Jobmonitor. Search results for Maaeluministeerium

2 Jobs found

Used filters:
 • Maaeluministeeriumx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company Maaeluministeerium in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Teadus- ja arendusosakonna põhiülesanneteks on:-osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;-kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;-töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.Nõunikuna on Sinu peamised teenistusülesanded: - biomajanduse projektide ja töörühmade koordineerimine, biomajanduse võrgustikes osalemise koordineerimine, koostöö erinevate partnerite ja sihtrühmadega;- biomajanduse strateegiliste suundade kavandamine, bio...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  08.01.2020 Updated on: 14.01.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendajaTööülesanded: Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.Turukorralduse ja kaubanduse büroo:• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu proj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maaeluministeerium Edit filters