Jobmonitor. Search results for Health professionals

20 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Sihtasutus Perekodu in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna logopeedina logopeediline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide).Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi;Tänapäevast töökeskkonda vajalike töövahenditega;Haigushüvitist esimesest haiguspäevast;Võimalust valida töökoormust.Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadustega lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Sihtasutus Perekodu in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna füsioterapeudina rehabilitatsiooniplaanide koostamine, füsioteraapiline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide).Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi;Tänapäevast töökeskkonda vajalike töövahenditega;Haigushüvitist esimesest haiguspäevast;Võimalust valida töökoormust;Erialaseid koolitusi.Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadustega lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise või täistööajaga.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Luunja Vallavalitsus in Kavastu
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Pereõe ülesandeks on Kavastu velskripunktis patsientide iseseisev nõustamine, esmaabi andmine, tervisliku seisundi hindamine, arsti poolt määratud ravi tagamine ja jälgimine koostöös perearstiga.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega; rahulikku töökeskkonda.Muud nõuded: Vähemalt erialane rakenduslik kõrgharidus; väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus suhtlustasandil; hea suhtlemis-, väljendus ja kuulamisoskus; positiivne ellusuhtumine, abivalmidus, usaldusväärsus ja empaatiavõime.Kasuks tuleb isikliku auto kasutamise võimalus; eelnev töökogemus antud valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise tööajaga.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Trio Vet OÜ in Jüri
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Väikeloomaarst Jüri LoomakliinikusTööülesanded: Pakume tööd väikeloomaarstile. Loomade ravi ja profülaktilised tööd.Omalt poolt pakume: Pidevat enesetäiendust, toetavat kollektiivi, kaasaegset aparatuuri.Muud nõuded: Kandideerijal peab olema veterinaaria alane kõrgharidus ja kehtiv tegevuslubaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Tööle tulevate trammijuhtide terviseseisundi kontroll enne tööle minekut.Omalt poolt pakume: Stabiilset, osalise koormusega (0,9) graafikujärgset ja varajase algusega (kell 04:00) tööd.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,9...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Täiskasvanud intellektihäirega inimestele erinevate töiste, arendavate ja vabaaja tegevuste õpetamine ja juhendamine. Juhendamine ja abistamine enese eest hoolitsemisel ja igapäevaelu toimingutes. Tegevusjuhendaja koordineerib peremaja töö- ja elukorraldust ja korraldab dokumendihaldust. Töötab meeskonnas, teeb koostööd ja suhtleb juhendatavaga, tema lähedaste ja teiste võrgustiku liikmetega. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd, erialaseid koolitusi, meeldivat, sõbralikku ja abivalmis meeskonda.Muud nõuded: Käsitööoskustega, mitmekülgsete huvidega ja (elu)tark; entusiastlik ja algatusvõimeline, tervislike eluviisidega ja puhtust armastav; hea suhtlemisoskuse ja pingetaluvusega; võrgustiku- ja meeskonnatöö oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Viljandi Haigla in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  hoolekande osakondaTööülesanded: Keskuses viibivatele klientidele erinevate tegevuste organiseerimine ja läbiviimine vastavaltklientide tegevusvõimele (suhtlemine, käeline tegevus, füüsilise aktiivsuse treening, igapäevaeluoskuste treening, uute oskuste õpe jne). Läbiviidud tegevuste kohta arvelduse pidamine.Omalt poolt pakume: Tähendusrikast töödVäljaõpet ja juhendamist töökohalSõbralikku ja toetavat meeskondaKoolitus- ja arenguvõimalusiMuud nõuded: Sul on tegevusjuhendaja kutse või oled seda omandamas. Sul on varasem töökogemus tegevusjuhendaja või hooldajana;Oled hooliv, tähelepanelik ja abivalmis;Oled otsustusvõimeline ja kohusetundlik; Oskad kasutada igapäevast kontoritarkvara. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Häirekeskus in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Abivajajatele telefonitsi esmaabijuhiste andmine kuni kiirabibrigaadi saabumiseni ning päästekorraldaja nõustamine meditsiinialastes küsimustes.Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja mitmekülgset tööd, millel on ühiskonnas väärtus ja tähendus; võimalust anda panus turvalisuse kujundamisesse; sõbralikku ja toetavat meeskonda; kaasaegseid töötingimusi; arengu ja koolitusvõimalusi; graafikujärgset tööd; põhipuhkust 35 päeva aastas.Muud nõuded: Eesti kodakondsus; tahe inimesi aidata; väga hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus; kõrgharidus arsti või õe erialal; eesti- ja vene keele oskus; eelistatult eelnevat töökogemust erakorralise meditsiini valdkonnas; valmidust töötamiseks 12h vahetuses (sh ka öösel); päästeteenistuja nõutele vastavust, päästeteenistuse seaduse § 7 prim 1Kodus t...

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in Vändra
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide igapäevatoimingute juhendamine, abistamine ja toetamine (söögi valmistamisel, tubade koristamisel, pesu pesemisel, hügieenitoimingutes, töö- ja huvitegevustes jne); suhtlemine kliendi lähedastega; huvi- ja töötegevuste korraldamine; sõbraliku ja turvalise õhkkonna tagamine.Omalt poolt pakume: Graafikujärgset vahetustega tööd; toetavat tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi, hubast töökeskkonda.Muud nõuded: Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja; Sul on keskharidus; arvuti kasutamise oskus; eesti keele oskus; tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend ja haridustaset tõendav dokument.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öös...

 • Company Oru Hooldekodu in Õru
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Oru Hooldekodu hoolealuste tervisliku seisundi jälgimine,Ravimite manustamine,Sidumised,Ravimite- ja tarvikute tellimine,Perearstidega suhtlemine,Arsti külastus koos kliendiga,Õendusalane dokumenteerimine.Omalt poolt pakume: huvitavat ja vaheldusrikast töödpaindlikku tööaegaenesetäiendus ja koolitusvõimalusieneseteostusvõimalusitoetavat kollektiiviKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kastre Vallavalitsus in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega isikute juhendamine, abistamine igapäevaeluks vajalikel toimingutel, aktiviseerivate tegevuste planeerimine, isikute aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamine, huvitegevuste toetamine ja juhendamine, isikute abistamine hooldusprotseduuride sooritamisel, söömisel, klientidele ohutuse ja järelevalve kindlustamine, vajadusel teised toimetulekut toetavad tegevused.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd, meeldivat töökeskkonda, erialaseid täiendkoolitusi, konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, organiseerimise ja koostöö tegemise võime, hea pingetaluvus ja empaatiavõime. Kasuks tuleb erialane väljaõpe, töökogemus sotsiaal- või tervishoiu valdkonnas, isikliku sõiduauto kasutamise võimalusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Patsientide/klientide tegevusvõime hindamine, taastamine ja säilitamine iseseisva toimetuleku toetamiseks ja parandamiseks, sh: kliendiga kontakti loomine ja kliendikesksete eesmärkide püstitamine; hindamise läbiviimine ja kliendi koostööle motiveerimine; eesmärgipäraste tegevuste planeerimine ja läbiviimine, sh tagasiside andmine (multidistsiplinaarses)meeskonnatöös osalemine;nõuetele vastava dokumentatsiooni täitmine ja esitamine.Omalt poolt pakume: Osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda;huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu, transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: erialane kõrgharidus; analüüsi ja iseseisva töö võime; väga hea suhtlemisoskus; arvut...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Taastusravi osakonnas ja rehabilitatsiooni meeskonnas kõneravi ja/või neelamishäirete ravi vajavate patsientide/klientide logopeediline nõustamine ja konsulteerimine logopeedilistes küsimustes; patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine; tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda;huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu;transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust;logopeedi kutsetunnistus või selle omandamist; väga hea probleemikäsitlus-, eneseväljendus- ja suhtlusoskust;tolerantsust, empaatilisust, usaldusväärsust...

 • Company MedCare Eriarstid OÜ in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  osalise tööajaga, tööettevõtulepingugaTööülesanded: Töötervishoiu õe töö ja eriarstide õe töö.Protseduuride tegemine: EGK, vereanalüüside võtmine ja tegemine, spirograafia tegemine, audiomeetria tegemine, koormus EKG, dokumentide täitmine, uueringute tulemuste ja analüüside sisestamine medinfosüsteemi andmebaasi.Vaktsineerimised.Omalt poolt pakume: Päevast tööd kaasaegses töökeskkonnas Tallinna kesklinna erakliinikus.Muud nõuded: Meeldiv suhtleja ja delikaatne. Nõutavad isikuomadused: täpne, korrektne, aus, kohusetundlik, sõbralik, rahulikKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,3-0,8...

 • Company MedCare Eriarstid OÜ in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Füsioterapeudi töö: vastuvõtud ja aparaatsed protseduuri, võimlemisharjutuste näitamine, võimalemislkavade koostamine. Teipimine. Töö vastavalt patsiendi vajadusele. Inimeste nõustamine oma eriala piires. Töö tervisekeskuses ja asutustes.Omalt poolt pakume: Kaasaegne töökeskkond Tallinna kesklinnas. Motiveeriv töötasu ja sõbralik kollektiiv.Muud nõuded: Vajalikud isikuomadused: sõbralik, tähelepanelik, abivalmis, täpne, korrektne, usaldusväärneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 1 - 2 päeva nädalas...

 • Company MedCare Eriarstid OÜ in Other
  12.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  ÜldarstTööülesanded: Üldarsti töö. Patsientide läbivaatus, analüüside ja uuringute tõlgendamine, tõendite väljastamine, inimeste nõustamine. Üldarsti töö on sama nagu perearstil ainult ilma nimistuta.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda Tallinna keskklinna erakliinikus. Sõbralikku meeskonda. Motiveerivat töötasu. Päevast tööd.Muud nõuded: Isikuomadused: sõbralik, hea suhtleja ja inimestetundja. Positiivse ellusuhtumisega. Täpne, korrektne, usaldusväärne.Tööalaselt on soovitavad eelnevad kogemused.Hea kui on töökogemus Soomes või mujal välismaalKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 2-3 päeva nädalas...

 • Company Sihtasutus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Diakooniahaigla in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Otsime hospiitsosakonda sooja suhtumise ja rõõmsa meelega õde, kelle ülesandeks on patsientide tervisliku seisundi jälgimine ja kontrollimine; ravimite jaotamine/sorteerimine; vajadusel sidemete vahetamine; hooldajate/lähedaste nõustamine eri olukordades.Omalt poolt pakume: Pakume sõbralikku ja toetavat meeskonda, paindlikke töötingimusi ning täiendkoolitusi.Muud nõuded: Oluline on empaatilisus ning hea suhtlusoskus, ausus, usaldusväärsus, täpsus oma töös, tolerantsus, tahe suhelda ja aidata inimesi ning töötada meeskonnasKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ Aumed in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Jõhvi Hooldekeskus, Ahtme HooldekoduTööülesanded: Patsiendi seisundi jälgimine;meditsiiniliste ülesannete teostamine;patsiendikaardi täitmine jneOmalt poolt pakume: 2 töökohta Jõhvi Hooldekeskuses täiskohaga.1 töökoht Ahtme Hooldekodus täiskohaga.Vajadusel võimalus töötada ka osalise tööajaga teise töö kõrvalt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters