Jobmonitor. Search results for Jõelähtme Vallavalitsus

1 Jobs found

Used filters:
  • Jõelähtme Vallavalitsusx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Jõelähtme Vallavalitsus in Other
    19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

    Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;3) lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;4) andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR;5) eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, s.h lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;6) oma töövaldkonda puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;7) lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähenda...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Jõelähtme Vallavalitsus Edit filters