Jobmonitor. Search results for Uhe

7 Jobs found

Used filters:
 • Uhex
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company OÜ Kohila Vineer in Uhe
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Tootmisliini häireteta töö tagamine ja toodangule esitatavatest kvaliteedinõuetest kinnipidamine.Omalt poolt pakume: • Bussitransporti;• Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016.aastal valminud tootmishoones;• Võimalust kasutada massaai, taastusravi või endale sobivat sportimisviisi ettevõtte kulul;• Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud, öisel ajal supp tasuta);• Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi;• Võimalust puhata alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal (ülejäänud puhkuse osas on võimalik ise otsustada).Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Uhe
  16.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel; vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine oma ametikoha volituste piires; alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus.Omalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.•Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.•Puhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1500 eurot (bruto)Muud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus.Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.Eesti keele oskus ...

 • Company Osaühing KATRAMEKS in Uhe
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Tööülesanded: Õmblustööde teostamine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja näidistele.Omalt poolt pakume: Alalist töökohta;motiveeritavat tasu vastavalt töötulemustele;kaasaegseid olme- ja töötingimusi kesklinnas;ühe vahetusega töö;väljaõppe võimalust töökohal;sotsiaalseid garantiisid.Muud nõuded: Õmblusmasinate ja toodete õmblemise tehnoloogia tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Kinnisvarateenindus in Uhe
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Tööks on sisekoristustööd. Vajame oma meeskonda kahte puhastusteenindajat Jõgeva linnas asuvale kahele objektile. Ühe töötaja koormus on 0,5 kohta, teisel võimalus käia veelgi väiksema koormusega õhtusel ajal tegemas sisepuhastustöid.Omalt poolt pakume: * Stabiilset sissetulekut,* kaasaegseid töövahendeid.Muud nõuded: Kohusetundlik, aus, täpne, püsiv ja korrektneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25-0,5...

 • Company Maanteeamet in Uhe
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Projektijuhi tööülesanneteks on: • teeprojektide lepingute administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine vastavalt kokkulepitud põhimõtetele; •riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste ettevalmistamine ning riigihanke hindamiskomisjoni töös osalemine; •riigiteede projekteerimise lähteülesannete, teeprojektide tehniliste kirjelduste ning kulutuste kalkulatsioonide koostamine;•riigiteede liiklusohutuse auditeerimise korraldamine;•uuringute tellimise ettevalmistamine teeprojektide või tehniliste kirjelduste koostamiseks;•esitatud päringutele vastuste projektide koostamine ja muude dokumentide eelnõude koostamine koostöös ameti asjaajamise korraga.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume me kõik •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusvää...

 • Company Tallinna Vangla in Uhe
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kohtlemismudeli alusel kõrge ja väga kõrge kohtlemisvajadusega kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1350 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: • laitmatut tausta• kriminaalhooldusametniku tööstaai koos katseaja eduka läbimisega vähemalt 8 kuud kolme aasta jooksul• akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenu...

 • Company OÜ Kohila Vineer in Uhe
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Rataslaaduriga erinevate tööülesannete teostamine, peamiselt palkide ja hakke käitlemine.Omalt poolt pakume: Bussitransporti; võimalust kasutada massaai, taastusravi või endale sobivat sportimisviisi ettevõtte kulul; võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud, öisel ajal supp tasuta); võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi; võimalust puhata alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal (ülejäänud puhkuse osas on võimalik ise otsustada).Muud nõuded: Ootame kandideerima kohusetundlikke ja töökaid inimesi, kes oleks valmis nii graafikuga tööks (12 tunnised vahetused sh. öised vahetused)Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters