Jobmonitor. Search results for Health professionals

45 Jobs found

Used filters:
 • Health professionalsx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company Tootsi Lasteaed-Põhikool in Läste
  04.12.2022

  Tähtajatu töölepingTööülesanded: Lasteaia laste ja kooliõpilaste logopeediline nõustamine.Omalt poolt pakume: Tööd väikeses maakoolis; hoolivat ja sõbralikku kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 ametikohta...

 • Company Pärnu Kastani Lasteaed in Läste
  03.12.2022 Updated on: 04.12.2022

  Tööülesanded: 3 - 7-aastaste laste kõne arendamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kokkuleppel...

 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in Läste
  01.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Logopeedi tööülesanneteks on tavalasteaia laste ja ühe sobitusrühma laste kõne arengu toetamine (kõik toetust vajavad lapsed saavad hetkel logopeedilist abi), lapsevanemate ja personali nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume täiskoormusega paindlikku tööaega, sisustatud kabinetti vajalike töövahenditega ja arendavate internetikeskkondadega, enesearengu võimalusi, koostööd lasteaia eripedagoogiga. Suve- ja talvepuhkust kokku 56 kp aastas. Muud nõuded: Kandidaadilt ootame valdkonnaalast pädevust, meeskonnatööd ja sujuvat suhtlemisoskustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Haigla Sihtasutus in Other
  25.11.2022 Updated on: 01.12.2022

  Tööülesanded: Tegevusterapeudi töö (sh töö rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas).Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi, 7 kalendripäeva lisapuhkustMuud nõuded: Erialane haridus või selle omandamine; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lahe Tervis OÜ in Other
  24.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  Töö toimub RehabilitatsioonikeskusesTööülesanded: Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterapeudi ülesanded on info hankimine isiku tervisliku seisundi kohta, inimese tegevusvõime hindamine, tegevusteraapia planeerimine ja tegevusteraapia rakendamine vastavalt tema vajadustele kas individuaal- või rühmatööna.Omalt poolt pakume: - toetav ja sõbralik meeskond- paidlik töögraafik- enesetäiendamisvõimalusi- motiveerivat töötasuMuud nõuded: Nõutav erialane haridus või kutsetunnistus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rõuge Koostöökeskus in Teenuse
  24.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  Tööülesanded: •tugiteenust vajavate lasteaialaste või õpilaste väljaselgitamine koostöös teiste spetsialistide ja õpetajatega;•lasteaialaste/õpilaste kommunikatsioonivõime hindamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine •lapsevanemate ja õpetajate nõustamine lapse arengu toetamiseks; Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".Võimalus täiendavalt osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja noortele.Omalt poolt pakume: •töö- ja loominguvabadust (eeldame, et Sina ise tead, kuidas on kõige parem jõuda püstitatud eesmärkideni);•toetavaid ja koviseerivaid kolleege ning toimivat tugispetsialistide süsteemi;•enesearengule ning –täiendamisele...

 • Company Viljandi Päevakeskus in Viljandi
  19.11.2022 Updated on: 25.11.2022

  Tööülesanded: Hea spetsialist, ootame Sind muutma Viljandi linna alushariduse kvaliteeti.Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll agasiinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ettevõetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel.Juba kolm aastat töötavad Viljandi linna haridusasutuste tugispetsialistid ühtse meeskonnana. Toetame ja nõustame Viljandi linna lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Ennetustegevusele pühendudes suuname lasteaedadesse lisaspetsialiste.Üksmeelses ja tugevas meeskonnas saab Viljandi linna hariduse tulevikku arendada.Omalt poolt pakume: 56 päevast põhipuhkustMuud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui: •Sul on erialane magistrikraad või magistriõpingud on lõpusirgel•Sa so...

 • Company Rapla Vallavalitsus in Rapla
  17.11.2022 Updated on: 22.11.2022

  tähtajatu ametikoht (koormus 1,0)Tööülesanded: Logopeedi või eripedagoogi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Logopeed või eripedagoog hakkab tööle Rapla valla lasteaedades ja koolides. Peamised tööülesanded on Rapla valla logopeedilist või eripedagoogilist abi vajavate laste välja selgitamine ja parima toetuse kavandamine koostöös lapsevanema, lasteasutuse ja vajadusel teiste spetsilistidega. Lapse arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele ja teostumisele kaasaaitamine, tundide ettevalmistamine ja läbi viimine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine. Tegevust puudutava aruandluse ja dokumentatsiooni täitmine.Omalt poolt pakume: • perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrika...

 • Company Aleksandri Tervisekeskus OÜ in Other
  14.11.2022 Updated on: 29.11.2022

  Peagi avatavasse rehabilitatsioonikeskusesse Tartus.Tööülesanded: Kõne ja tunnetustegevuse arendamine, lapsevanemate nõustamine, kõneravi vajavate klientide väljaselgitamine, häälikuseade ja kõnearenduslike tegevuste läbiviimine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, sõbralikku ja kokkuhoidvat meeskonda, põnevat ja väljakutseterohket tööd, võimalust oma teadmisi ja oskusi rakendada ja arendada klientide paremaks teenindamiseks.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus (võib olla omandamisel), hea pingetaluvus, hea meeskonnatöö oskus, headele tulemustele orienteeritud, varasem töökogemus tuleb kasuks.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Nõmme Kliinik in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Nõmme perearstikeskuse pereõdeTööülesanded: Suhtlemine patsientidega, ennetustöö, vaktsineerimine.Omalt poolt pakume: Võimalused iseseisvaks tööks, koolitusprogrammid.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teraapiagrupp OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Rehabilitatsioonikeskusesse Põlva kesklinnasTööülesanded: Füsioterapeudi teenuse pakkumine, sealhulgas massaa, kinesiotaping, elektriravi, laserravi, ultraheliravi, parafiinravi ning teiste passiivsete protseduuride teostamine (vajadusel väljaõpe kohapeal).Omalt poolt pakume: Pakume mitmekesist tööd rõõmsameelses ning arengut hindavas meeskonnas. Pakume paindlikku tööaega ning- koormust ehk võimalik on töötada nii osalise koormusega kui ka täiskoormusega. Töökoht sobib ka magistriõppe kõrvalt kogemuste saamiseks. Meie ruumid on hubased antiikstiilis sisustusega, tehnika ja töövahendid on kaasaegsed.Muud nõuded: Kandidaat peab olema hea pingetaluvusega ja positiivse ellusuhtumisega. Suureks eeliseks on soov teha meeskonnatööd ning vajadusel osaleda koolituste korraldamisel. Kasuks tuleb ka ...

 • Company Osaühing Katrin Kallasmaa in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Pereõde osutab iseseisvalt ja koos perearstiga õendusabi.Tööülesanneteks kõikidest vanusegruppidest patsientide iseseisev vastuvõtt, nende läbivaatus, nõustamine, juhendamine, dokumenteerimine. Konsulteerib telefoni ja e-kirja teel, nõustab ägeda haigestumise korral ja krooniliste haiguste toimetuleku osas. Teostab õendusprotseduure, imikute läbivaatust ja vaktsineerimist. Teeb vajadusel koduvisiite.Omalt poolt pakume: Huvitavat töödToetavaid kolleegeKaasaegseid töötingimusiTööalaseid täienduskoolitusiMuud nõuded: Õendusalane kõrgharidus..Hea suhtlemis- ja koostööoskusKohusetundlikkus ja vastutusvõime.Algatusvõime ja arenemissoov.Hea stressitaluvus.Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Valgamaa Tugikeskus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide hooldamine, koos klientidega igapäevategevuste teostamine ja nende vaba aja sisustamine ning tegevuste dokumenteerimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötamise ajal läbida erialane koolitus, tööriietust ja jalanõusid, sooja lõunatoidu võimalust kohapeal, lisatasu tulemusliku töö eest.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing TNP KONSULTATSIOONID in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Õde hooldekodusseTööülesanded: Patsiendi nõustamine ja põetamine. Raviprotseduuride ja teatud uuringute tegemine. Õendusplaani koostamine.Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi. Konkurentsivõimelist palka. Erialast täiendkoolitust.Muud nõuded: Õendusalane haridus, arvutikasutamise oskus, valmisolek iseseisvaks tööks, töökogemus õendusvaldkonnas, empaatiavõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi tegevusjuhendaja ametikohale.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas kooli...

 • Company Tartu Lasteaed Tähtvere in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tasandusrühma logopeedTööülesanded: Koolieelse lasteasutuse tasandusrühma logopeedi ülesanded.Omalt poolt pakume: Kaasaegset, meeldivat töökeskkonda. Puhkust 56 kalendripäeva. Ametialast täiendkoolitust. Tööd hommikuses vahetuses. Paindlikkust töö ja pereelu ühildamisel.Muud nõuded: Pakutud töökoht on tasandusrühmas. Konkureerima on oodatud logopeedid, kes lisaks kvalifikatsioonile on väga hea suhtlemisoskusega. Ootame kandideerijaid, kes on rõõmsameelsed, sõbralikudKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mSecret OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Peagi avatavasse laserepilatsioon kabinettiTööülesanded: Laserepilatsiooni protseduuride teostamine, kliendi nõustamine enne protseduuri, kabineti korrashoid.Omalt poolt pakume: Ametiriietust, paindlikku tööaega, arenguvõimalusi, täielikku väljaõpet, kosmeetikakoolitusi, konkurentsivõimelist palka.Muud nõuded: Kohusetundlik, positiivne ellusuhtumine, korrektne töösse suhtumine, sõbralik, hea suhtlemisoskusega, ausKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja põhiülesandeks on toetada erivajadustega vangide igapäevaelu, arendades temas oskusi ja tegevusvõimet, eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek ja integreerumine ühiskonda.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 940 eurot bruto; professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi;vähemalt 35 päeva puhkust; spordikulude hüvitamist. Muud nõuded: Tegevusjuhendaja kutseharidus; vähemalt 2-aastane töökogemus tegevusjuhendajana või sotsiaaltöötajana; eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; korrektsus, täpsus, pingetaluvus ja professi...

 • Company AS HOOLEKANDETEENUSED in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Vändra üksusesseTööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide igapäevatoimingute juhendamine, abistamine ja toetamine (söögi valmistamisel, tubade koristamisel, pesu pesemisel, hügieenitoimingutes, töö- ja huvitegevustes jne); suhtlemine kliendi lähedastega; huvi- ja töötegevuste korraldamine; sõbraliku ja turvalise õhkkonna tagamine.Omalt poolt pakume: Graafikujärgset vahetustega tööd kuni 12-tunnistes vahetustes (8:00- 20:00 ja 20:00-8:00); toetavat tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi, hubast töökeskkonda; lisapuhkust 7 päeva; vahvaid ühisüritusi koos perega ning toetusi erinevatel elusündmustel.Muud nõuded: Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja; Sul on keskharidus ja soov õp...

 • Company Põlva Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tööülesandeks on kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine.Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust suures põhikoolis, toetavat meeskonda.Muud nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele; nõustamisoskus, arusaam kaasavast haridusest; heasuhtlemis- ja koostöövalmidus; arvutikasutamisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sihtasutus Taheva Sanatoorium in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, ravimite jagamine ning õendusabiteenuse osutamine.Omalt poolt pakume: Koostöövalmis ja sõbralikku kollektiivi. Vaheldusrikast tööd, stabiilset ja kaasaegset töökeskkonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Viru Vangla in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  töökoormus kokkuleppelTööülesanded: Psühhiaatri peamised ülesanded on vangidele ambulatoorse psühhiaatrilise eriarstiabi andmine, mis eelkõige sisaldab endas psühhiaatriliste haiguste diagnoosimist ja ravi määramist ning koostöös vaimse tervise õe ja kliiniliste psühholoogidega haiguse ravi toetavate tegevuste planeerimine.Omalt poolt pakume: motiveeriv töötasukoormus ja tööaeg kokkuleppelinepõhipuhkus 35 päevahuvitav ja arendav töötoetav ja sõbralik meeskondhüvitis alates teisest haiguspäevasttasuta sportimisvõimalused (jooga, jõusaal jne)turvaline ja kaasaegne töökeskkondMuud nõuded: •meditsiinialane kõrgharidus (psühhiaatri kutse) ja eelnev töökogemus esmatasandi või eriarstiabis•eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ning vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega•Sul on vä...

 • Company Osaühing TNP KONSULTATSIOONID in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Õde hooldekodusseTööülesanded: Patsiendi nõustamine ja põetamine. Raviprotseduuride ja teatud uuringute tegemine. Õendusplaani koostamineOmalt poolt pakume: Arenguvõimalusi. Konkurentsivõimelist palka. Erialast täiendkoolitustMuud nõuded: Õendusalane haridus, arvutikasutamise oskus, valmisolek iseseisvaks tööks, töökogemus õendusvaldkonnas, empaatiavõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing TNP KONSULTATSIOONID in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Õde hooldekodusseTööülesanded: Patsiendi nõustamine ja põetamineRaviprotseduuride ja teatud uuringute tegemineÕendusplaani koostamineOmalt poolt pakume: ArenguvõimalusiKonkurentsivõimelist palkaErialast täiendkoolitustMuud nõuded: Õendusalane haridusArvutikasutamise oskusValmisolek iseseisvaks tööksTöökogemus õendusvaldkonnasEmpaatiavõimeKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Osaühing TNP KONSULTATSIOONID in
  22.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Väätsa hooldekodusseTööülesanded: Patsiendi nõustamine ja põetamine. Raviprotseduuride ja teatud uuringute tegemine. Õendusplaani koostamine.Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi; konkurentsivõimelist palka; erialast täiendkoolitust.Muud nõuded: Õendusalane haridus, töökogemus õendusvaldkonnas; valmisolek iseseisvaks tööks; empaatiavõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing TNP KONSULTATSIOONID in
  22.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Õde hooldekodusseTööülesanded: Patsiendi nõustamine ja põetamine.Raviprotseduuride ja teatud uuringute tegemine.Õendusplaani koostamine.Omalt poolt pakume: ArenguvõimalusiKonkurentsivõimelist palkaErialast täiendkoolitustMuud nõuded: Õendusalane haridusArvutikasutamise oskusValmisolek iseseisvaks tööksTöökogemus õendusvaldkonnasEmpaatiavõimeKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Pärnu Lasteaed Trall in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende kõneravi korraldamine; laste kõne arenguks soodsa keskkonna loomine; õppekavast lähtuvalt kvalifitseeritud kõneravi ja alushariduse võimaldamine -laste turvalisuse tagamine tegevuste ajal -suhtlemine ja koostöö lapsevanematega; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine kõneravi küsimustes.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi; sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Logopeedia alane kõrgharidus omandamisel (töö sobib eripedagoogikat ja logopeediat õppivale viimase kursuse tudengile). Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; koostöövõime ja suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Hoolekande Selts in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja töö kogukonna teenuse peres, töö toimub kaunis Viira Kodu hoones noorte rõõmsameelsete erivajadustega inimestega.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, head töökeskkonda, sõbralikku kollektiivi, paindlikku töögraafikut, arenemisvõimalusi ja tohutult palju rõõmu. Muud nõuded: Kasuks varasem kogemus ja tegevusjuhendaja kutsetunnistusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Rehabilitatsiooni teenuse osutaja Tööülesanded: Loovterapeudi individuaal- ja grupiteenuste osutamine psüühilise erivajadusega täisealistele isikutele sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ajal.Omalt poolt pakume: 35 päeva puhkust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Rehabilitatsiooni teenuse osutaja Tööülesanded: Tegevusterapeudi individuaalsete ja grupiteenuste osutamine sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse saajatele.Omalt poolt pakume: 35 päeva puhkust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teraapiatugi OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  osaline/ täistööaegTööülesanded: Kliendi tegevuskava koostamise protsessis osalemine;kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine;kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine;kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine;tagasiside andmine kliendile.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda;aktiivset eneseteostusvõimalust;tööd paindliku graafiku alusel;meeldivat ja sõbralikku kollektiivi;arenguvõimalusi erialaselt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teraapiatugi OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  osaline tööaegTööülesanded: Kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine;kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine;kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine;tagasiside andmine kliendile.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda;aktiivset eneseteostusvõimalust;tööd paindliku graafiku alusel;meeldivat ja sõbralikku kollektiivi;arenguvõimalusi erialaselt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Teraapiatugi OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  osaline tööaegTööülesanded: Kliendiga kontakti loomine ja koostööle motiveerimine;kliendi eesmärkide väljaselgitamine ja hindamise läbiviimine;kliendile jõukohaste tegevuste planeerimine ja teostamise jälgimine;tagasiside andmine kliendile.Omalt poolt pakume: Ajakohast töökeskkonda;aktiivset eneseteostusvõimalust;tööd paindliku graafiku alusel;meeldivat ja sõbralikku kollektiivi;arenguvõimalusi erialaselt.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Perekodu in
  16.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna füsioterapeudina rehabilitatsiooniplaanide koostamine, füsioteraapiline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide).Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat meeskondlikku kollektiivi;Tänapäevast töökeskkonda vajalike töövahenditega;Haigushüvitist esimesest haiguspäevast;Võimalust valida töökoormust;Erialaseid koolitusi.Muud nõuded: Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadustega lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Raadiku Lasteaed in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Pakume täiskohaga tööd tasandusrühma logopeedile.Kõneravitunni ettevalmistamine ja läbiviimine. Omalt poolt pakume: Puhkus 56 päevaMuud nõuded: Kandidaatidelt eeldame vastavust kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, positiivsust ja rõõmsameelsust, koostööoskusi meeskonnas ning kohusetundlikku töösse suhtumistKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide tervise jälgimine, terviseprobleemide kindlaks tegemine ning vastavuses kliendi tervisliku seisundiga vajaliku meditsiiniabi organiseerimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise või täistööajaga.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Wismari Haigla AS in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Ootame oma meeskonda täis- või osaajaga õde, kelle ülesandeks on: koordineerida igapäevaselt oma vastutusvaldkonna raviprotsessi, hinnata ja jälgida patsientide seisundit, teostada õendusprotseduure, osaleda meeskonna töösOmalt poolt pakume: Töö graafiku alusel. Põnevat, väljakutseid pakkuvat tööd ja toetavat meeskonda, Muud nõuded: Arvuti algtase, tööl vajalik erilase programmi kasutamineKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tori Põhikool in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Haridusasutuse logopeed.Omalt poolt pakume: Töökohta looduskaunis kohas Pärnu jõe ääresSõbralikku töökollektiiviMuud nõuded: Kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad, sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutseKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vangla in
  14.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  PäevaneTööülesanded: Kinnipeetavate ja vahistatute tervise edendamine, haiguste ennetamine; meditsiiniline nõustamine ning ravikorralduste täitmine; tervishoiuteenuste osutamist tõendavate ja kinnipeetavaid ning vahistatuid puudutavate dokumentide vormistamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; päevast tööaega, nädalavahetused vabad; töötasu 1497 eurot bruto; huvitavat ja vastutusrikast tööd; professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi;vähemalt 35 päeva puhkust; spordikulude hüvitamist. Muud nõuded: Meditsiiniline haridus õe erialal; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel; võime töötada tulemuslikult pingeolukorras;...

 • Company Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus in
  14.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Tööülesanded: - Lapse kommunikatsioonivõime hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. - Kommunikatsioonihäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine. - Vajadusel lapse neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Neelamishäirega lapse, tema perekonna ja teiste erialade spetsialistide nõustamine. Kui nimetatud kompetents puudub, toetame spetsialisti selle omandamisel. Omalt poolt pakume: - Rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda. - Võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse arendamisel. - Konkurentsivõimelist töötasu, sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust. - Täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist. - Võimalust juhendada nooremaid kolleege ja praktikante. Muu...

 • Company Jõgeva Lasteaed Rohutirts in
  14.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Jõgeva Lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse kollektiivi kandideerima positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tegevustes toimub kõnearendus. Ta hindab lapse kõne seisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele.Omalt poolt pakume: Tööd lastega rõõmsas ja tegusas töökollektiivis.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Hooldekodu in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Retseptiravimitega varustamine, pakendamine ja jagamine; vajaduspõhine tervishoiuteenuse korraldamine/saatmine; lihtsamad sidumised; hospidaliseerimise korraldamine; hooldustöötajate juhendamine põetamisel.Omalt poolt pakume: 40-tunnine töönädal, õe erialased täienduskoolitused.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in
  12.05.2020 Updated on: 18.05.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kinni peetavatele isikutele meditsiiniteenuse osutamine. Tööülesanneteks on tervishoiuteenuse osutamine nii iseseisvalt oma pädevuse piires kui ka koos arstiga, piisava ravimi- ja tarvikute varu tagamine, dokumentatsiooni koostamine ja kontrollimine.Töö toimub graafiku alusel ja oleme paindlikud selle koostamisel.Omalt poolt pakume: • töötasu 1800 eurot (bruto) täiskoormuse puhul• arengu- ja koolitusvõimalusi• teotahtelist meeskonda• turvalist töökeskkonda Eesti moodsaimas kinnipidamisasutuses• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkust• tasuta sportimisvõimalusi• soodne toitlustus personalikohvikusMuud nõuded: SOBIVALT KANDIDAADILT EELDAME:• erialast haridust• väga head pingetaluvust, head kirjalikku ja suulist eneseväljendu...

 • Company Sihtasutus Koeru Hooldekeskus in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tegevusjuhendaja tööks on abi osutamine klientide igapäevaelu korraldamisel, nende juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaste toimingute juures (sh hügieenitoimingud). Ta suhtleb kliendi lähedastega, aitab korraldada huvi- ja töötegevusi, tagab kliendile turvalise ja sõbraliku elukeskkonna ning on tugiisikuks.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, ühisüritusi, koolitusvõimalust, vahetustega tööd (24 või 12 tundi) graafiku alusel, 30 päevast põhipuhkust. Paidest tulijatel on võimalus kasutada asutuse transporti.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on hea suhtleja, tasakaalukas, otsustus- ja vastutusvõimeline, nõudlik, järjepidev ning hea meeskonnatöötaja ning tal puudub kehtiv kriminaalkaristus.Kasuks tuleb inimeste füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajaduste tun...

 • Company Iru Hooldekodu in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Uus õendusosakondTööülesanded: Peamisteks tööülesanneteks on klientidele ravi teostamine vastavalt ravijuhistele (ravimid, sidumised, analüüsid), oma töö nõuetekohane dokumenteerimine ja individuaalne suhtlemine klientidega.Omalt poolt pakume: töötasu alates 8 eurot tund (lisatasud vastavalt kollektiivlepingule)puhkust 35 kalendripäeva aastas3 tervisepäeva aastastööaega graafiku alusel vajalikke töörõivaiderialast täiendkoolitusttöötervishoiuarsti teenuststabiilset töökohta ja väärtuslikku töökogemustMuud nõuded: Edukal kandidaadil on:•Õendusalane haridus•Registreering riiklikus tervishoiutöötajate registris •Eesti keele oskus heal tasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel•Arvutioskus (teadmised tööks vajalikul tasemel kontoritarkvara ja erialaste digitaalsete andmebaaside kasutamiseks)Tö...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals Edit filters