Jobmonitor. Search results for Valga

10 Jobs found

Used filters:
 • Valgax
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Integratsiooni Sihtasutus in Valga
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Roma kogukonna mentorTööülesanded: Mentori töö eesmärk on toetada romade lõimumist, sh roma kogukonna teadlikkuse tõstmine oma õigustest ja kohustustest, kaasa aitamine avaliku sektori suutlikkuse parandamisele nende õiguste tagamiseks ning kultuuriliste erinevuste ületamisele.Teenuse sihtrühmaks on roma pered, kelle registreeritud elukoht asub suuremas osas Valga vallas ning roma lapsed ja noored, kes vajavad tuge koolikohustuse täitmiseks. Teenust osutatakse tihedas koostöös Valga Vallavalitsuse ja valla haridusasutustega.Töö sisu: koostöö edendamine roma perede, kohaliku omavalitsuse ja omavalitsusasutuste vahel. Teenuse sihtrühma kuuluvate klientide individuaalne nõustamine ja nendele ürituste korraldamine. Omalt poolt pakume: Võimalust aidata kaasa roma kultuuri edendamisele ja romade...

 • Company AS Valga Depoo in Valga
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Tööülesanded: Valga Depoo territooriumi ja raudteede lumest koristamine.Omalt poolt pakume: Tähtajalist töötamist töövõtulepingu alusel kuni 31.03.2020.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: olenevalt ilmastikutingimustele...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Valga
  16.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Tööülesanded: Tervisetoodete müük telefoni teel, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine.Kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel ning klientide nõustamine.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Valga linnas, väljaõpet, võimalust saada lisapuhkepäevi, võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Liinihoolduse Varad OÜ in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  täiskohaga 100% ametlik töökohtTööülesanded: Kaitsevööndi raietööd kett- ja võsasaega. Lähetus tööle algab ja lõppeb Valgas, võimalik peale võtta ka Valga lähedastest asumitest. Omalt poolt pakume: Kindlal kuupäeval laekuvat töötasu: tööde arvestust peetakse kuupõhise arvestus metoodika alusel ning seda kolme põhilise ühiktöö alusel (võsa lõikus 170€/ha, trassi laiendus 600€/ha, võsa lõikamine 0,4kV õhuliinide kaitsevööndis jooksev meeter 150€/lkm ning ajaline töö 10€/h). Kõik hinnad on arvestatuna töötajale puhtalt kätte ehk neto arvestusena.Kõik tööriistad, transport Valgast (10 km raadiuses) ja lähetuses viibides elamine on ettevõtte poolt.Muud nõuded: Vajalik on töökogemus raietöölisena metsaraietel või hooldusraiete teostamisel. Kasuks tuleb raietööline tase 2 või tase 3 kutsetunnist...

 • Company Norstat Eesti AS in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  HooajatöötajaTööülesanded: Telefoniküsitleja tööülesandeks on telefoniintervjuude läbiviimine Valga kontoris. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda Valga südalinnas; tööd kasvavas rahvusvahelises ettevõttes; paindlikku tööaega hommikuses või õhtuses vahetuses; võimalust töötada ka täistööajaga; tööks vajalikku koolitust; keskmine tunnitasu 3,5-5 eurot, sõltuvalt tulemustest. Muud nõuded: Kohusetundlikkus ja täpsus; hea suhtlemisoskus; paindlikkus, kannatlikkus; aktiivsus, veenmisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Valga Vallavalitsus vajab oma meeskonda kahte menetlejat, kelle ülesandeks on kohaliku omavalitsuse pädevusse antud väärteomenetluste läbiviimine, sealhulgas sellega seotud õigusaktide nõuete üle järelevalve teostamine, eelkõige Valga Vallavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktide nõuete täitmise üle.Tööülesanded:1.väärteomenetluses kohtuvälise menetleja ametniku ülesannete täitmine, sh valla haldusterritooriumil väärtegude avastamiseks regulaarsete kontrollreidide teostamine;2.vallavalitsuse kohtus esindamine kohtuvälise menetlejana;3.osalemine valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamisel;4.teenistusülesannetega seotud avaldustele, päringutele ja teabenõuetele vastamine.Omalt poolt pakume: 1.huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas asutuses;2.eneseteostus- ja erialas...

 • Company OÜ Combiwood in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Tootmistsehhides asuvate puidutööstuse seadmete tehniline hooldus, remont, seadistamine; töö ettevõtte töökojas (teritustööd); terade teritamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; väljaõpet juhendaja kõrval; transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi.Muud nõuded: Tehniline taip; pingetaluvus ja kõrge vastutustunne; valmisolek teha tööd vahetustesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Combiwood in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Tootmistöölise igapäevaseks tööks on töötamine erinevatel puidupinkidel - sinu panus on oluline toodangu valmistamisel ja pakkimisel.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid; konkurentsivõimelist töötasu; väljaõpet juhendaja kõrval; kollektiivpuhkust suvel ja talvel; transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi.Muud nõuded: Anna endast teada, kui Sa oled töökas, kohusetundlik ja hea rutiinitaluvusega ega pelga tootmistööd. Sul on hea tervis ja füüsiline vorm. Isikuomadused, milliseid hindame kõrgelt: sõbralikkus, vastutustundlikus, täpsus, iseseisvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Combiwood in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  Tööülesanded: Pahteldusliinilt liistude võtmine, parandamine ja tagasipanek; puitliistudelt defektide otsimine ning leitud defektide parandamine pahtliga; liistude järkamine, ladumine, sorteerimine; toodete kõrge kvaliteedi tagamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid; väljaõpet juhendaja kõrval; kollektiivpuhkust suvel ja talvel; transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi.Muud nõuded: Ootame meie tegusasse kollektiivi töötajaid, kellelt eeldame liigutuste koordineeritust, hoolikust, püsivust, täpsust ja vastutustunnet ning soovi teha töödKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Combiwood in Valga
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  EtiketikleepijaTööülesanded: Puitliistudele kleebiste (etikettide) kleepimine. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töövahendeid; väljaõpet; transpordi võimalust Valga linnast töökohale ja tagasi.Muud nõuded: Ootame meie tegusasse kollektiivi nobedate näppudega töötajaid, kellelt eeldame liigutuste koordineeritust, hoolikust, püsivust, täpsust ja vastutustunnet ning soovi teha töödKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Valga Edit filters