Jobmonitor. Search results for Business and administration professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Eesti Töötukassa in Other
  20.09.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaTööülesanded: Karjääriinfo spetsialist vahendab karjääriinfot individuaalselt ja grupis, sh selgitab välja kliendi infovajaduse haridust, tööturgu ja elukutseid puudutavates küsimustes. Juhendab kliente kandideerimisdokumentide koostamisel ning -vestlusteks valmistumisel. Teavitab kliente karjääriteenustest ja osaleb ürituste korraldamises ja koostöövõrgustikes. Omalt poolt pakume: Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kp põhipuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täienduskoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ning pühendunud kolleegid.Muud nõuded: Karjääriinfo spetsialistiks ootame inimest, kes on empaatiline,...

 • Company osaühing KARDIS in Other
  20.09.2020

  täiskasvanute koolitajaTööülesanded: Raamatupidamisarvestuse koolituste läbiviimine raamatupidamistarkvara kasutamisegaOmalt poolt pakume: Enesetäiendamise võimalusMuud nõuded: Koolitused peaksid toimuma vene keeles. Koolitaja peab omama töökogemust raamatupidamisarvestuse alalKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sinu ülesandeks on olla piiriüleste teenuste ja kaubanduse poliitika valdkonna arengu kujundaja ja ettevõtluseks soodsa tegutsemiskeskkonna looja. Piiriüleste teenuste nõunik: •arendab Eesti teenuste sektori konkurentsivõime suurendamiseks ja teenuseosutajate piiriülese tegutsemise soodustamiseks vajalikku õiguskeskkonda•arendab koostöös teiste ministeeriumidega piiriüleste teenuste valdkonda, käivitab ja viib ellu teenuste sektori konkurentsivõimet tõstvaid algatusi•osaleb teenuste valdkonna Eesti seisukohtade kujundamises Euroopa Liidu siseturul ning esindab Eestit Euroopa Liidu vastavates töögruppides ja vabakaubanduslepingute läbirääkimistel kolmandate riikidega•osaleb teenuste kaubanduse valdkonnaga seotud rahvusvahelistes töögruppides ja otsustusprotsessides (WTO ja OEC...

 • Company ONOFF JAEKAUBANDUSE OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Klientide suurepärane teenindamine kodutehnikat pakkuvas kaupluses. Kodutehnika aktiivne müük.Omalt poolt pakume: Tulemusest sõltuvat ja motiveerivat töötasu;Tööd graafiku alusel;Tootekoolitusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sulle meeldib müügitöö ja oled julge suhtleja ning kodutehnika pole Sulle võõrasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Hobby Hall Group OÜ in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Automatiseeritud kampaaniate loomine:Teed koostööd teiste turundusmeeskonna liikmetega, et määrata kindlaks kampaaniate eesmärgid, segmendid, kampaaniavood ja mõõdikud - klientide rahulolu ja hoidmise eesmärgil;Tõlgid ärinõuded kampaania tehnilisteks nõueteks ja annad soovitusi parimate praktikate järgi;Töötad välja testimisstrateegiad e-maili templiitidele, pealkirjadele ja maandumislehtedele;Juhid kliendikommunikatsiooni kogu kliendi elutsükli vältel maksimeerides oma kanalite efektiivsuse.Andmed ja aruandlus:Analüüsid andmeid ja tuvastad potentsiaalseid automaatika kampaaniate kitsaskohti, teed andmepõhiseid soovitusi maksimeerimaks efektiivsust ja tulemuslikkust;Vastutad kliendiandmebaasi eest, jälgid andmete terviklikkust ja teostad pidevat andmete puhastamist ja korrige...

 • Company OÜ Loorent in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  salesperson / säljareWork tasks: Our team requires a person who WANTS to sell and develop with us in other directions.Among the key qualities of the employee that we need is a high level of discipline, because we are looking for someone who can work independently without losing their effectiveness. Communication and expertise in sales also will be your competitive advantage.There’s place in our sales department for both hunters and farmers. A hunter is a sales manager whose activities focus exclusively on expanding the customer base and working only with new customers. The work includes both customer search and the first touch with a customer, the client is then handed over to the farmer. The farmer takes full responsibility for the regular customers.We offer: A friendly team in a develop...

 • Company Kihnu Vallavalitsus in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Ametikoha peamine eesmärk on raamatupidamisalase töö korraldamine ning dokumentatsiooni vastavuse tagamine Eesti Vabariigi õigusaktidele. Omalt poolt pakume: Huvitav ja väljakutseid pakkuv töö; kaasaegsed töövahendid ja -töökeskkond; erialased täiendkoolitused; toetav meeskond sisseelamisel ja edasisel koostööl; koormust 0,5 ametikohta;35 kalendripäeva põhipuhkust; tööle asumise aeg hiljemalt 01. november 2020; katseaja järgselt võimalus töötada kodukontoris.Kodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 0,5 ametikohta...

 • Company Võru Vallavalitsus in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: *raamatupidamisalase töö koordineerimine, tööprotsessi ja tööjaotuse planeerimine;*valla teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide raamatupidamisalane nõustamine;*raamatupidamise sise-eeskirja koostamine ja muutmine;*koostab ja esitab vallavalitsusele ja volikogule raamatupidamisküsimusi puudutavate määruste, otsuste ja korralduste eelnõud;*koostab pearaamatu, bilansi ja muud raamatupidamisarvestusest tulenevad aruanded õigeaegselt ja kvaliteetselt;*võrdleb saldod saldoandmike esitajatega, koostab, kontrollib ja esitab saldoandmiku Rahandusministeeriumi andmebaasi;*valla konsolideeritavate üksuste majandusaasta aruande koostamise koordineerimine ja konsolideerimiskannete tegemine ja valla majandusaruande koostamine;*õppelaenudega seotud tehingud;*põhivara arvestuse pidamin...

 • Company Viru Maakohus in Viru
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Viru Maakohtu pressiesindajaTööülesanded: Pressiesindaja ülesandeks on Viru Maakohtu tööpiirkonnas õigusemõistmist puudutavates küsimustes üleriigilise ja kohaliku meediaga suhtlemine, kohtuistungite kooskõlastatud heli- ja videosalvestamise korraldamine ning kohtute veebi haldamine.Omalt poolt pakume: Põnevaid väljakutseid ja huvitavat tööd.Toetame sisseelamisel ja pakume enesetäiendamise võimalusi.Pakume konkurentsivõimelist töötasu. Võimaldame paindliku töökorralduse.Muud nõuded: Väga head suulist ja kirjalikku väljendusoskust.Head suhtlemisoskust ja pingetaluvust.Inglise ja vene keele oskust vähemalt kesktasemel. Meeskonnatöö ning enesearengu hindamist.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company VAKLAK Osaühing in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Farmi raamatupidamise korraldamine;aastaaruande koostamine, suhtlemine audiitoriga;aruannete ja deklaratsioonide esitaminemaksu- ja statistikaametile;erinevate aruannete koostamine ja esitamineettevõtte ja kontserni juhatusele.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd; töötasu vastavalt oskustele; täienduskoolitusi ja arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Töökogemus raamatupidamises, bilansivõimelisus;teadmised Eesti raamatupidamiseja maksualasest seadusandlusest;raamatupidamisprogrammi SAF kasutamise kogemus või valmidus õppida;heal tasemel arvutioskus, tekstitöötlus- jatabelarvutusprogrammide väga hea tundmine;hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas;täpsus, matemaatiline võimekus, loogiline mõtlemine;hea keskendumisvõime.Kasuks tuleb autojuhiloa olemasolu.Eeldame, et ol...

 • Company Eesti Töötukassa in Teenuse
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Karjäärinõustaja valmistab ette ja viib läbi karjäärinõustamisi individuaalselt ja grupis, mille jooksul selgitab välja ja hindab inimeste oskusi, võimeid ning isikuomadusi. Selleks kasutab ta erinevaid teste, töölehti ja kaarte. Koostöös kliendiga koostab ta ka karjääriplaani, mis aitab muuhulgas leida väljapääsuteid tööalastest ummikseisudest, näiteks kaaludes alternatiivseid õppimis- või töövõimalusi. Lisaks nõustamisele korraldab ja osaleb karjäärinõustaja teenuse teavitusüritustel.Omalt poolt pakume: Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kp põhipuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täienduskoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ning püh...

 • Company Osaühing EETASOFT in Other
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  majandustarkvara müükTööülesanded: Majandustarkvara aktiivne müük, müügi organiseerimine ja koordineerimine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, väljaõppevõimalust, arenguvõimalusi, tulemustasu, kaugtöö ja kodutöö võimalust, võimalust töötada õppimise kõrvalt.Muud nõuded: Tulemusele orienteeritus, täpsus, kohusetundlikkus, lubadustest kinnipidamine, pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Jah...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration professionals Edit filters