Jobmonitor. Search results for Chief executives, senior officials and legislators

4 Jobs found

Used filters:
 • Chief executives, senior officials and legislatorsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Rõuge Vallavalitsus in Varstu
  20.09.2020

  Tööülesanded: Juhataja töö eesmärgiks on kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine; kohaliku kultuurielu edendamine; kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine; kohaliku seltsielu edendamine; professionaalse kunsti vahendamine; koostöö piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel.Omalt poolt pakume: vaheldusrikast ja põnevat tööd;võimalusi oma ideid ellu viia;toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:kõrgharidus (võib olla omandamisel);vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuritöö valdkonnas;head teadmised kultuuritööst;iseseisev mõtlemine, otsustus- ja vastutusvõime, oskus efekti...

 • Company Meat Market OÜ in Tartu
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Tartu kesklinnas asuv Meat Marketi liharestoran ootab oma meeskonnaga liituma tugevate juhivõimetega restoranijuhti, kes võtaks oma südameasjaks meie restorani edendamise.Sinu põhiliste tööülesannete hulka kuulub restorani igapäevase töö tõrgeteta korraldamine ja juhtimine; töötajate värbamine, koolitamine ja motiveerimine; kõrgetasemelise teenindus- ja toidukvaliteedi tagamine; toitlustusürituste pakkumiste tegemine ja e-kirjadele vastamine; suhtlus tarnijatega; meeskonna juhtimine, tööjõu ratsionaalse kasutamise tagamine ja tööjõukulude minimeerimine; restorani turundus ja reklaamimine; sotsiaalmeedia kontode haldamine (koduleht, Instagram, Facebook); uute ideede elluviimine ja ürituste korraldamine; kontoritöö, mis hõlmab endas näiteks lepingute allkirjastamist ja enesekon...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in Karla
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Lapsehoolduspuhkuse ajal asendajaksTööülesanded: Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö juhtimine, teenuskeskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel nende edastamine Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksusele. Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalust;•kindlat palka.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:•vähemalt 2-aastast töökogemust ametiasutuse või töökoha töövaldkonnas;•keskharidust;•eesti keele valdamist kõrgtasemel;•oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;•teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;•asjaajamise põ...

 • Company Viljandi Vaba Waldorfkooli Ühing in Läste
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Sinu ülesanne on koolielu igapäevaselt administreerida, juhtida ühingu majandustegevust, hoida ja arendada üksteisemõistmist ministeeriumi ja kohalike omavalitsustega ning koostöös lastevanemate, õpetajate kolleegiumi ja eestseisusega kanda hoolt motiveeriva õpikeskkonna loomise ja hoidmise eest.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume võimalust liituda tegusa ja motiveeritud kooliperega, olulist ja huvitavat tööd, mõistlikku palka ja soovi korral lastele kohta meie lasteaias või koolis.Muud nõuded: Oled hea tegevjuhi kandidaat, kui Sa:•oled hakkaja ja lahendustele suunatud;•oled empaatiline ja hindad meeskonnatööd;•oled sihikindel, kuid samas tasakaalukas eesmärgi saavutamiseks tehtavas koostöös;•lood keskkonna, mis on su kolleegidele motiveeri;•talud pinget ja oskad seda maan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chief executives, senior officials and legislators Edit filters