Jobmonitor. Search results for Legal, social, cultural and related associate professionals

13 Jobs found

Used filters:
 • Legal, social, cultural and related associate professionalsx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company Sihtasutus Eesti Kontsert in Other
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Tööülesanded: Peamised tööülesanded:Lava, saali prooviruumide ettevalmistamine kontsertideks, proovideks ning muudeks üritusteks.Kinoseansside näitamine.Transporttööde teostamine.Ruumide korrasoleku kontrollimine.Reklaamide paigaldamine.Omalt poolt pakume: Pakume Sulle- võimalust anda panus Eesti kulutuurimaastiku tähtsündmuste loomisesse ja arendamisse,- palju muusikat, - toetavat meeskonda,- haiguspäevade hüvitist alates 1 haiguspäevast.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company mittetulundusühing SK JÕUD JUNIOR in Other
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  spordiinstruktorTööülesanded: Üldfüüsiliste treeningute läbiviimine lastele ja täiskasvanutele; ringtreeningute läbiviimine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töötasu, meeldivat töökollektiivi, arenemisvõimalusi treeneri kutsealal.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company aktsiaselts Kuma in Vara
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Tööülesanded: Kaupade müümine, tellimuste vastuvõtmine, fotolaborist piltide väljaprintimine, pilditöötlus, pildistamine fotostuudios ja välitöödel (koolid, lasteaiad,lõpupeod, sünnipäevad jm üritused).Omalt poolt pakume: Häid töötingimusi, huvitavat ja vaheldusrikast tööd, tööalast väljaõpetMuud nõuded: Kandidaadilt ootame autosõiduoskust, kohusetundlikkust, iseseisvust, väga head suhtlemis -ja eneseväljendusoskust Valmisolekut pildistamispäevadel koolides ja lasteaedades alustada tööpäeva hommikul vara ning ürituste pildistamist õhtusel ajal.Kasuks tuleb eelnev pildistamiskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing JK Noova in Other
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Tööülesanded: Jalgpallitreeningute läbiviimine lastele.Omalt poolt pakume: *Pidev väljaõpe*Arenemisvõimalust jalgpallivallas*Arenemisvõimalust karjääriredelil*Töötamist kollektiivis*Paindliku tööaega*Palka vastavalt koormusele.Muud nõuded: *Töötahe tegelemaks lastega*Õpihimu*Ausus*Varasem kokkupuude jalgpalliga*Jalgpallitreeneri kvalifikatsioonid: tehtud/tegemisel/huvi teha*B-kat. juhilubade olemasolu (soovitatav)*Auto kasutamise võimalus (soovitatav)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Jaama Kohvik OÜ in Koogi
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Ettevõtte sööklasTööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega vajame kokka. Sinu tööks on ettevalmistuste tegemine, toidu valmistamine, serveerimine, kauba tellimine, nädalamenüüde koostamine. Köögi ja oma töökoha korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda, tasuta lõunasööki, erialast täiendkoolitust ja arenemisvõimalust.Muud nõuded: Eeldame, et omad erialast haridust ja/või töökogemust, oled töökas ja kohusetundlik, pead lugu kvaliteetsest söögist, oled huvitatud kokakunstist ja valmis pingutama ühise eesmärgi nimelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SAMAARIA EESTI MISJON in Ivaste
  12.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Toetab, abistab, juhendab hooldekodu elanikke elamistoimingutes ja osaleb kvaliteetse hooldusteenuse pakkumisel hooldekodus Tööülesanded: Abistab hoolealuseid elamistoimingutes ja viib läbi hooldusplaani kohased hooldustegevused. Elamistoiminguteks on: turvalise keskkonna säilitamine, suhtlemine, hingamine, söömine ja joomine, eritamine, isiklik puhtus ja riietumine, kehatemperatuuri kontroll, füüsiline aktiivsus, töötamine ja mängimine, seksuaalsuse väljendamine, magamine, suremine.Juhendab hoolealuseid elamistoimingutes, lähtudes igaühe seisundist (füüsilistest, psüühilistest ja sotsiaalsetest vajadustest) ning meeskonnasisestest kokkulepetest. Hooldusteenuse kvaliteedi tagamiseks osaleb tegevustes, millest sõltub hoolealuse heaolu, kuid mis ei ole otseselt hooldusplaanis kirjeldatud – s...

 • Company Viru Maakohus in Narva
  08.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Narva kohtumaja kohtuistungi sekretärTööülesanded: Kohtumenetluse asjaajamise sujuva ja korrektse toimimise tagamine.Kohtuistungite protokollimine ja helisalvestamine.Menetlusosalistega suhtlemine.Kohtunike ja kohtujuristide igakülgne abistamine nende igapäevatöös. Omalt poolt pakume: Loome Sulle meeldiva töökeskkonna ja pakume meeskonna tuge. Toetame Sind sisselamisel ja pakume enesetäiendamise võimalusi. Pakume töötasu peale katseaega 1000 eurot 35 päeva puhkust aastas ja tervise edendamiseks 3 tervisepäeva. Võimaldame Sulle paindlikku töökorraldustMuud nõuded: Väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas.Vilumus tavapärase kontoritarkvara kasutamisel (MS Office).Täpsus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing OSEIBO in Luua
  08.08.2020 Updated on: 13.08.2020

  Tööülesanded: Sushi ja a la carte toitude valmistamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja mugavat töökeskkonda; huvitavat ja vaheldusrikast tööd graafiku alusel; võimalust enese teostamiseks ja täiendkoolitusteks.Muud nõuded: Meie ootused peakokale: ambitsioon katsetada ja luua uusi maitseid (sushi ja a la carte toitude valmistamine); hea suhtlemis- ja planeerimisoskus, et tagada sujuv köögitöö ja kvaliteet; hügieeninõuetest kinnipidamine; oskus juhtida ja motiveerida köögimeeskonda. Huvi toidumaailma vastu ja hea maitsemeelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Türi Muuseum in Läste
  05.08.2020 Updated on: 12.08.2020

  Tööülesanded: •Haridusprogrammide ja ekskursioonide ettevalmistamine ja läbiviimine;•õppematerjalide koostamine ja ettevalmistamine (esitlused, töölehed, esemelised materjalid, töötubade materjalid jms);•osalemine muuseumi ürituste ja näituste korraldamises;•fondiesemete arvele võtmine ja osalemine muuseumimaterjalide kogumistöös.Omalt poolt pakume: •Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;•meeldivat kollektiivi;•kaasaegset ja loomingulist töökeskkonda;•koolitus- ja arenguvõimalusi.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:huvi ajaloo ja muuseumitöö vastu;laste ja noortega töötamise kogemust;väga head suhtlemisoskust ja koostöövalmidust;algatusvõimet ja ettevõtlikkustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Luua
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  Peatselt avatava WOW elamuskeskuse kohviku juhtTööülesanded: Alustava kohviku meeskonna loomine lähtuvalt kontseptsioonist ja vajadusest;Meeskonna juhtimine ja töö planeerimine;Menüü ja tellimuste vormistamine Compucashi kassasüsteemis ning vajadusel elamuskeskuses toimuvate ürituste teenindamine.Omalt poolt pakume: Väga häid töötingimusi kaasaegse tehnikaga avatud köögis;Võimalust luua oma visiooni järgi elamuskeskuse kohvik;Motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Suudad olla juht ja samal ajal meeskonnatöötaja ning oskad väärtustada ühtehoidvat kollektiivi. Pead lugu kohalikust toorainest, suudad ja tahad kaasa rääkida teemal “kaasaegne ja tervislik eesti köök” ning sind ei hirmuta sõna „mänguline“.Ausus, kohusetundlikkus ja täpsus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ TULIK INVEST in Läste
  03.08.2020 Updated on: 05.08.2020

  WOW elamuskeskuse külastusjuht. Suunab ja abistab elamuskeskuse külastajaid atraktsioonide ja multimeedia ekraanide kasutusel. Jälgib külastajate ohutuse ja majareeglite täitmist.Tööülesanded: Külastajate juhendamine ja abistamine atraktsioonide ning multimeediaekraanide kasutamisel; Atraktsioonide korrasoleku ja ohutuse ning majareeglite täitmise jälgimine;Erinevate tegevuste läbiviimine – eriüritused, sünnipäevad jms.Omalt poolt pakume: Inspireerivat kogemust põnevas keskkonnas;Võimalust ühe ametikoha raames täita erinevaid rolle;Võimalust kaasa rääkida ühe erilise meelelahutus- ja turismiobjekti arenguteel;Kogemuste vahetust ja õpet samalaadses elamuskeskuses;Konkurentsivõimelist töötasu.Muud nõuded: Eeldame, et oled rõõmsameelne ja avatud külastajate teenindamisel; Kasuks tuleb vara...

 • Company Kiigemetsa Kool in Läste
  03.08.2020 Updated on: 08.08.2020

  Tööülesanded: Kasvataja abi öösel vastutab õpilaste elu, tervise ja turvalisuse eest õpilaskodus ööbimise ajal ja ei jäta kunagi õpilasi järelvalveta.Tööülesanded:1.Tagab õpilaskodus kehtiva tegevus- ja päevakava järgimise, öörahu ja õpilaste pideva järelevalve. Saadab õpilasi hommikusöögil.2.Abistab õpilasi igapäevatoimingutes. Jälgib ja vajadusel abistab õpilasi enesehügieenitoimingute tegemisel õhtul ja hommikul. Jälgib ja suunab õpilaste riietumist. 3.Potitab öö jooksul enureesiahaiged õpilased ja vajadusel korraldab voodipesu vahetuse.4.Tagab voodite ja ruumide hügieeninõuetele vastavuse.5.Teeb sissekanded kasvatustööpäevikusse.6.Laste haigestumise või õnnetusjuhtumi korral kutsub välja kiirabi.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, enesearendamise võimalusi ja väljakutsete ro...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  03.08.2020 Updated on: 10.08.2020

  Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kohtlemismudeli alusel kõrge ja väga kõrge kohtlemisvajadusega kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise kontrollimine ning kriminaalhooldusaluste sotsiaalse kohanemise soodustamine eesmärgiga mõjutada neid hoiduma süütegude toimepanemisest.Omalt poolt pakume: • töötasu 1315-1450 eurot kuus (bruto)• huvitavat ja vastutusrikast tööd• arengu- ja koolitusvõimalusi• haigushüvitist alates teisest haiguspäevast• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi ning meeldejäävaid ühisüritusi• 35 kalendripäeva puhkustMuud nõuded: • laitmatut tausta• kriminaalhooldusametniku tööstaai koos katseaja eduka läbimisega vähemalt 8 kuud kolme aasta jooksul• akadeemilist või rakenduskõrgharidust sotsiaaltöö, sotsiaalteenust...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal, social, cultural and related associate professionals Edit filters