Jobmonitor. Search results for Legal, social, cultural and related associate professionals

12 Jobs found for Legal, social, cultural and related associate professionals in Estonia

Used filters:
 • Legal, social, cultural and related associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company OÜ TULIK INVEST in Luua
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Peatselt avatava WOW elamuskeskuse kohviku juhtTööülesanded: Alustava kohviku meeskonna loomine lähtuvalt kontseptsioonist ja vajadusest;Meeskonna juhtimine ja töö planeerimine;Menüü ja tellimuste vormistamine Compucashi kassasüsteemis ning vajadusel elamuskeskuses toimuvate ürituste teenindamine.Omalt poolt pakume: Väga häid töötingimusi kaasaegse tehnikaga avatud köögis;Võimalust luua oma visiooni järgi elamuskeskuse kohvik;Motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Suudad olla juht ja samal ajal meeskonnatöötaja ning oskad väärtustada ühtehoidvat kollektiivi. Pead lugu kohalikust toorainest, suudad ja tahad kaasa rääkida teemal “kaasaegne ja tervislik eesti köök” ning sind ei hirmuta sõna „mänguline“.Ausus, kohusetundlikkus ja täpsus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  WOW elamuskeskuse külastusjuht. Suunab ja abistab elamuskeskuse külastajaid atraktsioonide ja multimeedia ekraanide kasutusel. Jälgib külastajate ohutuse ja majareeglite täitmist.Tööülesanded: Külastajate juhendamine ja abistamine atraktsioonide ning multimeediaekraanide kasutamisel; Atraktsioonide korrasoleku ja ohutuse ning majareeglite täitmise jälgimine;Erinevate tegevuste läbiviimine – eriüritused, sünnipäevad jms.Omalt poolt pakume: Inspireerivat kogemust põnevas keskkonnas;Võimalust ühe ametikoha raames täita erinevaid rolle;Võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti arenguteel;Kogemuste vahetust ja õpet samalaadses elamuskeskuses;Konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Eeldame, et oled rõõmsameelne ja avatud külastajate teenindamisel; Kasuks tuleb vara...

 • Company Kiigemetsa Kool in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Kasvataja abi öösel vastutab õpilaste elu, tervise ja turvalisuse eest õpilaskodus ööbimise ajal ja ei jäta kunagi õpilasi järelvalveta.Tööülesanded:1.Tagab õpilaskodus kehtiva tegevus- ja päevakava järgimise, öörahu ja õpilaste pideva järelevalve. Saadab õpilasi hommikusöögil.2.Abistab õpilasi igapäevatoimingutes. Jälgib ja vajadusel abistab õpilasi enesehügieenitoimingute tegemisel õhtul ja hommikul. Jälgib ja suunab õpilaste riietumist. 3.Potitab öö jooksul enureesiahaiged õpilased ja vajadusel korraldab voodipesu vahetuse.4.Tagab voodite ja ruumide hügieeninõuetele vastavuse.5.Teeb sissekanded kasvatustööpäevikusse.6.Laste haigestumise või õnnetusjuhtumi korral kutsub välja kiirabi.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete ro...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kohtlemismudeli alusel kõrge ja väga kõrge kohtlemisvajadusega kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1315-1450 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: • laitmatut tausta• kriminaalhooldusametniku tööstaai koos katseaja eduka läbimisega vähemalt 8 kuud kolme aasta jooksul• akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenust...

 • Company Digiruum OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Seoses Huvikooli laienemisega võtame tööle uusi juhendajaid. Juhendada ja organiseerida robootika huvikooli tunde. Tutvustada lastele, vanuses 5-10 aastat, robootika ja programmeerimise põhitõdesi ning erinevaid haridusroboteid. Innustada lapsi robootikaga tegelemisest rõõmu tundma.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd graafiku alusel. Väljaõpet kohapeal.Häid töötingimusi, eneseteostamise võimalusi, koolitusi, motiveerivat töötasu, ühisüritusi, sporditoetust.Muud nõuded: Väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus. Huvi digitehnoloogija ja robootika vastu.Kasuks tuleb varasem kogemus pedagoogilise töö (õpetamine, juhendamine) vallas. Valmisolek liikuvaks tööksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.25...

 • Company Vara Põhikool in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine. Toitlustusega seotud dokumentatsiooni korrashoid. Maitsva koolitoidu valmistamine.Omalt poolt pakume: Arendavat, pingelist, huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Huvikool Tabasalu Ujumisklubi otsib olemasolevatele treeneritele lisaks juurde toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele ja noortele läbi ujumistreeninguid Tallinnas.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Vajalik on kehakultuurialane haridus, ujumistreeneri kutse, läbitud vastavad koolitused või töökogemus ujumistreenerina. Täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Igapäevaselt tegeleb juristi assistent erinevatele päringutele (kohtutäiturid, notarid jne) vastamisega, nõudeavalduste ja tsiviilhagide koostamisega ning erinevate ametkondadega suhtlemisega. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi ettevõtte siseselt, kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda, vahvat kollektiivi ja konkurentsivõimelist töötasu. Meeldivaks boonuseks on tasuta puuviljad kontoris. Katseaja edukal läbimisel lisanduvad igakuiselt tulemustasu ja sporditoetus.Muud nõuded: TF Banki halduri assistendiks sobib särasilmne ja ambitsioonikas meeskonnamängija, kes hindab täpsust ja korrektsust. Edukas kandidaat omab varasemat kogemust antud valdkonnas. Vajalik on iseseisvus, täpsus ja initsiatiivikusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts Kuma in Vara
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Kaupade müümine, tellimuste vastuvõtmine, fotolaborist piltide väljaprintimine, pilditöötlus, pildistamine fotostuudios ja välitöödel (koolid, lasteaiad,lõpupeod, sünnipäevad jm üritused)Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööalast väljaõpetMuud nõuded: Kandidaadilt ootame autosõiduoskust, kohusetundlikkust, iseseisvust, väga head suhtlemis -ja eneseväljendusoskust Valmisolekut pildistamispäevadel koolides ja lasteaedades alustada tööpäeva hommikul vara ning ürituste pildistamist õhtusel ajal.Kasuks tuleb eelnev pildistamiskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jaama Kohvik OÜ in Koogi
  28.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Ettevõtte sööklasTööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega vajame kokka. Sinu tööks on ettevalmistuste tegemine, toidu valmistamine, serveerimine, kauba tellimine, nädalamenüüde koostamine. Köögi ja oma töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, tasuta lõunasööki, erialast täiendkoolitust ja arenemisvõimalust.Muud nõuded: Eeldame, et omad erialast haridust ja/või töökogemust, oled töökas ja kohusetundlik, pead lugu kvaliteetsest söögist, oled huvitatud kokakunstist ja valmis pingutama ühise eesmärgi nimelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Albatros Textile OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Klientide teenindamine, hinnapakkumiste koostamine, projektide juhtimine, koostöö projekti osalejatega, töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Kohv, telefon ja auto firma poolt;sõbralik ja abivalmis töökollektiivMuud nõuded: Stiili tunnetus ja erialane haridus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SAMAARIA EESTI MISJON in Ivaste
  28.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Toetab, abistab, juhendab hooldekodu elanikke elamistoimingutes ja osaleb kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisel hooldekodus Tööülesanded: Abistab hoolealuseid elamistoimingutes ja viib läbi hooldusplaani kohased hooldustegevused. Elamistoiminguteks on: turvalise keskkonna säilitamine, suhtlemine, hingamine, söömine ja joomine, eritamine, isiklik puhtus ja riietumine, kehatemperatuuri kontroll, füüsiline aktiivsus, töötamine ja mängimine, seksuaalsuse väljendamine, magamine, suremine.Juhendab hoolealuseid elamistoimingutes, lähtudes igaühe seisundist (füüsilistest, psüühilistest ja sotsiaalsetest vajadustest) ning meeskonnasisestest kokkulepetest. Hooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks osaleb tegevustes, millest sõltub hoolealuse heaolu, kuid mis ei ole otseselt hooldusplaanis kirjeldatud – s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social, cultural and related associate professionals Edit filters