Jobmonitor. Search results for Kooli

14 Jobs found

Used filters:
 • Koolix
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Kooli
  05.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Tööülesanded: •töö õpilasomavalitsusega•töö kooli koostööpartneritega•kooli ürituste planeerimine ja läbiviimineOmalt poolt pakume: •tööd kaasaegses keskkonnas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi•konkurentsivõimelist motivatsioonipakettiMuud nõuded: Ootame inimest, kes soovib töötada noortega ja omab selleks sobivat haridustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR in Kooli
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Lapse abistamiseks kõikides igapäevatoimingutesTööülesanded: Tugiisiku abi on vajalik saatmisel kooli (Jõhvi)/koolist koju (Jõhvi), koolivälisel ajal kodus, vabaajategevustes. Omalt poolt pakume: Töösuhet käsunduslepingu alusel.Muud nõuded: Eeldused kandideerimiseks:Tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega. Tööle asumiseks on vajalik tervisetõend.Eesti keel C1 – Väga hea.Isikuomadused: - tahe ja motivatsioon töötada erivajadusega lapsega;- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;- tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus- kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinnipidamine;- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine.Kasuks tuleb haridus (või selle omandamine) sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogika valdkonnas, samuti töökogemus puudega lastegaKodus tööta...

 • Company Otepää Gümnaasium in Kooli
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Kooli õueala igapäevane korrashoid ning koolimaja avamine ja sulgemine.Omalt poolt pakume: Toetavat kollektiivi, kindlat sissetulekut, vajalikke töövahendeid.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui oled kohusetundlik ja sobib vaheldusrikas töö värskes õhus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Baltic Restaurants Estonia AS in Kooli
  04.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Eesti keele oskusega toitlustusteenindaja Laagri kooli Daily koolisööklasseTööülesanded: Puhveti menüü järgi smuutide, võileibade, salatite, magustoitude valmistamine, kauba väljapanemine, klientide teenindus, abistamine köögisOmalt poolt pakume: - osaline tööaeg E-R 11:30-17:30- vaba L-P, riigipühad- tööriided ja jalatsid- soodne lõunasöök- täiendav tervisekindlustusMuud nõuded: Sind iseloomustavad kiirus, puhtus, täpsus, kohusetundlikkus, positiivne suhtumine töösse ja kollektiivi; oled abivalmis ja usaldusväärneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ala Põhikool in Kooli
  04.08.2020 Updated on: 06.08.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Põhikooli 1.-9.klassi muusika (liitklassid) ja lasteaia muusikaõpetaja. Ürituste korraldamine, läbiviimine ja osalemine. Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust osaleda kooli sisestel ja välistel üritustel, eneseteostamise võimalust, arenevas meeskonnas töötamist.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioonKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,564...

 • Company Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool in Kooli
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Töö sisuks on igapäevased traditsioonilised sekretäri tööülesanded, sh vastutamine kooli dokumendihalduse, asjaajamise, kodulehe ning arhiivitöö eest.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd sõbralikus ja loomingulises kollektiivis;arengut toetavaid koolitusi;eneseteostamise võimalusi.Muud nõuded: Erialane haridus ja/või sarnase töö kogemus. Head IT- alased teadmised, oskused. Eesti keele korrektne valdamine nii kõnes kui kirjas. Kasuks tuleb inglise keele oskus. Kohuse- ja vastutustunne ning meeskonnatöö oskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Osaühing Kodulinna Lokaal in Kooli
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: - klientide vastuvõtt ja juhatamine lauda;- tellimuste võtmine ja täitmine;- arveldamine klientidega;- laudade koristamine ja ettevalmistused uute klientide vastuvõtuks;- klaaside poleerimine;- jookide serveerimine baaris, baari korrashoid.Omalt poolt pakume: Vahetustega töö (suures osas õhtu- ja öötundidel), paindlik graafik, toredad töökaaslased ja vääriline töötasu. Töö sobib kooli kõrvale.Muud nõuded: Töötahe ja kohusetunneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Põltsamaa Haldus in Kooli
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: - igapäevaste ja plaanipäraste puhastustööde teostamine;- jälgida igapäevaselt heakorda kooli territooriumil;- toidu väljastamine.Omalt poolt pakume: - väljaõpet kohapeal;- tööriideid;- kaasaegseid töötingimusi.Muud nõuded: töökus, oskus ja soov koristada;kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus ja ausus;olemas huvi näitamaks teenuse kvaliteeti.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tsirguliina Kool in Kooli
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Kooli õppe- ja kasvatustöö juhtimine ja arendamine lähtuvalt arengukavast, haridusliku erivajadusega õpilaste õppetöö koordineerimine ja korraldamine. Oodatud on ühist eesmärki toetavad ideed ja lahendused.Omalt poolt pakume: Põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.Muud nõuded: Vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on varasem töökogemus koolis; orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste; oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel; omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd; oled valmis algatama ja juh...

 • Company Baltic Restaurants Estonia AS in Kooli
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Inglise keelt valdav toitlustusteenindaja Tallinna Euroopa kooli Daily koolisööklasseTööülesanded: - õpilaste ja koolipersonali teenindamine puhvetis;- kvaliteetse ja sõbraliku klienditeeninduse pakkumine;- töö kassas;- lettide ja söögisaali korrashoid;- inventuuris osalemine;- meeskonnatöö;- puhvetikaupade valmistus.Omalt poolt pakume: - arenemisvõimalusi suures rahvusvahelises toitlustusettevõttes;- mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;- täiendavat tervisekindlustust;- soodne omapere toitlustus.Muud nõuded: - meeskonnatöö valmidus;- tahe pakkuda parimat klienditeenindust;- eesti ja vene keele oskust suhtlustasandil;- hea pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  29.07.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tugiisik- 15 aastasele noormeheleTööülesanded: 15. aastane noormees, vajab tugiisikut, kes abistaks last koolis õppetegevusel (haridusasutuses, väikeklassis), kooli ja koolist koju saatmisel, vajadusel ka huviringidesse saatmisel ja vabaaja toetamisel. Nooruk on impulsiivne, pidurdamatu- enne teeb, siis mõtleb. Mõjutatav sõprade poolt, kui teel kooli kohtab tuttavaid, siis selle asemel, et kooli minna võib nendega kaasa minna. Noormehel on psüühiliste ja kõnefunktsioonide häire.Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine;* peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhte...

 • Company Voore Põhikool in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Õppeprotsessi korraldamine vastavalt kooli õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust end teostada, toredat meeskonda ning 56 päeva puhkust.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 8 õppetundi nädalas...

 • Company Voore Põhikool in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Õppeprotsessi korraldamine vastavalt kooli õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust end teostada, toredat meeskonda ning 56 päeva puhkust.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 8 õppetundi nädalas...

 • Company Viljandi Kutseõppekeskus in Kooli
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Matemaatika õpetamine kutsekeskhariduse tasemel õppijatele (gümnaasiumi mõistes kitsas matemaatika) ja keskhariduse tasemel õppijatele, õppijate baasoskuste kujundamine ja nende kasvatamine, tundide asendamine, sündmuste korraldamisel osalemine jmt. Klassijuhataja tööd matemaatika õpetaja meie koolis ei tee.Omalt poolt pakume: Rasket kuid huvitavat õpetaja tööd, töötamist kaasaegses kutseõppekeskuses, osalemist kollektiivi ühistes ettevõtmistes (rattamatkad, bussireisid, õpiränded erinevates riikides). Kord nädalas kooli võimlas sportida (pallimängud, jõusaal, saun, sulgpall jms) või ujuda Jakobsoni kooli ujulas Viljandis.Õpetajal on pikk puhkus suvel. Õppimist, enesetäiendamist toetab kool alati. Muud nõuded: Õpetaja kutse tase 7 või 8.Kandideerima on oodatud ka vähemalt bak...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kooli Edit filters