Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Tapa Vallavalitsus in Tapa
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  ametikohtTööülesanded: Hankespetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on Tapa Vallavalitsuse korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine, hankemenetluse läbiviimine ning vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhendamine ning nõustamine riigihangete korraldamisel. Omalt poolt pakume: Võimalust töötada nii kodus kui kontoris; enesetäienduse võimalust koos sõbraliku ja toetava meeskonnaga; tasustatud tervisepäevade kasutamise võimalust; haigushüvitist haigestumise teisest päevast; põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Sinult ootame: kõrgharidust, mis on soovitatavalt õiguse, riigiteaduse või avaliku halduse valdkonnast (võib olla omandamisel); analüüsi- ja süvenemisvõimet; täpsust ja kohusetunnet; head suhtlemis- ja koostööoskust...

 • Company MAXIMA Eesti OÜ in Tõre
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Logistikaprotsesside analüüsimineTööülesanded: Kui Sa oled unistanud tööst ägedas meeskonnas, Sa oled nutikas ja tähelepanelik, Sul on keskeri- või kõrgharidust majanduses, logistikas või matemaatikas ning omad kogemust andmete analüüsimisel ja sätete haldamisel, siis rakenda oma oskusi Maximas LOGISTIKAPROTSESSIDE ANALÜÜTIK.Oled oodatud meie toredasse meeskonda, kui oled valmis haldama ja arendama logistikasüsteeme. Sulle meeldib analüüsida mahukaid andmeid, oskad teha selgeid järeldusi ja oled valmis esitama prognoose, lahendusi ning ärilahenduste kalkulatsioone. Vajadusel kirjeldad uusi protsesse ja lood vajalikud juhised ning protseduurid ning oled julge jooksvate probleemide lahendamisel. Omalt poolt pakume: Meie poolt on Sulle vastutusrikas ja huvitav töö suures rahvusvahelises ettev...

 • Company Osaühing Kinnisvarateenindus in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Otsime väli- ja eritööde spetsialisti PärnusseTööülesanded: - Väliheakorra tööde teostamine ja organiseerimine, planeerimine ja vastutamine (teede ja tänavate mehhaniseeritud koristus: lumetõrje, niitmistööd, hekkide/okste lõikamine jpm).- Eritööde organiseerimine, planeerimine, vastutamine ja kvaliteedi kontroll (põrandate süvapesu, vahatamine ja õlitamine, akende pesu, suurpuhastused, mööblipuhastus, tolmuvõtmine kõrgetelt pindadelt, graffitieemaldus jpm.)- Tööde teostamiseks vajalike materjalide ja lisateenuste hankimine- Seadmete ja töövahendite korrashoid, vajadusel hooldus/remontOmalt poolt pakume: - Põnevaid väljakutseid ning mitmekesist ja vastutusrikast tööd;- Tähtajatut töölepingut ning pikaajalist ja stabiilset töökohta;- Rõõmsameelset ja toetavat meeskonda;- Karjääri- ja areng...

 • Company Põllumajandus- ja Toiduamet in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Sinu peamiseks ülesandeks on taimekaitsevahendite registris andmete asjakohasuse tagamine. Kontrollid registreerimiseks esitatud dokumentide vastavust nõuetele ja väljastad registreerimist tõendavaid dokumente. Haldad ja korrastad taimekaitsevahendite registri dokumentatsiooni. Osaled töökohtumistel nii Eesti kui väliskolleegidega. Avaldad vajaliku teabe ameti kodulehel ja koostad töövaldkonna aruandeid Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele.Omalt poolt pakume: Meie juures ootab Sind huvitav, vastutusrikas ja väärtuslik töökogemus ning võimalus anda oma panus taimekaitse valdkonna arendamisse ning kujuneda valdkonna eksperdiks. Täiendkoolitustega toetame Sinu erialast arengut, nii Eestis kui väljaspool, saad osa inspireerivatest koolitustest ja koostöövõimalustest ...

 • Company Põllumajandus- ja Toiduamet in Naha
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Sinu peamiseks ülesandeks on osakonna juhtimine, et tagada toiduohutuse valdkonnas tulemuslik ennetustöö ning järelevalve toidukäitlemise nõuetekohasuse üle, samuti ohuolukordadele reageerimine. Oled koos oma meeskonnaga valdkonna peamine poliitikarakendaja ning strateegiate elluviija; protsesside kujundaja ning kokkuhäälestaja, ka peamine koostööpartner sidusgruppidele.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust anda oluline panus toiduohutuse valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut, saad osa inspireerivatest koolitustest ja koostöövõimalustest.Meie pakkumises on ka toredad ühisüritused, sporditoetus, pikem puhkus ja tervisepäevad. Oleme aja- ning kohapaindlikud, võimaldame osalist kaugtööd.Muud nõuded: Tööülesannete täitmiseks on olulised:•valdkonna hea tundmine...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  20.09.2023 Updated on: 02.10.2023

  Tööülesanded: Pärnu linnavalitsus kutsub oma meeskondaHANKESPETSIALISTI,kelle peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linnavalitsuse korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud dokumentatsiooni ettevalmistamine ja hankemenetluse läbiviimine ning linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhendamine ja nõustamine riigihangete korraldamisel.Omalt poolt pakume: - Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd;- otsustusõigust ja vastutust;-enesearengu- ja koolitusvõimalusi;-35 kalendripäeva põhipuhkust ja 3 tasustatud tervisepäeva aastas;-ühtehoidvat ja toetavat meeskonda;-tervise- ja sporditoetust. Muud nõuded: Ootame, et:» Sul on kõrgharidus (soovitavalt õiguse, riigiteaduse, avaliku halduse vms valdkonnas, võib olla omandamisel).» Sul on väga hea suhtlemis- ja koo...

 • Company Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus in Tartu
  18.09.2023 Updated on: 22.09.2023

  Tööülesanded: Tartu loodusmaja otsib loomingulistest ideedest tulvil, rõõmsameelset ja hoogsa töökultuuriga sündmuste koordinaatorit.Sündmusi ja teenuseid on alates sünnipäevadest ja õpitubadest, lõpetades pulmade ja jõulupidudega ning nende sisuline arendus ja koordineerimine võiksid uuele tasemele jõuda just Sinu eestvedamisel! Meie majas jagub vaba ruumi, et saaksid oma arendusideid ellu viia ning luua midagi, mis teeks rõõmu nii lastele, nende vanematele kui ka teistele majakülastajatele. Loodusmaja sündmused korraldatakse keskkonnasõbralikult ja need on loodusharidusliku iseloomuga, mistõttu loodushuvi ja mitmekülgsed teadmised tulevad kasuks. Tartu loodusmaja hetkel pakutavate teenustega saab tutvuda kodulehel www.tartuloodusmaja.ee/pakutavad-teenused/.Omalt poolt pakume: Omalt poolt...

 • Company Muinsuskaitseamet in Saaremaa
  15.09.2023 Updated on: 20.09.2023

  Tööülesanded: Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik on lahendustele orienteeritud spetsialist, kes korraldab oma maakonnas muinsuskaitsetööd, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel.Saaremaa nõuniku tööülesanded:nõustada ja juhendada mälestise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes;anda välja tööde tegemiseks lube ja kooskõlastusi, teha järelevalvet;teha koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega kultuuriväärtuste tutvustamisel ja kaitse korraldamisel.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast täiskoormusega tööd riigiametis;kaasaegset paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust;35 kalendripäev...

 • Company Muinsuskaitseamet in Other
  15.09.2023 Updated on: 20.09.2023

  Otsime lahendustele orienteeritud spetsialisti, kes korraldab Jõgeva maakonnas muinsuskaitsetööd, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel.Tööülesanded: •Nõustada ja juhendada mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke ja valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes;•anda välja tööde tegemiseks lube ja kooskõlastusi, teha järelevalvet;•teha koostööd mäluasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste ja riigiasutustega kultuuriväärtuste tutvustamisel ja kaitse korraldamisel.Omalt poolt pakume: • Huvitavat ja vastutusrikast osakoormusega (20 tundi nädalas) tööd riigiametis;• kaasaegset paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust;• 35 kalendr...

 • Company Kambja Vallavalitsus in Kambja
  15.09.2023 Updated on: 21.09.2023

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on keskkonnaalase töö korraldamine Kambja vallas. Omalt poolt pakume: •35 päeva puhkust;•võimalusi eneseteostamiseks;•stabiilset tööd;•koolitusi enesetäiendamiseks;•motiveerivat palka.Muud nõuded: - valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;- kohaliku omavalitsuse korralduse tundmine.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Eesti Töötukassa in Luua
  15.09.2023 Updated on: 28.09.2023

  ProgrammijuhtTööülesanded: Karjäärikeskuse programmijuhina:* saad koostöös karjäärispetsialistidega luua põnevaid karjääriteemalisi programme ja sündmusi erinevatele sihtrühmadele - koolinoortest vanaduspensionärideni;*on Sulle usaldatud karjäärikeskuse turundustegevuse korraldamine ja elluviimine sh turundusplaani koostamine ning eelarve planeerimine;* seisad hea keskuse eksponaatide korrashoiu eest ning saad kaasa rääkida uute eksponaatide väljaarendamises;* saad tutvustada karjäärikeskuse teenuseid ja võimalusi nii klientidele kui koostööpartneritele.See töö võimaldab Sinu loomingulisusel valla pääseda ning areneda ideede elluviimisel!Näeme oma tiimis värskete ideedega ja avatud maailmavaatega turundus- ja programmijuhti, keda huvitavad karjääriteemad ning kelle silmad paneb särama mill...

 • Company Tõrva Vallavalitsus in Other
  15.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tõrva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale Tööülesanded: Keskkonnaspetsialisti töö põhieesmärk on keskkonna- ja planeerimisalase tegevuse korraldamine Tõrva vallas ning kodanike sellealane nõustamine.Teenistusülesanded:•valla keskkonnakaitselise ja jäätmekäitlusalase tegevuse korraldamine;•planeerimisalase tegevuse korraldamine;•raielubade väljaandmine;•heakorraküsimuste lahendamine;•reklaami paigaldamise eeskirja täitmise kontrollimine;•hulkuvate loomadega seotud küsimuste lahendamine.Omalt poolt pakume: •Huvitavat ja tähendusrikast tööd;•toetavat meeskonda;•põhipuhkust 35 kalendripäeva;•täiendkoolituse võimalusi;•töökohta suvituslinnas Tõrvas.Muud nõuded: •Erialane kõrgharidus;•valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine; •vastavus avaliku teenistuse...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters