Jobmonitor. Search results for Production and specialized services managers

13 Jobs found

Used filters:
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company AXB Energi OÜ in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: tootmistegevuse käivitamine ja juhtimineOmalt poolt pakume: elamispindaMuud nõuded: erialane haridus, otsustamisjulgus, vastutustunne, korrektsus, täpsus, oskus suhelda kolleegide ja klientidegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company tulundusühistu EHA Metalli- ja Puidutooted in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Work tasks: Outsourcing of materials and purchasing products.We offer: Youthful collective, development opportunities, professional trainings, competitive salary, employment contract.Other requirements: Technical mindset is needed. Proficiency in the Finnish language and knowledge in metalwork will be an advantage. Option to work from home: No...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Teenistuskoha põhiülesandeks on ministeeriumi ja ministeeriumi infosüsteemiga liitunud valitsusasutuses ja hallatavas riigiasutuses infotehnoloogia projektide juhtimine, teostuse korraldamine ja dokumentatsiooni haldamine. Täpsemad tööülesanded:-ministeeriumi ja allasutuste tarkvaraarenduse projektide juhtimine; -arendussoovide menetlemine, sh koostöös tellijaga eesmärkide, lahendatavate probleemide ja mõõdetavate tulemite püstitamine ning piirangute väljaselgitamine;-ministeeriumi ja allasutuste tarkvaraarenduse projektide riigihangete ettevalmistamine ja menetluses osalemine;-allasutuste nõustamine ja juhendamine projektide elluviimisel;-vajalike ressursside ja informatsiooni olemasolu tagamine;-projektide riskide juhtimine;-projektiplaani koostamine;-projekti dokumentatsio...

 • Company Kaitseministeerium in Kuhu
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: • ministeeriumi ja valitsemisala rahvusvahelise õiguse alase poliitika kujundamise toetamine;• õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete eelnõude väljatöötamise koordineerimine, koostatud õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepete läbivaatamise korraldamine, eelnõudele õigusliku hinnangu koostamine või menetluses osalemine;• rahvusvahelise õiguse eksperdina rahvusvahelises suhtluses osalemine.Omalt poolt pakume: • võimalust panustada Eesti riigikaitse arendamisse ning huvitavaid tööalaseid väljakutseid ja eneseteostamisvõimalusi;• toetavat meeskonda, konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;• ametikohta asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1.Muud n...

 • Company Lumbar OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Hakkepuidu toorme varumine, metsamasinate töö koordineerimine, puiduhakkuri/hakkeveokite logistika ja erinevate kooskõlastuste saavutamine.Tööpiirkond: Pärnu- ja Viljandimaa.Omalt poolt pakume: 100% ametlikku palka, ametiautot ja võimalust osaleda kiiresti kasvava ettevõtte arengus.Muud nõuded: Metsanduslikud teadmised, väga hea suhtlemise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuusalu Vallavalitsus in Kiiu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Kuusalu vallas 2014. aastal avatud Kiiu lasteaia juhtimine.Ootame valmisolekut ja võimekust juhtida omanäolist lasteaeda, sh tagada stabiilne ja tulemuslik töö koostöös valla ja hoolekoguga.Omalt poolt pakume: •Häid töötingimusi;•Sõbralikku ja entusiastlikku kollektiivi;•Stabiilset palka.Muud nõuded: •kõrgharidus (soovitatavalt pedagoogiline);•juhtimiskogemus (soovitavalt haridusasutuse);•eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus ametialase suhtlemise tasemel;•soovitav isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;•arvutikasutamise oskus tööks vajalike programmide ja andmekogudegaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Linnavalitsus in Viljandi
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva töötaja asendajanaTööülesanded: •tagada koolis kvaliteetse kunstihariduse pakkumine;•juhtida huvikooli nii, et loomingulisus kasvaks ja osalejatel hing hõiskaks;•vastutada õpetajate hea käekäigu ning kogu organisatsiooni toimise ja arengu eest; •igapäevaselt kindlustada tõhus ja sujuv majandamine kõige juurdekuuluvagaOmalt poolt pakume: Sind ootab loominguline ja mitmekesine töö laste ja õpetajatega ühes kaasaegses lastekunstikoolis. Kokkupuuted klassikalise ja tänapäeva kunsti, savi ja muude materjalidega, loomeinimeste, lastevanemate, eelarve, igapäevamajandamise ning organisatsiooni arendamisega garanteerivad põnevaid väljakutseid igaks päevaksMuud nõuded: •Sul on kõrgharidus kunsti, hariduse või juhtimise valdkonnas;•Sinu tööks on vähemalt kolm aastat olnud juhtimine...

 • Company Maaeluministeerium in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna põhiülesanneteks on: •osaleda riigi põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises ja põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises;•kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu;•töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine.Osakonnajuhatajana on Sinu peamisteks ülesanneteks:•osakonna töö planeerimine ja korraldamine ning meeskonna juhtimine;•osakonna tööprotsesside koordineerimine ja parendamine;•õigusaktide eelnõude väljatöötamine;•Euroopa Liidu otsustuspro...

 • Company Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Ehitustegevuse valdkonnajuhi töö eesmärk on ajakohastada ehitusseadustik, selle rakendusaktidja ehitustoodete regulatsioon.Omalt poolt pakume: •võimalust kujundada parimad tingimused ehitatud keskkonna eluterveks arenguks•võimalust koordineerida laia valdkonna otsustajate, ekspertide ja huvigruppide võrgustiku koostööd•vaheldusrikast tööd, arenguvõimalusi ning tegevust koostööle orienteeritud ambitsioonikas kollektiivisMuud nõuded: Kandidaadilt eeldame: •huvi tõsta Eesti ehitusvaldkonna ja ehitatud keskkonna rahvusvahelist konkurentsivõimet•magistrikraadi või sellele vastavat haridustaset (ehituse, õiguse või sotsiaalteaduse valdkonnas)•ehitusseadustiku ja selle rakendusaktide põhist töökogemust•õigusaktide koostamise kogemust•üldiseid teadmisi Euroopa Liidu õigusest•väga hea...

 • Company Rimi Eesti Food AS in Uhe
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Rimi KeskköökTööülesanded: * Keskköögi omatoodete tootmiseks vajaliku tooraine sisseostu* Järelvalve pidamise sisseostetava tooraine kvaliteedi üle* Tooraine ladude halduse (enesekontroll, ladude kord, ladude inventuurid)* Väikevahendite tellimise* 4-liikmelise meeskonna töö korraldamiseOmalt poolt pakume: Meie pakume Sulle võimalust töötada ühe Eesti suurima tööandja heaks. Samuti võid kindel olla, et Rimis ootavad Sind ees arengu- ja karjäärivõimalused. Selleks, et Sa saaksid kosutust, võimaldame Sul sportida või nautida terviseteenuseid kompenseerides need osaliselt. Pakume Sulle võimalust saada oma töötaja soodustusi. Kõige peamisena – pakume Sulle võimalust end proovile panna ja saada rahvusvahelises ettevõttes töötamise kogemus!Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in Tartu
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Arendusspetsialisti peamisteks ülesanneteks on registrite osakonna infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel osalemine (nõuete püstitamisest kuni lahenduse realiseerimiseni), suhtlemine erinevate osapooltega (arenduspartnerid, IT analüütikud), lahenduste testimine ja andmeanalüüs. Lisaülesandeks on vajadusel tegeleda registrite osakonna peaspetsialisti igapäevatööga (dokumentide registreerimine, sisestamine ja klientidega suhtlemine). Omalt poolt pakume: Head ja toetavat meeskonda; kaasaegset töökeskkonda Tartu kesklinnas ja tänapäevaseid töövahendeid; tööalast juhendamist; eneseteostusvõimalust; võimaluste piires paindlikku tööaega ja võimaluste piires kodus töötamise võimalust; 35 päeva põhipuhkust aastas; täiendavat motivatsioonipaketti, kust igaüks leiab endale mi...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Direktori ülesandeks on tagada Kunstide Maja tulemuslik töö, vastutades huvikooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskondaMuud nõuded: Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning vastavus Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide direktorite kvalifikatsiooninõuetele; varasem tulemuslik juhtimiskogemus; väga hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine; teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest ning eelarvelise asutuse majandamise alustest; väga hea suhtlemis- ja enesekehtestamisoskus ning pingetaluvus; eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel.Kasuks tuleb: töökogemus muusika, kunsti, teatri või tantsu valdkonnasKodus töötamis...

 • Company Sotsiaalministeerium in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tähtajaline (asenduskoht)Tööülesanded: Töövaidluskomisjoni (TVK) juhataja töö eesmärk on töövaidluse lahendamise seaduse alusel lahendada töötaja ja tööandja vahelisest töösuhtest tekkinud vaidluseid.Omalt poolt pakume: Edukal kandidaadil avaneb võimalus kujundada töövaidluste praktikat ning aidata kaasa töösuhte stabiilsuse loomisele.Muud nõuded: •riiklikult tunnustatud magistrikraad õiguse õppesuunal või sellele vastav kvalifikatsioon; •töövaidluse lahendamiseks vajalikud teadmised ja oskused, sh väga head teadmised tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest; •kõrgete kõlbeliste omadustega;•eesti keele oskus tasemel C1; •suuline ja kirjalik selge ning ladus väljendusoskus;•sihikindlus ja pingetaluvus;•vastavus töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2 kehtestatud nõuetele.Kasu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Production and specialized services managers Edit filters