Jobmonitor. Search results for Linna

5 Jobs found

Used filters:
 • Linnax
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Linna
  08.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Sekretär-asjaajaja peamisteks tööülesanneteks on:•linnavalitsusse saabunud elektrooniliste ja paberkandjal olevate kirjade või muu dokumentatsiooni vastuvõtmine ja edastamine registreerimiseks;•väljaminevate kirjade ja muu dokumentatsiooni vormistamine ja kontrollimine enne välja saatmist;•telefoniside korraldamine: linnavalitsuse telefoniteenindus - üldtelefonile vastamine, linnapeale või majandusteenistuse abilinnapeale kõnede suunamine;•külaliste vastuvõtmine ja vajadusel teenindamine, ruumi ettevalmistamise ja korrastamise korraldamine kohtumise järgselt, vajadusel nõupidamiste protokollimine;•teenistujate ettevalmistatud kirjade vastavuse kontroll vorminõuetele, täitmise tähtaegade jälgimine, vajadusel dokumentide vormistamine ja linnapeale allakirjutamiseks edastamine;•...

 • Company Võru Linnavalitsus in Linna
  08.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Projektiga Find Your Greatness seonduvate ülesannete täitmine.Tööülesanded: Projektiga Find Your Greatness seonduvate ülesannete täitmine:•Integreeritud tegevuskava (Integrated Action Plan) ehk kohaturunduse strateegia, brändingu ja kommunikatsiooni strateegia koostamise protsessi juhtimine ja kava koostamine•Projekti töögrupi tegevuses osalemine ja kohaliku koordinaatori abistamine•Kogukonna kaasamiseks vajalike ürituste ja tegevuste kavandamine ning korraldamine•Põnevate algatuste koordineerimine, mis aitavad kaasa Võru linna identiteedi ja tuntuse suurendamiseleOmalt poolt pakume: •Huvitavat ja vastutusrikast tööd•Ametialaste oskuste arendamise võimalust•Osalemist rahvusvahelises projektis•Meeldivat ja sõbralikku töökollektiiviMuud nõuded: •Töökogemus turundusvaldkonnas •Kasuks tuleb er...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Linna
  07.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: Arenguteenistuse vanemmaakorraldaja teenistusülesanded on:•eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;•kinnisasja sundvõõrandamise ja kinnisasjale sundvalduse seadmise küsimustega tegelemine;•linnamaale isikliku kasutusõiguse seadmise, sealhulgas sundvalduse seadmise, taotluste lahendamine;•maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;•kodanike vastuvõtmine ja nõustamine maaga seotud küsimustes;•informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;•oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;•töös kasutatavate dokumentide regi...

 • Company Netronic OÜ in Linna
  04.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  Tööülesanded: Masinaoperaatori abitööline vanarehvide ümbertöötlemise protsessi juures. Vanarehvide masinasse suunamine. Töö- ja keskkonnaohutuse nõuetest kinnipidamine tehases. Omalt poolt pakume: Vajadusel iga päevast transporti töö tegemise kohta Kõrvekülla ja linna tagasi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Gusaro OÜ in Linna
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Autopesija /Auto iluhooldustehnikTööülesanded: CarWash by Mr CAP ootab oma meeskonda tublit autopesijat, kes viitsib, kes saab, kes tahab, kes oskab! Meie klientide autod vajavad käsipesu koos pigieemalduse ning sisepuhastusega.Töö Sulle, kellel on:Soov näha ja nautida oma kätetöö tulemustTahe lisaks eelnevale töökogemusele õppida juurde ja arenedaOmalt poolt pakume: CarWash by Mr CAP pakub Tööd pealinna ühes kaasaegseimas hoones väga soliidse asukohaga linna südames - PROMENAADI MAJA (Poordi 3)Tööd kaasaegsete töövahenditegaVõimalust töötada eksklusiivsete automarkidegaErialast väljaõpetVõimalust töötada muuhulgas ka paindliku graafiku aluselPalgatasu koosnev põhipalgast ja tulemustasust, kokku ca 800-1400 eur Kõige andekamatel tulevikus tekib võimalus jätkata karjääri Mr CAP auto iluhool...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Linna Edit filters