Jobmonitor. Search results for Protective services workers

19 Jobs found

Used filters:
 • Protective services workersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company USS Security Eesti AS in Pärnu
  19.10.2019

  Pärnu kaubandusobjektilTööülesanded: Kaupluses avaliku korra tagamine; varguste ennetamine ja tõkestamine; video jälgimine, videoanalüüs; vahetuse aruande täitmine; objekti puudutava olulise info edastamine turvajuhile.Omalt poolt pakume: Korrektset töösuhet ja lisatasusid; võimalust areneda ettevõttesiseselt; tööd graafiku alusel; tööalast väljaõpet ja täiendkoolitusi; kindlat sissetulekut; igakuist sporditoetust ning soodustusi.Muud nõuded: Väärikas ja hea suhtlejaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SECURITAS EESTI AKTSIASELTS in Other
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  Tallinnasse ja TabasalluTööülesanded: * Turvalisuse tagamine kliendi objektidel.* Õigusrikkuja kinnipidamine ja politseile üle andmine.* Oma kohalolekuga probleemide tekkimise ennetamine ja turvatunde loomine.* Vabad ametikohad on enamasti kaubandusobjektidel, kuid ka tööstusobjektidel, muuseumides, koolimajas, saatkonnas ja büroo objektidel.Omalt poolt pakume: * Sportimissoodustust.* Tasuta turvatöötaja kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud).* Tasuta vormiriietust.* Stabiilset töökohta, ausat palka koos kõigi lisatasudega, mis seadus ette näeb (ületunnitasu, koolitusel osalemise aja eest keskmist töötasu, öötöö tasu, riigipühade tasu).* Täienduskoolitusi ja karjäärivõimalusi.* Sõbralikku kollektiivi.* Paindliku töögraafikut (nii osaline kui täistööaeg, erineva pikkusega tööpäevad).* Kaubandusobj...

 • Company SECURITAS EESTI AKTSIASELTS in Tallinn
  19.10.2019 Updated on: 20.10.2019

  TallinnTööülesanded: Turvalisuse tagamine kliendi objektidel; reageerimine valveobjektidelt tulnud häiretele;häireolukordade kontrolli all hoidmine ja lahendamine; patrullimine valveobjektidel (patrullteenuse osutamine); vara säilimise tagamine; mehitatud valve objektide kontroll ja vajadusel turvatöötajate asendamine; isikukaitse, inkassatsiooni ja eskortteenuse osutamine; probleemide tekkimise ennetamine.Omalt poolt pakume: Sportimissoodustust; tasuta turvatöötaja kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud); tasuta vormiriietust; stabiilset töökohta, ausat palka koos kõigi lisatasudega, mis seadus ette näeb (ületunnitasu, koolitusel osalemise aja eest keskmist töötasu, öötöö tasu, riigipühade tasu); täienduskoolitusi ja karjäärivõimalusi; sõbralikku kollektiivi; paindlikku töögraafikut (nii osaline k...

 • Company Non renseigné in Other
  15.10.2019 Updated on: 18.10.2019

  Tööülesanded: Pealinna turvalisemaks muutmisele pühendunud korrakaitseametnikud ootavad oma areneva meeskonnaga liituma inspektoreid, kes sooviksid panustada oma energiat, teadmisi ja oskusi pealinna korra ja turvatunde tagamisseSinu peamisteks tööülesanneteks on:jälgida linnaruumis liiklusseaduse nõuete täitmist ja vajadusel liiklejate abistamineteha kodanikele selgitustööd ja tutvustada linnas kehtivate õigusaktide nõudeidolla abiks linnakodanikule või teejuhiks eksinud turistileteenindada väljakutseid ja tagada avalikku korda suurüritustelvajadusel menetleda väärtegusidOmalt poolt pakume: Pakume Sullehead töökeskkonda ja meeldivaid kolleegetööülesannete täitmiseks vajalikku väljaõpet ja vormiriietusttööd graafiku alusel, mille koostamisel arvestatakse ka töötajate sooverutiinivaba ja su...

 • Company Viru Vangla in Other
  13.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  JärelevalveosakondTööülesanded: Vastuvõtu vanemvalvuri peamised ülesanded on vanglasse saabuvate kinnipeetavate vastuvõtuprotseduuride korrektne teostamine ja koordineerimine ning etapeerimisega seonduva dokumentatsiooni haldamine.Omalt poolt pakume: •päevane vahetus (8h)•töötasu alates 1865 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi•võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega•haigushüvitist, hambaravi- ja prillide hüvitist•tasuta sportimisvõimalusi (ujula, jõusaal, MMA jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkonda Muud nõuded: OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI:•oled täisealine Eesti Vabariigi kodanik•Sul on omandatud sisekaitseharidus (vanglaametniku või politseiniku kutse- ja kõrgharidus) •oskad eesti keelt emakeelena või C1 t...

 • Company Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet in Uhe
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Pealinna turvalisemaks muutmisele pühendunud korrakaitseametnikud ootavad oma areneva meeskonnaga liituma inspektoreid, kes sooviksid panustada oma energiat, teadmisi ja oskusi pealinna korra ja turvatunde tagamisseSinu peamisteks tööülesanneteks on:jälgida linnaruumis liiklusseaduse nõuete täitmist ja vajadusel liiklejate abistamineteha kodanikele selgitustööd ja tutvustada linnas kehtivate õigusaktide nõudeidolla abiks linnakodanikule või teejuhiks eksinud turistileteenindada väljakutseid ja tagada avalikku korda suurüritustelvajadusel menetleda väärtegusidOmalt poolt pakume: Pakume Sullehead töökeskkonda ja meeldivaid kolleegetööülesannete täitmiseks vajalikku väljaõpet ja vormiriietusttööd graafiku alusel, mille koostamisel arvestatakse ka töötajate sooverutiinivaba ja su...

 • Company K-Valve OÜ in Other
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Kaubandusobjektide haldamine.Õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega.Muud objekti iseloomust tulenevad turvaalased ülesanded.Omalt poolt pakume: Toetavat ja motiveeritud meeskonda;tulemustele vastavat töötasu;arengu võimalust ettevõttesiseselt;erinevaid soodustusi.Muud nõuded: Vanus vähemalt 19 aastat.Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.Eesti kodakondsus või alaline elamisluba. Kohtulikult karistamataKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company K-Valve OÜ in Keila
  11.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Keila Maxima kauplusesTööülesanded: Kaubandusobjektide haldamine.Õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega.Muud objekti iseloomust tulenevad turvaalased ülesanded.Omalt poolt pakume: Toetavat ja motiveeritud meeskonda;tulemustele vastavat töötasu;arengu võimalust ettevõttesiseselt;erinevaid soodustusi.Muud nõuded: Vanus vähemalt 19 aastat.Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.Eesti kodakondsus või alaline elamisluba. Kohtulikult karistamataKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Viru Vangla in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Esimene üksusTööülesanded: Esimese üksuse põhiülesanne on korraldada täiskasvanud vahistatute ning lühiajalise vangistusega kinnipeetavate järelevalvet ning vangistuse täideviimist ja täiskasvanud süüdimõistetud kinnipeetavate vastuvõtufaasi. Vanemvalvuri ülesanded on tagada kinnipeetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele suunamine ning seadustega kehtestatud kinnipidamistingimuste nõuetekohane täitmine, valvurite juhendamine ja kontroll teenistuse üle.Omalt poolt pakume: •töötasu alates 1865 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitavat ja arendavat tööd•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi•võimalust liituda vanglate relvastatud üksusega•haigushüvitist, hambaravi- ja prillide hüvitist•tasuta sportimisvõimalusi (ujula, jõusaal, MMA jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkon...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  AsenduskohtTööülesanded: Inspektor-kontaktisiku peamised ülesanded on kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine läbi kinnipeetava kohta info omamise, vangistuse ja esmaste sotsiaalse toimetulekuga seonduvate küsimuste lahendamine, nende kriminogeensete riskide maandamiseks tegevuste planeerimine ning nende läbiviimise tagamise juhtimine.Omalt poolt pakume: MIKS LIITUDA MEIE MEESKONNAGA?•töötasu alates 1800 eurot•põhipuhkus 35 päeva•haigushüvitis, hambaravi- ja prillide hüvitis•huvitav ja arendav töö•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalus•võimalus liituda vangla eriüksusega•tasuta sportimisvõimalusi (ujula, jõusaal, MMA jne)•turvaline ja kaasaegne töökeskkondMuud nõuded: OOTAME SINDA KANDIDEERIMA, KUI:•Sul on omandatud sisekaitseharidus (rakenduskõrgharidus vangla- või politseiame...

 • Company K Security OÜ in Ala
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  võimalik ka osalise tööajagaTööülesanded: Valveobjektidelt saabunud häireteadetele reageerimine;õigusrikkumiste ennetamine;vajadusel õigusrikkujate kinnipidamine ja politseile üleandmine;hea klienditeeninduse osutamine;Tööl olevate turvatöötajate kontrollimine ja vajadusel abistamineOmalt poolt pakume: Põnevat tööd; ausaid töösuhteid;professionaalset ja abivalmis meeskonda;pidevat täiendõpet ja erinevaid koolitusi;kaasaegseid töövahendeid;võimalust areneda koos ettevõttega oma ala tipptegijaks.Muud nõuded: Vanus alates 21 eluaastat;oskus ja soov töötada meeskonnas;laitmatu minevik (karistuste puudumine);eesti keele oskus (vähemalt B-2 tasemel);suhtlemisoskus ja tahe teha tööd;oskus saada hakkama pingelistes olukordades;hea füüsiline vorm.Kasuks tuleb varasem turvatöötajana töötamise kogemu...

 • Company K Security OÜ in Viimsi
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  võimalik ka osalise koormusegaTööülesanded: Kaubanduskeskuses turvalisuse tagamine;õigusrikkumiste ennetamine ja objektipõhise analüüsi teostamine ja dokumentatsiooni täitmine;vajadusel õigusrikkujate kinnipidamine ja politseile üleandmine;hea klienditeeninduse osutamine.Omalt poolt pakume: Põnevat tööd; ausaid töösuhteid;professionaalset ja abivalmis meeskonda;pidevat täiendõpet ja erinevaid koolitusi;võimalust areneda koos ettevõttega oma ala tipptegijaks.Muud nõuded: Vanus alates 19 eluaastat;oskus ja soov töötada meeskonnas;laitmatu minevik (karistuste puudumine);eesti keele oskus (vähemalt B-2 tasemel);suhtlemisoskus ja tahe teha tööd;oskus saada hakkama pingelistes olukordades;hea füüsiline vorm.Kasuks tuleb: autojuhilubade olemasolu, varasem turvatöötajana töötamise kogemusKodus töö...

 • Company K Security OÜ in Ala
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  võimalik ka osalise koormusegaTööülesanded: Büroohoones turvalisuse tagamine;õigusrikkumiste ennetamine ja objektipõhise analüüsi teostamine ja dokumentatsiooni täitmine;büroohoone külaliste registeerimine;klientidele informatsiooni jagaminehea klienditeeninduse osutamine.Omalt poolt pakume: Põnevat tööd; ausaid töösuhteid;professionaalset ja abivalmis meeskonda;pidevat täiendõpet ja erinevaid koolitusi;võimalust areneda koos ettevõttega oma ala tipptegijaks.Muud nõuded: Vanus alates 19 eluaastat;oskus ja soov töötada meeskonnas;laitmatu minevik (karistuste puudumine);eesti keele oskus (vähemalt B-2 tasemel);suhtlemisoskus ja tahe teha tööd;oskus saada hakkama pingelistes olukordades;hea füüsiline vorm.Kasuks tuleb: autojuhilubade olemasolu, varasem turvatöötajana töötamise kogemusKodus tö...

 • Company SECURITAS EESTI AKTSIASELTS in Other
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tööülesanded: Turvalisuse tagamine kliendi objektidel; õigusrikkuja kinnipidamine ja politseile üleandmine; oma kohalolekuga probleemide tekkimise ennetamine ja turvatunde loomine.Omalt poolt pakume: Sportimise soodustust; tasuta turvatöötaja kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud); tasuta vormiriietust; stabiilset töökohta, ausat palka koos kõigi seadusest tulenevate lisatasudega (ületunnitasu, koolitusel osalemise aja eest keskmist töötasu, öötöö tasu, riigipühade tasu); täienduskoolitusi ja karjäärivõimalusi; sõbralikku kollektiivi; paindlikku töögraafikut (nii osaline kui täistööaeg, erineva pikkusega tööpäevad); kaubandusobjektidel tulemustasu iga politseile üleantud õigusrikkuja eest; jõulude ajal pisiperele kingitust; toetust lapse sünni puhul; iga tööle soovitatud sõbra eest kuni 200 € soov...

 • Company Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet in Other
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  MenetlejaTööülesanded: Sinu peamisteks tööülesanneteks on•Avalduste ja teadete lahendamine•Trahviotsuste sisestamine andmebaasi•Väärtegude menetlemine •Selgitustöö tegemine Omalt poolt pakume: Pakume Sulle•Head töökeskkonda ja meeldivaid kolleege•Erinevaid koolitusi, õppimis- ja karjäärivõimalusi•Organisatsiooni arengus kaasarääkimise võimalust•Võimalust osaleda töövälistes ühistegemistes ja nende korraldamises •Sportimise võimalusi•35 päevast puhkustMuud nõuded: Ootame sind kandideerimaKui oled iseseisev, otsustamisvõimeline, kõrge enesedistsipliiniga, hea suhtleja, abivalmis, kohusetundlik ning sul on hea arvutikasutamise oskus.Oled EV kodanik ja kriminaalkorras karistamata.Kandideerimisel tuleb kasuks varasem väärteomenetluste läbiviimise kogemus ja/või korrakaitsealane haridus või töök...

 • Company Tartu Ülikool in Tartu
  02.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Tööülesanded: Tartu Ülikooli valve- ja läbipääsusüsteemide jälgimine, operatiivse infovahetuse tagamine avariide ja ohuolukordade puhul, turvafirma, politsei ja päästeametiga ning teenuseid osutavate asutustega/haldusteenuseid osutavate partneritega.Omalt poolt pakume: Vahetustega tööd (vahetuse pikkus 12 tundi); head ja stabiilset töökeskkonda ja tööalaseid koolitusi; sportimisvõimalusi ja motivatsioonipaketti.Muud nõuded: Vähemalt keskharidus; inglise keele oskus suhtlustasandil; arvutiprogrammide valdamine üle keskmise taseme (tekstitöötlus); soovitavalt eelnev kogemus valveseadmetega töötamisel; hea pingetaluvus ning tervis võimaldab töötada vahetustega ja öisel ajal; kohusetundlik, tähelepanelik ja tehnilise taibuga; hea suhtleja.Kasuks tuleb varasem turvatöö kogemus (turvatöötaja koo...

 • Company Viru Vangla in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tugevdatud järelvalvega üksusTööülesanded: Teise üksuse põhiülesanne on korraldada tugevdatud järelevalvet kinnipeetavate üle ning vangistuse täideviimine, suunates kinnipeetavaid õiguskuulekale käitumisele ja tagada õiguskorra kaitsmine.Inspektor-kontaktisiku põhiülesanded on kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele suunamine läbi kinnipeetava kohta info omamise, vangistuse ja esmaste sotsiaalse toimetulekuga seonduvate küsimuste lahendamine, nende kriminogeensete riskide maandamiseks tegevuste planeerimine ning nende läbiviimise tagamise juhtimine.Omalt poolt pakume: •töötasu alates 1990 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi•huvitavat ja arendavat tööd•võimalust liituda vanglate eriüksusega•haigushüvitist, hambaravi- ja prillide hüvitist•tasuta s...

 • Company Viru Vangla in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Teise üksuse põhiülesanne on korraldada tugevdatud järelevalvet kinnipeetavate üle ning vangistuse täideviimine, suunates kinnipeetavaid õiguskuulekale käitumisele ja tagada õiguskorra kaitsmine. Valvuri peamised ülesanded on tagada kinnipeetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele suunamine ning seadustega kehtestatud kinnipidamistingimuste nõuetekohane täitmine.Omalt poolt pakume: •töötasu erialahariduse korral alates 1835 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•haigushüvitist, hambaravi- ja prillide hüvitist•huvitavat ja arendavat tööd•karjääri-, arengu- ja koolitusvõimalusi•võimalust liituda vanglate eriüksusega•tasuta sportimisvõimalusi (ujula, jõusaal, MMA jne)•turvalist ja nüüdisaegset töökeskkondaMuud nõuded: OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:•oled omandanud sisekaits...

 • Company Tartu Vangla in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Inspektor-korrapidaja abi töö sisuks on välisvalve- ja järelevalvetoimkonna töö juhtimine ja kontrollimine oma vastutusalast tulenevalt.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu alates 1280 eurost (bruto), peale ühekuulist väljaõpet alates 1400 eurost (bruto); paindlikku graafikut; professionaalset ja toetavat meeskonda; arengu- ja koolitusvõimalusi; vähemalt 35 päeva puhkust; tasuta sportimisvõimalusi ning spordikulude hüvitamist; haigushüvitist alates esimesest haiguspäevastMuud nõuded: Sobiv kandidaat on kõrgharidusega (politsei või korrektsioon); aus, kindlameelne ja hea pingetaluvusega; hea suhtleja ning oskab seejuures ka kuulata; peab lugu spordist, on aktiivne ja valmis oma füüsilist vormi kehaliste katsetega tõe...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Protective services workers Edit filters