Jobmonitor. Search results for Legal, social and cultural professionals

25 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social and cultural professionalsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Viljandi Linnavalitsus in Läste
  19.09.2021

  Tugiisik lastega peredeleTööülesanded: Tugiisiku töö põhiülesandeks on lastega perede jõustamine, vanemate suunamine ja juhendamine laste eest hoolitsemisel ning laste heaolu ja arengut toetava kasvukeskkonna tagamine.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume toetavat kollektiivi, 35 päevast puhkust, võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel ja sportimise toetust.Muud nõuded: Töös tuleb kasuks:1) väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus nii kõnes kui kirjas, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;2) oskus kasutada tööks kontori riist-ja tarkvara; 3) oskus aega efektiivselt kasutada; 4) hea koostöövalmidus, algatusvõime ja loovus;5) oskus otsida ja leida uusi lahendusi, neid ellu rakendada ja iseseisvalt töötada;6) kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, enesekehtestamiseosk...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  19.09.2021

  laste heaolu teenistuse spetsialistTööülesanded: Spetsialisti põhiülesandeks on Viljandi linna laste heaolu tagamise ja hoolekande korraldamine, sh sotsiaalteenuste- ja toetuste ning muu abi andmine lastele ja lastega peredele Viljandi linnas. Asendushooldusteenusel viibivate laste eestkostega seonduvate ülesannete täitmine. Kodanike nõustamine lapse heaoluga seonduvates küsimustes, sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise võimalustest ning tingimustest.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume toetavat kollektiivi, 35 päevast puhkust, võimalust enesetäiendamiseks valdkonnaalastel koolitustel ja sportimise toetust.Muud nõuded: Töös tuleb kasuks:1) eelnev töökogemus laste ja peredega;2) ametikohast tulenevaid teenistusülesandeid reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus; 3) ...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in Elva
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Osalise koormusegaTööülesanded: Seoses mahtude suurenemisega otsime psühholoogi, kes otsib väljakutset töötada laste ning peredega.Omalt poolt pakume: Väga hea töökeskkond Elva kesklinnas. Paindlik tööaeg. Haigushüvitis esimesest tööpäevast. Meeskonnakoolitused ja -supervisioonid. 35-päeva puhkust. Tööandja kuulub Tervislike Töökohtade võrgustikku ning on saanud Peresõbraliku tööandja märgise. Sporditoetus.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus in Other
  19.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Patsientide psühholoogiline hindamine ja nõustamine, et tagada nende parim võimalik toimetulek.Omalt poolt pakume: häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi, sõbralikke ja toetavaid töökaaslasi, kvaliteetseid koolitusi, häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.Muud nõuded: Vajalik on erialane kõrgharidus (magistrikraad psühholoogias) või selle omandamine lähitulevikus. Ootame kandidaadilt positiivset ellusuhtumist, tahet töötada meeskonnas ja teha koostööd teiste spetsialistidega, suhtlustasandil vene keele oskust või valmidust seda õppida.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Non renseigné in Other
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Non renseigné in Péré
  14.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded:toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja igapäevaelu puudutavates küsimustes;toetab pere toimetulekut koduses keskkonnas ja väljaspool kodu vastavalt pere vajadustele (sh juhendamine ja saatmine asjaajamisel ametiasutuses või vajalike dokumentide vormistamisel);informeerib, motiveerib, jõustab perekonda ning vajadusel toetab peret nende toimetulekut toetavatel teenustel osalemisel;teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd pere toimimiseks oluliste asutustega (meditsiiniasutused, lasteaed, kool, rehabilitatsiooniasutused jt).Omalt poolt pakume: Töötasu 1051 eurot kuus (bruto); 35 kalendripäeva puhkust; võimalusi eneseteostamiseks; stabiilset tööd; koolitusi enesetäiendamiseks.Muud nõuded: Sotsiaalvaldkonna alane täiendkoolitus või tö...

 • Company Sihtasutus Tartu Perekodu Käopesa in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: Intervallteenuse ja koduteenusega seotud töö koordineerimine;sotsiaalnõustamine;meeskonna töö planeerimine, koordineerimine, juhendamine ja töötulemuste eest vastutamine;tööalaste dokumentide ja toimingute koostamine, korraldamine;koostöö kliendi võrgustikuga;osalemine töövaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamisel;osalemine töövaldkonna põhimõtete ja protseduuride väljatöötamisel ja arendamisel.Omalt poolt pakume: Võimalus arendada Eestis ainulaadset teenust; võimalused oma tervist hoida – Stebby; paindlik tööaja korraldus ja/või kodukontori võimalus; sõbralik, meeldiv ja toetav meeskond.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Võtame meie toredasse kooliperre tööle alates 1. novembrist täistööajaga õpilasnõustaja (psühholoogi või sotsiaalpedagoogi haridusega).Ülesanded: õpilase haridusliku erivajaduse märkamine ja hindamine ning õpilase toetamine, sotsiaalprobleemide ennetamine ja leevendamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, paindlikku tööaega, meeldivat koolikeskkonda, võimalust teostada oma unistusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Litau Büroo OÜ in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Ajakirja " " ja rup. ee venekeelse veebilehe toimetamineOmalt poolt pakume: Häid töötingimusi; huvitavat ja mitmekülgset tööd; kindlat ja püsivat töökohta; arengu- ja õppimisvõimalusi; konkurentsivõimelist palka.Muud nõuded: Täpsus, kiirus ja kohusetundlikkus; analüüsivõime.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company MTÜ Pealinna Abikeskus in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Tööülesanded: Kliendi individuaalne nõustaminegrupinõustamine Kliendi vajaduste hindamineVõlanõustamine Koostöö teiste sama teenust pakkuvate asutsuega MeeskonnatööKlientide vajaduste hindamine Koostöö ravi- ja rehabilitatsiooniteenust pakkuvate asutustega VõlanõustamineGrupitöö klientidega MeeskonnatööOmalt poolt pakume: Koolitusi sõbralikk meeskonda supervisiooni Muud nõuded: Sotsiaaltöötaja rakenduslik kõrgharidus või kõrgharidus.Motivatsioon, paindlikus, hinnanguvaba suhtumine klientidesse, sõbralikkus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Töötukassa in Other
  10.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamineTööülesanded: Karjäärinõustamise peaspetsialistina toetad ja juhendad meie karjäärinõustajaid nende igapäevases töös ning leiad lahendusi, kuidas tagada karjäärinõustamise ühtlane tase ja kvaliteet üle Eesti. Ootame sinult metoodilist mõtlemist ning valmisolekut panustada mitmekülgsetesse arendusprojektidesse, valmisolekut koolitada ning esindada karjääriteenuseid avalikkuse ees. Kui sinus on nii loovat mõtlemist, kuidas karjäärinõustamise teenust arendada kui ka süsteemsust ning järjekindlust oma ideede elluviimisel, siis oled oodatud meie meeskonda.Omalt poolt pakume: Meil on selge ja läbimõeldud palgasüsteem ning tulemustest lähtuv kvaliteeditasu.Meil on uuele töötajale läbimõeldud kava, mis aitab tal paremini töösse sisse elada. Personaalse ...

 • Company Kambja Vallavalitsus in Kõdu
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded:toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja igapäevaelu puudutavates küsimustes;toetab pere toimetulekut koduses keskkonnas ja väljaspool kodu vastavalt pere vajadustele (sh juhendamine ja saatmine asjaajamisel ametiasutuses või vajalike dokumentide vormistamisel);informeerib, motiveerib, jõustab perekonda ning vajadusel toetab peret nende toimetulekut toetavatel teenustel osalemisel;teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd pere toimimiseks oluliste asutustega (meditsiiniasutused, lasteaed, kool, rehabilitatsiooniasutused jt).Omalt poolt pakume: Töötasu 1051 eurot kuus (bruto); 35 kalendripäeva puhkust; võimalusi eneseteostamiseks; stabiilset tööd; koolitusi enesetäiendamiseks.Muud nõuded: Sotsiaalvaldkonna alane täiendkoolitus või tö...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in Läste
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseksTööülesanded: Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:•lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;•lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;•abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;•perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;•lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate ...

 • Company Lääne-Nigula Vallavalitsus in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on elanike seadusega tagatud õiguste kaitse ja heaolu kindlustamine toetamise ning mõjutamise kaudu. Tööülesanneteks on sotsiaaltoetuste määramise ettepaneku tegemine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; sotsiaalteenuste osutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale; riiklike ja kohalike sotsiaalabiprogrammide välja töötamisele ja teostamisele kaasa aitamine; elanike informeerimine sotsiaalküsimustes; eestkosteasutuste ülesannete täitmine; kodanike kaebuste ja avalduste lahendamine.Omalt poolt pakume: mitmekülgset ja vastutusrikast tööd, kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid, sõbralikku ja toetavat meeskondaMuud nõuded: töövaldkonnaga seotud seadusandluse ...

 • Company Avertan OÜ in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Tööülesanded: Klientide heaolu ja toimetuleku toetamine varase märkamise ja sekkumise kaudu koostöös lapsevanemate, haridustöötajate ja omavalitsuse sotsiaal-, tervishoiu ja lastekaitsetöötajatega, kaasates vajadusel ka teiste erialade spetsialiste. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast, arendavat tööd; kolleegidega ühisüritusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Latega tööks vaimse tervise kabinetti ja/või taastusravi osakondaTööülesanded: Taastusravi, vaimse tervise kabineti patsientide:* isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul;* psüühika- ja käitumishäirete diagnoosimine;* psühhoteraapia;* nõustamine;* konsulteerimine.Omalt poolt pakume: * osalist või täistööaega;* sõbralikku ja toetavat meeskonda;* huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses;* võimalusi erialaseks täiendkoolituseks;* konkurentsivõimelist töötasu;* transpordikulude kompensatsiooni;* eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: töötajalt ootame:* väga hea probleemikäsitlus-, eneseväljendus- ja suhtlusoskust* tolerantsust, empaatilisust, usaldusväär...

 • Company Sihtasutus Viljandi Haigla in Viljandi
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  HoolekandekeskusesseTööülesanded: Koostööks vajaliku usaldussuhte loomine ja hoidmine psüühilise erivajadusega kliendigaKliendi psühhosotsiaalne hindamine ning tema ja ta pereliikmete nõustamineKliendi individuaalsusest lähtuvalt toimetulekut toetavate meetmete leidmine ja rakendamine Koostöö erinevate organisatsioonide ja ametkondadega Meeskonnatöös osalemineOmalt poolt pakume: Mitmekülgset ja põnevat tööd kiires arengufaasis olevas hoolekandekeskusesKoolitus- ja arenguvõimalusiToetavaid juhte ja koostööle orienteeritud meeskondaVõimalust oma teadmisi ja oskusi kasutada ja arendada nii klientide paremaks teenindamiseks kui teenuse parendamiseks7 lisapuhkuse päeva aastasVõimalust käia Tartust Viljandisse tööle tasuta Viljandi haigla bussigaMuud nõuded: Sul on kõrgharidus sotsiaaltöö e...

 • Company Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskus in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: •Projekti koordineerimine;•projekti eesmärkide elluviimine/ saavutamine ja projekti edenemise tagamine;•projekti raames hinnapakkumiste koostamine;•teavitustegevuse korraldamine (tutvustus ja reklaam);•pidev koostöö, aruannete koostamine ja esitamine riigi tugiteenuste keskusele;•projekti kulu jälgimine, eelarvest ja tähtaegadest kinnipidamine, ja dokumentatsiooni koostamine ja esitamine vastavalt kehtivale õigusaktidele ning ametijuhendile;•erinevate juhiste, protseduurireeglite ja tööjuhendite jälgimine ning vajalike kooskõlastuste tagamine;•koduhooldustöötajate värbamine ning nende koolitusvajaduse väljaselgitamine. vajadusel väljaõppe tagamine;•pidev ja igakülgne koostöö sotsiaaltöötajatega, erinevate asutuste ja organisatsioonidega;•suhete loomine ja hoidmine partneriteg...

 • Company Viljandi Päevakeskus in Viljandi
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel. Juba kolm aastat töötavad Viljandi linna haridusasutuste tugispetsialistid ühtse meeskonnana. Toetame ja nõustame Viljandi linna lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Omalt poolt pakume: *Põhipuhkust 56 päeva*tervisetoetustMuud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui: •Sul on erialane magistrikraad või magistriõpingud on lõpusirgel•Sa soovid teha valdkonnas revolutsiooni•Sa oskad mõelda kastist välja•Sulle meeldib töötada meeskonnas ja sa hindad kolleegide professionaalset sünergiat •Sa oled selge sõnaga ja usutav suhtleja ning oled täpne ki...

 • Company Tallinna Vangla in Vängla
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Ametikoha peamiseks eesmärgiks on kinni peetavatele isikutele ja sotsiaalprogrammide läbiviimine, nõustamine ning õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste.Omalt poolt pakume: • töötasu kuni1400 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• sõbralikku ja toetavat kollektiivi• sisse-elamisperioodil töökohal juhendamist• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 päeva põhipuhkust• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• soodsat toitlustust vangla personalikohvikus• tasuta sportimisvõimalusi vanglas kohapealKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eesti Puuetega Inimeste Koda in Uhe
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  kes peab oluliseks puuetega inimeste kaasamist ühiskonda Tööülesanded: •Ligipääsetavuse-alane huvikaitsetöö – ligipääsetavuse valdkonna arengukavade ja õigusaktide analüüs, ekspertarvamuste koostamine koostöös EPIKoja liikmesorganisatsioonidega, ligipääsetavuse alane nõustamine, koolitamine, EPIKoja esindamine töörühmades •EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide arendustegevused•Puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine•Põhitegevust toetavate arendusprojektide algatamine ja elluviimine Omalt poolt pakume: Mitmekülgset tööd väikeses, professionaalses ja väga toetavas meeskonnas.Paindlikke töötingimusi (sh kaugtöö võimalus)35 päeva põhipuhkustTähtajatut töölepingut.Töötasu, mis koosneb põhipalgast ja projektitöö tasudest. Muud nõuded: •Ligipääsetavuse-alased teadmised ja oskused•Teadmi...

 • Company Lasnamäe Sotsiaalkeskus in Läste
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Laste ja lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, arvamuse kirjutamine ja info vahetamine KOV lastekaitse spetsialistiga.Omalt poolt pakume: 35 kalendripäeva puhkust, ametialaseid täiendkoolitusi, toetavat meeskonda.Muud nõuded: Hea suhtlemis- ja koostööoskus, organiseerimis- ja algatusvõime, hea pingetaluvus, meeskonnatöö tahe, soov töötada lastega vanuses 7-16 a.Kasuks tuleb eelnev töökogemus antud valdkonnasKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Mustvee Vallavalitsus in Other
  01.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Tööülesanded:•abi osutamise korraldamine üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine; •sotsiaaltoetuste arvestamine ja hoolekandeteenuste korraldamine;•sotsiaaltoetuste ja -teenuste programmis STAR andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine; •teenistusülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine, teenistusvaldkonnas esindamine ja õigusaktide eelnõude koostamine;ettepanekute tegemine õigusaktide eelnõude algatamisel.Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume vaheldusrikast tööd, toetavat kollektiivi, arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi, 35 kalendripäeva põhipuhkust.Muud nõuded: vastavust avaliku tee...

 • Company Mittetulundusühing Sotsiaalne Kaasatus in Teenuse
  29.08.2021 Updated on: 04.09.2021

  Tööülesanded: Psühholoogi teenuse osutamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, paindlikku töökorraldust.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Viru Vangla in Other
  28.08.2021 Updated on: 02.09.2021

  Tööülesanded: Sa osutad abi nii alaealistele ja noortele kui ka täiskasvanud kinnipeetavatele, et parandada nende psühholoogilist toimetulekut ning motiveerida õiguskuulekale käitumisele. Omalt poolt pakume: - Töötasu alates 1500€- Koormus/tööaeg kokkuleppel- Koolitusvõimalused- Huvitav ja arendav töö- Toetav meeskond- Turvaline töökeskkondMuud nõuded: - Laitmatu taust- MissioonitunneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: Kokkuleppel...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social and cultural professionals Edit filters