Jobmonitor. Search results for Läste

5 Jobs found

Used filters:
 • Lästex
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  20.07.2024 Updated on: 21.07.2024

  Tööülesanded: Lastekaitse peaspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on laste seadusega tagatud õiguste, huvide kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.-Laste kaitsealase töö korraldamine Maardu linnas.-Juhtumite lahendamine lähtuvalt kliendi ja sotsiaalse probleemi spetsiifikast, elektroonilise andmebaasi STAR täitmine.-Lastega seotud menetlustes osalemine.-Eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine.-Lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine.-Erivajadustega laste hoolekande korraldamine.Omalt poolt pakume: -35 kalendripäeva põhipuhkust + 3 tervisetaastamise päeva aastas palgasäilitamisega.-tervisespordikulude hüvitamist.-stabiilset tööd.-huvitavat töövaldkonda ...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Läste
  11.07.2024 Updated on: 14.07.2024

  Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lastekaitsespetsialisti tööülesanded: •laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine; •lastele ja lastega peredele suunatud riiklike ning kohalike toetuste ja teenuste korraldamine;•valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll;•võrgustikutöö teiste omavalitsuste, riigiasutuste ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega; •eestkoste teostamine;•valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;•laste hoolekandeliste projektide koostamine ja juhtimine;•vanema...

 • Company OÜ Toex in Läste
  11.07.2024 Updated on: 17.07.2024

  Seoses suurenenud töökoormusegaTööülesanded: Tegevusjuhendaja tööülesanded on: 1) kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit; 2) juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel; 3) juhendama isikut aja planeerimisel ja majapidamises korrashoius; 4) juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel; 5) kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist; 6) Pidama arvestust tööaja kohtaIsikute abistamine toimub Lääne-Virumaa piires ja isikute kodudes.Omalt poolt pakume: Pakume paindliku tööaega, valida ise tööaeg ja graafik, sõidukompensatsiooni isikliku auto kasutamisel...

 • Company Abja Lasteaed in Läste
  07.07.2024 Updated on: 08.07.2024

  ajutiselt äraoleva töötaja asendajaTööülesanded: Tule ja proovi ametit! Võimalus töötada HEV-koordinaatori ametikohal ajutiselt äraoleva töötaja asendajana.Hariduslike erivajaduste laste koordinaatori ülesandeks on HEV lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja lasteaiaväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.Omalt poolt pakume: Abja Lasteaed pakub Sulle: •sõbralikku ja toetavat kollektiivi;•huvitavat ja mitmekesist tööd;•eneseteostusvõimalust.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25 kohta...

 • Company Tartu Lasteaed Pääsupesa in Läste
  07.07.2024 Updated on: 20.07.2024

  Tööülesanded: 1,5-7 a laste arengu toetamine ja suunamine mängulises ja turvalises kasvukeskkonnas.Omalt poolt pakume: Põnevat ja vastutusrikast tööd, sõbralikku ja koostöövalmis kollektiivi ning kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Oled oodatud kandideerima, kui: Sul on erialane kõrgharidus,soovid aidata kaasa laste arengu toetamisele ja suunamisele,pead oluliseks meeskonnatööd ja enesearengut,Sul on väga hea suhtlemisoskus, kohusetunne, algatus- ja otsustusvõime.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Läste Edit filters