Jobmonitor. Search results for Personal care workers

27 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Osaühing Häcke in Päide
  19.09.2021

  Paide pansionaatTööülesanded: Klientide hooldamine ja abistamine voodi- ja isikliku pesu vahetamisel ja korrastamisel.Omalt poolt pakume: Tööalane väljaõpe; head töötingimused.Muud nõuded: Füüsiline vastupidavus, empaatiavõime, hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, kohusetunne; valmisolek vahetustega tööks.Kasuks tuleb hooldaja kutsetunnistus või tunnistus hooldustöötaja täienduskursuste kohta.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Avitar in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingutes, hooldus- ja põetustöö teostamine, puhtuse ja korra tagamine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd, sõbralikku meeskonda, vajadusel väljaõpet kohapeal, erialaseid täiendkoolitusi. Võimalus oma isiklike soovidega kooskõlas tööd ja vaba aega planeerida, kokkuleppel saab töötada osalise koormusega.Muud nõuded: Peab suutma vajadusel abistada kliente nende siirdumisel ratastoolist voodisse, pesema jne; kasuks tuleb positiivne ellusuhtumine, sõbralikkus, abivalmidus, hea suhtlemisoskus, kohusetunneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Uhtna Hooldekodu in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Eakate igapäevaelu korraldamine (juhendamine ja abistamine riietumisel, söömisel, hügieenitoimingutes, eluruumide korrashoiulTööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine; klientide suunamine juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes; hügieenitoimingud/pesemine; mähkmete vahetamine; riietamine, abi söötmisel; abistamine liikumisel.Omalt poolt pakume: Erialast täiendkoolitust; sõbralikku ja toetavat meeskonda; painduvat töögraafikut.Muud nõuded: Keskeriharidus; hea meeskonnatöö ja suhtlemisoskus. Kasuks tuleb hooldustöötaja kutseharidus, hooldustööalased koolitused; eelnev töökogemus. Tööle asumiseks on vajalik kehtiva kriminaalkaristuse puudumine:Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Uhtna Hooldekodu in Other
  18.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Eakate klientide hooldamine ja põetamine.Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide abistamine nende igapäevaelu toimingutes: kliendi isikliku hügieeni jälgimine ja abistamine selle täitmisel; hügieenitoimingud/pesemine; vajadusel mähkmete vahetamine; riietamine, abistamine liikumisel; kliendi toitumise jälgimine, söötmine.Omalt poolt pakume: Erialast täiendkoolitust; sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Nõudmised kandidaadile: hea meeskonnatöö ja suhtlemisoskus; pingetaluvus ja empaatiavõime; kasuks tuleb eelnev töökogemus. Tööle asumiseks on vajalik kehtiva kriminaalkaristuse puudumineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Teenuse
  17.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Tagada kliendile teenuse osutamisel hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused (abistamine igapäevatoimingutes, hooldus-põetustöö, puhtuse ja korra tagamine, turvalise sõbraliku keskkonna loomine).Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal, head meeskonnatöö kogemust, ootame kandideerima ka ajutiselt tööd otsivaid inimesi.Muud nõuded: vene keele oskus soovitatav; kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohal. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ Nemesten in Kõdu
  16.09.2021 Updated on: 19.09.2021

  Tööülesanded: Eakate kodu klientide hooldamine ja abistamine. Klientide abistamine söömisel, lamava haige söötmine, abistamine ja juhendamine riietumisel, isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride teostamine ja abistamine, abistamine liikumisel ja kehaasendi muutmisel, voodi- ja isikliku pesu vahetamine ja korrastamine, abistamine eritamisel (mähkmete vahetamine). Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta, toredaid kliente ja töökaaslasi. Muud nõuded: Töökas, hea suhtleja, meeskonnatöö oskus, empaatiavõimeline, sõbralik, kohusetundlik, täpneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Samsic Emploi Btp in Other
  14.09.2021 Updated on: 15.09.2021

  täiskasvanuleTööülesanded: Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega kokkuleppel kliendiga. Töö käsunduslepingu alusel.Muud nõuded: Isikliku abistaja töös on väga olulised isikuomadused: hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rahulikkus, oskus kuulata, optimism, kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: ca 90 tundi kuus...

 • Company Narva Sotsiaaltöökeskus in Other
  12.09.2021 Updated on: 16.09.2021

  Tööülesanded: • Kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse tagamine.• Kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamis-toimingute organiseerimine.• Kliendi abistamine liikumisel abivahendiga.• Kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel.• Kliendi toitumise jälgimine: vajadusel toiduainetega varustamine või valmistoidu koju toimetamine, toidu valmistamine, söötmine.• Kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine, ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel, vajadusel esmaabi osutamine.• Kliendiga suhtlemine, probleemidega tegelemine ja lahendamine.• Abistamine asjaajamisel.Omalt poolt pakume: Hooldaja esmast väljaõpet. Sõbralikku ja toetavat...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Other
  12.09.2021 Updated on: 17.09.2021

  Covid osakondaTööülesanded: Hooldaja tööülesannete täitmine sh* haigete hooldamine-abistamine;* voodite tegemine, pesuvahetus.Omalt poolt pakume: * kohapeal väljaõpet ja koolitust;* sõbralikku ja toetavat meeskonda;* ujula kasutamise võimalust 1 x nädalas.Muud nõuded: töötajalt ootame korrektsust, kohusetundlikkust ja puhtusest lugupidamist. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Narva Sotsiaaltöökeskus in Other
  10.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: • Kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse tagamine.• Kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamis-toimingute organiseerimine.• Kliendi abistamine liikumisel abivahendiga.• Kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel.• Kliendi toitumise jälgimine: vajadusel toiduainetega varustamine või valmistoidu koju toimetamine, toidu valmistamine, söötmine.• Kliendile arstiabi korraldamine, arsti korralduste täitmine, ravimite ja abivahendite muretsemine, abistamine ravimite manustamisel ja abivahendite kasutamisel, vajadusel esmaabi osutamine.• Kliendiga suhtlemine, probleemidega tegelemine ja lahendamine.• Abistamine asjaajamisel.Omalt poolt pakume: Hooldaja esmast väljaõpet. Sõbralikku ja toetavat...

 • Company Osaühing Häcke in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Igapäevatoimingud klientide hooldamisel: mähkmete vahetamine, voodipesu vahetamine, abistamine söötmisel ja muudel toimingutel.Omalt poolt pakume: Stabiilne sissetulek ja head töötingimusedMuud nõuded: Vastupidavus, tahe töötada eakatega. Kasuks tuleb hooldaja või põetaja haridus (kutsetunnistus või kursuste läbimist tõendav dokument) ning eelnev töökogemus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Pärnu Päikese Kool in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  ÕppeperioodiksTööülesanded: Erivajadusega intellektipuudega õpilase abistamine õppe- ja kasvatustöös; vajadusel abistamine hügieenitoimingutes, toitmisel jne.Omalt poolt pakume: Toetavat töökollektiivi; paindlikku tööaega; täiendkoolituse võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Koeru Hooldekeskus in Other
  09.09.2021 Updated on: 10.09.2021

  Tööülesanded: Hooldaja tööks on eakate klientide hooldamine ja põetamine. Klientide suunamine, juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes. Suhtlemine kliendiga ja kliendi lähedastega; kliendile koduse, turvalise ja sõbraliku elukeskkonna tagamine.Töö on täiskoormusega ning töötamine toimub graafiku alusel nii öösel kui nädalavahetusel.Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi, ühisüritusi, erialast väljaõpet ja pidevat täiendkoolitust, 30 päevast põhipuhkust. Muud nõuded: Kasuks tuleb inimeste füüsiliste, psüühiliste ja sotsiaalsete vajaduste tundmine, eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldajanaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU in Other
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  AsendajaTööülesanded: Suhtlemine klientidega, igakülgse abi võimaldamine; klientide tervisliku seisundi jälgimine; ravimite jagamine, raviskeemi hoolikas jälgimine; isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimine; abistamine liikumisel ja füüsilise aktiivsuse tagamisel, juhendamine abivahendite kasutamisel.Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused, toetav meeskond, väljaõppe võimalus, töö graafiku alusel.Muud nõuded: Abivalmis, sõbralik, empaatiline, aus, kohusetundlik, avatud uutele väljakutsetele.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Kõdu
  08.09.2021 Updated on: 11.09.2021

  Põltsamaa KoduTööülesanded: Tagada kliendile teenuse osutamisel hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused (abistamine igapäevatoimingutes, hooldus-põetustöö, puhtuse ja korra tagamine, turvalise sõbraliku keskkonna loomine).Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal, head meeskonnatöö kogemust.Muud nõuded: Vene keele oskus soovitatav. Kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohal.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Mittetulundusühing "Händikäpp" in Other
  05.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Isiklik abistaja on töötaja, kes abistab füüsiliselt liikumis- ja/või nägemispuudega inimest lähtuvalt tema puudest tingitud erivajadustest ja tööjuhistest nt. liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel ja igapäevaste majapidamistoimingute teostamisel. Töö toimub seal, kus klient isiklikku abistajat vajab, nt kodus, tööl, meelelahutussündmustel, sisseostude tegemisel jms. Tööjuhised annab ja tööaja määrab klient, seega pole vajalik eelnev kogemus. Väljaõpe kliendilt.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise või täistööajaga, käsunduslepingut, suurema koormuse korral ravikindlustust. Paindlik tööaeg ja erineva abivajadusega kliendid muudavad töö sobivaks paljudele.Muud nõuded: Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus,...

 • Company Paide Linnavalitsus in Teenuse
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  täiskasvanuleTööülesanded: Isikliku abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega kokkuleppel kliendiga. Töö käsunduslepingu alusel.Muud nõuded: Isikliku abistaja töös on väga olulised isikuomadused: hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, rahulikkus, oskus kuulata, optimism, kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: ca 90 tundi kuus...

 • Company Päevakeskus Kalda in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Kodanike abistamine nende kodus igapäevaelu toimingutes ja eneseteeninduses.Omalt poolt pakume: Koolitusi, 35 kalendripäeva puhkust, tööriietust, ühistranspordi piletit ja terviseedenduse keskkonda Stebby.Muud nõuded: Isikuomadused: lojaalne, aus, hooliv, usaldusväärne, vastutusvõimeline, korrektne, tasakaalukasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Häädemeeste Eakate Kodu in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Hooldustoimingud; hoolealuse abistamine enesega toimetulekul; abistamine söömisel, riietumisel ja muudes igapäevategevustes.Omalt poolt pakume: Stabiilset sissetulekut; toetavat ja sõbralikku meeskonda; huvitavat ja vaheldusrikast tööd; paindlikku töögraafikut; kaasaegseid töötingimusi ning -vahendeid; väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Ootame Sind oma meeskonda, kui oled kohusetundlik; empaatiline; usaldusväärne; valmis vahetustega tööks; valmisolekuga taluda füüsilist ja vaimset koormust; koostöövõimelineKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company HansaClub OÜ in Rakvere
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Rakvere Eakate KoduTööülesanded: Klientide hooldamine ja abistamine.Omalt poolt pakume: Toredaid töökaaslasi; stabiilset ja paindliku graafikuga tööd; toitlustamist töö ajal tööandja pooltMuud nõuded: Hooldaja töö sobib sulle kui oled:hooliv ja aus ning armastad puhtust ja korrektsustKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Pärsama Hooldekodu in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Igapäevatoimingud klientide hooldamisel.Omalt poolt pakume: •Motiveerivat töötasu•Sõbralikke ja toetavaid kolleege•Kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid•Erialast täiendkoolitustMuud nõuded: •Soov töötada hooldusasutuses kliendi heaks•Erialane haridus või valmisolek vastava hariduse omandamiseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sihtasutus Taheva Sanatoorium in Other
  04.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: Hooldustöötaja on hea suhtleja, abistab klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (sh suhtlemisel omastega), vahetab kliendi voodipesu ja abistab klienti isiklike riiete vahetamisel ning teostab muid hooldusprotseduure; vajadusel annab esmaabi. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege, kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid.Muud nõuded: Alates 1. jaanuarist 2020 peab hooldustöötaja vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikes 4 sätestatule. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Osaühing Häcke in Other
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Ajutine töö, osalise tööajagaTööülesanded: Eakate patsientide pesemine.Omalt poolt pakume: Korralike töötingimusi.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Balti Sotsiaalteenused in Järvakandi
  02.09.2021 Updated on: 02.09.2021

  asendustöötaja Järvakandi hooldekodusTööülesanded: Eakate igapäevane hooldamine, hügieenitoimingud, toitmine.Omalt poolt pakume: Pakume ajutist tööd. Muud nõuded: Otsime töötajat, kes on valmis töötama 24-tunnises vahetuses.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Paljassaare Sotsiaalmaja in Maleva
  02.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Põhja-Tallinna uues seenioride majas koduteenuste osutajaTööülesanded: Koduteenuste osutamine Põhja-Tallinna uues, kõigi mugavustega Maleva 18 seenioride maja elanikele.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi ning erialaseid koolitusi.Muud nõuded: •eesti keele oskus;•vene keele oskus suhtlustasandil;•kutsealane ettevalmistus, kasuks tuleb erialane haridus;•kasuks tuleb eelnev töökogemus hooldustöö/sotsiaaltöö/tervishoiu valdkonnas.Isikuomadused:•empaatiavõime;•hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;•hea pingetaluvus;•ausus ja usaldusväärsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Hiiu Ravikeskus in Other
  01.09.2021 Updated on: 05.09.2021

  Tööülesanded: •patsientide abistamine igapäeva toimingutes (isiklik hügieen, söömine, joomine);•patsientide olukorra jälgimine ja muutustest teada andmine õele;•patsientide hooldustoimingute dokumenteerimine;•patsientidega suhtlemine ja võimalusel nende muredele laheduste leidmine;•palatite korrasoleku tagamine, järgides hügieenireegleidOmalt poolt pakume: •kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat töökeskkonda;•toetavat ja sõbralikku meeskonda;•erialast koolitust;•5 päeva lisapuhkustMuud nõuded: Hea hooldaja suhtleb sõbralikult ja on abivalmis, empaatiline, kannatlik ning suure pingetaluvusega. Töö on vaimset ja füüsilist pingutust nõudev. Head hooldajat iseloomustab ka tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskus.Kasuks tuleb erialase koolituse läbimine (260 tundi) ja eelnev tö...

 • Company Marta kodu OÜ in Other
  31.08.2021 Updated on: 05.09.2021

  hooldekodusTööülesanded: Klientide üldhooldus, pesemine, keeramine, toitmine, abistamine igapäevastes elutoimingutes, klientidega koos ajalehtede/ajakirjade ja raamatute lugemine.Omalt poolt pakume: Asume Mustamäe linnaosas, bussipeatuste läheduses.Sõbralik kollektiiv, võimalus osaleda koolitustel.Muud nõuded: Eesti keele oskus vähemalt A2, soovitav erialane haridus või erialastel koolitustel osalemine, hea stressitaluvus ja positiivne ja lugupidav suhtumine klientidesseKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers Edit filters