Jobmonitor. Search results for Health professionals

24 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Teenuse
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Kvaliteetse tegevusteraapia teenuse osutamine.Omalt poolt pakume: häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi; põnevaid koolitusi; toredaid töökaaslasi; võimalust kasutada oma töös kõrgtehnoloogilisi vahendeid (nt. Tyromotion, Tobii); võimalust osaleda erialastes kliinilistes teadusuuringutes; koostööd kliinilise liikumis- ja kõnnianalüüsi laboriga; häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: Vajalik on kõrgharidus tegevusteraapias (või selle omandamine lähitulevikus). Vene ja inglise keele oskus tuleb kasuks.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: vähemalt 0,5...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Other
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Logopeediliste probleemide teoreetiline ja praktiline lahendamine patsientide igakülgse toimetuleku toetamiseks.Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas, erialase arengu ja enesetäiendamise võimalusi, häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi, aastas 5 - 7 päeva lisapuhkust.Muud nõuded: Vajalik on erialane kõrgharidus (magistrikraad) või selle omandamine lähitulevikus; positiivne ellusuhtumine, tahe töötada meeskonnas ja teha koostööd teiste spetsialistidega, hea suhtlemisoskus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: vähemalt 0,5...

 • Company Vitalis Médical Yvelines in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine; laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine; õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi ja alushariduse võimaldamine; koostöö lastevanematega; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine kõneravi küsimustes.Omalt poolt pakume: Kaasaaegseid töötingimusi, sõbralikku kollektiivi ja paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED laste kõne arendamine.Omalt poolt pakume: Toitlustust kohapeal.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: koormus 0,2; 5 tundii nädalas ühel või 2,5 tundi nädalas kahel päeval...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Logopeedi tööülesannete hulka kuulub venekeelsete laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv ja toredad lapsedKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kokkulepel...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Logopeed eesti õppekeelega rühma lasteleTööülesanded: Logopeedilise teenuse osutamine.Omalt poolt pakume: toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda,eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse,tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,erialast enesetäiendamise võimalust,paindlikku töökorraldust.Muud nõuded: Vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company samsic in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  Tööülesanded: Logopeedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna tööd, nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid kõneravil olevate laste küsimustes ning jälgib laste kõneravi ülesannete täitmist rühmasOmalt poolt pakume: Omalt poolt pakub Raasiku Kool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega, enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda. Muud nõuded: - Erialane kõrgharidus;- Hea koostöö- ja suhtlemisoskus;- Väga hea enesejuhtimisoskus ja valmisolek uute asjade õppimiseks;- Analüüsivõime;- Kannatlikkus;- Arvuti kasutamise oskus;- eesti keele oskus k...

 • Company Samsic Emploi Amiens in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:•Harku valla laste kujunemisprotsessi toetamine;•laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamine;•lastele sobiva suhtluskeskkonna loomine;•laste koolivalmiduse hindamine;•haridusasutuse ja kodu vahelise koostöö kujundamine;•koostöö teiste tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: •Eesti keskmisest kõrgemat töötasu;•mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;•võimalust panustada Harku valla tugiteenuste süsteemi loomisesse;•häid töötingimusi ja -vahendeid;•puhkust 56 kalendripäeva aastas;•soodsaid sportimisvõimalusi;•haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast;•toetavat meeskonda.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:•logopeedi kvalifikatsioon või oled seda ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Tööülesanded: Vene emakeelega laste kõne korrektsioon ja häälikuseade. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, sõbralikku töökollektiivi, meeskonnakoolitusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company Harku Vallavalitsus in Harku
  13.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:•Harku valla laste kujunemisprotsessi toetamine;•laste kõne ja suhtlemisoskuse arendamine;•lastele sobiva suhtluskeskkonna loomine;•laste koolivalmiduse hindamine;•haridusasutuse ja kodu vahelise koostöö kujundamine;•koostöö teiste tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: •Eesti keskmisest kõrgemat töötasu;•mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;•võimalust panustada Harku valla tugiteenuste süsteemi loomisesse;•häid töötingimusi ja -vahendeid;•puhkust 56 kalendripäeva aastas;•soodsaid sportimisvõimalusi;•haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast;•toetavat meeskonda.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:•logopeedi kvalifikatsioon või oled seda ...

 • Company Raasiku Kool in Raasiku
  12.09.2021 Updated on: 14.09.2021

  Tööülesanded: Logopeedi eesmärk on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja parandamine. Logopeed selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega, vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna tööd, nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid kõneravil olevate laste küsimustes ning jälgib laste kõneravi ülesannete täitmist rühmasOmalt poolt pakume: Omalt poolt pakub Raasiku Kool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega, enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda. Muud nõuded: - Erialane kõrgharidus;- Hea koostöö- ja suhtlemisoskus;- Väga hea enesejuhtimisoskus ja valmisolek uute asjade õppimiseks;- Analüüsivõime;- Kannatlikkus;- Arvuti kasutamise oskus;- eesti keele oskus k...

 • Company Jõhvi Lasteaiad in Teenuse
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Logopeed eesti õppekeelega rühma lasteleTööülesanded: Logopeedilise teenuse osutamine.Omalt poolt pakume: toetavat, innustavat, lahendustele keskenduvat ja inspireerivat meeskonda,eneseteostamise võimalust, olles kaasatud lasteaia arengusse,tähenduslikku ja mitmekülgset tööd,erialast enesetäiendamise võimalust,paindlikku töökorraldust.Muud nõuded: Vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 "Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing MANPOWER in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Manpoweri kliendiks on LindabTööülesanded: -Tootmisprotsesside pidev arendamine ja ohutu töökeskkonna edendamine ning tagamine-Tööohutus- ja töötervishoiualane riskihindamine ning tegevuskavade koostamine -Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi arendamine ja haldamine -ISO standardite jälgimine ja vajalike protseduuride väljatöötamine -Erinevate arendusprojektide läbiviimine -Reklamatsioonide käsitlemineOmalt poolt pakume: -Stabiilset tööd rahvusvahelises ettevõttes, kus ollakse valmis headesse ideedesse investeerima-Toredat meeskonda -Erialast koolitust ning arenguvõimalusi Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Tammiku Põhikool in Kooli
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  LogopeedTööülesanded: Logopeediline abi kooli õpilasteleOmalt poolt pakume: Motiveeriv töötasu, koolitust, toredat meeskonda ning häid töötingimusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Priimetsa Kool in Läste
  10.09.2021 Updated on: 12.09.2021

  Tööülesanded: Laste kirjutamis- ja lugemispuuete vähendamine ja kõrvaldamine B- klassides (keelekümblusklassid). Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda, kaasaegseid töötingimusi renoveeritud koolimajas, huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses mutlikultuurses keelekümbluskoolis, toetavat ja tugevat meeskonda, arengu- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0.5...

 • Company Tallinna Loitsu Lasteaed in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Logopeedi tööülesannete hulka kuulub venekeelsete laste arenguvajaduste märkamine ja toetamine, õpetajate ning lapsevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv ja toredad lapsedKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kokkulepel...

 • Company Jõgeva Aleviku Lasteaed in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED laste kõne arendamine.Omalt poolt pakume: Toitlustust kohapeal.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: koormus 0,2; 5 tundii nädalas ühel või 2,5 tundi nädalas kahel päeval...

 • Company Tartu Lasteaed Tripsik in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine; laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine; õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi ja alushariduse võimaldamine; koostöö lastevanematega; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine kõneravi küsimustes.Omalt poolt pakume: Kaasaaegseid töötingimusi, sõbralikku kollektiivi ja paindlikku tööaega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Läste
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Taastusravi osakonda laste logopeediTööülesanded: Taastusravi osakonnas kõneravi vajavate patsientide logopeediline nõustamine ja konsulteerimine logopeedilistes küsimustes;patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine; tugivõrgustikunõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda;huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu;transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: *erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust; *logopeedi kutsetunnistus või selle omandamist;*väga hea probleemikäsitlus-, eneseväljendus- ja suhtlusoskust; *tolerantsust, empaatilisust, usaldusväärsust; *täpsust, korrektsust ja kohu...

 • Company Antsla Vallavalitsus in Antsla
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on Antsla valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate ja koduste laste kõne arengu toetamine ning õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse kõnearengu kujundamisel. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud logopeedi ametijuhendis, mis on leitav Antsla valla kodulehel: .Omalt poolt pakume: - mitmekesist, vastutusrikast ja arendavat töökeskkonda;- erialaseid täiendkoolitusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Päevakeskus in Viljandi
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna alushariduse kvaliteeti.Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll agasiinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ettevõetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel.Juba kolm aastat töötavad Viljandi linna haridusasutuste tugispetsialistid ühtse meeskonnana. Toetame ja nõustame Viljandi linna lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Ennetustegevusele pühendudes suuname lasteaedadesse lisaspetsialiste.Omalt poolt pakume: 56 päevast põhipuhkust ja tervisetoetust.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui: •Sul on erialane magistrikraad või magistriõpingud on lõpusirgel•Sa soovid teha logopeedia valdkonnas revolutsiooni•Sa oskad mõelda ...

 • Company Siimusti Lasteaed-Algkool in Läste
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Siimusti Lasteaed-AlgkoolTööülesanded: Siimusti Lasteaed-Algkool ootab oma toredasse kollektiivi positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Kõnearendus toimub mänguliselt ja läbi tegevuste. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele. Omalt poolt pakume: Tööd lastega, meeldivas ja ühtehoidvas väikses lasteaed-algkoolis.Muud nõuded: Logopeedina töötamiseks on vajalik erialane magistrikraadKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tallinna Liivamäe Lasteaed in Other
  01.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: töö lisatähelepanu vajavate lastegaOmalt poolt pakume: meeldivat ja positiivset õhkkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus in Teenuse
  29.08.2021 Updated on: 04.09.2021

  Tööülesanded: Kõneravi teenuse osutamine lastele ja noortele.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, pandlikku töökorraldustKodus töötamise võimalus: Jah...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters