Jobmonitor. Search results for Personal care workers

27 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Sihtasutus Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus in Naha
  20.09.2020

  Tööülesanded: Hooldusprotsessi tegevused:Kliendi/patsiendi hügieeni tagamine: näo, juuste, küünte ja ihu hooldus ning pesemine vastavalt tegevusjuhendile. Abistab või/ja juhendab kliendi hügieenitoimingutel, riietamisel, söömisel, eritamisel, voodi- ja isikliku pesu vahetamisel, korrastamisel jne.Hooldustegevuste dokumenteerimine hooldusloos ning valve jooksul toimunud probleemide kohta käiva info edastamine vahetuse üleandmisel.Eetilisus, empaatilisus ja konfidentsiaalsus hooldusprotsessi teostamisel ning kliendi/patsiendi ja omastega suhtlemisel.Igapäevaselt kliendi/patsiendi voodi korrashoid, pesuvahetus, linade korrashoid, mähkmete vahetus, kindlatel kellaaegadel asendi muutmine voodihaigetel. Naha puhtuse ja tervise tagamine: ülehõõrumine, kreemitamine, töötlemine lamatiste ennetamise...

 • Company Tallinna Kullatera Lasteaed in Läste
  20.09.2020

  Tööülesanded: Õpetaja abistamine rühmategevuste läbiviimisel, lastega ja õpetajatega koos õues viibimine, osalemine õppekäikudel ja rühma ühisüritustel, rühmaruumide korrasoleku ja puhtuse tagamine, rühma laste toitlustamine, toidunõude pesemine nõudepesumasinaga.Omalt poolt pakume: Toiduhügieenikoolitust, täiendkoolitust oma ametikoha piires, toredaid lapsi, häid õpetajaid ja tegusat kollektiivi.Muud nõuded: Nõutav tervisetõendi olemasolu;eesti keele oskus kõrgtasemel, lapsesõbralikkus, koostöövalmidus, meeskonnatöö oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Perekeskus Kurepesa in Other
  20.09.2020

  Tugiisik erivajadusega lapseleTööülesanded: Tugiisiku ülesandeks on tugiteenuse pakkumine lapsele kui vanemad on tööl. Laps vajab pidevat tähelepanu, tegevuste suunamist, tema turvalisuse ja järelevalve tagamine.Omalt poolt pakume: Töötamist 3-7 tundi päevas käsunduslepingu alusel. Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Töötaja peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõige 1 punktides 3–6 sätestatud nõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: kuni 7 tundi päevas...

 • Company Anni Laanemets in Järvekülä
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  erivajadusega lapseleTööülesanded: 9-aastase tütarlapse toetamine ja abistamine koolis (Järveküla kool, Rae vald). Abivajadus ei ole väga suur, peamine tööülesanne on last toetada ja juhendada vahetundide ajal (liikumine koolis, abistamine söögivahetunnis, riietumine ujuma minekul jms väike abi).Muud nõuded: - tööle asumisel kehtiv tervisetõend;- oskus lastega suhelda ja kontakti luua;- kokkupuude lastega (ei eelda erialast kogemust);- kannatlikkus ja usaldusväärsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Sikupilli Lasteaed in Läste
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Laste toitlustamine, rühma koristamine, õpetaja abistamine lastega tegelemisel.Omalt poolt pakume: Töökat ja sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Kasuks tuleb: töökogemus, arvutioskus, võõrkeeledKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Uderna Hooldekodu in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Eakate inimeste hooldamine, toitmine, järelevalve.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, häid töötingimusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Lääneranna Vallavalitsus in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  3-aastasele lapseleTööülesanded: 3-aastasele lapsele lasteaias turvalise ja toetava keskkonna tagamineOmalt poolt pakume: - Tähtajaline käsundusleping, mis sõlmitakse igaks õppeaastaks;- õigeaegselt tasutud töötasu;- võimalused enesearendamiseks.Muud nõuded: - Soovitavalt kutsealase ettevalmistusega;- valmisolek vajalikeks koolitusteks;- sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadused (abivalmidus, suhtlemisoskus, empaatiavõime, usaldatavus, tolerantsus, koostöövõime, vastutusvõime);- kasuks tuleb juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;- puuduvad kehtivad kriminaalkaristused.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus in Kooli
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tugiisik 7-aastasele poisileTööülesanded: 7- aastane keskendumisraskuste, tähelepanuhäire ja kõne arengu mahajäämusega poiss vajab tugiisikut. Laps vajab juhendamist ja abi: käelistes tegevustes; teiste lastega suhtlemisel; konfliktsituatsioonide lahendamisel. Tugiisikut on vaja esmaspäevast reedeni lapse kooli ja koju saatmisel. Tugiisik peaks olema lapsega koos seni, kuni lapsevanem töölt naaseb (orienteeruvalt kella neljani). Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat perekonda, kes on lapse juhendamisel toeks ja abiks.Muud nõuded: Tugiisikult ootame positiivset ja rahulikku ellusuhtumist; kannatlikkust ning valmisolekut toetada erivajadusega last.Tugiisik peab olema vähemalt täisealine; esitama tööandjale isiku enda karistusregistri väljavõtte; ei tohi olla lapse ema, isa, vanaema, vanais...

 • Company Kohila Gümnaasium in Kohila
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Õpetaja abi Kohila gümnaasiumisTööülesanded: Õpetaja toetamine ja abistamine õppe-kasvatustöös ja õpilaste vabaaja sisustamine koolis.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast ja mitmekesist tööd koolis, kus on kaasaegne õpikeskkond, haridust väärtustav kohalik omavalitsus, vahvad kolleegid, toredad personaliüritused ja Raplamaa parim koolilõuna; kus ollakse ettevõtlikud, koostöised, keskkonnahoidlikud ning väärtustatakse isamaalisust ja tervislikkust; kus toimub õpe õpiprofiili rühmades.Meil on toimiv mentorsüsteem ja konkurentsivõimelised palgad. Haigushüvitis alates esimesest haigestumise päevast. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus ja pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Uhtna Hooldekodu in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine; kliendi eluaseme korrastamine, puhastustööde korraldamine ja läbiviimine, majapidamistoimingute organiseerimine; kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel; kliendi toitumise jälgimine, söötmine ja abivahendite kasutamisel; kliendiga suhtlemine ja teabe andmine ning abistamine asjaajamiselOmalt poolt pakume: Erialaseid täiendkoolitusi, arenguvõimalusi, sõbralikku töökollektiiviMuud nõuded: Hooldustöötaja kutseharidus, hooldustööalased koolitused, eelnev erialane töökogemus tuleb kasuks Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company mittetulundusühing Tartu Maarja Tugikeskus in Läste
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Lapsehoidja/tugiisiku ülesandeks on õpilaskodus laste vaba aja sisustamine eakohaste tegevustega (mängud, laulmine, joonistamine, jalutamine jne), laste hügieeni eest hoolitsemine ning abistamine/juhendamine riietamisel-pesemisel, koos lastega söögi valmistamine, poes käimine, vajadusel söötmine, lastele ravimite manustamine ja õpilaskodu korrashoid. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume uusi kogemusi ja eneseteostamise võimalusi, meeldivat töökeskkonda, toetavat meeskonda, enesetäiendamise võimalusi.Muud nõuded: Ootame kandideerima rõõmsaid, avatuid, korrektseid, tugeva vastutustunde ja hea pingetaluvusega inimesiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Fresenius Medical Care Estonia in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Patsientide abistamine riietumisel, tualeti- ja hügieenitoimingutes; patsientide voodipesu vahetamine; patsientide abistamine toitlustamise ajal; muu hooldustöö ülesanded.Omalt poolt pakume: Stabiilset töötasu; väljaõpet; kaasaegset töökeskkonda; sõbralikku töökollektiivi.Muud nõuded: Soov inimesi aidata; puhtus ja korrektsus; vastutus- ja koostöövõimelisus; vaimselt hea pingetaluvus (ei karda verd); lojaalsus ja usaldusväärsus (patsientide ja kolleegide konfidentsiaalsuse tagamine); kohusetundlik, valmis pikkadeks vahetustega tööpäevadeksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company MTÜ Asendusteenus in Tartu
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  asenduskohtTööülesanded: MTÜ Asendusteenus otsib õpetaja abi asendajat Tartu linna lasteaedadesse. Asendaja tööks on asendada lasteaia põhipersonali õpetaja abi haigestumise, puhkuse või koolituse perioodil. Tööaeg on 8 tundi päevas. Võimalik on ise reguleerida, millisel nädalal ja kui mitu nädalat kuus töötada on soov. Asendajatega sõlmitakse käsundusleping. Omalt poolt pakume: Igakülgset abi ja toetust tööülessannete täitmisel.Muud nõuded: Kehtiv tervisetõendKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Egle Liebenau in Kõdu
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Nooremapoolne hulgiskleroosi põdev naisterahvas otsib keskmise füüsilise jõuga, positiivset isiklikku naisabistajat. Abistaja ülesanne on aidata toimingutes, millega abistatav ise toime ei tule - liikumisel ratastoolis, kodustes toimetustes, liikumisel väljaspool kodu (näiteks taastusravis käimine), enesekorrastuses, treeningute abi kodus, raamatute ettelugemine jne. Isiklik abistaja ei ole hooldaja - kõiki toiminguid tehakse koos, kliendi täpsete juhiste järgi.Omalt poolt pakume: Vastastikusel sobivusel sõlmitakse käsundusleping. Võimalus töötada nii täis- kui osalise tööajaga ja rakendust on pakkuda korraga mitmele inimesele. Olemas spetsiaalne tõstuk kliendi abistamiseks.Muud nõuded: Kandidaadilt oodatakse kohustundlikkust, tolerantsust, positiivsust, sõbralikkust ja valm...

 • Company Sihtasutus Hiiu Ravikeskus in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: •patsientide abistamine igapäeva toimingutes (isiklik hügieen, söömine, joomine);•patsientide olukorra jälgimine ja muutustest teada andmine õele;•patsientide hooldustoimingute dokumenteerimine;•patsientidega suhtlemine ja võimalusel nende muredele laheduste leidmine;•palatite korrasoleku tagamine, järgides hügieenireegleidOmalt poolt pakume: •kaasaegseid töötingimusi ja meeldivat töökeskkonda;•toetavat ja sõbralikku meeskonda;•erialast koolitust;•5 päeva lisapuhkustMuud nõuded: Hea hooldaja suhtleb sõbralikult ja on abivalmis, empaatiline, kannatlik ning suure pingetaluvusega. Töö on vaimset ja füüsilist pingutust nõudev. Head hooldajat iseloomustab ka tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskus.Kasuks tuleb erialase koolituse läbimine (260 tundi) ja eelnev tö...

 • Company Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Klientide hooldamine ja juhendamine; klientide abistamine hügieenitoimingute teostamisel ja söömisel.Omalt poolt pakume: Erialaseid täienduskoolitusi, toetavat ja ühtehoidvat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill in Läste
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  haiguslehel oleva töötaja asendajaksTööülesanded: Õpetaja abi:2.1 viib läbi igapäevased koristustööd talle kinnitatud rühmas (tolmu pühkimine, põrandatepesemine, prügi väljaviimine, vaipade puhastamine jms. vastavalt kehtestatud san.nõuetele)2.2 toob toidu õigeaegselt köögist ja jaotab selle lastele, arvestades norme2.3 peseb toidunõud vastavalt instruktsioonile2.4 valmistab ette laste voodid magamiseks ja peale magamist korrastab voodid2.5 peseb treppe ja esikut vastavalt graafikule2.6 markeerib voodipesu ja käterätikuid2.7 teeb rühmas, magalas, garderoobis, tualetis ja trepikojas suurpuhastust vastavalt graafikule2.8 peseb rühma, magala, garderoobi ja tualeti aknaid (vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 2x aastas) ja valgusteid2.9 aitab riietada lapsi jalutuskäigule minnes ja tagasi tulle...

 • Company OÜ SATIRMO in Läste
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Laste sotsiaalsete oskuste arendamine, abistamine, õpetamine, ruumide puhtuse hoidmine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja abivalmis kollektiivi.Muud nõuded: Lõpetatud keskharidus või lapsehoidja, noorsootöötaja või lasteaiakasvataja kutsetunnistus. Soov ja oskus töötada lastega. Kehtiv arstitõend ja kehtiv esmaabi koolituse tunnistus (16 h)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 ametikohta...

 • Company Life Harmony OÜ in Läste
  12.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Tööülesanded: Väikelaste eest hoolitsemine ja nende järelevalve, laste heaolu ja turvalisuse tagamine; laste õpetamine ja arendamine läbi mänguliste tegevuste; lastega õues käimine; loovtegevuste läbiviimine; toidu jagamine, laua katmine ja koristamine; mängu- ja olmeruumide korrashoid. Tööaeg graafiku alusel E-R vahemikus 7.45-18.00. Töö on vastavalt graafikule 2-3 päeva nädalas. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet sõbralikus kollektiivis ja kindlat töötasu; vaheldus- ja vastutusrikast tööd; spordikompensatsiooni.Muud nõuded: Tööle kandideerijalt eeldame ametialast kompetentsust, ausust ja kohusetundlikkust; emotsionaalset stabiilsust ja head pingetaluvust; valmisolekut töötamiseks nii meeskonnas kui iseseisvalt. Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega, tegelemine muusika, kunsti või k...

 • Company Valga Perekeskus Kurepesa in Läste
  12.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendajaksTööülesanded: Kasvatusperes laste igapäevaelu korraldamine; koos lastega toidu valmistamine, koristamine ja teiste igapäevaste toimetuste läbiviimine; laste vabaaja sisustamine; laste tervisliku seisundi jälgimine. Lapse toetamine ja abistamine õppetöös.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast loovat tööd. Puhkust 35 kalendripäevaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Valga Perekeskus Kurepesa in Other
  12.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Tugiisiku ülesandeks on tugiteenuse pakkumine lapsele: lapse järelevalve tagamine, tema saatmine erinevatel üritustel, toetamine tegelustes, hügieeni protseduuridel ja riietumisel abistamine. Toetab ja aitab suhtlemisel kaaslastega.Omalt poolt pakume: Töötamist osalise tööajaga (0,5 koormusega) töölepingu alusel.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega. Töötaja peab vastama Sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõige 1 punktides 3-6 sätestatud nõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 4 tundi päevas...

 • Company Viru Haigla Aktsiaselts in Viimsi
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Eakate hooldaja Viimsi PihlakodusseTööülesanded: - Kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;- kliendi eluaseme korrastamine;- kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;- individuaalne suhtlemine klientidega.Omalt poolt pakume: - Stabiilset töökohta ja väärtuslikku töökogemust;- paindlikku tööaega graafiku alusel;- erialast täiendkoolitust;- kaasaegset töökeskkonda;- toetavat ja uuendusmeelset meeskonda;- täistööaega ning 12h ja 24h vahetusi;- lisatasu ööajal ning riiklikel pühadel töötamisel.Muud nõuded: Kandideeri meile, kui: - oled hea suhtlemisoskusega; - positiivse ellusuhtumisega; - valdad eestikeelt; - oled koostöö- ja suhtlemisaldis; - oled orienteeritud tulemustele; - omad soovi inimesiaidata; - omad tahet ennast arendada....

 • Company Viru Haigla Aktsiaselts in Tabasalu
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Eakate hooldaja Tabasalu PihlakodusseTööülesanded: - Kliendi füüsilise ja psüühilise turvalisuse toetamine;- kliendi eluaseme korrastamine;- kliendi isikliku hügieeni jälgimine, juhendamine ja vajadusel abistamine selle täitmisel;- individuaalne suhtlemine klientidega.Omalt poolt pakume: - Stabiilset töökohta ja väärtuslikku töökogemust;- paindlikku tööaega graafiku alusel;- erialast täiendkoolitust;- kaasaegset töökeskkonda;- toetavat ja uuendusmeelset meeskonda;- täistööaega ning 12h ja 24h vahetusi;- lisatasu ööajal ning riiklikel pühadel töötamisel.Muud nõuded: Kandideeri meile, kui: - oled hea suhtlemisoskusega; - positiivse ellusuhtumisega; - valdad eesti keelt; - oled koostöö- ja suhtlemisaldis; - oled orienteeritud tulemustele; - omad soovi inimesi aidata; - omad tahet ennast arend...

 • Company SVERRESSON OÜ in Luua
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tugiisik erivajadusega lapseleTööülesanded: Teenuse osutamise eesmärk on koostöös perega lapse ea- või võimetekohase arengu toetamine haridusasutuses või lapse kodus. Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, julgustab igapäevaelus toime tulema, aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele, aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele, abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel, aitab luua tingimused võimalikult iseseisvalt toimetulekuks ja võimetekohaseks arenguks.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada osalise tööajaga.Muud nõuded: Tervisetõendi olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Anija Vallavalitsus in Läste
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Peagi avatavasse perekodusse KehrasTööülesanded: Lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine ning turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine koostöös perevanemaga. Asendushooldusteenuse osutamisel perekodus (asukoht Kehras) perevanema abistamine igapäevatoimingutes:1)perevanema töö toetamine;2)laste turvalisuse jälgimine;3)menüüde koostamine ja söögi valmistamine;4)vajadusel ruumide koristamine, puhtuse tagamine ja pesupesemine;5)vajadusel laste saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel.Omalt poolt pakume: •sõbralikku ja toetavat meeskonda;•motiveerivat töötasu ja abi sisse-elamisel;•vajadusel elamispinda tööl olemise perioodil;•osaajalist töökohta;•töö graafiku alusel, sh nädalavahetustel;•28 kalendripäeva põhipuh...

 • Company EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus in Kõdu
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  erivajadustega lasteleTööülesanded: - aitab luua hooliva ning arendava kasvukeskkonna;- aitab ja toetab last toimingutes, millega laps ise toime ei tule;- aitab lapsel arendada ja kujundada tööharjumusi;- saadab vajadusel last väljaspool kodu (sh rehabilitatsiooniteenustele);- juhendab last vastavalt lapse võimetele;- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja hügieenitoiminguid;- tegeleb vajadusel lapse toitmisega;- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega last uute olukordadega kohanema;- toetab vajalike suhtluskontaktide loomisel;- tagab lapse turvalisuse;- loob lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).Töö asukoht oleneb tugilapse elukohast või kokkuleppest vanemate...

 • Company OÜ Avitar in Other
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tööülesanded: Eakate ja puudega inimeste abistamine igapäevatoimingutes, hooldus- ja põetustöö teostamine, puhtuse ja korra tagamine.Omalt poolt pakume: Sõbralikku meeskonda, väljaõpet kohapeal, vajadusel saab oma isiklike soovidega kooskõlas tööd ja vaba aega planeerida, kokkuleppel võimalusel töötada osalise koormusega.Muud nõuded: Füüsiliselt terve ja võimekas ning peab suutma vajadusel abistada kliente nende siirdumisel ratastoolist voodisse, pesema jne; kasuks tuleb positiivne ellusuhtumine, sõbralikkus, abivalmidus, hea suhtlemisoskus, kohusetunneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers Edit filters