Jobmonitor. Search results for Maardu Linnavalitsus

1 Jobs found

Used filters:
  • Maardu Linnavalitsusx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Maardu Linnavalitsus in Other
    03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

    Tööülesanded: Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine ja eelnõude esitamine linnavalitsusele;Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja üldise ehitusjärelvalve teostamine;Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamine.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseksstabiilset tööd35 päeva puhkustkoolitusi enesetäiendamiseksMuud nõuded: Riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus, võib olla omandamise...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maardu Linnavalitsus Edit filters