Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

96 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 96 results.
 • Company Elisa Eesti AS in Other
  19.10.2019

  TelemüügiosakondTööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on aktiivne müük Elisa olemasolevatele klientidele läbi toodete ja teenuste tutvustamise ning lisaväärtuste pakkumise. Omalt poolt pakume: väljaõpet;mugavaid töötingimusi Elisa kontoris;täistööaega E-R 8.30-17.00;või osalist tööaega E-R 17:00-21:00;toetavaid kolleege;elisalastele mõeldud soodustusi;puhkust 35 kalendripäeva aastas;põhipalka + tulemustasu;kaugtöö võimalust peale katseaegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Müügipartner in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Erinevate toodete/teenuste konsultatsioon, eraisikust klientide leidmine telefoni vahendusel, elektripakettide ja tervisealaste väljaannete müük.Omalt poolt pakume: Osalist tööaega 8.30-15.30 ja paindlikke tingimusi, müügikoolitust, võimalust teenida korralikku tasu, võimalust täiendada mistahes valdkonnas vajalikku suhtlemisoskust.Muud nõuded: Vajalik väga hea suuline eneseväljendusoskus, hea diktsioon, tahe müügitööd teha ja oma soovidele vastavalt teenida. Kasuks tuleb varasem kokkupuude müügi ja teenindusegaKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Business Professional Consultations OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Kliendi kogu raamatupidamise korraldamine; aastaaruande koostamine;aruandluste koostamine ja esitamine;dokumentatsiooni haldus; dokumentide vormistamine; klientide igapäevane nõustamine; maksude arvestuse teostamine;palgaarvestus; raamatupidamisaruannete tähtaegne koostamine; riikliku aruandluse nõuetekohane korraldamine; suhtlemine maksuametiga;jooksvate ülesannete täitmine; muud finants teenused. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja professionaalset töökeskkonda;Konkurentsivõimelist töötasu;Täiendkoolitusi;Arenemisvõimalust.Muud nõuded: 3. - 5- aastane töökogemus sarnasel ametipositsioonil;VÄGA HEA vene,- ja eesti keelte valdamine, nii kõnes kui kirjas;Kõrgem- või eriharidus finants- või majandusvaldkonnas;Arvuti kasutamise oskus (MS Office programmid, e-mail, internet, skype ...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Uhe
  19.10.2019

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne sporditöö korraldus ja spordivaldkonna jätkuv areng.Eesmärgi täitmiseks sporditöö peaspetsialist:•osaleb spordivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise;•korraldab valla terviseprofiili koostamise;•koordineerib vallavalitsuse hallatavate spordiasutuste tööd;•koostab ja esitab spordivaldkonna arenguks vajalikud rahastamistaotlused ;•koordineerib spordiklubidele vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist;•töötab välja vallasisese võistlus- ja treeningsüsteemi;•komplekteerib valla esindusvõistkonnad üleriigilisteks võistlusteks;•koordineerib valla spordinõukogu moodustamist ja selle tööd;•koordineerib sportlaste ja treenerite tunnustamist;•koordineerib valla spordiürituste korraldamist;•koostab...

 • Company United Carriers Company OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Arvete käsitlemine ja haldamine.Transpordi seonduva dokumentsiooni vormistamine.Tarnijatega ja hankijatega suhtlemine.Ametialase kirjavahetuse koordineerimine, kirjade koostamine ja toimetamine postkontorisse.Haldusprogrammi andmete sisestamine.Uute klientide leidmine.Muude jooksvate probleemide lahendamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd sõbralikus meeskonnasVõimalust liituda meeldiva ning asjaliku meeskonnagaHuvitavat ja vastutusrikast töödVäljaõpet töökohalKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Transpordiamet in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: * ühistranspordiliinide liinitöö mahtude planeerimine, täitmise arvestamine, analüüs ja aruandlus;* vedajatele esitatavate kuu-, kvartali ja aastaplaanide koostamine;* sõitjateveo avaliku teenindamise lepingute täitmise kontrollimine;* ühistranspordialaste riigihangete materjalide ettevalmistamine (liinitöö mahud);* PIKAS programmi, andmebaasi, liinivõrgu ja internetiväljundi haldamine, * peatustesse paigaldatavate sõiduplaanide failide moodustamine;* ühissõidukite info- ja prioriteedisüsteemi andmebaaside haldamine;* osalemine ühistranspordiliikluse planeerimise-, kontrolli ja andmebaasisüsteemi arendamisel;* ühistranspordialase info kajastamise korraldamine ja arendamine Internetis;* transpordiameti veebilehe, selle alajaotuste sõiduplaanid, reisiplaneerija ja ühistranspord...

 • Company Tallinna Transpordiamet in Viru
  19.10.2019

  Tööülesanded: * Viru keskuse autobussiterminali (edaspidi terminal) bussiliinide peatuste ja tööreiimi planeerimine; * terminali automaatse juhtimis- ja infosüsteemi tehniline järelvalve;* operatiivkorraldajate töö korraldamine ja töögraafikute koostamine;* terminali juhtimissüsteemi administraatori tööülesannete täitmine, suhtlemine süsteemi hooldajaga;* terminali igapäevase haldamisega seotud küsimuste lahendamine haldusteenuse osutajaga (koristus, turvateenus, avalikud käimlad jne);* terminali töö aruannete koostamine, töö analüüs, vajadusel ettepanekute tegemine terminali töö ümberkorraldamise osas;* töövaldkonda puudutavate riigihangete läbiviimine, lähteülesannete ja lepingute ettevalmistamine.Omalt poolt pakume: * huvitavat, mitmekülgset ja vastusrikast tööd* vajalikku täiendkoolit...

 • Company OÜ LAANELILL in Other
  19.10.2019

  Trofee JahimajaTööülesanded: Kirjadele vastamine ja klientidega suhtlemine, maja eest hoolitsemine, kodutunde loomine.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi ettevõttes; vajadusel elamispinda.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on stabiilne ja analüütilise mõtlemisega.Kandideerima on oodatud ka mehedKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company InfoOne Finland & Eastern Europe OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Olemasolevate klientide teenendamine ja uute klientide leidmineOmalt poolt pakume: Töökohta kesklinnas, meeldivat tööd.Muud nõuded: Positiivsus, stressitaluvus, varasem müügi- või teeninduse kogemus, huvi kõige uuega kaasa minna, leidlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maa-amet in Tallinn
  19.10.2019

  Tartu või Tallinn või vaba töökoha olemasolul Sinu elukohale lähimas Maa-ameti kontorTööülesanded: •Ruumiandmeteenuste konfigureerimine ja haldamine;•ruumianalüüside teostamine ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine;•ruumiandmete teabevaldajatega suhtlemine ja neile tehnilise toe osutamine.Omalt poolt pakume: •Huvitavat, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;•töökat ja sõbralikku töökollektiivi;•koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:•II astme kõrgharidus loodus-, reaal-, tehnikateaduste valdkonnas;•eelnev 4 aastane erialane töökogemus;•erialased teadmised geoinfosüsteemidest ja andmebaasidest;•geoinfosüsteemide ja -tarkvarade kasutajakogemus;•eesti keele oskus väga heal tasemel, hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas;•koostööle orienteeritus,...

 • Company Baltic TCM OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Erinevate tööandjale kuuluvate ettevõtete raamatupidamine; teenusepakkujatega suhtlemine ja kohtumistel osalemine; tööandja assisteerimine igapäevastes tööülesannetes. Omalt poolt pakume: Väljakutseterohket tööd; võimalusi areneda ja teha koostööd rahvusvaheliste investoritega; kaasaegset kontorit.Muud nõuded: Suhtlemisaldis, vastutulelik, täpne, süsteemneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Worldlife Estonia OÜ in Valga
  19.10.2019

  Tööülesanded: Ettevõtte raamatupidamise ja maksuarvestuse korraldamine; ostu-, kulu- ja müügiarvete programmi sisestamine ning finantsdokumentide korrashoid; palga arvestused, maksuarvestus ja deklaratsioonid; majandusaasta aruanded; raamatupidamise üldine korraldamine ja arendamine; valmidus kõikide raamatupidamistoimingute teostamiseks.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Valga linnas; ettevõttesiseseid soodustusi; võimalust kujundada ise oma tööpäeva.Muud nõuded: Sobid meie meeskonda, kui sul on: raamatupidamise ja maksuseadusandluse põhjalik tundmine; sa oled aus, avatud, loov, hea analüüsivõimega; oled meeskonnamängija, aga samas valmis iseseisvalt töötama ja vastutust võtmaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jõhvi Vallavalitsus in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: GIS spetsialisti ülesandeks on Jõhvi valla geoinfosüsteemi (GIS) ning geodeesia alase tegevusega avalike ülesannete ning teenuste kvaliteetsemale ja efektiivsemale täitmisele kaasaaitamine ning valla territooriumil välireklaami paigaldamise korraldamine. Omalt poolt pakume: * Motiveerivat töötasu ja haiguspäeva hüvitist alates teisest haigestumise päevast hüvitise kohta kehtestatud määras;* võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste võimalusi;* tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;* 35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: *Omama kõrgharidust või omandama kõrgharidust lõppjärgus;* omama teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskama neid teenistusül...

 • Company MADIX TERITUS OÜ in Other
  19.10.2019

  ostu-müügispetsialistTööülesanded: Kliendihaldus, sh müügipakkumiste tegemine, kauba tellimine, kauba väljastamine, vajadusel klientide külastamine.Omalt poolt pakume: Stabiilne töökoht, motiveeriv töötasu vastavalt töötulemustele, sõiduauto kompensatsioon suuruses 120 EUR/kuus.Muud nõuded: Keskharidus, B-kategooria juhiload, arvutioskus (e-post, internet, kontoritarkvara), puidu ja/või metalli töötlemise tehnoloogiate tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Kinnisvaraekspert in Uuri
  19.10.2019

  Tööülesanded: Kinnisvaraobjektide tehingute vahendamine, võimalik spetsialiseerumine üüri või ostu-müügitehingutele.Kliendikontaktide otsimine, müügitöö uute objektide leidmiseks, suhtlemine klientidega ja nende soovide ning võimaluste väljaselgitamine.Uute objektide otsimine.Objekti kohta informatsiooni kogumine ja täpsustamine.Klientide ja objektide andmete sisestamine CRM andmebaasi.Kinnisvara turuinformatsiooni kogumine ja analüüsimine.Kliendi nõustamine.Aruandlus kliendile.Läbirääkimiste korraldamine tehingu osapooltega.Tehingute vormistamise korraldamine.Objekti valduse üleandmine.Arendusprojektide objektide müügi läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet inimestele, kes on huvitatud kinnisvaramaakleri tööst.Suurepäraseid töötingimusi Tallinna kesklinnas asuvas büroos, rahvusvaheliss...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Poole
  19.10.2019

  Tööülesanded: Tervisetoodete müük telefoni teel, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine. Kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel ning klientide nõustamine.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Tartu kesklinnas; kogemustega mentori juhendamist; võimalust saada lisapuhkepäevi; võimalust kujundada ise oma tööaega; võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Muud nõuded: Kas oled...POSITIIVNE? - Käid vihmasel päeval kollaste kummikutega?ETTEVÕTLIK? - Kui tuleb sein ette, leiad viisi, kuidas jõuda teisele poole?EDASIPÜÜDLIK? - Soovid arendada oma müügi- ja suhtlemisoskustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Medical Pharmacy Group in Valga
  19.10.2019

  Tööülesanded: Tervisetoodete müük telefoni teel, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine.Kliendihaldus telefoni ja e-maili vahendusel ning klientide nõustamine.Omalt poolt pakume: Mugavat töökeskkonda Valga linnas; väljaõpet; võimalust saada lisapuhkepäevi; võimalust kujundada ise oma tööaega; võimalust saada ettevõtte aktsionäriks.Muud nõuded: Kas oled... POSITIIVNE? - Käid vihmasel päeval kollaste kummikutega? ETTEVÕTLIK? - Kui tuleb sein ette, leiad viisi kuidas jõuda teisele poole?EDASIPÜÜDLIK? - Soovid arendada oma müügi- ja suhtlemisoskust?Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Zep Eesti OÜ in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Klientidega suhtlemine, puhastus- ja hoolduslahenduste pakkumine.Omalt poolt pakume: iseseisvat, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, pidevat koolitust, pikka töösuhet.Muud nõuded: Soov töötada iseseisvalt ja järjekindlalt, arvuti kasutamise oskus, hea eesti või vene keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts KONESKO in Türi-Alliku
  19.10.2019

  Türi-Alliku mootoritehasTööülesanded: Tehase juhi assisteerimine tootmistegevuse planeerimisel, organiseerimisel ja analüüsimisel;pakke- ja koormalehtede koostamine.Omalt poolt pakume: Meil on tänapäevane töökeskkond uues kaasaegses mootoritehases, massaaiteenus, sporditoetus, ühised üritused.Muud nõuded: Oled kohusetundlik, korrektne, positiivse ellusuhtumisegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  19.10.2019

  Tööülesanded: Lastekaitse juhtivspetsialisti peamised tööülesanded on: 1. lastekaitsetöö koordineerimine; 2. lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine; 3. kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine; 4. laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine; 5. ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine.Omalt poolt pakume: 1.tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritavas teenuskeskuse majas;2.erialase täiendamise ja arenemise võimalust;3.mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;4.kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid;5.vajadusel tööandja eluruumi;6.t...

 • Company AKTSIASELTS NORWES METALL in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamise arvestuse teostamine, palkade arvestus, maksudeklaratsioonide ettevamistamine ja esitamine, dokumentide ettevalmistamine auditiks, statististiliste aruannete ettevalmistus ja esitamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu; kindlat jastabiilset töösuhet, tasuta transporti Narvast.Muud nõuded: Erialane haridus ja raamatupidamise programmide kasutamise kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Other
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: Jalgpalliklubi dokumendihalduse korraldamine;kirjade kirjutamine eesti keeles.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega;kodus töötamise võimalust.Muud nõuded: Vajalik töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing SK ZENIT in Other
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: Projektide kirjutamine jalgpalliklubile.Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaks, head kollektiivi, kaugtöö võimalust.Muud nõuded: Projektide kirjutamise kogemusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company OÜ Odien in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamise korraldamine. Maksudeklaratsioonide esitamine. Palgaarvestus. Aruannete tähtaegne koostamine. Suhtlemine vajadusel Maksu- ja Tolliametiga, Statistikaametiga, Sotsiaalkindlustusametiga. Muud jooksvad raamatupidamisega seotud ülesanded (kulude, tulude analüüs).Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega; kaasaegset töökeskkonda; meeldivat kollektiivi; pikaajalist töösuhet jätkusuutlikus ja vastutustundlikus ettevõttes; motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Väga hea kehtivate seaduste tundmine maksude, raamatupidamise ja tööõiguse alal.Hea MS Office kasutusoskus ja väga hea võimekus MS Excelis.Hea pingetaluvus, analüüsivõime, vastutustundlikkus, kohusetunneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 7 kalendripäeva lisapuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind innovaatilised IT lahendused ja sõbralikud, abivalmid ning pühendunud kolleegid.Muud nõuded: Sul on väga he...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Naha
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on:•osaleda noorsootöö ja noortepoliitika strateegilise arengukava koostamises ja programmide väljatöötamises ning tutvustamises sihtgruppidele;•koondada vastutusala seisundi analüüsiks vajalik teave ja anda sisend vastutusala kavandamiseks;•korraldada strateegilistest arengukavadest tulenevate õigusaktide ettevalmistamine ja tegevuskavade koostamine vastutusalas;•korraldada vastutusala tegevuskavade elluviimine.Omalt poolt pakume: •eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas;•süvenemist võimaldavat töökeskkonda kesklinnas;•loovat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on:•magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;•vähemalt kaheaastane töökogemus noortevaldkonnas (soovitavalt üleriigilisel tasand...

 • Company Osaühing MANPOWER in Soome
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Manpower OÜ vahendusel otsib palgaarvestaja-raamatupidajat LPP Estonia OÜWork tasks: Manpoweri kliendiks on LPP Estonia OÜ. Ettevõte arendab ja haldab Eestis rahvusvahelisi kaubamärke Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay. Tänaseks on avatud 33 kauplust üle Eesti. Emaettevõte LPP SA opereerib rohkem kui 20 riigis üle maailma, omades üle 1750 kaupluse ja andes tööd enam kui 25000 inimesele Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Oktoobrist laieneb LPP SA läbi Eesti tütarettevõtte We offer: Ettevõte pakub vastutusrikast tööd stabiilses rahvusvahelises ettevõttes, koolitusi ja arenguvõimalusi, ettevõttes kehtivaid soodustusi ja kaasaegseid töötingimusi Tallinna kesklinnas. Other requirements: Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:-raamatupidamisalane kutse- või kõrgharidus; -vähemalt 2-aastane varasem tö...

 • Company Eiffage Construction in Other
  15.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Tööülesanded: Juhtivspetsialisti ülesandeks on juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemine ning sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimine ning sõidukitega seotud registritoimingute teostamine. Omalt poolt pakume: Meiega oled õigel teel. Aitad muuta meie liikluskeskkonda turvalisemaks. Meiega on Sul:•vaheldusrikas ja missiooniga töö•väljaõpe ametikohal•oma ala ekspertidest koosnev ühtne meeskond•35 puhkusepäeva ja 3 tervisepäeva aastas•igakuine sporditoetus•ühised ettevõtmisedMuud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on: •tahe panustada turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse•vähemalt keskharidus, eelistatud on keskeriharidus autode ja nende...

 • Company Keskkonnaministeerium in Ala
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Otsime MEREKESKKONNA OSAKONDA NÕUNIKKUkelle ülesandeks on, koostöös Eesti parimate mereteadlastega ning rahvusvaheliste ekspertidega, kokku panna plaan Eesti merealade kaitseks – koostada ja rakendada Eesti merestrateegia. Omalt poolt pakume: •võimalust panustada olulise valdkonna edendamisse;•võimalust teha rahvusvahelist koostööd valdkonna ekspertide ja teadlastega; •oma ala tegijatest koosnevat kollektiivi;•paindlikku tööajakorraldust;•soodustusi oma tervise hoidmiseks ja sportimiseks;•erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;•töökoht Tallinna kesklinnas.Muud nõuded: •magistrikraad, soovitavalt merekeskkonna valdkonnaga seotud valdkonnast; •kogemus merekeskkonnakaitse valdkonnas; •kogemus merekeskkonna kaitsega seotud projektide ettevalmistamisel; •head teadmis...

 • Company Osaühing Baltisigma in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Igapäevane raamatupidamisalane töö.Maksudeklaratsioonide esitamine.Palga arvestus.Aruannete tähtaegne koostamine.Suhtlemine vajadusel Maksu- ja Tolliametiga, Statistikaametiga, Sotsiaalkindlustusametiga.Muud jooksvad raamatupidamisega seotud ülesanded.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd.Sõbralikku ja toetavat meeskonda.Stabiilset töösuhet.Oskustele ja tööpanusele vastavat töötasu.Muud nõuded: Täpsust, analüüsivõimet, korrektsust ja kohusetundlikkust.Head suhtlemisoskust, rutiinitaluvust ja ajaplaneerimise oskust.Huvi raamatupidamise ja finantsarvestuse vastuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company FirePro OÜ in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Asjaajamine, tööde planeerimine, töö klientidega. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, väärikat töötasu, kaugtöö võimalust, huvitavat tööd ja arenguvõimalusi. Muud nõuded: Töökus, hea stressitaluvus ja suhtlemisoskus Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Osaühing Kallaste Kalur in Teenuse
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Suhete arendamine klientidega, klientide nõustamine, läbirääkimiste pidamine, uute kliendisuhete loomine ning püsiklientidega suhete hoidmine, teenuse mahtude säilitamine ja suurendamine; tellimuste vastuvõtmine ja sisestamine; kirjavahetuse, lepingute, arvete, saatelehtede ja teiste dokumentide haldamine, infoliikumise korraldamine; kontori tugiteenuste haldamine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada arenevas ettevõttes,huvitavat ja väljakutseterohket tööd sõbralikus meeskonnas, võimaldame majutust.Muud nõuded: Täpsus, korrektsus, valmidus meeskonnatööks;kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu ja erialane koolitusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company 4Kids OÜ in Other
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  e-kaubandusesTööülesanded: tellimuste haldamine;müügiarvete koostamine ja väljastamine klientidele;hinnakirjade koostamine ja haldamine (Excel);andmebaaside korrashoid, täiendamine;kaupade vastuvõtt, komplekteerimine;transpordi tellimine kauba saatmiseks;pöördumistele vastamine, reklamatsioonide lahendamine (e-mail, telefon).Omalt poolt pakume: väljaõpet;kaasaegset töökeskkonda;toetavat ja sõbralikku meeskonda;võimalik nii osaline- kui ka täistööaeg. Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui oled aus, aktiivne, avatud suhtleja, initsiatiivikas, vähemalt keskharidusegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CityHaldus OÜ in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Korteriühistute raamatupidamise teostamine kasutades keskkonda. Kuluarvete programmi sisestamine.Korteriomanikele arvete koostamine ja väljastamine elektroonselt.Majanndusaasta aruannete koostamine.Omalt poolt pakume: Professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;igakülgset kaasabi oma töötee alustamisel meie ettevõttes;võimalust ise planeerida oma tööaega;Muud nõuded: Kasuks tuleb:raamatupidamisalane haridus ja eelnev töökogemus antud alal keskkonna kasutamise kogemushea pingetaluvushea suhtlemisoskus, täpsus ja kohusetundlikusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Locoport OÜ in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: 1. Ootame enda meeskonda Kliendihaldurit, kelle ülesandeks on telefoni teel leppida kokku klientidega kohtumisi müügiesindajatele.2. Telefoni teel ühtegi toodet müüa ei tule ning raha küsida samuti mitte. Töötaja peab olema distsiplineeritud ning tulemustele orienteeritud. Kasuks tuleb arvuti kasutamise oskus ja Google programmide tundmine (kiiresti õpitav).3. Õppida ja toetada kogu tiimi eesmärkide täitmist.Omalt poolt pakume: 1. Töökohta ilusas ja kaasaegses kontoris.2. Õigeagselt palka.3. Väärilist tasu tehtud tööle.4. Koolitust ning jätkukoolitusi töö tegemiseks.5. Toetavaid kolleege.6. Espressomasina kohvi tasuta.7. Auhinnad kuu parimatele.Muud nõuded: Julgus, entusiasm, järjepidevus ja enese motiveerimine tulevad kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Müügimeistrite Aktsiaselts in Tartu
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  päevases vahetusesTööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, klientide haldus. Töö sobib ka ratastoolis liikujale.Omalt poolt pakume: Töökohta Tartu kesklinnas; mugavaid tööruume ja kaasaegseid töövahendeid; palju toredaid inimesi, kes on toeks ja abiks; võimalust teenida head töötasu.Muud nõuded: Vestluse juhtimise oskus, soov müüa ja tulemusi saavutadaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rapla Vallavalitsus in Rapla
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist on tippspetsialistide teenistusgruppi kuuluv ametnik, kelle peamisteks tööülesanneteks on Rapla valla haridus-, noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevuste koordineerimine ja korraldamine. Töökirjeldusega saab tutvuda Rapla valla kodulehel Omalt poolt pakume: •huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas;•asjatundlikke ja pühendunud kolleege;•kaasaegseid töövahendeid;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;•soodustusi oma tervise hoidmiseks.Muud nõuded: Kasuks tuleb:•töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;•eelnev töökogemus haridus- ja/või kultuurivaldkonnas (eelistatud on haridusvaldkond); •valdko...

 • Company Heidenline OÜ in Saksa
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Professionaalne teenindus meie esinduskaupluses;klientide nõustamine;kaupade väljapanek, vastuvõtmine;varuosade leidmine;kaupade müük;pakkumiste koostamine;arvete koostamine jms. tööga seonduv.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;kaasaegseid töötingimusi väikses sõbralikus meeskonnas;tööalast väljaõpet kohapeal;toetavat ja sõbralikku meeskonda;ühisüritusi ja väljasõite.Muud nõuded: Edukat kandidaati iseloomustab:töötahe, täpsus, lojaalsus, kohusetundlikkus;tehniline taiplikkus ja mõtlemisvõime;oskus lugeda jooniseid;oskus töötada iseseisvalt;õppimis- ja arenemisvõime;teretulnud on omad mõtted ja valmisolek neid teostada.Kasuks tuleb huvi matkamise, reisimise ja karavaanluse elustiili vastu, saksa keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Other
  10.10.2019 Updated on: 18.10.2019

  AsenduskohtTööülesanded: Sinu peamisteks tööülesanneteks on: •mootorsõidukijuhi koolitajate ning autojuhi ameti- ja täiendkoolituse koolitajate nõustamine ja juhendamine•mootorsõidukijuhi koolitajate tegevusloa taotluste ja nende vastavuse kohta hinnangute andmise korraldamine•mootorsõidukijuhi järelkoolituse läbiviimiseks tunnustuse andmise korraldamine•eksamiosakonna ülesannete ja funktsioonide osas andmete kogumine ja analüüsimineOmalt poolt pakume: Meiega oled õigel teel Sinu sõna loeb! Sinust sõltub mootorsõidukijuhtide koolitajate professionaalsus ja vastavus. Sind ümbritseb suurelt mõtlev ning tegutsev meeskond. Hoiame Sinu jaoks avatuna meie sisemised karjääriteed, et saaksid soovi korral suunda muuta või end arendada ja uusi võimalusi avastada. Meiega on Sul:•suur roll ja mõju juh...

 • Company Maanteeamet in Other
  10.10.2019 Updated on: 18.10.2019

  AsenduskohtTööülesanded: Ühistranspordi järelevalve talituse peaspetsialisti ülesandeks on:• kontrollida reisirongides ja avaliku liiniveo bussides sõiduõigust tõendavaid dokumente ning nende puudumisel või muu ühistranspordialase rikkumise avastamise korral viia läbi haldus- ja väärteomenetlusi;• kontrollida vedaja veokohustuse täitmisest kinnipidamist, ühissõidukijuhtide ametialase tegevuse vastavust ning vedaja poolt veo regulaarset korraldamist;• teha järelevalvet ühistranspordi peatuste korrasoleku üle;• menetleda kaebusi ja avaldusi vastavalt õigusaktides ning ameti asjaajamiskorras sätestatule.Omalt poolt pakume: Meiega oled õigel teel ja aitad meil kõigil ohutumalt liigelda. Ühistranspordi järelevalve talituse peaspetsialistina oled meie visiitkaardiks ja mainekujundajaks. ...

 • Company Osaühing Asteni Mesindus in Other
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Klientidega suhtlemine, raamatupidamine, arvete ja tellimuste esitamine - töö arvutiga ja tegevused väikeettevõtte igapäevaste toimingute korraldamiseks.Omalt poolt pakume: Oleme kiiresti arenev väikeettevõte, väike kollektiiv, sobivusel pakume pikaajalist töösuhet. Lõunasöök tööandja poolt. Ametiauto kasutusvõimalus.Muud nõuded: Korrektsus ja täpsus; eelnev töökogemus sarnasel ametikohalKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Põhjaranniku Kirjastus in Other
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  püsitöökohtTööülesanded: Aktiivne reklaamimüük Ida-Virumaa ajalehe Põhjarannik/Severnoje Pobereje paber- ja veebiväljaannetesse´.Argumentide põhjal müügipakkumiste koostamine ja levitamine potentsiaalsetele klientidele.Uute klientide leidmine ja nende nõustamine. Eriprojektide juhtimine. Müügiarvete koostamine ja tähtajalise tasumise kontrollimine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast ja tulemusele orienteeritud tööd 60 000 lugejaga Ida-Virumaa suurimas meediaettevõttes Jõhvi kesklinnas. Võimalust teenida Ida-Virumaa Eesti keskmist palka. Töö spetsiifikast tulenevat koolitust.Muud nõuded: Soov teha müügitööd ja tulemusele orienteeritus. Aktiivne ja positiivne ellusuhtumine.Huvi päevakajaliste sündmuste vastu.Tugev enesedistsipllin.Hea suhtlemisoskus.Korrektsus ja täpsus. Pingetaluvus.Vares...

 • Company Skata Advisers OÜ in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Kirjavahetus (tavapost, e-post)Dokumentide ettevalmistamine ja vormistamine (kopeerimine, skännimine, kulleri- ja postisaadetised jne)Telefonikõnede vastuvõtmine, registreerimine ja ümbersuunamine.Administratiivsete küsimuste lahendamine.Raamatupidaja, kolleegide ja juhatuse assisteerimine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja stabiilset tööd kaasaegses kontoris.Arenemisvõmalused, koolitused ja töökogemus rahvusvahelises keskkonnas.Konkurentsivõimelist palka (intervjuu tulemusel).Muud nõuded: Kasuks tuleb muude võõrkeelte oskus.Teadmised raamatupidamisestKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Laeva
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Juhtivspetsialisti ülesandeks on juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemine ning sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrollimine ning sõidukitega seotud registritoimingute teostamine. Omalt poolt pakume: Meiega oled õigel teel. Aitad muuta meie liikluskeskkonda turvalisemaks. Meiega on Sul:•vaheldusrikas ja missiooniga töö•väljaõpe ametikohal•oma ala ekspertidest koosnev ühtne meeskond•35 puhkusepäeva ja 3 tervisepäeva aastas•igakuine sporditoetus•ühised ettevõtmisedMuud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on: •tahe panustada turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse•vähemalt keskharidus, eelistatud on keskeriharidus autode ja nende...

 • Company CityHaldus OÜ in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Haldus- ja hooldustööde korraldamine ja järelevalve haldurile kinnitatud objektidel;suhtlemine klientidega, kliendi vajaduste/pretensioonide väljaselgitamine ja lahendamine;kliendibaasi haldamine ja täiendamine ( keskkond);aasta koosolekute läbiviimine, aasta majanduskavade koostamine ja aruandlus klientidele;remonditööde ja lisateenuste korraldamine-müük klientidele.Omalt poolt pakume: Eneseteostuse võimalust ettevõttes;professionaalset, sõbralikku ja toetavat meeskonda;igakülgset kaasabi oma töötee alustamisel meie ettevõttes;võimalust ise planeerida oma tööaega;Ametiautot ja mobiiltelefoni numbrit.Muud nõuded: Kasuks tuleb:eelnev töökogemus antud alal;EKKL-i halduri kutsetunnistus;hea pingetaluvus ning suhtlemisoskus;meeskonnatöö tegemise oskusedKodus töötamise võimalus: E...

 • Company Lääne-Harju Vallavalitsus in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: •detailplaneeringute menetlemise ja koostamise koordineerimine•planeerimisega seotud info haldamine•detailplaneeringute arhiveerimine, neile juurdepääsu tagamine ning planeeringute kohta info jagamine huvitatud isikutele•järelevalve teostamine kehtestatud detailplaneeringute ja nende realiseerimiskava elluviimise üle•projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, projekteerimistingimuste koostamine•ehitusprojektide arhitektuurse osa kontrollimineOmalt poolt pakume: •huvitavat tööd arenevas omavalitsuses•häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks•ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmiseks•erinevaid sportimisvõimalusi•ametikohale vastavat täiendkoolitustMuud nõuded: Nõudmised kandidaadile•keskharidus koos sellele lisanduva erihariduse ja ametialase ettevalmi...

 • Company Differize OÜ in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: -Proaktiivne B2B müügitöö-Ettevõtte teenuste tutvustamine ja müük-Kliendi vajaduste väljaselgitamine-Kliendi ja meeskonnaliikmete vaheline info vahendamine-Müügianalüüs ja aruandlusOmalt poolt pakume: -põnevat tööd-julgustavat, sõbralikku, toetavat ja ambitsioonikat kollektiivi-võimalus olla areneva ettevõtte kasvustrateegia üheks elluviijaks- motveerivat töötasuMuud nõuded: Sobiv kandidaat oled, kui -oled positiivse ellusuhtumisega suurepärane suhtleja-sul on head eneseväljendamise ning läbirääkimisoskused-oled hea argumenteerija ja suudad inimesi veenda enda ideedega kaasa tulema-oled järjekindel ja valmis arenema ning õppima-oled kohusetundlik ja täpne -omad edukat kogemust müügi alal-otsid väljakutseid, et leida neile lahendusi-tahad päriselt ettevõtjaid aidata, et n...

 • Company CV Partner OÜ in Juba
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Meie kliendiks on vahetusvaipade rentimisega ja tööriiete müügiga tegelev rahvusvaheline ettevõtte, Eesti turul tegutsenud juba 23 aastat. Seoses tööandja töömahu suurenemisega otsime särasilmseid müügiesindajaid.Tööülesanded: · Kliendisuhete loomine ja arendamine; · Toodete tutvustamine ja aktiivne B2B müük; · Klientide nõustamine ja nende rahulolu tagamine; · Hinnapakkumiste koostamine; · Müügitulemuste analüüs ja aruandlus.Omalt poolt pakume: • Toetavaid kolleege ning meeldivat töökeskkonda; • Head motivatsioonipaketti; • Ettevõtte auto ja bensiinikaart; • Ettevõtte telefon ja iPad (tööd toetavad programmid ja appid, mugavamaks igapäevaseks tööeluks); • Tasemel koolitusprogrammi.Muud nõuded: • Ambitsioonikus ja müügitulemustele orienteeritus;• Tahe teenida väga head tasu;• Järjekindlu...

 • Company AS ABRASIIV in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: Aktiivne müük, olemasoleva kliendibaasi teenindamine, uute kliendisuhete loomine ja hoidmine, pakkumiste koostamine, toodete esitlemine, kliendilepingute sõlmimine, laos kauba komplekteerimine ja väljastamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, olemasolevat kliendiportfelli, töötasu vastavalt müügitulemusele.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Victoria Repair Group OÜ in Other
  05.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: - kontoritöö korraldamine;- kontoritöötajate assisteerimine mistahes sekretäritöö või üldhalduse küsimuste lahendamisel;- dokumendihalduse ja info liikumise korraldus;- igapäevane suhtlus ja infovahetus telefoni ning meili teel;- personaliga seotud toimingudOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohtaMuud nõuded: kohusetundlikkus, korrektsus, suhtlemis- ja planeerimisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters