Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

78 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 78 results.
 • Company STALKMET OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Puhastusteenuste aktiivne müük ja uute klientide leidmineTööülesanded: * Hinnapakkumiste koostamine* Ettevõtte ja selle tegevuste tutvustamine antud regioonis* Olemasolevate klientidega suhtlemine ja kliendisuhte hoidmineOmalt poolt pakume: * Palju huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas meeskonnas* Võimalust tõusta karjääriredelil ja luua oma müügimeeskond* Motiveerivat palgasüsteemi (põhi- ja tulemuspalk)* Kaasaegset töökohta ja töövahendeidMuud nõuded: * Ootame Sind oma meeskonda, kui omad energiat, kirge, tahet suurte eesmärkide saavutamiseks ning oled valmis tegema rohkelt tööd klientide leidmiseks* Oled hea suhtleja ning saad hakkama ka raskustega* Sul on varasem töökogemus aktiivse müügiesindajana* Kasuks tuleb, kui omad eelnevat töökogemust kinnisvara valdkonnas, puhastusteenuste...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: • Kuritegude kohtueelne menetlemine keskkonna ja loodusvarade kaitse ning kasutamise nõuete rikkumise valdkonnas karistusseadustiku 20. peatüki alusel• oma valdkonnas esitatud avalduste, teabenõuete, selgitustaotluste ja märgukirjade vastuste korrektsuse ja õiguspärasuse tagamine Omalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd • eneseteostusvõimalust kaasaegses ja koostööle orienteeritud meeskonnas• isiklikku mentorit• erialaseid täiendkoolitusi• sõbralikku ja toetavat meeskonda • haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast• ametiauto kasutamist töösõitudeksMuud nõuded: • Politseiline või õigusalane kõrgharidus• töökogemus kuritegude kohtueelse menetlemise valdkonnas vähemalt 3 aastat• põhjalikud teadmised kriminaalmenetlusest...

 • Company Justiitsministeerium in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhiülesanne on õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine avaliku õiguse valdkonnas, eeskätt haldusõiguse üldosa, korrakaitseõiguse ja halduskohtumenetluse küsimustes, sealhulgas:•õigusaktide ja nende rakenduspraktika analüüs•õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja analüüs•osalemine õigusloomealastes töö- ja ekspertgruppidesOmalt poolt pakume: •huvitavat tööd mainekas riigiasutuses •võimalust panustada Eesti õigussüsteemi arengusse•meeldivat töökeskkonda ja sõbralikke kolleege•eneseteostus- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame•õigusalast akadeemilist kõrgharidust•põhjalikke teadmisi riigi- ja haldusõigusest•väga head analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võimet•iseseisvust töös, algatus- ja otsustusvõimelisust•väga head suhtlemis- ja eneseväljendusos...

 • Company Delamode Estonia OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Uute klientide otsimine.Müügimaterjalide ettevalmistamine.Müügikampaaniate korraldamine (e-posti ja muude vahendite abil).Suhtlemine klientidega telefoni ja e-kirja teel.Kliendipäringutele ja hinnapakkumistele vastamine.Kiire ja kvaliteetse klienditeeninduse tagamine.Omalt poolt pakume: Stabiilne palk.Spordivõimalused ja ühisüritused.Usaldusväärne rahvusvaheline ettevõte.Muud nõuded: Kohusetundlikkus.Hea organiseerimis- ja läbirääkimisoskus.Analüüsivõime.PaindlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku asendajaTööülesanded: maaomanike ja jahimeeste nõustamine; kiskjakahjude hindamine või hindamise korraldamine; jahindusnõukogude ettevalmistamine; jahipiirkonna kasutusõiguse lubade väljastamine ja muutmine; jahipidamise ja ulukite lisasöötmise korraldamine ja kooskõlastamine kaitsealadel; metssea ja suurkiskjate küttimisandmete koondamine; asutuse teiste struktuuriüksuste nõustamine jahinduse küsimustes.Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt.Omalt poolt pakume: Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad jasõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindelpalgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemikiidavad teisedki! Tunnustame häid töötulemusi ...

 • Company Põllumajandusamet in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaTööülesanded: Sinu töö eesmärgiks on kaasa aidata sellele, et tarbijal on kasutada efektiivsed ja lubamatut ohtu mitte põhjustavad taimekaitsevahendid ning väetised. Sinu ülesandeks on koordineerida 7-liikmelise taimekaitsevahendite hindamismeeskonna tööd. Tagad, et taimekaitsevahendite turule lubamise või tingimuste muutmiste taotlused on hinnatud ning ekspertarvamused esitatud. Osaled ekspertgruppide töös ja rahvusvahelistel töökohtumistel. Korraldad koostööd huvigruppidega, koostad ja avalikustad valdkonna infomaterjale.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust anda oma panus taimekaitse valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut läbi täiendkoolituste ja rahvusvaheliste töökohtumiste nii Eestis kui välismaal. Meie juures töötades on ...

 • Company Harmtex Design OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Kardinate müügikonsultant-disainerTööülesanded: Kliendile erinevate kardinalahenduste tutvustamine ja aktiivne pakkumine Tallinna salongis.Mõõdistustööde teostamine objektidel.Kardinate riputamine objektidel.Omalt poolt pakume: Kliendile müügiks kvaliteetseid tooteidEneseteostusvõimalust arenevas ettevõttesSõbralikku ja toetavat professionaalset meeskondaNüüdisaegset töökeskkonda ja konkurentsivõimelist tasustamissüsteemiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts SALVEST in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Sinu põhiülesandeks on Salvesti müügi suurendamine läbi kauplusetasandi tegevuste Lõuna-Eesti piirkonnas. Sinu igapäevakohustuste hulka kuuluvad poodide külastamine, müügitulemuste analüüs, eriväljapanekute teostamine ning pidev suhtlus kaupluste ja kontori vahel.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt võimalust kaasa aidata Eesti ühe pikemate traditsioonidega toidutööstusettevõtte arengule, püsivat töösuhet, vaheldusrikast ja huvitavat tööd ning erinevaid ettevõtte soodustusi. Leping sõlmitakse lapsehoolduspuhkusele suunduva töötaja asendamise perioodiks.Muud nõuded: Otsime oma meeskonda Tartusse särasilmset ja initsiatiivikat kolleegi, kes:•omab kogemusi jaekaubanduses ja selget arusaama müügiedendusest;•on kohusetundlik, töökas ja hea suhtleja su...

 • Company JOOGIEKSPERT OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - täisautomaatsete kohviautomaatide hooldustööd (nii hoolduskeskuses kui ka kliendi juures)- kohviautomaatide rikete kõrvaldamine ja remonttööd- kohviautomaatide paigaldus- ja seadistamistööd- kaubatellimuste komplekteerimine ning kliendi asukohta kohale toimetamine- klientide nõustamine nende kasutuses olevate seadmete kasutuse ja toorainete osasOmalt poolt pakume: - Erialast väljaõpet- Konkurentsivõimelist töötasu- Arenemisvõimalusi tõeliseks professionaaliks- Positiivset ja toetavat kollektiivi -Palju head kohviMuud nõuded: - Hea suhtlemisoskus ja enesedistsipliin-Tehniline taiplikkus- Võime iseseisvalt õigeid otsuseid vastu võtta ja kiirelt tegutseda- Positiivne ellusuhtumine ja tervislikud eluviisidKasuks tuleb varasem töökogemus tehnika ja elektroonikaseadmete remondi j...

 • Company Novem Kinnisvara OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kinnisvara üüri- ja müügitehingute vahendamine, klientide nõustamine, kliendisuhete hoidmine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust õppida detailselt tundma kinnisvaramaailma; väljaõpet kogenud kolleegide poolt; mentorlust; toetavat ja ambitsioonikat kollektiivi; töökohta kontoris Tartu vanalinnas; võimalust planeerida oma tööaega iseseisvalt; häid, tulemustest sõltuvaid teenimisvõimalusi.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on suhtlemisaldis, empaatiavõimeline, avatud meele, aktiivse hoiakuga ja teotahtelineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kas Sind huvitab teenuse disain ja kvaliteet? Oled Sa mõelnud, milliseid teenuseid vajaksid tööturule naasmiseks vähenenud töövõimega inimesed? Kui Sul on soov panustada sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisse, siis uuri lähemalt, sest töötukassa töövõimet toetavad teenused vajavad juhti.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kalendripäeva puhkust ning me võimaldame paindlikku tööaega ja vajadusel kodutööpäevi. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid...

 • Company Eesti Töötukassa in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Töövahenduskonsultant võtab kliente töötukassas arvele ning on seetõttu töötukassas enamasti ka esmane kontakt inimese jaoks. Ta võtab vastu töötuna registreerimise ja töötushüvitiste avaldusi. Tema ülesandeks on aidata kliendil teha oma soovide, kogemustega ja tööturu võimalustega kooskõlas olevaid töövalikuid. Samuti jagab ta vajalikku infot tööturuolukorra pakkumiste ja toetavate teenuste kohta ning aitab planeerida samme sobiva töö leidmiseks.Töövahenduskonsultandi töö on vaheldusrikas tänu suhtlusele väga erinevate inimestega ning pakub rõõmu teadmisest, et on võimalik neile toeks olla.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise korraldamine vallavalitsuses ja hallatavates asutustes;- andmekaitsealaste mõjuhinnangute, strateegia, juhendite, tegevusplaanide jms koostamine, nende täitmise nõustamine ja täitmise jälgimine;- vallavalitsuse teenistujate ja valla asutuste isikuandmeid töötlevate töötajate teavitamine, nõustamine ja koolitamine andmekaitse valdkonnas;- isikuandmete töötlemise ja andmekogude pidamise nõuete täitmise kontrollimine;- koostöö järelevalveasutustega isikuandmete töötlemise küsimustes ning andmekaitsega seotud juhtumite lahendamine.Omalt poolt pakume: - eneseteostust ja põnevaid väljakutseid- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhip...

 • Company Rae Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - Rae Vallavalitsuse sisekontrollisüsteemi ja -meetmete välja töötamine;- järelevalve teostamine vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle;- järelevalve teostamine eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise üle;- vallavalitsuse ja hallatavate asutuste kasutuses oleva vara kasutamise efektiivsuse ja otstarbekuse kontrollimine;- vajadusel distsiplinaarmenetluste läbiviimine ning teenistujate kohta esitatud kaebuste menetlemine.Omalt poolt pakume: - mitmekülgset ja iseseisvat tööd- õppimis- ja arenguvõimalusi- tegusat ja sõbralikku kollektiivi- mobiilise töö tegemise võimalust- 35-päevast põhipuhkustMuud nõuded: - riigi- ja kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine;- raamatupidamise, e...

 • Company OÜ FineFloors in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Aktiivne puiduõli müük üle Eesti.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd. Sõbralikku kollektiivi ja tulemustele orienteeritud palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company H&E Kaubad OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lääne-Eesti piirkondTööülesanded: Noor ettevõte soovib oma kollektiivi võimekaid müügiinimesi. Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, arendavat töökogemust, karjäärivõimalusi, erinevaid müügikoolitusi, liikuvat tööd, tööautot või isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda,Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Rotaks-R in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Söödalisandite ja farmikeemia nõuandlik müük. Farmide külastamine ja nõustamine (üle Eesti). Uute kliendisuhete loomine. Olemasolevate klientide hoidmine.Omalt poolt pakume: Võimalust teenida mitmekordset Eesti keskmist palka. Tööks vajalikke vahendeid (auto, telefon, arvuti). Uusi teadmisi ja kogemusi, mis tagavad Sinu positsiooni loomakasvatuse valdkonnas. Välislähetusi.Muud nõuded: Oled aktiivne ja ei karda müügitööd. Omad loomakasvatuslikku haridust või teadmisi loomakasvatusest (kasuks tuleb eelnev töökogemus farmis). Omad B-kategooria juhilube. Omad teadmisi veistele ratsioonide koostamisest. Soovid ennast pidevalt arendada. Saad hakkama inglise keeles suhtlemisegaKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Veterinaar- ja Toiduamet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  kalapüügi ja turukorralduse osakond, töö asukoht SaaremaalTööülesanded: kelle põhiülesandeks on EL ja Eesti seadusandlusega kehtestatud kutselise kalapüügi korraldamine ning kutselise kalapüügi registri ning selle alamregistrite pidamine, kalapüügiga seonduvate andmete kogumine ning aruandluse esitamine kalapüügil Läänemerel Saare ja Lääne maakonnas ning Saare ja Lääne maakonna siseveekogudel kaluri kalapüügiloa alusel kala püüdvate kalurite püügipiirkonnas ning kala üleandmisel ja esmakokkuostul.Peaspetsialist: võtab vastu ja menetleb püügiloa taotlusi; korraldab püügivõimaluste jaotamist taotlejate vahel ja koostab sellekohased otsused; annab dokumentide alusel taotlejatele kalapüügiload ja registreerib loa kutselise kalapüügi registris; kontrollib esitatud andmeid, kutsetunnistuste ole...

 • Company Scandicon OÜ in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamisarvestuse teostamine, ostu-müügireskontro arvestus ning maksete ettevamistamine, algdokumentide (ostu-, müügiarvete) kontroll, põhivara ja palgaarvestus, töölepingute sõlmimine ja lõpetamine, maksudeklaratsioonide ja statistikaaruannete esitamine, aastaaruande koostamine ja esitamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd tootmisettevõttes.Muud nõuded: Eeldame kandidaadilt kohusetundlikkust ning head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja avatust muutustele, iseseisvust ja tulemustele orienteeritust. Kasuks tuleb võõrkeelte oskus (inglise, vene)Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: ca 3 päeva nädalas...

 • Company Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: •kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate õigusaktide täitmise kontroll Narva linna haldusterritooriumil;•osalemine väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel oma ametikoha pädevuse piirides seaduses sätestatud korras ja ulatuses;•tõendusteabe kogumine ja talletamine,•väärteotoimikutega tutvumine menetlusalustele isikutele kaebemenetluse võimaldamiseks;•väärteo materjalide säilitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele;•kohtuvälise menetleja jõustunud otsuste täitmisele pööramine;•avaliku ürituse loa taotluste menetlemine;•Narva linna avaliku tasulise parkimisala parkimistasu maksuhalduri ülesannete täitmine;•ennetustöö tegemine õigusrikkumiste vältimiseks ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja teist...

 • Company Tallinna Vangla in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Finants- ja majandusosakondTööülesanded: Töökoha põhieesmärgiks on kinnipeetavate isikute tööhõive korraldamine ning tööandjatega suhtlemine. Tööhõive spetsialist vastab enda pädevuse piires kinnipeetavate pöördumistele (tööhõive küsimustes).Omalt poolt pakume: • töötasu 933-1000 eurot kuus (bruto)• väljaõpet kohapeal• toetavat ja sõbralikku meeskonda• kindlat töökohta riigiasutuses• 35 päeva puhkust• haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevastMuud nõuded: • ausust ning laitmatut tausta• vähemalt keskharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel (C1)• head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust• väga head arvutioskust, sh tööks vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide, andmekogude kasutamise oskust• pingetaluvust• erinevate huvigruppide koostöö koordineerimise kogemustKASUKS TULEB:• te...

 • Company aktsiaselts LÕUNA PAGARID in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sinu põhiülesandeks on klientidelt tellimuste vastuvõtmine ja uute toodete tutvustamine, tellimuste programmi sisestamine, arve-saatelehtede koostamine ja vajadusel kiireloomuliste olukordade lahendamine. Sinu päeva sisustab tihe koostöö müügiesindajatega ja klientidega. Omalt poolt pakume: Väljaõpet, sõbraliku meeskonda, omatöötaja toetusi ja soodustusi, ühisüritusi jne.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on:hea suhtlemisoskus; oskus töötada meeskonnas; oskus targalt oma aega planeeridaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OSAÜHING ESTOVER in
  01.06.2020 Updated on: 01.06.2020

  lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks (orienteeruvalt kuni mai 2021)Tööülesanded: Kontserni ettevõtete müüreskontro haldamine.Ostu- ja kuluaruannete kontrollimine.Töötasu- ja maksude arvestamine.Dokumentatsiooni arhiveerimine ja korrashoid.Omalt poolt pakume: Asjalikku ja sõbralikku kollektiivi.Mitmekülgset tööd kiiresti arenevas ja kaasaegses ettevõttes.Arenemisvõimalusi.ÜhisüritusiMuud nõuded: Töökogemus vähemalt 2 aastat,hea arvutikasutamise oskus (MS Office)kohusetundlikkus, korrektsus ja täpsusEV raamatupidamis- ja maksuseaduste tundminetarkvara Standard Books ja Merit Palga kasutusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company VLDSERVIS OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kauba tellimine: värvid, varuosad, tööriistad jne. Kauba vastuvõtt ja laoprogrammi kandmine.Omalt poolt pakume: Tänapäevast töökeskkonda ja töövahendeid; väljaõpet; konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Vastutustunne, hea õpivõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnavaraamet in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Linnavaraameti eesmärk on tagada hoitud ja targalt majandatud kinnisvarakeskkond optimaalse ressursikasutuse, nõustamise, toetamise ja kaalutletud planeerimise kaudu. Arendusosakonna põhiülesanne on linna kinnisvara ja sellega seotud investeeringute ning teenuste strateegiline planeerimine ja analüüside koostamine lähtudes linna arengudokumentidest ja strateegilistest eesmärkidest.Juhtivspetsialistii vastutusalasse kuulub:•linnavaraameti teenuste arendamine ja disain•ameti põhitegevuste kaardistamine, äriprotsesside hindamine, analüüs, arendamine ja kaasajastamine•linna kinnisvarateenuste standardimises osalemine•arendustegevuse ja ressursside planeerimine ja tähtaegade jälgimine•uute teenuskontseptsioonide väljatöötamine ja rakendamise koordineerimine•valdkondlike uuringute ...

 • Company Osaühing Estada K in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Kliendibaasi haldamine, klienditeenindus, tellimuste vormistamine. Töötaja võtab ise regulaarselt telefoni teel ühendust püsiklientidega. Omalt poolt pakume: Võimalust tööd teha ja korralikku sissetulekut saada.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company OÜ Printfield in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tõlketeenuse müük. Töötajaga sõlmitakse käsundusleping.Omalt poolt pakume: Head teenimisvõimalust; kodukontoris töötamise võimalust;tööks vajalikku IT tuge.Muud nõuded: Töö on väljakutseid pakkuv ning eeldab väga head suhtlemisoskust ja iseseisvalt töö tegemise oskust ning kohusetundlikkust.Töö sisuks on aktiivne uute klientide otsimineKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS in
  01.06.2020 Updated on: 01.06.2020

  ajutiselt äraoleva töötaja asendamine (orienteeruvalt mai 2021)Tööülesanded: Ettevõtte kogu raamatupidamise nõuetekohane teostamine.Töötasu- ja maksude arvestus.Põhivarade arvestus.Ostu- ja müügireskontode kontrollimine.Maksekorralduste ettevalmistamine.Dokumetatsiooni arhiveerimineOmalt poolt pakume: Asjalikku ja sõbralikku kollektiivi.Mitmekülgset tööd kiiresti arenevas ja kaasaegses ettevõttes.Arenemisvõimalusi.ÜhisüritusiMuud nõuded: Erialane haridus.Töökogemus vähemalt 2 aastat.Hea arvutikasutamise oskus.Kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus.EV raamatupidamis- ja maksuseaduste tundmine.Raamatupidamistarkvara kasutusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS in
  01.06.2020 Updated on: 01.06.2020

  Tööülesanded: Ettevõtte kogu raamatupidamise nõuetekohane teostamine.Töötasu- ja maksude arvestus.Ostu- ja müügireskontode kontrollimine.Maksekorralduste ettevalmistamine.Dokumetatsiooni arhiveerimineOmalt poolt pakume: Asjalikku ja sõbralikku kollektiivi.Mitmekülgset tööd kiiresti arenevas ja kaasaegses ettevõttes.Arenemisvõimalusi.ÜhisüritusiMuud nõuded: Erialane haridus.Töökogemus vähemalt 2 aastat.Hea arvutikasutamise oskus.Kohusetundlikkus, korrektsus, täpsus.EV raamatupidamis- ja maksuseaduste tundmine.Raamatupidamistarkvara kasutusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Notar Rita Dimitrijev in
  01.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Tööülesanded: Notari ametitegevusega seotud asjaajamine - klientidega suhtlemine, dokumentide vastuvõtmine, andmete sisestamine E-Notari infosüsteemi; tehingutega seotud teadete koostamine, arvete tasumise vastuvõtmine; paberdokumentide korrastamine riigiarhiivi üleandmiseks. Valdavalt istuva loomuga kontoritöö. Omalt poolt pakume: Puhkus 30 kalendripäeva; reedeti lühendatud tööpäev; notari kuukäibest olenevalt võimalik lisatasu ja tervise edenduse tegevuste osaline kompenseerimine.Muud nõuded: Soovitav eelnev kokkupuude dokumendihalduse, sh paberdokumentide arhiveerimisega. Kindlasti tuleb kasuks huvi juriidika vastu (kinnisvaratehingutega seonduv, pärimisõigus, perekonnaõigus). teadmised asjaajamise alustest, arhiivitööst, etiketist ja hea klienditeeninduse põhimõtetest ning oskused nei...

 • Company Mittetulundusühing Vivere kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: • Kantselei töö korraldamine, bürootarvete tellimine.• Koostööpartnerite töö korraldamine.• Juhtkonna ja töötajate assisteerimine.• Dokumentide vormistamine, kirjavahetuse ja telefonikõnedele vastamine.Omalt poolt pakume: Lubame, et väärtustame Sinu tähendusrikast ja mitmekesist tööd, toetame professionaalset arengut ning pakume vajalikke koolitusi ja innustavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Incap Electronics Estonia Osaühing in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusele mineva töötaja asendamineTööülesanded: •uute projektidega seotud materjalide hankeprotsessi läbiviimine; •materjalide nõuete määratlemine koostöös kliendiga; •efektiivne koostöö ja suhtlus projekti erinevate osapooltega; •ostmine vastavalt projektile; •ERP kirjete haldamine; •strateegilise hankimise põhimõtete edendamine; •kulumuudatuste jälgimine ja nende vähendamismeetmete algatamine.Omalt poolt pakume: •tööd kiirelt kasvavas rahvusvahelises ettevõttes;•tööandjapoolset täiendavat tervisekindlustust;•sporditoetust;•enesearendamise võimalusi;•boonustasu;•võimalusel jätkata oskuste ja kogemuste kasvades ettevõttes töötamist tähtajatu lepingu alusel.Muud nõuded: •läbirääkimisoskus;•meeskonnatööle orienteeritus;•suutlikkus prioriseerida ja täita ülesandeid kiire tempog...

 • Company H&E Kaubad OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Ida-Eesti piirkondaTööülesanded: Noor ettevõte soovib oma kollektiivi võimekaid müügiinimesi.Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, arendavat töökogemust, karjäärivõimalusi, erinevaid müügikoolitusi, liikuvat tööd, tööautot või isikliku auto kasutamise kompensatsiooni,meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda,Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company IReklaam OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  VabakutselineTööülesanded: Kontakti loomine uute klientidega; aktiivmüük; müügistatistika koostamine; enesearendamine ning uute ideede välja käimine; töö hõlmab igapäevast koostööd müügijuhiga.Omalt poolt pakume: Toetavat töökeskkonda ja meeskonda; abistavat vastutusisikut; töökultuuri, kus Seie arvamus on oluline; saab tööd teha ka kodus; vaba graafikut.Muud nõuded: Meile pole oluline, mis koolis Sa oled käinud või mis keeli Sa oled õppinud. Oluline on suhtumine töösse ja iseendasse. Pakume tööd inimesele, kes saab aru enesedistsipliinist. Vajalik eelnev müügitöö kogemus. Me otsime inimest, kes on otsusekindel, soovib teha suuri asju, kelle peale saab loota ning kelle kireks on müügitööKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Keskkonnaamet in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  AsenduskohtTööülesanded: Peamine tööülesanne on seadusest tulenevate riiklike kohustuste täitmine komplekslubade valdkonnas. Spetsialisti tegevusvaldkonnad on energeetikatööstus, metallide tootmine ja töötlemine. Ametikoha täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on kättesaadav Keskkonnaameti kodulehelt. Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle Keskkonnaametisse? Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad jasõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas! Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindelpalgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemikiidavad teisedki! Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid,sest kiitust ei ole kunagi liiga palju! Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega,mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega. Kasutame kaasaegset tehnoloogiat ja...

 • Company Mentum AS in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Office manager/Sales assistantWork tasks: Company representationISO and HSSE standard managementOffice managementSupport for Sales & Customer serviceAssisting on Suppliers and Partners management, Accounting & Marketing routinesWe offer: A good, easy-going, and positive working climateConstructive and collaborative attitude within our multicultural teamWork that matters on an international levelAttractive remuneration package & extras on group levelOther requirements: Great Communication SkillsSuccessful experience in similar positionAttitude: Result and Customer Service oriented, Team-player, Positive mindset,Desire to learn new thingsOption to work from home: No...

 • Company Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  kemikaalide käitlemise ning pürotehnika valdkondTööülesanded: Peaspetsialistina hakkad:• analüüsima ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustuslikke dokumente ja menetlema käitamislubade taotlusi• menetlema pürotehniliste toodete valdkonna tegevus- ja veolubade taotlusi• tegema järelevalvet ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ning pürotehnika valdkonna ettevõtete tegevuse üle• osalema sise- ja välisriiklikes töögruppides ning valdkonna strateegia- ja seadusloomesOmalt poolt pakume: • huvitavat ja vastutusrikast tööd Eesti ühes mõjukamas järelevalveasutuses• paindlikku tööaega, asjatundlikke ning pühendunud kolleege• 35-päevast põhipuhkust ning koolitus- ja sportimisvõimalusiMuud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:• Sa omad kõrgharidust (eelistatult tehniline)• Sa oled tööalaselt kokku puutu...

 • Company Aktsiaselts Pihlaka in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Töölepingute ja teiste personaliga seotud dokumentide koostamine, vormistamine ning andmete haldamine; tööajagraafikute ja tööajaarvestuste koostamine; puhkusegraafikute koostamine; uute töötajate värbamisprotsessi korraldamine, vestluste läbiviimine, hindamine ja valik; töökeskkonnaspetsialisti kohustuste täitmine sealhulgas tööohutuse ja töökaitse korraldamine; ettevõtte ürituste korraldamine.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja huvitavat tööd; konkurentsivõimelist töötasu; eneseteostusvõimalust; tuge sõbralikust meeskonnastMuud nõuded: Head teadmised tööseadusandlusest ja töökeskkonnaala tundmine;hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;aktiivsus ning positiivne ellusuhtumineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Justiitsministeerium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: vanglaametnike suhtes alustatud distsiplinaar- või süüteomenetluste läbiviimise juhendamine ning kontrollimine vanglates ning vajadusel vastava menetluse läbiviimine vanglaametnike poolt toime pandud õigusrikkumistes; samuti vanglate nõustamine sisekontrolli valdkonda puudutavates (õiguslikes) küsimustes ning järelevalve teostamine.Omalt poolt pakume: vastutusrikast ja huvitavat tööd mainekas riigiasutuses võimalust osaleda Eesti vanglateenistuse arendamises meeldivat ja arendavat töökeskkonda eneseteostus- ja koolitusvõimalusi, tasuta sportimisvõimalusi töötasu alates 2200 eurotMuud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame: õigusalast kõrgharidust (võib olla omandamisel) kriitilist mõtlemist ja väga head analüüsivõimet väga head eneseväljendusoskust kõnes ja kirjas valmisole...

 • Company ÜK Transport OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  TäistööaegTööülesanded: Raamatupidamise korraldamine ettevõttes.Omalt poolt pakume: Tööaeg E-R 08:00 - 16:30.Muud nõuded: Erialane haridus; eesti ja vene keele oskus; bilansivõimelisus; teadmised Eesti raamatupidamise ja maksualasest seadusandlusest; raamatupidamisprogrammi Merit kasutamise kogemus; heal tasemel arvutioskus, tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogrammid; täpsus, matemaatiline võimekus, loogiline mõtlemine; hea keskendumisvõime. Eeldame varasemat töökogemust antud ametikohal; positiivset meelt ja head suhtlemistoskustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Baltic TCM OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Juhi assisteerimine igapäevastes küsimustes ja jooksvates ülesannetes.Töötaja haldab ettevõtte raamatupidamist. (Töö Merit Aktiva programmiga)Koostööpartnerite, uute klientide ja teiste seotud osapooltega suhtlemine.Tööde dokumenteerimine, arvete koostamine ja saatmine. Ostutehingutega tegelemine (erinevate projektidega seotud)NB! Enamus tööd on inglise keelne.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega (E-R 9-17); töösuhet alustavas ettevõttes; töötaja saab sisse seada oma töö süsteemi; uusi ja huvitavaid väljakutseid; hea pingetaluvus; võimalusi areneda ja teha koostööd rahvusvaheliste investoritega; palga suurus on kokkuleppeline. Muud nõuded: Suhtlemisaldis, vastutulelik, täpne, süsteemneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Brightway OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  PersonalitööTööülesanded: Sinu igapäevased tööülesanded on inimestega suhtlemine ja nende tööle värbamine.Vestluste läbiviimine. Lepingute koostamine. Igapäevane suhtlus töötajatega ja jooksvate probleemide lahendamine.Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses kontoris kesklinnas.Kokkuhoidvat ja sõbralikku meeskonda.Tuge ja väljaõpet.Konkurentsivõimelist palka ja boonussüsteemi.Ühisüritusi.Töövahendeid (telefon, arvuti, jne )Muud nõuded: Kindlasti peab oleme hea analüüsivõime ja hea suhtlusoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Patsiendi tervisevajadustest lähtuvalt tervishoiutöötaja abistamine ambulatoorsel vastuvõtul, tervishoiudokumentatsiooni vormistamine. Omalt poolt pakume: Meie meeskond väärtustab Sinu tööalast arengut, julgustab omandama uusi teadmisi, pakub lisapuhkust 5 kalendripäeva.Muud nõuded: Ootame Sinult vähemalt keskharidust, head suhtlemise ja arvuti kasutamise oskust, kiiret õppimisvõimet, diskreetsust ja pingetaluvust, inglise keele oskust. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnavaraamet in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded on:•linnale kuuluva kinnisvara haldamise korraldamine ning investeeringute ja korrashoiuteenuste vajaduste hindamine•kinnisvaraobjektide eelarve koostamine ja täitmise jälgimine •kliendisuhete juhtimine•osalemine uute objektide arendusprojektides•kinnisvaraobjektide ja rajatiste remondi, renoveerimise, korrashoiuteenuse korraldamine (sh teenuste hankimiseks riigihangete läbiviimine ja hankelepingute sõlmimine ja osutatavate teenuste järelevalve teostamine). Omalt poolt pakume: •võimalust osaleda enam kui 1 000 000 m2 suuruse kinnisvaraportfelli korrashoius•võimalust kaasa rääkida Tallinna linna kinnisvarakeskkonna kujundamises•mitmekesist tööd arenevas ja toetavas meeskonnas •erialaseid koolitusi •tuge kvalifikatsioonitaseme omandamiseks või tõstmiseks•t...

 • Company osaühing LEIGIV in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Klientidega aktiivne suhtlemine.Müügiprogrammi haldamine.E-kirjade haldamine (vastamine/edasi saatmine).Kaupade logistika analüüs, tellimuste vormistamine.Kontoritarvete tellimine.Omalt poolt pakume: eneseteostuse võimalust huvitaval ja mitmekülgsel ametialalkaasaegset töökeskkondatööd arenevas ettevõttesTöögraafik E-R 08:00-16:30Muud nõuded: oskus ja soov enda tööd iseseisvalt organiseerida;oskus töötada Excel-s;aktiivne ja positiivne ellusuhtumine;ausus ja usaldusväärsus;kohuse- ja vastutustunne;korrektsus;sõbralikkus ja optimistlikkus;suurepärane suhtlemisoskus.Kasuks tuleb auto olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitseliit in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Kaitseliidu Põlva malevTööülesanded: Kaitseliidu Põlva maleva vabatahtliku liikmeskonna üle arvestuse pidamine, aruannete koostamine; isikutoimikute haldamine; Kaitseliitu vastuvõtmise, väljaarvamise ja teenistuskäiguga seotud dokumentatsiooni koostamine ja edastamine, auastmete omistamise ja ergutamiste esildiste esitamise korraldamine, erinevate andmebaaside pidamine, allüksuste pealike nõustamine ja abistamine personalialastes küsimustes ja muud personalitööga seotud tegevused.Personalispetsialisti roll on osaleda ka ametijuhendite koostamises, pidada tööaja arvestust ja osaleda motiveerimis- ning hindamisprotsessides.Omalt poolt pakume: Väljakutseid pakkuvat tööd Eesti suurimas vabatahtlikke koondavas riigikaitselases organisatsioonis; spordikompensatsiooni; stabiilset sissetulekut;are...

 • Company Sillamäe Linnavalitsus in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: 1.Planeerib ja korraldab linna tänavate, teede ning treppide remonttöid;2.Korraldab linna tänavate ja teede märgistamistöid ning liiklusmärkide paigaldamist;3.Korraldab teeregistri andmete kogumise, töötlemise, väljastamise ja säilitamise.4.Korrigeerib linna liikluskorralduse skeemi (teede ja tänavate märgistamine ning liiklusmärkide paigaldamine);5.Kontrollib ja korraldab linna ühistranspordi tööd vastavalt ühistranspordiseadusele.6.Korraldab hulkuvate loomade püüdmist vastavalt “Koerte ja kasside pidamise eeskirjale”.7.Korraldab päästetööd suplusaladel.8.Korraldab veekvaliteedi uurimist suplusaladel.9.Valmistab ette riigihanke alusdokumendid vastavalt riigihangete seadusele linna tänavate ja teede remonditööde ning linna ühistranspordi teenuste osutaja leidmiseks.10.Koosta...

 • Company TruckParts Eesti Osaühing in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Müügimeeste assisteerimine; arvete registreeerimine ja kaupade lattu arvele võtmine; müüdud toodete transpordi korraldamine; kirjavahetuse haldamine;eelraamatupidamineOmalt poolt pakume: Ametikoht pakub arenemisvõimalusi ja Sinust endast sõltub, millise positsiooni firmas saavutad; head kollektiivi ja hulgaliselt väljakutseid; tulemustest sõltuvat sissetulekut.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company HR Factory OÜ in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Work tasks: HR factory’s client is a leading global manufacturing company, in their business sector with employees worldwide, who is expanding its team in Tallinn. You will be responsible for:•Day-to-day accounting entries, reconciliation of various data•Monitoring miscellaneous accounts and reviewing journal entries•Participating in month end closing activities•Documenting work-instructionsWe offer: Professional and friendly team in international environment, opportunities for professional growth and competitive motivational package.Other requirements: Good cooperation skills, positivity and self-motivationOption to work from home: No...

 • Company Osaühing Isan Trade in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Välisriiete müük ja kliendikonsultatsioonid.Omalt poolt pakume: Stabiilne palkMuud nõuded: Hea suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters