Jobmonitor. Search results for Kaitsevägi

20 Jobs found

Used filters:
 • Kaitsevägix
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Kaitsevägi in Other
  19.10.2019

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Toetad mereväe ülemat asjaajamise valdkonnasHaldad ülema kalendrit ja tööplaani (sh koosolekut, kohtumised, tähtajad, kutsetele vastamine)Koostad dokumente, registreerid ja edastad needValmistad ette koosolekud ja protokollidKorraldad sujuvat infovahetust juhtkonna ja allüksuste vahelValmistad ette külaliste vastuvõtu ja vajadusel teenindadOmalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasSõbralikku ja kokkuhoidvat meeskondaSuurepäraseid sportimisvõimalusiVaheldusrikast ja huvitavat töö koos erialaste täienduskoolitustegaMuud nõuded: Head teadmised infohaldusest ja –korraldusestSärasilmsus, motiveeritus ja professionaalsusKõrge tööeetika ning head teadmised etiketistValmisolek taustakontrolliks Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: - õppemetoodilise töö läbiviimine;- väliõppustel osalemine ja meditsiiniabi tagamine;- meditsiiniautode komplekteerituse ja valmisoleku eest vastutamine.Omalt poolt pakume: - 35-päevast puhkust;- stabiilset ja kindlat sissetulekut; - nüüdisaegset ja mugavat töökeskkonda;- enesearendamise ja täiendusõppe võimalusi;- häid sportimisvõimalusi;- tasuta esmast arstiabi ja hambaarstiabi;- võimalust töötada tervishoiu valdkonnas väljaspool Kaitseväge.Muud nõuded: - keskharidus;- parameediku või erakorralise meditsiini tehniku kutse;- pedagoogilise töö kogemus;- B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus;- valmisolek asuda tegevteenistusse;- valmisolek taustakontrolliks Kaitseväe korralduse seaduse § 41³– 41¹º alusel.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: - KVA matkehoone riist- ja tarkvara haldamine ning matkesüsteemide tõrgeteta töö.Omalt poolt pakume: - stabiilset ja kindlat sissetulekut;- arenguvõimalusi ja täiendusõpet;- sportimisvõimalusi;- 35-päevast puhkust.Muud nõuded: -varasem töökogemus IT valdkonnas;-teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja võimalustest;-teadmised arvutivõrkudest ja võrguseadmetest;-teadmised Microsofti ja RedHati serveritest ja tööjaamadest;-B-kategooria juhiluba;-teadmised virtualiseerimisest;-hea stressitaluvus;Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Koordineerid toetusgrupi personali dokumentatsiooni ja taotluseid ning nõustad toetusgrupi ülemat personalialastes küsimustesPlaneerid ja analüüsid toetusgrupi põhi- ja toetustegevusiTeostad finantsplaneerimist, koostad kuluaruandeid, jälgid kulutusi ning osaled eelarve planeerimiselKoostad toetusgrupi koolitusplaani ja järgid selle täitmistPlaneerid, toetad, kontrollid ning juhid igapäevast majandustegevustOmalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasUsaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekugaSuurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)Huvitavat ja vaheldusrikast teenistustArenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusiSõbralikku ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: Vähemalt veebli auaste (läbitud vanemallohvitseride kursus...

 • Company Kaitsevägi in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Valmistad ette kalkulatsioonidele, tehnoloogiale ja tervisekaitse nõuetele vastavad toiduained toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks; väljastad ja säilitad toidu; järgid enesekontrolliplaani ja pead sellest kinni.Omalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasUsaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekugaVaheldusrikast tööd vahetustega graafiku aluselSõbralikku ja vastutulelikku meeskondaMuud nõuded: Vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus);Kogemus erialasel töökohal vähemalt 6 kuud;Kehtiva tervisetõendi olemasolu;Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Koogi
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Kokkade abistamine toidu ettevalmistamisel, toitlustuskompleksi ruumide, köögiseadmete ja töövahendite korras hoidmine, nõude pesemine nõudepesumasinaga. Omalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasMõistlikuid vahetusi, palju vaba aegaVajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks Vaheldusrikast tööd ja võimalust end pidevalt erialaselt täiendadaUusi ja kaasaegseid töövahendeidVõimalust töötada väärika ning usaldusväärse tööandja jaoksMuud nõuded: Eelise annab suurköögis töötamise kogemus.Töökandidaadilt ootame: algatusvõimet ja kohusetunnet; otsustus- ja vastutusvõimet; võimet reageerida kiiresti muutustele; meeskonnatööle orienteeritustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine.Omalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasMõistlikuid vahetusi, palju vaba aegaVajadusel tööandja poolset transporti tööle sõiduks Vaheldusrikast tööd ja võimalust end pidevalt erialaselt täiendadaVõimalust saada väga hea juhtimiskogemus suurköögis töötamisestUusi ja kaasaegseid töövahendeidVõimalust töötada väärika ning usaldusväärse tööandja jaoksMuud nõuded: Vähemalt põhiharidust, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus)Eesti keele oskust kesktasemel (B2)Kehtiva tervisetõendi olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Osaled Kaitseväe orkestri töös ja orkestri esinemistel ning vastava pillirühma ametialases juhtimises ja juhendamisesOmalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasUsaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekugaHuvitavat ja vaheldusrikast teenistustSuurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusiSõbralikku ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: Läbitud ajateenistus ning vähemalt nooremseersandi auaste.Erialane haridus.Eelnev kogemus puhkpill- või sümfooniaorkestri vaskpillimängijana.Algatusvõime ja loovus, avatus, korrektsus ning meeskonnatööle orienteeritus.Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tegevväelane; Julgestusrühma instruktorTööülesanded: Väljaõppe teostamine ja julgestusrühma arendamine vastavalt vahetu ülema suunisteleOmalt poolt pakume: Stabiilse ja kindla sissetuleku Huvitava ja vaheldusrikka töö Arenguvõimalusi ja täiendõpet Tegevväelastele ettenähtud soodustusi Häid sportimisvõimalusi 35 põhipuhkuse päeva aastas Tasuta otsebussi marsruudil Tallinn-Ämari-TallinnMuud nõuded: Vähemalt nooremseersandi auaste Vajaliku kontoritarkvara, sidetehnika ning andmebaaside kasutamisvõimekus Hea eesti ja kesktasemel inglise keele oskus B-kategooria juhtimisõigus Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tegevväelane; Juhtimispunkti ja sidemeeskonna ülemTööülesanded: Põhijuhtimispunkti ja sidemeeskonna alase arendustöö teostamine ning väljaõppe läbiviimineOmalt poolt pakume: Stabiilse ja kindla sissetuleku Huvitava ja vaheldusrikka töö Arenguvõimalusi ja täiendõpet Tegevväelastele ettenähtud soodustusi Häid sportimisvõimalusi 35 põhipuhkuse päeva aastas Tasuta otsebussi marsruudil Tallinn-Ämari-TallinnMuud nõuded: Vähemalt nooremveebli auaste Kesktasemel eesti ja ühe võõrkeele, soovitatavalt inglise, oskust Vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamisvõimekus B-kategooria juhtimisõigus Valmisolek taustakontrolli läbimiseksKandideerimisel annab eelise C-kategooria juhtimisõiguse olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tegevväelane; Transpordirühma instruktorTööülesanded: Vedude, sõitude teostamine ja transpordirühma väljaõppe läbiviimineOmalt poolt pakume: Stabiilse ja kindla sissetuleku Huvitava ja vaheldusrikka töö Arenguvõimalusi ja täiendõpet Tegevväelastele ettenähtud soodustusi Häid sportimisvõimalusi 35 põhipuhkuse päeva aastas Tasuta otsebussi marsruudil Tallinn-Ämari-TallinnMuud nõuded: Vähemalt nooremseersandi auaste Vajaliku kontoritarkvara, sidetehnika ning andmebaaside kasutamisvõimekus Hea eesti ja kesktasemel inglise keele oskus B-kategooria juhtimisõigus Valmisolek läbida taustakontrollKandideerimisel annab eelise C-kategooria juhtimisõiguse olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tegevväelane; Staabikaitsejao ülemTööülesanded: Staabikaitsejao juhtimine ja erialase väljaõppe läbiviimineOmalt poolt pakume: Stabiilse ja kindla sissetuleku Huvitava ja vaheldusrikka töö Arenguvõimalusi ja täiendõpet Tegevväelastele ettenähtud soodustusi Häid sportimisvõimalusi 35 põhipuhkuse päeva aastas Tasuta otsebussi marsruudil Tallinn-Ämari-TallinnMuud nõuded: Vähemalt nooremveebli auaste Hea eesti ja kesktasemel inglise keele oskus B-kategooria juhtimisõigus Kogemus eelnevast teenistusest riviallohvitseri karjäärisüsteemi või erialastel ametikohtadel väljaspool Kaitseväge Kontoritarkvara, sidetehnika ning andmebaaside kasutamisvõimekus Valmisolek taustakontrolli läbimiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Rakvere
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel.Vastutada soomuki tehnilise korrasoleku, õigeaegse hoolduse ja remondi eest.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk 1000€ bruto, millele lisanduvad õppuste tasud). Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides.Õppustel tasuta toitlustust.Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist.Tasuta elamisvõimalust kasarmus.Põhipuhkust 35 päeva aastas.Häid sportimisvõimalusi.Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Tööandja bussitransporti E-R Tallinn – Tapa - Tallinn ja Rakvere – Tapa – Rakvere. Muud nõuded: Sobiv kandidaat on:Eesti Vabariigi kodanik.Läbinud ajateenistuse ja nooremallohvitseri kursuse.Võimeline saama üldfüüsilise testi i...

 • Company Kaitsevägi in Rakvere
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud). Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides. Õppustel tasuta toitlustust. Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist. Tasuta elamisvõimalust kasarmus. Põhipuhkust 35 päeva aastas.Häid sportimisvõimalusi. Arenguvõimalusi ja täiendõpet. Soodsat tööandja bussitransporti E-R Tallinn – Tapa – Tallinn ja Rakvere – Tapa – Rakvere.Muud nõuded: Eesti Vabariigi kodanik;Läbitud ajateenistus;Vähemalt põhiharidus;Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti.Kasuks tuleb: B- või C- kategooria juhtimisõigus; Keskharidus;Inglise keele ...

 • Company Kaitsevägi in Paldiski
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud).Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides.Õppustel tasuta toitlustust. Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist. Tasuta elamisvõimalust kasarmus. Põhipuhkust 35 päeva aastas.Häid sportimisvõimalusi.Arenguvõimalusi ja täiendõpet. Soodsat tööandja bussitransporti E-R Tallinn – Paldiski – Tallinn; Tallinn – Tapa – Tallinn ja Rakvere – Tapa – Rakvere. Muud nõuded: Eesti Vabariigi kodanik.Läbitud nooremallohvitseride kursus.Võimeline saama üldfüüsilise testi igal alal vähemalt 60 punkti.Kasuks tuleb:B- või C- kategooria juhtimisõigus;Inglise...

 • Company Kaitsevägi in Rakvere
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Esmaabi andmine nii sündmuskohal kui ka transportimisel, üksuse meditsiinitoetuse tagamine, täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud).Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides. Õppustel tasuta toitlustust. Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist. Tasuta elamisvõimalust kasarmus. Põhipuhkust 35 päeva aastas. Häid sportimisvõimalusi. Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Soodsat tööandja bussitransporti E-R Tallinn – Tapa – Tallinn ja Rakvere – Tapa – RakvereMuud nõuded: Eesti Vabariigi kodanik;läbitud nooremallohvitseri kursus parameediku erialal; võimeline saama üldfüüsilise testi igal...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Ladude grupi ülem-vanemlaohoidja; tegevväelaneTööülesanded: Logistikapataljoni ladude jao juhtimine ja ladustatud varude haldamineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindla sissetulekut• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd• Arenguvõimalusi ja täiendõpet• Tegevväelastele ettenähtud soodustusi• Häid sportimisvõimalusi• 35 põhipuhkuse päeva aastas• Tasuta otsebussi (Tallinn-Ämari-Tallinn)Muud nõuded: • Vähemalt veebli auaste• Läbitud laonduskursused (soovituslik)• Vajaliku kontoritarkvara, sidetehnika ja andmebaaside kasutamisvõimekus• Eesti keele kõrgtase• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, soovitavalt ka C • Tõstukijuhi tunnistus• Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Õppetöö ja õppemetoodilise töö korraldamine ja läbiviimine; arendustegevus oma valdkonnas, sh õppurite uurimistööde juhendamine; teadustegevuses, sh teadusprojektides osalemine ja nendesse kaasatud õppurite juhendamine.Omalt poolt pakume: Osalemist riiklikult rahastatud kaitsevaldkonna teadusprojektides, sh rahvusvahelised projektid (näiteid saab vaadata ); sõjaväelist ja didaktilist täiendusõpet ning erialase enesetäiendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; stabiilset ja kindlat sissetulekut.Muud nõuded: Vähemalt magistrikraad psühholoogia erialal; inglise keele oskus vähemalt tasemel B2; vähemalt kaheaastane pedagoogilise töö kogemus kõrgkoolis, sh lõpu- ja magistritööde juhendamine; vähemalt kaheaastane uurimis-, arendus- ja/või teadustöö kogemus; huvi sõjapsühholoogia õpet...

 • Company Kaitsevägi in Aste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: -Isikkoosseisu õigusalane nõustamine-Rahvusvahelise õiguse valdkonnas nõustamine (rahvusvaheline humanitaarõigus, operatsiooniõigus, jõu kasutamise reeglid)-Lepingute, käskkirjade ja kirjade projektide koostamine ja õiguslikkuse hindamine-Asutuse esindamine õiguskaitseorganites-Teenistuslike juurdluste ja väärteomenetluste läbiviimine-Isikkoosseisu nõustamine ja teavitamine isikuandmete töötlemise küsimustesOmalt poolt pakume: -Stabiilset ja kindlat sissetulekut -Rahvusvahelist töökeskkonda -Põhipuhkust 35 päeva aastas-Sportimisvõimalusi-Arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi-Tasuta transporti suunal Tallinn-töökoht-TallinnMuud nõuded: -Eesti kodakondsus ja kaitseväekohustuslane või valmis võtma kaitseväekohustust -Kõrgharidust õigusteaduses ja töökogemust õiguse valdk...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Igapäevase laotöö korraldamine sh nõutud dokumentatsiooni, ladustamise ja ohutusnõuete ning kontrolli tagamine laoobjektil.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust. Põhipuhkust 35 päeva aastas.Häid sportimisvõimalusi. Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Muud tegevväelastele ettenähtud soodustused. Töötasu miinimum nõudmiste täitmisel 1650 eurot (bruto).Muud nõuded: Läbitud vanemallohvitseride kursus (VABK/VAPK).Vähemalt veebli auaste.Eesti keele oskus kõrgtasemel.Inglise keele oskus kesktasemel.Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu (taotletakse tööle asumisel).Valmisolek läbida tausta- ja julgeolekukontroll.Kasuks tuleb eelnev töökogemus logistika valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kaitsevägi Edit filters