Jobmonitor. Search results for Legal, social, cultural and related associate professionals

15 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social, cultural and related associate professionalsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company Tallinna Ringkonnakohus in Other
  03.12.2022

  Alaline ametikohtTööülesanded: Peamised tööülesanded:kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitseminekohtuistungite protokolliminemenetlusosalistega suhtleminekohtunike ja kohtujuristide abistamine nende igapäevatööskohtu andmebaaside kasutamineOmalt poolt pakume: huvitavat ja arendavat tööd koos valdkonna spetsialistidega, erialaseid koolitusi, töötasu 1265 eurot kuus (pärast katseaega) ja 35 kalendripäeva puhkust. Muud nõuded: täpsus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Linnavalitsus in Sillamäe
  02.12.2022 Updated on: 03.12.2022

  Tööülesanded: Järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.Järelevalve inspektori ametijuhend on leitav veebilehelt: järelevalve inspektor. Omalt poolt pakume: •35 kalendripäeva puhkust;•huvitavat ja arendavat tööd;•stabiilset tööd;•spordi- ja tervise edendamise toetust;•koolitusvõimalusi;•sõbralikke ja toetavaid kolleege.Muud nõuded: Soovitavalt varasem töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.- Riigi põhikorda, avalikku haldust ja avalikku teenistust ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus.- Väärteomenetlust ja riikliku järelevalvet reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine.- Asjaajamisoskus, läbirääkimiste pidamise oskus.- Tööks vajalike te...

 • Company Kaitsevägi in Other
  25.11.2022 Updated on: 01.12.2022

  Tööülesanded: -Väärteoasjade menetlemine Kaitseväe õppekogunemiste ja lisaõppekogunemiste osas-Valdkonnaalaste sisekoolituste läbiviimineOmalt poolt pakume: -Huvitavat, stabiilset ja kindlat tööd-Ametialaseid enesetäiendamise ja –arendamise võimalusi-Paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust-35 päeva põhipuhkust ning häid sportimisvõimalusi -Ühte tasustatud vaba päeva kvartalis-Toetavat ja sõbralikku meeskonda ning meeskonnaüritusiMuud nõuded: KANDIDEERI, KUI SUL ON:-Kõrgharidus (soovitavalt juriidiline või politseialane) või vähemalt kaheaastane tööstaa väärtegude menetlejana-Eesti keele oskus kõrgtasemel-Väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus-Valmisolek siselähetusteks-B-kategooria sõiduki juhtimisõigus-Oskus olla meeskonnamängija, oled avatud, julge, usaldusväärne ja initsia...

 • Company Harju Maakohus in Other
  17.11.2022 Updated on: 22.11.2022

  vanemapuhkuse asendajaksTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine;kohtuistungite protokollimine;menetlusosalistega suhtlemine;kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd ning erialaseid koolitusi; võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega;35-päevast põhipuhkust;palka pärast katseaega 1240 eurot (bruto).Muud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrghariduse omandamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing ZK in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Toitude valmistamine šašlõkibaaris.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasva Rahvamaja in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - osaleb ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;-koordineerib huviringide tööd;-maist – augustini on Lasva veetorn-galerii külastusjuht, ülesandeks on külastajate vastuvõtmine, nendega suhtlemine ja objekti tutvustamine ning müügi ja kassa toimingud.Omalt poolt pakume: Loomingulist ja rutiinivaba tööd, erialast koolitust.Muud nõuded: Kunstiline juht peab olema vastava eriala, kesk või keskeri haridusega ja tööle asudes täiendama end töö profiilile vastavatel erialastel kursustel.Olulised on ka suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, tasakaalukus ja usaldusväärsus, valmisolek tööks õhtusel ja nädalavahetustelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  1 põhikoht ja 1 asenduskohtTööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1140 - 1425 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, ava...

 • Company Tallinna Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhiülesandeks on kriminaalhooldusaluste kontrollnõuete täitmise kontroll, väärteoasjades asenduskaristusena üldkasuliku töö korraldamine ja erialast kvalifikatsiooni mittenõudvad tööd kriminaalhoolduses.Omalt poolt pakume: Töötasu alates 814 eurot kuus (bruto); huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd; meeldivat ja sõbralikku kollektiivi; arenemis- ja koolitusvõimalusi; 35 päeva puhkust; haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.Muud nõuded: SOBIVALT KANDIDAADILT EELDAME• vähemalt keskharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel• ausust ja laitmatut tausta• head pingetaluvust ja suhtlemisoskust• B-kategooria juhilube ning igapäevast sõidukogemust• arvuti kasutamise oskust ja valmisolekut kaasaegsete digilahenduste kasutamiseksKASUKS TULEB:• eelnev töökogemus riigistruktuu...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  määramata tähtajaga ametikohtTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine. Kohtuistungite protokollimine.Menetlusosalistega suhtlemine.Kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega.Täistööajaga tööd35-päevast põhipuhkustMuud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrgharidus või sekretäritöö alane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Ametikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, toredat töökollektiivi.Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele ()Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Harju Maakohus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine;kohtuistungite protokollimine;menetlusosalistega suhtlemine;kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd ning erialaseid koolitusi; võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega;uut ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrghariduse omandamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Spordiklubi Unista ja Teosta in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Klientidele EMS treeningute pakkumine. Lisavõimaluseks anda ka 4D PRO/TRX treeninguid. Täpsemad tööülesanded: klientidega suhtlemine ja nende motiveerimine, treeningkavade järgimine (eelnevalt kokku pandud), treeningute regulaarne läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, nooruslikku töökollektiivi, toetavat meeskonda, uut ja värsket töökeskkonda Tartu kesklinnas, graafikupõhist tööaega, tasuta treeninguid.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame julget suhtlemisoskust ja kiiret õppimisvõimet. Kasuks tuleb varasem meeskonnatöö kogemus ning teadmised/kogemused inimese keha toimemehhanismidest. Töö ei eelda eelnevat töökogemust treenerina, kuid see tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: graafiku alusel...

 • Company Maardu Gümnaasium in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Muusikaringide juhendamine ja muud ülesanded vastavalt ametijuhendileOmalt poolt pakume: meeldivat töökeskkonda, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in
  14.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Huvikool Tabasalu Ujumisklubi otsib olemasolevatele treeneritele lisaks juurde toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele ja noortele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse;täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Maakohus in
  14.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Kahe ametikoha täitmiseks määratud ajaks kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseniTööülesanded: Kohtuistungite protokollide koostamine; kohtumenetlusega seonduv asjaajamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: •Keskharidus,•teadmised dokumendihaldusest,•väga hea eesti keele oskus,•suhtlemisoskus,•täpsus, kohusetundlikkus, usaldusväärsus, pingetaluvus.Kasuks tuleb:•dokumendihalduse alane haridus või eelnev töökogemus asjaajamise valdkonnas;•õigusalaste algteadmiste olemasolu ja hea digitaalne kirjaoskus;•väga hea arvutikirja oskus (masinakirja pimesüsteem);•vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social, cultural and related associate professionals Edit filters