Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

55 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company OÜ Bronx Wood in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Uute klientidega suhtlemine; olemasolevate klientide haldamine; aktiivne ostu-müügitöö telefonitsi; ostuprotsessi läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet antud valdkonnas, meeldivat ja aktiivset töökeskkonda, töötulemustest lähtuvalt head põhipalka ja motiveerivat lisatasu. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ LAANELILL in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Trofee JahimajaTööülesanded: Kirjadele vastamine ja klientidega suhtlemine, maja eest hoolitsemine, kodutunde loomine.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi ettevõttes; vajadusel elamispinda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on stabiilne ja analüütilise mõtlemisega. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company REGISTER OÜ in Tartu
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kui Sa oled ettevõtlik ja eesmärgile pühendunud ning Sinu unistuseks on saavutada finantsvabadus, siis just siin on Sinu eluvõimalus! Grupi toodete: müügi-, krediidi-, toote-, personali- ja brändijuhtimise lahenduste müük keskmistele ja suurtele ettevõtetele. Andmete ja infoanalüütika müük ning nõustamine andmeinfo integreerimisel välistesse infosüsteemidesse. Omalt poolt pakume: Töötasu, mis koosneb põhitasust ja motiveerivast tulemustasust kuni 50% tehtud müügikäibest esimese 12 kuu jooksul ja püsiboonust alates 13 kuust. Arenguvõimalusi ja müügijuhtimise elutähtsat tööd. Meeskonda, mis koosneb oma ala meistritest. Kaasaegset töökeskkonda Tartu ärihoones.Muud nõuded: Oskus ennast efektiivselt väljendada. Oskus kuulata ja tajuda vestluspartnerit. Varasem eduka müügi kogemu...

 • Company OÜ VEIMETOR in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Palgaarvestus, töölepingute haldamine, kontoritöö korraldamine, klientidega suhtlemine.Omalt poolt pakume: Väikse kollektiivi eelisid nagu paindlik töö- ja puhkeaeg, iseseisvat tööd, konkurentsivõimelist palka. Vajadusel lisakoolitusi. Osaline kodus töötamise võimalus.Muud nõuded: Vastutustundlik, hoolas, õppimisvõimelineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AGRATA Print OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Aktiivne trükiteenuste müük, uute klientide leidmine.Omalt poolt pakume: - Põhipalk+tulemustasu,- Toredat kollektiivi,- Arenguvõimalust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haapsalu Uksetehase Aktsiaselts in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: •asjaajamise ja infoliikumise korraldamine (telefon, e-post, tavapost, siseinfo)•juhtkonna assisteerimine•külaliste vastuvõtmine•kirjavahetuse ja dokumendihalduse korraldamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine•kontoritarvete ja teiste vajalike kaupade tellimine•raamatupidamise või müügitöö ülesannete täitmineOmalt poolt pakume: •mitmekülgset tööd•sõbralikku meeskondaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Äri-Info OÜ in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  secretary/assistant at a training firmWork tasks: Registration of seminar participants, compilation and invoicing, preparation and printing of, preparation and printing of certificates, database maintenance, seminar maintenanceWe offer: Interesting, developing work in a small workforce.Other requirements: Täpsus / pedantsus, vastutuskindlus, oskus töötada iseseisvaltOption to work from home: No...

 • Company ABCMODUL OÜ in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  klientide professionaalne järelteenindamine Tööülesanded: • Töö olemasolevate klientidega• Toodete ja teenuste aktiivne pakkumine ja müük• Klientidega suhtlemine ja kohtumine• Klientide professionaalne järelteenindamine• E-postile ja telefonile vastamine (hinnapäringud, pakkumised, kirjad)Omalt poolt pakume: • Töökohta Tallinnas• Kindlat töökohta ja tasu• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd• Konkurentsivõimelist töötasuKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Elva Vallavalitsus in Elva
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise ajaksTööülesanded: 1. Täidab vallavalitsuse perekonnaseisuametniku tööülesandeid ja nõustab sellealastes küsimustes.2. Teeb kandeid rahvastikuregistrisse.3. Menetleb elukohateateid ja teeb teisi elukoha registreerimisega seotud toiminguid.4. Menetleb sünni registreerimise avaldusi.5. Väljastab rahvastikuregistri tõendeid.6. Koostab ja esitab statistilisi jm aruandeid oma töövaldkonnas. 7. Korraldab perekonnaseisualase asjaajamise, sh kirjavahetuse pidamise.8. Valmistab ette ja protokollib Elva Vallavolikogu istungid (sh Volises), teeb otsused teatavaks ja edastab määrused avaldamiseks Riigi Teatajale.9. Valmistab ette volikogu esimehe käskkirju.10. Valmistab ette lähetus- ja puhkusekäskkirju.11. Koostab sünnitoetuse II osa maksmise õiendi.12. Koosta...

 • Company OÜ Densel Baltic in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Tööülesannete hulka kuuluvad:müügitellimuste vastuvõtmine ja haldamine;müügipakkumiste koostamine;ostutellimuste vormistamine;arvete koostamine ja saatedokumentide haldus;laoarvestus;klientide konsulteerimine;intrastat ja pakendiaruandlus;välispartneritega suhtleminejooksvate küsimuste lahendamine ja ettevõtte igapäevase tegevuse toetamineOmalt poolt pakume: Stabiilset ja mitmekülgset tööd ja konkurentsivõimelist töötasu. Võimalust koolituseks ja arenguks. Töökoht on täiskohaga ja võimalusega koheselt tööle asuda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Pärnu
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Meie arenevas ja uuendusmeelses organisatsioonis ootavad Sind järgmised väljakutsed: •Pensioni määramise aluseks olevate dokumentide hindamine, kontrollimine ja väljamaksuks ettevalmistamine; •lisadokumentide ja informatsiooni saamiseks nõuete ja päringute tegemine;•haldusdokumentide koostamine, vormistamine ja õigsuse kinnitamine;•valdkonda puudutava kirjavahetuse pidamine Eesti ametiasutustega, ettevõtete ja organisatsioonidega;•klientide suuline ja kirjalik nõustamine eesti ja vene keeles.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume täiskoormusega tööd kas Rapla, Türi, Tartu või Pärnu esinduses. Meil on 35 kalendripäeva puhkust, haigushüvitis ja teised suure organisatsiooni hüved ja arenguvõimalused. Uute töötajate sisse-elamist toetame mentorlusega. Riigiametnikuna laienevad Su...

 • Company Keskkonnaamet in Õle
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Peamine tööülesanne seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine komplekslubade valdkonnas. Spetsialisti tegevusvaldkonnad on energeetikatööstus, metallide tootmine ja töötlemine. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt: Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle Keskkonnaametisse? Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad jasõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindelpalgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemikiidavad teisedki! Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid,sest kiitust ei ole kunagi liiga palju! Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega,mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega. Kasutame kaasaegset t...

 • Company Osaühing Aalux Trading in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Meie tiimis ootab sind:Huvitav ja mitmekülgne töö rehvide ja velgede valdkonnasOmalt poolt pakume: Põhjalikku väljaõpet kohapeal ja toetavat meeskondaEttevõttesiseseid soodustusiTööks vajalikke vahendeidÜhisüritusiMuud nõuded: Meie ootused sulle:Oled viisakas, kohusetundlik ja meeldiv suhtlejaKasuks tuleb inglise või vene keele oskus suhtlustasandilOmad B-kategooria juhtimisõigustOled hea tehnilise taibugaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing GREIF in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Igapäevane klientidega suhtlemine; müügipakkumiste ja arvete koostamine; jooksvate ülesannete lahendamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; ühenädalast talvist lisapuhkust; kaasaegseid töö- ja olmetingimusi uues tootmishoones.Muud nõuded: Vajalik on aktiivsus, suhtlemisoskus ja -julgus. Meie poolt väljaõpeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajandusamet in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Luhamaa piiripunktTööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on kontrolltoimingute läbiviimine taimede, taimsete saaduste ning aiandustoodete sisseveol Luhamaa piiripunktis (kaubasaadetiste nõuetele vastavuse kontrollimine, ülevaatuse läbiviimine ja vajadusel taimsest materjalist proovide võtmine). Omalt poolt pakume: Pakume võimalust anda oma panus taimetervise valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut läbi täiendkoolituste. Meie juures töötades on Sul võimalik osa saada toredatest ühisüritustest, energiavarusid saame täiendada 35 päevasel puhkusel ja hea tervise säilitamiseks toetame spordiga tegelemist.Muud nõuded: Oled oodatud kandideerima, kui Sul on:•keskeri või kõrgharidus aianduse, agronoomia, bioloogia või metsanduse erialal•eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus...

 • Company JÄRVE ÜHISELAMU OÜ in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. Raamatupidaja hoolitseb, et ettevõtte rahakanded on tehtud nõuete järgi ja korrektselt. Raamatupidaja igapäevased tööülesanded on:ettevõtte arvete tasuminerahakäibe liikumise aruandlustöötajate palga ja puhkuse arvestus ning nende eest tasuminearveregistri pidaminearuannete esitamine maksuametilejuhatuse finantsnõustamine.Omalt poolt pakume: Tänapäevast töökohta, sõbraliku kollektiivi, vabadust valida tööaega, osaliselt võimalik töötada ka kodukontoris, ühisüritusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalministeerium in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Sinu ülesanne on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika rakendamise läbiv toetamine struktuuritoetuste kasutamisel, sealhulgas Sa:•nõustad ja koolitad struktuuritoetuste kasutajaid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise küsimustes; •tegutsed aktiivselt selle nimel, et kommunikatsioon sihtgruppidega oleks tõhus, sisukas ja selges keeles;•teed koostööd teiste ministeeriumite ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas ning toetad võrgustikutegevust.Omalt poolt pakume: Meie pakume eneseteostusvõimalust kaasaegses, tegevuspõhises kontoris, paindlikku töökorraldust, sportimisvõimalusi ja toetavat tiimi.Muud nõuded: Sina oled:-algatusvõimeline ja loov;-koostööle ja tulemustele orienteeritud;-avatud suhtleja ja he...

 • Company Aktsiaselts KONESKO in Koeru
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Koeru Elektrikomponentide tehasTööülesanded: Sa suhtled klientidega: võtad vastu tellimusi, edastad need tootmisesse ja hoiad klienti tellimuse edenemisega kursis. Sa oled Konesko kui ettevõtte sõbralik ja viisakas esindaja. Vahel arvutad üle müügihindu ja kontrollid, kas tellimuse elluviimiseks vajalikud detailid on kõik kohapeal tehases olemas või on vaja juurde tellida. Tänu Sinule jõuab meie toodang klientideni üle maailma.Omalt poolt pakume: Kindlat töösuhet pidevalt arenevas ettevõttes, koolitusi. Sinu töös on rahvusvahelisust - saad suhelda erinevate maailma paikadega olles ise eestimaa südames. Su töö on põnev, ei muutu üksluiseks. Sa töötad kontoris ja Sul on head töövahendid. Oled osaks meie asjalikust tellimuste tiimist. Lisaks on meil sporditoetus, massaai teenus, ühised üritus...

 • Company OLGO Kinnisvara OÜ in Tartu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Kinnisvaramaakler, maakleri abiTööülesanded: Sulle meeldib inimestega suhelda, olgu nendeks head sõbrad või võhivõõrad tänaval? Sõbrad kiidavad, et oled hea kuulaja ja oskad jutust välja tuua just need kõige tähtsamad punktid? Armastad ISE oma aega planeerida ja sinu peamisteks motodeks on "mis tehtud, see tehtud" ning "töö enne ja siis lõbu"? Kui nii saaks kirjeldada just SIND, siis tule liitu meie meeskonnaga.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle sõbralikku töökeskkonda, motiveerivat ja kindlat töötasu + tulemustasu, kontorit Tartu kesklinnas ning igakülgset abi ja juhendamist. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Saaremaa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: •Saaremaa Vallavalitsuse arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimise korraldamine.Omalt poolt pakume: •eneseteostamise võimalust; •arenguvõimalust; •huvitavat ja vastutusrikast tööd; •kindlat palka. Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame: Töökogemust vähemalt 2 (kaks) aastat ametiasutuse või teenistuskoha valdkonnas;•loovaid mõtteid ning soovi aidata kaasa Saaremaa valla arengule. Kasuks tuleb ka täiendavalt teiste võõrkeelte oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing MANPOWER in Tallinn
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Manpower's client is the international direct sales company NeoLife who is looking for a sales support specialist for their teamWork tasks: His main responsibilities include customer service, logistics and warehouse management and office assistant.• Communication with dealers is done at the office, over the phone and via email• Handling of orders and delivery of goods• Office warehouse management and inventory, inventory• If necessary, translations from English into Estonian• Ensuring availability of office and household equipment• Document management and archivingWe offer: We provide stable work for an international company and a small friendly and supportive team in an office in the center of Tallinn.Other requirements: • Very good communication skills and good teamwork• Positive attitud...

 • Company Eastcon AG Eesti OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: UUED SIHID JA UUED VÕIMALUSED! Kui Sa oled aktiivne, rõõmsameelne ja optimistlik, siis oled oodatud meie tegusasse müügitiimi TOOTEKONSULTANT – MÜÜGIESINDAJAKS,kelle peamisteks ülesanneteks on:- toodete tutvustamine klientidele,- klientide vajaduste selgitamine, nõustamine ja lahenduste pakkumine,- müügitellimuste vormistamine ja aruandlus,- õppima ja kasvama koos meeskonnaga, Klientide otsimine ei kuulu konsultandi tööülesannete hulka. Tooteesitlused toimuvad erinevates kohvikutes ja restoranides enamasti päeva teises poolesOmalt poolt pakume: •enne tööle asumist 7-päevast tasuta väljaõpet meie Tallinna kontoris (vajadusel tasuta majutust Tallinnas väljaõppe perioodil)•vaheldusrikast ja hästi organiseeritud tööd •paindlikku tööaega, võimalust oma tööd ise planeerida (võim...

 • Company Häädemeeste Vallavalitsus in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Keskkonnaalase tegevuse juhtimine vallas, keskkonnaalaste õigusaktide täitmine oma pädevuse ulatuses;keskkonna- ja heakorraalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine vallavolikogule ja vallavalitsusele ning nende esitamine istungitel;keskkonnaalaste projektide rahastustaotluste koostamine ja projektide elluviimine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töötasu;võimalust enesetäiendamiseks;35 päeva põhipuhkust;huvitavat ja vastutusrikast tööd.Muud nõuded: Teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;peab oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud nõudeidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Planeerimise ja maakorralduse spetsialisti töö eesmärk on Märjamaa valla territooriumi planeerimisalase tegevuse ning maakorralduse valdkonna tegevuste korraldamine. Peamised tööülesanded:•Märjamaa valla üld-, teema- ja detailplaneeringute menetluste korraldamine, planeerimisalane nõustamine ning Märjamaa valla territooriumi ruumilise arengu tegevuse jälgimine ning suunamine; •maareformi ja maakorraldustoimingute tegemine, maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine, seotud dokumentatsiooni säilitamine, vastavate registrite pidamine ning haldamine;•projekteerimistingimuste avatud menetluste korraldamine;•osalemine valla arendusprojektide koostamisel ja elluviimisel.Omalt poolt pakume: •uuendustele suunatud töökeskkonda;•mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•toetavat meeskonda...

 • Company Tbhawt Manufacturing OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ettevõtte raamatupidamistoimingute teostamine;töötajate tööle vormistamine jneOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta;motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Eelnev töökogemus suurte andmemahtutega;hea pingetaluvus, korrektsus, täpsus;kiire probleemide lahendamise oskus;teadmised ettevõttete erisustest, mille omanikud on mitteresidendidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Balt-Hellin in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Work tasks: Entering the customer orders in the program,answering phone calls and inquiries,assisting of the sales team.We offer: You can work home - it's flexible and convenient,a stable work in a developing company,training in our company,a motivating salary depending on results.Option to work from home: Yes...

 • Company Osaühing Kinnisvaraekspert in Uuri
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kinnisvaraobjektide tehingute vahendamine, võimalik spetsialiseerumine üüri või ostu-müügitehingutele.Kliendikontaktide otsimine, müügitöö uute objektide leidmiseks, suhtlemine klientidega ja nende soovide ning võimaluste väljaselgitamine.Uute objektide otsimine.Objekti kohta informatsiooni kogumine ja täpsustamine.Klientide ja objektide andmete sisestamine CRM andmebaasi.Kinnisvara turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine.Kliendi nõustamine.Aruandlus kliendile.Läbirääkimiste korraldamine tehingu osapooltega.Tehingute vormistamise korraldamine.Objekti valduse üleandmine.Arendusprojektide objektide müügi läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet inimestele, kes on huvitatud kinnisvaramaakleri tööst.Suurepäraseid töötingimusi Tallinna kesklinnas asuvas büroos, rahvusvaheliss...

 • Company Business Technologies OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  sekretär, juhiabi, administraator, raamatupidaja abiTööülesanded: Koolituslepingute vormistamine ja arvete väljastamine;ettevõtte bürootöö korraldamine;korra tagamine kontoris ja õpperuumides;õppeprotsessi organiseerimine;kohvi valmistamine;riiklike ametkondade külastamine juhtkonna korraldusel;suhtlemine külastajate ja klientidega kohapeal ja telefonitsi;raamatupidaja kohustuste täitmineOmalt poolt pakume: head töötingimusedMuud nõuded: Vajatakse kultuurset ja intelligentset inimest, kellel on kontoritöö kogemus, soovitavalt kõrgharidus, aga ka vastutustunne, hoolsus, suhtlusoskus, organiseerimisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Juba
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Meie kliendiks on vahetusvaipade rentimisega ja tööriiete müügiga tegelev rahvusvaheline ettevõtte, Eesti turul tegutsenud juba 23 aastat. Seoses tööandja töömahu suurenemisega otsime müügiesindajatTööülesanded: · Kliendisuhete loomine ja arendamine; · Toodete tutvustamine ja aktiivne B2B müük; · Klientide nõustamine ja nende rahulolu tagamine; · Hinnapakkumiste koostamine; · Müügitulemuste analüüs ja aruandlus.Omalt poolt pakume: • Toetavaid kolleege ning meeldivat töökeskkonda; • Head motivatsioonipaketti; • Ettevõtte auto ja bensiinikaart; • Ettevõtte telefon ja iPad (tööd toetavad programmid ja appid, mugavamaks igapäevaseks tööeluks); • Tasemel koolitusprogrammi.Muud nõuded: • Ambitsioonikus ja müügitulemustele orienteeritus;• Tahe teenida väga head tasu;• Järjekindlus – lubaduste...

 • Company OÜ MARKATO MK in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Telefonile vastamine, kirjade saatmine;arvete/ pakkumiste koostamine ja saatmine;suhtlemine kauplusesse tulnud klientidega;juhataja ja müügijuhi igapäevatöö abistamine;kaupluse korrashoid;messide ettevalmistusel abistamine, messidel osalemine, reklaami jagamine;kampaaniate ettevalmistusel abistamine;edasimüüjatega suhtlemineOmalt poolt pakume: mitmekesist ja huvitavat tööd;koolitust ning väljaõpet;sõbralikku kollektiivi ja ühiseid üritusiMuud nõuded: Ootame sind kandideerima kui:Sul on soov töötada meeskonnas ja teha ka müügitööd;oled kohusetundlik ja viisakas;Sul on hea suhtlemis- ja väljendusoskus;Sul on väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas;Sul on huvi tehnika vastu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Allprint HM OÜ in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  trükikoja kontorialane tegevusTööülesanded: Kontorialane tegevus:- Hinnapakkumiste kalkuleerimine ja hinnapäringutele vastamine.- Klientidega suhtlemine.- Toodete tutvustamine.- Projektide juhtimine (vajadusel tarnijatega, kujundajaga ja tootmisega suhtlemine jne).- Logistika juhtimine (kaupade sisse-välja tarne- kõik sellega kontorialaselt seonduv).- Arvete koostamine.- Muud ettearvamatud kontorialased tegevused (dokumentide haldamine/koondamine jms).- Kontorialase tegevuse arendamine, parendamine ja täiendamine, tänaste süsteemide operatiivsemaks muutmine.- Vajadusel tootmises lihttöödega (pakkimine, lugemine vms) abistamine.Omalt poolt pakume: - Stabiilset ja pikaajalist töökohta arenevas ettevõttes.- Paindlikku töögraafikut (tunnipalk - tööle saabumise ja lahkumise aegade osas paindlik...

 • Company Osaühing ESTIN Warehousing in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Tollideklaratsioonide täitmine ja vormistamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta. Muud nõuded: Varasem töökogemus tollilaos, kohusetundlikkus, korrektsus. Kasuks tuleb juhilubade olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hiiumaa Vallavalitsus in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaksTööülesanded: Külaliste ja klientide vastuvõtmine ning igapäevase sujuva töö tagamine sh dokumentide haldamine ja arhiveerimine, telefonikõnedele ja e-kirjadele vastamine ning infoliikumise korraldamine.Omalt poolt pakume: mitmekesist ja vaheldusrikast tööd ning tegusat ja sõbralikku kollektiivi,erialaseid koolitusi ja kaasaegset töökeskkonda,35 päeva puhkust ning tervise ja sõidusoodustusi,töötasu 900 eurot kuus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing MANPOWER in Other
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Manpower customer Geberit Group Estonian branch is looking for a sales consultant for my teamWork tasks: Establishing, maintaining and developing effective and profitable relationships with clients (architects, designers, construction and installation companies, real estate developers and resellers) to ensure the availability of Geberit products on the Estonian market;Ensuring a product portfolio suitable for the Estonian market and introducing new products, technology and information to customers;We offer: We offer you the opportunity to be part of our success story, challenging job assignments and job development opportunities, job training and other company benefits.Other requirements: Positive and customer oriented attitude and good communication and communication skills. Responsibili...

 • Company aktsiaselts Sveiger in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Suhtlus klientidega, tellimuste vastuvõtt, arvete koostamine abistamine laotöös. Omalt poolt pakume: Firmaüritusi, motiveerivat palka, arenguvõimalusi kiirelt kasvavas ettevõttes.Muud nõuded: Inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Delta Group OÜ in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd sekretär-assistendile, kelle tööülesanneteks andmete sisestamine, kliendilepingute haldamine, igapäevane ettevõtte kirjavahetus, info otsimine ja haldamine, kohtumiste ja lähetustega seotud toimingute korraldamine. Omalt poolt pakume: konkurentsivõimelist töötasu,meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda,elu- ja töökoha vahelise transpordi kompensatsiooni kuni 100 eur/kuus,aastakaart jõusaali kasutamiseksMuud nõuded: Rõõmsameelne, positiivne, aus ja energiline.Tugev kandidaat on kiire õppimis- ja kohanemisvõimega, valdab inglise keelt kõnes ja kirjas,väljendub ja kirjutab eesti keeles korrektselt,mõistab ettevõtte esindamisega seotud vastutust,on korrektne ja peab tähtaegadest kinni,võimeline töötama pingelistes olukordades ja kokkuleppel paindliku graafikuga (töö võib...

 • Company Türi Vallavalitsus in Türi
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: 1) ametiasutuse dokumendiregistris asutusse saabunud dokumentide Türi Vallavalituse õigusaktide ja istungite protokollide registreerimine ning dokumendiregistri kaudu avalikustamine; istungite protokollide ja õigusaktide ärakirjade ja väljavõtete vormistamine ning ametliku kinnitamise korraldamine;2) postiteenuse kaudu väljastatud dokumentide arvestuse pidamine;3) Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste andmete ning dokumentide riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikule registrile edastamine;4) personalialaste dokumentide vormistamine;5) osalemine teabehalduse korraldamist reguleerivate juhiste ja kordade väljatöötamisel ning teabehaldust reguleerivate õigusaktide täitmise tagamine; 6) vajadusel teenistusliku järelevalve menetluses osalemine.Omalt poolt pakume: Suure...

 • Company Kindel OÜ in Uuri
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Uute kliendisuhete loomine ja hoidmine. Potentsiaalsete klientide andmebaasi täiendamine ja haldamine. Müügi ja üüri vahendamine. Kastist välja mõtlemine. Aja planeerimine.Omalt poolt pakume: Konkurentidest kõrgemat töötasu. Töökohta nooruslikus ja positiivse ellusuhtumisega asjalikus kollektiivis. Paindlikku tööaega. Väljaõpet kohapeal ning peale seda võimalust töötada üle Eesti. Motiveerimist ja tuge sisseelamisel.Muud nõuded: Julgus. Koostöövõime. Kohusetunne. Positiivsus. Enesedistsipliin. Isikliku sõiduauto ja sülearvuti kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: min 0.5 ametikohta...

 • Company MAST Europe OÜ in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Jooksva raamatupidamise korraldamine. Töö raamatupidanisprogrammis 1C.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, kõiki sotsiaalseid garantiisid. Muud nõuded: Kasuks tuleb isikliku auto olemasolu töölesõiduksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Sa panustad oma tööga e-Eesti tulevikku, viies ellu digitaalse kirjaoskuse suurendamiseks suunatud tegevusi. Sinu peamisteks tööülesanneteks on:•digitaalsete kirjaoskuse suurendamiseks uute tegevuste planeerimine, nende elluviimiseks vajalike riigihangete korraldamine, sealhulgas hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine riigihangete registris ning pakkumiste hindamise korraldamine •tegevuste ja projektide elluviimise järelevalve, samuti aruandluse koostamise ja haldamise korraldamineOmalt poolt pakume: Võimalust kujundada Eesti digiriigi arengut, mitmekülgseid arenguvõimalusi avatud ja teotahtelises meeskonnas, mobiilse töö tegemise võimalust, 35 päeva põhipuhkust ja sporditoetust. Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt eeldame: •kõrgharidust•põhjalikke teadmisi...

 • Company Optimum Linea OÜ in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Klientide rahulolu ja tagasiside jälgimine ning tegevuste organiseerimine rahulolu suurendamiseks. Klientidele sobivate teenuste pakkumine. Jooksvate küsimuste lahendamine. Klientide külastused. Tootmise ja logistika jälgimine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd. Ettevõtte sõiduki kasutamise võimalust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ravimiamet in Luua
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tööülesanded: Ravimikäitlejate tegevusloa taotluste hindamine ja otsuste ettevalmistamine. Ravimikäitlejate järelevalve, sealjuures järelevalve harmoniseerimine ja pidev areng ning inspektorite väljaõppe korraldamine. Järelevalvealane koostöö teiste riigiasutustega. Vajadusel lubade väljastamine ravimitega reisimiseks.Omalt poolt pakume: Väljaõpet ametikohal vajaminevate erioskuste osas, enesetäiendamise võimalusi (sh väljaspool Eestit), soodustusi sportimiseks ja terviseedendamiseks, põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on soov anda panus, et ravimikäitlejatele (jae- ja haiglaapteegid, hulgimüügiettevõtted) tegevuslubade andmine toimuks kvaliteetselt ja ladusas koostöös käitlejatega. Soov luua uusi võimalusi ravimivaldkonna ettevõtjate tegevuse hõlbustamiseks. Täps...

 • Company Sotsiaalministeerium in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ametikoht on tähtajaline ajutiselt ära oleva teenistuja asendamiseks. Tööülesanded: Sinu ülesanne on võrdse kohtlemise arendamine ja poliitika kujundamine, sealhulgas Sa:•koostad võrdse kohtlemise valdkonna õigusaktide eelnõusid; •tegutsed aktiivselt võrdse kohtlemise aspektiga läbiva arvestamise nimel ja koolitad sihtgruppe;•teed koostööd teiste ministeeriumite ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas ning annad eksperthinnanguid.Omalt poolt pakume: Meie pakume eneseteostusvõimalust kaasaegses, tegevuspõhises kontoris, paindlikku töökorraldust, sportimisvõimalusi ja toetavat tiimi.Muud nõuded: Sina oled:algatusvõimeline ja loov;koostööle ja tulemustele orienteeritud;avatud suhtleja ja hea esineja;hea analüüsi- ja üldistusvõimega;tolerantne, ...

 • Company TKSK Service OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Raamatupidamise korraldamineAruandluste koostamine ja esitamineMaksude arvestusPalgaarvestusRiiklik aruandlusAastaaruande koostamineOmalt poolt pakume: väljaõpet püsivat töösuhetkindlat sissetulekut sõbralikku meeskonda ja häid töötingimusi Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Infotark AS in Valga
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Kliendihaldur- müügikonsultant Valga Büroomaailmas lapsehoolduspuhkuse ajaksTööülesanded: Müüa Büroomaailma valikus olevaid tooteid äri- ja jaekliendile. Hoolitseda kaupluse korrasoleku, kauba väljapanekute ja kauba visuaalse väljanägemise eest. Aktiivne müügiprotsessi läbiviimine nii kaupluses kui klienti külastades. Uute klientide värbamine, olemasolevate klientidega suhtlemine, pakkumiste tegemine, toodete tutvustamine, aktiivne müük.Omalt poolt pakume: Kindalt põhipalka ja tulemustasu; uuele töötajale määrame abiks juhendaja; tootekoolitusi, et avardada silmaringi ning pakkuda kliendile parimaid lahendusi; ostude sooritamisel soodustusi; puhkust suvel; tööga seotud sõitude tarbeks ametiautot.Muud nõuded: Rõõmsameelsus, optimism, julgus suhelda, oskus oma aega ja tööd planeerida, püsivu...

 • Company Rimi Eesti Food AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Operational assistant Tööülesanded: teabevahetuse ja dokumentide liikumise tagamine kontori, osakondade ja kaupluste vahel;kliendikaebuste koordineerimine;Promo meeskonna toetamine;haldusprotsesside sujuva kulgemise tagamineOmalt poolt pakume: väljakutseid pakkuvat ja mitmekülgset tööd ühes Baltimaade juhtivas toiduainete jaemüügiga tegelevas ettevõttes;võimalust end pidevalt tööalaselt arendada, kasutada oma oskusi erinevate ülesannete täitmisel ning väljavaated juhtimisoskuste omandamiseks;töötajatele mõeldud arendus- ja koolitusprogramme;karjäärivõimalusi kogu Rimi Baltic grupi raames;konkurentsivõimelist töötasu. Muud nõuded: omandatud ülikoolikraad või viimase aasta üliõpilane majanduse erialal või muus sarnases valdkonnas;kogemus jaemüügis, andmetöötluses või muus sarnases ärivaldkon...

 • Company Keskkonnaamet in Õle
  13.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Spetsialisti põhiülesanne on kaitsealuste loodusobjektide, koosluste ning liikide kaitse ja ohjamise korraldamine oma tööpiirkonnas Ida- ja Lääne-Virumaal.Täpsemalt saab lugeda tööülesannete kohta Keskkonnaameti koduleheltOmalt poolt pakume: Miks tulla Keskkonnaametisse:- Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad ja sõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas!- Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemi kiidavad teisedki!- Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid, sest kiitust ei ole kunagi liiga palju!- Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.- Meie juures saad sa puhata 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest ning toetame tervise edendamist!...

 • Company IDline OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Aktiivne müügitöö.Kliendisuhete hoidmine ja arendamine, uute klientide leidmine.Müügikampaaniate ja teiste müügiürituste ettevalmistamine ja teostamine.Omalt poolt pakume: Kiiresti arenevas ettevõttes head seltskonda ja enesearendamise võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Haldus in Saaremaa
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Töökoha eesmärk on teostada pisiremonditöid Saaremaa vallale kuuluvates Orissaare-Pöide piirkonna allasutuste hoonetes ning aidata kaasa piirkonna heakorratöödes vallale kuuluvatel objektidel Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohtaTööd töölepingu alusel Kaasaegseid töövahendeidToetavat meeskondaTöösõitudeks ametiautotMuud nõuded: Töökus ja kohusetundlikkusValmisolek iseseisvaks tööksKasuks tuleb eelnev töökogemus ehitusvaldkonnasVajalik erinevate aiatöövahendite (trimmer, muruniiduk, murutraktor, metsasaag, jne) käsitsemise oskusTöö nõuab korrektsust, kohusetunnet ja füüsilist jõuduB-kategooria autojuhiloadKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS Lõuna-Eesti Haigla in Luua
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: - juhtkonna assisteerimine, tagamaks sh juhtkonnaliikmete sujuva ajaplaneerimise;- koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine;- korrektse ja nõuetekohase dokumendi- ja infohalduse korraldamine ja tagamine;- ettevõtte töötajate nõustamine dokumendihalduse küsimustes;- büroo igapäevase tegevuse korraldamine.Omalt poolt pakume: - töökohta Eesti kõrgemal asuvas haiglas;- tegusaid tööpäevi toetavas ja hoolivas meeskonnas;- koolitusvõimalust;- 28-päevast põhipuhkust ja 7-päevast lisapuhkust;- sportimisvõimalusi haigla jõusaalis.Muud nõuded: See ametikoht sobib Sulle, kui:- Sulle meeldib luua korrektseid, arusaadavaid tekste ja dokumente;- Sa armastad suhelda ja oled meeskonnamängija;- Sa tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte;- Sa tead, kellele, millal ja millist teavet või a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters