Jobmonitor. Search results for Chief executives, senior officials and legislators

9 Jobs found

Used filters:
 • Chief executives, senior officials and legislatorsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Hiiumaa Vallavalitsus in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Tööülesanded: Asutuse tegevuse eesmärkideks on sportlike ja tervislike eluviiside kohta teabe levitamine ning Hiiumaal toimuvate liikumis­- ja spordiürituste kureerimine.Hiiumaa Sport haldab, hoiab korras, arendab ja turundab asutuse valdusesse antavat sporditaristut. Lisaks annab panuse maakonna spordisündmuste jätkusuutlikkuse tagamisse. Juhataja põhiülesanneteks on: - broneerimissüsteemide ja ruumide kasutuslepingute haldamine, - Hiiumaal toimuvate spordivõistluste ja -sündmuste korraldamisel osalemine, - asutuse eesmärkidega seotud projektide algatamine, koostamine ja juhtimine, - asutuse Hiiumaa Sport turundamine, sh kodulehe ja sotsiaalmeediakontode haldamine.Omalt poolt pakume: puhkust 35 kalendripäeva aastas,erialaseid täiendkoolitusi,põnevaid väljakutseid.Muud nõuded: suurepärane...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Majandus- ja haldusosakonna juhataja põhiülesanneteks on majandus- ja haldusalase töö korraldamine Saaremaa vallas - vallale kuuluva kinnisvara arenduse, remondi ja investeeringute planeerimine, kinnisvara korrashoiu ja hoolduse ning võõrandamise ja kasutusse andmise korraldamine; valla teede ja tänavate ehituse ja liikluskorralduse haldamine; vallale kuuluvate sõidukite ja nendega seotud teenuste haldamine; valla ühistranspordi korraldamine; püsiasustusega väikesaarte arengut toetavate tegevuste korraldamine; majandus- ja haldusosakonna töö juhtimine.Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalust.Muud nõuded: Kandidaadilt eeldame:•kõrgharidust;•eesti keele valdamist kõrgtasemel;•vähemalt 2-aastast juhtimiskogemu...

 • Company Eesti Massööride Liit in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: -Töö liidu liikmeskonnaga-Erinevate ürituste planeerimine ja läbiviimine-Kutseeksamite läbiviimise koordineerimine-Suhtlemine erinevate institutsioonidega-Osalemine erinevate töögruppide töös-Eelarve ja juhatuse otsuste elluviimine-Raamatupidamise korraldamine koostöös raamatupidajaga-Meeskonnatöö koordineerimine ja planeerimineOmalt poolt pakume: -ajakohast töökeskkonda-aktiivset eneseteostusvõimalust-tööd paindliku graafiku alusel-meeldivat ja sõbralikku kollektiivi-erialaselt arenguvõimalusi Muud nõuded: -eesti keele ja vene keele valdamine-vähemalt keskharidus-hea suhtlemis- ja väljendusoskus-koostöövõimelisus, oskust teha meeskonnatööd-loovus, paindlikkus-stressitaluvus-arvutioskus -kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company ANTSLA TERVISEKESKUS in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  uus ametikohtTööülesanded: Hoolitsemine ja vastutus ettevõtte igapäevase toimimise eest. Personali värbamine ja ülesannete seadmine. Rahade planeerimine ja liikumine. Suhtlemine juhatusega. Suhtlemine klientide ja nende omastega.Omalt poolt pakume: Sõbralikku meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Tehnikaülikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Keskuse juht vastutab meremajanduse valdkonna õppetöö, teadust- ja arendustegevuse juhtimise ja arendamise eest. Kujundab keskuse tegevuse eesmärgid ja eelarve ning vastustab selle elluviimise eest. On Taltechi ja Eesti Mereakadeemia eesmärkidest lähtuvalt koostööpartneriks avalikule sektorile, ettevõtetele ja erialaliitudele. Peamised tööülesanded on :* keskuse töö juhtimine (sh koostöö arendamine Taltechi ja Eesti mereakadeemia üksustega); * õppetegevuse koordineerimine (sh õppejõudude leidmine, nende töö koordineerimine jms): * keskuse koosseisu kuuluva Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhtimine; * meremajandusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse koordineerimine (sh valdkonna teadus- ja arendusprojektde ning lepinguliste tööde algatamine, läbiviimine jms).Omalt poolt p...

 • Company Lasnamäe Linnaosa Valitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Nooretkeskuse juhtimine vastavalt põhimäärusele, sh tegevuskavade ja eelarve koostamine;koostöö tegemine teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;keskuse töö korraldamiseks lisavõimaluste ja vahendite leidmine;arendavate tegevuste (ürituste, töötubade, ekskursioonide, huviringide, laagrite) planeerimine ja läbiviimine noorsootöötajatega.Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut ja kindlat töötasu;enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: Noorsootöö valdkonna tundmine, varasem töökogemus annab eelise. Arvuti kasutamise oskus. Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus. Organiseerimisoskus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pokumaa Sihtasutus in
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  JuhtimineTööülesanded: Pokumaa Sihtasutuse juhi ülesandeks on viia ellu Pokumaa arengukavas sõnastatud visioon, mille kohaselt on Pokumaa kohalikku kogukonda kaasav aktiivne loodus- ja loovõppe keskus, kus õpetatakse nii väikestele kui suurtele hindama ning märkama maagilist metsaelu ja traditsioonilisi eluviise. Pokumaa edukaks juhtimiseks on vaja:* head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust* olla osav projektikirjutaja* eelnevat juhtimiskogemust* inimeste ja protsesside juhtimise kogemust, algatus- ja analüüsivõimet* soovitatavalt kõrgharidust* oma sõiduvahendit.Omalt poolt pakume: Põnevat tööd PokumaalKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saaremaa Vallavalitsus in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Teenuskeskuse juhataja põhiülesanneteks on teenuskeskuse töö juhtimine, teenuskeskuse pädevuses olevate haldus- ja majandusülesannete täitmine, teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist vajavate küsimuste lahendamine ja vajadusel nende edastamine Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksusele.Omalt poolt pakume: •motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;•arenguvõimalust;•eneseteostamise võimalust;•kindlat palka.Muud nõuded: •vähemalt 2-aastane töökogemus ametiasutuse või töökoha töövaldkonnas;•oskus kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;•teadmised valdkonna õigusaktidest ja oskus neid rakendada;•asjaajamise põhimõtete ning dokumentide ja õigusaktide vorminõuete tundmineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vallavalitsus in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tabivere Sotsiaalkeskuse JUHATAJATööülesanded: Tabivere Sotsiaalkeskus on Tabivere alevikus paiknev valla allasutus, mille koosseisus on üldhooldekodu eakatele ja puuetega inimestele, päevakeskus psüühiliste erivajadustega inimestele ning avatud päevakeskus, kus on võimalused käsitööks, puidutööks ja pakutakse erinevaid tasulisi teenuseid. Tabivere Sotsiaalkeskuse juhataja ülesandeks on hooldekodu ja päevakeskuse töö korraldamine ning juhtimine.Omalt poolt pakume: Võimalust arenguks, eneseteostuseks ja täiendkoolituseks; head töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Chief executives, senior officials and legislators Edit filters