Jobmonitor. Search results for Läste

43 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR in Läste
  19.10.2019

  raske puudega lapseleTööülesanded: Otsime raske puudega laste tugiisikut 14. aastasele lapsele, kes vajab kõrvalabi koolis.Omalt poolt pakume: Töösuhet käsunduslepingu alusel.Muud nõuded: Tööle asumiseks on vajalik tervisetõend.Isikuomadused: - tahe ja motivatsioon töötada erivajadusega lapsega;- hea kohanemisvõime, paindlikkus ja kannatlikkus;- tolerantsus, heasüdamlikkus, tasakaalukus- kohusetundlikkus, kokkulepetest ja tööaegadest kinni pidamine;- rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine;- pingetaluvus ja oskus toime tulla raskete olukordadega.Kasuks tuleb haridus (või selle omadamine) sotsiaaltöö, pedagoogika, psühholoogia, eripedagoogika valdkonnas, samuti töökogemus erivajadustega lastega.Töökeeleks on vene keelKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 7 tundi päevas, 5 päeva ...

 • Company MTÜ ASÕP in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: asendusõpetajana koolitundide andmineOmalt poolt pakume: • video tunniandmiskoolitust;• igakülgset abi ja tuge uude rolli sisseelamise eel ja jooksul;• võimalust luua positiivset muutust Eesti haridussüsteemis - et ükski koolitund ei jääks ära ning et õpilastel ei tekiks puudujääke aineteadmisetes;• paindlikku ja osaajaga töötamise võimalust;• lisaraha teenimise võimalust.Muud nõuded: Sul peab olema kõrgharidus ja üks kolmest:pedagoogiline haridus olemas või omandamisel;töökogemus noorte või lastega;üldisem protsesside juhtimise kogemus.Sul on hea suhtlemisoskus, hea kohanemisvõime, meeldib töö laste ja noortegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Südameke in Läste
  19.10.2019

  keelekümblusrühma õpetajaTööülesanded: Õppetöö planeerimine ja läbiviimine lasteaiarühmas, laste vaba tegevuse juhtimine ja toetamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Rõõmupesa Lasteaed in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: Puhtuse ja korra tagamine rühmas ja õpetaja abistamine õppe-kasvatustöö läbiviimisel: koristamine, voodite tegemine, laste toitmine rühmas köögist toidu toomisest kuni nõudepesuni (käsitsi).Omalt poolt pakume: Kindel palk, odav lõuna. Lastest ümbritsetus, positiivne õhkkond. Ühisüritused ja erialased koolitused. Toetame edasiõppimist.Muud nõuded: Nõutav tervisetõend tööks laste ja toiduga; väljastab perearst, tasub töölesoovijaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi, paindlikku tööaega.Muud nõuded: Meditsiini õe haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud klientidegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi.Muud nõuded: Tegevusterapeutiline haridus;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud erivajadustega isikutegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Läste
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: Jalgpallitreeningute korraldamine ja läbiviimine koolieelsetele lastele.Omalt poolt pakume: Konkurentsvõimelist töötasu;tugi ja sõbraliku töökeskkonda;täiendkoolituste võimalust.Muud nõuded: Valmidus läbida treeneri koolitus ja omandada EJL D litsents edaspidiseks arenguks. Lapsed on eesti- ja venekeelsed, keeleoskus suhtlustasandil kohustuslik. Kandidaadil peab olema hea suhtlemisoskus, soov suhelda lastega ja pingetaluvus. Samuti peab olema valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõgeva Lasteaed Rohutirts in Läste
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tegevustes toimub kõnearendus. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele.Omalt poolt pakume: Tööd lastega rõõmsas ja tegusas töökollektiivis.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tartu Lasteaed Ristikhein in Läste
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  TähtajalineTööülesanded: Õpetaja abistamine õppetegevuste läbiviimisel, rühmatöödes, õppekäikudel; ruumide koristamine, toidu toomine ja jagamine; koos laste ja õpetajaga väljas viibimine. Osalemine meeskonnatöös. Ennelõunasel ajal töötavad rühmas samaaegselt juhtiv õpetaja, õpetajat abistav töötaja ja õpetaja abi.Omalt poolt pakume: Puhkust 35 kalendripäeva, enesetäiendamise võimalusi. Muud nõuded: Meeskonnatöö oskus, lastesõbralikkus, täpsus, korrektsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Paldiski Lasteaed Naerulind in Läste
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Koostöö rühmaõpetajaga, lastega tegelemine, rühmaruumide korrashoid, laste toitlustamise korraldamine jms.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, arenemisvõimalust. Muud nõuded: Suhtlemisoskus: hea ja korrektne suhtlemisoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, koostöö oskus.Isikuomadused: kohusetundlik, rõõmsameelne, vastutusvõimeline, aktiivneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in Läste
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Laste süsteemne ja järjepidev arendamine; liikumistegevuste läbiviimine vastavalt lasteaia õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi, paindlikku töö aega.Muud nõuded: Loovteraapia alane haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud klientidegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company OÜ COOLDAY in Läste
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda toredat ja aktiivset kasvatajat, kellel oleks head eeldused pärast katseaja edukat läbimist areneda ka ettevõtte tegevjuhiks. Kasvataja tööülesanneteks on väikeste laste hoidmine (lapse abistamine pesemisel, riietumisel, potil käimisel ja abistamine söömisel) ning lapse arendamine mänguliselt.Tegevjuhi tööülesanneteks on organiseerida igapäevast tegevust lastehoius (suhtlema igapäevaselt lastevanematega. Organiseerima üritusi, huvi ja arengutegevusi lastele).Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, sõbralikku kollektiivi, häid töötingimusi.Töötajal on võimalik käia tööl kas osalise- või täistööajaga. Osalise töökoormusega töötades, saab töötaja oma graafiku ise kujundada.Muud nõuded: Lapsehoidja kutsetunnistus, eri- või eelkooli pedagoogiline har...

 • Company Koosa Lasteaed in Läste
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Õpetaja abi peamisteks tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste toitlustamine rühmas ning rühma korrashoid. Omalt poolt pakume: Toredaid lapsi, meeldivat kollektiivi ja põhipuhkust 35 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Koosa Lasteaed in Läste
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  AsenduskohtTööülesanded: Õpetaja abi peamisteks tööülesanneteks on õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste toitlustamine rühmas ning rühma korrashoid. Omalt poolt pakume: Toredaid lapsi, meeldivat kollektiivi ja põhipuhkust 35 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Tuule Lasteaed in Läste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Õpetaja abi abistab õpetajat õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Teostab laste igapäevast toitlustamist rühmas ja vastutab rühmaruumide korrashoiu eest.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd, sõbralikku ja toetavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lindakivi Lasteaed in Läste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  aiarühmTööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas;laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses;lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes;kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine;ettenähtud dokumentide koostamine ja täitmine.Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töövahendid, sõbralik töökollektiiv, suvepuhkus 42 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasnamäe Sotsiaalkeskus in Läste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  laste päevakeskusesTööülesanded: Ruumide koristamine, nõude pesemine, vajadusel laste päevakeskuse teenusele suunatud laste kodukorra täitmise jälgimine ja lastele korraldatud ürituste läbiviimisel abistamine.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda, paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing ALOIL in Läste
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Laste mängumajade tootmine.Omalt poolt pakume: Põhikohaga tööd, paindlikku tööaega, häid töötingimusi, elukohta töökoha lähedal.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5-0,75...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Läste
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  sõimerühma (1. - 3. a lapsed)Tööülesanded: Laste järelvalve ja õppe-kasvatustöö läbiviimine.Omalt poolt pakume: Rühmatäis toredaid lapsi;täiendkoolitust.Muud nõuded: Valmisolek täiendõppeksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põhja-Sakala Vallavalitsus in Läste
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridusvaldkonna arengusuundade kavandamine.Peamised ülesanded:Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes;valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine;valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine;haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine;ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.Omalt poolt...

 • Company Loksa Linnavalitsus in Läste
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Loksa Linnavalitsus kuulutab välja konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks.Tööülesanded: - noorsootöö (sh huvitegevus ja huviharidus) korraldamine ja koordineerimine ning edendamine Loksa linnas;- laste ja noorte sotsiaal-, kultuurilise- ja tervisekasvatuse korraldamine;- linnaraamatukogu, huvikooli, kultuuri- ja huviasutuste teenistuslik järelevalve, koordineerimine ja arendamine;- linna noorsootöötajate töö koordineerimine;- mittetulundustegevuse toetuste taotluste menetlemine ja sellega seonduv asjaajamine;- võrgustikutöö edendamine;- noorsootöö valdkonna ürituste korraldamine;- oma valdkonna eelarve ja arengukava koostamises osalemine;- noorsootöö valdkonna projektide koostamises osalemine.Omalt poolt pakume: - vastutusrikast ja mitmekesist tööd;- sõbralikku ja toetavat ko...

 • Company SIMAroket UÜ in Läste
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: Naiste ja laste juuste lõikus;värvimine, keemiline lokkimine;soengud, punutised;hooldustoodete müük ja klientide nõustamine;muud pisitööd, mis on seotud juuksuritööga.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega. Võimalik töötada nii täis- kui osalise tööajaga.Muud nõuded: Iluteeninduse valdkonna haridus ja/ või läbitud kursusedKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SIMAroket UÜ in Läste
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: Meeste ja laste juuste lõikustööd, klientide nõustamine- muud pisitööd, mis on seotud juuksuritööga.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega.Võimalik töötada nii täis- kui osalise tööajaga.Muud nõuded: Iluteeninduse valdkonna haridus ja/ või läbitud kursusedKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Sipsik in Läste
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: Üldruumide (trepikojad, saalid, kabinetid) koristamine ja pesulao korrashoid. Omalt poolt pakume: - kaasaegset töökeskkonda - töötamist särasilmsete kolleegide ja laste keskel; - suurepärase asukohaga töökohta Tallinna kesklinnas; - puhkust suveperioodil Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja arenevat töökeskkonda, puhkust suvel (42 päeva), paindlikku töögraafikut. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Laste heaolu hindamine ja huvide kaitse ning esindamine;laste ja lastevanemate nõustamine;hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Omalt poolt pakume: Võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;toetavat meeskonda35 kalendripäeva põhipuhkust;koolitusi.Muud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, eneseväljendus – ja läbirääkimisoskus;pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasteaed Pääsupesa in Läste
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Õpetaja loob tingimused laste mitmekülgseks arenemiseks. Omalt poolt pakume: Toredat meeskonda, täiendkoolitusi, vaheldusrikast tööd.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ESTILISTA OÜ in Läste
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Naiste-, meeste- ja laste juuste lõikustööd,värvitööd, keemiline lokkimine,soengud, punutised jms.Omalt poolt pakume: väga häid töötingimusi, paindlikku tööaega, parimaid töökaaslasiMuud nõuded: kohusetundlikkus, lojaalsus, aususKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Omanäoline OÜ in Läste
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Võimalikult iseseisev huviringide ettevalmistamine ja läbiviimine, õppekava arendamine, näituste korraldamine, õppegruppide moodustamine, lastevanematega suhtlemine, kunstiteoste pildistamine ja neile kirjelduste kirjutamine, tunnistuste väljastamine, tööruumi ja töövahendite korrashoid ning säästlik materjalide kasutamine, laste/õpilaste huviringis osalemiste aruandluse pidamine. Augustis toimub õppeplaani moodustamine, laste rühmadesse jagamine, koolide ja lasteaedadega tutvumine. Õppetöö ehk huviringide läbiviimine algab septembris ja lõppeb mais. Suvel osaleme Lastekaitsepäeval, Hansapäevadel ja Tarkusenädalal ning juulis toimub OEH suvelaager.Omalt poolt pakume: Vabadust ja võimalust oma ideid teostada, vajadusel tuge huviringide ettevalmistamisel ja planeerimisel.Muud n...

 • Company Lasteaed Kelluke in Läste
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 4-5 aastat.Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning töökavadele.Omalt poolt pakume: Puhkus suvel 42 päeva.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,92 kohta...

 • Company Kaheksajalg OÜ in Läste
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tööülesanded: Rõõmsameelsele lapsehoidjale peaksid eelkõige meeldima väikelapsed (1- kuni 3-aastased). Lastehoius tuleb õpetada lapsele sotsiaalseid tegevusi, lapsi hooldada ja arendada. Lapsehoidja peamised ülesanded on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine ehk füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalse arengu toetamine. Aktiivsed tegevused on mängimine, õueskäimine ja lapsele turvalise keskkonna tagamine, vajaduse korral lapse terviseseisundi jälgimine ja tervise edendamine. Samuti lapsevanematega suhtlemine, lastehoiu korrashoid, toidukäitlemine ja vahel erivajadustega lapse (laste) eest hoolitsemine.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja väikest kollektiivi. Tööaeg vastavalt kokkuleppele (lastehoid on avatud 8:00-17:00), võimalik ka erikokkulepped.Muud nõuded: Nõuded laps...

 • Company Osaühing KINGMOOR in Läste
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Meeste ja naiste ning laste juuksuritöödOmalt poolt pakume: Head palka kvaliteetse töö eest; väike ja pingevaba kollektiivMuud nõuded: Hea suhtlemisoskus; omandatud juuksuri eriala; võib olla ka noorem juuksur, aitame väljaõppegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Tallinna Lehola Lasteaed in Läste
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Pakume tööd lasteaiaõpetaja abile eesti õppekeelega 6-7. aastaste laste rühmas. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi ja enesearendamise võimalusi.Muud nõuded: Lapsesõbralikkus ja kohusetunneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Koostöös õpetajaga planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine lasteaias laste individuaalsust ja eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega. Kvaliteetse puhtuse ja korra tagamine rühmaruumides.Omalt poolt pakume: Koolitusvõimalust, puhkust suveperioodil, rõõmsameelset ja koostööd väärtustavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Sikupilli Lasteaed in Läste
  02.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine, õpetaja abistamine lastega tegelemisel.Omalt poolt pakume: Töökat ja sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Kasuks tuleb: töökogemus, arvutioskus, võõrkeeledKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Läste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Muud nõuded: Soovitav on arvutioskus (Word, Exel). Valmisolek ja soov töötada raske ja sügava intellektipuudega laste ja noortega,hea suhtlemise ja meeskonnatööoskus, isikuomadused: heatahtlikkus, soojus, empaatilisus, vastutusvõime, hea pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Tondi Põhikool in Läste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  töö erivajadustega laste koolisTööülesanded: Ametikoha eesmärk on abistada õpetajat laste arengut ja turvalisust tagava keskkonna loomisel ning ruumide puhtuse tagamine. TÖÖÜLESANDED:Hommikuti õpilaste vastuvõtmine ja õhtul ära saatmine, juhendamine lahti riietumisel – riidesse panemisel ning riiete kappi paigutamisel. Juhendamine söömise juures.Vajadusel abistamine hügieenitoimingutel.Õpilaste tundidesse suunamine.Tundides töötab õpilastega õpetaja juhendamisel. Osaleb ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.Vajadusel pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja abistamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet valdkonna spetsialistidelt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Tondi Põhikool in Läste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  töö erivajadustega laste koolisTööülesanded: Ametikoha eesmärk on abistada õpetajat laste arengut ja turvalisust tagava keskkonna loomisel ning ruumide puhtuse tagamine. TÖÖÜLESANDED:Õpilaste tundidesse suunamine.Tundides töötab õpilastega õpetaja juhendamisel. Osaleb ühisürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.Vajadusel pikapäevarühma või õpilaskodu kasvataja abistamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet valdkonna spetsialistideltMuud nõuded: Pedagoogiline ettevalmistus ja kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Linnavalitsus in Läste
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: - lapse turvalisuse jälgimine abivajavas peres;- pere juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine;- lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi määramine; - lapse ja perekonna toetamine probleemide lahendamisel erinevate sotsiaaltöö meetodite kasutamisega vastavalt probleemide olemusele;- pere toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;- valdkonna peaspetsialisti informeerimine peres toimuvatest muutustest;- perekonna ja lapse informeerimine, motiveerimine ja juhendamine, olemasolevatest teenustest teabe edastamine;- koostöö asutustega pere toimetuleku toetamisel;- vajaliku teabe kogumine lapse ja pere olukorra ning vajaduste väljaselgitam...

 • Company Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus in Läste
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Ootame oma kööki kiiret ja asjalikku inimest, kes on valmis nõudepesumasina abil laste lõunasööginõud puhtaks pesema. Tubli köögiabiline saab kaasa lüüa ka laudade katmisel ja koristamisel, köögiseadmete ja töövahendite puhastamisel ja ruumide üldpuhastamisel.Omalt poolt pakume: Rõõmsameelseid kolleege, töötervishoiuarsti konsultatsiooni, haiguspäevade hüvitamist alates 2. päevast.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4 tundi päevas...

 • Company KATKEY OÜ in Läste
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Naiste-, meeste- ja laste juuste lõikustööd;värvitööd, keemiline lokkimine;soengud, punutised;juukseravihooldus;koduhooldustoodete kaasamüük ja klientide nõustamine;muud tööd, mis on seotud juuksuritöögaOmalt poolt pakume: Töö Kesklinnas.Sõbralik meeskond.Hea tasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Läste
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Töö toimub laste, noorukite ja täiskasvanutega.Omalt poolt pakume: Meie meeskond•väärtustab Sinu kutsealast arengut•julgustab omandama uusi teadmisi•pakub paindlikku tööaega•pakub lisapuhkust 5 kalendripäevaMuud nõuded: Kandideeri, kui Sul on kliinilise psühholoogi kutse või see on omandamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters