Jobmonitor. Search results for Legal, social, cultural and related associate professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social, cultural and related associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company IBCCS Tax OÜ in Juba
  19.05.2023 Updated on: 19.05.2023

  äriühingu teenuste spetsialistTööülesanded: IBCCS on loodud selleks, et lihtsustada klientide jaoks äritegevust, tegutsedes usaldusväärse juhtimispartnerina kolmes põhivaldkonnas: juriidiline, finants ja töötajad.Meie väike, ent kasvav Eesti kontor otsib oma meeskonda motiveeritud ja mitmekülgset äriühinguteenuste spetsialisti. Väikese, kuid laieneva ettevõttena vajame professionaali, kes suudab katta väga erinevaid kohustusi ja kohaneda meie klientide erinevate vajadustega. Kui teil on kogemusi mitmes äriühingu teenuste valdkonnas ja olete põnevil uute väljakutsete osas, siis meil oleks hea meel kui ühendust võtaksite.Ülesanded:1) Pakkuda klientidele mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas ettevõtte asutamist, vastavuskontrolli (compliance) ja regulatiivset tuge, osalise koormusega tegevjuhti...

 • Company osaühing ZK in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Toitude valmistamine šašlõkibaaris.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasva Rahvamaja in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: - osaleb ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;-koordineerib huviringide tööd;-maist – augustini on Lasva veetorn-galerii külastusjuht, ülesandeks on külastajate vastuvõtmine, nendega suhtlemine ja objekti tutvustamine ning müügi ja kassa toimingud.Omalt poolt pakume: Loomingulist ja rutiinivaba tööd, erialast koolitust.Muud nõuded: Kunstiline juht peab olema vastava eriala, kesk või keskeri haridusega ja tööle asudes täiendama end töö profiilile vastavatel erialastel kursustel.Olulised on ka suhtlemisoskus, otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, tasakaalukus ja usaldusväärsus, valmisolek tööks õhtusel ja nädalavahetustelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  1 põhikoht ja 1 asenduskohtTööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1140 - 1425 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• toetavat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• 35 päeva põhipuhkustMuud nõuded: • akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenuste, psühholoogia, kasvatusteaduste, korrektsiooni - või õiguse valdkonnas• eesti keele oskust C1 tasemel• vene keele oskust suhtlustasemel• riigi põhikorra, ava...

 • Company Tallinna Vangla in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhiülesandeks on kriminaalhooldusaluste kontrollnõuete täitmise kontroll, väärteoasjades asenduskaristusena üldkasuliku töö korraldamine ja erialast kvalifikatsiooni mittenõudvad tööd kriminaalhoolduses.Omalt poolt pakume: Töötasu alates 814 eurot kuus (bruto); huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd; meeldivat ja sõbralikku kollektiivi; arenemis- ja koolitusvõimalusi; 35 päeva puhkust; haigushüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.Muud nõuded: SOBIVALT KANDIDAADILT EELDAME• vähemalt keskharidust• eesti keele oskust kõrgtasemel• ausust ja laitmatut tausta• head pingetaluvust ja suhtlemisoskust• B-kategooria juhilube ning igapäevast sõidukogemust• arvuti kasutamise oskust ja valmisolekut kaasaegsete digilahenduste kasutamiseksKASUKS TULEB:• eelnev töökogemus riigistruktuu...

 • Company Tallinna Ringkonnakohus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  määramata tähtajaga ametikohtTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine. Kohtuistungite protokollimine.Menetlusosalistega suhtlemine.Kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega.Täistööajaga tööd35-päevast põhipuhkustMuud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrgharidus või sekretäritöö alane haridusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Ametikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, toredat töökollektiivi.Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Harju Maakohus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Kohtumenetlusega seotud asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise eest hoolitsemine;kohtuistungite protokollimine;menetlusosalistega suhtlemine;kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja arendavat tööd ning erialaseid koolitusi; võimalust töötada mainekas riigiasutuses koos õigusvaldkonna tippspetsialistidega;uut ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb:varasem töö- või praktikakogemus kohtusüsteemis;õigusalase kutse- või kõrghariduse omandamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Spordiklubi Unista ja Teosta in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Klientidele EMS treeningute pakkumine. Lisavõimaluseks anda ka 4D PRO/TRX treeninguid. Täpsemad tööülesanded: klientidega suhtlemine ja nende motiveerimine, treeningkavade järgimine (eelnevalt kokku pandud), treeningute regulaarne läbiviimine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, nooruslikku töökollektiivi, toetavat meeskonda, uut ja värsket töökeskkonda Tartu kesklinnas, graafikupõhist tööaega, tasuta treeninguid.Muud nõuded: Sobivalt kandidaadilt ootame julget suhtlemisoskust ja kiiret õppimisvõimet. Kasuks tuleb varasem meeskonnatöö kogemus ning teadmised/kogemused inimese keha toimemehhanismidest. Töö ei eelda eelnevat töökogemust treenerina, kuid see tuleb kasuksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: graafiku alusel...

 • Company Maardu Gümnaasium in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Muusikaringide juhendamine ja muud ülesanded vastavalt ametijuhendileOmalt poolt pakume: meeldivat töökeskkonda, abivalmis ja sõbralikku kollektiiviKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Tabasalu Ujumisklubi in
  14.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Huvikool Tabasalu Ujumisklubi otsib olemasolevatele treeneritele lisaks juurde toredat ja aktiivset ujumistreenerit, kes viiks lastele ja noortele läbi ujumistreeninguid Tallinnas ja/või Tabasalus.Omalt poolt pakume: Tingimused kokkuleppel.Muud nõuded: Kasuks tuleb kehakultuurialane haridus või ujumistreeneri kutse;täpsemad tingimused kokkuleppelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Maakohus in
  14.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Kahe ametikoha täitmiseks määratud ajaks kuni lapsehoolduspuhkusel viibiva ametniku ametikohale naasmiseni või ametikohalt vabastamiseniTööülesanded: Kohtuistungite protokollide koostamine; kohtumenetlusega seonduv asjaajamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.Muud nõuded: •Keskharidus,•teadmised dokumendihaldusest,•väga hea eesti keele oskus,•suhtlemisoskus,•täpsus, kohusetundlikkus, usaldusväärsus, pingetaluvus.Kasuks tuleb:•dokumendihalduse alane haridus või eelnev töökogemus asjaajamise valdkonnas;•õigusalaste algteadmiste olemasolu ja hea digitaalne kirjaoskus;•väga hea arvutikirja oskus (masinakirja pimesüsteem);•vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social, cultural and related associate professionals Edit filters