Jobmonitor. Search results for Kuhu

2 Jobs found

Used filters:
 • Kuhux
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  16.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  kaks tähtajalist ametikohtaTööülesanded: • kahe- ja mitmepoolse kaitsealase koostöö planeerimine ja korraldamine;• julgeoleku- ja kaitsealaste, poliitiliste ning institutsionaalsete arengute jälgimine ja analüüside koostamine, Eesti seisukohtade kujundamiseks ettepanekute tegemine;• riigisiseste ja rahvusvaheliste kohtumiste ettevalmistamine ning vajadusel ministeeriumi esindamine.Omalt poolt pakume: • võimalust panustada Eesti riigikaitse ja rahvusvahelise kaitsekoostöö arendamisse ning huvitavaid tööalaseid väljakutseid rahvusvahelises keskkonnas;• toetavat meeskonda, konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;• meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas...

 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  16.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on ministeeriumis kasutusel olevate teabetöötlussüsteemides teabe käideldavuse, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamine. Peamised ametiülesanded:• teabe töötlemise infosüsteemides elektroonilise teabeturbe nõuete täitmise korraldamine;• teabeturbe tagamiseks järelevalve teostamine, intsidentide toimumise põhjuste väljaselgitamine ja analüüs, riskide hindamine ja ettepanekute tegemine riskide maandamiseks, teenistujate nõustamine ja juhendamine;• ministeeriumis isikuandmete kaitse tagamine, sh isikuandmete töötlemise nõuete järgimise korraldamine, teenistujate nõustamine ja teadlikkuse tõstmine, koostöö Andmekaitse Inspektsiooniga;• teabeturbe alase koostöö koordineerimine ministeeriumis ja selle valitsemisalas;• töövaldkonnaga seotud õigusaktide ee...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters