Jobmonitor. Search results for Uhe

14 Jobs found

Used filters:
 • Uhex
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Maanteeamet in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tööülesanded: Ehituse projektijuhi tööülesanneteks on:•projekteerimise ning ehitus- ja remondiprojektide elluviimise administratiivne, rahaline ja tehniline juhtimine;•hangete läbiviimisel osalemine, sh ehitus- ja remonttööde riigihanke taotluste ja tehniliste kirjelduste koostamine ning riigihanke hindamiskomisjoni töös osalemine; •tellija esindamine teehoiutöödel ning jooksvalt võlaõiguslike lepingute täitmise jälgimine;•projektide ning ehitus- ja remondiobjektidele auditeerimise korraldamine;•teede projekteerimise lähteülesannete, nõuete ning teehoiutööde kirjelduste ja kulutuste kalkulatsioonide koostamine projektide realiseerimiseks;•esitatud päringutele vastuste projektide ja muude dokumentide eelnõude koostamine.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume me ...

 • Company CV Partner OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Meie klient on edukas ettevõtte, mis tegutseb Baltikumis spordikaupade (suusavarustus, jalgrattad) valdkonnasTööülesanded: - hulgimüügistrateegia väljatöötamine;- ainulaadsete kaubanduspakkumiste moodustamine;- läbirääkimised kõigil tasemel hulgimüügiklientidega (võrgu - ja spetsialiseerunud kauplused);- äritingimuste kooskõlastamine;- müügipersonalile koolituse korraldamine ja läbiviimine seoses tarnitud toodetega.Omalt poolt pakume: - stabiilset ja mitmekesist tööd;- konkurentsivõimelist palka;- võimalust professionaalseks arenguks.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:- B2B müügikogemus „Non FOOD” segmendis juhatajana või võtmepartnerite juhina;- töökogemus kaupluste kettidega;- vastutus ja sihikindlus;- vaba ja enesekindel suhtlemine inimestega;- läbirääkimis- ja müügioskused;- valmisolek ä...

 • Company Setomaa Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kommunikatsioonispetsialisti tööülesanded on:• Setomaa valla ajalehe ja nädala infokirja koostamise ja väljaandmise korraldamine;• valla veebilehe sisu ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine;• kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine;• valla sisekommunikatsiooni korraldamine;• pressiteadete ja uudislugude koostamine ning toimetamine;• artiklite, esitluste ning kõnetekstide kirjutamine ja toimetamine;• tööülesandeid puudutavate kirjade, avalduste, teabenõuete ja järelepärimiste vastuste ning algatuskirjade koostamine; • valla maine- ja turundustegevuste, sh valla ürituste korraldamisele ja läbiviimisele kaasaaitamine;• infoturbe korraldamise ja ISKE rakendamisega seotud tugitegevustes osalemine.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume:• võimalust eneseteostuseks ning põnev...

 • Company osaühing Finak in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kahe ja ühe raamiga akendele pakettklaaside ja ühekordsete klaaside paigaldus.Omalt poolt pakume: Päevatööd, tööriideid, vajadusel Sojamaal korteri üürimist.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääneranna Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.Peamised ülesanded: ehitisregistri pidamine; ehitiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine ning väljastamine; ehitiste ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitiste projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusalaste vallavalituse ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine; ehitusjärelvalve, ehitusalaste väärtegude menetlemine; osalemine vallaobjektide ehitamise ja remondi korraldamises; kodanike vastuvõtt ja ehitusalane nõustamine.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd; konkurentsivõimelist töötasu; vajadusel tööautot või sõidukompensatsiooni; toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.Tööd on võimalik k...

 • Company Kadrioru Saksa Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Puhastustööd koolimaja ühe korruse piires (põrandapesu, tolmu võtmine, sh mööblilt ja aknalaudadelt, prügiurnide tühjendamine, tualettide koristamine). Plaanipäraste suurpuhastuste läbiviimine.Omalt poolt pakume: Kindlat ja püsivat sissetulekut, meeldivat töökeskkonda ja kollektiivi, kaasaegseid töövahendeid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in
  24.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tervise ja heaolu valdkonna arendamine; õppetöö läbiviimine; õpilaste toetamine õppeprotsessis osalemisel.Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel; kasuks tuleb eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in
  24.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Koolis kasutatavate õppesüsteemide haldamine, kasutajate koolitamine, õpilaste õpioskuste arendamine; õppeasutuse töötajate digipädevuste kaardistamine, digikoolituste läbiviimine; tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks; digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine; digiõppe-alase strateegia planeerimine ja elluviimine; digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine; digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine; arvutiõpetuse tundide läbiviimine.Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas, huvitavat ja vastutusrikast tööd, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi, konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Haridustehnoloogi kutse või õpetaja kutse; kasuks...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Matemaatikaõpetaja arendab õpilastes matemaatilist mõtlemist, harib neid matemaatika valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Matemaatika kursuste õppekeel võib olla kas eesti keel või vene keel.Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:)Juhul kui kavatsete Sillamäele tulla tööle kaugemalt kui 50 km, saame Teile linnalt taotleda korterit või ühiselamukohta.Muud nõuded: Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Inspektorite igapäevane nõustamine keskkonnajärelevalve teostamisel; ettekirjutuste peale esitatud vaiete lahendamine; keskkonnainspektsiooni esindamine kohtu kõigis astmetes; lisaks palju teisi erinevaid õigusharusid puudutavaid ülesandeid.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda ja valdkonnaspetsiifilist väljaõpet töökohal; erialaseid täiendkoolitusi; paindlikku tööaega;kaasaegset töökeskkonda;ametiauto kasutamist töösõitudeks; 1800 euro suurust põhipalka. Muud nõuded: Juriidiline kõrgharidus; kehtiv autojuhiluba; eesti keele oskus kõrgtasemel; vähemalt ühe võõrkeele valdamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OnWork OÜ in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Otsime Onwork OÜ meeskonda osalise tööajaga puhastusteenindajat.Töö sisu on kontoriruumide puhastamine 3 korda nädalas (esmaspäev, kolmapäev ja reede) õhtuti peale kella 18.00. Ühe koristuskorra peale kulub 2 tundi. Objekt asub Tallinna kesklinnas.Otsime pikaajalist töötajat, kes täidab oma tööülesandeid kohusetundlikult.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu ja toetavat töökeskonda.Soovi korral võimalus töömahtu suurendada.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts SALVEST in
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tööülesanded: Tootmisseadmete igapäevane hooldus ja seadistamine. Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt võimalust kaasa aidata Eesti ühe pikemate traditsioonidega toidutööstusettevõtte kiirele arengule, püsivat töösuhet, soodustusi ettevõtte kaupluses, taskukohast lõunasööki oma sööklas ning terviseedenduse meetmeid (massaa ja sportimistoetused). Muud nõuded: Otsime oma meeskonda uuendustele avatud ja meeskonnamängijast kolleegi, kes:omab tehnilist taipu ja huvi erinevate masinate vastu;suudab tänu varasemale sarnasele kogemusele operatiivselt reageerida kõikvõimalikele väljakutsetele, mis seadmete igapäevatöös ette tulevad;on kohusetundlik ja korrektne oma tööülesannete täitmisel; rõõmustab võimaluste üle ise oma kätega midagi paremaks teha, edasi arendada ja vajadusel ka ära parandada;p...

 • Company OÜ Kohila Vineer in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda operaatorit, kes töötab CNC pingil ning tagab kvaliteedinõuetele vastava toodangu.Omalt poolt pakume: • Võimalust kasutada massaai, taastusravi või endale sobivat sportimisviisi ettevõtte kulul;• Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud);• Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi;• Võimalust puhata alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal (ülejäänud puhkuse osas on võimalik ise otsustada).Muud nõuded: Ootame kandideerima kohusetundlikke ja töökaid inimesiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Kohila Vineer in
  14.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Tööülesanded: •Toodangu ja materjalide peale- ja mahalaadimine tõstukiga•Kauba vastuvõtmine ja väljastamine•Vajadusel saatedokumentide kontrollimine.Omalt poolt pakume: • Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud, öisel ajal supp tasuta);• Võimalust puhata alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal (ülejäänud puhkuse osas on võimalik ise otsustada).Muud nõuded: Tõstukiga töötamise kogemus; kohusetundlikkus, ausus, korrektsus; valmisolekut graafikuga tööks (12 tunnised vahetused sh. öised vahetused)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters