Jobmonitor. Search results.

1191 Jobs found

Displaying 1-50 of 1191 results.
 • Company Jõgeva Majandusühistu in Palamuse
  24.02.2020

  Palamuse Coop kauplusesseTööülesanded: Klientide teenindamine kassas; kauba vastuvõtt ja väljapanek; hindade ja säilivustähtaegade kontrollimine; postipakkidega seotud tegevused.Omalt poolt pakume: * tähtajatut töölepingut;* tööalast väljaõpet;* pikaajalist ja stabiilset töösuhet Eesti suurimas jaekaubandusettevõttes.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020

  Tugiisik- 15.aastasele noormeheleTööülesanded: 15- aastane aktiivsus- tähelepanuhäirega noormees vajab tugiisikut. Tugiisikut on vaja haridusasutusse (kooli) ning vajadusel väljaspool haridusasutust vaba aja veetmisel. Noormees on kapseldunud endasse ning on aldis suhtlema ainult eakaaslastega, võõraid omaks võtta ei taha. Kontakti saavutamine võib võtta pikalt aega, et tekiks tema poolne usaldus.Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine* peab läbima tervisekontolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpe...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020

  Tugiisik- 7.aastasele poisileTööülesanded: 7- aastane aktiivsus- tähelepanuhäire ning keskendumisraskustega poiss vajab tugiisikut. Tugiisikut on vaja haridusasutusse (kooli), kes aitaks poisil püsida fookuses. Lisaks käiks vajadusel rehabilitatsiooniteenusetel ning sisustaks tema vaba aega. Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine;* peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuva ...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020

  Tugiisik- 14 aastasele poisileTööülesanded: 14 aastane poiss, vajab tugiisikut, kes abistaks last koolis õppetegevusel (haridusasutuses, väikeklassis), kooli ja koolist koju saatmisel, vajadusel ka huviringidesse saatmisel ja vabaaja toetamisel. Nooruk on impulsiivne, pidurdamatu- enne teeb, siis mõtleb. Mõjutatav sõprade poolt, kui teel kooli kohtab tuttavaid, siis selle asemel, et kooli minna võib nendega kaasa minna. Noormehel on psüühiliste ja kõnefunktsioonide häire.Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine;* peab läbima tervisekontolli nakkushaiguste suhtes ehk om...

 • Company Osaühing Valmos in Pärnu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Koorimisliini operaator vastutab, et spoonipingid oleksid katkematult varustatud nõuetekohaselt sorteeritud palgiga. Omalt poolt pakume: Stabiilset vahetustega tööd spoonitsehhis; bussitransporti ettevõtte ja Pärnu linna vahel. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing Valmos in Pärnu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Spoonilehtede ladumine kuivatisse ja kuivatusjärgne sorteerimine mõõdu ja kvaliteedi järgi.Omalt poolt pakume: Stabiilset vahetustega tööd spoonitsehhis. Korraldatud on bussitransport ettevõtte ja Pärnu vahel.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  24.02.2020

  Tööülesanded: 1.lastekaitse ja perede heaolu puudutavate küsimuste lahendamine;2.töö klientidega, laste ja perede abistamiseks võrgustikutöö korraldamine, teabe jagamine, ennetustöö korraldamine;3.lastekaitsetöö koordineerimine teenistuse siseselt ja partneritega;4.lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine;5.Valga Vallavalitsuse esindamine kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes;6.ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.Omalt poolt pakume: 1.erialaseid väljakutseid, sh rahvusvahelise sotsiaaltöö kogemust;2.tänapäevaseid töötingimusi renoveeritavas sotsiaalkeskuse majas;3.mitmekesist tööd, erialase täiendamise ja arenemise...

 • Company Valga Vallavalitsus in Tartu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi Tartu tänava ja Metsa tänava kalmistute kalmistuvahtide töökohale koormusega 0,75 kohta.1.kalmistul heakorra tagamine, sealhulgas niitmine, trimmerdamine, hekkide pügamine, jäätmekäitluse jälgimine ja vajadusel sorteerimine, kalmistu inventari parandamine;2.abistamine matusetalituse organiseerimisel;3.matuseplatside üle arvestuse pidamine ja andmete esitamine kalmisturegistrisse;4.mahajäetud hauaplatside korrashoidmine, nende üle arvestuse pidamine ning andmete esitamine akteerimiskomisjonile.Omalt poolt pakume: 1.ametitelefoni;2.töötasu 438 eurot kuus.Muud nõuded: 1.hea suhtlemisoskus;2.kohusetundlikkus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company osaühing "LITMARK" in Tartu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Klientide teenindamine kontoris, aktiivne toodete ja teenuste müük, vajadusel kliendikülastused; uute klientide leidmine, kliendisuhete hoidmine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd sõbralikus ja arenevas meeskonnas, kaasaegset töökeskkonda, väljaõpet ja tulemustest sõltuvat palka, töökohta Tartu kesklinnas. Muud nõuded: Ausus, korrektsus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus; meeskonnatöö oskus, tulemustele orienteeritus; aktiivne ja positiivne ellusuhtumine ning arvutamisoskus; vajalik vähemalt 3-aastane aktiivse müügitöö kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Dold Puidutööstus in Other
  24.02.2020

  Tööülesanded: Erinevad abitööd puidutöötlemisseadmete teenindamisel (materjali vastuvõtmine, sorteerimine, virnastamine, pahteldamine, lihvimine, pakkimine).Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet ja väljaõppevõimalust puidupingi töölisest seadmeoperaatoriks.Muud nõuded: Kohusetundlikkus, töökus ja hea füüsiline vorm. Kasuks tuleb töökogemus puidutöötlemise valdkonnas.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing Dold Puidutööstus in Other
  24.02.2020

  Tööülesanded: Töötamine liimpuidu pressil, masina tööprotsessi juhtimine ja vastutamine seadmel valmistatava toodangu kvaliteedi eest.Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet, kindlat sissetulekut ja toetavat meeskonda. Vajadusel väljaõpe kohapeal.Muud nõuded: Tehniline taiplikkus; tõsine töösse suhtumine ja korrektsus; arenemis- ja õppimisvõimeKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing Valmos in Pärnu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Virnastaja operaator vastutab spoonilehtede virnastajate tööliinide tõrgeteta töö eest.Omalt poolt pakume: Stabiilset vahetustega tööd spoonitsehhis; bussitransporti ettevõtte ja Pärnu linna vahel. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing Valmos in Pärnu
  24.02.2020

  Tööülesanded: Spoonilehtede kokkuladumine mõõdu, kvaliteedi ja tükiarvu järgi.Omalt poolt pakume: Stabiilset vahetustega tööd spoonitsehhis;bussitransporti ettevõtte ja Pärnu vahel.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ Kodu Uhkus in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Rocca al Mare piirkonnasTööülesanded: Tallinnas Haaberstis asuva kortermaja seest ja väliterritooriumite korrashoid. Sügisel lehtede riisumine ja talvel lume lükkamine ning libedusetõrje teostamine. Omalt poolt pakume: Väljaõpet, kaasaegseid ja kvaliteetseid töövahendeid.Muud nõuded: Valmisolek füüsiliseks tööks, hea tähelepanelikkus ja hoolsus, iseseisva töö oskus, täpsus, ausus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Meat Market OÜ in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Tartu südalinna mainekas liharestoran ootab oma meeskonnaga liituma kirglikke teenindajaid/baarmene. Töö hõlmab kõike, mis puudutab baarindust ja teenindust. Meie soov on pakkuda Tartu linna parimat teenindust. Seega on äärmiselt oluline, et armastaksime oma tööd ja teeksime seda suure naeratusega. Omalt poolt pakume: Pakume tööd huvitavas valdkonnas suurepäraste inimeste keskel Tartu südalinna mainekas restoranis. Väljaõpe ja koolitused kohapeal.Muud nõuded: Oled ideaalne kandidaat, kui soovid pakkuda Tartu linna kõige sõbralikumat ja vingemat teenindust! Kõike muud peale karisma saame õpetada. Meie eesmärk on olla parim liharestoran terves Eestis. Eelnev töökogemus teeninduse vallas on soovitatav, kuid eelkõige on oluline just tahtmine olla PARIM meeskonnaliige! Samuti tule...

 • Company JobSquad IVS in Tallinn
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kan du lide lange sommernætter? Smukke vinterdage? Er du til smuk natur og en historisk storby?Så er Tallinn lige noget for dig! Placeret som den nordligste af de baltiske lande, er Estland mere skandinavisk end noget andet. I følge historien er det også stedet hvor det danske flag faldt fra himlen, og Danmark vandt ejerskabet af landet for en kort periode sammen med tyskland fra 1225 frem til omkring midten af 1500. Siden har Estland været ejet af mange nationer, og nåede selvstændighed af flere omgange inden landet indgik i det sovjetiske styre frem til 1991, hvor de blev selvstændige igen.  Trods landets unge alder er de langt fremme både teknologisk og hvad angår møde. Når man går rundt i Tallinn ser du en mangfoldighed og en moderne tøjstil, der passer ind i en hvilken som helst Europ...

 • Company Osaühing MANPOWER in Tallinn
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Work tasks: Manpower´s client is BSH. We are looking for you to join our team in Tallinn as a NORWEGIAN SPEAKING CUSTOMER SERVICE SPECIALIST.YOUR MAIN TASKS• Offer excellent customer support via phone and e-mails for main brands as Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Constructa• Handling service orders and spare part orders via SAP and BSH internal programs Quick Finder and Spice• Provide information about products and services• Identify the problem or matter of the complaint and suggest potential solutionsWe offer: BSH OFFERS• Opportunity to work in a successful company with high quality brands• Exciting and challenging work in modern work environment with very supportive team• Profound training and strong support throughout the daily work• Motivating salary system with starting base 1600...

 • Company Osaühing MANPOWER in Tallinn
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Work tasks: Manpower´s client is BSH.We are looking for you to join our team in Tallinn as a SWEDISH SPEAKING CUSTOMER SERVICE SPECIALIST.YOUR MAIN TASKS • Offer excellent customer support via phone and e-mails for main brands as Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Constructa.• Handling service orders and spare part orders ia SAP and BSH internal programs Quick Finder and Spice.• Provide information about products and services.• Identify the problem or matter of the complaint and suggest potential solutions. We offer: BSH OFFERS• Opportunity to work in a successful company with high quality brands• Exciting and challenging work in modern work environment with very supportive team• Profound training and strong support throughout the daily work• Motivating salary system with starting base 1...

 • Company Dive Eesti OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  klienditeeninduse kontrollTööülesanded: Testostlemise käigus tehakse selgeks, millisel määral vastab tegelik teenindustase ettevõtte juhtkonna poolt seatud standarditele. Testostja ülesanne on käituda kui tavapärane klient, kuid jälgida etteantud kriteeriume ning täita selle põhjal küsimustik. Testsituatsioone viiakse kõige rohkem läbi vahetu külastuse teel, millele järgneb telefoni- ja e-kirja kaudu teeninduse hindamine ning vahel harva kasutatakse ka veebi teel ettevõttega suhtlemist.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega; huvitavaid tööülesandeid erinevates teenindusvaldkondades; tööalaseid väljakutseid; tasu tükitöö alusel vastavalt sooritatud mahule; parimatele igakuine preemia ja eriprojektid.Muud nõuded: Oma kaaskirjas palume vastata milline on Sinu arvates suurepärane teenindusKodu...

 • Company Icosagen AS in Õle
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Mikrobioloogia laborisseTööülesanded: Laboriabilise peamiseks ülesandeks on mikrobioloogia labori tööks vajalike söötmete ja lahuste valmistamine. Töökohustuste hulka kuulub lisaks autoklaavimine, tehtud töö dokumenteerimine, labori tööpindade ja aparatuuri puhtuse tagamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, võimalust rakendada ja täiendada koolis saadud teadmisi ja oskusi, erialaseid täienduskoolitusi, toredat kollektiivi, tähtajatut täistööajaga töölepingut töökohaga Tartus, tööandja soodustuste paketti.Muud nõuded: See töö sobib Sulle, kui Sul on keskharidus või keskeriharidus; Sul on huvi laboritöö vastu; toiduohutus ja mikrobioloogia huvitavad Sind; lihtsate matemaatiliste arvutuste tegemine ei ole Sinu jaoks raketiteadus; Sul on kiired käed ja kiire taip; Sa oled täpne; Sa oled ...

 • Company aktsiaselts RÄPINA HAIGLA in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: põhilisteks tööülesanneteks on abivajajate registreerimine arstide vastuvõtule Omalt poolt pakume: väljaõpetMuud nõuded: kasuks tuleb raamatupidamisalaste teadmiste olemasolu Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rakvere Vallavalitsus in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Valla maakorraldusalase tegevuse juhtimine, maaküsimuste lahendamine; maamaksu arvestamineOmalt poolt pakume: -ametialaseid koolitusi-35 päeva põhipuhkust-mitmekülgset tööd toetavas meeskonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Luxveg OÜ in Saate
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Ametikohti on pakkuda kaks - aednikule (tootmistöö aiandis) ja aiandi lihttöötajaleTööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on taimede hooldamine, paljundamine, väetamine, kastmine. Saagi koristamine ja pakendamine. Töö toimub peamiselt kasvuhoones ning vähesel määral avamaal. Omalt poolt pakume: Pakume Teile huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas aiandusettevõttes. Toetavat ja sõbralikku meeskonda. Rohelist töökeskkonda. Ettevõttesisest karjäärivõimalust. Kokkuleppel paindlikku tööaega. Luxveg OÜ töötajaile kohalduvaid soodustusi. Muud nõuded: Kandideerijatelt eeldame eelkõige tahet töötada taimekasvatusega tegelevas ettevõttes. Erialane kutseharidus tuleb ametikohal töötamisel kasuks. Samuti tulevad kasuks teadmised aiandusest ja varasem töökogemus aianduse valdkonnas. Eeldame, et o...

 • Company HaldusKuningas OÜ in Muru
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Kui tunned, et soovid vaheldusrikast tööd paindliku graafikuga, siis see võimalus on just Sulle!Sinu peamisteks tööülesanneteks on:* Akende pesemine* Tekstiili pesemine* Põranda süvapesu teostamine* Muru niitmine* Talvel lume lükkamine (Masinatega)* Lehtede rehitsemine* Kauba toomineOmalt poolt pakume: * Meeldivat ning lõbusat kollektiivi* Võimalust arenguks* Töökohta Kalamajas* Ametiautot* Konkurentsivõimelist palkaMuud nõuded: Töö sobib just Sulle, kui:* Oled töökas ning täpne* Oskad tööd teha nii individuaalselt, kui ka meeskonnas* Hindad vaheldusrikast tööd* Valdad eesti keeltKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company NO CV OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ripplagede paigaldajaTööülesanded: •Ripplagede, akustiliste ja dekoratiivsete paneelide paigaldamine vastavalt paigaldusjuhendile•Ohutusnõuete täitmine objektil•Paigaldamise graafikust kinnipidamineOmalt poolt pakume: •Eneseteostuse võimalust•Konkurentsivõimelist ja töötulemustest sõltuvat töötasu•Meeldivat töökeskkonda•Mitmekülgset ja huvitavat tööd•Tööks vajalikke vahendeid Muud nõuded: •Lojaalne, hea pinge taluvusega, vastutustundlik•Valmis tegema füüsilist tööd•Tulemustele orienteeritudKasuks tuleb: •Sõiduauto kasutamise võimalus•Varasem ehitusalane töökogemus ja huvi ehitusvaldkonna vastuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company NO CV OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Eesti tuntuimas bussitranspordi ettevõttesTööülesanded: •Busside hooldus ja remont •DiagnostikaOmalt poolt pakume: •Täiskoormusel pikaajalist tööd•Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi•Head töötasu•Ettevõttepoolseid soodustusi ja lisapuhkust•Töö- ja turvariideid, kaasaegseid töövahendeid•Sõbralikke ja toetavaid kolleege•Võimalust õppida ja areneda erialaselt•Võimalust osaleda tehnilistel koolitustel ja muudel töölähetustel nii Eestis kui välisriikidesMuud nõuded: •Tänapäevane ja heal tasemel tehnilised mehaanikaalased oskused•Eelnev sarnane töökogemus (veoautode/busside hooldamisel ja remontimisel)•Huvi tehnika vastu•Õppimisvõimeline•Hea reageerimisvõimega ja probleemide lahendamise oskus•Eesti ja inglise keele oskusKasuks tuleb: •Vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company NO CV OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Valgusreklaamide keevItajaTööülesanded: •Alumiiniumprofiilide keevitamine •MIG keevitusOmalt poolt pakume: •Väljaõpet kohapeal•Palju tööd•Vahvaid kolleege•Tööd täiesti uues majas uute töövahenditega•Arenemisvõimalust•Head töötasu•Pikaajalist töösuhet•Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniMuud nõuded: •Tehniline taip•Kogemus keevitajana •Armastad detaile ja täpsust•Kohusetundlik•Hea tervisega•Ei kohku lisaülesannetestKasuks tuleb•Keevitusalane haridus• sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Cristella VT in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Transporttööde teostamine kondiitri osakonnas, tootmise varustamine vajaliku materjaliga ning pooltoodete transport; puhtuse ja korra tagamine oma vastutusalas.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal; kaasaegseid olme- ja töötingimusi; stabiilset töökohta ja sõbralikku kollektiivi; ametialaselt arenguvõimalusi ettevõtte siseselt; sportimisvõimalusi ja teisi omatöötaja soodustusi. Muud nõuded: Täpsust, korrektsust ja hoolsust tööülesannete täitmisel; kohusetundlikkust ja ausust; head organiseerimisvõimet. Kasuks tuleb tõstukijuhi loa olemasolu ning eeldus teha liikuvat ja füüsilist töödKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Cristella VT in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Küpsetusplaatide, pottide ja künade pesemine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal; kaasaegseid olme- ja töötingimusi; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; kindlat ja püsivat tööd arenevas ettevõttes; konkurentsivõimelist töötasu; arenemise võimalust; sportimisvõimalusi ja teisi omatöötaja soodustusi; tööriietust ettevõtte poolt.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ Cristella VT in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Operaator on tootmises töötaja, kes organiseerib liini tööd, kelle vastutusalasse kuulub tootmisliini seadistamine ning selle tõrgeteta töö tagamine ja jälgimine. Operaator teostab ka toodete pistelist kvaliteedikontrolli, organiseerib ja juhib liinitöötajate tööd, tegeleb töötajate juhendamisega. Oma töökoha korrashoid ja koristamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal; kaasaegseid olme- ja töötingimusi; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; kindlat ja püsivat tööd arenevas ettevõttes; arenemise võimalust; sportimisvõimalusi ja teisi omatöötaja soodustusi; tööriietust ettevõtte poolt.Muud nõuded: Ootame kandideerijalt kohusetundlikkust, arvutikasutamise oskust, täpsust, järjepidevust ja korrektsust tööülesannete täitmisel; head organiseerimisoskust, pingetaluvust ja soovi õ...

 • Company Osaühing Salde in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Sõidukite tehnoseisundi mõõtetulemuste administreerimineTööülesanded: Töötaja peamiseks tööülesandeks on sõidukite tehnoseisundi mõõtetulemuste administreerimine, klienditeenindus, kassapidamine, mõõtja abistamine.Omalt poolt pakume: - sõbralikku ja toetavat meeskonda;- palju suhtlemist nõudvat ametit;- ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid); - konkurentsivõimelist palka;- väljaõpet. Muud nõuded: - Hea vene ja eesti keele oskus.- Kiire trükkimisoskus arvutiklaviatuuril, hea arvutikasutamise oskus.- Eeskujulik klienditeenindus. Hea suhtlus- ja eneseväljendusoskus.- Kasuks tuleb B-kat juhiluba või huvi töötada autonduse valdkonnas.- Hea pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ BREM Puhastus in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Koolimaja MustamäelTööülesanded: Valvekoristuse teostamine koolimajas.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi; tööriietust, väljaõpet kohapeal; meeldivat töökeskkonda ja -kollektiivi; koolitusvõimalust; konkurentsi võimelist palka.Muud nõuded: Kohusetundlik; aus; usaldusväärne; korrektne ja täpne oma töös ja tegemistesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company PlaDa OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  pandimajas/kaupluses Tööülesanded: Kauba hindamine, kauba vastuvõtt, klientidega suhtlemine, lepingute koostamine, müügikoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Väljaõpet, head palka, graafik vahetustega.Muud nõuded: Soovitavalt keskharidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Viljandi
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Viljandi MaximasTööülesanded: Klientidele meeldiva ostuelamuse pakkumine kassas või letis.Klientide nõustamine ning abistamine.Kaupade müügiks ettevalmistamine.Omalt poolt pakume: Tööalast väljaõpet ja koolitusi, karjäärivõimalusi, erinevaid motivatsioonipakette ja ettevõtte poolt organiseeritud lõunasööki.Muud nõuded: Soov pakkuda viisakat ja kliendisõbralikku teenindust, uute teadmiste kiire omandamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teedeehitus24 OÜ in Vedu
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Veoauto juhtimine; täitematerjali, asfaldi ja pinnase vedu. Omalt poolt pakume: Head kollektiivi;konkurentsivõimelist töötasu;inimlikku suhtumist töötajasse;kvaliteetseid töövahendeid;pikaajalist ja kindlat töösuhet.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teedeehitus24 OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Tee-ehitustööd;haljastustööd.Omalt poolt pakume: Head kollektiivi; konkurentsivõimelist töötasu;inimväärset suhtumist töötajasse;tööautot;kvaliteetseid töövahendeid;pikaajalist ja kindlat töösuhet;võimalust ettevõtte siseselt edasi areneda.Muud nõuded: Kohusetundlik, kellaaegadest kinnipidav; valmisolek füüsiliseks tööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Krausberg Eesti OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  osaline tööaegTööülesanded: Pakume tööd puhastusteenindajale väikestele peopindadele. Peamiselt tuleb puhastada väikeste poodide põrandaid ja võtta vabadelt tööpindadelt tolmu. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume väljaõpet, tööriideid ja -vahendeid. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rakvere linn, F. G. Adoffi tn 12 korteriühistu in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Kortermaja ümbruse korrashoid (lehtede riisumine, lahtise prügi koristamine, lume rookimine. suure lume korral kasutatakse traktorit). Trepikodade pühkimine ja pesemine 1x nädalas. Omalt poolt pakume: Töövahendeid. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hansa Teed OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Alusplatside ehitus, sillutiskivi paigaldus, äärekivide paigaldus.Omalt poolt pakume: Paindlik tööaeg; sõbralik töökeskkond. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Nordic C-Financing OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Work tasks: We are offering you a position in which you will be having an important role in developing and testing a completely new solution for entrepreneurs. You will be a part of our experienced development team. Your main task will be supportive operations as developing both back- and front-end.We offer: . As you gain experience and skills, the tasks and responsibilities and rewards are changed accordingly. Other requirements: To be able to fill the position and enjoy working with us, we hope you have proven track record of studies on the according field. You do not have to be graduated - we appreciate experience in different projects, shorter periods of employment and most importantly true interest towards the IT-field. You are going to work together with our team in Finland so langua...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Üksuse efektiivne ja tulemuslik juhtimine. Telefonimüügi spetsialistide värbamine ja koolitamine. Kontori haldamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu. Firmasiseseid soodustusi. Mugavaid töötingimusi Tartu kesklinnas. Võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Muud nõuded: Varasem kogemus telemarketingi ja/või müügi valdkonnas. Juhtimiskogemus. Hea arvutikasutamis oskus. Isikuomadused, mis toetavad ülesannete täitmistKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Firelli Grupp OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TäistööajagaTööülesanded: Otsime oma kollektiivi väli- ja sisekoristajat, kelle tööülesanneteks on erinevad tööd: kortermajade väliterritooriumite hooldus (prügi- ja olmejäätmetest puhastamine, lehtede koristamine sügisel, lume- ja libedustõrje teostamine talvel). Ning sisekoristus trepikodades (kuiv- ja märgpesu).Omalt poolt pakume: Tööks vajalikke vahendeid, tööautot ningmotiveerivat töötasu kiiresti arenevas firmas. Muud nõuded: Kandidaadilt ootame töötahet, sõbralikkust, ausust, pingetaluvust ja kohusetunnet.Kasuks tuleb hea füüsiline vormKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Maakohus in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Täitmisele kuulub üks tsiviilasjadele spetsialiseerunud kohtujuristi ametikoht asukohaga Võrus, määratud ajaks kuni asendatava ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseni.Tööülesanded: •kohtuasjade ettevalmistamine menetlemiseks •kohtuasjade menetlemine kohtumenetluse seadustes ettenähtud ulatusesKandidaadile tuleb kasuks:•väga head teadmised tsiviilõigusest ning tsiviilkohtumenetlusest•väga hea kirjalik ja suuline väljendus- ja argumenteerimisoskus•varasem töökogemus kohtusüsteemisOmalt poolt pakume: •huvitavat ja arendavat tööd toredas meeskonnas•konkurentsivõimelist töötasu (pärast katseaega 2005 eurot kuus) •võimalust saada osa erialastest koolitustest •põhipuhkust 35 kalendripäeva aastasMuud nõuded: Tartu Maakohtu esimees kuulutab kohtute seaduse § 1251 lõike 5 alusel välja a...

 • Company OÜ Bronx Wood in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Uute klientidega suhtlemine; olemasolevate klientide haldamine; aktiivne ostu-müügitöö telefonitsi; ostuprotsessi läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet antud valdkonnas, meeldivat ja aktiivset töökeskkonda, töötulemustest lähtuvalt head põhipalka ja motiveerivat lisatasu. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Lust in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Töö seisneb erinevate kaubandus-ja äriinventari sisustuse pesemises. Tööks on ette nähtud spetsiaalne ruum isikukaitse vahenditega ja muu vajalikuga. Omalt poolt pakume: Kõiki tööks vajalikke vahendeid. Mitmekülgne ja arendav töö on garanteeritud. Pakume tööd 13 aastases stabiilses ettevõttes. Toetavaid kolleege ja kindlat palka.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame head füüsilistvormi. Suutlikkus töötada iseseisvalt ja oskust olla teistega arvestav. Tuleb osata olla meeskonnatööline. Ametikoht nõuab tehnilist taipu oskamaks asju laialivõtta ja uuesti kokkupanna. Peab oskama kasutada erinevaid tööriistu. Töö on sobilik nii meesterahvastele kui ka naisterahvasteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Lust in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi mitmekülgsete teadmiste ja oskustega universaalset töölist. Töö toimub nii sise -kui välistingimustes erinevatel objektidel, ladudes. Töö on mitmekülgne ning pakub väljakutseid.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, tööriideid, toetavat kollektiivi, mitmekülgset ja arendavat tööd.Muud nõuded: Otsime Sind, kui oskad kasutada erinevaid tööriistu; Sul on väga hea füüsiline vorm; suudad töötada iseseisvalt ja oled teistega arvestav meeskonnaliige.Kasuks tuleb korraarmastus, ausus, korrektsus, kohusetunne, täpsus, lai silmaringKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ LAANELILL in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Trofee JahimajaTööülesanded: Kirjadele vastamine ja klientidega suhtlemine, maja eest hoolitsemine, kodutunde loomine.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi ettevõttes; vajadusel elamispinda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on stabiilne ja analüütilise mõtlemisega. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS GoBus in Tamsalu
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Peamiselt bussiliinide teenindamine bussijuhina Lääne-Virumaal. Tööpäeva alguskohtadeks võivad olla Võsu, Käsmu, Tamsalu ja Väike-Maarja. Vajadusel ka juhuvedude teenindamine Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast ja huvitavat tööd kaasaegsetel autobussidel ühes Eesti suurimas bussiettevõttes; konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Kandidaadil peaks olema ka kehtiv autojuhi kaart; kasuks tuleb võõrkeelte (inglise, vene, saksa keele) oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS M.A.S.I Company in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Work tasks: making different sewingWe offer: Work on the sewing line Monday - Friday 8:00 - 16:30Collestive agreementtransport compensationOption to work from home: No...

 • Company Maa-amet in Tallinn
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tallinn või TartuTööülesanded: Põhiülesanneteks on andmete uuendamine Eesti topograafia andmekogus stereokaardistuse, ortofotokaardistuse, välitöö või kogutud andmete töötlemise teel.Omalt poolt pakume: •Huvitavat, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;•töökat ja sõbralikku töökollektiivi;•koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:•Teise astme loodusteaduslik või inseneriteaduste kõrgharidus (võib olla omandamisel) või vähemalt kolm aastat töökogemust topograafilise andmeohje või kaardistuse valdkonnas;•head teadmised Eesti loodusest, maastikest;•laialdased teadmised topograafiliste kaartide koostamisest, geoinformaatikast ja kartograafiast;•ruumiline ja numbriline vaimne võimekus;•hea arvutikasutusoskus, kaardiprogrammide kasutamise kogemus, GIS ...

Please select filters to subscribe to Job Alerts