Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

14 Jobs found for Legal, social and cultural professionals in Estonia

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Digiruum OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 31.07.2020

  Tööülesanded: Seoses Huvikooli laienemisega võtame tööle uusi juhendajaid. Juhendada ja organiseerida robootika huvikooli tunde. Tutvustada lastele, vanuses 5-10 aastat, robootika ja programmeerimise põhitõdesi ning erinevaid haridusroboteid. Innustada lapsi robootikaga tegelemisest rõõmu tundma.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd graafiku alusel. Väljaõpet kohapeal.Häid töötingimusi, eneseteostamise võimalusi, koolitusi, motiveerivat töötasu, ühisüritusi, sporditoetust.Muud nõuded: Väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, vastutustunne, korrektsus ja täpsus. Huvi digitehnoloogija ja robootika vastu.Kasuks tuleb varasem kogemus pedagoogilise töö (õpetamine, juhendamine) vallas. Valmisolek liikuvaks tööksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.25...

 • Company Vara Põhikool in Other
  29.07.2020 Updated on: 31.07.2020

  Tööülesanded: Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine. Toitlustusega seotud dokumentatsiooni korrashoid. Maitsva koolitoidu valmistamine.Omalt poolt pakume: Arendavat, pingelist, huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Laste Hoolekande Asutus Lootus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Sotsiaaltöötaja teostab kasvatuslikku ja hariduslikku tööd tagamaks kasvandike igakülgset arengut ning valmistades neid ette iseseisvaks eluks. Jälgib laste koolikohustuse täitmist. Teeb igakülgset koostööd kasvandike koolide ja teiste haridusasutuste personaliga, (sh. huvikoolid, spordiringid jne) tagamaks kasvandike jõudsa ja positiivse arengu nende hariduskäigul. Koostab asutuse laste kohta käivad avaldused, iseloomustused, teabenõuded, tegeleb märgukirjade lahendamisega tema pädevusse kuuluvates küsimustes jne. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Enesetäiendamisvõimalusi. Motiveerivat töötasu. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Huvikool Tabasalu Ujumisklubi otsib olemasolevatele treeneritele lisaks juurde toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele ja noortele läbi ujumistreeninguid Tallinnas.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Vajalik on kehakultuurialane haridus, ujumistreeneri kutse, läbitud vastavad koolitused või töökogemus ujumistreenerina. Täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Töö toimub laste, noorukite ja täiskasvanutega.Omalt poolt pakume: Meie meeskond•väärtustab Sinu kutsealast arengut•julgustab omandama uusi teadmisi•pakub paindlikku tööaega•pakub lisapuhkust 5 kalendripäevaMuud nõuded: Kandideeri, kui Sul on kliinilise psühholoogi kutse või see on omandamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Igapäevaselt tegeleb juristi assistent erinevatele päringutele (kohtutäiturid, notarid jne) vastamisega, nõudeavalduste ja tsiviilhagide koostamisega ning erinevate ametkondadega suhtlemisega. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi ettevõtte siseselt, kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda, vahvat kollektiivi ja konkurentsivõimelist töötasu. Meeldivaks boonuseks on tasuta puuviljad kontoris. Katseaja edukal läbimisel lisanduvad igakuiselt tulemustasu ja sporditoetus.Muud nõuded: TF Banki halduri assistendiks sobib särasilmne ja ambitsioonikas meeskonnamängija, kes hindab täpsust ja korrektsust. Edukas kandidaat omab varasemat kogemust antud valdkonnas. Vajalik on iseseisvus, täpsus ja initsiatiivikusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts Kuma in Vara
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Kaupade müümine, tellimuste vastuvõtmine, fotolaborist piltide väljaprintimine, pilditöötlus, pildistamine fotostuudios ja välitöödel (koolid, lasteaiad,lõpupeod, sünnipäevad jm üritused)Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööalast väljaõpetMuud nõuded: Kandidaadilt ootame autosõiduoskust, kohusetundlikkust, iseseisvust, väga head suhtlemis -ja eneseväljendusoskust Valmisolekut pildistamispäevadel koolides ja lasteaedades alustada tööpäeva hommikul vara ning ürituste pildistamist õhtusel ajal.Kasuks tuleb eelnev pildistamiskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1500 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usal...

 • Company Jaama Kohvik OÜ in Koogi
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Ettevõtte sööklasTööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega vajame kokka. Sinu tööks on ettevalmistuste tegemine, toidu valmistamine, serveerimine, kauba tellimine, nädalamenüüde koostamine. Köögi ja oma töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, tasuta lõunasööki, erialast täiendkoolitust ja arenemisvõimalust.Muud nõuded: Eeldame, et omad erialast haridust ja/või töökogemust, oled töökas ja kohusetundlik, pead lugu kvaliteetsest söögist, oled huvitatud kokakunstist ja valmis pingutama ühise eesmärgi nimelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Albatros Textile OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Klientide teenindamine, hinnapakkumiste koostamine, projektide juhtimine, koostöö projekti osalejatega, töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Kohv, telefon ja auto firma poolt;sõbralik ja abivalmis töökollektiivMuud nõuded: Stiili tunnetus ja erialane haridus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  28.07.2020 Updated on: 31.07.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;perede nõustamine ja teenustele suunamine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanematevahelistes vaidlustes.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SAMAARIA EESTI MISJON in Ivaste
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Toetada, abistada, juhendada hooldekodu elanikke elamistoimingutes ja osaleda kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisel hooldekodus Tööülesanded: Abistab hoolealuseid elamistoimingutes ja viib läbi hooldusplaani kohased hooldustegevused. Elamistoiminguteks on: turvalise keskkonna säilitamine, suhtlemine, hingamine, söömine ja joomine, eritamine, isiklik puhtus ja riietumine, kehatemperatuuri kontroll, füüsiline aktiivsus, töötamine ja mängimine, seksuaalsuse väljendamine, magamine, suremine.Juhendab hoolealuseid elamistoimingutes, lähtudes igaühe seisundist (füüsilistest, psüühilistest ja sotsiaalsetest vajadustest) ning meeskonnasisestest kokkulepetest. Hooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks osaleb tegevustes, millest sõltub hoolealuse heaolu, kuid mis ei ole otseselt hooldusplaanis kirjeldatud...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja nõustab tööotsingul inimesi, kelle tööle saamine on raskendatud. Ta aitab selgitada välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning püstitada kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke. Juhtumikorraldaja hindab teenuste vajadust ning tagab kliendile vajaliku abi osutamise, suhtleb aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teeb koostööd erinevate sidusgruppidega.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Muud nõuded: Oo...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Selleks selgitab ta välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke, koostab koostöös kliendiga individuaalse tööotsimise kava.Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise. Kliendi toetamiseks teeb juhtumikorraldaja aktiivset koostööd võrgustikupartnerite ja lähivõrgustikuga.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogra...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters