Jobmonitor. Search results for Production and specialized services managers

17 Jobs found

Used filters:
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company OÜ Soleest in Other
  20.09.2020

  Tootmise korraldaja jalatsitootmisesTööülesanded: Tellimuste sisestamine arvutisse selleks ette nähtud programmis/keskkonnas; valamiseks sisse tulnud toodangu vastavuse kontrollimine saatelehtedele; valamiseks sisse tulnud toodangu saatelehtedelt saadud info sisestamine programmis/keskkonnas; valamiseks sisse tulnud toodangu kvaliteedikontroll; valamiseks sisse tulnud toodangu ette valmistamine valamiseks; valamiseks sisse tulnud toodangu ladustamine süsteemselt (iga mudel ja suurus eraldi); valamiseks sisse tulnud toodangu riiulitele ette panemine valamiseks vastavalt masinal olevatele vormidele; valatud toodangu riiulitelt ära võtmine ning esmane kvaliteedikontroll; valatud toodangu ette valmistamine välja saatmiseks (transpordiriiulitele, kastidesse või konteineritesse asetamine); valat...

 • Company Sillamäe Muusikakool in Sillamäe
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Sillamäe Muusikakool otsib oma kollektiivi õppealajuhataja 1,0 koormusegaÕppealajuhataja peamised tööülesanded ja kompetentsid on järgmised:Õppetöö planeerimine lähtuvalt õppekavast ning selle rakendamise ja täitmise kontrollimine; Pedagoogide töö juhendamine ning töö tulemuste kontrollimine;Ainekavadest lähtuvalt õpetajate koormuste ja tunniplaani koostamine; Metoodilise töö korraldamine ja läbiviimine; Aruandluse tegemine õppetöö ja koolikohustuse täitmise kohta; Õpetajate enesetäiendamise koolituste korraldamine, selleks võimaluste ja vajaduste selgitamine ning vastava info õpetajatele edastamine; Kooli kodukorra täitmise tagamine; Uute õpilaste vastuvõtu korraldamine; Arvestuste, ülemineku- ja lõpueksamite korraldamine; Muusikakooli kontserttegevuse korraldamine; Muusika...

 • Company Anija Vallavalitsus in Anija
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: •korraldab ja juhib Anija Valla Keskraamatukogu ja haruraamatukogude tööd;• koostab tegevuse eelarve projekti ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele ja -volikogule;• koostab külade haruraamatukogude tegevuskava;• tegeleb raamatukogude tugiprojektide taotlemisega;•tagab kaasaegset lugejateenindust.Omalt poolt pakume: • võimalust oma ideede teostamiseks tehes huvitavat ja mitmekesist tööd;•sõbralikku ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: •majandusalased üldteadmised;•vastutustunne, korrektsus ja täpsus;•koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;•analüüsi- ja planeerimisvõime, õpi- ja otsustusvõime;•ürituste korraldamise ja projektide kirjutamise kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Eco Flora OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: - tootmise ettevalmistamine- toiduvalmistamise ja pastöriseerimise tehnoloogia ettevalmistamine- tootmisdokumentatsiooni koostamine- tootmise ja tehnoloogilise protsessi kontroll- valmistoodete kontroll- toodete ja pakendite tootmine- kontakt tarnijatega- toodete vastuvõtmine tootmiseks- arvete ja saatelehtede koostamine- paljundusmaterjalide tellimusedOmalt poolt pakume: - Hea töökeskkond- Regulaarne ja kindel sissetulek- hariduse võimalus- edasijõudmise võimalus- seminaride ja laatade külastamine kodu- ja välismaalKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SVS Machines & Service OÜ in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Work tasks: Organization and management of the process from receiving an order to its implementationVisiting and negotiating with clients, drawing up commercial proposals.Ability to identify the causes of equipment malfunction and organize repair workKnowledge of CNC and control systemsAbility to read diagrams and drawingsWe offer: Interesting and varied workWork in a friendly teamDevelopment opportunitiesOther requirements: Education by professionExperience in the field of repair of metalworking equipmentExperience in the field of leadership in a similar directionOption to work from home: No...

 • Company Kastre Vallavalitsus in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Võnnu lasteaia "Värvuke " juhatajaTööülesanded: Asutuse juhtimine koostoos omavalitsuse, personali ning kohaliku kogukonnaga; asutuse toimimise tagamine vastavalt oigusaktidele, pohimaarusele ja ametijuhendile; asutuse oppe- ja majandustegevuse korraldamine. Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi ja arenemisvõimalusi.Muud nõuded: Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 sätestatud koolieelse lasteasutuse direktori kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus; pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;kompetentsid õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.Head kandidaati iseloomustab veel õpi- ja otsustusvõime, analüü...

 • Company ISOEST OÜ in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  paycheckWork tasks: Tasks:* estimate and offering,* project management and resource coordination,* hand over and billingWe offer: • excellent job in a rapidly developing company,• strong team• we will measure KPI every week• we will give you the possibility to arrange your own projectOther requirements: experience should beOption to work from home: No...

 • Company Kultuuriministeerium in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Osakonnajuhataja tegevuse peamine eesmärk on Kultuuriministeeriumi valdkonna ja organisatsiooni strateegiline planeerimine ja juhtimine ning innovatsiooni juurutamine. Osakonnajuhataja vastutusvaldkonda kuulub teadustegevuse ja digitaalarengu planeerimine, ministeeriumi arendustegevused, valdkondliku analüütika kogumine ja analüüsimine ning loomemajanduspoliitika korraldamine. Omalt poolt pakume: Pakume Sulle võimalust töötada koos äärmiselt pühendunud ja uuendusmeelse meeskonnaga, paindlikku töökeskkonda ning enesearendamise ja -teostamise võimalusi.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:- omad kõrgharidust (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) ning vähemalt 3-aastast juhtimiskogemust; - omad teadmisi strateegilisest planeerimisest, strateegiliste eesmärkide...

 • Company N.R. Energy Osaühing in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  soojustehnilise kõrgharidusegaTööülesanded: Kaugkütte korraldamine.Klientidega suhtlemine.Katlamajade hooldamine.Katlamajade ja toorustike häireteta ekspluatatsiooni tagamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd ja töötasu.tööauto kindlustatud.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Polinord OÜ in Other
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Toomisprotsesside juhtimine tootmisesTöötajate juhendamine tööprotsesside täitmiselTootmises jooksvate probleemide lahendamineTootmise ja valmistoodete kvaliteedi kontrollOmalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist palkaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Haabersti Linnaosa Valitsus in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  ajutiselt äraoleva ametniku asendajaTööülesanded: Haabersti Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakond täidab ülesandeid järgmistes valdkondades: elamu- ja kommunaalmajandus sh linnaosa teede ja tänavate seisukorra järelevalve, heakord ja haljastus; jäätmekäitlus; linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine; reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine; halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.Osakonna juhataja peamised tööülesanded on:•linnamajanduse osakonna juhtimine ja töö korraldamine;•osakonna töövaldkonda kuuluvate riigihangete ja muude avalike konkursside korraldamine ja nende tulemusel sõlmitud lepingute täitmise üle järelevalve teostamine;•eelarve koostamisel ettepan...

 • Company Jõhvi Vallavalitsus in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Jõhvi Keskraamatukogu direktor tegutseb vastavalt asutuse põhimäärusele ja vastutab asutuse igapäevase töö korraldamise eest. Direktor juhib raamatukogu eelarve koostamist, arengusuundade väljatöötamist ja ellurakendamist ja asjaajamise korraldamist. Omalt poolt pakume: Muud nõuded: * Raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsioon vastavalt seadusele;* asutuse juhtimiskogemus; teadmised asutuse juhtimisest, eelarve koostamisest ja asutuse majandamisest;* soovitavalt teadmised ja kogemused projektide ettevalmistamisest ja läbiviimisest;* eesti keele tase C1 ning väga hea suuline ja kirjalik eestikeelne eneseväljendusoskus ja vene keele oskus suhtlustasandil, kasuks tuleb inglise keele oskus;* väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, p...

 • Company Osaühing DEIS EHITUS in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Tootmise juhtimine ja valmistoodangu kvaliteedi kontroll.Omalt poolt pakume: Töökat kollektiivi;huvitavat tööd stabiilses kaasaegses ettevõttes ning tööle vastavat töötasu.Muud nõuded: Töötahe, meeskonnatööle orienteeritus, ausus, täpsus, korrektsus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company sunniest OÜ in Lao
  10.09.2020 Updated on: 12.09.2020

  Tööülesanded: Laotoo korraldamine;Tõstukiga kauba vastuvõtt ja ladustamine;Kauba komplekteerimine ja väljastamine;Lao korrashoid;Lao inventuuri tegemine.Omalt poolt pakume: Head töötingimused.Uus ladu, riietusruum. Muud nõuded: Kasuks tulevad tõstukijuhi loadKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tööülesanded: Peaspetsialist-korrapidaja ülesanded on juhtida ja kontrollida järelevalvetoimkondade tööd. Korraldada ja tagada kinnipeetavate järelevalve ning nendele seadusega sätestatud kinnipidamise tingimuste täitmine.Omalt poolt pakume: • töötasu 2040 eurot kuus• 35 päeva põhipuhkust aastas• haigushüvitist alates teisest päevast• juhtimiskogemust julgeoleku valdkonnas• huvitavat ja vastutusrikast tööd• karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi• võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega• tasuta sportimisvõimalusi (jõusaal, MMA jne)Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat, kui:• oled omandanud sisekaitsehariduse (korrektsiooni või politseiniku kõrgharidus)• oskad eesti keelt emakeelena või C1 tasemel• tunned vangistust, riigiasutuse asjaajamist jms reguleerivaid õigusakte• oled algatus- ja...

 • Company Narva-Jõesuu Linnavalitsus in Linna
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Tööülesanded: Direktori peamised tööülesanded on:•talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesannete täitmine;•lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning linna ja asutuse arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise tagamine;•õppe- ja kasvatustegevuse ning muu lasteasutuse igapäevaelu korraldava tegevuse sh. asutuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine;•linnavalitsusele lasteasutuse kalendriaasta eelarve ja investeeringuvajaduste koostamine ja õigeaegne esitamine ning selle täitmise järgimine;•lasteasutuse esindamine.Omalt poolt pakume: •kaasaegset töökeskkonda;•toetavat kollektiivi;•tööalaseid arenguvõimalusi.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:•magistrikraadi ning juhtimiskompetentsi organisatsiooni arengu juhtimise, õpikes...

 • Company Narva-Jõesuu Linnavalitsus in Vaivara
  08.09.2020 Updated on: 09.09.2020

  Tööülesanded: Direktori peamised tööülesanded on:•talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesannete täitmine;•lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning linna ja asutuse arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise tagamine;•õppe- ja kasvatustegevuse ning muu lasteasutuse igapäevaelu korraldava tegevuse sh. asutuse arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine;•linnavalitsusele lasteasutuse kalendriaasta eelarve ja investeeringuvajaduste koostamine ja õigeaegne esitamine ning selle täitmise järgimine;•lasteasutuse esindamine.Omalt poolt pakume: •kaasaegset töökeskkonda;•toetavat kollektiivi;•tööalaseid arenguvõimalusi.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:•magistrikraadi ning juhtimiskompetentsi organisatsiooni arengu juhtimise, õpikes...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Production and specialized services managers Edit filters