Jobmonitor. Search results for Information and communications technicians

6 Jobs found

Used filters:
 • Information and communications techniciansx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Võnnu Keskkool in Kooli
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Võnnu Keskkool otsib oma meeskonda infojuht-haridustehnoloogi koormusega 1,0. Töö sisu on digivaldkonnas õppetöö läbiviimine, haridustehnoloogi ülesannete täitmine ning juhtkonna liikmena kooli infokanalite haldus ja arendustööd.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid, koolitus- ja sportimisvõimalusi ning maitsvat toitu.Muud nõuded: Edukas kandidaat vastab õpetaja kvalifikatsiooninõuetele, on avatud haridusinnovatsioonidele ja valmis seda juhtima, on leidlik digivahendite kasutamisel ja õpetamisel, teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja, oskab vähemalt üht võõrkeelt, on korrektne töös dokumentidega, peab kinni tähtaegadest, suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada, on hea pingetaluvusega ja positiivse töösse suhtumisega.Kasuks tulevad kog...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  IT kasutajatugiTööülesanded: Infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumis ja tema valitsemisalas olevates valitsusasutustes ning ministeeriumi hallatavates riigiasutustes, kelle infosüsteemid on liidetud ministeeriumi infosüsteemidega, infosüsteemide arendamist, haldamist, majutamist ja hooldust ning arvutiabi osutamist; infotehnoloogilise tugiteenuse osutamist ja teenustaseme kindlaksmääramist; nõuete väljatöötamist info- ja kommunikatsioonisüsteemide ning -vahendite töökindluse, arengusuutlikkuse ja kasutatavuse tagamiseks ning nõuetest kinnipidamise jälgimist; infotehnoloogilise turvapoliitika väljatöötamist ja rakendamist. Põhiülesanneteks on:•arvutisüsteemi kasutajate nõustamine ja abistamine (kohapeal, telefoni ja kaughalduse teel);•kasutajate pöördumiste regist...

 • Company Business Technologies OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd video-operaatorile. Videomaterjalide valmistamine, monteerimine ja toimetamineOmalt poolt pakume: Head töötingimusedMuud nõuded: Vastavate arvutiprogrammide tundmine. Materjali monteerimise ja töötlemise oskus. Eelistatavalt kõrgharidus ja/või eelnev töökogemus antud valdkonnasKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company MTR Halduse OÜ in Other
  18.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Valguskaablite jätkamis- ja otsastamise tööd, sidetrasside ehitus pinnasesse, sidekanalisatsioonis ja õhuliinidel.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal ja täiendkoolitusi, kaasaegseid töötingimusi, ja vaheldusrikast tööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Barona Eesti OÜ in Tallinn
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  IN TALLINNWork tasks: Join our customers dynamic service desk team in Tallinn, Estonia and experience how it is to provide excellent service within a global IT player!The successful candidate will be part of a service desk team and the main role is to provide IT support to our customers for their everyday IT-related questions via e-mail, phone and chat in Swedish and English language. Your job responsibilities include user account administration, creating and upkeeping instructions, handling communication between the customer and the technical teams, operating in MS Windows environment. We offer: •opportunity to work in a close-knitted team of 10 professionals to support our great customers.:•On the job training;•A competitive salary with possibility to earn a monthly bonus;•Be part of a s...

 • Company Barona Eesti OÜ in Tallinn
  15.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  IN TALLINNWork tasks: Join our customers dynamic service desk team in Tallinn, Estonia and experience how it is to provide excellent service within a global IT player!The successful candidate will be part of a service desk team and the main role is to provide IT support to our customers for their everyday IT-related questions via e-mail, phone and chat in Finish and English language. Your job responsibilities include user account administration, creating and upkeeping instructions, handling communication between the customer and the technical teams, operating in MS Windows environment. We offer: Our Client offers:•opportunity to work in a close-knitted team to support our great customers.:•On the job training;•A competitive salary with possibility to earn a monthly bonus;•Be part of a shif...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Information and communications technicians Edit filters