Jobmonitor. Search results for Others, Production and specialized services managers

14 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Sotsiaalministeerium in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks Tööülesanded: Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.Omalt poolt pakume: Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhte stabiilsuse loomisele.Muud nõuded: •riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon; •töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; •kõrgete kõlbeliste omadustega;•eesti keele oskus tasemel C1; •suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;•sihikindlus ja pingetaluvus;•vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtes...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine alus-, põhi- ja üldkeskhariduse valdkonnas; hariduspoliitika rakendamise toetamine; üldharidusosakonna teenistujate töö koordineerimine.Omalt poolt pakume: Omalt pool pakume eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus; vähemalt kolmeaastane töökogemus hariduse valdkonnas (kasuks tuleb õppekavade arendamise kogemus); head teadmised Eesti hariduspoliitikast, selle kujundamisest ja elluviimisest; eesti keele oskus C1 tasemel, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus; inglise kee...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Other
  10.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine õpetajapoliitika, kaasava hariduse, muu kodukeelega õppijate koolikorralduse ning digitaalse õppevara arendamise valdkonnas; hariduspoliitika rakendamise toetamine; hariduskorralduse osakonna teenistujate töö koordineerimine.Omalt poolt pakume: Omalt pool pakume eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Edukal kandidaadil onmagistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;varasem inimeste ja protsesside juhtimise kogemus; vähemalt kolmeaastane töökogemus hariduse valdkonnas;head teadmised Eesti hariduspoliitikast, selle kujundamisest ja elluviimisest...

 • Company Voglers Eesti Osaühing in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Kaupade skaneerimine, väljastamine, vastuvõtmine.Tõstukiga kaupade teisaldamine, koorma komplekteerimine.Laoprogrammis kaupade liikumise kajastamineOmalt poolt pakume: Töötelefoni, arvutit, tööriideid, isikukaitsevahendeid, koolitusi, paindlikku tööaega, sõbralikku meeskonda, vahvaid ühisettevõtmisiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lumbar OÜ in Aasuvälja
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Hakkepuidu toorme varumine, metsamasinate töö koordineerimine, puiduhakkuri/hakkeveokite logistika ja erinevate kooskõlastuste saavutamine.Tööpiirkond: Lääne-, Rapla- ja Järva maakond.Omalt poolt pakume: 100% ametlikku palka, ametiautot ja võimalust osaleda kiiresti kasvava ettevõtte arengus.Muud nõuded: Metsanduslikud teadmised, väga hea suhtlemise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Nõo Vallavalitsus in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tegevust alustav kool, õpilaste vastuvõtt alates 01.09.2020.Tööülesanded: Direktori esmaseks ülesandeks on spordikooli käivitamine, mis hõlmab selleks vajaliku dokumentatsiooni koostamist ja sisuliste tegevuste elluviimist. Direktori ülesandeks on spordikooli juhtimine. Tööülesanded on määratletud spordikooli direktori ametijuhendis, mis on leitav nvv.kovtp.ee/spordikoolidirektor.Omalt poolt pakume: Head töötingimused, vaheldusrikas töö, sõbralik töökollektiiv.Muud nõuded: Juhtimiskompetentsid, hea suhtlemis- ja väljendusoskus, analüüsivõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisva töö ja meeskonnatöö oskus, ausus, korrektsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing PAIKRE in Other
  08.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Varuosade tellimine ja tarne; transporttööd; erinevad hooldused tehnilistel seadmetel ja liikuvtehnikal; remonttööde abistamine; abitööd.Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd kiiresti arenevas ettevõttes; sõbralikku kollektiivi; ajakohaseid töötingimusi; tööaeg E-R 08.00-16.30.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Other
  06.11.2019 Updated on: 12.11.2019

  Tööülesanded: Projektijuhi tööülesanneteks on: •hooldeinfosüsteemi haldamine;•teehoiuga seotud lepingute hankimine ja haldamine;•teehoiuga seotud töögrupid ja arendustegevused;•normdokumentide ja kordade väljatöötamine.Omalt poolt pakume: •põnev töö, mille tulemusi tajume me kõik; •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures;•arendavad koolitused;•igakuine sporditoetus;•35-päevane põhipuhkus. Puhata saad soovi korral ka suvel. Lisaks võimaldame Sulle 3 tervispäeva aastas.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company SRC Group AS in Other
  04.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Work tasks: - Arrange project inspections, estimation and budgeting/pricing according to requirements- Lead project preparation, planning of activities (implementation, personnel, logistics, finance, safety etc)- Involve and manage resources- Launch the project and carry on coordination with involved teams- Communicate with the Client and project stakeholders, manage the project team- Maintain the reputation of the company and develop customer relationships- Ensure the existence of required project documents, approvals, regulations etc. and make reporting- HSE management and reporting- Comply procedures approved by the company- Arrange task and budget management and reporting- Provide a project handover according to requirementsRequirements for the candidate:- Technical or maritime educati...

 • Company HR & Training Services OÜ in Other
  04.11.2019 Updated on: 08.11.2019

  ettevõttes Altos Teed OÜTööülesanded: - ehitusprojektide töökorralduse planeerimine ja tulemuslik juhtimine; - projekti rahavoogude jälgimine; - alltöövõtjatega suhtlemine ja lepingute sõlmimine; - projekti dokumentatsiooni haldamine; - meeskonna juhtimine ja juhendamine.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle erialaseid eneseteostusvõimalusi, täiendkoolitusi, kaasaegseid töövahendeid- ja tingimusi, motiveerivat töötasu ning huvitavaid arenguvõimalusi kasvavas ettevõttes. Muud nõuded: - teedeehitusalast kõrg- või rakenduslikku haridust (vähemalt ineseneritase 6);- varasemat töökogemust projektijuhina; - inimeste ja protsesside juhtimise oskust; - eesti ja vene keele oskust; - valdkonna õigusaktide põhjalikku tundmist; - korrektsust ja vastutustunnet; - valmisolekut lähetusteks Eesti piiresKodus ...

 • Company OÜ Energia ja Ehitus in Other
  01.11.2019 Updated on: 04.11.2019

  Tööülesanded: Igapäevane tootmise juhtimine; tootmisressursside planeerimine, tootmisplaanide koostamine;materjalivarude prognoosimine ja optimeerimine; efektiivse ja ja kvaliteetse tootmise tagamine; tööohutuse eest vastutamine.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu; tööks vajalikke vahendid;väljaõpet; autokompensatsiooni.Muud nõuded: Väga hea jooniste lugemise oskus; hea suhtlemis- ja juhtimisoskus; hea planeerimis- ja analüüsivõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lovak OÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Metallitööde tootmisjuhtTööülesanded: Tootmisprotsesside korraldamine, haldamine, planeerimine, sh metallitööprotsessi tõrgeteta organiseerimine, igapäevaste tootmisprobleemide lahendamine.Tootmisplaani koostamine ja sellest kinni pidamine.Töötajate igapäevase töö organiseerimine ja distsipliini tagamine.Igakuine töötajate töögraafikute koostamine ja tööaja arvestuse nõuetekohane järgimine.Ohutute töövõtete õpetamine töötajatele, seadmete õige kasutamisekontrollimine, perioodiline ohutustehnika alane juhendamine töötajate hulgas.Materjalide ja allhanketöö detailide laoseisu jälgimine, vajaduse korral tellimine, varustamine ning tööprotsessis üleskerkivate tehniliste ja päevakajaliste küsimuste lahendamine.Efektiivsuse suurendamine, toodete omahinna analüüsimine.Valmistoodangu kontrollimine...

 • Company Lovak OÜ in Other
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Metallitööde tootmisjuhtTööülesanded: Tootmisprotsesside korraldamine, haldamine, planeerimine, sh metallitööprotsessi tõrgeteta organiseerimine, igapäevaste tootmisprobleemide lahendamine. Tootmisplaani koostamine ja sellest kinni pidamine. Töötajate igapäevase töö organiseerimine ja distsipliini tagamine. Igakuine töötajate töögraafikute koostamine ja tööaja arvestuse nõuetekohane järgimine. Ohutute töövõtete õpetamine töötajatele, seadmete õige kasutamise kontrollimine, perioodiline ohutustehnika alane juhendamine töötajate hulgas. Materjalide ja allhanketöö detailide laoseisu jälgimine, vajaduse korral tellimine, varustamine ning tööprotsessis üleskerkivate tehniliste ja päevakajaliste küsimuste lahendamine. Efektiivsuse suurendamine, toodete omahinna analüüsimine. Valmistoodangu kontr...

 • Company Maanteeamet in Ala
  01.11.2019 Updated on: 06.11.2019

  Tööülesanded: Ennetustöö osakonna juhataja ülesanneteks on liiklusohutusega seotud ennetusstrateegia väljatöötamine ja rakendamine, samuti ohutu liiklemisega seotud teavituste, koolituste ja nõustamise planeerimine ja koordineerimine ning haridusasutuste toetamine liiklusteema lõimimisel õppeprotsessi. Valdkonna juhina osaled liiklejate teadmiste, hoiakute ja käitumisuuringute ettevalmistamises ja tulemuste analüüsis samuti liiklusohutusega tegelevate töörühmade töös ja korraldad koostööd haridusasutuste ning ennetus- ja liikluskasvatusega tegelevate organisatsioonidega.Omalt poolt pakume: • Võimalusterohke ning mõjus töö, mille tulemusi tajume me kõik• Vastutus- ja otsustusõigus• Oma ala ekspertidest koosnev meeskond • Ametikoha vääriline palk• Paindlikud ja inspireerivad töötingimuse...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Production and specialized services managers Edit filters