Jobmonitor. Search results for Others, Teaching professionals

23 Jobs found

Used filters:
 • Othersx
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Morgan Services in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  0,5 ametikohta, töö kahel päeval nädalasTööülesanded: 6.-9. klassi õpilaste õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuste läbiviimine vastavalt kooli õppekavale, meeskonna liikmena kooli ühis- ja arendustegevustes osalemineOmalt poolt pakume: Huvitavat ja loomingulist tööd looduskaunis kohas asuvas mõisakoolis, kus on toetav ja sõbralik meeskond ning väikesed klassid.On olemas bussiühendus Rakvere linnaga.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab lapsi vanuses 1,6-7a, kellel on mõni arenguline ja /või hariduslik erivajadus sh muud keelt kõnelevad lapsed.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda: võimalust erialast tööd teha, meeldivat, koostööle orienteeritud meeskonda.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus eripedagoogika erialal või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel), kasuks tuleb varasem töökogemus; koostöö valmidus, algatus-ja empaatiavõime, usaldusväärsusKodus töötam...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Vajalik eesti keele oskusTööülesanded: Keemia või bioloogia õpetaja arendab õpilastes arusaamist ja mõtlemisoskust looduse (keemia , bioloogia) valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Keemia ja bioloogia kursuste õppekeel on eesti keel.Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mitmekesist tööd, sõbralikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:)Juhul kui kavatsete Sillamäele tulla tööle kaugemalt kui 50 km, saame Teile linnalt taotleda korterit või ühiselamukohta.Muud nõuded: Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Samsic Emploi in Other
  14.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonnas laste ja noorte erivajadustega inimeste eripedagoogiline hindamine ja nõustamine, sh: * arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut * koostöö lastevanemate ja teiste erialaspetsialistidega;* patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine;* tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: * Osalist või täistööaega; * sõbralikku ja toetavat meeskonda;* huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; * võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; * konkurentsivõimelist töötasu;* transpordikulude kompensatsiooni; * eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust;eripedagoogi kutsetunnistus või selle omandamist...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Uhe
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Vajalik eesti keele oskusTööülesanded: Keemia või bioloogia õpetaja arendab õpilastes arusaamist ja mõtlemisoskust looduse (keemia , bioloogia) valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Keemia ja bioloogia kursuste õppekeel on eesti keel.Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mitmekesist tööd, sõbralikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:)Juhul kui kavatsete Sillamäele tulla tööle kaugemalt kui 50 km, saame Teile linnalt taotleda korterit või ühiselamukohta.Muud nõuded: Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Gümnaasiumi riigikaitse kursuste õpetaja õpetab valikkursuseid Õpetaja ülesanded on:- õppeprotsessi korraldamine oma kursusel,- õppija nõustamine, õpijõudluse jälgimine;- õppija hariduslike vajaduste märkamine ja hindamine ning võimetekohaseks õppeks ja positiivse edutulemuse saavutamiseks;- tööülesannetega seotud dokumentatsiooni loomine ja haldamine (sh veebipõhine dokumentatsioon)Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, sõbralikku töökeskkonda ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Kasuks tuleb enda loodud e-kursus gümnaasiumi õppekava aines või valikkursusenaKodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company PracticeGate OÜ in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Koolitustega seotud hangete ja projektide koostamineTööülesanded: Sobivate projektide/hangete otsimine, kirjutamine, analüüsimine. Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda, arenemisvõimalust, tulemuspõhist töötasu.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Haapsalu Viigi Kool in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  TaimekasvatusTööülesanded: Erivajadustega õpilaste õpetamine taimekasvatuse erialal.Omalt poolt pakume: Omanäolist tööd koos lastega. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 1 tund nädalas...

 • Company Heimtali Põhikool in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  ajutiselt äraoleva töötaja asendajaTööülesanded: Töö kirjeldus on määratletud ametijuhendis.Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi meeldivas kollektiivis, võimalust juhendada huviringe.Muud nõuded: Soovitav huvijuhi ettevalmistus ja soov töötada noortega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Võnnu Keskkool in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda eripedagoogi koormusega kuni 1,0. Töö sisuks on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe läbiviimine - grupi- ja individuaaltunnid, õpi- ja käitumisraskustega õpilaste toetamine vajadusel abiõpetajana, õpilaste erivajadustest tulenevalt õppetöö kohandamine.Omalt poolt pakume: Alustavale kolleegile pakume mentori tuge ja paindlikku tööaja korraldust, sõbralikku kollektiivi, maitsvat toitu ja koolikeskkonna võimalusi sportimisel ning enese arendamisel.Võnnu Keskkool on arengukeskkond õppijatele alates 1. klassist kuni gümnaasiumiastme lõpuni. Meie eesmärgiks on õpilaste arengu toetamine kaasaegse õpikeskkonna, tugisüsteemide ja mitmekülgse huvitegevuse kaudu. Üheskoos õpime kõik, ka koolipere täiskasvanud liikmed, et olla enesetäiendamist väär...

 • Company Kärla Põhikool in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Õpilaste tunnivälise töö korraldamine. Ülekooliliste ürituste ja ringitegevuse koordineerimine.Omalt poolt pakume: Sind ootavad toredad õpilased ja oleme avatud sinu värsketele ideedele.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame noorsootööalast kõrgharidust. Kasuks tuleb hea inglise keele oskus ja projektitöö kogemus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Business Technologies OÜ in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Vajatakse klienditeenindaja kursustele õppejõudu, õppetöö toimub vene keeles.Omalt poolt pakume: töö käsunduslepingu aluselMuud nõuded: Oskus kasutada Power Point programmi; soovitavalt hariduse ja töökogemusega transpordi või logistika valdkonnas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Business Technologies OÜ in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Pakume tööd laotöötaja kursuse õppejõuleOmalt poolt pakume: Koostöö käsunduslepingu alusel päevane (9.30-12.45) või õhtul (18.00-21.15).Hea palk ja head töötingimused.Muud nõuded: Vajalikud teadmised SMM, turuanalüüsi vallasKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 40%-60%...

 • Company Tartu Lasteaed Tripsik in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega arenguliste/ja või hariduslike erivajadustega laste väljaselgitamine ja igakülgselt tema arengu toetamine eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine, vähendamine ja teise mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega/võtetega. Eripedagoog teenindab lapsi vanuses 1,6-7a, kellel on mõni arenguline ja /või hariduslik erivajadus sh muud keelt kõnelevad lapsed.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda: võimalust erialast tööd teha, meeldivat, koostööle orienteeritud meeskonda.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus eripedagoogika erialal või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel), kasuks tuleb varasem töökogemus; koostöö valmidus, algatus-ja empaatiavõime, usaldusväärsusKodus töötam...

 • Company Lasila Põhikool in Rakvere
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  0,5 ametikohta, töö kahel päeval nädalasTööülesanded: 6.-9. klassi õpilaste õppeprotsessi kavandamine ja õppetegevuste läbiviimine vastavalt kooli õppekavale, meeskonna liikmena kooli ühis- ja arendustegevustes osalemineOmalt poolt pakume: Huvitavat ja loomingulist tööd looduskaunis kohas asuvas mõisakoolis, kus on toetav ja sõbralik meeskond ning väikesed klassid.On olemas bussiühendus Rakvere linnaga.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Rakvere Autokool OÜ in Õle
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Mootorsõidukijuhi õpetajaTööülesanded: Sõiduõppe läbiviimine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimeline palk; koolitused.Muud nõuded: Kasuks tuleb CE-, T- ja D-kategooria juhtimisõigus. Õpetajatunnistuse omamine ei ole eelduseks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Päevakeskus in Viljandi
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna hariduse kvaliteeti. Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel. Juba kolm aastat töötavad Viljandi linna haridusasutuste tugispetsialistid ühtse meeskonnana. Toetame ja nõustame Viljandi linna lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Üksmeelses ja tugevas meeskonnas saab Viljandi linna hariduse tulevikku arendadaOmalt poolt pakume: *põhipuhkust 56 päeva*tervisetoetustMuud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui: •Sul on erialane magistrikraad või magistriõpingud on lõpusirgel•Sa soovid teha eripedagoogika valdkonnas revolutsiooni•Sa os...

 • Company Kohtla-Järve Maleva Põhikool in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  2. klassTööülesanded: 2.klassi juhendamine ja aineõpe.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Maleva Põhikool in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  1.klassTööülesanded: 1.klassi juhendamine ja aineõpe.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Rõõmumaa in Läste
  01.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: 3-7 aastaste laste toetamine ja õpetamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat tööõhkkonda õppivas organisatsioonis.Muud nõuded: Pead olema täpne oma töös, kohusetundlik ja lapsi ning kaastöötajatega arvestav.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 1,0 ametikohta...

 • Company Tallinna Liivamäe Lasteaed in Other
  01.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: töö lisatähelepanu vajavate lastegaOmalt poolt pakume: meeldivat ja positiivset õhkkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.08.2021 Updated on: 02.09.2021

  Tööülesanded: Metoodiku peamised ülesanded on karistusaja planeerimise ja elluviimise kvaliteedi jälgimine, selle tõstmine läbi koolituste ja tagasiside andmise, tegelemine sotsiaalprogrammide ja teiste taasühiskonnastamise teenuste arendustegevusega. Omalt poolt pakume: - Töötasu 1600€- Väärt väljaõpe- Koolitusvõimalused- Huvitav ja arendav töö- Toetav meeskond- Turvaline töökeskkondMuud nõuded: - Laitmatu taust- Missioonitunne- Kõrgharidus (soovituslikult sotsiaal-või kasvatusteaduste, sotsioloogia, sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika või korrektsiooni erialal)- Väga hea analüüsioskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.08.2021 Updated on: 02.09.2021

  Tööülesanded: Sinu peamine ülesanne on motiveerida ja toetada alaealisi ja noori kinnipeetavaid ühiskonnas aktsepteeritud väärtuste ja hoiakute omaksvõtmisel planeerides ja korraldades spordi-, kultuuri- ja huvitegevust.Omalt poolt pakume: •Töötasu 1150 eurot•Turvaline töökeskkond•Sportimisvõimalused• Koolitusvõimalused• Toetav meeskond• Huvitav ja arendav tööMuud nõuded: •Missioonitunne•Laitmatu taustKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Others; Teaching professionals Edit filters