Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

65 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company Sihtasutus Perekodu in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on SA Perekodu ja tema hallatava asutuse töö tõrgeteta toimimise tagamine, sh dokumendihalduse ja personalitöö korraldamine ning arendamine.Omalt poolt pakume: •huvitavat ja vaheldusrikast tööd•toetavat kollektiivi•kaasaegseid töötingimusi•enesetoestusvõimalusiMuud nõuded: •Sul on teadmised asjaajamisest ja dokumendihaldusest•oled kursis valdkonda puudutava seadusandlusega•oled oma töös iseseisev, abivalmis, kohusetundlik ja korrektne•talud rutiini ja pinget•Sul on hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hobby Hall Group OÜ in Naha
  20.09.2020

  Tööülesanded: Assisteerib kategooriajuhti;Suhtleb igapäevaselt hankijatega;Tegeleb müüdavate toodete sortimendi haldamise ja korrashoiuga;Aitab kampaaniate ettevalmistamisel;Otsib asendustooteid;Tegeleb andmete (tooteinfo ja kirjelduste) sisestamisega süsteemi;Aitab lahendada jooksvaid probleemeOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta Eesti suurimas ja kiirelt arenevas veebikaubamajas;Toetavat meeskonda;Omatöötaja soodustusi;Konkurentsivõimelist töötasu;Võimalust ettevõtte siseseks arenguksMuud nõuded: Oled võimeline töötama nii iseseisvalt kui ka meeskonnas;Oled positiivse ellusuhtumisega, täpne, kohusetundlik ning hea pingetaluvusega;Oskad analüüsida ja planeerida oma tegevusi ning näha võimalusi osakonna arendamiseks;Suudad edukalt töötada ka pingelistes olukordades;Sul on hea analüüsivõ...

 • Company ACLIMA Baltic Aktsiaselts in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on tootmise vajadustest lähtuvalt sisse osta vastavaid tarvikuid, pidada nende üle arvestust ja ladu, igakuiste inventuuride läbiviimine, toodete pakkejuhiste koostamine, pakkeosakonna informeerimine. Allhankesse saadetud tellimuste staatuse jälgimine, dokumentatsiooni ja tarvikute ettevalmistamine saatmiseks.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd; kaasaegseid töötingimusi, tööks vajalikke töövahendeid; meeldivat kollektiivi ning ühisüritusi.Muud nõuded: Täpsus detailides, korrektsus, analüüsioskus, pingetaluvus; suutlikus tegeleda mitme erineva töölõiguga paralleelselt; oskus iseseisvalt töötada ja seada prioriteete; kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisvaldkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Uus Maa Pärnumaa OÜ in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Kinnisvara müügi- ja üürivahendamine, kõik muud kinnisvara müümise ja üürimisega seotud teenused. Kinnisvaraalane nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume väga huvitavat tööd ja väga head teenimisvõimalust. Kõik vajalikud koolitused on meie poolt. Lisaks toredat ja sõbralikku kokkuhoidvat kollektiivi, paindlikku töögraafikut jne. Töökohaks saab Eesti kõige suurem kinnisvarafirma.Muud nõuded: Töötaja peab olema pühendunud ja sihikindel (tal peab olema püstitatud eesmärkide saavutamise vajadus), saama hakkama tööaja planeerimisega (suutma ennast organiseerida, olema distsiplineeritud), olema meeskondlik, hea suhtleja, empaatia-ja õpivõimeline, positiivse meelsusegaKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: •Tallinna heakorra eeskirjade täitmise ja jäätmekäitlustoimingute kontroll.•Korraldab tänavahooldusega seotud küsimusi ja teostab järelevalvet.•Vahendab liikluskorraldusega seotud küsimusi.•Korraldab oma töövaldkonna hankemenetlused, sh lepingute ja muu hankedokumentatsiooni ettevalmistamist või osaleb nende koostamisel.•Korraldab linnainventari paigaldamist, remonti ja hooldamist.•Osaleb teenistust puudutavate projektide väljatöötamisel ja läbivaatamiselOmalt poolt pakume: •Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.•Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.•Puhkust 35 kalendripäeva.•Palk 1400 eurot (bruto),•Mobiiltelefoni kasutamise hüvitist.Muud nõuded: •Soovitavalt kõrgharidus ja /või vähemalt kaheaastane töökogemus.•Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimises...

 • Company Osaühing Fast Train in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Raamatupidamisteenused kõikidele raamatupidamise valdkondadele. Nõuete ja kohustuste arvestus. Palgaarvestus. Puhkuste arvestus. Maksude arvestus ja maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine.Aastaaruannete koostamine ja sisestamine e-äriregistris.Statistikaameti aruannete koostamine ja esitamine.Suhtlemine Maksu-ja Tolliametiga ja HaigekassagaOmalt poolt pakume: Tööd arenevas ettevõtes.Meeldivat töökeskkonda ja töökaid kolleege. Kaasaegseid töövahendeid. Huvitavat tööd ja stabiilset palka vastavalt panuseleMuud nõuded: Programm 1 Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Muinsuskaitseamet in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Infosüsteemi peakasutaja, ajutiselt ära oleva töötaja asendamineTööülesanded: Kultuurimälestiste register (register.muinas.ee) on Muinsuskaitseameti hallatav register kultuurimälestiste, muinsuskaitsealade ja kultuuriväärtusega leidude üle arvestuse pidamiseks ja nende kohta info talletamiseks. Register on avalik andmebaas, iseteeninduskeskkond kodanikele ja töökeskkond ametnikele.Peamised ülesandedTäiendab ja parandab süsteemselt andmeid ning tagab andmekvaliteedi;Mõistab asutuse tööprotsesse, õigusruumi ning omab tervikvaadet infosüsteemi funktsionaalsustes; Toetab kasutamisel tekkivate küsimuste ja probleemide korral, pakub esmast tuge; Korraldab ja koordineerib hooldus- ja arendustöid ning osaleb testimises; Osaleb peatselt valmiva infosüsteemi uuendusprojekti juurutamises.Omalt poolt ...

 • Company LexCorp EST OÜ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Kohtumised potentsiaalsete klientidega;professionaalsete esitluste läbiviimine;läbirääkimised, lepingute sõlmimine, teenuste müük.Töö asub kontorit väljastpoolt. Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik;Väljaõpe;Karjäärikasv;MotivatsioonipakettKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company BIOLAN Baltic OÜ in Soome
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sissetulevate tellimuste sisestamine (nii sise- kui välistellimused); kaubadokumentide, müügiarvete väljastamine; kõigi müügiga seonduvate vajaminevate toimingute teostamine. Omalt poolt pakume: Tööd meeldivas kollektiivis, töölesõidu kompensatsiooni, Tervis Spa teenuste igakuist kasutamist, ettevõtte ühiseid koosviibimisi.Muud nõuded: Positiivsus, õpihimu, teotahe. Kasuks tuleb töökogemus müügitöö alal või andmete sisestajana, soome või vene keele oskus, mõne raamatupidamisprogrammi kasutamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing TT Tarkvara in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: * Toodete aktiivne müük kaupluses;* Rõõmsameelne kliendisuhtlus;* Toodete tellimine ja arvestus kaupluses.Omalt poolt pakume: * Võimalust realiseerida sinu potentsiaali ja tahtmist müüa;* Töötulemustest sõltuvat palgasüsteemi;* Rõõmsameelset ja toetavat meeskonda;* Kohapealset väljaõpet.Muud nõuded: Sul on teadmised arvutitest, tarkvarast ja IT-valdkonnast laiemalt;Sulle on omane hea suhtlemisoskus;Sul on valmisolek areneda, oled täpne ja korrektne;Kasuks tuleb inglise keeles tehnilise teksti lugemisoskus;Sul on teadmised arvutitest, tarkvarast ja IT-valdkonnast laiemalt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sündmusteenused on Eesti digiriigi eduloo järgmine arenguhüpe, mille eesmärgiks on muuta iga avalik teenus nii mugavaks, et inimesed ei peaks enam tegelema tarbetu asjaajamisega. Otsime projektijuhti, kes aitaks meie meeskonnal see eesmärk ellu viia.Sinu peamisteks tööülesanneteks on: •sündmusteenuste analüüsi- ja arendusprojektide koordineerimine ja tulemuslik juhtimine•projektidesse panustavate osapoolte kokku toomine ja nendevahelise koostöö korraldamine•ärinõuete ning äri- ja arendusvajaduste kaardistamine ja projektide dokumentatsiooni haldamine•hangeteks vajaliku sisendi koondamineOmalt poolt pakume: •huvitavat ja vastutusrikast tööd sõbralikus ja uuendusmeelses kollektiivis•otsustus- ja tegutsemisevabadust•võimalust kujundada digiriigi teenuste arengut•võimalusi enesea...

 • Company Riigikohus in Tartu
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Sekretäri põhiülesanne on Riigikohtu menetluste tehniline teenindamine ja korrektse asjaajamise tagamine.Omalt poolt pakume: Riigikohtus ootab Sind põnev võimalus toetada õigusemõistmise ladusat korraldust Riigikohtu professionaalses ja meeldivas kollektiivis, konkurentsivõimeline tasu ja head enesetäiendamise võimalused, 35-päevane põhipuhkus ning väga hea töökeskkond Tartu kesklinnas.Teenistuskoht on tähtajaline, eemalviibiva teenistuja asendamiseks. Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:• Sind köidab dokumendihalduse ja asjaajamise maailm, tunned end hästi korrektsust nõudvate dokumentide vormistamisel ning infosüsteemide ja arvutiprogrammide kasutamisel;• Sul on kogemus dokumendihalduses, oled korrektne, kohusetundlik ja usaldusväärne;• Su...

 • Company Päästeamet in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Juhtivspetsialisti töö võimaldab Sul anda oma panus turvalise elukeskkonna loomisele Eestis, tehes päästealast ennetustööd ja arendades sellega seotud koolitus-, nõustamis- ja teavitusvaldkonda.Omalt poolt pakume: Töö on vaheldusrikas ja liikuv. Töökoht on Pärnus. Pakume võimalusi end tööalaselt koolitada ja arendada.Muud nõuded: Kui Sul on kõrgharidus, autojuhiload, valdad eesti keelt ning oskad iseseisvalt oma tööd organiseerida, võtta vastutust ja pidades oluliseks ka meeskonnatööd, siis võib see amet olla Sinu jaoks.Ootame oma meeskonda just Sind, kellele on südamelähedane valmisolek igaks elujuhtumiksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hodes OÜ in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Uute töötajate värbamine, töökuulutuste avaldamine;andmebaaside täiendamine;personaliga seotud logistiliste küsimuste lahendamine.Omalt poolt pakume: Põhipalgale lisanduvat tulemustasu.Muud nõuded: Kasuks tuleb rahvusvaheline töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Besur in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded onPuhastuskeemia, puhastustarvikute, desinfektsiooniainete müük äriklientidele ja edasimüüjatele. Uute klientide otsimine, läbirääkimiste pidamine.Suhtlemine klientidega, klientide vajaduste kaardistamine, konsulteerimine.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja töötaja vajadusi arvestavat töökohta. Paindlikke töötingimusi- ja vajadusel tööaega.Kokkuleppel on tööd võimalik korraldada osaliselt kaugtööna.Töötulemustele vastavat palka. Me ei sea palgale ülempiiri. Tööks vajalikku koolitust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Peamine ülesanne on kriminaalmenetluse, jälitustoimingute ning väärteomenetluse läbiviimise juhendamine ja kontrollimine vanglates ning vajaduse korral kriminaalmenetluse, jälitustoimingute, väärteomenetluse läbiviimine vangide toime pandud õigusrikkumistes. Samuti vanglate koostöö koordineerimine teiste uurimis- ja jälitusasutustega. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume: huvitavat tööd mainekas riigiasutuses; võimalust osaleda Eesti vanglasüsteemi arendamisel; häid enesearendamise ja -täiendamise võimalusi; meeldivat ja arendavat töökeskkonda; tasuta sportimisvõimalusi; konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: õigusalast kõrgharidust; valdkonna õiguslike regulatsioonide tundmist; eelnevat praktilist kogemust süüteomenetluse valdkonnas; eesti...

 • Company aktsiaselts LÕUNA PAGARID in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: - müügitellimuste vormistamine; - müügiarvete koostamine ja edastamine, müügidokumentatsiooni haldamine, laekumiste kontroll; - aktiivne suhtlemine klientidega; - reklamatsioonide operatiivne lahendamine; - logistika/transpordi korraldamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd toetavas kollektiivis. Väljaõpet. Konkurentsivõimelist töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company ALTMER EHITUS OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ehitusobjektide täitedokumentatsiooni koostamineTööülesanded: Objektide dokumentatsiooni koostamine.Kaeveloade vormistamine.Liiklusekorralduse ja tänavate sulgemise vormistamine.Tehniliste kommunikatsioonide esindajate väljakutse.Projekti meeskonnaga suhtlemine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta.Sporditoetust.Vajadusel ametiauto kasutamise võimalust.Kõike tööks vajalikkuKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Projektide kirjutamine jalgpalliklubile.Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaks, head kollektiivi, kaugtöö võimalust.Muud nõuded: Projektide kirjutamise kogemusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Aktsiaselts Järvamaa Haigla in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniteenuste koordineerimine ja arendamine;-rehabilitatsioonimeeskonna töö koordineerimine ja planeerimine;- klienditöö (sotsiaalnõustamine ja protsessis osalejate toetamine lähtuvalt nende vajadustest);- sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooniga seonduva dokumentatsiooni täitmine ja täitmise kontrollimine;- koostööpartneritega usaldusliku koostöö loomine, hoidmine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ning toetavat töökollektiivi;- kaasaegset töökeskkonda;- erinevaid arengu- ja enesetäiendamise võimalusi;- stabiilset töötasu;- väljaõppe igakülgset toetamist ja mentorlust.Muud nõuded: Oled kandideerima oodatud, kui:sul on kõrgharidus sotsiaalvaldkonnas;omad töökogemust sotsiaalvaldkonnas (vähemalt üks aasta);sul on hea pingetaluvu...

 • Company Aktsiaselts Kihnu Kala in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sekretäri tööülesanded - sissetulevad ja väljaminevad kirjad, juhi abistamine ning vajadusel eksportpartneritega suhtlemine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eastcon AG Eesti OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: UUED SIHID JA UUED VÕIMALUSED! Kui Sa oled aktiivne, rõõmsameelne ja optimistlik, siis oled oodatud meie tegusasse müügitiimi TOOTEKONSULTANT – MÜÜGIESINDAJAKS,kelle peamisteks ülesanneteks on:- toodete tutvustamine klientidele,- klientide vajaduste selgitamine, nõustamine ja lahenduste pakkumine- müük, müügitellimuste vormistamine ja aruandlus. - Klientide otsimine ei kuulu konsultandi tööülesannete hulka. Tooteesitlused toimuvad erinevates kohvikutes ja restoranides enamasti päeva teises pooles.Omalt poolt pakume: •enne tööle asumist 7-päevast tasuta väljaõpet meie Tallinna kontoris (vajadusel tasuta majutust Tallinnas väljaõppe perioodil)•vaheldusrikast ja hästi organiseeritud tööd •paindlikku tööaega, võimalust oma tööd ise planeerida (võimalik töötada ka osalise koo...

 • Company osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: ettevõtte kogu raamatupidamise nõuetekohane teostamine;töötasu- ja maksude arvestus;põhivarade arvestus;ostu- ja müügireskontode kontrollimine;maksekorralduste ettevalmistamine;dokumetatsiooni arhiveerimine.Omalt poolt pakume: asjalikku ja sõbralikku kollektiivi;mitmekülgset tööd kiiresti arenevas ja kaasaegses ettevõttes;arenemisvõimalusi;ühisüritusi.Muud nõuded: erialane haridus;töökogemus vähemalt 2 aastat;hea arvutikasutamise oskus;kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus;EV raamatupidamis- ja maksuseaduste tundmine;raamatupidamistarkvara kasutusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MOST ÄRIKOOL OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Töö kirjeldus* Efektiivne info liikumise korraldamine (telefonikõned, e-mailid, post)* Dokumendihalduse korraldamine, asjaajamine* Müügipakkumiste ja arvete koostamine* Ettevõtte juhi ja projektijuhi assisteerimine* Raamatupidaja assisteerimine* Suhtlemine klientidega.* Büroohaldus* Õppetöö koordineerimineOmalt poolt pakume: * Stabiilset ja pikaajalist tööd ning motiveerivat töötasu* Võimalust eneseteostuseks ja enesearenduseks* Huvitavat ja vaheldusrikast töödMuud nõuded: * On koostööaldis ja hea pingetaluvusega;* On kohusetundlik, täpne ja korrektne;* Initsiatiivikas ja positiivne;* Hea arvutikasutuse oskus windows keskkonnas - teksti ja andmetöötlus (MS Word,MS Excel), Internet.* Hea vene- ja eesti keele oskus, kasuks tuleb inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Haldus in Orissaare
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Töökoha eesmärgiks on heakorratööde teostamine eelkõige Orissaare alevikus ning osavalla piirides, vajadusel ka muudel Saaremaa Halduse hallatavatel objektidel.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohtaTööd töölepingu alusel Kaasaegseid töövahendeidToetavat meeskondaMuud nõuded: Töökus ja kohusetundlikkusValmisolek iseseisvaks tööksVajalik erinevate aiatöövahendite (trimmer, muruniiduk, murutraktor, metsasaag, jne) käsitsemise oskusTöö nõuab korrektsust, kohusetunnet ja füüsilist jõuduKasuks tulevad B-kategooria autojuhiloadKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Fantek in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  kaablite ja elektritarvikute hulgimüükTööülesanded: Kaablite ja juhtmete müügiga tegelev firma pakub tööd müügispetsialistile - kliendihaldurile.Ülesandeks on uute klientide aktiivne otsing, suhtlemine olemasolevate klientidega, hinnapakkumiste koostamine, arvete koostamine, aktiivne müük, suhtlemine tarnijatega.Omalt poolt pakume: Kindlat töökohta, kindlat palka selleks määratud kuupäeval, sõbralikku vene keeles rääkivat kollektiivi, väljaõpet kohapeal (eelnev müügispetsialisti kogemus pole vajalik).Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus; kasuks tuleb eelnev töökogemus müügi alal ja inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnainspektsioon in Uhe
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Põlvamaa, Valgamaa või Viljandimaa esindusTööülesanded: Järelevalves avastatud keerulisemate rikkumiste lahtiharutamine ja nende eest õiglaste karistuste määramine;teiste teenistujate nõustamine ja koolitamine väärteo- ja haldusmenetlustes;lisaks kirjatööle saab menetlustoiminguid sooritada igas Eestimaa piirkonnas ja proovile panna ka oma väitlusoskused igas Eestimaa kohtumajas.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega ja kaasaegseid töövahendeid;toetavat töökeskkonda ja valdkonnaspetsiifilist väljaõpet töökohal koos mentoriga;erialaseid täiendkoolitusi;haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast; 1 750 euro suurust põhipalka. Muud nõuded: Politseiline või juriidiline kõrgharidus; varasem menetleja töökogemus; eesti keele oskus kõrgtasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine...

 • Company Osaühing MANPOWER in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Manpower's customer is GlaxoSmithKline, who is looking for a drug representative for his teamWork tasks: Your usual job is to plan marketing visits, make new contacts and maintain customer relationships, introduce products, organize drug presentations and seminars, as well as continuously improve yourself and participate in in-service training.We offer: We offer you interesting work, training (product and sales training), company car, performance pay, opportunity to develop and make a career, etc.Option to work from home: No...

 • Company Profiwood OÜ in Raagi
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  osalise ajagaTööülesanded: Dokumentide korrashoid, töötajatega suhtlemine jms assistendi tööülesanded. Esialgu on tööd pakkuda 1 päeval nädalas aga see võib tulevikus suureneda. Muud nõuded: Soome või inglise keele oskus on väga oluline, sest juht ei räägi eesti keelt. Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company LAAM Kinnisvara OÜ in Kõdu
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KliendihaldurTööülesanded: Kõige tähtsam tööülesanne on olla oma klientide jaoks olemas.Edu tagab soov olla hea teenindaja, kes tunneb kinnisvara turgu ja oskab pakkuda klientidele just neile sobivaid lahendusi.Omalt poolt pakume: LAAM-s on mitmeid koolitusi ja huvitavaid üritusi. Meie igapäevased suhted kollektiivis on rõõmsad ja üksteist toetavad.Muud nõuded: Aktiivne kollektiiv otsib enda sekka teotahelist tegutsejat:- kes on hea suhtleja- julgeb võtta väljakutseid- ei karda tulemuspõhist sissetulekut- meeldib müügitöö ja on lahendustele orienteeritudKandideeri meile, kui oled lõpetanud gümnaasiumi, kutsekooli, või omad ka kõrgemat haridust. Maakleri ametis tuleb kasuks kõik, mis aitab leida kliendile sobivat kodu, või äripinda.Seda, mida sa täna veel ei tea, oleme valmis sulle õpetamaK...

 • Company qth oü in Tartu
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Tellimuste vastuvõtmine ja registreerimine. Olemasolevate klientide info kogumine ja nõustamine. Kliendi külastamine.Kliendile valmistoodangu lähetamine. Müügiprotsesside juhtimine ja aruannete koostamine müügiprogrammis.Omalt poolt pakume: Põnevaid ja huvitavaid väljakutseid. Stabiilset töötasu. Kontorit Tartu keskklinna lähedal. Toredaid kolleege.Muud nõuded: Eelnev töökogemus antud alal; hea stressi- ja pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Business Technologies OÜ in Other
  13.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Lepingute vormistamine ja arvete väljastamine;Õppematerjalide väljatrükkimine ja köitmine;Ettevõtte bürootöö korraldamine;Korra tagamine kontoris;Tööprotsessi organiseerimine;Kohvipausi valmistamine;Riiklike ametkondade külastamine juhtkonna korraldusel;Suhtlemine külastajate ja klientidega kohapeal ja telefonitsi;Raamatupidaja kohustuste täitmineOmalt poolt pakume: head töötingimusedMuud nõuded: Vajatakse kultuurset ja intelligentset inimest, kellel on kontoritöö ja/või administraatoritöö kogemus, soovitavalt kõrgharidus, aga ka vastutustunne, hoolsus, suhtlusoskus, organiseerimisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company HLÜ Geldex Eesti in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  LaenuhaldurTööülesanded: •taotluste registreerimine ja haldamine•laenupakkumiste koostamine, lepingute sõlmimine ning klientide nõustamine •kliendisuhete säilitamine ja laenulepingute haldamine•notariaalsete hüpoteegi seadmise lepingute sõlmimineOmalt poolt pakume: Kindlat ja motiveerivat palka, väljaõpet kohapeal (arvutikasutamise oskus on kohustuslik), sõbraliku töökeskkonda ja toetavaid kolleege, paindlikku tööaega, ühisüritusi töötajatele, hubane kontor kesklinnas, tasuta kohv ja maiustusi, koolitusi, 5 aasta pikkuse tööstaai täitumisel 35 puhkuse päeva aastas. Muud nõuded: • Väga hea eesti ja vene keel kõnes ning kirjas• Exceli tundmine vähemalt algtasemel• soovitav majandusalane või juriidiline haridus või selle omandamine;• hea suuline ja kirjalik eneseväljen...

 • Company Pindi Kinnisvara OÜ in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Klientide nõustamine kinnisvaratehingutes; lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ning tehingute edukas läbiviimine; aktiivne suhtlemine klientidega; kinnisvaraturu jälgimine ja analüüsimine.Omalt poolt pakume: Põnevat tööd ja aktiivsusest sõltuvat sissetulekut; isiklikku arengut ja tööalaseid väljakutseid; professionaalset tuge ja rõõmsameelset seltskonda; paindlikku tööaega, et elu oleks tasakaalus.Muud nõuded: Meiega liitujatelt ootame oskust toime tulla erinevate isiksustega; analüüsivõimet ja müügitöö kogemust; oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas; ettevõtjaks olemist või soovi töötada ettevõtjanaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company LexCorp EST OÜ in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Telefoni- / e-posti teel kõnedele / sõnumitele vastamine (suhtlus klientidega).Töö sissetulevate ja väljaminevate e-kirjadega.Välise ja sisemise töövoo korraldamine, haldamine, dokumentide säilitamine ja arhiveerimine.Operatiivne teabe otsing ja töötlemine.Muude ülesannete täitmine büroo tõrgeteta töö tagamise raames (vajalike kirjatarvete tellimine, kontoris olevate seadmete töökvaliteedi tagamine jms)Omalt poolt pakume: Eneseteostuse ja arengu võimalusi.Stabiilset töökohta.Kaasaegset töökeskkonda.Sõbraliku meeskonda.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus.Tähtaegadest kinnipidamine ja ülesannete täpne täitmine.Täpsus, vastutus, vastupidavus töökoormusele ja stressileKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SORS OÜ in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: personali otsing Eesti ja välismaa turult;inimeste värbamine;head hunting;töötajate sobivusemenetluste ja töövestluste läbiviimine (sh partneritega koostöös);töötajate majutuse organiseerimine;töötajate elukohal remonditöödete organiseerimine;töötajate transporteerimise- ja tarnimise organiseerimine;töötajate infotugi;vajadusel sadamast või lennujaamast kohtamine;personali arendamine ja koolitamine;planeerimine;töögraafikute kooskõlastamine;klientidega suhtlemine;sotsiaalvõrgudes ja messengirites huvigruppide haldamine;Omalt poolt pakume: Hea meeskond, korralikult varustatud kontor rohelises linnaosas, tasuta parkla, ühistranspordi peatus 1.minuti kaugusel, stabiilne palk (vajadusel avansid on võimalikud).Muud nõuded: Täpsus, kiirus, heatahtlikkus, vastuvõtlikkus.Kodus töötam...

 • Company OÜ Printfield in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Tõlketeenuse müük. Töötajaga sõlmitakse käsundusleping.Omalt poolt pakume: Head teenimisvõimalust; kodukontoris töötamise võimalust;tööks vajalikku IT tuge.Muud nõuded: Töö on väljakutseid pakkuv ning eeldab väga head suhtlemisoskust ja iseseisvalt töö tegemise oskust ning kohusetundlikkust.Töö sisuks on aktiivne uute klientide otsimineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Locoport OÜ in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: 1. Igapäevane klientidega kohtumine - 4 klienti päevas;2. Premium klassi kodutehnika tutvustamine ja klientide nõustamine;3. Müügilepingute sõlmimine ja müügiga seotud aruandlus;4. Suhtlemine kliendihaldurite ja tiimijuhtidega.Omalt poolt pakume: 1. Super müügikoolitust;2. Jätkukoolitusi oma oskuste arendamiseks; 3. Organiseeritud kliendikohtumisi (meil on selleks üli-toredad kliendihaldurid ehk kohtumisi ise kokkuleppima ei pea);4. Vingeid tooteid, mida vajaks ja kasutaks lausa 99% klientidest;5. Väga head motivatsioonipaketti (Põhitasu + tulemustasu + boonused);6. Firma poolne kütusekaardi kasutamise võimalus, et müüa veelgi rohkem!7. Karjääri võimalus parimatele.Muud nõuded: Sa oled julge ja iseseisev; Sa oled initsiatiivikas klientidega suhtlemisel; Sa õpid ja kohaned kii...

 • Company Tartu Vangla in Tartu
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  AsenduskohtTööülesanded: Tartu Vangla teabe- ja uurimisosakonna spetsialisti põhiülesandeks on kriminaal- ja väärteomenetluste läbiviimine.Omalt poolt pakume: Professionaalset, toetavat ja ühtehoidvat meeskonda; töötasu alates 1480 eurost (bruto) kuus; vähemalt 35 päeva põhipuhkust; võimalust enesearenguks ning vajalikke täiendkoolitusi; koostöövõimalust erinevate asutustega; põnevat tööd ning väärtuslikku kogemust; suurepäraseid sportimistingimusi, võimalust osaleda erinevatel võistlustel ning spordikulude hüvitamist; meeskonnaüritusi väljaspool tööaega.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on erialane kõrgharidus (korrektsiooni või politsei erialal); pead oluliseks turvalist ja toetavat töökeskkonda; väärtustad head meeskonda; oled julge, teotahteline ning lojaalne riigile, kui ...

 • Company Heidenline OÜ in Saksa
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: tellimuste tegemine;kaupade vastuvõtmine;kaupade väljapanek, kaupade väljastamine;klientide nõustamine;arvete esitamine;jms. tööga seonduv.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;kaasaegseid töötingimusi väikses sõbralikus meeskonnas;tööalast väljaõpet kohapeal;toetavat ja sõbralikku meeskonda;ühisüritusi ja väljasõite.Muud nõuded: Edukat kandidaati iseloomustab:töötahe, täpsus, lojaalsus, kohusetundlikkus;tehniline taiplikkus ja mõtlemisvõime;oskus lugeda jooniseid;oskus töötada iseseisvalt;õppimis- ja arenemisvõime;teretulnud on omad mõtted ja valmisolek neid teostada.Kasuks tuleb huvi matkamise, reisimise ja karavaanluse elustiili vastu, saksa keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS in Other
  12.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Infovahetuse korraldamine nii telefonil kui e-maili teel;Büroo tõrgeteta töö tagamine;Büroo dokumendihaldus;Meeskonna abistamine jooksvates küsimustes;Büroo varustamine jooksvate kaupadega;Muud jooksvad ülesanded.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja pikaajalist täiskohaga tööd, võimalust töötada arengut toetavas rahvusvahelises meeskonnas, ettevõtte hüvesid ja erialast täiendamisvõimalust.Töökoht asub Harjumaal Kehras, 40 min Tallinna kesklinnast. Muud nõuded: Töö sobib Sinule, kui oled kohusetundlik, korrektne ja täpne oma tööülesannete täitmisel, oled hea organiseerimisvõimega, oskad iseseisvalt mõelda ning kiiresti tegutseda, oled sõbralik, abivalmis ning hea suhtleja.Valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas, kasuks tuleb vene keele oskusKodus töötami...

 • Company OÜ BCL Teenindus in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Sõbralike kliendisuhete hoidmine;programmi administreerimine;infovahetuse organiseerimine;turvalisuse jälgimine;ruumide korrashoiu eest vastutamine ja korra tagamine;kaupade tellimine ja vastuvõtt; arvete koostamine, saatelehtede koostamine, taara tagastamisdokumentide vormistamine; personalitöö: värbamine, graafikute koostamine jne; suhtlus osakondadega probleemide korral (näitaks Veterinaar- ja Toiduametis).Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, ausat ja avatud suhtumist kaastöötajatesse, eneseteostusvõimalust, meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning tööd graafiku alusel. Vajadusel väljaõpet.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Vitateka OÜ in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Töö kirjeldus•ettevõtte raamatupidamise korraldamine algusest lõpuni;•raamatupidamistoimingute läbiviimine algdokumentidest aastaaruandeni;•aruannete ja deklaratsioonide esitamine maksu- ja statistikaametile•perioodiliste finants- ja aastaaruannete koostamine;•personaliga seonduvad toimingud (palga-ja puhkusearvestus, töövõimetuslehed jne);•jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine;Omalt poolt pakume: •huvitavat ja vastutusrikast tööd;•töötasu vastavalt oskustele;•mõistliku tööaega;•meeldivat kollektiivi;•püsivat töökohta.Muud nõuded: •töökogemus raamatupidamises, bilansivõimelisus;•teadmised Eesti raamatupidamise ja maksualasest seadusandlusest;•täpsus, matemaatiline võimekus, loogiline mõtlemine;•hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;•vene keele oskus;•usaldusväärsus ja l...

 • Company osaühing LEIGIV in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Klientidega aktiivne suhtlemine.Müügiprogrammi haldamine.E-kirjade haldamine (vastamine/edasi saatmine).Kaupade logistika analüüs, tellimuste vormistamine.Kontoritarvete tellimine.Omalt poolt pakume: eneseteostuse võimalust huvitaval ja mitmekülgsel ametialal;kaasaegset töökeskkonda;tööd arenevas ettevõttesMuud nõuded: oskus ja soov enda tööd iseseisvalt organiseerida;oskus töötada Excel-s;aktiivne ja positiivne ellusuhtumine;ausus ja usaldusväärsus;kohuse- ja vastutustunne;korrektsus;sõbralikkus ja optimistlikkus;suurepärane suhtlemisoskus.Kasuks tuleb auto olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kristiine Linnaosa Valitsus in Other
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitusse vanemspetsialistTööülesanded: Kristiine Linnaosa Valitsus võtab alates oktoobrist 2020sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitusse teenistusse VANEMSPETSIALISTI.Peamised teenistusülesanded:•psüühilise erivajadusega täisealiste isikute ja nende lähedaste nõustamine klientide huvide kaitse ja abistamise valikutest, sh eestkoste seadmise ja esindamise võimalustest ning nende abivajaduse hindamine;•kohtule avalduste ja arvamuste koostamine täisealistele isikutele eestkoste seadmiseks, eestkostja määramiseks, varatehinguks ja isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse paigutamiseks.•Linnaosavalitsuse eestkostel olevate isikute isikuhoolduse ja varahoolduse teostamine, nende huvide kaitsmine seadusega sätestatud korras ja kohtumäärusega ...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda teadus- ja arendusosakonna peaspetsialisti, kelle peamisteks teenistusülesanneteks on toetuste rakendamine nõuande valdkonnas ja maamajanduslikku haridust toetavate meetmete väljatöötamine ning põllumajanduslike muuseumide toetavate meetmete väljatöötamine ja koostöö koordineerimine.Täpsemad teenistusülesanded on:•osalemine maamajanduslikku haridust toetavate meetmete väljatöötamisel;•nõuande valdkonna meetmete väljatöötamine ning seire- ja hindamisprotsessis osalemine;•koostöö valitsusasutuste, kohalike omavalitsusasutuste, erialaliitude, organisatsioonide, mittetulundusühingute ja teiste isikutega;•põllumajanduslike muuseumide toetavate meetmete väljatöötamine ja koostöö koordineerimine.Omalt poolt pakume: Meie pakume Sulle:-huvitavat, vastutusrikast ni...

 • Company Korrashoid OÜ in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Kaugtöö võimalusega personalispetsialistTööülesanded: Töölepingute vormistamine ja haldaminePersonaliarvestuse pidamineAmetijuhendite haldamineTöötamise registris õigeaegselt töötamise registreerimine, peatamine ja lõpetamine (TÖR)Töötukassaga sõlmitud lepingute jälgimine (palgatoetused, tugiisikuga töötamise lepingud jmt)Töötasude ja maksude arvestus (Merit Palk)Aruannete koostamineOmalt poolt pakume: Osalist tööaegaKaugtöö võimalustKonkurentsivõimelist tasu Muud nõuded: Vähemalt 3- aastane personalitöö kogemusTöölepinguseaduse tundmine Kasuks tuleb töökogemus palgaarvestajana. Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company aktsiaselts Sveiger in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Suhtlus klientidega, tellimuste vastuvõtt, arvete koostamine abistamine laotöös. Omalt poolt pakume: Firmaüritusi, motiveerivat palka, arenguvõimalusi kiirelt kasvavas ettevõttes.Muud nõuded: Inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tori Sawmill OÜ in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine ja koordineerimine algusest lõpuni (kasutame majandustarkvara Directo), igakuine töötasude arvestus, erinevate finants- ja statistiliste aruannete ning aastaaruande koostamine, vajadusel raamatupidamisprotsesside muutmine ja täiendamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, arenemisvõimalust, toetavaid kolleege, konkurentsivõimelist töötasu, lahedaid ühisüritusi meeskonnaga. Muud nõuded: Oled meile sobiv kandidaat, kui oled kohusetundlik, usaldusväärne, iseseisev ja täpneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Müügipartner in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Eraisikust klientide leidmine tervisealastele väljaannetele, aktiivne kõnede võtmine, müügipakkumiste esitamine ja tellimuste vormistamine, töö andmebaasidega, aruandlus ja tulemuste analüüs.Omalt poolt pakume: Head tööaega 9.00-14.00, paindlikke tingimusi, hea asukohaga töökohta.Muud nõuded: Vajalik üldkeskhariduse olemasolu; eesti keele oskus väga heal tasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude aktiivse müügiga; hea suuline eneseväljendusoskus, töötaheKodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 4-5 tundi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters