Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

26 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Eesti Lasterikaste Perede Liit in Viljandi
  20.09.2020

  Tööülesanded: Arendada lasterikastele peredele suunatud Perekaardi programmi nõnda, et sellest oleks kuulda Narvast Võruni ja näha Tartust Hiiumaani!• Sa oled oma valdkonna eestvedaja, kes loob Perekaardi tulevikumuusika;• Sisustad ja arendad Perekaardi kommunikatsioonikanaleid;• Sa hoiad, lood ja arendad partnerlussuhteid;• Algatad koostööprojekte partneritega ja arendad sponsorsuhteid;• Sa oled oluline tugi lasterikastele peredele Perekaardi tellimuse esitamisel ja nende läkitamisel trükikojale.Omalt poolt pakume: • Inspireerivat väljakutset olla eestvedaja Perekaardi eduloo kujundamises;• Kaasaegseid ja hubaseid töötingimusi Viljandi kesklinnas;• Sõbralikku ja toetavat meeskonda, kes usub muutuste võimalikkusesse;• Rikkalikku kontaktide võrgustikku ning kogemust lasterikkuse põ...

 • Company OÜ Lamarmora in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Vaidluste lahendamineVõlgade sissenõudmiste, nõuete väljastamine.Lepingute koostamine ja kontrollÕigusalane nõustamineOmalt poolt pakume: Stabiilne töö.Võimalik töötada paindliku tööajaga ja osaliselt kaugtöö vormis.Konkurentsivõimeiline töötasu.Toetav meeskond.Arenemisvõimalused.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4-6 tundi päevas...

 • Company Põhja-Tallinna Valitsus in Linna
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: •Koostab hagiavaldusi ja kaebusi ning esindab Tallinna linna ja linnaosa valitsust kohtuinstantsides.•Esitab nõudeid Tallinna Üürikomisjoni või kohtusse eluruumide ja mitteeluruumide üürivõlgnike vastu, sh valduse vabastamise nõudeid, •Koostab Tallinna linnale kuuluvate tähtaegselt mittetäidetud nõuete osas maksekäsu kiirmenetluse avaldusi.•Algatab täitedokumendi alusel täitemenetlusi. •Esitab nõudeavaldusi pankrotimenetlustes.•Koostab vastuseid Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitatud vaidlustustele ja esindab linnaosa nimetatud komisjonis. •Koostab lepinguid ja tagab osakonna poolt ettevalmistatud lepingute juriidilise korrektsuse ning lepingu osapoole poolt lepingu täitmata jätmisel tagab vastavasisuliste nõuete esitamise. •Valmistab vajadusel ette osakonna pädevusse ...

 • Company Andmekaitse Inspektsioon in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  teadusuuringute, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkond andmekaitses Tööülesanded: Sinu ülesandeks on kujundada valdkonna õiguspraktikat, anda selgitusi ja juhiseid, vaadata läbi teadusuuringu loa taotlusi ja uurida õigusrikkumisi (nii järelevalve-, kui ka väärteomenetluses).Omalt poolt pakume: - võimalust igapäevaselt areneda ja saada valdkonna tippeksperdiks - paindlikku töökorraldust, sh paindlikku tööaega ja võimalust töötada meie kontoris, kodus või riigimajades üle Eesti - väikest ja ühtehoidvat kollektiivi - 35 päeva puhkust, ühisüritusi ja töökohta kesklinnas koos parkimisvõimalusegaMuud nõuded: Töö sobib Sulle, kui - omad magistrikraadile vastavat haridustaset õigusteaduses - tunned haldusmenetlust ja oled valmis ka väärteomenetlusi läbi viima - oled pühendunud, iseseisev, tugeva ana...

 • Company Tapa Vallavalitsus in Läste
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lastekaitsetöö koordineerimine ja korraldamine, vanemliku hoolitsuseta laste kaitse ja abi tagamine Tapa vallas, sh. abivajavate lastega perede sotsiaalset heaolu suurendavate võimaluste loomine ja lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Omalt poolt pakume: •huvitavat, vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd•võimalusi osaleda erialastel täiendkoolitustel ja toetame tasemeõppes osalemist•põhipuhkust 35 kalendripäeva•maksame haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevastMuud nõuded: •erialane ettevalmistus ja kõrgharidus ning valmidus kahe aasta jooksul alates teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse...

 • Company Helsinki Express OÜ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Pakume vene keelest eesti keelde tõlkijale kaugtööd. Vaja on tõlkida veebipoe tekste: tootekirjeldusi, tervisliku eluviisi artiklid jne. Töö on regulaarne, tõlkimist vajab väga suur hulk teksti.Omalt poolt pakume: Kaugtööd.Head lisaraha teenimise võimalust.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Tartu Vangla in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesandeks on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, nende õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastava tegevuse.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; arengu- ja koolitusvõimalusi;kaasaegset ja turvalist töökeskkonda;sõbralikku ja toetavat meeskonda;35 päeva puhkust.Muud nõuded: Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime;üksikjuhtumi lahendamise ja grupitöö läbiviimise oskus;laitmatu taust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Järva Vallavalitsus in Ambla
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms);* noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine;* noortekeskustes korra ja ohutuse tagamine;* koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega;* projektide algatamine, kirjutamine ja läbiviimine;* Ambla ja Aravete piirkonnas töömaleva läbiviimine;* koostöö teiste Järva valla noortekeskustega projektide, laagrite jm elluviimiseks.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;* erialaseid täiendkoolitusi ja võimalust eneseteostuseks;* toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sul on kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö-, hariduse- või sotsiaalvaldkonnas), selle omandamine või noorsootöötaja kutse olemasolu;Sul on kogemusi noortega töötamises, sulle meeldib koos nendega...

 • Company Prokuratuur in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: •suuliste ja kirjalike tõlketööde teostamine•osalemine tõlgina menetlustoimingute juures •teenistujate poolt koostatud vene- ja eestikeelsete tekstide grammatilise õigsuse kontrollimine•teenistuja saatmine tõlgina menetlustoimingute teostamisel prokuratuurist väljaspoolOmalt poolt pakume: •mitmekesist ja missiooniga tööd olulises riigiasutuses •võimalusi erialaseks täiendkoolitusteks kodu- ja välismaal•põhipuhkust 35 kalendripäevaMuud nõuded: •Sul on vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus•tunned õigusalast terminoloogiat•valdad eesti ja vene keelt kõrgtasemel•oled oma tegemistes korrektne ja tasakaalukas ning hea pingetaluvusegaKasuks tuleb varasem töökogemus tõlgina ning inglise või mõne muu võõrkeele ...

 • Company K-Tantsukool MTÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi tantsutreenerit, kelle tööülesandeks on läbi viia showtantsu, tänavatantsu ja hip-hopi treeninguid lasteaedades ja koolides.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu, abivalmis ja sõbralikku kollektiivi, paindlikku tööaegaMuud nõuded: Vajalik on eelnev tantsukogemus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb varasem kogemus lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company K-Tantsukool MTÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi tantsutreenerit, kelle tööülesandeks on läbi viia showtantsu, tänavatantsu ja hip-hopi treeninguid lasteaedades ja koolides.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu, abivalmis ja sõbralikku kollektiivi, paindlikku tööaega. Muud nõuded: Vajalik on eelnev tantsukogemus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb varasem kogemus lastega töötamiselKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Teenuse
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Rehabilitatsioonimeeskonda psühholoogTööülesanded: Klientide hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine; teenuse osutamine individuaal- või grupitundidena; tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, osalise või täiskoormusega; huvitavat ja vaheldusrikast tööd; enesearendamise ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Noorsootöö Keskus in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine (töötoad, koolitused, sündmused, huvitegevus jms); noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine; noorteinfo edastamine;koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku meeskonda; paindlikku tööaega, töötamist graafiku alusel; enesetäiendamisvõimalusi; rahvusvahelistes koostööprojektides ja täiendkoolitustel osalemist; puhkust 42 kalendripäeva aastas; sporditoetust.Muud nõuded: Hea noorsootööalaste õigusaktide ja arendusdokumentide tundmine; hea suhtlemis-, planeerimis- ja läbirääkimisoskus; loovus, paindlikkus, hea kohanemisvõime; valmisolek töötada õhtustel aegadel, viia läbi mitmepäevaseid sündmusi ja vajadusel asendada noorsootöötajaid teistes noortekeskustes; kasuks tuleb...

 • Company Rapla Valla Avatud Noortekeskus in Rapla
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Rapla Avatud NoortekeskusesseTööülesanded: noortetoas noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;noorsootööalaste projektide läbiviimine ja vastutamine;koostöö suurendamine valla koolide, noortekeskuste ja -tubadega noorsootöö tasandil;noorte töömaleva korraldamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset ning rutiinivaba tööd noortega; võimalust eneseteostuseks; erialaseid täiendkoolitusi; 35 päeva põhipuhkust.Muud nõuded: Organiseerimis- ja algatusvõime; motivatsioon noortega töötada; isikliku auto kasutamise võimalus. Kasuks tuleb noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialane haridus ja eelnev töökogemus noortega; projektitöö kogemus; aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus in Läste
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ülesanneteks on lastekaitseseadusega antud ülesannete täitmine, lastega perede toimetuleku soodustamine, ennetustöö teostamine, lastekaitsevaldkonna edendamine ning last kasvatavate isikute toetamine laste õiguste ja heaolu tagamisel Põhja-Pärnumaa vallas Vändra Halduskeskuse piirkonnas. Omalt poolt pakume: - mitmekesist ja vastutusrikast tööd;- enesetäiendamise võimalusi;- sõbralikku ja toetavat meeskonda;Muud nõuded: - teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja sotsiaalvaldkonda ning lastekaitsetööd reguleerivatest õigusaktidest;- otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus;- pingetaluvus;- ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistaks ametisse võtmise (§ 15) Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Paide Linnavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: •Laste ja perede toimetuleku toetamiseks õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.•Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine, alaealise isiku üle seatud eeskoste korraldamine, kohtule aruannete koostamine.•Ametiasutuse esindamine lastega seotud probleemide ning vaidluste lahendamisel ja laste huvide kaitsmisel kohtus ning muudes asutustes.•Lapse ja lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine, koostöö tegemine perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega.•Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks.•Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide ...

 • Company Räpina Vallavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine. Kodanike sotsiaalnõustamine. Lapsevanemate ja teiste lapse kasvatamisest osavõtvate isikute lepitamine lapse elukorraldust puudutavates vaidlustes. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine koostöös teiste spetsialistidega. Eestkosteasutuse esindajana kohtule arvamuse andmine lapsevanemate vahelistes vaidlustes, lapse elukoha määramisel, lahus elava vanema osavõtu kohta lapse kasvatamisel, elatise määramisel ja hooldusõiguse küsimustes ning lapse huvide esindamine kohtus. Eestkostja ülesannete täitmine vallavalitsuse eestkostel olevate laste osas. Puuetega laste hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine. Teeni...

 • Company Viru Vangla in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Psühholoogi põhiülesanded on kinnipeetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku parandamine, õiguskuuleka käitumise motiveerimine ning resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete riskide maandamise.Omalt poolt pakume: •töötasu 1500 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja vastutusrikast tööd•arenemis- ja koolitusvõimalusi•toetavat ja nooruslikku meeskonda•hüvitist alates teisest haiguspäevast •tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, jooga jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on erialane kõrgharidus (psühholoogia)•valdad eesti keelt kõrgtasemel (C1) ja vene keelt suhtlustasemel•Sul on hea suhtlusoskus ning väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus•oled tolerantne, empaatiline, usal...

 • Company Anija Vallavalitsus in Läste
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded tulenevad sotsiaalhoolekande seadusest § 459 lõikest 4: 1) hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust; 2) teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse; 3) katab lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasub teenuseosutajale teenuse eest; 4) külastab asendushooldusel olevat last tema õiguste tagamise ja lapse heaolu hindamise eesmärgil vähemalt kaks korda aastas; 5) kogub ja säilitab asendushooldusel oleva lapse dokumente ning annab hooldusele suunatud lapse asendushooldusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuseosutajale; 6) tagab lapse sidemete säilimise vanemate ja kodukohaga ning loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuksOmalt poolt pakum...

 • Company Tartu Vallavalitsus in Laeva
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga)Tööülesanded: Tartu Vallavalitsus võtab tööle noorsootöötaja Laeva noortekeskuses lapsepuhkusel oleva töötaja asendamiseks (tähtajalise töölepinguga). Tööülesanded: Laeva noortekeskuse juhatamine; noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoid; noortele suunatud tegevuste planeerimine ja läbiviimine; noorte juhendamine ja omaalgatuste toetamine; noorteinfo edastamine; koostöö arendamine noorteorganisatsioonidega. Sobid meile tööle, kui Sulle meeldib koos noortega tegutseda ja üritusi korraldada, omad head meeskonnatööoskust, algatusvõimet ning oled oma käitumise ja väärtushinnangutega eeskujuks noortele. Vajalik on ka B-kategooria juhiluba. Eeldame, et Sul on valmisolek õhtuseks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagri...

 • Company Kristiine Tegevuskeskus in Õle
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Tööülesanded: Noortekeskuse juhtimine, piirkondliku noorsootöö korraldamine ja arendamine.Omalt poolt pakume: Noort ning vahvat meeskonda.35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: Ootame sind kandideerima kui: •sa tead, et OMG ei ole uus keemiline ühend ning TikTok ei ole ainult Kesha hitt aastast 2010; •sul on kõrgharidus või selle omandamise lõppjärk noorsootöö, haridusteaduste, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal, või vastavus noorsootöötaja kutsekvalifikatsiooni IV taseme nõuetele;•oled teadlik noorsootöö üldistest dokumentidest ja arengukavadest nii Tallinnas kui ka Eestis;•suhtled vabalt nii eesti kui inglise keeles;•omad meeskonna ja projekti juhtimiskogemust;•sulle meeldib tegeleda noortega ja sul on varasem töökogemus noorsootöö valdkonnas; •oled sõprade...

 • Company Jõhvi Vallavalitsus in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on sotsiaalnõustamise tagamine laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides. Vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes, elluastumisele kaasaaitamine. Eestkostja ülesannete täitmine valla eestkostel olevate laste osas. Vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele kaasaaitamine. Koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus. Sotsiaalteenuste korraldamine lastele ja lastega peredele. Lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine. Muud nõuded: * Sotsiaaltöö kõrgharidus;* alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;* soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas, töös laste ja peredega; * kasuks ...

 • Company Kohtla-Järve Linnavalitsus in Kohtla-Järve
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tähtajatu ametikohtTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:•nõustada lapsi ja peresid sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;•korraldada eestkoste seadmist alaealiste üle;•kohtus hooldusõiguse ära võtmisel või eestkoste määramisel, valmistada ette vastavad materjalid ja esindada kohtus eeskosteasutust;•aidata kaasa vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;•teostada järelvalvet asendushooldusel oleva lapse üle;•pidada laste hoolekande sotsiaalregistrit ning väljastada andmeid registrist vastavalt seda reguleerivatele Eesti Vabariigi seadusandlusele;•pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;•menetleda lastega perede täiendavaid sotsiaalto...

 • Company Eesti Punane Rist in Risti
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tööülesanded: Eesti Punane Rist ootab endaga liituma koostööle orienteeritud ja motiveeritud koordinaatorit, kes võtaks enda kanda Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi tegevuse arendamise, planeerimise ja elluviimise koostöös seltsi juhatuse ja Eesti Punase Risti keskbürooga. Seltsi koordinaatorina arendad kogukondlikul tasandil igapäevaselt koostööd kohaliku omavalitsusega olles samal ajal osake maailma suurimast rahvusvahelisest abiorganisatsioonist. Vastutusvaldkonnad:•Eesti Punase Risti Raplamaa Seltsi tegevuse edendamine;•Teenuste arendamine ja aktiivne tutvustamine;•Töö vabatahtlikega (värbamine, koostöö ja koordineerimine);•Tegevusplaanide väljatöötamine ja elluviimine;•Koolituste ja ürituste korraldamine (sh esmaabiõpete ja esmaabi valvete korraldamine);•Sotsiaalmeedia haldamine;•Koo...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  08.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Paide Linnavalitsus in Päide
  08.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Peamiste ametiülesannete kirjeldus:•Laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.•Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega kaasnevate lisadokumentide koostamine. •Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate probleemide lahendamiseks, lapsi kasvatavate/hooldavate isikute nõustamine.•Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.•Puudega laste juhtumimenetluse korraldamine, sh juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm ning puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine.•Ame...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters