Jobmonitor. Search results for Protective services workers

11 Jobs found

Used filters:
 • Protective services workersx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company Tartu Vangla in Other
  20.09.2020

  asenduskohtTööülesanded: Peaspetsialist-korrapidaja juhib, kontrollib ja planeerib järelevalvetoimkonna tööd ning lahendab eriolukorrad operatiivselt. Ta tagab vangide vastu võtmise ning peale karistuse kandmist ka õigeaegselt vabadusse pääsemise.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1700 eurot (bruto); paindlikku graafikut; professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi;vähemalt 35 päeva põhipuhkust; suurepäraseid sportimisvõimalusi ning spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Kõrgharidus (korrektsioon või politsei); kõrgtasemel eesti keele oskus; aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega; julgeb otsustada ning ei karda vastutust; peab ...

 • Company Tartu Vangla in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Inspektor-korrapidaja abi töö sisuks on välisvalve- ja järelevalvetoimkonna töö juhtimine ja kontrollimine oma vastutusalast tulenevalt.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu 1598 eurot (bruto); paindlikku graafikut; professionaalset ja toetavat meeskonda; arengu- ja koolitusvõimalusi; vähemalt 35 päeva puhkust; tasuta sportimisvõimalusi ning spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Sobiv kandidaat on kõrgharidusega (korrektsioon või politsei); kõrgtasemel eesti keele oskusega; aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega; hea suhtleja ning oskab seejuures ka kuulata; peab lugu spordist, on aktiivne ja valmis oma füüsilist vormi kehaliste katsetega tõestama. Kasuks tuleb vene keele oskus ning vangistust ja vanglateenistust re...

 • Company Skarabeus Julgestusteenistus OÜ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Klientide turvalisuse tagamine ja nende juhendamine, sujuva klienditeeninduse tagamine, korrarikkumiste tõkestamine, õigusrikkujate tuvastamine ja politseile üleandmine ning muud objekti iseloomust tulenevad ülesanded.Omalt poolt pakume: Paindlikku graafikut ja töötulemustest sõltuvat töötasu. Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company USS Security Eesti AS in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Haapsalus ja LäänemaalTööülesanded: • kolleegide julgestamine valveobjektil• valveobjektide kontroll• häiretele reageerimine• piirkonnas turvatunde loomineOmalt poolt pakume: • võimalust areneda ja kasvada ettevõttesiseselt• tööd graafiku alusel päevastes ja öistes vahetustes• tööalast väljaõpet ja täiendkoolitusi • kindlat sissetulekut• sporditoetust ning muid koostööpartnerite soodustusiMuud nõuded: Vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamataKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company SECURITAS EESTI AKTSIASELTS in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tabasallu kaubanduspinnaleTööülesanded: * Turvalisuse tagamine kliendi objektidel.* Õigusrikkuja kinnipidamine ja politseile üle andmine.* Oma kohalolekuga probleemide tekkimise ennetamine ja turvatunde loomine.Omalt poolt pakume: * Sportimissoodustust.* Tasuta turvatöötaja kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud).* Tasuta vormiriietust.* Stabiilset töökohta, ausat palka koos kõigi lisatasudega, mis seadus ette näeb (ületunnitasu, koolitusel osalemise aja eest keskmist töötasu, öötöö tasu, riigipühade tasu).* Täienduskoolitusi ja karjäärivõimalusi.* Sõbralikku kollektiivi.* Paindliku töögraafikut (nii osaline kui täistööaeg, erineva pikkusega tööpäevad).* Kaubandusobjektidel tulemustasu iga politseile üle antud õigusrikkuja eest.* Jõulude ajal pisiperele kingitust.* Toetust lapse sünni puhul.* Iga...

 • Company Caesari Turvateenistuse Aktsiaselts in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  tootmisterritooriumil MaardusTööülesanded: Turvalisuse tagamine tootmisterritooriumil; õigusrikkuja kinnipidamine ja politseile üleandmine; oma kohalolekuga probleemide tekkimise ennetamine ja turvatunde loomine. Omalt poolt pakume: Stabiilne töökohtMuud nõuded: Vanus vähemalt 19 aastat; turvatöötaja kvalifikatsioon, kohtulikult karistamata; julgus ja oskus toime tulla kriitiliste situatsioonidega; abivalmidus ja usaldusväärsus; hea pingetaluvus ja positiivne eluhoiakKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Viru Vangla in Other
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  JärelevalveosakondTööülesanded: Vastuvõtu vanemvalvuri peamised ülesanded on vanglasse saabuvate kinnipeetavate vastuvõtuprotseduuride korrektne teostamine ja koordineerimine ning etapeerimisega seonduva dokumentatsiooni haldamine.Omalt poolt pakume: •päevane vahetus (8h)•töötasu alates 1884 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi•võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega•haigushüvitist, hambaravi- ja prillide hüvitist•tasuta sportimisvõimalusi (ujula, jõusaal, MMA jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkonda Muud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•oled täisealine Eesti Vabariigi kodanik•Sul on omandatud sisekaitseharidus (vanglaametniku või politseiniku kutse- ja kõrgharidus) •oskad eesti keelt emakeelena või C1 t...

 • Company USS Security Eesti AS in Tartu
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tartu kaubandusobjektilTööülesanded: Kaupluses avaliku korra tagamine, varguste ennetamine ja tõkestamine, varaste politseile üleandmine, video ja kassaliini jälgimine. Omalt poolt pakume: Võimalust areneda ja kasvada ettevõttesiseselt; kindlat sissetulekut; paindlikku ja vahetustega töögraafikut; tööalast väljaõpet ja täiendkoolitusi; sporditoetust ning muid koostööpartnerite soodustusi.Muud nõuded: Vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamataKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Vangla in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Kolmas üksusTööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on kinni peetavate isikute telefonikõnede, kirjavahetuse,sisseostude protsessi ning järelevalvetoimingute läbiviimine, saatmiste teostamine, dokumentatsiooni ja andmebaaside täitmine, oma pädevuse piires kinnipeetavate pöördumiste lahendamine.Omalt poolt pakume: PAKUME SULLE:• töötasu tööle asumisel 1200 eurot (bruto)• töötasu pärast väljaõpet 1325 eurot (bruto)• võimalus teenida erinevaid lisatasusid (vanglavälisesaatja- ja ametiabiandja tasu kuni 221,86 eurot; relvastatudüksuse liikme tasu 240 eurot)• 1-aastast väljaõpet töötasu säilitamisega• soodsat majutust Sisekaitseakadeemia ühiselamus• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd• arenemis- ja koolitusvõimalusi• 35 kalendripäeva puhkust• tasuta sportimisvõimalusi• haigushüvitist alates ...

 • Company Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet in Linna
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tööülesanded: Pealinna turvalisemaks muutmisele pühendunud korrakaitseametnikud ootavad oma areneva meeskonnaga liituma inspektoreid, kes sooviksid panustada oma energiat, teadmisi ja oskusi pealinna korra ja turvatunde tagamisse.Sinu peamisteks tööülesanneteks onjärelevalve teostamine munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluvate seaduste ja muude õigusaktide täitmise üle linna haldusterritooriumilselgitustöö ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja organisatsioonideleväärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusellaekunud avalduste ja kaebuste lahendamineosalemine järelevalvealastes tegevustestoimkonnas olles vahetuse vanema kohustuste täitmineOmalt poolt pakume: -head töökeskkonda ja meeldivaid kolleege-tööülesannete täi...

 • Company USS Security Eesti AS in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Võru tööstusobjektil (AS Barrus)Tööülesanded: • läbipääsureiimi tagamine (sõidukite ja külastajate kontroll)• videovalvesüsteemi jälgimine• tulekahjusüsteemi häiretele reageerimineOmalt poolt pakume: • võimalust areneda ja kasvada ettevõttesiseselt • korrektseid töösuhteid • kindlat sissetulekut• paindlikku ja vahetustega töögraafikut• tööalast väljaõpet ja täiendkoolitusi • sporditoetust ja muid koostööpartnerite soodustusiMuud nõuded: • kohtulikult karistamata• vähemalt 19-aastaneKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Protective services workers Edit filters