Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

41 Jobs found for Legal, social and cultural professionals in Estonia

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company Sihtasutus Saaremaa Muuseum in Läste
  23.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  osaline tööaeg - 0,5 kohagaTööülesanded: SA Saaremaa Muuseum otsib Mihkli talumuuseumisse töökat ja südamlikku KÜLASTUSJUHTI, kes suudab ammused ajad, talurahva kombed ja igapäeva toimetamised külastajate südametesse poetada.PEAMISED TÖÖÜLESANDED•Külastajate kvaliteetne teenindamine ja kogu talukompleksi tutvustamine;•haridusprogrammide korraldamine koostöös juhatajaga;•sündmuste/näituste korraldamisel abistamine;•ekspositsiooniruumide üldise korrashoiu ja turvalisuse jälgimine, vajadusel korrastamine;•vastavalt vajadusel abistamine kõigis majapidamistöödes.Omalt poolt pakume: •põnevaid väljakutseid ja rutiinivaba tööd;•eneseteostamise võimalust;•stabiilset töötasu;•paindlikku tööaega madalhooajal;•ametiriietust;•koolitustel osalemise võimalusi;•toetavat kollektiivi;•tasuta külastust teist...

 • Company Türi Vallavalitsus in Türi
  23.01.2020 Updated on: 24.01.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialist on ametnik, kelle töö põhieesmärgiks on laste õiguste kaitsmine, laste hoolekande ja sotsiaaltoetuste ning -teenuste korraldamine Türi vallas.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, vajadusel täiendkoolitust, väljakutseterohket ja põnevat tööd.Muud nõuded: Kandidaadil peab olema erialane kõrgharidus ning suutma täita teenistusülesandeid vastavalt tippspetsialisti teenistusgrupile omase otsustuspädevuse, vastutuse ja nõuetekohasusega; peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid, peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus in Läste
  23.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Otsime psühholoogi, kes teeks vastuvõtte Kuressaares ja konsulteeriks abivajajaid üle Saaremaa! Tööülesanded: - Haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. - Laste arengut mõjutavate tegurite hindamine, sekkumiste kavandamine ja juhtimine. - Töötamine koostöövõrgustikus koos teiste erialade spetsialistidega. - Psühholoogiaalaste koolituste korraldamine ja erialastes uurimusprojektides osalemine. Omalt poolt pakume: - Rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda. - Võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse arendamisel. - Konkurentsivõimelist töötasu, sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust. - Täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist. - Võimalust juhendada nooremaid kolleege ja praktikante. Muud nõuded: K...

 • Company Alardi Mööbel OÜ in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Kujundaja-müügikonsultant mööblisalongisTööülesanded: Otsime oma mööblisalongi Tallinnas (eritellimusmööbli valmistamine) müügikonsultanti-kujundajat, kes tunneb huvi disaini vastu, kes tuleb tööle säravate silmadega ja kes ei karda töötada nõudliku tellijaga.Tööülesanded:• Klientide nõustamine ja teenindamine meie salongis• Klientidele hinnapakkumiste koostamine• Klientidele mööbli projektide koostamine tellimuste kinnitustel• Tellimuste koostamine ja edastamine tarnijatele• Uute ja olemasolevate kliendisuhete hoidmine ja loomineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindlat sissetulekut • Töötulemusest motivatsioontasu• Mitmekesist, huvitavat, uute väljakutsetega ja suhtlemisrikast tööd• Kaasaegset töökeskonda• Sõbraliku ja toetavat kollektiiviMuud nõuded: • Hea arvuti kasutamise oskus (MS ...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Juhtumikorraldaja II nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. Juhtumikorraldaja selgitab välja, mis takistab või soodustab töö leidmist, aitab püstitada töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke ning korraldab vestlusi töövõime hindamise taotluse täitmiseks. Juhtumikorraldaja hindab kliendi teenuste vajadust ning tagab vajaliku abi osutamise, selleks suhtleb ta aktiivselt kliendi tugivõrgustikuga ning teeb koostööd sidusgruppidega. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogra...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Põhiülesandeks on kriminaalhooldusaluste kontrollnõuete täitmise kontroll, väärteoasjades asenduskaristusena üldkasuliku töö korraldamine ja erialast kvalifikatsiooni mittenõudvad tööd kriminaalhoolduses.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 900 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva puhkust• haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eestMuud nõuded: SOBIVALT KANDIDAADILT EELDAME• vähemalt keskharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel• ausust ja laitmatut tausta• head pingetaluvust ja suhtlemisoskust• B-kategooria juhilube ning igapäevast sõidukogemust• arvuti kasutamise oskust ja valmisolekut kaasaegsete digilahenduste kasutamiseksKASUKS TULEB:• eelnev töökogemus riigistruktu...

 • Company Mariinefoto OÜ in Õle
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  LaevalTööülesanded: Tööülesannete hulka kuulub klientide ja ürituste pildistamine merereisi ajal ning fotode töötlus ja müük, lisaks fotomeenete valmistamine ning pakendamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet tööandja poolt; huvitavat tööd; väljakutseid täis tööpäevi; sõbralikku ja rahvusvahelist kollektiivi; töötasu alates 800 eurot (bruto 16 tööpäeva eest); müügiboonuseid; sõidukompensatsiooni tööle ja koju sõiduks; tasuta majutust ja toitlustust; erinevaid reisisoodustusi.Muud nõuded: Suhtlemisoskus ja julgus; rõõmsameelsus; reisihuvi; rutiinitaluvus; vanus vähemalt 18 a; huvi fotograafia vastu; elementaarne arvutioskus; vastupidavus merehaigusele. Eelnev kogemus ei ole vajalikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  22.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1200 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsioon...

 • Company Jõelähtme Vallavalitsus in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti põhilisteks ametiülesanneteks on1) lapsevanemate nõustamine, vajadusel abivajajate probleemide lahendamine;2) lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;3) lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;4) andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR;5) eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine, s.h lastekaitsealaste kohtudokumentide ettevalmistamine ja arvamuste esitamine ning eestkosteasutuse esindamine kohtus;6) oma töövaldkonda puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;7) lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähenda...

 • Company Eesti Rahva Muuseum in Uhe
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Lugejateenindus, päringutele vastamine; raamatufondi korrashoid; raamatukogu teavikute kirjeldamine ja raamatukogunduslik töötlemine; bibliografeerimine; raamatukogu komplekteerimine.Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi perspektiivses töö- ja kultuurikeskkonnas; erialast enesetäiendamist vastavalt muuseumi võimalustele; sõbralikku kollektiivi; 38 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Kandideerimise eelduseks on: kõrgharidus; vastutustundlikkus, analüüsi- ja otsustusvõime, rutiinitaluvus; iseseisva ja meeskonnatöö oskus; arvutioskus (teksti ja tabelitöötlus); vähemalt ühe võõrkeele oskus.Kasuks tuleb: varasem töökogemus raamatukogus; integreeritud raamatukogusüsteemi Sierra kasutuskogemus; rahvusvaheliste kirjestandardite ja kataloogimisreeglite tun...

 • Company Loksa Linnavalitsus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Loksa linnavalitsus pakub tööd lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistileTööülesanded: Ametniku tööülesanneteks on: jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Loksa linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Loksa linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve; sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.Spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks elanik...

 • Company ABSTRA MTÜ in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  kliiniline psühholoog või psühhoterapeutTööülesanded: - kuriteo ohvrite nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks;- isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine; - isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks; Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, korralikku palka, koolitusvõimalusi ja erinevaid arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Psühholoogilise abi osutaja peab olema Terviseametis tervishoiutöötajana või kutseregistris kliinilise psühholoogina või koolipsühholoogina registreeritud isik või psühhoterapeut Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Häädemeeste Eakate Kodu in Kõdu
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Peagi avatavasse Eakate Kodu juurdeehituse uues osasTööülesanded: Hooldusjuhi põhitööülesanneteks on Eakate Kodus hooldustöötajate töö koordineerimine, juhendamine, kvaliteedi tagamine. Hooldusplaanide koostamine.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda, püsivat tööd. Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Teenuse
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõusatmine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega;huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saku Vallavalitsus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Laste ja perede nõustamine;lastega seotud vaidluste lahendamine;riskiperedele ning abivajavatele ja hädaohus olevatele lastele abi ja teenuste korraldamine;juhtumite dokumenteerimine ning menetlemine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris;alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine;osalemine valdkonnaga seotud projektide väljatöötamises ja rakendamises;valdkonna statistiliste andmete kogumine.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja vastutusrikast tööd,ametialase täiendkoolituse võimalusi,väga toetavat kollektiivi,puhkust 35 päeva ja väga paindlikku puhkuse kasutamise võimalust,nõutavast paremaid sotsiaalseid garantiisid.Muud nõuded: Täiendavalt eeldame, et kandidaat: orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oska...

 • Company Harju Maakohus in Other
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine;kohtuistungite protokollimine;menetlusosalistega suhtlemine;kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd ning erialaseid koolitusi; võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega;uut ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrghariduse omandamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mustamäe Päevakeskus in Läste
  19.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Laste, perede, töötajate nõustamine, tegevus lastega.Omalt poolt pakume: Kindel töötasu, puhkus 35 päeva.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Narva
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Tööülesanded: Oma igapäevatöös nõustad ja juhendad nii inimest õige teenuseni jõudmisel kui ka teenusepakkujat teenuse osutamisel. Teed koostöös inimesega kindlaks sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse vajaduse, jõuad kaalutletud otsuseni ning selgitad seda lihtsas ja selges keeles inimesele.Omalt poolt pakume: Sinu tulevane töökoht asub kas Jõhvis või Narvas, töö piirkonnaks on Ida- Virumaa. Meie organisatsioonikultuuri iseloomustab kaasaegne paindlik töökorraldus. Pakume 35 kalendripäeva puhkust, kolme tervisepäeva, tasustatud 2. ja 3. päeva haigushüvitist ja teisi suure orga¬nisatsiooni hüvesid ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja varasem t...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Tallinn
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Tööülesanded: Oma igapäevatöös nõustad ja juhendad nii inimest õige teenuseni jõudmisel kui ka teenusepakkujat teenuse osutamisel. Teed koostöös inimesega kindlaks sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse vajaduse, jõuad kaalutletud otsuseni ning selgitad seda lihtsas ja selges keeles inimesele.Omalt poolt pakume: Sinu tulevane töökoht asub Tallinnas, töö piirkonnaks on Harjumaa. Meie organisatsioonikultuuri iseloomustab kaasaegne paindlik töökorraldus. Pakume 35 kalendripäeva puhkust, kolme tervisepäeva, tasustatud 2. ja 3. päeva haigushüvitist ja teisi suure orga¬nisatsiooni hüvesid ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on kõrgharidus (sotsiaaltöö, psühholoogia, eripedagoogika, logopeedia, tegevusteraapia, arstiteadus) ja varasem töökogemus rehabi...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in Other
  16.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on elanike seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu.Tööülesanneteks on sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, võimalust eneseteostuseks, sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus. V...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Uhe
  16.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Tööülesanded: Põhja-Tallinna piirkonna lastega perede nõustamine nende õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest, abi osutamine konkreetsete probleemide lahendamisel; vanemliku hoolitsuseta ja väärkoheldud lastele abimeetmete korraldamine oma ametikoha volituste piires; alaealisi puudutavates tsiviilasjades kohtule arvamuse andmine, vajadusel lapse eraldamine perekonnast, eestkoste seadmise ja hooldusõiguse piiramise algatamine kohtus.Omalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja toetavat kollektiivi.•Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.•Puhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1500 eurot (bruto)Muud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus.Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.Eesti keele oskus ...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Raeküla
  16.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Mai ja Raeküla piirkonna sotsiaalset abi vajavatele isikutele ja peredele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas; avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi.Muud nõuded: Nõudmised kandidaadile:kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane; väga hea suhtlemis-, väljendusoskus, iseseisvus, täpsus ja kohusetunne;väga hea pingetaluvus, algatus-,otsustus- ja vastutusvõime;hea arvutioskus. Kasuks tuleb: varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/ või avalikus teeni...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  ehitusosakonna koosseisusTööülesanded: •sundvalduse seadmise taotluste lahendamine•ehituslubade ja -teatiste ning kasutuslubade ja -teatiste menetlemisega seotud haldusaktide eelnõude ettevalmistamine ja õiguspärasuse tagamine•kirjadele, avaldustele, kaebustele, järelpärimistele jms vastuste ja algatuskirjade koostamineOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vastutusrikast tööd•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi•toetavat ja sõbralikku meeskonda •kaasaegset töökeskkonda•töökohta südalinnas•põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Teadmised haldusmenetlusest;oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses, planeerimis- ja ehitusalast...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in Tabasalu
  15.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Tööülesanded: Tabasalu ujumisklubi otsib juurde alates märtsist toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse;täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rae Noortekeskus in Peetri
  15.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Peetri NoortekeskusTööülesanded: 1. Noorte vaba aja sisukas korraldamine2. Noorte arengu toetamine3. Projektide algatamine ja läbiviimine4. Kultuuri edendamine ja läbiviimine5. Noortekeskuse allüksuse igapäevase tegevuse juhtimineOmalt poolt pakume: Nooruslikku ja toetavat meeskonda, meeleolukaid ühisüritusi, paindlikku töögraafikut, Muud nõuded: Noortemeelne, hea suhtleja, meeskonnamängija, kasuks tuleb noorsootöö erialane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Pärnu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda ning esindada seadustest tulenevalt Pärnu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd; eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas; avaliku teenistuse seadusega ettenähtud soodustusi.Muud nõuded: Kõrgharidus (sotsiaaltöö alane); väga hea suhtlemis-, väljendusoskus; algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus; väga hea pingetaluvus; täpsus ja kohusetunne; hea arvutioskus.Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses Kodus töötamise võimalus: ...

 • Company Maardu Linnavalitsus in Läste
  12.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Laste õiguste ja huvide kaitsmine;Perede nõustamine, teenustele suunamine ja kodukülastuste läbiviimine;Hädaohus ja abi vajavate laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine ning vajaliku abi korraldamine;Vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;Arvamuste ja avalduste esitamine kohtule ja linnavalitsuse esindamine kohtus.Omalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseks;vaheldusrikast tööd;35 kalendripäeva põhipuhkust;sõbralikku ja toetavat meeskonda;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovitavalt lastekaitsele spetsialiseerumisega);tööks vajalike õigusaktide tundmine ja nende kasutamise oskus;heal tasemel eesti ja vene keele valdamineametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;hea suhtlemis-, ene...

 • Company Viru Maakohus in Rakvere
  12.01.2020 Updated on: 21.01.2020

  Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja võtab tööle tõlgiTööülesanded: Suuline tõlge kohtuistungitel eesti keelest vene keelde ja vastupidi Kohtulahendite ja muude kohtudokumentide kirjalik tõlge.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda ja meeskonna tuge. Toetame Sinu enesetäiendamise võimalusi Töötasu peale katseaega 1100 eurot Paindliku töökorralduse, 35 päeva puhkust aastas ja tervise edendamiseks 3 tervisepäevaSoodsaid sportimisvõimalusi Virumaa spordiklubides.Muud nõuded: Vähemalt keskharidus Eesti ja vene keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas Arvuti kasutamise oskus Oskus edukalt töötada pingeolukorras.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:- nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;- abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;- leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);- täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;- aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;- teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.Omalt poo...

 • Company Prokuratuur in Viru
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduskohtTööülesanded: dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine;prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel;kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine;kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine;õiguslikes küsimustes Viru Ringkonnaprokuratuuri seisukohtade ja arvamuste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel)•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning kesktasemel vene keelt; kasuks tuleb inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpn...

 • Company Prokuratuur in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Dokumentide ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine; prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel; kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine; kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja vastutusrikast tööd; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:•Sul on juriidiline kõrgharidus;•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt; kesktasemel vene ja inglise keele oskus;•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev;•oled hea suhtleja ja oskad ennast hästi väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikultKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Prokuratuur in Viru
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: dokumentide (sh menetlusdokumentide) ettevalmistamine ja nõuetekohane vormistamine;prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel;kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine;kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine;õiguslikes küsimustes Viru Ringkonnaprokuratuuri seisukohtade ja arvamuste ettevalmistamineOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja vastutusrikast tööd; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on juriidiline kõrgharidus (võib olla omandamisel)•Sa valdad kõrgtasemel eesti keelt ning kesktasemel vene keelt; kasuks tuleb inglise keele oskus•Sul on hea analüüsivõime, oled oma tegemistes kohuse- ja vastutustundlik, täpne, iseseisev•Oled hea suhtleja ja oskad ennast...

 • Company Mamta Catering OÜ in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köökTööülesanded: Hiina, Tai ja India toitude valmistamine.Omalt poolt pakume: Head palka ja stabiilset töödMuud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus, varasem töökogemus Hiina, Tai ja India toitude valmistamises, meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus, kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kiigemetsa Kool in Other
  11.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Tööülesanded: Pühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Omalt poolt pakume: Eneseteostamise võimalust.Toredat ja toetavat töökollektiivi.Võimalust töötada lisaks ka rehabilitatsiooni teenust osutavas meeskonnas.Muud nõuded: Haridustase: ootame kandideerima ka bakalaureusekraadi omavat ja hetkel magistriõppes õppiva tudengitKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Asian Food OÜ in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köögisTööülesanded: Hiina, India ja Tai toitude valmistamine, kogu köögi töö organiseerimine, menüü koostamineOmalt poolt pakume: head palkaMuud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus, varasem töökogemus Aasia toitude valmistamises, meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus, kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hõbe Taldrik OÜ in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Aasia köökTööülesanded: Hiina, India ja Tai toitude valmistamine; kogu köögi töö organiseerimine; menüü koostamine.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, head palka.Muud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus; India, Hiina ja Tai toitude valmistamise oskus; meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus; kohusetundlikkus; ausus; professionaalsus; kõrge pingetaluvus; paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ McKenzie Invest in Koogi
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: India, hiina ja tai toitude valmistamine, kogu köögi töö organiseerimine, menüü koostamine.Omalt poolt pakume: Head palka; tööd graafiku järgi.Muud nõuded: Vajalik erialane ettevalmistus; india, hiina ja tai toitude valmistamise oskus; meeskonnatööle orienteeritus ja lojaalsus; kohusetundlikkus, ausus, professionaalsus, kõrge pingetaluvus, paindlikkus tööülesannete täitmiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  alaline ametikohtTööülesanded: Kohtujuristi peamisteks teenistusülesanneteks on kohtuasja lahendamist ettevalmistavate toimingute tegemine ja iseseisev menetlemine kohtumenetluse seaduses ettenähtud ulatusesOmalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Kandideerimise eelduseks on õiguse suunal omandatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ametisse asumise ajal, eesti keele valdamine keeleseaduses sätestatud C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning kõrged kõlbelised omadused. Lisaks ootame kandidaadilt väga häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, iseseisvust, vastutustunnet, arvuti kasutamise oskust, korrektsust ja täpsust. Kasuks t...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in Other
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  1 ajutine koht lapsehoolduspuhkusel olija asendamiseksTööülesanded: Kohtujuristi peamisteks teenistusülesanneteks on kohtuasja lahendamist ettevalmistavate toimingute tegemine ja iseseisev menetlemine kohtumenetluse seaduses ettenähtud ulatusesOmalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, konkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Kandideerimise eelduseks on õiguse suunal omandatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ametisse asumise ajal, eesti keele valdamine keeleseaduses sätestatud C1 tasemel või sellele vastaval tasemel ning kõrged kõlbelised omadused. Lisaks ootame kandidaadilt väga häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, iseseisvust, vastutustunnet, arvuti kasutamise osk...

 • Company Tallinna Vangla in Haapsalu
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Haapsalu esindus Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 1100 eurot kuus (bruto) • huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 päeva puhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, avaliku ha...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in Läste
  11.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Tööülesanded: Puudega lastega perede nõustamine ja huvide kaitsmine;puudega lastega peredele sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmine;juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;puudega laste abivajaduse ja hooldusvajaduse hindamine, tegevuskava ja hooldajatoetuse määramise otsuste koostamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;arenguvõimalusi;täiendkoolitusi;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne;hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused;kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine.Kodus töötamise ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters