Jobmonitor. Search results for Saaremaa

5 Jobs found

Used filters:
 • Saaremaax
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  01.06.2022 Updated on: 03.06.2022

  Tööülesanded: Vallakunstniku teenistuskoha põhiülesandeks on avaliku ruumi kujundusega seotud tegevuse suunamine Saaremaa vallas.Kandidaadilt eeldame:•erialast kõrgharidust või keskeriharidust;•eesti keele valdamist kõrgtasemel;•vähemalt aastane erialane töökogemus teenistuskoha töövaldkonnas;•kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;•oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;•teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada.Omalt poolt pakume: •täiendkoolitusi ja sisseelamist hõlbustavat mentorit;•huvitavat ja vastutusrikast tööd;•professionaalset ja toetavat meeskonda;•35 päeva põhipuhkust;•3 tervisepäeva;•spordi- ja prillikompensatsiooni.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame: •erialast kõrgharidust või keskeriharidust; •vähemalt aastast töö...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Majandus- ja haldusosakonna juhataja põhiülesanneteks on majandus- ja haldusalase töö korraldamine Saaremaa vallas - vallale kuuluva kinnisvara arenduse, remondi ja investeeringute planeerimine, kinnisvara korrashoiu ja hoolduse ning võõrandamise ja kasutusse andmise korraldamine; valla teede ja tänavate ehituse ja liikluskorralduse haldamine; vallale kuuluvate sõidukite ja nendega seotud teenuste haldamine; valla ühistranspordi korraldamine; püsiasustusega väikesaarte arengut toetavate tegevuste korraldamine; majandus- ja haldusosakonna töö juhtimine.Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalust.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:•kõrgharidust;•eesti keele valdamist kõrgtasemel;•vähemalt 2-aastast juhtimiskogemu...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Eestkostespetsialisti teenistuskoha eesmärk on eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega täisealistele isikutele Saaremaa vallas. Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid;•erialast täiendkoolitust.Muud nõuded: Nõuded kandidaadile:•erialane kõrgharidus vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud nõuetele;•eesti keele valdamine kõrgtasemel;•eelnev töökogemus teenistuskoha või teenistuskohale lähedases töövaldkonnas.Kandidaadilt eeldame:•head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;•dokumentide koostamise oskust;•oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid;•oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;•B-kategooria juhilubade omamistKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS HESBURGER in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Sinu tööülesanded Hesburgeri klienditeenindajana on:- klientide kiire ja sõbralik teenindamine;- menüüs pakutavate toiduvalikute valmistamine köögis;- kaupade vastuvõtt ja väljapanek; - restorani ruumide puhastamineOmalt poolt pakume: - keskmine brutopalk täistööajaga töötades 840 eurot;- lõunapaus arvestatakse tööaja sisse;- põhjaliku väljaõppe saab kohapealt;- töö on vaheldusrikas ja suhtlemisrohke;- häid klienditeenindajaid premeerime erinevate preemiasüsteemidega;- premeerime kuu parimaid töötajaid ja aasta parimaid töötajaid;- heal töötajal on alati võimalus areneda ettevõttesiseselt juhirolliMuud nõuded: oled vähemalt 18-aastane;oled sõbralik ja hea suhtleja;oskad hästi suhelda eesti keeles (vajalik vähemalt B1-tase)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kärla Põhikool in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Inglise keele tundide andmine 3.-9. klassile.Omalt poolt pakume: Head töökeskkonda Saaremaa ühes suurimas maapõhikoolis.Muud nõuded: Kandideerima on oodatud pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavad kandidaadid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Saaremaa Edit filters