Jobmonitor. Search results for Business and administration professionals

18 Jobs found

Used filters:
 • Business and administration professionalsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company Heidenline OÜ in Saksa
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: klientide nõustamine;kaupade vastuvõtmine;kaupade väljapanek, kaupade müük;jms. tööga seonduv.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;kaasaegseid töötingimusi väikses sõbralikus meeskonnas;tööalast väljaõpet kohapeal;toetavat ja sõbralikku meeskonda;ühisüritusi ja väljasõite.Muud nõuded: Edukat kandidaati iseloomustab:töötahe, täpsus, lojaalsus, kohusetundlikkus;tehniline taiplikkus ja mõtlemisvõime;oskus lugeda jooniseid;oskus töötada iseseisvalt;õppimis- ja arenemisvõime;teretulnud on omad mõtted ja valmisolek neid teostada.Kasuks tuleb huvi matkamise, reisimise ja karavaanluse elustiili vastu, saksa keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Swedbank AS in Tartu
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kandideerides Tartusse, sisaldab Sinu igapäevatöö uuringute läbiviimise toetamist ja nendega seotud kommunikatsioonitegevuste läbiviimist - artiklite kirjutamine, lihtsamate analüüside tegemine; sisu loomist sotsiaalmeediasse - nt Facebooki grupi #Kogumispäevik haldamist; toetust podcastide loomisel - külaliste otsimine/kutsumine, sisendi otsimine teemadesse; ürituste korraldamist - näiteks Tartu Delta majas noortele rahatarkuse töötubade korraldamine.Omalt poolt pakume: Praktikakogemus Swedbankis on kogemus kogu eluks. Sul on võimalus näha suure rahvusvahelise organisatsiooni siseelu, töötada kõrvuti oma ala tippudega, võtta osa kõige lahedamast praktikaprogrammist Kick Start ja saada osa meie mitmekülgsest väärtuspakkumisest. Kui näitad praktikaperioodil enda kõige tugevama...

 • Company Swedbank AS in Ala
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kandideerides Tallinnasse, sisaldab Sinu igapäevatöö...sotsiaalmeedia kanalite sisu ja ideede väljatöötamist vastavalt käimasolevatele projektidele (see tähendab näiteks kaasas käimist filmimistel, pildistamistel, disaineri toetamist);sotsiaalmeedia kanalite igapäevast haldamist - postituste koostamine, tekstide loomine (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Kogumispäevik);Swedbanki ühiskondliku panuse kommunikeerimine (näiteks ajaannetuse projekti (sise)kommunikatsioon, annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" sügiskampaania väljatöötamine jm).Omalt poolt pakume: Praktikakogemus Swedbankis on kogemus kogu eluks. Sul on võimalus näha suure rahvusvahelise organisatsiooni siseelu, töötada kõrvuti oma ala tippudega, võtta osa kõige lahedamast praktikaprogrammist Kick Start ja saa...

 • Company ExpertAudit Osaühing in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Raamatupidamisarvestuse teostamine eesti ettevõttes ja raamatupidamisteenuse osutamine 12 le venemaa ettevõttele. Üksikasjalikum tööülesannete kirjeldus tööpakkumise venekeelses tõlkes.Omalt poolt pakume: Viiepäevane töönädal.Muud nõuded: • Täielik iseseisva raamatupidamise / maksuarvestuse kogemus, raamatupidamise kõigi valdkondade tundmine;• head teadmised 1C “raamatupidamise” programmidest, 1C palgast ja personalist, elektroonilisest aruandlusest, Konsultant +, Microsoft Office-ist ja kontoritehnikastKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Maanteeamet in Tartu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Sul on ainulaadne missioon, mille tulemus peegeldub viisakamas ja turvalisemas liikluskultuuris. Sinu põhiülesanneteks on riiklike sõidueksamite vastuvõtmine, vajadusel teooriaeksamite vastuvõtmine; hindamine ning otsustamine, kas tulevane juht sobib liiklusesse ning kas tema teadmised ja sõiduoskused vastavad nõuetele; juhtimisõigusega, eksamineerimisega ja juhilubadega seotud registritoimingute teostamine.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle ametialast väljaõpet töökohal. Uuri lähemalt, mida meil on Sulle pakkuda .Ametikoht asub Tartus, tööülesandeid täidetakse vajadusel ka teistes Eesti Vabariigi linnades. Ametikoha põhipalk on 1250 – 1400 eurot kuus.Muud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on:liiklusseadusest tulenevalt vanust vähemalt 25 aastat; vähemalt ke...

 • Company Keskkonnaministeerium in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Otsime PEASPETSIALISTI välisõhu kaitse valdkonda, kelle vastutusalaks on energeetika, kütuse kvaliteedi ja kasutamise ning transpordi teemad ning kes tegeleks vastava valdkonna õigusloome ja strateegiliste dokumentide ettevalmistamise ja elluviimisega. Sealhulgas tuleb ka: • suunata välisõhu kaitsega seonduvat teadus- ja tehnikapoliitikat • koordineerida EL ja rahvusvaheliste organisatsioonide poliitikat oma vastutusala piires ning arendada rahvusvahelist koostööd Omalt poolt pakume: • vastutusrikast tööd ja huvitavaid tööülesandeid • võimalus panustada olulise valdkonna edendamisse • asjatundlikke ja pühendunud kolleege • avatust uutele ideedele • paindlikku tööajakorraldust • soodustusi oma tervise hoidmiseks ja sportimiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendajaTööülesanded: Kalamajandusosakonna põhiülesanneteks on kavandada ja viia ellu kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja tõsta selle konkurentsivõimet.Turukorralduse ja kaubanduse büroo:• koordineerib kalamajandusliku riigiabi aruannete koostamist ja esitamist Euroopa Komisjonile ning rahvusvahelistele organisatsioonidele;• analüüsib ja korraldab Euroopa Liidu ühisest kalanduspoliitikast tulenevate kalandusturu korraldamise abinõude rakendamist;• osaleb Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessis kalanduse turukorraldusega ja vesiviljelusega seonduvates küsimustes;• töötab koostöös õigusosakonnaga välja büroo ülesannete täitmiseks vajaliku õigusakti eelnõu ja koostab büroo ülesannete täitmiseks vajaliku lepingu proj...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tähtajalise projekti juhtimineTööülesanded: Otsime oma meeskonda inimest, kes on loov, algatusvõimeline ja soovib panustada Eesti julgeolekusse läbi vangla mainekujundusePEAMISED ÜLESANDED ON:tähtajalise projekti juhtimine, mille hea tulemuse korral on võimalik rääkida pikemast koostööst,senise värbamistegevuse analüüs,värbamissaadikutest meeskonna loomine,noortele suunatud turundus-, mainekujundus- ja värbamiststrateegia loomine,meediasõnumite loomine ja sotsiaalmeedia haldamineOmalt poolt pakume: MIKS LIITUDA MEIE MEESKONNAGA?huvitav, arendav ja vastutusrikas tööpaindlik tööaegtoetav ja nooruslik meeskondtasuta sportimisvõimalusedmotiveeriv töötasu + tulemustasuturvaline ja kaasaegne töökeskkondMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:Sul on kõrgharidus turunduse või kommunikatsiooni e...

 • Company Osaühing Meta-Profit in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Turundustegevuse ja turunduskanalite arendamine ettevõttes, sots.meedia kanalite haldamine ja arendamine, uute turundusideede väljatöötamine. Suhtlemine klientidega telefoni ja e-posti teel, vajadusel hinnapakkumuste ja muude dokumentide vormistamine, vajadusel klientidega kohtumistel osalemine, teenuste pakkumine ja müük.Omalt poolt pakume: Koolitus töökohal, paindlik töögraafik, motiveeriv töötasu, arenguvõimalused s.h. soovil õppimine koolitajaks, hea kollektiiv, stabiilne ettevõte - 22 aastat turul.Tööd on võimalik osaliselt korraldada kaugtööna.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, oskus korrektselt kirjutadaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ MARKATO MK in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Aktiivne toodete müük; olemasolevate klientidega suhtlemine; uute klientide otsimine ja kontaktide loomine; koolituste läbiviimine; messidel osalemine;jne.Omalt poolt pakume: vaheldusrikast ja väljakutsuvat tööd;häid ja innovatiivseid tooteid, mida müüa;sõbralikku ja toetavat kollektiivi;koolitust ning väljaõpet Eestis ja välismaal;tööle vastavat tasu;Muud nõuded: Ootame sind kandideerima kui:- Sul on soov töötada meeskonnas ja teha aktiivset müügitööd;- oled kohusetundlik ja viisakas;- Sul on hea suhtlemis- ja väljendusoskus;- Sul on väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas (kasuks tuleb vene keele oskus);- Sul on huvi tehnika vastu;- Sulle sobib liikuv tööKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sotsiaalkindlustusamet in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  TallinnasTööülesanded: Meie aktiivselt arenevas organisatsioonis ootavad Sind mitmekesised ja iseseisvust nõudvad väljakutsed nagu psühhosotsiaalne nõustamine, juhtumikorraldus, võrgustikukoostöö ja ennetustegevused. Viid ka läbi lepitusmenetlusi, mille eesmärk on parandada süüteo osapoolte õiglustunnet ja suurendada nende rahulolu. Töötad aktiivselt politsei, prokuratuuri, kohalike omavalitsuste, MTÜ-de ja teiste organisatsioonidegaOmalt poolt pakume: Omalt poolt pakume töökohta Tallinnas. Meil on paindlik töökorraldus, 35 kalendripäeva puhkust, haigushüvitis ning teised suure organisatsiooni motivaatorid ja arenguvõimalused. Riigiametnikuna laienevad Sulle avaliku teenistuse seadusest tulenevad hüved ja kohustusedMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sa soovid õppida ja areneda, Sul...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Meie klient on edukas jagpalliklubiTööülesanded: • turundustegevuste planeerimine ja korraldamine;• sotsiaalmeedia;• kampaaniate läbiviimine;• ürituste läbiviimine;• pildistamine ja video tegemine ning monteerimine.Omalt poolt pakume: • toetavaid kolleege ning meeldivat töökeskkonda;• konkurentsivõimelist palka;• palju uusi kogemusi;• võimalust professionaalseks arenguks.Muud nõuded: • teadmised ja oskused turunduse ja sotsiaalmeedia valdkondades;• töökogemus turunduse valdkonnas vähemalt 3 aastat;• oskus pildistamises, video tegemises, monteerimises, programmi Photoshop teadmine;• kogemus disaini valdkonnas tuleks kasuks;• aktiivsus, loovus ja algatusvõimelisus;• eesmärkide saavutamise oskus ning tulemustele orienteeritus;• juhiloa B-kategooria olemasolu;• eesti ja inglise keele oskus kõr...

 • Company Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kassa- ja müügisüsteemi BUUM andmete sisestamine, arvelduste jälgimine; varade ja väikevahendite arvestus ning inventuuride läbiviimine; müügi- ja ostuarvete menetlemine; raamatupidamise dokumentide arhiveerimine.Omalt poolt pakume: Tähtajatut töölepingut ja stabiilset sissetulekut; toetavat meeskonda ja tööalaseid koolitusi; lisapuhkust.Muud nõuded: Eelise kandideerimisel annab varasem kokkupuude arvekeskusega FitekIN, majandustarkvaraga BUUM ja SAP, RTIPi majanduskulude ja varade mooduliga.Ootame, et kasutad aega efektiivselt ning pead kinni tähtaegadest; oled otsustus- ja vastutusvõimeline; töötad tulemuslikult ka pingeolukorras; suhtled meelsasti ja oled valmis aitama kaastöötajaid finantsküsimustesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Ljuna Tours in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  tehniline sekretär reisibüroosTööülesanded: Ettevõtte kodulehe haldamine ja arendamine, uue info sisestamine, sots.meedia portaalide haldamine (Facebook, Instagram), uudiskirjade saatmine, tervise poliiside vormistamine, kulleri töö, administraatori töö.Omalt poolt pakume: Huvitav valdkond ja võimalus reisida üle maailma soodus hinnaga, hea ja huvitav kollektiiv, kontori asukoht kesklinnas.Muud nõuded: Erialane haridus ja oskusedKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Somen OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Osaline tööaegTööülesanded: Ettevõtte raamatupidamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat töödKodus töötamise võimalus: JahKoormus, vahetused: 25%...

 • Company Väike-Maarja Vallavalitsus in Õle
  13.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: •korraldab omavalitsuse organisatsiooni raamatupidamist ja raamatupidamislikku aruandlust•juhib ning korraldab omavalitsuse eelarve koostamise ja täitmisega seotud protsesse•juhib rahandusosakonna töödOmalt poolt pakume: Tööd, kus igavust tunda ei ole lihtsalt aegaMuud nõuded: * Raamatupidamisarvestuse, finantsjuhtimise ja -kontrolli põhimõtete (sh seadusandlus) tundmine* Väga hea suhtlemisoskus ja meeskonnatööle orienteeritus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Tööülesanded: Karjääriinfo spetsialist vahendab karjääriinfot individuaalselt ja grupis, sh selgitab välja kliendi infovajaduse haridust, tööturgu ja elukutseid puudutavates küsimustes ning juhendab info leidmisel ja kasutamisel. Juhendab kliente kandideerimisdokumentide koostamisel ning kandideerimisvestlusteks valmistumisel. Teavitab kliente karjääriteenustest ja osaleb karjääriteemaliste ürituste korraldamises ja koostöövõrgustikes. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kalendripäeva põhipuhkust. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööa...

 • Company Partizanas OÜ in Other
  12.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Projektipõhine töökohtTööülesanded: Otsime inimesi Tartus ja Tallinnas, kes tahaksid saada SAMSUNGi kaubamärgi tõelisteks asjatundjateks!Kui olete huvitatud tehnoloogiast, teil on müügioskus, arvate, et suudate oma kaubamärgi tooteid õigesti tutvustada mitte ainult inimestele, vaid ka potentsiaalsetele äripartneritele, siis kandideeri KOHE!Pakume põhjalikku väljaõpet ja tunnitasupõhist tööd. Tööks on Samsungi esindamine edasimüüjate juures.Omalt poolt pakume: - Uued arendavad kogemused ja kontaktid.- Ka koolitused on tasustatudMuud nõuded: - Hea suhtleja.- Tehnikahuviline.- Kohusetundlik.- Eesti keelKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business and administration professionals Edit filters