Jobmonitor. Search results for Administrative and commercial managers

18 Jobs found

Used filters:
 • Administrative and commercial managersx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Üksuse efektiivne ja tulemuslik juhtimine. Telefonimüügi spetsialistide värbamine ja koolitamine. Kontori haldamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu. Firmasiseseid soodustusi. Mugavaid töötingimusi Tartu kesklinnas. Võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Muud nõuded: Varasem kogemus telemarketingi ja/või müügi valdkonnas. Juhtimiskogemus. Hea arvutikasutamis oskus. Isikuomadused, mis toetavad ülesannete täitmistKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Äri-Info OÜ in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  koolitustegevuse koordinaatorTööülesanded: Õppekeskuse Tallinna büroos• koolituste juhtimine;• koolitusprogrammide väljatöötamine, arendamine ning kvaliteetne elluviimine ja koordineerimine;• koolituste vajaduse analüüs, teema valimine ja lektori otsimine;• teavituse ja nõustamise koordineerimine ning korraldamine;• kliendisuhte loomine ja hoidmine;• jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine; • telefonikõnedele vastamine ja kirjavahetuse haldamine; • klientide ja külaliste vastuvõtu korraldamine; • statistikaaruannete koostamine; • büroo korrashoiu tagamine.Omalt poolt pakume: Huvitav ja arendav töö väikeses kollektiivis.Muud nõuded: Ootused kandidaadile: kreatiivsus, analüüsivõime, vastutustunne, iseseisvus, hea ja sõbralik suhtlemisoskus, internetis surfamise hea oskus.Kuna koolituste ...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Kuhu
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: SINU TÖÖKS on arendada ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnas seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuseid, kuhu kuuluvad seksuaalvägivalla kriisiabikeskused, ohvrite tugirühmad, ennetus- ja teavitustegevused ning ohvreid toetavate praktikate arendamine tervishoiusüsteemis. Vastutad heade koostöösuhete eest partneritega ning toetad teenuste kvaliteetset osutamistOmalt poolt pakume: OMALT POOLT PAKUME Sulle väga põnevat ning tähendusrikast tööd, võimalust panustada ennetusse ning vägivalla vähendamisele suunatud poliitikate rakendamisse ning professionaalset, avatud ja toetavat meeskonda. Oma töökoha saad valida meie 18 esinduse hulgast üle Eesti.Muud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA kui oled hooliva ja hinnanguvaba suhtumisega aktiivne inimene, sul on head kaasamis- ja plane...

 • Company ExpertAudit Osaühing in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Raamatupidamise osakonna töö korraldamine ja organiseerimine, üksikasjalikum tööülesannete kirjeldus tööpakkumise venekeelses tõlkes.Raamatupidamisteenust osutatakse põhiliselt venemaa ettevõtetele.Omalt poolt pakume: Viiepäevane töönädal.Muud nõuded: Kogemused ja teadmised töötajate juhtimisel, raamatupidamises.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company DEPO DIY EE OÜ in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Müügiprotsessi haldamine ja korraldamine kaupluses.Müügipersonali haldamine ja kontroll.Müügipersonali saavutuste hindamine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Huvitav ja dünaamiline töö kiiresti kasvavas ettevõttesKonkurentsivõimeline palkPreemia eeskujuliku töö eestSotsiaalsed tagatisedTööauto kasutamise võimalusMuud nõuded: Vähemalt 3-aastane kogemus müügimeeskonnas.Suutlikkus hallata ja innustada müügimeeskonda tulemusi saavutama.Suutlikkus töötada tõhusalt dünaamilises keskkonnas, kohaneda muutustegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company JSK Ida OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Jäätmete sisseostmine;Jäätmete müük ja ringlus;Valmistoodangu müük;Koostööpartnerite otsimine Eestis ja välismaal;Aruandluse pidamine;Logistika küsimuste lahendamine.Omalt poolt pakume: Head töötingimused;Väike kollektiiv;Arenemisvõimalused;Nutiseadmed tööülesannete täitmiseks;Põhipalk ja tulemuspalk.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Ala
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  iluteeninduse valdkonnasTööülesanded: Meie kliendiks on edukas ettevõte, kes tostab oma peamise kliendiportfoolio (juuksurid, kosmeetikud) kvalifikatsiooni koolituste kaudu, pakkudes samal ajal klientidele vajalikke töövahendeid ilutoodete näol (tuntud rahvusvaheline Prantsusmaa bränd).Peamiseks ülesanneteks on müügistrateegia elluviimine, sealhulgas:•müügiplaani väljatöötamine, täitmise koordineerimine ning tulemuste mõõtmine;•müügiinfo haldamine;•uute kontaktide loomine ja olemasolevate arendamine;•klientide nõustamine parima lahenduse leidmisel;•hinnakalkulatsioonide ja tellimuste koostamine.Omalt poolt pakume: •oma ala ekspertidest koosnevat väikest meeskonda, kus uuel liikmel on palju autonoomiat ja suuna osas kaasarääkimise võimalusi;•arenemisvõimalust innovaatilises ettevõttes, mis ...

 • Company MTR Halduse OÜ in Other
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Telekomi-ja elektritööde projektijuhtTööülesanded: Telekomi-ja elektritrasside välitööde projektide juhtimine, materjalide ja ressursi planeerimine, dokumentatsiooni vormistamine ja objektidel kasutatava ehitustehnika hoolduse ja remondi planeerimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal ja täiendkoolitusi, kaasaegseid töötingimusi ja vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Inspire Grupp OÜ in Luua
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd energilisele, ambitsioonikale ning teotahtelisele müügijuhile. Sinu ülesanneteks saab uute klientide leidmine, aktiivne müük ning tõhusamate lahenduste pakkumine puhastusvallas. Kaasaarvatud olemasolevate klientide teenindamine.Omalt poolt pakume: tulemustele orienteeritud müügitööd;ettevõtte laienemisel võimalust luua oma müügimeeskond;vaheldurikkast ja liikuva iseloomuga tööd;võimalust enda aega planeerida;aegajalt kasutada kodukontoritMuud nõuded: arusaam müügipsühholoogiast;iseseisvus ja enesemotiveerimise oskus;aktiivne aja kasutamise oskus;eelnev aktiivmüügi töökogemus ja kliendikeskne suhtumine;autojuhuilubade olemasolu;eesti ja vene keele oskust, inglise keel on boonuseksKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company LexCorp EST OÜ in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Firma tegeleb plastikakende hoolduse ja remondiga.Tööülesanded:kohtumised potentsiaalsete klientidega;professionaalsete esitluste läbiviimine;läbirääkimised, lepingute sõlmimine, teenuste müük.Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik;väljaõpe;karjäärikasv;motivatsioonipakettKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rakvere Kultuurikeskus in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: •Vallimäe Vabaõhukeskuse ja Kultuurikeskuse turundustegevuse planeerimine, tegevuste kavandamine ning elluviimine •Ürituste meediaplaanide koostamine ja elluviimine •Infomaterjalide ja esindustrükiste koostamine ja ajakohastamine ning levitamine•Turundustegevuse tõhususe hindamineOmalt poolt pakume: •Täistööaega •Vastutusrikast, mitmekesist ning arendavat töökeskkonda•Toetavat meeskonda•Erialast täiendkoolitust•Püsivat ja stabiilset töödMuud nõuded: •kasuks tulevad teadmised kultuurikorraldusest ja/või suursündmuste läbiviimisest, üritusturundusest;•teadmised turundustegevuse põhimõtetest ning projektijuhtimisest Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company HansaBioMed Life Sciences OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  We are seeking a marketing specialist who is keen on science, has good communication skills and is a natural team builderWork tasks: - Management and broadening global distributor network- Digital marketing- Establishing a profound marketing strategy- EV marketing analyses- Preparation on marketing materials- Participation at conferences for promotional activitiesWe offer: Interesting jobFriendly and united collectiveOther requirements: Previous experience in (digital) marketingScientific backgroundRecommended:IndesignSocial mediaOption to work from home: No...

 • Company Natural Pharmaceuticals Shared Service OÜ in Valga
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Seoses pideva arenguga Eesti ja Läti turgudel otsime oma Valga linnas asuvasse klienditeeninduskeskusesse müügimeeskonna eestvedajat. Tööülesanded: Müügimeeskonna eesmärkide järgimine ja realiseerimise tagamine. Müügitulemuste analüüs ja parendustegevuste planeerimine ja ellu viimine. Meeskonna motiveerimine ja koolitamine. Positiivse töökeskkonna loomine ja hoidmine.Omalt poolt pakume: Võimalust areneda koos hiljuti avatud klienditeeninduskeskusega. Põnevat töökeskkonda ja suurepärast meeskonda rahvusvahelises ettevõttes. Motiveerivat töötasu. Igakülgset abi ja toetust eesmärkide saavutamisel.Muud nõuded: Varasem tulemuslik müügimeeskonna eestvedamise kogemus, tulemustele orienteeritus, väga hea suhtlemisoskus, loomingulisus, kohusetundlikkus ja vastutusvõime. Kasuks tulevad teadmised k...

 • Company Huntloc OÜ in Otepää
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  To support the company in customer communication, sales process and communication in the Latvian market.Work tasks: Organizing product sales in target market (B2C, B2B)•Receiving purchase orders for dog tracking devices, preparing sales invoices and tracking receipts, organizing logistics for sales items•Receiving license sales orders, adding / monitoring licenses in the environment•Pricing•Customer service related to the sales process•Managing a network of target market resellersDaily communication/customer support for target market customers•Responding to customer inquiries, including product introduction (phone, email, website forum, facebook, etc.);•Customer contact management;•Collecting customer experience and passing it on to the development teamOrganization of product marketing•Org...

 • Company Zircon Group OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: * Detailide ja toodete mõõtmine 3D mõõtmemasinaga* Mõõteraportite koostamine* Saabunud ja väljaminevate detailide ja toodete kontroll* Arendada ettevõtte tegevust vastavalt kvaliteedijthuimissüsteemi ISO9001Omalt poolt pakume: * Mitmekesiseid tööülesandeid ja oskuste arendamise võimalust* Konkurentsivõimelist palka* Töökogemust rahvusvaheliselt tuntud ettevõttes* Erinevaid soodustusi ja toetusi* Pidevat täiendõpetKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aidi Mängudžungel OÜ in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Mängumaal viibivate laste heaolu, turvalisuse tagamine ja mängumaa korrashoid.Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut. Puhkuse graafiku koostamisel arvestatakse töötaja soovidega. Lapse sünnipäeva pidamine tasuta. Lapse mängimine mängumaal tasuta. Muud nõuded: Lastesõbralik, kohusetundlik, hea suhtleja, sõbralik, puhtuse armastaja, kiiresti kohanev ja aus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company osaühing MAREPLEKS in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Ostutellimuste vormistamine; dokumendihalduse korraldamine; suhtlemine klientidega.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, sõbralikku ja koostöövalmis meeskonda.Muud nõuded: Hea arvutikasutusoskus; iseseisvus ja vastutusvõime; hea suhtlemisoskus; korrektsus numbrites ja detailides; ehitustehniline taiplikkus. Peab valdama vene keelt suhtlustasemelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Crimson Projects OÜ in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: - Arendusprojektides kaasa löömine- Olemasolevate kliendisuhete arendamine ja uute kliendisuhete loomine,- Müügiläbirääkimised,- Turu-uuringute läbiviimine,- Perioodiline aruandlus.Omalt poolt pakume: - Põhipalk+tulemustasu,- Toredat kollektiivi,- Häid töötingimusi,- Arenguvõimalust.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5-1...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Administrative and commercial managers Edit filters