Jobmonitor. Search results for ABSTRA MTÜ

4 Jobs found

Used filters:
 • ABSTRA MTÜx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: - Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks patsiendi terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. - Patsiendi ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks patsiendi tegevuskeskkonnas.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka ja enesetäiendamisvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ABSTRA MTÜ in Kõdu
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: - Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine, sealhulgas vajaduse korral isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum);- Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas; - Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, enesetäiendamisvõimalusi, motiveerivat töötasuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: - Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. - Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivse kommunikatsiooni arendamine või taastamine. - Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. - Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. - Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka ja enesetäiendamisvõimalusi. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  kliiniline psühholoog või psühhoterapeutTööülesanded: - kuriteo ohvrite nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;- isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine; - isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks; Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka, koolitusvõimalusi ja erinevaid arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Psühholoogilise abi osutaja peab olema Terviseametis tervishoiutöötajana või kutseregistris kliinilise psühholoogina või koolipsühholoogina registreeritud isik või psühhoterapeut Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ABSTRA MTÜ Edit filters