Jobmonitor. Search results for Health professionals

26 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Sihtasutus Tallinna Lastehaigla in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ravitoitlustamise organiseerimine statsionaari struktuuriüksustes, vajadusel patsientide konsulteerimine. Menüüde koostamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi, tasulist puhkust 35 p aastas.Muud nõuded: Analüüsivõime, initsiatiivikus, koostöövõime, otsustusvõime, vastutusvõime, täpsus, loovus, korrektsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Maarjakodu in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kui Sulle on südamelähedane töö intellektipuudega täiskasvanutega,oled motiveeriv ja empaatiline, siis tule meile TEGEVUSJUHENDAJAKS.Ootused kandidaadile:Sul on vähemalt keskharidus;kasuks tuleb läbitud/läbimisel tegevusjuhendaja koolitus või sotsiaalvaldkonna, pedagoogikaalane, psühholoogialane kõrgharidus;oled kohusetundlik, iseseisev, analüüsivõimeline ja hea pingetaluvusega;soovime, et lööksid kaasa kliendi kaasamisel, abistamisel ja juhendamisel igapäevastes tegevustes ja sotsiaalsete oskuste arendamisel, kliendi hooldamisel, terviseseisundi jälgimisel, majapidamise korraldamisel, ruumide korrashoiul, toidu valmistamisel jms.oled füüsiliselt aktiivne ja suudad hoida tempot Maarjakodu klientidega;kasuks tuleb arvutiprogrammide MS Word, MS Excel valdamine dokumentatsiooni ...

 • Company Maanteeamet in Passi
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: liikluslinna töö korraldamine ja liiklusprogrammide läbiviimineOmalt poolt pakume: graafikupõhist tööd, motiveerivat töötasu, lõbusaid töökaaslasi, ühisüritusi, palju rõõmsaidkülastajaid ja pööraselt põnevat suvekogemustMuud nõuded: Kui Sa oled: *avatud, sõbralik ning kohusetundlik; *valdad loomupäraselt suurepäraseteeninduse kunsti; *räägid vähemalt ühte võõrkeelt; *pead lugu korrast ja reeglitest; *naudidinimestega suhtlemist; *tunned huvi tehnika vastu; *Sulle on ühtemoodi armsad nii kõrvetavpäike, jahutav tuul kui paduvihm ja mis peamine- oled avatud uutele väljakutsetele; *passi järgioled täiskasvanud (ülemist vanusepiiri pole), siis sobid suurepäraselt Eesti ühe kiireminiareneva muuseumi suvemeeskonna liikmeksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: •ambulatoorse ja statsionaarse arstiabi osutamine;•vajalike uuringute ja protseduuride teostamine;•vajaliku dokumentatsiooni täitmine;•koostöö teiste spetsialistidegaOmalt poolt pakume: •osalist või täistööaega;•sõbralikku ja toetavat meeskonda;•huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; •võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;•konkurentsivõimelist töötasu;•transpordikulude kompensatsiooni;•eneseteostusvõimalustMuud nõuded: •meditsiiniline kõrgharidus ja erialane spetsialiseerumine;•analüüsi ja iseseisva töö võime;•väga hea eesti keele oskus;•arvutikasutamise oskus;•väga hea suhtlemisoskus;•meeskonnatööle ja tulemusele orienteeritus.Kasuks tuleb:•algatusvõime, järjekindlus, hea pingetaluvus;•eneseväljendusoskus ja hea läbirääkimisoskus;•korrektsus, organiseerimise ja koo...

 • Company Tartu Lasteaed Tähtvere in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Koolieelse lasteasutuse tasandusrühma logopeedi ülesanded.Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 56 kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Tööd hommikuses vahetuses. Paindlikkust töö ja pereelu ühildamisel.Muud nõuded: Pakutud töökoht on tasandusrühmas. Konkureerima on oodatud logopeedid, kes lisaks kvalifikatsioonile on väga hea suhtlemisoskusega. Ootame kandideerijaid, kes on rõõmsameelsed, sõbralikudKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Koormus kokkuleppel Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on patsientide terviseseisundi hindamine ja psühhiaatrilise abi osutamine - haiguste ja häirete diagnoosimine ning ravi määramine, dokumentatsiooni koostamine ja terviseandmebaasi täitmine.Omalt poolt pakume: • töötasu alates 4000 eurot (bruto) täiskoormuse puhul• paindlikku tööaega• arengu- ja koolitusvõimalusi• teotahtelist meeskonda• 35 päeva põhipuhkust• turvalist töökeskkonda Eesti moodsaimas kinnipidamisasutuses• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• soodne toitlustus personalikohvikus• tasuta sportimisvõimalusi vanglas kohapealMuud nõuded: SOBIVALT KANDIDAADILT EELDAME:• erialast haridust (psühhiaatria eriala) ning registreeritust Terviseameti registris• head pingetaluvust, head kirjalikku ja suulist eneseväljendusosk...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kinni peetavatele isikutele meditsiiniteenuse osutamine. Tööülesanneteks on tervishoiuteenuse osutamine nii iseseisvalt oma pädevuse piires kui ka koos arstiga, piisava ravimi- ja tarvikute varu tagamine, dokumentatsiooni koostamine ja kontrollimine.Töö toimub graafiku alusel ja oleme paindlikud selle koostamisel.Omalt poolt pakume: • töötasu 1800 eurot (bruto) täiskoormuse puhul• arengu- ja koolitusvõimalusi• teotahtelist meeskonda• turvalist töökeskkonda Eesti moodsaimas kinnipidamisasutuses• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkust• tasuta sportimisvõimalusi• soodne toitlustus personalikohvikusMuud nõuded: SOBIVALT KA NDIDAADILT EELDAM E:• erialast haridust• väga head pingetaluvust, head kirjalikku ja suulist eneseväljen...

 • Company Sihtasutus Perekodu in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna füsioterapeudina rehabilitatsiooniplaanide koostamine, füsioteraapiline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide).Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskondlikku kollektiivitänapäevast töökeskkonda vajalike töövahenditegahaigushüvitist esimesest haiguspäevastvõimalust valida töökoormusterialaseid koolitusiMuud nõuded: Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadustega lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Raplamaa Haigla in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Õde/abiõdeTööülesanded: Soovime leida statsionaarsesse raviosakonda õde või abiõde. Sinu tööülesandeks on seista patsientide tervise ja heaolu eest ning viia läbi õendustegevused.Omalt poolt pakume: Häid ja tänapäevaseid töötingimusi;• enesearendamise ja koolitusvõimalusi; • 5-päevast lisapuhkust;• õppelaenu hüvitamise võimalust.Muud nõuded: Heal kandidaadil on õendusalane haridus, hea eesti keele oskus, vene keele oskus suhtlustasandil ning tööks vajalik arvutioskus. • Abiõena võib töötada õe juhendamisel üliõpilane, kes on läbinud II kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained.• Eeldame valmisolekut vahetustega tööks graafiku aluselKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Sangaste
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Sangaste KoduTööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine.Omalt poolt pakume: Meil on kodune õhkkond, väike ning meeldiv kollektiiv, lisaks oleme paindlikud tööpäevade suhtes. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Teenuse
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Toetuse väejuhatusTööülesanded: Füsioteraapia teenuse ostutamine ja oma töö dokumenteerimine, patsientide nõustamineAnnab füsioterapeutilise alghinnangu, planeerib ja teostab taastusravi, annab ravijärgse lõpphinnangu Jälgib patsiendi tervislikku seisunditOmalt poolt pakume: Põhipuhkust 35 päeva aastasStabiilset sissetulekutSuurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)Usaldusväärset ja kindlat töösuhetArenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusiMeeldivat ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: OOTAME SINULTErialane kõrgharidus või kutsetunnistusEesti keele oskus heal tasemelInglise keele oskust suhtlustasemelTöökohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamise oskusValmisolekut taustakontrolli läbimiseks.KANDIDEERIMISEL ANNAVAD EELISEEel...

 • Company Rõuge Koostöökeskus in Teenuse
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".Omalt poolt pakume: Erialase arengu võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Singel Kodu in Mahu
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Põhitöö kogukonnas elavate klientide toimetuleku toetamine läbi juhendamise ja vajadusel igapäevaelu toetamise teenuse klientide juhendamine.Omalt poolt pakume: Väikest ja sõbralikku kollektiivi .Puhkust 35 kalendripäeva. Tööaja paindlikkus, suurt arenemis- ja eneseteostuse võimalust- teenuse laiendamise ja mahu suurendamise näol. Erinevaid väljasõite ja üritusi. Töötasu tõusu vastavalt tööpanusele ja kui tõuseb riigipoolne rahastus, siis ka alati kaasneb tõus.Muud nõuded: Kohusetundlik, kehtestamisoskusega, järjekindel, sõbralik, tolerantne. Oma peaga mõtlev, kiire reageerimisvõimega, kriitikat taluv,kõrge pingetaluvus, koostöövalmis.Autojuhiload tulevad kasuks. Kasuks tuleb ka projektikirjutamise oskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 kuni 0,7...

 • Company Rakvere Farmid Aktsiaselts in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Haiguste õigeaegne profülaktika ja haigete loomade raviOmalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutsete rohket tööd Baltikumi suurimas pidevalt arenevas seakasvatusettevõttesMuud nõuded: Veterinaaria alane kõrgharidus, valmisolek meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi.Muud nõuded: Tegevusterapeutiline haridus;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud erivajadustega isikutegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Psüühiliste erivajadustega klientide igapäevaelu juhendamine, igapäevaelu oskuste arendamine, toetamine, hooldus.Omalt poolt pakume: Head meeskonnatöö kogemust, väljaõpet, häid töötingimusi.Muud nõuded: Vene keele oskus soovitatav, kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohalKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ PEREARST MARET MISSAMOU in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Osutab õendusabiteenust iseseisvalt või koos perearstiga.Kõikidest vanusegruppidest patsientide vastuvõtt, läbivaatus, nõustamine, juhendamine ja dokumenteerimine.Vajadusel konsulteerib telefoni teel, nõustab ägeda haigestumise ja krooniliste haiguste korral.Teostab protseduure, imikute läbivaatust ja vaktsineerimist.Vajadusel teeb koduvisiite.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd.Toetavaid kolleege.Kaasaegseid töötingimusi.Tööalaseid täienduskoolitusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing ZUNT in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Kliendi igapäevaelu ja töötamise, huvi- ja päevategevuse juhendamine, arendades tema oskuseid ja tegevusvõimet eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek. Kliendi hooldamine, lihtsamate protseduuride teostamine, järelevalve ja jälgimine, klienditöö dokumenteerimine. Lähtuda tuleb abivajaja vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest, väärtushinnangutest ja kogemustest; igasse inimesesse tuleb suhtuda austusega ja võrdväärselt sõltumata tema east, soost, usulisest ja kultuurilisest taustast.Omalt poolt pakume: Pakume täienduskoolitusi ning muid lisahüvesid.Muud nõuded: Töö tegemiseks on tegevusjuhendajal vajalik: oskus ja soov mõista inimest, oskus olla salliv, vajalik füüsilise ja vaimse koormuse talumine; vajalik esitada tervisetõend tervisliku seisundi ja füüsil...

 • Company Häirekeskus in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes.Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja mitmekülgset tööd, millel on ühiskonnas väärtus ja tähendus; võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse; sõbralikku ja toetavat meeskonda; kaasaegseid töötingimusi; arengu ja koolitusvõimalusi; graafikujärgset tööd; põhipuhkust 35 päeva aastas.Muud nõuded: Eesti kodakondsus; tahe inimesi aidata; väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus; kõrgharidus arsti või õe erialal; eesti- ja vene keele oskus; eelistatult eelnevat töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas; valmidust töötamiseks 12h vahetuses (sh ka öösel); päästeteenistuja nõutele vastavust, päästeteenistuse seaduse § 7 prim 1Kodus t...

 • Company OÜ Ülejõe Perearst in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Pereõe töö perearstikeskuses: analüüside võtmine, patsientide iseseisev vastuvõtt, tervisetõendite vormistamine, telefonikonsultatsioonid, arsti abistamine ravitöös, erinevate protseduuride (EKG, sidumine, süstimine, vaktsineerimine jms.) tegemine.Omalt poolt pakume: Pakume huvitavat ja iseseisvat pereõe tööd; sõbralikku ja toredat kollektiivi ja kaasaegseid töötingimusi; võimalus enesearenduseks ja koolitusteks.Muud nõuded: Õendusalane haridus; arvuti kasutamise oskus; ootame oma kollektiivi kohustundlikku ja positiivse ellusuhtumisega pereõde; kasuks tuleb eelnev töökogemus perearstikeskusesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ravida OÜ in Naha
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Ootame oma meeskonnaga liituma füsioterapeuti, kes pakuks patsientidele füsioteraapia teenust ja osaleks taastusravi meeskonnatöös.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume: võimalust töötada nii osalise kui ka täiskoormusega, paindlikku töögraafikut, motiveerivat töötasu, pidevaid täiendkoolitusi, toetavat ja uuendustele avatud meeskonda.Muud nõuded: Oled sobiv inimene meie meeskonnaga liituma, kui Sul on omandamisel või omandatud füsioteraapia-alane kõrgharidus, suudad inimest näha kui tervikut ja oled hea suhtlejaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Virudent OÜ in Õle
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Hambaraviassistent abistab hambaarsti vastavalt iga protseduuri iseloomule. Töö eesmärk on osaleda aktiivselt hambaravi meeskonna liikmena kvaliteetse suutervishoiuteenuse tagamisel. Tähtis on järgida hügieeni-, anti- ja aseptika nõudeid. Hambaraviassistent peab olema võimeline iseseisvalt ja korrektselt täitma hambaarsti poolt antud ülesandeid.Tööülesanded: Patsiendiga suhtlemine, hambaarsti assisteerimine, meditsiiniliste instrumentide ja materjalide ettevalmistamine. Protseduuri-/operatsioonijärgne patsiendi ja kabineti korrastamine, instrumentide pesemine, pakendamine, steriliseerimine ning meditsiiniseadmete puhastamine. Omalt poolt pakume: Pakume: Koolitusi, häid töötingimusi, paindlikkust, konkurentsivõimelist töötasu ja meeldivat kollektiiviMuud nõuded: Väga oluline o...

 • Company Sihtasutus Koeru Hooldekeskus in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja tööks on abi osutamine klientide igapäevaelu korraldamisel, nende juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaste toimingute juures (sh hügieenitoimingud). Ta suhtleb kliendi lähedastega, aitab korraldada huvi- ja töötegevusi, tagab kliendile turvalise ja sõbraliku elukeskkonna ning on tugiisikuks.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, ühisüritusi, koolitusvõimalust, vahetustega tööd (24 või 12 tundi) graafiku alusel, 30 päevast põhipuhkust. Paidest tulijatel on võimalus kasutada asutuse transporti.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on hea suhtleja, tasakaalukas, otsustus- ja vastutusvõimeline, nõudlik, järjepidev ning hea meeskonnatöötaja ning tal puudub kehtiv kriminaalkaristus.Kasuks tuleb inimeste füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajaduste tun...

 • Company Family Doctor OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  asenduskohtTööülesanded: Pereõe töö, perearst Jelena Kutassevitch juures.Omalt poolt pakume: Sõbralik töökollektiiv. Võimalus õppida erinevaid arvuti programme: MiS ja Perearst2.Muud nõuded: meditsiiniharidus (eriala "õendus") ja Terviseametis registreerimineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Paju Pansionaadid in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Hoolekandeasutuses elavate inimeste ööpäevaringne abistamine hooldustoimingutel ja igapäevaelu toimingutel.Omalt poolt pakume: Koolitusvõimalusi, lisapuhkust, meeldivat töökeskkonda, transpordivõimalust tööle ja töölt koju.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Pärnu Ülejõe Lasteaed in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Laste erivajaduste ja kõnearengu taseme väljaselgitamine, lapse arengu toetamine, korrektsioonitöö, õpetajate ja lastevanemate nõustamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja tegusat kollektiivi, häid töötingimusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: sobib ka töötamine osalise koormusega...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters