Jobmonitor. Search results for Personal care workers

32 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workersx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tugiisik- 15.aastasele noormeheleTööülesanded: 15- aastane aktiivsus- tähelepanuhäirega noormees vajab tugiisikut. Tugiisikut on vaja haridusasutusse (kooli) ning vajadusel väljaspool haridusasutust vaba aja veetmisel. Noormees on kapseldunud endasse ning on aldis suhtlema ainult eakaaslastega, võõraid omaks võtta ei taha. Kontakti saavutamine võib võtta pikalt aega, et tekiks tema poolne usaldus.Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine* peab läbima tervisekontolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpe...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tugiisik- 7.aastasele poisileTööülesanded: 7- aastane aktiivsus- tähelepanuhäire ning keskendumisraskustega poiss vajab tugiisikut. Tugiisikut on vaja haridusasutusse (kooli), kes aitaks poisil püsida fookuses. Lisaks käiks vajadusel rehabilitatsiooniteenusetel ning sisustaks tema vaba aega. Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine;* peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ehk omama kehtivat tervisetõendit. Tervisetõend peab olema kehtiv valdkonnas C- "õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuva ...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  24.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tugiisik- 14 aastasele poisileTööülesanded: 14 aastane poiss, vajab tugiisikut, kes abistaks last koolis õppetegevusel (haridusasutuses, väikeklassis), kooli ja koolist koju saatmisel, vajadusel ka huviringidesse saatmisel ja vabaaja toetamisel. Nooruk on impulsiivne, pidurdamatu- enne teeb, siis mõtleb. Mõjutatav sõprade poolt, kui teel kooli kohtab tuttavaid, siis selle asemel, et kooli minna võib nendega kaasa minna. Noormehel on psüühiliste ja kõnefunktsioonide häire.Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisik:* peab olema vähemalt täisealine;* peab läbima tervisekontolli nakkushaiguste suhtes ehk om...

 • Company Setomaa Hooldekodu in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Puhkuse asendajaTööülesanded: Hooldekodu klientide igapäevategevustes toetamine ning puhtuse ja korra tagamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkonda ja -kollektiivi, konkurentsivõimelist tasu.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on kohusetundlik ja empaatilineKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in Läste
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, osalemine õppekäikudel ja rühma ühisüritustel, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga.Omalt poolt pakume: Võimalust tubli töö korral kandideerida igakuisele tulemustasule, täiendkoolitust oma ametikoha piires. Muud nõuded: Nõutav tervisetõendi olemasolu;kasuks tuleb eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sihtasutus Tilsi Perekodu in Läste
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: SA Tilsi Perekodu põhieesmärk on kujundada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond. Perevanem elab peremajas koos laste ja noortega kuni 11 ööpäeva kuus (järjest vähemalt 5 ööpäeva).Perevanem korraldab igapäevast pereelu kuni kuuele lapsele ja noorele tegeledes kõigega, mida lapsevanemad teevad - laste ära kuulamine ja aitamine, kodused toimetused, toidu valmistamine, abi koolitöödes ja vaba aja tegevuste planeerimine. Lisaks aitab perevanem tegevustes, mis on seotud perekodu eripäradega toetades laste psüühilist ja füüsilist tasakaaluOmalt poolt pakume: Võimalust teha stabiilset ja tähendusrikast tööd looduskaunis kohas, 2015. aastal valminud kaasaegsetes peremajades, tasuta toitlustamist, täiendkoolitusi ja supervisioone, meeskonda, kes toetab, a...

 • Company MTÜ Volta Lasteaed in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: 1-5 aastaste laste hoidmine ja arendamine, osalemine hoiu majapidamistöödes.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi ja toetavat kollektiivi, 6 nädalat puhkust aastas.Muud nõuded: Hea suhtleja, uuendustele avatud, tähelepanelik, korrektne, vastutustundlikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  5-aastasele Downi sündroomiga poisile Tallinna Männikäbi LasteaedaTööülesanded: - aitab luua hooliva ning arendava kasvukeskkonna;- aitab ja toetab last toimingutes, millega laps ise toime ei tule;- aitab lapsel arendada ja kujundada tööharjumusi;- saadab vajadusel last rehabilitatsiooniteenustele;- juhendab last vastavalt lapse võimetele;- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja hügieenitoiminguid;- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega last uute olukordadega kohanema;- toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel;- tagab lapse turvalisuse;- loob lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).Omalt poolt pakume: - kaks korda aastas ühisüritusi;- võimalust anda oma panus...

 • Company EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus in Kõdu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: - aitab luua hooliva ning arendava kasvukeskkonna;- aitab ja toetab last toimingutes, millega laps ise toime ei tule;- aitab lapsel arendada ja kujundada tööharjumusi;- saadab vajadusel last väljaspool kodu (sh rehabilitatsiooniteenustele);- juhendab last vastavalt lapse võimetele;- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja hügieenitoiminguid;- tegeleb vajadusel lapse toitmisega;- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega last uute olukordadega kohanema;- toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel;- tagab lapse turvalisuse;- loob lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).Töö asukoht oleneb tugilapse elukohast või kokkuleppest vanematega. Tugiisik saab vali...

 • Company Tartu Lasteaed Karoliine in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva töötaja asendajaTööülesanded: Laste toitlustamine, rühmaruumide koristamine, õpetaja abistamine õppetegevuste läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Kindlat töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Lääne-Saare Hoolekanne in Teenuse
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Üldhooldekodu teenuse osutamine ehk tervist toetava ja turvalise elukeskkonna loomine. Hooldaja planeerib ja teeb vajalikud hooldustegevused lähtuvalt hooldusplaanist ning kliendi seisundist. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, erialast täienduskoolitust, toetavat meeskonda, pikaajalist töösuhet.Muud nõuded: Hea suhtleja, empaatiline, korrektne töös ja käitumisesKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad in Viimsi
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Otsime oma kollektiivi tegusaid ja rõõmsameelseid inimesi, kes aitavad laste elu lasteaias teha meeldivaks ning turvaliseks. Igapäevane töö on laste abistamine õppetöös, õues käimine, söögisaalis laudade katmine ja koristamine ning rühmaruumide korrashoid.Omalt poolt pakume: Häid kaasaegseid töötingimusi, puhkust 35 kalendripäeva, stabiilset töökohta.Muud nõuded: Eeldame, et kandidaat on läbimõelnud oma kandideerimise tahte abiõpetaja ametikohale, peab kokkulepetest kinni ja esitab oma kandideerimissoovi vaid juhul kui on huvitatud ka reaalselt töövestlusele ning hiljem meie asutusse tööle tulemisest.Soovime leida töötajaid, kes on huvitatud pikaajalisest koostööstKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Teenuse
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Vajame töötajaid seoses uue osakonna avamisegaTööülesanded: Tagada kliendile teenuse osutamisel hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis (abistamine igapäevatoimingutes, hooldus-põetustöö, puhtuse ja korra tagamine, turvalise sõbraliku keskkonna loomine)Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal; head meeskonnatöö kogemust, majutusvõimalusMuud nõuded: Vene keele oskus soovitatav; kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohalKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in Kooli
  18.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Erituge vajava lapse toetamine, et laps saaks maksimaalselt oma võimete kohaselt osaleda kooli tegevustes.Omalt poolt pakume: Koolitusi, supervisioone, võimalust teha koostööd asutuse rehabilitatsioonimeeskonnaga sobivate töömeetodite leidmiseks.Muud nõuded: Lapsega töötav isik peab vastama lastekaitseseaduse §20 toodud nõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing ZUNT in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Töö põhieesmärk on tagada puhtus ja korrashoid kõiges k.a asukatega. Igapäevane koristustööde läbiviimine tubades. Toidu jagamine, söögisaali ja nõude pesemine, hoolealuste pesemine ja abistamine kõiges. Hoolealustega jalutamine ja muu aktiivne tegelemine.Omalt poolt pakume: Töötamist sõbralikus kollektiivis; väljaõpet kohapeal.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing ZUNT in Soe
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Hooldaja on hea ja soe perenaine, kes on meie eakatele armastusväärne ja hooliv kaaslane ka nende "viimases" eluetapis. Tema töö seisneb abivajaja elu toetamises: ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine hooldekodus; abistamine söömisel ja juhendamine igapäevatoimingutes; juhendamine voodi- ja isikliku pesu vahetamisel ja korrastamisel; abistamine isikliku hügieeni ja kehapuhtuse protseduuride läbiviimisel, välimuse korrastamisel ning riietamisel, liikumisel ja füüsilise aktiivsuse tagamisel; juhendamine abivahendite kasutamisel, ravimite kättetoimetamisel ja arstiabi korraldamisel; vajadusel ja arsti ettekirjutusel ulatab hooldaja hoolealusele ravimeid ja teostab lihtsamaid protseduure: mõõdab vererõhku ja kehatemperatuuri, lähtuda tuleb abivajaja vajadustest, jõuvar...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ruumide koristamine, lastele toidu serveerimine ja nõude pesemine; laste abistamine erinevate tegevuste läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, puhkust suvel, koolitused personalile ja motivatsiooni üritused.Muud nõuded: Töökas, kohusetundlik, lastesõbralik, meeskonna tööd väärtustav, puhtust armastav ja aega planeerida oskav töötajaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tammiste Hooldekodu in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Hooldekodu klientide hooldamine sh. toitmine, pesemine, mähkimine ja abistamine.Omalt poolt pakume: Puhkus 35 kalendripäeva, soodne toitlustus, ühisüritused, tugi väljaõppel ja ka edaspidi.Muud nõuded: Sõbralikkus ja empaatiavõimeKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Tartu Lasteaed Rõõmupesa in Other
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  HEV lapsele, töölepingugaTööülesanded: Toetada last lasteaiapäeva ajal ja jälgida, et ta ei muutu ohtlikuks teistele lastele.Omalt poolt pakume: Kindlat kuupalka.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75 ametikohta...

 • Company Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS in Hellenurme
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Hellenurme KoduTööülesanded: Tagada kliendile teenuse osutamisel hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis (abistamine igapäevatoimingutes, hooldus-põetustöö, puhtuse ja korra tagamine, turvalise sõbraliku keskkonna loomine).Omalt poolt pakume: Väljaõpet töökohal, head meeskonnatöö kogemust, kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Vene keele oskus soovitatav. Kasuks tuleb varasem töökogemus samal või sarnasel ametikohalKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Käru Südamekodu OÜ in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  hooldustöötajaTööülesanded: Eakate hooldamine ja põetamine.Omalt poolt pakume: Tähendusrikast tööd, sõbraliku töökeskkonda ja toetavat kollektiivi; ühiselt tähtpäevade tähistamist, paar korda aastas ühisüritusi või väljasõite ning ametialast lähtuvaid koolitusi.Muud nõuded: Oskus viisakalt suhelda; efektiivselt kasutada aega; hoolivus, empaatiavõime, kohusetunne, vastutustunne, abivalmidus, tähelepanelikkus ja korrektsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Mürakaru in Läste
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Lastega tegelemine (kuni 10 last vanuses 1,5-3 eluaastat), abistamine söömisel, igapäeva tegevuste õpetamine, mängulise tegevuse juhendamine (kasuks tuleb muusikaoskus), laste turvalisuse tagamine, ruumide korrashoid ja õues käimine, vanematega suhtlemine.Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja väikest kollektiivi, kohvi, lõunasööki, pingevaba töökeskkonda ja kokkuleppel paindlikku töögraafikut.Muud nõuded: Soov töötada sõime-ealiste lastega, oled rõõmsameelne, kohusetundlik ja korrektne, soovitavalt kogemustegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Surju Hooldekodu Videvik in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  hooldustöötaja hooldekodusTööülesanded: Klientide ööpäevaringne hooldus.Omalt poolt pakume: Ootame puhkuse asendajat orienteeruvalt 01.03- 01.12.2020. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Iru Hooldekodu in Iru
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tööülesanded: Eakate klientide hooldamine ja põetamine Iru Hooldekodus sisaldab järgmisi tegevusi: klientide suunamine juhendamine ja abistamine nende igapäevaelu toimingutes nagu hügieenitoimingud/pesemine, vajadusel mähkmete vahetamine, riietamine, abi söötmisel, abistamine liikumisel, sõbraliku ja turvalise elukeskkonna tagamine, suhtlemine klientidega nii eesti kui ka vene keeles, hooldustöö dokumenteerimine.Omalt poolt pakume: • Tööd graafiku alusel vahetustega (vahetused 12 tundi või 24 tundi). • Põhipalk 800-980 eurot (põhipalk sõltub kvalifikatsioonist ja põhipalgale lisandub öösel ja pühadel töötamise tasu).• Erialast täiendkoolitust• Vajadusel väljaõpet kohapeal• Töötervishoiuarsti teenust• Puhkust 35 kalendripäeva aastas• 3 tervisepäeva aastasMuud nõuded: • Eesti keele oskus ja...

 • Company Exceline OÜ in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: - laste vajaduste täitmine (sh. abistamine söömisel, mähkmete vahetamine);- lastehoiuruumide koristus, korrashoid (sh. põrandate puhastamine);- iga lapse arengust lapsevanemale tagasiside andmine;- lastehoiu missiooni, visiooni, väärtuste toetamine kasvatustöös;- mängulise ja turvalise kasvukeskkonna loomine, kus lapsed saavad end muretult tunda ja seeläbi areneda;- lapse kehalise, vaimse ja sotsiaalse arengu edendamine;- lapse erivajaduste varakult märkamine ja vajaduse korral vanematel lapsega erispetsialisti poole pöördumise soovitamine;igapäevaselt läbi mängu (keele-matemaatika tunni läbiviimine läbi kuuprojektide- loendamine, nimetamine);- koristusgraafikute järgimine;- sööjate märkimine toidutabelisse;- laste arvust päeva jooksul teadlik olemine, tahvlile laste arvu mär...

 • Company mittetulundusühing Kääpa Hooldekeskus in Other
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Tööülesanded: Eakate ja puudega inimeste hooldus.Omalt poolt pakume: Kaugemalt tulijale sõidukulude osalist hüvitamist. Võimalus pakkuda elamiseks ka ühte tuba kolmetoalises korteris (korteri köök on kõigile korteri elanikele ühises kasutuses).Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus ning valmidus meeskonnatööks; hoolivus ja empaatilisus.Kasuks tuleb vene keele oskus.Hooldustöötaja kutse, kutsetunnistuse vms dokumendi asemel sobib kvalifikatsiooni tõendamiseks ka vähemalt 80 tunnine hooldustöötaja koolituse läbimist tõendav dokumentKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company MTÜ TM Loovus in Kõdu
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Isiklik abistaja abistab neis toimingutes, tegemistes ja liikumisel, millega mina ise oma füüsiliste erivajaduste tõttu ei tule toime.Tööülesanded kodus: igapäeva kodutoimingute abistamine nt. toiduvalmistamisel, pesupesemisel, koristamisel jne. Isikikud hügieenitoimingud: nt. juuste kammimine, duši all käimine, riietumine.Väljaspool kodu: ratastooli käsitsemine, poes, kinos, teatris käimine, koolituste ja näituste korraldamistel jne. Vajadusel tõlgib isiklik abistaja kõnet. Abistamine söömisel, eriti väljaspool kodu.Vajadusel abistab telefoni ja arvuti kasutamisel väljaspool kodu jne.Olen nõus mõne isikliku abistajaga tegema enda soovil, kuid kokkulepel konkreetset tegevust, näiteks veekeskustes käimine kord või paar kuus. Omalt poolt pakume: Olen sõbralik ja positiivne - t...

 • Company Põltsamaa Valla Päevakeskus in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Ametikoha üldeesmärk on tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ja tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine. Probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga läbi nõustamise soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes. Toetada erivajadustega, hoolduskoormusega ning toimetulekuraskustes inimesti tööturule sisenemisel või tööturul püsimisel.Täisealise isiku nõustamine ja toetamine iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti, et hoolduskoormusega isik saaks naasta tööturule. Isik...

 • Company Matu Lastekeskus OÜ in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda rõõmsameelset kasvatajat, kelle tööülesandeks on 1,5 - 6 aastaste laste eest hoolitsemine, nende arendamine, õppetöö läbiviimine ja vanematega suhtlemine. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu, paindlikku tööaega.Muud nõuded: Vajalik on lapsehoidja kutsetunnistuse või alghariduse pedagoogi hariduse olemasolu või omandamine;soov töötada lastega, rõõmsameelne, südamlik ja lapsesõbralikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Hiiu Ravikeskus in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: •patsientide abistamine igapäeva toimingutes (isiklik hügieen, söömine, joomine);•patsientide olukorra jälgimine ja muutustest teada andmine õele;•patsientide hooldustoimingute dokumenteerimine;•patsientidega suhtlemine ja võimalusel nende muredele laheduste leidmine;•palatite korrasoleku tagamine, järgides hügieenireegleid;Omalt poolt pakume: •kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat töökeskkonda;•toetavat ja sõbralikku meeskonda;•erialast koolitust;•5 päeva lisapuhkustMuud nõuded: Hea hooldaja suhtleb sõbralikult ja on abivalmis, empaatiline, kannatlik ning suure pingetaluvusega. Töö on vaimset ja füüsilist pingutust nõudev. Head hooldajat iseloomustab ka tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Mittetulundusühing "Händikäpp" in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Personal assistantWork tasks: A personal assistant is a paid worker who assists a person with physical and / or visual impairment in activities that require physical assistance from a client due to a disability.Personal assistant helps, for example, in moving, dressing, hygiene, writing, reading (for visually impaired clients), etc., in which the client needs help. Work instructions and working hours are set by the client.Work is done where the customer needs a personal assistantWe offer: The opportunity to work part-time or full-timeA management agreementAn interesting experience of working with a disabled personOpportunity to receive health insurance if the workload is higherOther requirements: Comes in handy:good communication skillsprecisionconscientiousnessa sense of humorOption to wo...

 • Company Mittetulundusühing "Händikäpp" in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Work tasks: A personal assistant is a paid worker who assists a person with physical and / or visual impairment in activities that require physical assistance from a client due to a disability.Personal assistant helps, for example, in moving, dressing, hygiene, writing, reading (for visually impaired clients), etc., in which the client needs help. Work instructions and working hours are set by the client.Work is done where the customer needs a personal assistantWe offer: The opportunity to work part-time or full-timeA management agreementAn interesting experience of working with a disabled personOpportunity to receive health insurance if the workload is higherOther requirements: Comes in handy:good communication skillsprecisionconscientiousnessa sense of humorOption to work from home: No...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers Edit filters