Jobmonitor. Search results for Others, Teaching professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company Viljandi Huvikool in Viljandi
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Laeva-, lennu-, auto-, droonimudelism, puidutöö, maketid...Tööülesanded: Viljandi Huvikooli puidutöö ja/või mudelismiringi juhendamine ning õppetöö korraldamine.Omalt poolt pakume: - kaasaegset töökskkonda uutes ruumides- võimalus end täiendada- võimalus laiendada ringitegevustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: vastavalt koormusele...

 • Company Tartu Lasteaed Hellik in Läste
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Asenduskoht lapsehoolduspuhkuse ajaksTööülesanded: Töö 4-5aastaste laste rühmas. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine. Lastele arenguks vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna loomine. Laste arengu jälgimine ja analüüsimine. Vastavalt töökavale ülemajaliste ühisürituste korraldamine. Koostöö tegemine lastevanemate ning tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi. Töötamine süsteemis 2 õpetajat + õpetaja abi. Täienduskoolitusi. Sobivuse korral on võimalik tulevikus ka põhikoht saada.Muud nõuded: Ootame kandideerima avatud ja sõbralikke õpetajaid, kes tahavad teha meekonnatööd ja on valmis pingutama, et luua lastele parim arengukeskkond. Kasuks tuleb ELIIS-keskkonna tundmineKodus töötam...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Kooli
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: •töö õpilasomavalitsusega•töö kooli koostööpartneritega•kooli ürituste planeerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: •tööd kaasaegses keskkonnas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi•konkurentsivõimelist motivatsioonipakettiMuud nõuded: Ootame inimest, kes soovib töötada noortega ja omab selleks sobivat haridustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: •õppetöö läbiviimine•õpilastele sotsiaalsete oskuste õpetamine ja olemasolevate oskuste parendamine•erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine •tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditegaOmalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:•vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele•kasvatusteaduste (sh sotsiaalpedagoogi eriala) bakalaureus või psühholoogiaalane bakalaureus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: •õppetöö läbiviimine•õpilasfirmade juhendamineOmalt poolt pakume: •tööd kaasaegses keskkonnas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi•konkurentsivõimelist motivatsioonipakettiMuud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded:•vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seaduse“ § 39 lg 3 nõuetele•ettevõtluse alane töö kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Järve Kool in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Sobib ka töötaja, kes omab kutseharidust puidu- või metallitöö alal. Ühe-aastase lepinguga saab võtta tööle õpetaja, kellel on olemas praktilised kogemused ja tööoskused, mida meesterahvad igapäevaelus majapidamises toimetades oskavad.Tööülesanded: Tundide ettevalmistamine ja andmine põhikoolis, meeskonnatöös osalemine, õppimine mänguliste ülesannete kaudu.Omalt poolt pakume: Oled valmis enesetäienduseks ja erinevateks arenguvõimalusteks?Oled Sa uudishimulik?Viitsid läheneda oma ainele loovalt?Hindad vabadust õppemeetodite valiku?Ei karda digivahendeid ega mängulisi keskkondi?Oskad 2 kuud puhkusel olles korralikult akusid laadida?Siis me otsime Sind. Otsime väga töökasse koolimeeskonda uusi aktiivseid inimesi, kes tahavad anda põnevaid tunde, millest nad oma kooliajal puudust tundsid. Muud...

 • Company Avinurme Lasteaed Naerulind in Other
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: Lasteaia liikumistegevuste ettevalmistamine, läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väikese lasteaia toredad lapsed ootavad vahvat liikumisõpetajat.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,3...

 • Company Emajõe Keeltekool OÜ in Other
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Eesti keele tundide ettevalmistamine ja läbiviimine veebipõhises keskkonnas Skypes või Zoomis.Omalt poolt pakume: Emajõe Keeltekool pakub virtuaalsele keeleõpetajale tööd tunnustatud ja arenevas ettevõttes, sõbralikku töökollektiivi, enesetäiendamise võimalust osalemisega ettevõtte korraldatud koolitustel, paindlikku tööaega ja kodus töötamist (kaugtööd). Õpilaste väga hea tagasiside puhul võimalik kõrgem tunnitasu.Võimalus valida ise õpetamiseks keeletase, tundide toimumise ajad ja töökoormus.Muud nõuded: Eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel (C1), soov, motiveeritus ja oskus õpetada virtuaalselt, positiivne ellusuhtumine, väga hea suhtlemisoskus, sõbralikkus, soov õppida ja areneda koos ettevõttega, iseseisvus, kohusetundlikkus, täpsus ja orienteeritus töö tulemusli...

 • Company Otepää Gümnaasium in Saksa
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Põhikool ja gümnaasiumiasteTööülesanded: Saksa keele õpetamine põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Heimtali Põhikool in Other
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: Töö kirjeldus on määratletud aineõpetaja ametijuhendis.Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi meeldivas kollektiivis; võimalust juhendada huviringe Muud nõuded: Kandidaadil peab olema erialane kõrgharidusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Heimtali Põhikool in Other
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: Otsime abiõpetajat äraoleva töötaja asendamiseks. Töö kirjeldus on määratletud aineõpetaja ametijuhendis.Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi meeldivas kollektiivis, võimalust juhendada huviringe. Muud nõuded: Soovitav eripedagoogiline ettevalmistusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad in Other
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  rühma õpetaja Uus-Pärtle majasTööülesanded: Tööd saab usaldusväärne, töökas ja lapsi armastav lasteaia rühma õpetaja, kes viib läbi õppetegevusi, suudab osavalt juhtida oma rühma meeskonda, oskab hästi läbi saada nii oma kolleegide kui lapsevanematega.Kandideerimise eeldus on lõpetatud pedagoogiline või lõppjärgus õpingud pedagoogika erialal.Omalt poolt pakume: Eeldame, et kandidaat on läbimõelnud oma kandideerimise tahte õpetaja ametikohale, peab kokkulepetest kinni ja esitab oma kandideerimissoovi vaid juhul kui on huvitatud ka reaalselt töövestlusele ning hiljem meie asutusse tööle tulemisest.Soovime leida töötajaid, kes on huvitatud pikaajalisest koostööstMuud nõuded: Vajalik vastav haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ala Põhikool in Kooli
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Põhikooli 1.-9.klassi muusika (liitklassid) ja lasteaia muusikaõpetaja. Ürituste korraldamine, läbiviimine ja osalemine. Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel, eneseteostamise võimalust, arenevas meeskonnas töötamist.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioonKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,564...

 • Company Viljandi Kesklinna Lasteaed in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja lähtub oma töös õpetaja kutsestandardist tulenevatest ülesannetest ja ametijuhendis kokku lepitud tööülesannetest.Omalt poolt pakume: Pakume küll lühikeseks ajaks, kuid sõbralikku ja sooja mikrokliimaga töökohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põlva Lasteaed Pihlapuu in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  muusika, liikumine, loovtegevusedTööülesanded: Lasteaia sõimerühmadele liikumis- ja muusikategevuste läbiviimine. Loovtegevused sh AEV lastega, laste individuaalse arengu toetamine.Omalt poolt pakume: Professionaalse arengu võimalisi, meeldivat kollektiivi ja häid töötingimusi; rutiinivaba tööd. Muud nõuded: kvalifikatsiooninõuetele vastavusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Pallipõnn in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Viib läbi õppekasvatustööd, koostab rühma tegevuskava tulenevalt laste vanusest ja individuaalsusest, koostab lapse arengumapi, kujundab esteetilise ja õppekava toetava rühma keskkonna, hoiab lapsi tähelepanu all, teeb koostööd rühma töötajate, muusika - ja liikumisõpetajaga, logopeedi, lastevanematega lapse arengu toetamiseks, viib läbi lastevanemate nõustamisi, koosolekuid, arenguvestlusi, tegeleb enesetäiendamisega.Omalt poolt pakume: Koostöised, üksteiselt õppivad rõõmsameelsed töötajad, lasteaias olemas üldlogopeed ja eripedagoog.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kadrioru Saksa Gümnaasium in Saksa
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Kui tunned, et soovid olla kaasteeline õpilaste kujunemisprotsessi toetamisel, siis ootame just Sind oma vahvasse kollektiivi Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse, hea gümnaasiumi eesti keele õpetaja.Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses ja innovaatilises keskkonnas ning arenevas õpikogukonnas, asukohaga Tallinna kesklinnas;mentori toetust esimesel tööaastal;mitmekesiseid arengu- ja koolitusvõimalusi ning ühisüritusi;võimalust osaleda huvitavates projektides;puhkus 56 päeva,tööle asumine august 2020.Muud nõuded: Sul on pedagoogiline kõrgharidus ja töökogemus õpetajana;soovid töötada õpilastega ja panustada noorte haridusse;väärtustad koostööd; sul on elukestev valmisolek õpetamist õppidaoled väga hea suhtleja, empaatiline ja kohusetundlik;oled loov ja digipädev;leiad igale probleemil...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  majanduse ja/või karjääriõpetuse õpetajaTööülesanded: Majanduse ja ettevõtluse või karjääriõpetuse õpetaja õpetab majandusõpetuse, ettevõtluse, finantskirjaoskuse või karjääriõpetuse valikkursuseid ja juhendab majanduse ja finantskirjaoskuse huviringi.Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi, huvitavat tööd ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega vanuses 14-19.Oluliseks peame õpetaja pühendumist oma tööle ja tahtmist teha koostööd koolitöötajate ja õpilastegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company Tartu Lasteaed Tähtvere in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Koolieelse lasteasutuse aiarühma õpetaja ülesanded.Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 56 (rühmas 2 HEV last) kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Vahetustega tööd. Paindlikkust töö ja pereelu ühildamisel.Muud nõuded: Pakutud töökoht on aiarühmas. Konkureerima on oodatud eelkõige kvalifikatsioonile vastav õpetaja, aga oleme avatud vähemalt üldkeskharidust omavatele kandideerijatele. Kandidaadilt ootame lisaks heale tööle, head suhtlemisoskust lastega, vanematega ja kolleegidega. Kandideerijale peab olema töö südamelähedane, ta peab olema optimistlik, rõõmsameelne ja loovKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Kiikhobu in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Laste turvalisuse ja heaolu tagamine. Igapäevase õppe- ja kasvatustöö planeerimine, mänguliselt läbiviimine ja dokumenteerimine 6-7 aastaste laste rühmas. Õppekäikude organiseerimine. Arenguvestluste läbiviimine. Valmisolek projektõppega tutvumiseks ja robootika vahendite kasutamiseks. Tihe koostõõ kolleegidega ja lapsevanematega.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda ja kolleege, puhkust 42 päeva, võimalust enesetäienduseks.Muud nõuded: Soov tõõtada koos lastega, mängulisus ja loovus, väga head koostöö ja meeskonnatööoskused, empaatiavõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Vanalinna Kool in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaOmalt poolt pakume: •meeldivat töökeskkonda,•toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,•võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.Muud nõuded: •oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,•oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kiigemetsa Kool in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Lihtsustatud õppekava alusel õpetamine Tööülesanded: Õpetamine põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel 9. klassis.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete rohket tööd ning toredaid ja abivalmis kolleege.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus hariduslike erivajadustega lastega.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,95...

 • Company Kärla Põhikool in Saaremaa
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Inglise keele tundide andmine 3.-9. klassile.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda Saaremaa ühes suurimas maapõhikoolis.Muud nõuded: Kandideerima on oodatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavad kandidaadid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Laste muusikatundide planeerimine ja läbiviimine lähtuvalt lasteaia õppe- ja tegevuskavadest, ürituste korraldamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, vahvaid ühisüritusi, sporditoetust, haigushüvitist haiguse esimesest päevast.Muud nõuded: Ootame Sind, kui oled erialase kõrgharidusega, loov ja rõõmsameelne, analüüsivõimeline ja oskad oma tegevusi planeeridaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12 tundi nädalas...

 • Company Tsirguliina Kool in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: 5.-9. klassis vene keele tundide läbiviimine. Kokkuleppel võimalik täiendavate tööülesannete täitmine. Omalt poolt pakume: Põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.Muud nõuded: Vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele; oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetajaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Vabakooli Selts in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Põhikooliõpilaste loov-inspireeriv juhendamine tehnoloogiavaldkonnas. Õppesisu ja -tegevuse lõimimine teiste ainetega. Omalt poolt pakume: Pakume töökat, sõbralikku ja toetavat meeskonda, häid arenguvõimalusi, rutiinivaba tööd, paindlikku töökorraldust.Muud nõuded: Koostöö meeskonnaga organisatsiooni arendustegevuses;osalemine õpilaste laiemas arenguprotsessis, nt loovtööde juhendamine; innovatsiooninädala tegevused;koostöö lapsevanemate ja klassijuhatajatega;oma valdkonna uuendustega tutvumine, nende rakendamineKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,43...

 • Company Lasteaed Rukkilill in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Eesti keele õpetaja koolieelses õppeasutusesTööülesanded: Eesti keele õpetamine vene emakeelega lastele lasteaiasOmalt poolt pakume: Toredat ja toetavat meeskondaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Tammetõru Lasteaed in Kuhu
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Hea meeskonnatöö praktiseerimine;Õppe- ja kasvatustöö kavandamine ning läbiviimine rühmas:Koostöö lapsevanematega lapse arengu toetamise eesmärgil. Omalt poolt pakume: Oleme kakskeelne maja, kuhu on koondunud mitme kultuuri esindajad. Otsime sõbralikku ning rõõmsameelset õpetajat eesti õppekeelega rühma. Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, paindliku töögraafikut. Vähemalt kaks korda aastas teeme koos töötajatega õppereise ja matku loodusesse. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  eesti õppekeelega rühmTööülesanded: Laste järelvalve ja õppe-kasvatustöö läbiviimine.Omalt poolt pakume: Rühmatäis toredaid lapsi;täiendkoolitust.Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Muusikategevuste ja muusikaga seotud ürituste läbiviimine 1,5 - 7 aastaste lastega (eesti õppekeel).Omalt poolt pakume: Eraldi muusikasaal, täiendkoolitused.Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Männi Lasteaed in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; vastutab laste elu ja tervise eest; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes.Omalt poolt pakume: Töötamine graafiku alusel; puhkus suvelMuud nõuded: Otsime oma meeskonda tublit ja hakkajat lasteaiaõpetajat. Soovitav kõrghariduse omamine, aga kandideerida võivad ka üliõpilased ja keskharidusega soovijad. Küsi julgelt lähemat infotKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lehola Lasteaed in Other
  28.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetajale eesti õppekeelega sõimerühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi.Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Voore Põhikool in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Õppeprotsessi korraldamine vastavalt kooli õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust end teostada, toredat meeskonda ning 56 päeva puhkust.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 8 õppetundi nädalas...

 • Company Voore Põhikool in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Õppeprotsessi korraldamine vastavalt kooli õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust end teostada, toredat meeskonda ning 56 päeva puhkust.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 8 õppetundi nädalas...

 • Company Paldiski Lasteaed Naerulind in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  põhikohaga Tööülesanded: Korraldab oma rühma õppe- ja kasvatustööd vastavalt õppekavale ja lasteaia õppe- ning aasta tegevuskavale. Lähtub oma töös lasteaia missioonist.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalust, paindlikku töögraafikut, sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Ootame oma lasteaeda lapsi armastavat, rõõmsat, heasüdamlikku, koostöövalmis ja vastutustundlikku töötajatKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lepatriinu Lasteaed in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Lapsehoolduspuhkusel asendajaks.Tööülesanded: Õpetaja peamisteks tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustegevuste planeerimine, läbiviimine, analüüsimine ja vastavasisulise dokumentatsiooni täitmine; lastes huvi tekitamine ümbritseva vastu läbi mänguliste ja lastesõbralike tegevuste; meeskonnatöös osalemine; lapse tervise edendamine ja toetamine. Omalt poolt pakume: Tallinna Lepatriinu Lasteaed kuulub tervist edendavate töökohtade võrgustikku.Sind ootab tegus ja sõbralik meeskond,ühisüritused personaliga. Vajadusel ametialane täiendkoolitus. Edaspidiselt tähtajatu töölepingu võimalus.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima kui sinu eesti keele oskus on vähemalt C 1 tasemel, sulle meeldib meeskonnatöö, oled hea suhtlemisoskusega, vastutustundlik, iseseisev, algatusvõimeline, tolerantne, hea ping...

 • Company Viljandi Kutseõppekeskus in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Matemaatika õpetamine kutsekeskhariduse tasemel õppijatele (gümnaasiumi mõistes kitsas matemaatika) ja keskhariduse tasemel õppijatele, õppijate baasoskuste kujundamine ja nende kasvatamine, tundide asendamine, sündmuste korraldamisel osalemine jmt. Klassijuhataja tööd matemaatika õpetaja meie koolis ei tee.Omalt poolt pakume: Rasket kuid huvitavat õpetaja tööd, töötamist kaasaegses kutseõppekeskuses, osalemist kollektiivi ühistes ettevõtmistes (rattamatkad, bussireisid, õpiränded erinevates riikides). Kord nädalas kooli võimlas sportida (pallimängud, jõusaal, saun, sulgpall jms) või ujuda Jakobsoni kooli ujulas Viljandis.Õpetajal on pikk puhkus suvel. Õppimist, enesetäiendamist toetab kool alati. Muud nõuded: Õpetaja kutse tase 7 või 8.Kandideerima on oodatud ka vähemalt bak...

 • Company Lasteaed Pääsupesa in Läste
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Õpetaja loob tingimused laste mitmekülgseks arenemiseks. Omalt poolt pakume: Toredat meeskonda, täiendkoolitusi, vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Palivere Lasteaed Piibeleht in Other
  28.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Muusikaõpetaja tööülesanneteks on lasteaia õppekava muusikavaldkonna eest vastutamine ja muusikategevuste läbiviimine. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda ja toetavaid kolleege.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Põlva Lasteaed Pihlapuu in Other
  28.07.2020 Updated on: 31.07.2020

  Tööülesanded: Lasteaia sõimerühmadele liikumis- ja muusikatundide läbiviimine.Omalt poolt pakume: Osalist tööaega; meeldivat kollektiivi ja häid töötingimusi; rutiinivaba tööd. Muud nõuded: kvalifikatsiooninõuetele vastavusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company IMASTU KOOLI SELTS in Other
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: Intellektipuudega õpilaste muusikaliste tegevuste planeerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: Enesetäiendamise võimalus, meeskonnatöö, puhkus suvelMuud nõuded: Valmidus meeskonnatööks, eripedagoogilised pädevused, avatus haridusuuendusteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,2...

 • Company Värska Lasteaed in Other
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Töökoht erialase haridusega spetsialistileTööülesanded: Koostöös teiste pedagoogidega koolieelses eas oleva erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt lapse arengut eakohasuse suunas. Omalt poolt pakume: Töötamist osaajalise koormusega (17,5 tundi nädalas)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 ametikohta...

 • Company Põlva Lasteaed Pihlapuu in Läste
  28.07.2020 Updated on: 03.08.2020

  Tööülesanded: AEV laste arenguks tingimuste loomine, laste arengu toetamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, häid töötingimusi, rutiinivaba tööd.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Teaching professionals Edit filters