hea pinge...

 • Company Keila Linnavalitsus in Uhe
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Ootame Harjumaa Muuseumi direktori ametisse juhiomadustega inimest, kes on motiveeritud ning orienteeritud koostööle ja tulemustele. Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada ajaloolises majas, looduskaunis keskkonnas koos toredate kolleegidega.Muud nõuded: Kandideerijatelt eeldame juhtimisalastele teadmistele, oskustele ja kogemustele lisaks:riiklikult tunnustatud kõrghariduse olemasolu, muuseumi tegevusvaldkonna tundmist ja muuseumis töötamise kogemust, muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmist, majandusalaseid üldteadmisi ja teadmisi eelarve koostamisest, kaasaegsete infotehn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Production and specialized services managers Edit filters