Jobmonitor. Search results for Science and engineering associate professionals

19 Jobs found for Science and engineering associate professionals in Estonia

Used filters:
 • Science and engineering associate professionalsx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company Aktsiaselts Tallinna Lennujaam in Other
  07.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  tähtajatuTööülesanded: Tallinna lennujaama reisiterminali tehniliste süsteemide ja seadmete hooldus sh. lennukite maatoiteseadmed ning pagasitranspordisüsteemid, samuti elektrivarustuse -, ventilatsiooni-, jahutus- ja muud hoonetetehnosüsteemid. Jooksvate hooldustööde teostamine reisiterminali hoones.Omalt poolt pakume: Lennujaamas toimetame arenevas töökeskkonnas. Kolleegid on toetavad ja professionaalsed. Hoolime üksteisest ja oma klientidest, võtame vastutuse oma töö ja keskkonna eest.Tööl käimine on mugav, asume kesklinnale lähedal ja ka auto saad parkida tasuta.Oleme Sulle loonud soodsad võimalused ja suure valiku viise veeta oma vaba aega tervislikult ningsportlikult. Võimaldame töötajatele spordi - ja terviseedendamise teenuste kasutamist väga soodsateltingimustel ning 7 päeva tasus...

 • Company Osaühing Saaremaa Lihatööstus in Saaremaa
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Saaremaa Lihatööstus võtab tööle puhastusteeninduse meistri, kes organiseerib ja kontrollib tootmis- ja olmeruumide puhastusteenindajate tööd. Omalt poolt pakume: Määramata tähtajaga töösuhet stabiilses ettevõttes, oma töötaja soodustusi, ühisüritusi.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on kohusetundlik, hea pingetaluvusega, töökas, puhtust ja korda armastav ning distsiplineeritudKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Jäätmekeskus in Rahumäe
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Rahumäe jäätmejaamTööülesanded: Jäätmejaama operaatori abiline peab: - juhendama elanikke jäätmejaama toodavate jäätmete üleandmisel; - vajadusel jäätmete ümberpaigutamine; - järgima jäätmejaama töös keskkonnaohutuse nõudeid; - tagama igapäevaselt jäätmejaama territooriumi heakorra.Omalt poolt pakume: Hooajale vastavaid tööriideid ja -vahendeid;väljaõpet;paindlikku graafikut.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Barona Eesti OÜ in Other
  05.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  tööstuse seadmeteleTööülesanded: Mehhatrooniku tööülesanneteks on Tallinnas asuva toiduainetetööstuse seadmete igapäevased korrashoiu-, hoolduse-, parandus-, remondi- ja paigaldustööd. Mehhatroonik teeb igapäevast hooldust tööstusseadmetele kui seadmetes tekivad rikked, tuvastab kiiresti rikke, koostab operatiivse tegevusplaani, leiab laost või tellib koos töödejuhatajaga vajalikud uued seadmed, jooksvad materjalid ning kõrvaldab rikke. Lisaks analüüsib põhjuseid, suuremate rikete korral informeerib koheselt otsest juhti. Mehhatroonik paigaldab ja seadistab uusi seadmeid/masinaid kui klient uuendab oma tootmisseadmeid. Oma töös peab mehhatroonik teadma ja järgima ohutuseeskirju. Töid tuleb teostada vastavalt EVS-le, elektripaigaldiste käidu eeskirjadele, ohutusjuhenditele ja muude kehtiva...

 • Company Osaühing Agorek in Other
  04.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Suhtlemine klientidega, alltöövõtjatega, projekteerijate ja tarnijatega, ehitustööde planeerimine ja koordineerimine, eelarve koostamine ja selle täitmise kontroll, ehitusgraafikute koostamine ja selle täitmise kontroll, objektide kvaliteetse ja tähtaegse valmimise eest vastutamine, ehitusdokumentatsiooni nõuetekohane vormistamine, hinnapäringute võtmine ja analüüs, ehitusmaterjalidega varustamine. Ehitusobjektid on üle Eesti.Omalt poolt pakume: Püsivat töösuhet arenevas ettevõttes, sõbralikku meeskonda ja häid töötingimusi, tööpanusele ja kogemusele vastavat tasu, erialast täiendkoolitustMuud nõuded: Stressitaluvus, hea suhtlemis- ja organiseerimisvõime, iseseisvus tööülesannete täitmisel, projektide lugemisoskus, arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, AutoCad), valmisolek tö...

 • Company ARC SMR OÜ in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Ship enigneer, ship repair engineerWork tasks: Ship machinery repairs, pumps, coolers, main and auxiliary engines. Our repairs manager will train new employees.We offer: - Flexible schedule- Training- Possibility for free of charge accomodation!Other requirements: Suitable candidate can evaluate service jobs like:- maintain ship machinery;- repair of pumps;- repair of aux. and main engines;- maintain of coolersOption to work from home: No...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  järelevalve osakonna koosseisusTööülesanded: • Ehitustööde kontrollialane tegevus;• ehitiste kasutamise ja korrashoiu kontrollimine;• ehitusalaste nõuete rikkumise korral haldusmenetluste läbiviimine;• töö ehitisregistriga;• avaldustele ja kaebustele vastuskirjade koostamine.Omalt poolt pakume: • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd;• arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;• toetavat ja sõbralikku meeskonda;• kaasaegset töökeskkonda;• töökohta südalinnas;• põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.Kasuks tuleb haldusmenetlusega seonduv töökogemus ning riiklike ja Tallinna õigusaktide tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company RPE Liikluskorraldus OÜ in Other
  03.08.2020 Updated on: 07.08.2020

  Tööülesanded: Liiklusskeemide koostamine kooskõlas seaduses sätestatule ja vastvalt kliendi vajadustele Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu.Uued ja huvitavad väljakutsed.Muud nõuded: - väga heal tasemel AutoCAD-i või SketchUp-i kasutaja- kohusetundlikkus ja täpsus- hea loogiline mõtlemine- iseseisv tegutsemisvõime ja töötahe- eesti keele oskus- hea pingetaluvusKandideerimisel on eeliseks: eelnev töökogemus liikluskorralduse ja/või teedeehituse valdkonnasKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Analüüside teostamine. Analüüsimetoodika väljatöötamine, kohandamine, täiustamine, valideerimine. Kvaliteedialase dokumentatsiooni koostamises osalemine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja pingelist tööd peamiselt ekspordile suunatud ettevõttes. Töövaldkonda hästi tundvaid sõbralikke ja toetavaid kolleege.Muud nõuded: Iseseisev mõtlemisvõime. Soovitavalt töökogemus keemilise analüüsi valdkonnas ja gaas- ja vedelikkromatograafia valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Kallaste Kalur in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Tootmistööliste juhtimine, motiveerimine, tsehhi töö organiseerimine, tootmise operatiivne planeerimine, tootmisplaani täitmine, aruandluste koostamine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada arenevas ettevõttes. Huvitavat ja väljakutseterohkett tööd sõbralikus meeskonnas. Kindlat töötasu. Võimaldame majutust.Muud nõuded: Täpsus, korrektsus, inimeste juhtimise ja ajaplaneerimise oskus;soovitav töökogemus tootmisvaldkonnas inimeste juhtimise, motiveerimise ja tööde organiseerimise osas; eeliseks on töökogemus toiduainete/kalatööstuse valdkonnas;kasuks tuleb B kat juhiloa olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aTalent Recruiting OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Meie klient on ElectromatixTööülesanded: Tööstuslike masinate ehitamine, programmeerimine ning testimiste läbiviimine. Skeemide mõistmine ja joonestamine Masinate remonditööde ja hoolduste teostamine (sh avariiremontidele reageerimine)Koostöö kolleegide, klientide ning alltöövõtjatega. Kliendiobjektidel käimine (valmisolek Eestis sisesteks lähetusteks). Omalt poolt pakume: Uusi valdkondlikke teadmisi ning põnevaid tööprojekte.Vaheldusrikas ning liikuv töö.Paindlik tööaeg.Täiendkoolitused Töösõitude kompensatsioon.Motiveeriv ja konkurentsivõimeline töötasu. Muud nõuded: Eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas. Kasuks tuleb varasem kokkupuude kas automaatikaga või mehhatroonikagaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company TEXAS Service OÜ in Other
  29.07.2020 Updated on: 04.08.2020

  Tööülesanded: Sõiduautode hooldus ja remonditööd, lisavarustuse paigaldamine.Omalt poolt pakume: Kindlat ja püsivat töökohta, tööalast täiendkoolitust, tööriided ja jalanõud ettevõtte poolt, oskustele vastav töötasu, põhipalk pluss lisatasu erioskuste eest (diagnostika, keevitamine jms), varuosad enda sõidukile ja sõiduki remont väga soodsatel tingimustel, võimalus kasutada töökoda ja seadmeid.Muud nõuded: Eelnev töökogemus, võime iseseisvalt töötada, hea tehniline taip, täpsus ja korrektsus töös, kohusetunne, lojaalsus, korrektsus, õppimis- ja arenemisvalmidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Alfacar OÜ in Aru
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: -Sõiduautode diagnostika, remondi ja hooldustööde teostamine.-Lisavarustuse paigaldamine.-Sildade reguleerimine.Omalt poolt pakume: -Põhipalk, pluss tulemustest sõltuvat tasu.-Kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid.-Huvitavat ja vaheldusrikast tööd.-Ettevõtte siseseid soodustusi.-Tööriietega varustamist.Muud nõuded: -Eelnev autoremondi alane töökogemus.-Diagnostikaseadmete kasutamise oskus.-Tehnilisest inglise keelest aru saamine.-Kohusetundlikkus ja korrektsus.-Hea pingetaluvus ja vastutustundlikus. -Eesti keele oskus suhtlustasandil.-Juhiloa olemasolu (B- kategooria).Kasuks tuleb:-tehnika alane haridus.-võõrkeelte oskus (inglise, vene ja soome).Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AKTSIASELTS NORWES METALL in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Metalltööde osakonnas (keevitamine ja koostamine)Tööülesanded: - Tootmiskoha juhtimine vastavalt tootmisjuhistele ja ohutuseeskirjadele - Tööde planeerimine, ülesannete jagamine, töö kvaliteedi kontroll.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, + tulemustasu. Töölesõiduks transporti Narvast.Muud nõuded: Tehniline kesk- või kõrgharidus; jooniste lugemise oskus ja seadmete tundmine;töökogemus metallitöötluse ettevõttes;personalijuhtimise kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SKM Haljastus OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Mänguväljakute ehitamise ja tänavakivide paigaldustööde juhtimine ning korraldamine; töö toimub üle Eesti mitmes piirkonnas.Omalt poolt pakume: Töökat ja sõbralikku kollektiivi; töötasu vastavalt oskustele ja teadmistele; väljaõppe võimalust töökohal, koolitusi.Muud nõuded: Vajalikud CE kategooria juhiload; vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Sikassaare Vanametall in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Kartongi ja kilejäätmete sorteerimine ja press masinasse asetamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi.Muud nõuded: TöötaheKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Kuzmin-AT in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Rehvide parandus ja paigaldamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, vajadusel väljaõpet.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Otrin OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Autode/masinate defekteerimine (sõiduautod, rasketehnika, ehitustehnika, mototehnika) remondivajaduse määramine, remont ja hooldus. Vajalikud teadmised diagnostikast ja elektritöödest. Kasuks tuleb CE kategooria juhiluba ja huvi metallitööde vastu.Omalt poolt pakume: Väga mitmekesine töö, konkurentsivõimeline palk, kaasaegne töökeskkond ja seadmed. Kollektiiv on noor, lisaks ettevõtte sisesed hüved ja vajadusel ametiauto.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company JSK Ida OÜ in Other
  28.07.2020 Updated on: 30.07.2020

  Tööülesanded: Ekstrudeerimisliini tõrkedeta töö tagamine,valmistoodangu kavaliteedi tagamine, vahetusete koordineerimine, personali koolitamine ja juhtimine, seadmete hooldus ja remont, varuosade ja tarvikute hankimine/tellimine, aruandluse pidamine, materjali vastuvõtt ja ära saatmine.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi, hea ja väike kollektiiv, iseseisev töö, korrektne palk, sotsiaalsed garantiid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering associate professionals Edit filters