Jobmonitor. Search results for Saaremaa Vallavalitsus

4 Jobs found

Used filters:
 • Saaremaa Vallavalitsusx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Pärsama
  05.08.2020 Updated on: 09.08.2020

  Tööülesanded: •asutuse juhtimine koostöös omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga;•asutuse toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;•asutuse õppe- ja majandustegevuse korraldamine.Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalustMuud nõuded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded:•kõrgharidus;•pedagoogilised kompetentsid; •juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.Samuti ootame, et kandid...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Saaremaa Vallavalitsuse teenistujate ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juriidiline nõustamine, sh õigusaktide ja lepingute koostamine ning Saaremaa valla kohtus esindamine. Tööülesannete kirjeldus on leitav Omalt poolt pakume: •enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi;•paindlikku töökorraldust;•huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka;• meeldivaid ja abivalmis töökaaslasi.Muud nõuded: •õigusalast kõrgharidust;•vähemalt 2-aastast erialast töökogemust; •eesti keele valdamist kõrgtasemel;•head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, tahet ja oskust meeskonnatööks;•algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisvust;•loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saare
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Arendus- ja kommunikatsiooniosakondTööülesanded: •Saare maakonna energiamajanduse strateegilise planeerimise, sh vastava valdkondliku arengukava väljatöötamise koordineerimine koostöös asjaomaste osapooltega;•Saare maakonna energiamajanduse arengukava elluviimise koordineerimine;•koostöö tegemine kohalike, regionaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste partneritega energiamajanduse valdkonnas; •energiamajanduse arendusprojektide taotluste koostamine koostöös Saare maakonna kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega ning projektide elluviimine. Omalt poolt pakume: •eneseteostamise võimalust; •arenguvõimalust; •huvitavat ja vastutusrikast tööd; •konkurentsivõimelist palka. Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame: •kõrgharidust; •töökogemust teenistuskoha töö valdkonnas vähemalt 2 aastat või vähem...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  28.07.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Saaremaa Vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste ning elanike korrektne ja asjatundlik teenindamine.Tööülesannete kirjeldus on leitav Omalt poolt pakume: •enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi;•huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka;• meeldivaid ja abivalmis töökaaslasi.Muud nõuded: •Keskharidus;•vähemalt 1-aastast erialast töökogemust; •eesti keele valdamist kõrgtasemel;•head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, tahet ja oskust meeskonnatööks;•algatus- ja analüüsivõimet ning iseseisvust;•asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vorminõuete tundmist, dokumentide koostamise oskust ja teenistuskoha töövaldkonna õigusaktide tundmist.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Saaremaa Vallavalitsus Edit filters