Jobmonitor. Search results for Läste

29 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Osaühing KINGMOOR in Läste
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  või noorem juuksurTööülesanded: Meeste ja naiste ning laste juuksuritöödOmalt poolt pakume: Head palka kvaliteetse töö eest; väike ja pingevaba kollektiiv;vajadusel aitame väljaõppegaMuud nõuded: Hea suhtlemisoskus; omandatud juuksuri eriala; võib olla ka noorem juuksur, aitame väljaõppegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Narva-Jõesuu Linnavalitsus in Läste
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: AMETIKOHA PÕHIEESMÄRKJälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Narva-Jõesuu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda.Esindada seadusest tulenevalt Narva-Jõesuu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.Juhinduda kohaliku omavalitsuse lastekaitseametniku tööd reguleerivatest riiklikest ning Narva-Jõesuu linna õigusaktidest.Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning lapsevanematega, lasteaedade ja koolide juhtkondade ning õpetajatega, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega suhtlemine.TEENISTUSÜLESANDEDSotsiaalnõustamise teenus.Juhtumitöö korraldamine.Laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine.Abivajavate ja hädaohus laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine - olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine.Raske või süg...

 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in Läste
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, osalemine õppekäikudel ja rühma ühisüritustel, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga.Omalt poolt pakume: Võimalust tubli töö korral kandideerida igakuisele tulemustasule, täiendkoolitust oma ametikoha piires. Muud nõuded: Nõutav tervisetõendi olemasolu;kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sihtasutus Tilsi Perekodu in Läste
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: SA Tilsi Perekodu põhieesmärk on kujundada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond. Perevanem elab peremajas koos laste ja noortega kuni 11 ööpäeva kuus (järjest vähemalt 5 ööpäeva).Perevanem korraldab igapäevast pereelu kuni kuuele lapsele ja noorele tegeledes kõigega, mida lapsevanemad teevad - laste ära kuulamine ja aitamine, kodused toimetused, toidu valmistamine, abi koolitöödes ja vaba aja tegevuste planeerimine. Lisaks aitab perevanem tegevustes, mis on seotud perekodu eripäradega toetades laste psüühilist ja füüsilist tasakaaluOmalt poolt pakume: Võimalust teha stabiilset ja tähendusrikast tööd looduskaunis kohas, 2015. aastal valminud kaasaegsetes peremajades, tasuta toitlustamist, täiendkoolitusi ja supervisioone, meeskonda, kes toetab, a...

 • Company Jõhvi Lasteaiad in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursiABIÕPETAJAametikoha täitmiseks.Omalt poolt pakume: 1. Kindlat ja stabiilset tööd,2. kaasaegset töökeskkonda,3. arengu- ja koolitusvõimalusi,4. loomevabadust ja avatust uutele ideedele,5. head koostöömeeskonda.Muud nõuded: 1. Soov toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja terviklikumaailmatunnetuse kujunemisel,2. vähemalt keskharidus,3. tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes,4. eesti keele oskus B2 tasemel, soovitavalt vene keele oskus suhtlustasemel,5. väga hea suhtlemis- ja koostööoskus sh empaatiavõime,6. avatus uuendustele,7. kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega, sh erivajadustega lastega, läbitud lapsehoidjakoolitusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Volta Lasteaed in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: 1-5 aastaste laste hoidmine ja arendamine, osalemine hoiu majapidamistöödes.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi ja toetavat kollektiivi, 6 nädalat puhkust aastas.Muud nõuded: Hea suhtleja, uuendustele avatud, tähelepanelik, korrektne, vastutustundlikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  5-aastasele Downi sündroomiga poisile Tallinna Männikäbi LasteaedaTööülesanded: - aitab luua hooliva ning arendava kasvukeskkonna;- aitab ja toetab last toimingutes, millega laps ise toime ei tule;- aitab lapsel arendada ja kujundada tööharjumusi;- saadab vajadusel last rehabilitatsiooniteenustele;- juhendab last vastavalt lapse võimetele;- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja hügieenitoiminguid;- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega last uute olukordadega kohanema;- toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel;- tagab lapse turvalisuse;- loob lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).Omalt poolt pakume: - kaks korda aastas ühisüritusi;- võimalust anda oma panus...

 • Company Tartu Lasteaed Karoliine in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva töötaja asendajaTööülesanded: Laste toitlustamine, rühmaruumide koristamine, õpetaja abistamine õppetegevuste läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Kindlat töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseksTööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna erivajadustega laste probleemide ennetamine ning konkreetsete probleemide lahendamine ja puuetega laste perede nõustamine.Puuetega lapsed (kõik bioloogilises peres kasvavad kuni 18-aastased, kellele on määratud puudeaste). Erivajadustega lapsed (7 kuni 18-aastased) on antud käsitluses koolikohustust mittetäitvad lapsed, kasvatuslike erivajadustega ja käitumisraskustega lapsed, sõltuvusprobleemidega ja kriminaalse taustaga lapsed.Omalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.•Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.•Põhipuhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1500 eurot (bruto)Muud nõuded: •Pedagoogiline, noorsoo- või sotsiaaltööalane kõrgharidus.•Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rak...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Teenistusülesannete lühikirjeldus:• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine; • lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;• valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll;• võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega; • eestkoste teostamine;• valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;• laste hoolekandeliste projektide koostamine ja juhtimine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tö...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi.Muud nõuded: Tegevusterapeutiline haridus;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud erivajadustega isikutegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Hüppa OÜ in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Laste juhendamine ja klientidega suhtlemine; elektrisõidukite hooldus (lihtne akude vahetus); Liikluslinnaku korrashoid.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta ja huvitavat tööd; tööaeg kolmel õhtul nädalas kl 15.00 – ca 20.00 ja üle nädala ka laupäeval ja pühapäeval kl 11 - 20; suvel on Liikluslinnak avatud iga päev 11.00-20.00.Muud nõuded: Väga hea ja positiivse ning julge suhtlemisega; viisaka käitumise ja korrektse välimusega; aus, täpne ja kohusetundlik; eelnev sarnane töökogemus tuleb kasuks aga ei ole nõutudKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkusel ametniku asendamineTööülesanded: Lastekaitsespetsialisti peamised tööülesanded on:•laste õiguste ja huvide kaitsmine•laste heaolu, huvide ja abivajaduse hindamine•perede nõustamine ja teenustele suunamine•peredega juhtumipõhise töö ja asutustega võrgustikutöö kavandamine, korraldamine ja juhtimine•vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine•lastekaitse ennetavate programmide ja projektide väljatöötamine ja korraldamineOmalt poolt pakume: •uuendustele suunatud töökeskkonda;•mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•toetavat meeskonda;•enesearengu võimalusi;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•35-kalendripäevast põhipuhkust;•erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste.•teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppese...

 • Company Shopper Quality OÜ in Läste
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  SHOPPER QUALITY OÜ pakub lisatööd testklientidele kogemusega ja ilma RakveresTööülesanded: Kes on testklient?Testklient on terava pilguga ja hea vaistuga inimene, kes peab oluliseks head teenindust. Testklient külastab poode, apteeke, kohvikuid ja teisi teenindusettevõtteid, just nii nagu seda teeb iga klient. Testkliendi eripäraks on aga oskus näha detaile teeninduses ja neid kirjalikult kirjeldada.Loe rohkem: Omalt poolt pakume: MIKS TASUB HAKATA TESTKLIENDIKS?•Tegemist on huvitava, kohati ka lõbusa tegevusega, kus saab külastada erinevaid teenindusasutusi.•Testkliendi töö võimaldab planeerida oma aega. Nii saate teha seda tööd laste kõrvalt, puhkepäevadel, endale sobival kellaajal. Saate valida ka millist asutust, teenust ja millises piirkonnas hinnata.•Juhul kui ka ise töötate teenindu...

 • Company Shopper Quality OÜ in Läste
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  SHOPPER QUALITY OÜ pakub lisatööd testklientidele kogemusega ja ilma JõhvisTööülesanded: Kes on testklient?Testklient on terava pilguga ja hea vaistuga inimene, kes peab oluliseks head teenindust. Testklient külastab poode, apteeke, kohvikuid ja teisi teenindusettevõtteid, just nii nagu seda teeb iga klient. Testkliendi eripäraks on aga oskus näha detaile teeninduses ja neid kirjalikult kirjeldada.Loe rohkem: Omalt poolt pakume: MIKS TASUB HAKATA TESTKLIENDIKS?•Tegemist on huvitava, kohati ka lõbusa tegevusega, kus saab külastada erinevaid teenindusasutusi.•Testkliendi töö võimaldab planeerida oma aega. Nii saate teha seda tööd laste kõrvalt, puhkepäevadel, endale sobival kellaajal. Saate valida ka millist asutust, teenust ja millises piirkonnas hinnata.•Juhul kui ka ise töötate teeninduse...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  asenduskohtTööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused personalile ja motivatsiooni üritused.Muud nõuded: Töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötajaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja arenevat töökeskkonda, puhkust suvel (42 päeva), paindlikku töögraafikut. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Mürakaru in Läste
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Lastega tegelemine (kuni 10 last vanuses 1,5-3 eluaastat), abistamine söömisel, igapäeva tegevuste õpetamine, mängulise tegevuse juhendamine (kasuks tuleb muusikaoskus), laste turvalisuse tagamine, ruumide korrashoid ja õues käimine, vanematega suhtlemine.Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja väikest kollektiivi, kohvi, lõunasööki, pingevaba töökeskkonda ja kokkuleppel paindlikku töögraafikut.Muud nõuded: Soov töötada sõime-ealiste lastega, oled rõõmsameelne, kohusetundlik ja korrektne, soovitavalt kogemustegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Exceline OÜ in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: - laste vajaduste täitmine (sh. abistamine söömisel, mähkmete vahetamine);- lastehoiuruumide koristus, korrashoid (sh. põrandate puhastamine);- iga lapse arengust lapsevanemale tagasiside andmine;- lastehoiu missiooni, visiooni, väärtuste toetamine kasvatustöös;- mängulise ja turvalise kasvukeskkonna loomine, kus lapsed saavad end muretult tunda ja seeläbi areneda;- lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu edendamine;- lapse erivajaduste varakult märkamine ja vajaduse korral vanematel lapsega erispetsialisti poole pöördumise soovitamine;igapäevaselt läbi mängu (keele-matemaatika tunni läbiviimine läbi kuuprojektide- loendamine, nimetamine);- koristusgraafikute järgimine;- sööjate märkimine toidutabelisse;- laste arvust päeva jooksul teadlik olemine, tahvlile laste arvu mär...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Laste süsteemne ja järjepidev arendamine; liikumistegevuste läbiviimine vastavalt lasteaia õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Jalgpallitreeningute korraldamine ja läbiviimine koolieelsetele lastele.Omalt poolt pakume: Konkurentsvõimelist töötasu;tugi ja sõbraliku töökeskkonda;täiendkoolituste võimalust.Muud nõuded: Valmidus läbida treeneri koolitus ja omandada EJL D litsents edaspidiseks arenguks. Lapsed on eesti- ja venekeelsed, keeleoskus suhtlustasandil kohustuslik. Kandidaadil peab olema hea suhtlemisoskus, soov suhelda lastega ja pingetaluvus. Samuti peab olema valmis meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Ülejõe Lasteaed in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Laste erivajaduste ja kõnearengu taseme väljaselgitamine, lapse arengu toetamine, korrektsioonitöö, õpetajate ja lastevanemate nõustamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja tegusat kollektiivi, häid töötingimusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: sobib ka töötamine osalise koormusega...

 • Company Pärnu Ülejõe Lasteaed in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendaja ja tähtajatu ametikohtTööülesanded: Koolieelses eas laste hoid ja alushariduse võimaldamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, tööd pidevalt arenevas asutuses, kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõuetele; eeldame lapsesõbralikkust, meeskonnatööoskust ja koostöövalmidustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Matu Lastekeskus OÜ in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda rõõmsameelset kasvatajat, kelle tööülesandeks on 1,5 - 6 aastaste laste eest hoolitsemine, nende arendamine, õppetöö läbiviimine ja vanematega suhtlemine. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, paindlikku tööaega.Muud nõuded: Vajalik on lapsehoidja kutsetunnistuse või alghariduse pedagoogi hariduse olemasolu või omandamine;soov töötada lastega, rõõmsameelne, südamlik ja lapsesõbralikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;Perede nõustamine, teenustele suunamine ja kodukülastuste läbiviimine;Hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;Arvamuste ja avalduste esitamine kohtule ja linnavalitsuse esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;35 kalendripäeva põhipuhkust;sõbralikku ja toetavat meeskonda;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, ene...

 • Company Pärnu Lasteaed Trall in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine 3-4 asastastele lastele vastavalt õppekavale, laste arengu jälgimine ja hindamine, suhtlemine vanematega, nõustamistegevus, rühma ürituste korraldamine, koostöö kolleegidega oma rühmas ja asutusesOmalt poolt pakume: Vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd, toetavat ja turvalist töökeskkonda, täiendkoolitust ja mentorlustMuud nõuded: Avatus ja tolerantsus, loomingulisus ja rõõmsameelsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aidi Mängudžungel OÜ in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Mängumaal viibivate laste heaolu, turvalisuse tagamine ja mängumaa korrashoid.Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut. Puhkuse graafiku koostamisel arvestatakse töötaja soovidega. Lapse sünnipäeva pidamine tasuta. Lapse mängimine mängumaal tasuta. Muud nõuded: Lastesõbralik, kohusetundlik, hea suhtleja, sõbralik, puhtuse armastaja, kiiresti kohanev ja aus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company Jõhvi Lasteaiad in Läste
  12.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tööülesanded: Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursiKOKAametikoha täitmiseks.Omalt poolt pakume: 1.Kindlat ja stabiilset tööd,2.kaasaegset töökeskkonda, loomingulist tööd innovaatilise keskkonnaga lasteaias,3.arengu- ja koolitusvõimalusi,4.loomevabadust ja avatust uutele ideedele,5.head koostöömeeskonda,6.laupäevad ja pühapäevad on alati vabad.Muud nõuded: 1.Läbitud koka kutsealane koolitus,2.omab majanduslikku mõtlemist, oskab toitu käidelda säästlikult ja vastavalt laste toitlustamisele ettenähtud nõuetele ja vajadustele,3.suudab töötada iseseisvalt ja oskab aega planeerida,4.täidab enesekontrolli tegevusi,5.suudab osaleda menüü koostamises,6.nõutav ausus, korrektsus, täpsus töös ja sõbralikkus meeskonnatöös,7.kasuks tuleb arvuti kasutamise oskus,8.tähelepanelik ja hooliv laste ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters