Jobmonitor. Search results for Kõdu

2 Jobs found

Used filters:
 • Kõdux
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Kuressaare Perekodu in Kõdu
  19.10.2019

  Tööülesanded: Perevanem elab koos lastega 7 päeva järjest. Perevanema ülesandeks on tagada eri vanuses lastele igakülgset arengut toetav ja turvaline kasvukeskkond. Perevanem hoolitseb laste ja kodu eest, korraldab igapäevast pereelu sh. söögitegemist, pesu pesemist, kodu korrashoidu jmt. Perevanemaks sobival inimesel on:Vanust vähemalt 25 eluaastatVähemalt keskharidus ja soov ennast erialaselt täiendadaArvutikasutamise oskus Autojuhtimisoskus- ja lubaPositiivne minapilt ja ellu suhtumine, rõõmsameelsus ja sära silmades; hea suhtlemisoskus; iseseisvus; otsustus- ja vastutusvõime, koostööoskus.Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja arenevat töökeskkonda, toetavat meeskonda, võimalust osaleda täiendkoolitustel ja supervisioonidel. Sõbralikku töökollektiivi ning järjepidevat koolitus- ja eneseteos...

 • Company Egle Liebenau in Kõdu
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Nooremapoolne hulgiskleroosi põdev naisterahvas otsib keskmise füüsilise jõuga, positiivset isiklikku naisabistajat. Abistaja ülesanne on aidata toimingutes, millega abistatav ise toime ei tule - liikumisel ratastoolis, kodustes toimetustes, liikumisel väljaspool kodu (näiteks taastusravis käimine), enesekorrastuses; treeningute abi kodus jne. Isiklik abistaja ei ole hooldaja - kõiki toiminguid tehakse koos, kliendi täpsete juhiste järgi.Omalt poolt pakume: Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping, võimalust töötada nii täis- kui osalise tööajaga, rakendust on pakkuda korraga mitmele inimesele.Muud nõuded: Kandidaadilt oodatakse kohustundlikkust, tolerantsust, positiivsust, sõbralikkust. Valmisolekut mõningaseks füüsiliseks tööks (ratastoolist tõstmine)Kodus töötami...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kõdu Edit filters