Jobmonitor. Search results for Business and administration associate professionals

73 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration associate professionalsx
Displaying 1-50 of 73 results.
 • Company Müügimeistrite Aktsiaselts in Pärnu
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Pärnu Sillakeskuse kontorTööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel; tellimuste vormistamine; klientide järelteenindus.Omalt poolt pakume: Palju erinevat ja huvitavat tööd; väljaõpet kohapeal; vajadusel täiendkoolitusi; sõbralikku kollektiivi ja mugavaid töötingimusi; töö sobib igas vanuses inimestele; võimalus töötada kodus või osalise tööajaga; hea võimalus saada uusi kogemusi ja täiendada oskusi müügitöös.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus; positiivne ellusuhtumine; aktiivsus; tulemustele orienteeritus; kohusetundlikkus; arvutikasutamise oskus; vene keele oskus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Toila Vallavalitsus in Toila
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Teenistuskoha eesmärk: Toila valla sotsiaalkaitse ja sellega kaasnev ennetustöö, valdkondlike projektide leidmine, koostamine ja koordineerimine.Teenistusülesanded:1. Valla elanikkonna erinevate sihtgruppide (HEV lapsed, NEET noored, koolikohustuse mittetäitjad, puudega täisealised, eakad, üksikvanemad jne) monitooring ja riskide hindamine.2. Monitooringust ja riskide hindamisest tulenevate maandamismeetmete väljatöötamine koostöös erinevate valdkondade spetsialistidega.3. Tulenevalt monitooringust erinevate sihtgruppide toetamiseks projektide leidmine, kirjutamine ja koordineerimine koostöös erinevate valdkondade spetsialistidega.4. Tööülesannetega seotud aruannete koostamine ja esitamine.5. Sotsiaalvaldkonna ja valdkondliku ennetustöö kommunikatsiooni korraldamine (informat...

 • Company Priit Petter in Other
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  kohtutäituri bürooTööülesanded: Töökohustusteks on kodanike kõnedele ja kirjadele vastamine sh õiguslikele küsimustele. Lahendustele orienteerimine. Töö toimub erinevate arvuti andmebaasidega. Töö osaks on isikuandmete kontroll, töötlemine ning erinevatesse andmebaasidesse isikuandmete sisestamine ja/või otsimine sh konfidentsiaalsuse hoidmise kohustusega.Omalt poolt pakume: Pakume püsivat ja juriidiliselt väga arendavat töökohta, kogenud meeskonnas. Töökohta Tallinna kesklinnas ja head ning toetavat meeskonda. Motiveerivaid töötingimusi ja töötasu.Muud nõuded: Kandidaat peab olema aus, väärikas, kohusetundlik, tegus inimene, kes oleks kiire täpne ja hea rutiinitaluvusega. Juriidiliste teadmiste omamine ja varasem kogemus juriidilisi teadmisi nõudval töökohal tuleb kasuks.Kodus töötamise ...

 • Company InfoOne Finland & Eastern Europe OÜ in Other
  19.09.2021

  Tööülesanded: Olemasolevate klientide teenindamine ja uute klientide leidmine.Omalt poolt pakume: Töökohta kesklinnas, meeldivat tööd.Muud nõuded: Positiivsus, stressitaluvus, varasem müügi- või teeninduse kogemus, huvi kõige uuega kaasa minna, leidlikkus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS TBB pank in Posti
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: •igapäevase asjaajamise korraldamine;•sissetuleva ja väljamineva posti registreerimine dokumendihaldusprogrammis;•üldtelefoni ja e-posti teel saabuva informatsiooni haldamine ning edastamine vajaduse järgi;•dokumentide pangasisese ringluse ja nende õigeaegse postitamise korraldamine;•pangategevusega seotud tõlketööd;•külaliste vastuvõtt ja kohvi serveerimine;•koosolekute ja muude kohtumiste ettevalmistamine;•koosolekute protokollimineOmalt poolt pakume: •häid enesetäiendamise võimalusi;•sõbralikku ja toetavat kollektiivi;•tulemusrikkaks tööks vajalikke vahendeidMuud nõuded: Kasuks tuleb varasem samalaadne töökogemus.Eelise annab kõrghariduse omamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts BACULA in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Töömahu suurenemisegaTööülesanded: Tellimuste võtmine klientidelt; aktiivne pakkumiste tegemine uutele klientidele; müük telefoni teel; valmistoote ladustamine ja väljastamine, saatedokumentide ja arvete vormistamine; vajadusel klientide külastamine; muud müügiga seotud ülesanded. Kandidaat naudib inimestega suhtlemist ja ettevõtte visiitkaardi rolli.Omalt poolt pakume: Väljaõpet, lisateenimise võimalust; magusat keskkonda; sõidukulude kompenseerimist, massaai võimalust kohapeal, soodsalt sooja lõuna tellimise võimalust, kollektiivi ühisüritusi. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company LEONHARD WEISS OÜ in Ala
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Töökäskude loomine ja haldamine andmebaasis, elektriskeemide korrigeerimine, tööde dokumenteerimine, erinevate protokollide vormistamine, vajadusel kokkulepete sõlmimine klientidega elektrikatkestuste mahtudes ja aegades, objektidele ligipääsude väljaselgitamine, markeeringute ettevalmistamine.Omalt poolt pakume: Püsivat ja vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes; võimalust töötada oma ala parimate spetsialistidega; sporditoetust ja regulaarset tervisekontrolli paketti; ühiseid ettevõtmisi töökaaslastega töövälisel ajal.Muud nõuded: Oled süsteemne, korrektne ja hea meeskonnatöös; oled hea suhtleja ja läbirääkija.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hairshop OÜ in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  professionaalse kosmeetika müügiesindajaTööülesanded: - Aktiivne ilutoodete müük.- Toodete müügi edendamine, läbirääkimiste läbiviimine, lepingute sõlmimine.- Klientidega suhtlemine ja kliendibaasi koostamine.- Aruandlus juhatusele.Omalt poolt pakume: - Huvitavat ja vaheldusrikkast tööd.- Sõbralikku kollektiivi.- Mobiiltelefonikõnede kompenseerimist.- Karjääri tegemise võimalusi.- Motiveerivat palka.Muud nõuded: Kommunikatiivsus, avatus, vastutustunne, täpsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Carrestoration OÜ in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Lepingute ettevalmistamine, tööajatabelite täitmine ja nende kontrollimine.Muud nõuded: Kohusetunne, täpsus, töökus ja koostöövalmidus, hea eneseväljendusoskus. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Meie klient – ettevõte, mis on kliimatehnika seadmete tootjatehase eksklusiivne distributorTööülesanded: - juhi tööülesannetega seotud igapäevase asjaajamise korraldamine;- dokumentide tõlkimise korraldamine;- üldtelefoni ja e-posti teel saabuva informatsiooni haldamine ning edastamine vajaduse järgi;- lähetustega seonduv asjaajamine;- majanduskaupade ja bürootarvete vajaduse väljaselgitamine, tellimine ja nende üle arvestuse pidamine;- juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine (s.h koosolekute protokollimine, paljundustööde tegemine, külaliste esmane vastuvõtt ja kohvi serveerimine, samuti juhi kohtumiste kokkuleppimine ja kooskõlastamine ning väiksemate vastuvõttude ja kohtumiste korraldamine).Omalt poolt pakume: - väljakutset töötada arenevas organisatsioonis;- tulemusrikkaks töö...

 • Company Mipro Eesti OÜ in Other
  16.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Juhiabi, dokumendihaldur, asjaajajaTööülesanded: Kontori igapäevane majandamine, juhtkonna abistamine dokumentatsiooni korraldamisel ning HR teemadel.Omalt poolt pakume: Põnevat ja vaheldusrikast tööd, enesetäiendamist, rahvusvahelist seltskonda, sportimistoetust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus in Other
  16.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  HEAOLU SPETSIALISTTööülesanded: Oled oodatud kandideerima, kui sinu suur soov on aidata kaasa tervist ja heaolu toetava mõtte- ja eluviisi arendamisele Võru maakonnas ning heaolu toetava keskkonna kujundamisele.Sul on teadmised, kuidas juhtida valdkondlikku koostööd omavalitsustega, omad teadmisi rahvatervise näitajate analüüsimiseks. Oled valmis korraldama ja eest vedama koostööd erinevate partneritega. Sul on kõrgharidus. Omalt poolt pakume: Pakume sulle võimalust aidata kaasa tervist ja heaolu toetava elukeskkonna kujundamise ja koordineerimisel Võru maakonnas. Omalt poolt pakume paindlikku töökorraldust, arengut ja koostööd väärustavat organisatsioonikultuuri. Töö asukoht on Võru maakond, töö on osalise koormusega (0,5).Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Optineris in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  Tööülesanded: Spetsialisti peamised ülesanded on kõik vangla varadega seonduv, sh inventuuride korraldamine ja osalemine komisjoni töös, varade soetused ning kinni peetavatest juuksuri- ja kingsepa töö korraldamine.Omalt poolt pakume: - töötasu 900 eurot- toetavat meeskonda- turvalist töökeskkonda- tasuta sportimisvõimalusi- põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: - keskharidus- hea arvuti kasutamise oskus- eesti keele oskus (C1)- laitmatu taustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sos Interim Pont Audemer in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  Tööülesanded: - detailplaneeringute lähteseisukohtade ja arhitektuursete lisatingimuste koostamine; - detailplaneeringute menetlusedokumentide läbivaatamine ning nende lõpetamise korraldamine;- detailplaneeringute menetlemist puudutavate lepingute koostamisele kaasa aitamine;- planeerimis- ja maakorralduskomisjoni töös osalemine;- muinsuskaitse ja kultuurimälestiste kaitse nõuete täitmise korraldamine;- isikute nõustamine planeeringualastes küsimustes;- vallavalitsuse ja -volikogu eelnõude ning muude oma töövaldkonda puudutavate dokumentide koostamine.Omalt poolt pakume: - osalemist ühe kiiremini areneva Harjumaa omavalitsuse kujundamisel;- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;- õppimis- ja arenguvõimalusi;- tegusat ja sõbralikku kollektiivi, meeleolukaid ühisüritusi;- 35-päevast...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Kas soovid olla osa Swedbanki meeskonnast, et tagada parim teeninduskogemus panga töötajatele ja klientidele?Üheskoos meiega saad:hoolitseda külaliste vastuvõtmise ning nõupidamiste toetamise eest;koordineerida infovahetust, protokollida koosolekuid ja korraldada kontoritööd;abistada panga töötajaid ning osakondi erinevate tegevustega nagu saadetised/post, kontoritarbed ja tutvustada neile uusi lahendusi.Oled rollis edukas, kui Sul on:varasem töökogemus sarnasel ametikohal või klienditeeninduse valdkonnas;keskharidus, soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine;positiivne meel ja hoiak, mis lähevad kokku panga väärtustega – avatud, lihtne ja hooliv;täpsus ja korrektsus oma töös;väga hea eesti ning inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;osk...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  NarvaTööülesanded: Klientide nõustamine, positiivsete kliendikontaktide loomine, müügitöö organiseerimine, kauba tutvustamine, kassatöö ja teenindamine, aruandlus ja analüüs, väljapanekute kujundamine pesukaupluses Orhideja Lingeria.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta ja kaasaaegseid töötingimusi, loomingulist tööd, konkurentsivõimelist töötasu, erialast väljaõpet. Muud nõuded: Eelnev müügitöö kogemus soovitatav rõiva- või pesumüüjana, hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii eesti kui vene keeles, korrektne ja esinduslik välimus, arvuti kasutamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Eesti on alates 1. veebruarist 2021 Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) assotsieerunud liige, eesmärgiga saavutada võimalikult kiirelt täisliikmelisus ning seekaudu panustada „Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035“ eesmärkide saavutamisesse. Sinu tööülesanneteks on:•CERNI suunalise poliitika kujundamine, eesmärgistamine ja juhtimine, sh vajalike dokumentide koostamine ja ettevalmistamine ning tegevuste eelarvestamine•Eesti CERN-i täisliikmeks saamise teekaardi koostamine•Eesti esindamine CERNi Nõukogus, komiteedes ja töörühmades ning Eesti seisukohtade kujundamine ja suhtlus CERNiga•CERNi ja kosmosepoliitika partnerite ning seotud osapoolte kaasamine poliitikakujundamise protsessi, sh Eesti siseste CERNi ja kosmoseval...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Kinnisvara ost-müük, vahendus, klientide otsimine, läbirääkimiste läbiviimine; tööpiirkond Narva.Omalt poolt pakume: Tugevat meeskonda, kindlat töökohta, kaasaegset kontorit, väljaõpet kohapeal.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus; huvi kinnisvara valdkonna vastu; isikliku sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4 tundi päevas...

 • Company Non renseigné in Igé
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tegemist on asenduskohaga, kuid eduka koostöö ja sobiva ametikoha olemasolul on võimalik teenistussuhte jätkamine ka pärast asendusperioodi.Tööülesanded: Pakume Sulle põnevaid tööpäevi, keerulisi ülesandeid ja suurt vastutust. Tagame, et Sinu töölauale jõuavad küsimused kõige erinevamatest õigusvaldkondadest. Kinnitame, et teemad ei jää üksnes teoreetiliseks – jah, Sa saad ka ise tõendeid koguda ja hinnata. Vahel menetled distsiplinaarasju või kriminaalasju ja mõnikord väärteoasju. Teinekord pead koostama aga hoopis õigusanalüüsi või valmistama ette õigusakti eelnõu. Seda kõike ei tee Sa siiski üksi vaid koos Justiitsministeeriumi kolleegidega, kes Sind toetavad, juhendavad ja aitavad.Omalt poolt pakume: Mentoriprogrammi – ei, Sa ei pea kohe oskama kõiki olukordi lahendada, kuid pead olema...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Külastajate vastuvõtmine ja nõustamine; kirjade sisse- ja väljaregistreerimine; üldmeilile vastamine (üldise sisuga kirjad ja järelpärimised) ja/või nende edasi suunamine vastava osakonna töötajale; dokumendihalduse korraldamine; tavaposti saatmise organiseerimine; uute liikmetega lepingute sõlmimine; kantseleikauba tellimine; majapidamistarvete tellimine ja muud jooksvad EAÜ büroo asjaajamisega seotud ülesanded. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kogenud kollektiivi kiiresti arenevas keskkonnas ning võimalust töötada loovinimeste hüvanguks Eesti suurimas mittetulundusühingus.Muud nõuded: Tore oleks varasem samalaadne töökogemus. Eelise annab kõrghariduse omamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ergalis Medical Agence in Other
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Tööülesanded: • Aktiivne klientide otsimine ja nende edasiarendamine Euroopa ja Venemaa turgudel• Läbirääkimised ja ettevõtte teenuste tutvustamine potentsiaalsetele klientidele• Kommertspakkumiste väljatöötamine• Kliendibaasi haldamine CRM-programmis• Transpordiprotsessi kontroll alates lepingu sõlmimise hetkest kuni veose üleandmise hetkeni ja klientide teavitamine veose staatusest • Klientide arvelduste kontrollOmalt poolt pakume: • Kontor: Katusepapi 44, E-R kella 9.00-18.00• Palk ja kvartaliboonused• Kutse- ja karjääriarenduse võimalus, koolitusedMuud nõuded: • Aktiivse müügi kogemus• Transporditeenuste tundmine• Arvuti ja CRM-süsteemide kogenud kasutaja• Kõrgharidus• Läbirääkimisoskus, oskus luua pikaajalisi suhteid• Asjatundlik kirjutamine ja rääkimine• Väga hea eesti, inglise ja v...

 • Company R Intérim De in Other
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Tööülesanded: Eesti on maailmas tuntud kui tugev digiriik ja üks paremaid näiteid avalike teenuste edukast digitaliseerimisest. Soovime, et kõik digiriigi teenused oleksid kaasaegsed, kasutajakesksed ja turvalised ning pakuksid kasutajale parimat digiriigi kogemust.Selleks alustasime Digiriigi Akadeemia koolitusprogrammiga, mille eesmärk on digiriigi arendamiseks vajalike oskuste arendamine avalikus sektoris.Kui see tundub Sulle piisavalt väljakutset pakkuv, siis oled oodatud meie ambitsioonikasse digiriigi meeskonda.Sinu tööülesandeks on Digiriigi Akadeemia teenuse juhtimine, sh •digioskuste arendamiseks koolitusvajaduse kaardistamine ja teekaardi loomine koostöös sisuekspertidega•koolitustellimuste koostamine hangete ettevalmistamiseks ja koolituste väljatöötamise koordineerimine•andmete...

 • Company OÜ Eesti Turundusagentuur in Other
  12.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Eesti Turundusagentuur tegeleb reklaampindade pakkumisega meie väljaantavates sisuturundusajakirjades; reklaampindade müük; suhtlemine klientidega; kliendibaasi haldamine; lepingute ja arvete väljastamine.Omalt poolt pakume: Tööd sõbralikus ja abivalmis meeskonnas.Muud nõuded: Eelnev telefonimüügi kogemus; aktiivsus; hea suhtlemisoskus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Veoautoring OÜ in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Klientide nõustamine. Veoauto varuosade müük.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikas töö, tulemustele orienteeritud palk, kindel meeskond, sporditoetus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Nõuniku peamised ülesanded on : - Vangistusõiguslike küsimuste analüüsimine ja vanglate õiguspraktika suunamine, arvestades ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat; - Justiitsministeeriumi iseseisev esindamine vanglateenistusega seonduvates vaidlustes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus; - vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja menetlemisel osalemine.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume: - võimalust lahendada elulisi inim- ja põhiõiguste teemalisi juhtumeid; - võimalust teha koostööd teiste ministeeriumitega valdkonna arendamisel; - juhendamist ja professionaalset meeskonda; - tasuta sportimisvõimalusi ja erialast täiendkoolitust; - aastas 35 kalendripäeva puhkust; - töötasu alates 2300 eurot.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt oo...

 • Company Justiitsministeerium in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Nõuniku peamised ülesanded on : - vanglateenistuse nõustamine teenistus- ja tööõiguse küsimustes, aga ka haldusõiguse, andmekaitse ja vangistusõiguse küsimustes; - Justiitsministeeriumi iseseisev esindamine vanglateenistusega seonduvates vaidlustes kõikides kohtuastmetes, sealhulgas Riigikohtus; - vanglate valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine ja eelnõude kohta arvamuse andmine ning valdkonna arendamine.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume: - võimalust lahendada elulisi töö- ja teenistusõiguse teemalisi juhtumeid; - võimalust teha koostööd teiste ministeeriumitega valdkonna arendamisel; - juhendamist ja professionaalset meeskonda; - tasuta sportimisvõimalusi ja erialast täiendkoolitust; - aastas 35 kalendripäeva puhkust; - töötasu alates 2300 eurot....

 • Company Enics Eesti Aktsiaselts in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Hinnakokkulepete sisestamine globaalsesse süsteemi; erinevate raportite koostamine materjalipuudujäägi hindamiseks ja muude raportite koostamine; hinnaerinevuste analüüsimine; globaalse meeskonna toetamine teistes igapäevastes tegevustes, nt sisemine ja välimine kommunikatsioon, e-kirjad, telefonikõned jms).Omalt poolt pakume: Toetavat meeskonda ja näost-näkku väljaõpet kasutamaks Enicsi süsteeme, edaspidi saab töötada soovi korral kodust. Töökeskkond on modernne ja ergonoomiline – puhas, vaikne, valgusküllane ja peresõbralik.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: TF Banki meeskonnast on puudu inimene, kes hoolitseks kontorielu igapäevase käekäigu eest. Kui lahendad haldusküsimusi mängleva kergusega, oled abivalmis ja avatud suhtleja, armastad korda ja detaile ning näed väljakutsetes võimalusi, mitte takistusi, siis ootame sind kandideerima. Töö kirjeldus:•Asjaajamine ja dokumendihalduse korraldamine•Administratiivse toe pakkumine kõikidele kolleegidele•Külaliste vastuvõtmine ja kohtumiste organiseerimine•Ürituste planeerimine ja korraldamine•Töövahendite olemasolu tagamine•Kontori haldust puudutavate ja igapäeva küsimuste lahendamineOmalt poolt pakume: •Head eneseteostus- ja arenguvõimalused ettevõttesiseselt.•Kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda ja vahvat kollektiivi. •Tööstaaiga tekib võimalus kasutada spordikompensatsiooni...

 • Company Eesti Autorite Ühing in Tõre
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Külastajate vastuvõtmine ja nõustamine; kirjade sisse- ja väljaregistreerimine; üldmeilile vastamine (üldise sisuga kirjad ja järelpärimised) ja/või nende edasi suunamine vastava osakonna töötajale; dokumendihalduse korraldamine; tavaposti saatmise organiseerimine; uute liikmetega lepingute sõlmimine; kantseleikauba tellimine; majapidamistarvete tellimine ja muud jooksvad EAÜ büroo asjaajamisega seotud ülesanded. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja kogenud kollektiivi kiiresti arenevas keskkonnas ning võimalust töötada loovinimeste hüvanguks Eesti suurimas mittetulundusühingus.Muud nõuded: Tore oleks varasem samalaadne töökogemus. Eelise annab kõrghariduse omamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Ala
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tegemist on asenduskohaga, kuid eduka koostöö ja sobiva ametikoha olemasolul on võimalik teenistussuhte jätkamine ka pärast asendusperioodi.Tööülesanded: Pakume Sulle põnevaid tööpäevi, keerulisi ülesandeid ja suurt vastutust. Tagame, et Sinu töölauale jõuavad küsimused kõige erinevamatest õigusvaldkondadest. Kinnitame, et teemad ei jää üksnes teoreetiliseks – jah, Sa saad ka ise tõendeid koguda ja hinnata. Vahel menetled distsiplinaarasju või kriminaalasju ja mõnikord väärteoasju. Teinekord pead koostama aga hoopis õigusanalüüsi või valmistama ette õigusakti eelnõu. Seda kõike ei tee Sa siiski üksi vaid koos Justiitsministeeriumi kolleegidega, kes Sind toetavad, juhendavad ja aitavad.Omalt poolt pakume: Mentoriprogrammi – ei, Sa ei pea kohe oskama kõiki olukordi lahendada, kuid pead olema...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Teenuse
  12.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Eesti on maailmas tuntud kui tugev digiriik ja üks paremaid näiteid avalike teenuste edukast digitaliseerimisest. Soovime, et kõik digiriigi teenused oleksid kaasaegsed, kasutajakesksed ja turvalised ning pakuksid kasutajale parimat digiriigi kogemust.Selleks alustasime Digiriigi Akadeemia koolitusprogrammiga, mille eesmärk on digiriigi arendamiseks vajalike oskuste arendamine avalikus sektoris.Kui see tundub Sulle piisavalt väljakutset pakkuv, siis oled oodatud meie ambitsioonikasse digiriigi meeskonda.Sinu tööülesandeks on Digiriigi Akadeemia teenuse juhtimine, sh •digioskuste arendamiseks koolitusvajaduse kaardistamine ja teekaardi loomine koostöös sisuekspertidega•koolitustellimuste koostamine hangete ettevalmistamiseks ja koolituste väljatöötamise koordineerimine•andmete...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  12.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Spetsialisti peamised ülesanded on kõik vangla varadega seonduv, sh inventuuride korraldamine ja osalemine komisjoni töös, varade soetused ning kinni peetavatest juuksuri- ja kingsepa töö korraldamine.Omalt poolt pakume: - töötasu 900 eurot- toetavat meeskonda- turvalist töökeskkonda- tasuta sportimisvõimalusi- põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: - keskharidus- hea arvuti kasutamise oskus- eesti keele oskus (C1)- laitmatu taustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Steel Buckle OÜ in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  sekretär-administraator jooksvata küsimuste lahendamiseksTööülesanded: - kirjavahetuse pidamine vene ja eesti keeles; dokumentatsiooni ja informatsiooni töötlus ja jaotamine vastavalt kehtestatud sisekorrale- dokumentatsiooni koostamine ja edastamine, saadut lähteandmete alusel- andmete kogumine töölepingutega dokumentatsiooni koostamiseks- hangete ja pakkumise pidev jälgimine - algdokumentide ettevalmistamine raamatupidamise jaoks- bürootehnika hoolduse korraldamine, bürootarvete ja muu kaubade soetamine kontorisse ja tööbrigaadide jaoksOmalt poolt pakume: Tööd sõbralikus ning töökas kollektiivis.Stabiilne töökoht ja töötasu.Muud nõuded: - täpsus, korrektsus ja kohusetundlikkus;- positiivne ellusuhtumine;- hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;- operatiivsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Other
  12.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Oled oodatud meie meeskonda, kui Sul on soov panustada haridusvaldkonna infoturbepoliitika kujundamisse ning infoturbe juhtimise süsteemi arendamisse.Meie juures saad Sa:koostada ning hoida ajakohasena Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala infoturbepoliitika juhiseid ja reegleid;koordineerida ning kontrollida oma pädevuste piires kohalike omavalitsuste õppeasutuste infoturbe korraldust;arendada ja rakendada haldusala infoturbesüsteemi;korraldada läbistustestide ja infoturvalisusega seotud auditeid;tõsta ministeeriumi haldusala töötajate infoturbealast turvateadlikkust.Omalt poolt pakume: Meil on hea töötada, sest peame oluliseks teenistujate arengut, tervist, head töökeskkonda ning tunnustame oma inimesi erineval moel, hinnates nende asjatundlikkust ja panust.Muud nõuded:...

 • Company Osaühing MANPOWER in Other
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Manpoweri kliendiks on Hamilton BalticTööülesanded: - J.S Hamiltoni teenuste tutvustamine Eesti toidutööstustele ja jaemüügikettidele;- klientide leidmine ning hoidmine, nende vajaduste analüüs ja lahenduste pakkumine;- tingimuste läbirääkimine ja lepingute sõlmimine ning tellimuste täitmine ja kliendirahulolu jälgimine.Omalt poolt pakume: - rahvusvahelist, positiivset ja toetavat töökeskkonda;- koolitusi ja isiklikku arengut toetavat tagasisidet;- karjäärivõimalusi ning paari aasta perspektiivis võimalust juhtida oma meeskonda;- kõiki tööks vajaminevaid vahendeid (auto, arvuti, telefon jne)Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame: •eelnevat edukat müügitöökogemust või töökogemust projektijuhtimise ja kvaliteedijuhtimise valdkonnas;•kõrgharidust bioloogia-, keemia-, toidutehnoloogia- või mõnes mu...

 • Company KUNST & HOBI OÜ in Other
  10.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Kunsti- ja hobikaupade müük kaupluses, klientide konsulteerimine, kauba vastuvõtt ja aruandlus, kaupluse korrashoid.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, toredaid töökaaslasi, tootekoolitusi ja motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Ootame enda kollektiivi toredat kolleegi, kes on vastutustundlik, arvestab kaastöötajatega, on klientidega sõbralik ja abivalmis, on hea stressitaluvusega ja otsib alati positiivseid lahendusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kõneteraapiakeskus OÜ in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on: töötajate ajakava pidamine; dokumentide haldamine; telefonitöö ja infovahetus; kolleegide abistamine dokumendi- ja arhiivihaldusega seotud küsimustes; bürootehnika korrashoiu jälgimine; ruumide ettevalmistamine nõupidamisteks ja koosolekuteks, koolituseks; majanduskaupade ja bürootarvete vajaduse väljaselgitamine, tellimine ja nende üle arvestuse pidamine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega; väljakutset pakkuvat tööd tervishoiuasutuses; sõbralikku meeskonda; töötamist innovatiivses ja nooruslikus meeskonnas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Rahvusvaheline Maja in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Müügistrateegia loomine, igapäevase müügitöö planeerimine ning müügieesmärkide täitmine. Uute müügikontaktide loomine ja arendamine ja kliendibaasi laiendamine. Teenuste aktiivne müük, tooteesitlus, kliendivajaduse välja selgitamine. Aruandlus ja tulemuste analüüs.Omalt poolt pakume: Tööd, kus saad ise kaasjuhtida protsesse ning sätestada eesmärke. Põhipalka ja tulemustasu. Kogemust sotsiaalses ettevõttes ja CSR valdkonnas. Paindlikku tööaega. Vastutusrikast tööd, mis toetab pagulaste ja sisserändajate kohanemist Eesti ühiskonnas. Tööpäeva lõpuks tunnet, et oled lisaks teenuste müügile koos meeskonnaga muutnud ka maailma paremaks paigaks.Muud nõuded: Initsiatiivikus, hea enese- ja ajajuhtimine, vastutustunne.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Locoport OÜ in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: 1. Igapäevane klientidega kohtumine, 4 kohtumist päevas;2. Premium klassi kodutehnika tutvustamine ja müük läbi kokkulepitud kohtumiste;3. Müügilepingute sõlmimine ja müügiga seotud aruandlus;4. Suhtlemine kliendihaldurite ja tiimijuhtidegaOmalt poolt pakume: 1. Väga põhalikku ning kogemustel põhinevat müügikoolitust2. Jätkukoolitusi oma oskuste arendamiseks 3. Organiseeritud kliendikohtumisi (meil on selleks üli-toredad kliendihaldurid ehk kohtumisi sa ise kokkuleppima ei pea)4. Vingeid tooteid, mida saad ka ise kasutada5. Väga head motivatsioonipaketti ( Põhitasu + tulemustasu + boonused)6. Firma poolne kütusekaardi kasutamise võimalus7. Karjääri võimalus parimateleMuud nõuded: 1. Sa oled julge ja iseseisev2. Sa oled initsiatiivikas klientidega suhtlemisel3. Sa õpid ja koha...

 • Company Veoautoring OÜ in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Klientide nõustamine. Veoauto varuosade müük.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikas töö, tulemustele orienteeritud palk, kindel meeskond, sporditoetus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Lasnamäe-S in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Tegevdirektori ja arendusdirektori assisteerimineÜldtelefonile vastamineKolleegide abistamine erinevates jooksvates küsimustesTöö sissetuleva ja väljamineva postigaKontoriruumide heakorra eest vastutamineOmalt poolt pakume: Stabiilset töödSõbralikku kollektiiviHäid töötingimusiKonkurentsivõimelist töötasuMuud nõuded: Väga hea vene, eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas.Soov pikaajaliseks töösuhteks.Väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus.Korrektsus, ausus ja kohusetundlikkus.Enesedistsipliin ja tähtaegadest kinnipidamine.Teadmised sekretäritööst.Hea arvutikasutusoskus.Kogemus sarnasel ametikohal annab kandideerimisel eeliseKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hodes WorkForce OÜ in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: -jooksvate küsimuste lahendamine;-kirjadele vastamine;-dokumentide vormistamine;-muud kontoritööd.Omalt poolt pakume: -vaheldusrikast tööd meie kontoris;-väljaõpet;-vajalikke täiendkoolitusi;-motiveerivat töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Harjumaa Ühinenud Meedia in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Ootame oma müügitiimiga liituma MÜÜGIPROFFI, kes teab, kuidas jõuda inimesteni, hoida kliendisuhteid & oskab kuulata, et leida klientide jaoks parimaid lahendusi.Tööülesanded:•reklaami- ja sisuturunduse müük Harjumaa Ühinenud Meedia paber- ja veebiväljaannetesse•kliendibaasi hoidmine ja kasvatamine•igale kliendile loominguliste ja sobivate lahenduste leidmine Omalt poolt pakume: •müügialast koolitust ja jooksvat täiendjuhendamist•toetavaid ja professionaalseid töökaaslasi•võimalust kasvada müügiliidriks ja/või projektijuhiks •soovi korral osalemist uute projektide loomisprotsessis•mõnusat kontorit, tööks vajalikke vahendeid, kliendibaasi, koolitusi ja arengut müügivallas•kodukontoris töötamise võimalust alates kolmandast kuust•meediavaldkonna parimat boonussüsteemi Muud nõude...

 • Company TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: TF Banki meeskonnast on puudu inimene, kes hoolitseks kontorielu igapäevase käekäigu eest, muudaks meie tiimi õnnelikuks, organiseeriks töötegemiseks vajalikud tarbed, tervitaks hommikuti naeratusega kõiki saabujaid, ning hoiaks korras dokumendihalduse.Sa saaksid hakkama mängleva kergusega haldusküsimustega ja külaliste vastuvõtmisega.Meile meeldiks kui oled abivalmis ja avatud suhtleja, armastad korda, oskad eristada kiireid toimetusi olulistest, oled tähelepanelik detailides nii asjades kui ka inimestes.Meile meeldiks kui sa näed väljakutsetes võimalusi, mitte takistusi. Oled positiivse suhtumisega ning sind ei heiduta rutiin ega kiire töörütm.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi ettevõtte siseselt, kiirelt arenevat rahvusvahelist tö...

 • Company Osaühing Domini Fashion in Narva
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  NarvaTööülesanded: Klientide nõustamine, positiivsete kliendikontaktide loomine, müügitöö organiseerimine, kauba tutvustamine, kassatöö ja teenindamine, aruandlus ja analüüs, väljapanekute kujundamine pesukaupluses Orhideja Lingeria.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta ja kaasaaegseid töötingimusi, loomingulist tööd, konkurentsivõimelist töötasu, erialast väljaõpet. Muud nõuded: Eelnev müügitöö kogemus soovitatav rõiva- või pesumüüjana, hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii eesti kui vene keeles, korrektne ja esinduslik välimus, arvuti kasutamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Swedbank AS in Kärinä
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Kas soovid olla osa Swedbanki meeskonnast, et tagada parim teeninduskogemus panga töötajatele ja klientidele?Üheskoos meiega saad:hoolitseda külaliste vastuvõtmise ning nõupidamiste toetamise eest;koordineerida infovahetust, protokollida koosolekuid ja korraldada kontoritööd;abistada panga töötajaid ning osakondi erinevate tegevustega nagu saadetised/post, kontoritarbed ja tutvustada neile uusi lahendusi.Oled rollis edukas, kui Sul on:varasem töökogemus sarnasel ametikohal või klienditeeninduse valdkonnas;keskharidus, soovitavalt kõrgharidus või selle omandamine;positiivne meel ja hoiak, mis lähevad kokku panga väärtustega – avatud, lihtne ja hooliv;täpsus ja korrektsus oma töös;väga hea eesti ning inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;osk...

 • Company A1M OÜ in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  A1M OÜ pakub vaheldusrikast ja põnevat tööd BÜROOASSISTENDILE kiiresti arenevas ettevõttesTööülesanded: -Kontori üldise töökorralduse toimimise tagamine – vajalike töövahenditega varustamine, heakorra eest vastutamine, külaliste vastuvõtt, vajadusel erinevate aruannete koostamine-Sujuva infoliikumise korraldamine (telefon, e-mail)-Dokumendihalduse korraldamine, lepingute haldamine ja arhiveerimine-Personalijuhi assisteerimine-Kaastöötajate abistamine erinevates jooksvates küsimustes.Omalt poolt pakume: -Huvitavat ja vahendusrikast tööd noores arenevas ettevõttes-Asjalikku ja sõbralikku meeskonda ning stabiilset töösuhet-Konkurentsivõimelist töötasu-Kaasaaegseid töövahendeid ja –tingimusi.Muud nõuded: Täpsus, aja planeerimise ja meeskonnatöö oskus, koostööle orienteeritus.Kodus töötamise võ...

 • Company ISKV Kinnisvara OÜ in Narva
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Kinnisvara ost-müük, vahendus, klientide otsimine, läbirääkimiste läbiviimine; tööpiirkond Narva.Omalt poolt pakume: Tugevat meeskonda, kindlat töökohta, kaasaegset kontorit, väljaõpet kohapeal.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus; huvi kinnisvara valdkonna vastu; isikliku sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4 tundi päevas...

 • Company H&E Kaubad OÜ in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Ida-Eesti piirkondTööülesanded: Noor ettevõte soovib oma kollektiivi võimekaid müügiinimesi.Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine;kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine,toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd, arendavat töökogemust, karjäärivõimalusi, erinevaid müügikoolitusi, liikuvat tööd, tööautot või isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, meeldivat ja sõbralikku töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kliendihalduse OÜ in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi aktiivseid müügiinimesi; müügiesindaja peamiseks ülesandeks on aktiivne müük nii olemasolevatele kui ka uutele äriklientidele; sealhulgas kliendisuhete loomine ja hoidmine, müügiläbirääkimiste pidamine ja lepingute sõlmimine, kliendikohtumised ja kliendisuhete haldamine.Omalt poolt pakume: Palgalisa müügikäibest;kliendiportfelli;tasuta koolitust;sõbralikke ja toetavaid kolleege;toredaid firmaüritusi;sportimisvõimalusi;eluks vajalike ärikontakte;töösuhet töö- või käsunduslepinguga.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration associate professionals Edit filters