Jobmonitor. Search results for Health professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company MTÜ PAJUSI VALLA ABIKESKUS in Other
  19.10.2019

  Toetatud elamise teenuseleTööülesanded: Tegevusjuhendaja töötab vaimu-ja psüühiliste erivajadustega inimestega, juhendades ja toetades neid igapäevatoimingutes, sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel. Juhendab tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel, kujundab tööoskusi arvestades isiku terviseseisundit. Samuti hoiab korras kliendi dokumentatsiooni ning fikseerib tegevused vastavas andmebaasis.Omalt poolt pakume: Enne tööle asumist võimalust praeguse töötaja kõrval sisse elada, sõidukompensatsioon, tasuta toitlustusMuud nõuded: Sobival kandidaadil on läbitud või läbimisel tegevusjuhendaja koolitus või on sotsiaaltööalane kutse-või kõrgharidusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5-1...

 • Company aktsiaselts Valga Haigla in Other
  19.10.2019 Updated on: 21.10.2019

  Tööülesanded: Füsioterapeudi tööülesannete täitmine ambulatoorses ja statsionaarsetes osakondades.Omalt poolt pakume: Kindlat ja huvitavat tööd; kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid; võimalust töötada ja areneda piiriäärses ettevõttes; koolitusi ning enesearendamise võimalusi; transpordivõimalust marsruudil Tartu-Elva-Valga.Muud nõuded: Erialalane haridus; meeskonnatöö oskus; kasuks tuleb kinesioteipimise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi, paindlikku tööaega.Muud nõuded: Meditsiini õe haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud klientidegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi.Muud nõuded: Tegevusterapeutiline haridus;tervishoiu või sotsiaalhoolekande alane töökogemus/täiendõpe/haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud erivajadustega isikutegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company AARIKA OÜ in Teenuse
  19.10.2019

  Tööülesanded: Logopeediline klientide hindamine;sekkumiste planeerimine;logopeedilise teenuse osutamine;lapsevanemate nõustamine;rehabilitatsiooni- ja ravimeeskonnas osalemine. Omalt poolt pakume: meeldivat töökollektiivi;võimalus erialaseks arenguks;paindlikku töö aega.Muud nõuded: Kõrgharidus logopeedias (võib olla ka omandamise lõpu faasis); tervishoiu või sotsiaalhoolekandealane töökogemus/teadmised;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Jõgeva Lasteaed Rohutirts in Läste
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tööülesanded: Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tegevustes toimub kõnearendus. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele.Omalt poolt pakume: Tööd lastega rõõmsas ja tegusas töökollektiivis.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Sihtasutus Hiiu Ravikeskus in Ala
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja ülesanneteks on SA Hiiu Ravikeskuse klientide tegevusvõime hindamine ning nende vajadustele vastava individuaal- või rühmatöö läbiviimine, samuti loovtegevuste juhendamine. Tegevusjuhendaja töö eesmärgiks on erinevate tegevuste kaudu säilitada ja suurendada meie klientide iseseisvat toimetulekuvõimet.Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd, eneseteostusvõimalust ning sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Meie poolt otsitav tegevusjuhendaja tunneb oma ala, on läbinud tegevusjuhendaja koolituse ja omab eelnevat töökogemust eakate inimestega. Loodame, et tegevusjuhendaja on hea suhtleja ja meeskonnatöötaja, talub pinget, suudab lahendada probleeme ja võtta vastu otsuseid, on empaatiline, tolerantne, kannatlik ja loov ning oskab toime tulla erinevate inimestegaKo...

 • Company Non renseigné in Other
  16.10.2019 Updated on: 17.10.2019

  Tööülesanded: • Klientide meditsiiniline nõustamine telefoni ja videokonsultatsiooni teel ning koostöös arstiga suunamine uuringutele ja eriarstidele;• töö iseloom on sarnane pereõe tööga, puudub seos Haigekassaga, seega tööülesannete hulka ei kuulu haiguste ennetamine (perearsti nimistu juures töötava pereõe töö mõttes), vaktsineerimine, protseduuride teostamine. Töö on pereõe omast lihtsam, sest klientideks on meie teenust kasutavate ettevõtete töötajad;• töö on iseseisev, kuid arstiga on võimalik alati nõu pidada;• igapäevatöö sisaldab digilahenduse ja innovaatilise teenuse kasutamist;• valmisolek õhtusteks vahetusteks (16.30-20.30) ja tööks nädalavahetusel.Omalt poolt pakume: • Konkurentsivõimelist palka;• kontor asub Tallinna kesklinnas;• ühisüritusi meeskonnaga;• täiendkoolitusi;• tö...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: kvaliteetse füsioteraapiateenuse osutamine.Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas, võimalust kasutada oma töös kõrgtehnoloogilisi vahendeid (nt Lokomat, Armeo, Biodex, Vicon), erialastes kliinilistes teadusuuringutes osalemist, koostööd kliinilise liikumis- ja kõnnianalüüsi laboriga, kvaliteetseid koolitusi nii Eestis kui välismaal, häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: füsioteraapia-alane kõrgharidus; hea inglise keele ja vene keele oskus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Vallavalitsus in Valga
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: •Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;•kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;•lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;•vajadusel ka teiste alade spetsialistide ning rühmaõpetajate juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;•vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.Omalt poolt pakume: •erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla kooli...

 • Company Tartu Lasteaed Tähtvere in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  tasandusrühma logopeedTööülesanded: Koolieelse lasteasutuse tasandusrühma logopeedi ülesanded.Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 56 kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Tööd hommikuses vahetuses. Paindlikkust töö ja pereelu ühildamisel.Muud nõuded: Pakutud töökoht on tasandusrühmas. Konkureerima on oodatud logopeedid, kes lisaks heale tööle, on tähtsaim oskuskavad suhelda ametialaselt professionaalselt kõikidel tasanditel (lapsed, lapsevanemad, kolleegid). Kandideerijale peab olema töö südamelähedane, ta peab olema optimistlik, rõõmsameelneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AARIKA OÜ in Läste
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Töö rehabilitatsiooni meeskonnas. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi, paindlikku töö aega.Muud nõuded: Loovteraapia alane haridus;korrektne, hoolitsetud välimus;täpsus ning kohusetundlikkus;väga hea suhtlemisoskus;positiivne ellusuhtumine ja avatus;isiklik initsiatiiv; valmidus töötada laste kui ka täiskasvanud klientidegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company OÜ EGERO in Other
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Abivahendite poes kliendile õige abivahendi soovitamine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Paju Pansionaadid in Õle
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Hoolekandeasutuses elavate inimeste ööpäevaringne abistamine hooldustoimingutel ja igapäevaelu toimingutel.Omalt poolt pakume: Koolitusvõimalusi, lisapuhkust, meeldivat töökeskkonda, transpordivõimalust tööle ja töölt koju.Muud nõuded: Eelistatud on tegevusjuhendaja ja/või hooldustöötaja kvalifikatsioonile vastavus. Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavus ei ole kandideerimisel takistuseks, kuid kandideerijalt eeldame valmisolekut õppima asumiseksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: - Lapse kommunikatsioonivõime ja vajadusel neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. - Kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine. Omalt poolt pakume: - Rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda. - Võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse arendamisel. - Konkurentsivõimelist töötasu, sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust. - Täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist. - Võimalust juhendada nooremaid kolleege ja praktikante. Muud nõuded: Logopeedilt eeldatakse empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõimet, usaldusväärsust, pingetaluvust ja loomingulisust. Logopeedil peavad olema hea meeskonnatöö- ja suhtlemisvõime. Olulisel kohal on ka moti...

 • Company Mittetulundusühing LaNoor in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  LepingulineTööülesanded: • Juhendada meie juures olevaid erivajadusega inimesi.• Toetada meie juures olevaid erivajadusega inimesi.• Abistada meie juures olevaid erivajadusega inimesi.• Nõustada meie juures olevaid erivajadusega inimesi.• Tagada meeldiv ja turvaline keskkond meie juures olevatele inimestele.Omalt poolt pakume: • Väljaõpet ja täiendkoolitusi.• Toetavat töökeskkonda.• Tööaeg esmaspäevast-reedeni• Lisapuhkust.Muud nõuded: Valmisolek töötada erivajadustega inimestega.Soov õppida ja areneda.Arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemelKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 6 tundi...

 • Company Sihtasutus Hiiu Ravikeskus in Other
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  töö esmaspäevast reedeniTööülesanded: Kelle töö peamisteks ülesanneteks on: • patsientide vastuvõtu ja lahkumise korraldamine haiglasse ning vajaliku dokumentatsiooni vormistamine ning kontroll • patsiendi esmane läbivaatus • ravijärjekorra pidamine, lepingute täitmise jälgimine ja planeerimine • suhtlemine teiste raviasutuste ja koostööpartneritega • suhtlus patsiendi ja tema lähedastega • dokumendihaldus, dokumentide komplekteerimine • õenduslugude komplekteerimine ja kontrollOmalt poolt pakume: • kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat töökeskkonda; • toetavat ja sõbralikku meeskonda; • erialast koolitust;Muud nõuded: Tööks vajalikud iseloomuomadused, oskused ja teadmised: • eeskujulik suhtlemisoskus, rõõmsameelsus • hoolivus, usaldusväärsus, korrektsus...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: logopeediliste probleemide teoreetiline ja praktiline lahendamine patsientide igakülgse toimetuleku toetamiseks.Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas, korralikku töötasu, kvaliteetseid koolitusi, häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: Vajalik on erialane kõrgharidus (magistrikraad). Kasuks tuleb töökogemus kliinilise logopeedina ja/või neuroloogiliste patsientidega töötamise kogemus ning hea vene ja inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Teenuse
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: kvaliteetse tegevusteraapia teenuse osutamine.Omalt poolt pakume: huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd toredas meeskonnas, korralikku töötasu, kvaliteetseid koolitusi ning häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: Vajalik on kõrgharidus tegevusteraapias (või selle omandamine lähitulevikus). Vene ja inglise keele oskus tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing VETIKU S.T. in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: Loomade ravimine ja seemendamine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu.Elamispinna võimalustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Valga Arvutikeskus in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööharjutuste, tööklubide juhendajadTööülesanded: Osalejate (grupid 8-14 inimest) tegevusvõime ning töövõimaluste kaardistamine, tööotsingute motiveerime ning lähtuvalt oskustest ja kogemustest tegutsemissuundade kaardistamine. Arvutikoolitused.Omalt poolt pakume: Väärikat tööd, väärikat palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company VIVEO Health OÜ in Teenuse
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  töö graafiku alusel perearstile või arst-residendileTööülesanded: • Klientide meditsiiniline nõustamine telefoni ja videokonsultatsiooni teel ning suunamine uuringutele ja eriarstidele, retsepti väljastamine;• tööl puudub seos Haigekassaga, seega tööülesannete hulka ei kuulu haiguste ennetamine, vaktsineerimine, protseduuride teostamine, klientideks on meie teenust kasutavate ettevõtete töötajad;• töö on iseseisev, kuid arsti/õe meeskonnaga on alati võimalik nõu pidada;• igapäevatöö sisaldab digilahenduse ja innovaatilise teenuse kasutamist.Omalt poolt pakume: • Konkurentsivõimelist palka;• kontor asub Tallinna kesklinnas;• ühisüritusi meeskonnaga;• täiendkoolitusi;• tööd graafiku alusel.Muud nõuded: • Arsti registreering Eestis; • kasuks tuleb eelnev töökogemus perearstikeskuses.Kodus töö...

 • Company VIVEO Health OÜ in Teenuse
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: • Klientide meditsiiniline nõustamine telefoni ja videokonsultatsiooni teel ning koostöös arstiga suunamine uuringutele ja eriarstidele;• töö iseloom on sarnane pereõe tööga, puudub seos Haigekassaga, seega tööülesannete hulka ei kuulu haiguste ennetamine (perearsti nimistu juures töötava pereõe töö mõttes), vaktsineerimine, protseduuride teostamine. Töö on pereõe omast lihtsam, sest klientideks on meie teenust kasutavate ettevõtete töötajad;• töö on iseseisev, kuid arstiga on võimalik alati nõu pidada;• igapäevatöö sisaldab digilahenduse ja innovaatilise teenuse kasutamist;• valmisolek õhtusteks vahetusteks (16.30-20.30) ja tööks nädalavahetusel.Omalt poolt pakume: • Konkurentsivõimelist palka;• kontor asub Tallinna kesklinnas;• ühisüritusi meeskonnaga;• täiendkoolitusi;• tö...

 • Company Febrec OÜ in Uhe
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  tööharjutuse juhendaja KiviõlisTööülesanded: Tööharjutuse grupi juhendamine. Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks.Omalt poolt pakume: Lepingut 6 kuuks.Motiveerivat töötasuMuud nõuded: Kandideerimiseks on vajalik ühe kutse olemasolu järgnevatest:sotsiaaltöötaja kutse, vähemalt tase 6 (võrdväärne sotsiaaltöötaja tase III, välja antud kuni 31.12.2013)või täiskasvanute koolitaja kutse, vähemalt tase 6 või kutseõpetaja, vähemalt tase 6 või karjäärinõustaja kutse, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialisti kutse, tase 6 (sealhulgas karjäärispetsialistid vähemalt tase 6, välja antud alates 27.10.2017)Rakenduskõrgharidus ühes neist valdkondadest:sotsiaal- ja käitumisteadused;sotsiaaltöö ja nõust...

 • Company Manpower Recrutement in Other
  04.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  tööharjutuse juhendaja KiviõlisTööülesanded: Tööharjutuse grupi juhendamine. Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks.Omalt poolt pakume: Lepingut 6 kuuks.Motiveerivat töötasuMuud nõuded: Kandideerimiseks on vajalik ühe kutse olemasolu järgnevatest:sotsiaaltöötaja kutse, vähemalt tase 6 (võrdväärne sotsiaaltöötaja tase III, välja antud kuni 31.12.2013)või täiskasvanute koolitaja kutse, vähemalt tase 6 või kutseõpetaja, vähemalt tase 6 või karjäärinõustaja kutse, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialisti kutse, tase 6 (sealhulgas karjäärispetsialistid vähemalt tase 6, välja antud alates 27.10.2017)Rakenduskõrgharidus ühes neist valdkondadest:sotsiaal- ja käitumisteadused;sotsiaaltöö ja nõust...

 • Company HAIKS OÜ in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Koolitusgrupi kaasjuhendamine.Omalt poolt pakume: Tööks vajalikud vahendid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ravimiamet in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Spetsialisti ülesandeks on hinnata ravimite farmakokineetika andmeid.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd, võimalust osaleda rahvusvahelises ravimialases koostöös, väljaõpet vajaminevate erioskuste osas, võimalust edendada rahva tervist, põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: Sind huvitavad uued ravimid, Sul on head suhted matemaatika ja statistilise analüüsiga ning Sa valdad soravalt eesti ja inglise keeltKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Rakvere
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Esmaabi andmine nii sündmuskohal kui ka transportimisel, üksuse meditsiinitoetuse tagamine, täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel.Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk, millele lisanduvad õppuste tasud).Huvitavat ja vaheldusrikast teenistust.Õppuseid välisriikides. Õppustel tasuta toitlustust. Tasuta esmast arstiabi ja hambaarsti teenuste kasutamist. Tasuta elamisvõimalust kasarmus. Põhipuhkust 35 päeva aastas. Häid sportimisvõimalusi. Arenguvõimalusi ja täiendõpet.Soodsat tööandja bussitransporti E-R Tallinn – Tapa – Tallinn ja Rakvere – Tapa – RakvereMuud nõuded: Eesti Vabariigi kodanik;läbitud nooremallohvitseri kursus parameediku erialal; võimeline saama üldfüüsilise testi igal...

 • Company Rõuge Koostöökeskus in Teenuse
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".Omalt poolt pakume: Erialase arengu võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Omanäoline OÜ in Läste
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Võimalikult iseseisev huviringide ettevalmistamine ja läbiviimine, õppekava arendamine, näituste korraldamine, õppegruppide moodustamine, lastevanematega suhtlemine, kunstiteoste pildistamine ja neile kirjelduste kirjutamine, tunnistuste väljastamine, tööruumi ja töövahendite korrashoid ning säästlik materjalide kasutamine, laste/õpilaste huviringis osalemiste aruandluse pidamine. Augustis toimub õppeplaani moodustamine, laste rühmadesse jagamine, koolide ja lasteaedadega tutvumine. Õppetöö ehk huviringide läbiviimine algab septembris ja lõppeb mais. Suvel osaleme Lastekaitsepäeval, Hansapäevadel ja Tarkusenädalal ning juulis toimub OEH suvelaager.Omalt poolt pakume: Vabadust ja võimalust oma ideid teostada, vajadusel tuge huviringide ettevalmistamisel ja planeerimisel.Muud n...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Other
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimineOmalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise või täistööajagaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Paju Pansionaadid in Other
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tööülesanded: Erihoolekandeklientide meditsiiniline teenindamine koostöös eriarstide ja perearstiga, määratud ravi tagamine klientidele. Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, toetavat töökollektiivi, motiveerivat palka. Muud nõuded: Töö sobib stabiilsust ja korda hindavale inimesele, samuti nii noorele kui ka eakamale meditsiinitöötajaleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Family Doctor OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Pereõe töö: vaktsineerimine, oskus kontakteeruda patsientidega, s.h. ka telefooni teel, iseseisev vastuvõtt, verevõtmine, töö meditsiiniliste arvutiprogrammidega jms.Omalt poolt pakume: Sõbralik töökollektiiv.Palk katseajal 1100 € kuus (netto), seejärel toimub palgaläbirääkimine. Muud nõuded: meditsiiniharidus (eriala "õendus") ja Terviseametis registreerimineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste abistamine ja juhendamine igapäevaelu toimingutes.Omalt poolt pakume: Erialast koolitust, tööriietust ja jalatseid, kohapeal sooja toidu võimalust, ühisüritusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Corrigo in Ala
  02.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Corrigo Hambaravi tööpere ootab täiskoormusega hambaarstiTööülesanded: Ootame kollektiivi arenemissooviga hambaarsti, kelle tööülesannete hulka kuulub laste ning täiskasvanute•hambahaiguste profülaktika ja hambaravi;•raviplaanide koostamine;•suuhügieenialane nõustamine.Omalt poolt pakume: •Paindlikku tööaega (sh osalist tööaega)•kaasaegset töökeskkonda; •toetavaid kolleege; •hulganisti võimalusi arenguks ning eneseteostuseks (lisaväljaõpe kohapeal või täiendkoolitustel);•konkurentsivõimelist tasu.Muud nõuded: Oleme Corrigos loonud võimalused ning tingimused, kus professionaalid saavad teadmiseid ning oskuseid maksimaalselt rakendada. Otsime meeskonda kolleege, kes usuvad, et initsiatiivikus aitab areneda parimaks oma ala spetsialistiksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: vastav...

 • Company Febrec OÜ in Uhe
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  tööharjutuse juhendaja SillamäelTööülesanded: Tööharjutuse grupi juhendamine. Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks.Omalt poolt pakume: Lepingut 8 kuuks.Motiveerivat töötasuMuud nõuded: Kandideerimiseks vajalik ühe kutsestandardi olemasolu järgnevatestsotsiaaltöötaja vähemalt tase 6 (võrdväärne sotsiaaltöötaja tase III, välja antud kuni 31.12.2013)või täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6 või kutseõpetaja, vähemalt tase 6 või karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6 (sealhulgas karjäärispetsialistid vähemalt tase 6, välja antud alates 27.10.2017) kutseRakenduskõrgharidus ühes neist valdkondadest:sotsiaal- ja käitumisteadused;sotsiaaltöö ja nõustamine;psühholoo...

 • Company Tartu Hooldekodu in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Retseptiravimitega varustamine, pakendamine ja jagamine, vajaduspõhine tervishoiteenuse korraldamine, saatmine, lihtsamad sidumised, hospidaliseerimise korraldamine, hooldustöötajate juhendamine põetamisel.Omalt poolt pakume: 40-tunnine töönädal, 35 kalendripäeva puhkust, õe erialased täienduskoolitused.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Viru Vanglas kannavad karistust alaealised, noored ja täisealised, eelkõige meessoost kinnipeetavad. Viru Vangla meditsiiniosakonna põhiülesanne on osutada kinnipeetavatele ja arestialustele üld- ja eriarstiabi ja vanglate ülest apteegiteenust. Peamine eesmärk on tagada kinnipeetavate ja arestialustele ravi ja tervisliku seisundi püsimine vanglas ja Jõhvi arestimajas viibimise ajal ning võimaldada üld- ja eriarstiabi kättesaadavus järgides Eesti Vabariigis kehtestatud nõudeid ravile ja ravijärjekordadele.Vaimse tervise õe peamised ülesanded on kinnipeetavate, vahistatute ja arestialuste ambulatoorse vaimse tervisega seotud õendusabi osutamine.Omalt poolt pakume: •töötasu 1550 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toe...

 • Company Mittetulundusühing Meelevald in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Tööharjutus on tööturuteenus, mida osutatakse töötukassas arvel olevale töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Tööharjutuse eesmärk on töötu motivatsiooni, enesekindluse ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine, tema ettevalmistamine osalemiseks teistes aktiivsetes tööturumeetmetes või tööle asumiseks. Omalt poolt pakume: Kogenud juhendaja nõustamist ja mentorlust; meeldivat töökollektiivi; motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Omama vähemalt ühte kehtivat kutset alljärgnevatest:sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6;või täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6;või kutseõpetaja, vähemalt tase 6;või karjäärispetsialist, vähemal tase 6 (sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Koeru Hooldekeskus in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja tööks on abi osutamine klientide igapäevaelu korraldamisel, nende juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaste toimingute juures (sh hügieenitoimingud). Ta suhtleb kliendi lähedastega, aitab korraldada huvi- ja töötegevusi, tagab kliendile turvalise ja sõbraliku elukeskkonna ning on tugiisikuks.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, ühisüritusi, koolitusvõimalust, vahetustega tööd (24 või 12 tundi) graafiku alusel, 30 päevast põhipuhkust. Paidest tulijatel on võimalus kasutada asutuse transporti.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on hea suhtleja, tasakaalukas, otsustus- ja vastutusvõimeline, nõudlik, järjepidev ning hea meeskonnatöötaja ning tal puudub kehtiv kriminaalkaristus.Kasuks tuleb inimeste füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajaduste tun...

 • Company Sihtasutus Koeru Hooldekeskus in Other
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Vanemtegevusjuhendaja tööks on kvaliteetse erihoolekandeteenuse ja klientide järelevalve tagamine osakonnas. Uute töötajate ja praktikantide juhendamise ning osakonna töötajate töö korraldamine.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, ühisüritusi, koolitusvõimalust, 30 päevast põhipuhkust. Tööaega 8.00-16.00. Paidest tulijatel on võimalus kasutada asutuse transporti.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on hea suhtleja, tasakaalukas, otsustus- ja vastutusvõimeline, nõudlik, järjepidev ning hea meeskonnatöötaja ning tal puudub kehtiv kriminaalkaristus.Kasuks tuleb kui kandidaadil on läbitud täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Võhma Päevakeskus in Luua
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega, toetades nende igapäevaelu, arendades nende oskuseid ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine kogukonda ning ühiskonda laiemalt. Tulenevalt segatüüpi päevakeskuse spetsiifikast võtab vajadusel vastu ja nõustab ka teisi päevakeskuses viibivaid inimesi, olenemata sihtgrupist. Peamised ülesanded: kliendi igapäevaelu ja majapidamise korraldamise juhendamine; personaalse toe pakkumine; kliendi hindamine ning tegevusplaani koostamine koostöös kliendiga; kliendi huvi- ja päevategevuse juhendamine; kliendi iseseisvuse suurendamine nõustamise ja toetamise kaudu; kliendi juhendamine asjaajamisel erinevate teenuste kasutamisel; klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus; ...

 • Company Rakvere Farmid Aktsiaselts in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Haiguste õigeaegne profülaktika ja haigete loomade raviOmalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutsete rohket tööd Baltikumi suurimas pidevalt arenevas seakasvatusettevõttesMuud nõuded: Veterinaaralane kõrgharidus; valmisolek meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters