Jobmonitor. Search results for Production and specialized services managers

24 Jobs found

Used filters:
 • Production and specialized services managersx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company SRC Group AS in Other
  19.10.2019

  Work tasks: - Arrange project inspections, estimation and budgeting/pricing according to requirements- Lead project preparation, planning of activities (implementation, personnel, logistics, finance, safety etc)- Involve and manage resources- Launch the project and carry on coordination with involved teams- Communicate with the Client and project stakeholders, manage the project team- Maintain the reputation of the company and develop customer relationships- Ensure the existence of required project documents, approvals, regulations etc. and make reporting- HSE management and reporting- Comply procedures approved by the company- Arrange task and budget management and reporting- Provide a project handover according to requirementsRequirements for the candidate:- Technical or maritime educati...

 • Company OÜ RAPLA METALL in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: *Vastavalt tellimustele vajalike ostutoodete planeerimine ja ost*Logistika korraldamine*Ladustamise organiseerimine*Ostu- ja hanketegevuse juhtimine*Laovarude nõudluse planeerimine ja juhtimine*Tellimuste materjalide ja ostukauba eelarvestamine ja hinnavõrdlus*Koostöö sise- ja välispartneritegaOmalt poolt pakume: *Konkurentsivõimelist töötasu*Arenemisvõimalusi*Sõiduauto kompensatsiooni* Töövahendid: arvuti, telefon, ametiautoMuud nõuded: *Tehniline taiplikkus*Office programmide valdamine*Töökogemus logistika, tehnika või tarne valdkonnas*Inglise keele oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Riigikantselei in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Maa-ameti peadirektor on eestvedaja, kes tagab läbi ameti tööprotsesside ja inimeste juhtimise riigi maapoliitika elluviimise, kodanike varustamise maa kohta käiva infoga ning riiklike ajakohaste ruumiandmete kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.Peadirektori peamisteks väljakutseteks on:• maareformi lõpule viimine; • riigi maakatastri arendamine; • ruumiandmeteenuste kvaliteedi tagamine ja teenuste arendamine; • panustamine maa-, regionaal- ja planeeringute valdkonna ühendameti moodustamise analüüsi.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada avalikus teenistuses ühtse meeskonna liikmena Eesti riigi heaks.Muud nõuded: Kandidaadile esitatavad nõuded: 1. magistrikraad või sellele vastav haridustase; 2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni juhtimise kogemus; 3. inglise keele oskus B2 tasem...

 • Company OÜ Kaarland in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Metsa hindamine, pakkumiste tegemine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist palka, stabiilset tööd, toredat kollektiivi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AKTSIASELTS INEST MARKET in Kohtla-Järve
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Mööbli tehnilise dokumentatsiooni ja jooniste tundmine ning koostamine; mööbli tootmiseks vajamineva materjali arvestus.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasusüsteemi; vajadusel väljaõpet töö käigus; tasuta transporti töökohale (Iidla, Jõhvi, Kohtla-Järve, Saka).Muud nõuded: TöötaheKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Kallaste Kalur in Other
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Kala vastuvõtmine, vastuvõtupunkti töö organiseerimine ja vastava dokumentatsiooni vormistamine ning haldamine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada arenevas ettevõttes,huvitavat ja väljakutseterohket tööd sõbralikus meeskonnas, võimaldame majutust.Muud nõuded: Täpsus, ausus, korrektsus, valmidus meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Harku Vallavalitsus in Other
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: •osakonna juhtimine ja töö korraldamine lähtudes osakonna põhimäärusest;•valla haridusalase tegevuse korraldamine ja arendamine;•valla spordi-, kultuuri- ja noorsootööalase tegevuse korraldamine ja arendamine.Omalt poolt pakume: •huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;•häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;•täiendkoolitusi;•soodsaid sportimisvõimalusi;•puhkust 35 kalendripäeva;•haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;•toetavat meeskonda.Muud nõuded: •suutlikkus juhtida nii iseennast kui alluvaid;•töökogemus osakonna tegevusega seotud valdkondades; •väga hea suhtlemisoskus;•oskus eristada olulist mitteolulisest ja tegeleda ülesannetega süsteemselt;•võime töötada stabiilselt ka pingelises olukorras;•kohusetunne ja meeskonnatööoskusedKodus töötamise võimalu...

 • Company ISOEST OÜ in Other
  12.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Salaried employeeWork tasks: The tasks of a project manager are:• preparing a quote and coordination, • project management and realization, • preparation of a work report.We offer: • stable employment in a rapidly developing company,• support team,• modern working conditions,• opportunities for development within the company,• possible business trips.Other requirements: Previous work experience is recommended.Good ability to organize.To know and want to manage projects (communication with people).Option to work from home: Yes...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Pärnu Linnaorkestri direktorTööülesanded: Pärnu Linnaorkester on Pärnu Linnavalitsuse hallatav etendusasutus, mille põhieesmärgiks on professionaalse muusikakultuuri edendamine Pärnu linnas.Omalt poolt pakume: Toetavat meeskondaMuud nõuded: Nõudmised kandidaadile:- kõrgharidus- vähemalt kolmeaastane töökogemus kultuuri valdkonnas- organiseerimisoskused, algatusvõime ja meeskonnatöö kogemus- väga hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus- enesejuhtimise oskus (töökorraldus ja aja planeerimine)- valmisolek töötada ka õhtuti ja nädalavahetustel- korrektsus asjaajamises- väga hea eesti keelKasuks tuleb:- muusikaalane haridus- võõrkeelte (eelkõige inglise- ja vene keel) oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valgamaa Kutseõppekeskus in Kooli
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Tunniplaani koostamine; igapäevase õppetöö korraldamine; kooli arendustegevuses osalemine.Omalt poolt pakume: Tööd kaasaegses keskkonnas; huvitavat ja vastutusrikast tööd; enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi; konkurentsivõimelist motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Kõrgharidus; kasuks tuleb eelnev töökogemus hariduse valdkonnas; hea analüüsi- ja algatusvõime; väga hea suhtlemisoskus; ühe võõrkeele valdamineKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Vangla in Tartu
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Tööülesanded: Esimese üksuse ülesandeks on korraldada sõltuvushäiretega kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning üksuse juhi peamiseks ülesandeks on oma meeskonna liikmete tööõnne tagamine ja eesmärkide täitmise toetamine. Omalt poolt pakume: ME USUME, ET TARTU VANGLAS ON HEA TÖÖTADA, SEST siin on võimalus panustada ühiskonna turvalisusesse; olla täisväärtuslik meeskonna liige, kus arvestatakse igaühe arvamusega ning meie jaoks on oluline sõbralik ja toetav meeskond; me hoolime oma töötajatest – toetame sportlikke eluviise, elukestvat õpet ning pakume paindlikku tööaega; põhipuhkus on vähemalt 35 päeva; töötasu alates 1850 eurost (bruto). Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui kui omad kõrgharidust korrektsiooni- või politseiametniku erialal; Sul on algatus- ja org...

 • Company Maanteeamet in Teenuse
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Projektijuhi tööülesanneteks on: •arendusprojektide juhtimine, olemasolevate lahenduste parendamine;•projektiga kaasnevate mõjude ja riskide kaardistamine ning riskide haldamine;•tööde prioriseerimine ja ettevalmistamine; •meeskonna loomine;•koostöö teenuse juhtide, arenduspartnerite ja teiste huvitatud osapooltega; •töörühmade juhtimine, juhtrühmades osalemine;•osalemine riigihangete läbiviimisel.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume me kõik; •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures;•arendavad koolitused;•igakuine sporditoetus;•35-päevane põhipuhkus. Puhata saad soovi korral ka suvel. Lisaks võimaldame Sulle 3 tervispäeva aastas.Muud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on: •head IT-alased baasteadmi...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Meie klient on edukas IT-ettevõte, kes esindab tarkvaraarenduse segmenti spetsialiseerumisega “ekspertsüsteemidele”Tööülesanded: Vajaliku sihtrühmaga kontaktide otsimine, loomine ja hoidmine, nimelt:- ülemaailmsed- ja finantsasutused;- investeerimisfondid;- riikide esindajad;- ülemaailmse kinnisvaraturu peamised suured mängijad.Omalt poolt pakume: - pikaajaline töö edukas ja kiiresti arenevas ettevõttes;- sõbralik meeskond ja hea tööõhkkond;- konkurentsivõimeline ja motiveeriv palk;- palju uusi huvitavaid kogemusi ja kontakte;- võimalus professionaalseks arenguks.Muud nõuded: - kõrghariduse olemasolu;- töökogemus ja / või sügavuti investeerimis- või finantsturgude mõistmine;- makroökonoomika, geopoliitika, finantsturgude, riskikapitaliturgudeinvesteeringute mõistmine (soovitavad on teadmis...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  detailplaneeringute teenistusTööülesanded: •Osakonna töö korraldamine; •osakonna esindamine planeerimis- ja projekteerimisalastes küsimustes;•piirkonna linnaehituslike arengute jälgimine ja analüüsimine, visioonide ja planeerimispõhimõtete kujundamine, ehitusreeglite väljatöötamise suunamine ja koordineerimine; •üldisema astme planeeringute koostamisel osalemine ja ettepanekute tegemine;•ameti poolt tellitavate detailplaneeringute lähteülesannete ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;•osalemine vajadusel detailplaneeringute avalikel aruteludel ja planeeringuvaidluste aruteludel; •osalemine planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamise komisjonis.Omalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;•tegusat ja sõbralikku kollektiivi;•ka...

 • Company Haridus- ja Teadusministeerium in Other
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Sinu töö eesmärgiks on erinevate ministeeriumi e-teenuste planeerimine ja arendamine, infosüsteemide töökindluse tagamine.Sinu peamised tööülesanded on ministeeriumi e-teenuste ja infosüsteemide hoolduse ning arenduste planeerimine ja juhtimine; projektide läbiviimiseks vajalike tegevuste ja riigihangete ettevalmistamine ning elluviimise korraldamine.Omalt poolt pakume: Võimalust edendada haridusvaldkonda, koordineerides ainulaadseid ja mastaapseid projekte; asjatundlikku ja toetavat meeskonda;vastutusrikast tööd stabiilses ja arenevas organisatsioonis; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on kõrg- või keskeriharidus infotehnoloogia erialal; töökogemus infotehnoloogia valdkonnas vähemalt kolm aastat;infosüsteemide ha...

 • Company O-I Estonia AS in Järvakandi
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Sinu töö sisuks on 6-liikmelise tootmismeeskonna juhtimine klaasivalmistamise segu ja sulatusprotsessi ettevalmistamisel. Oma töös vastutad Sa pideva sulatusprotsessi nõuetele vastavuse eest kooskõlas ISO 9001 standardiga. Sinu roll nõuab erinevate seadmete jälgimist ja vajadusel sekkumist. Sa hoolitsed töötervishoiu, tööohutuse ning sulatatud klaasi kvaliteedi kontrollimise eest. Sa teed koostööd tehase teiste üksustega.Omalt poolt pakume: Arenemis- ja eneseteostusvõimalusi ning ainulaadset ja stabiilset tööd rahvusvahelises edukas kontsernis.Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima kui Sul on soovitavalt tehniline kõrgharidus, soov töötada tootmises ning inglise keele oskus. Tootmisallüksuse roll eeldab Sinult tehnilist taiplikkust, head organiseerimisvõimet, lahendustele orie...

 • Company aktsiaselts Norma in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Sinu suurim väljakutse on ERP süsteemi (SAP) õigeaegne ja korrektne seadistamine. Igapäevane materjalitellimuste muudatusettepanekute jälgimine ja muutmine. Laovarude optimaalsena hoidmine. Tarnijatele kord nädalas õigete graafikute saatmine ja pikaajaliste prognooside jälgimine. Igapäevane õigeaegse materjali tarne saabuminise kontroll. ASN juurutamine ja tarnijate mittevastavuste haldamine.Tarnijate info ajakohasena hoidmine. Inventuuri tulemuste jälgimine. Igapäevane suhtlus tarnijate ja tootmise planeerijatega. Muudatuste jälgimine ja uuendamine.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikkaid tööülesandeid ning arenguvõimalusi ettevõtte sees. Ausaid töösuhteid ja stabiilset sissetulekut. Ühisüritusi, ettevõttesiseseid soodustusi ja sportimisvõimalusiMuud nõuded: Ootame sinult logist...

 • Company Keila Linnavalitsus in Uhe
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Ootame Harjumaa Muuseumi direktori ametisse juhiomadustega inimest, kes on motiveeritud ning orienteeritud koostööle ja tulemustele. Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada ajaloolises majas, looduskaunis keskkonnas koos toredate kolleegidega.Muud nõuded: Kandideerijatelt eeldame juhtimisalastele teadmistele, oskustele ja kogemustele lisaks:riiklikult tunnustatud kõrghariduse olemasolu, muuseumi tegevusvaldkonna tundmist, muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmist, majandusalaseid üldteadmisi ja teadmisi eelarve koostamisest, empaatiavõimet, väga head suhtlemisoskust, avaliku e...

 • Company MoonStar OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Kvaliteetse ja efektiivse tootmise planeerimine, korraldamine ja juhtimineRessursside planeerimine: tööjõud, kuluefektiivsus, materjali varude optimeerimineTootmise igapäevane operatiivtasandi korraldamine ja jooksvate probleemide lahendamineTootmislogistika korraldusTehnoloogilise protsessi ja toodangu kvaliteedi kontrollTootmisega seonduvate dokumentide vormistamineTähtajalisuse tagamineTöökeskkonna ja tööohutuse eest vastutamine ja selle tagamineValmistoodangu lähetamineOmalt poolt pakume: - me garanteerime,et iga päev on erinev eelmisest- Igakuist kompensatsiooni selle ``iga päev erinev`` töö eest;- Väga ühtehoidvat kollektiivi, kannatame üksteist ka ühisüritustel- Tööle ootame Sind esmaspäevast neljapäevani kella 8-17 ningreede läheneme mõnusalt nädalavahetusele ja tööta...

 • Company MoonStar OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: •Vastutad tootmiseks ja arenduseks vajalike materjalide hankimisega parima hinnaga•Naudid suhtlemist ja oled hea kaupleja •Seisad hea,et tellitud materjal vastab kvaliteedi nõuetele •Hoiad korras laomajanduse• Suhtled klientidegaOmalt poolt pakume: • me garanteerime,et iga päev on erinev eelmisest• igakuist kompensatsiooni selle ``iga päev erinev`` töö eest;• väga ühtehoidvat kollektiivi, kannatame üksteist ka ühisüritustel• tööle ootame Sind esmaspäevast neljapäevani kella 8-17 ning• reede läheneme mõnusalt nädalavahetusele ja töötame kell 8-14.Muud nõuded: Kasuks tuleb, kui omad varasemat ostukogemustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Auaste
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Ladude grupi ülem-vanemlaohoidja; tegevväelaneTööülesanded: Logistikapataljoni ladude jao juhtimine ja ladustatud varude haldamineOmalt poolt pakume: • Stabiilset ja kindla sissetulekut• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd• Arenguvõimalusi ja täiendõpet• Tegevväelastele ettenähtud soodustusi• Häid sportimisvõimalusi• 35 põhipuhkuse päeva aastas• Tasuta otsebussi (Tallinn-Ämari-Tallinn)Muud nõuded: • Vähemalt veebli auaste• Läbitud laonduskursused (soovituslik)• Vajaliku kontoritarkvara, sidetehnika ja andmebaaside kasutamisvõimekus• Eesti keele kõrgtase• B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, soovitavalt ka C • Tõstukijuhi tunnistus• Valmisolek läbida taustakontrollKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts Norma in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Logistika esindamine uutes projektides ja olemasolevates muudatustesKliendi logistikaalaste nõuete ja standardite välja selgitamine ja juurutamine tootmisesEsmaste tellimuste/näidiste, tootmise, lähetuse ja transpordi planeerimine ning nõuetekohase teostuse kontrollUue kliendi ettevalmistamine üleandmiseks seeriatootmisele ja -lähetamiseksKliendi auditite ettevalmistus ning nendes osalemine koos logistika meeskonnagaOmalt poolt pakume: Rutiinivaba tööd ja erinevaid projekteArenguvõimalusi ja uute logistika-alaste lahenduste väljatöötamistEneseteostust teiste spetsialistide keskelTöökogemust rahvusvahelises ettevõttesHead juhti, toetavat kollektiiviMuud nõuded: Kõrgharidus, eelistatavalt logistikas või tootmisesVarasem töökogemus 1-2 aastatÜldised teadmised LEAN'ist ja LEAN tö...

 • Company Keskkonnaministeerium in Other
  02.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Ootame kandideerima, kui Sinu jaoks on väljakutse anda panus ühiskonnale olulistes keskkonnakaitselistes valdkondades.OOTAME SINULT, ET: • vastutad ministeeriumi valitsemisala siseauditi funktsiooni toimimise eest • annad hinnangu sisekontrollisüsteemi rakendamise ja tulemuslikkuse kohta • analüüsid ja hindad valitsemise, riskide juhtimise ja kontrollprotsesside mõjusust • paned kokku toimiva meeskonna ja oled selle meeskonna eestvedajaksOmalt poolt pakume: • huvitavat ja vastutusrikast tööd • paindlikku tööajakorraldust, sh osalist kaugtöö võimalust • sõbralikke, asjatundlikke ja pühendunud kolleege • häid võimalusi oma tervise hoidmiseks ja sportimiseks • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi • töökohta Tallinna kesklinnasMuud nõuded: OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI ...

 • Company Konverter Group OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Sisseostuosakonna juhtTööülesanded: Sisseostu osakonna arendamine ja juhtimine. Üheskoos juhtkonnaga strateegia loomine ning ellu viimine.Komplekteerijate värbamine.Probleemide lahendamine.Oma meeskonnale ülesannete delegeerimine.Kuna tegu on noore ja kiirelt areneva ettevõttega, pakume palju vabadust ja kaasarääkimise võimalusi, et üheskoos ettevõtet arendada.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist töötasu.Toetavat ja nooruslikku meeskonda.Arenguvõimalusi.Väljaõpet.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus mööbli valdkonnas.Soovime aktiivset ja positiivset meeskonnaliiget, kes aitaks meil ettevõtet arendadaKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Production and specialized services managers Edit filters