Jobmonitor. Search results for Science and engineering associate professionals

20 Jobs found

Used filters:
 • Science and engineering associate professionalsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company Lüganuse Vallavalitsus in Lüganuse
  01.10.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Ehitusnõuniku ametikoha eesmärk on valla ehitusvaldkonna arendamine ja seaduslikkuse tagamine, järelevalve teostamine ehitusalaste õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning vallavolikogu poolt kehtestatud õigusaktide ja eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;toetavat meeskonda;erialaseid täiendkoolitusi;Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palkahttps://www.riigiteataja.ee/akt/402022023011 Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Rausi in Other
  29.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Hooneautomaatika ja tuleohutuse automaatika osa jooniste koostamine; ATS, side, valve- ja läbipääsusüsteemide, helinduse jm jooniste koostamine.Omalt poolt pakume: •Eneseteostus- ja arenemisvõimalust•Paindlikku tööaega•Tegevusvabadust töö planeerimisel•Lisaks põhipalgale tulemustasu vastavalt panusele •Sõbralikku töökollektiiviMuud nõuded: •Tehniline kõrg- või eriharidus, kandideerima ootame ka lõpetamisjärgus kõrgharidusega kandidaate.•Oskus leida tehnilisi lahendusi vastavalt lähteülesandele.•Oskus oma tööd korraldada, tähtaegadest kinni pidada, iseseisvust, otsustusvõimet, täpsust, algatus- ja analüüsivõimet.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Envex OÜ in Other
  29.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  uuel objektilTööülesanded: Ehitustööde juhtimine, korraldamine ja koordineerimine ehitusplatsil.Omalt poolt pakume: korraliku ja toimivat meeskondaMuud nõuded: pädevustunnistuse olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company BLRT Grupp AS in Tallinn
  28.09.2023 Updated on: 02.10.2023

  Tööülesanded: Vahetus-ööpäevaülesannete ettevalmistamine, alluvatele edastamine ning täidetud ülesannete objektiivne analüüs; Enne vahetuse algust töökohtade ettevalmistamine (energiaressursid, valgustus, tellingud); Tehnoloogilise dokumentatsiooniga töötamine, planeerimine ning tehnoloogilisest järjestusest kinnipidamise ja töö kvaliteedi kontrollimine; Tööohutuseeskirjade täitmise ja päevasest töökavast kinnipidamise kontrollimine.Omalt poolt pakume: Suurepärast võimalust erialaoskuste rakendamiseks;Huvitavat tööd rahvusvahelises ettevõttes;Väljaõpet ja karjäärikasvu võimalust;kvartalipreemiaid;Soodustusi vastavalt ettevõttes kehtivale Töötajate tunnustamise poliitikale;Töö asukoht: Kopli 103, Tallinn. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Woodman OÜ in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: - Igapäevase töö planeerimine puidu ja CNC lõigus.- Detailide sujuva liikumise tagamine erinevate lõikude vahel.- Suhtlemine teiste meistrite/lõigujuhtidega.- Kvaliteedi jälgimine.- Tööde korrektse raporteerimise tagamine/jälgimine tootmisprogrammis.- Tootmisprotsesside parendamine.- Puidu laos eest vastutamine.Omalt poolt pakume: - Stabiilset tööd.- Vajalikku väljaõpet.- Professionaalset meeskonda.- Tööle ja kogemustele vastavat palka.Muud nõuded: Sellel tööl aitab edukas olla:- eelnev kogemus mööbli- ja/või puidutootmises- hea organiseerimisvõime- hea suhtlemisoskus (eesti keeles)- kohusetundlikkus ja täpsus- süsteemsus ja järjekindlusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company SVS Machines & Service OÜ in Loo
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  ElectronicWork tasks: Device diagnosticsRestoration and repair of electronic components/drivesLaunching and updating devicesWe offer: Trainings.Interesting and versatile work.Work in a friendly team.Development opportunitiesWork-related trainings.Workplace 3 km from the city limits - Loo, Saha tee 18ROption to work from home: No...

 • Company CV Partner OÜ in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Altmer Energy on usaldusväärne päikesepaneelide paigaldaja, kes koostöös professionaalse äripartnerite võrgustikuga pakub teile terviklikku lahendust.Ettevõtte missioon: muuta päikeseenergia Eesti inimestele atraktiivseks ja kättesaadavaks, pakkudes parimaid päikesepaneele konkurentsivõimeliste hindadega.Selle tähtsa missiooni veelgi edukamaks elluviimiseks on meeskonda oodatud: PÄIKESEELEKTRIJAAMADE EHITUSE OBJEKTIJUHTSINU IGAPÄEVASED VÄLJAKUTSED:- Projektide mõistmine ja juhtimine - Sinu ülesanne on süveneda igasse projektisse, et mõista selle eesmärke ja eripära ning juhtida selle edukat teostamist.- Materjalide ja personali planeerimine - Tagad, et kõik vajalikud materjalid oleksid õigel ajal ja kohas saadaval ning planeerid meeskonna ja tehnika optimaalse jaotuse.- Tööde...

 • Company Osaühing MANPOWER in Tallinn
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Manpoweri kliendiks on Siemens Energy Oy.Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on kliendi vajadustest lähtuv üle 110 kV alajaamade releekaitse ja automaatika projekteerimine. Sinu tulevaseks tööks on planeerida ja projekteerida uute kui ka rekonstrueeritavate alajaamade releekaitse ja automaatika tehnilised lahendused, lähtudes tellija nõuetest.Omalt poolt pakume: Meil on kokkuhoidev ja toetav meeskond ning Sinust saab meie meeskonna oluline liige. Soodustame töötajate sportlikke eluviise ning igakülgset enesetäiendamist koolituste näol. Pakume Sulle sisseelamiseks vajalikku väljaõpet, väärikat töötasu, huvitavat tööd, rahvusvahelist meeskonda, reisimisvõimalusi lähiriikides. Asume Väike-Paala 1, Tallinn.Muud nõuded: Sul on haridus elektrisüsteemide, elektroenergeetika, automaatika või sarna...

 • Company Osaühing MANPOWER in Tallinn
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Manpoweri kliendiks on Siemens Energy Oy.Tööülesanded: Ametikoha eesmärgiks on kõrgepinge alajaamade primaarosade projekteerimine lähtuvalt kliendi vajadustest ja tehnilistest standarditest (SFS 6001).Sinu tulevaseks tööks on planeerida ja projekteerida uute kui ka rekonstrueeritavate alajaamade primaarosad, koostada joonised ja vajadusel arvutused, mis hõlmavad transformaatoreid, lülitusseadmeid, kaableid jm. Omalt poolt pakume: Meil on kokkuhoidev ja toetav meeskond ning Sinust saab meie meeskonna oluline liige. Soodustame töötajate sportlikke eluviise ning igakülgset enesetäiendamist koolituste näol. Pakume Sulle sisseelamiseks vajalikku väljaõpet, väärikat töötasu, huvitavat tööd, rahvusvahelist meeskonda, reisimisvõimalusi lähiriikides. Asume Väike-Paala 1, Tallinn.Muud nõuded: Sul...

 • Company Osaühing Jõgeva Veevärk in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Täistööajaga töökoht kodukontorisTööülesanded: Liitumistaotluste menetlemine ja kogu liitumisprotsessi juhtimine;tehniliste tingimuste väljastamine;ehitusprojektide kooskõlastamine;ÜVK-trasside projekteerimine, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemine.Omalt poolt pakume: Vajalikke töövahendeid;stabiilset ja arenevat töökeskkonda;vastavalt töötulemustele lisatasu.Muud nõuded: Iseseisev oma tööaja planeerimisel ja otsustuspädevuses;hea suhtleja;kõrge stressi ja pingetaluvusega.Kasuks tuleb ÜVK-insener tase 8 kutsetunnistuse olemasolu.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company OÜ STROMAN in Other
  28.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  PõhitöökohtTööülesanded: Klientide teenindamine; rendilepingute sõlmimine; renditehnika kontrollimine, hooldamine, laadimine; Rendipunkti töö korraldamine; aruandlus juhatusele. Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimeline palk; vaheldusrikas tööd; motiveerivat preemiasüsteemi; väike, sõbralik töökollektiiv.Muud nõuded: Tehnikaalane kogemus vajalikKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing MAREPLEKS in Other
  27.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Tootmisprotsessi ja meeskonna oskuslik juhtimine ning motiveerimine. Suurendada tootmise mahtu ja efektiivsust. Tagada toote kvaliteet ning koordineerida plaanitud investeeringute elluviimist.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vaheldusrikast tööd. Sõbralikku ja koostöövalmis meeskonda. Täiendavat väljaõpet kohapeal.Muud nõuded: Ootame Sinult tootmisjuhi või tootmiskoordinaatori töökogemust; teadmisi tootmisprotsesside meetoditest, süsteemidest, korraldamisest ja juhtimisest; iseseisvat probleemide lahendamise oskust ja paindlikkust; vastutus- ja otsustusvõimet, head suhtlemis- ja motiveerimisoskust. Kasuks tuleb tehniline või tootmise alane haridus ning vene ja inglise keele oskus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Stell Eesti AS in Other
  27.09.2023 Updated on: 03.10.2023

  Tööülesanded: Sinu põhilisteks tööülesanneteks on kliendi objektil puhastusteenuse korraldamine, puhastusteenindajate töö organiseerimine ja teostatud tööde kvaliteedi kontroll. Samuti töövahendite ja ainete planeerimine ning telliminemeeskonna komplekteerimine ja puhastusteenindajate juhendamine töögraafikute koostamine ja jälgimine suhtlus alltöövõtjate ja klientidega objektiraamatute ja tööjuhendite koostamine.Töö eeldab väga head organiseerimisvõimet, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning pingetaluvust. See töö sobib sulle, kui naudid töötamist heakorra valdkonnas, armastad puhtust ja korda ning soovid areneda koos meie ettevõttega.Omalt poolt pakume: - huvitavat ja vaheldusrikast tööd;- paindlikku tööajakorraldust;- erialaseid koolitusi ning arengu ja enesetäiendamise võimalusi;- spor...

 • Company Puumestari OÜ in Other
  26.09.2023 Updated on: 02.10.2023

  Tööülesanded: Akende, uste ja treppide igapäevase tootmise korraldamine - tööprotsessi juhtimine väikefirmas. Uute töötajate väljaõpetamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ja eneseteostamise võimalust.Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, organiseerimisvõime ja pingetaluvus. Vajalik eelnev praktiline tisleritöö kogemus või analoogse tööprotsessi juhtimise kogemus väikeettevõttes.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Netaman Repair Group OÜ in Other
  26.09.2023 Updated on: 02.10.2023

  Work tasks: Repair of main and auxiliary mechanisms, marine equipment of various purposes (pumps, refrigerators, etc.) and deck mechanisms; Commissioning, maintenance and diagnostics of installations.We offer: Comfortable working conditions, stable and timely salary.Other requirements: Special technical education; Knowledge of the operating principle of equipment and engines and ship mechanisms; Ability to read and understand technical documentation; At least 3 years of work experience in a ship mechanic or ship repair shop.Option to work from home: No...

 • Company Osaühing Kinnisvarateenindus in Other
  26.09.2023 Updated on: 02.10.2023

  Pakume tööd eritööde juhile TartumaaleTööülesanded: • Eritööde organiseerimine, planeerimine, vastutamine ja kvaliteedi kontroll (põrandate süvapesu, vahatamine ja õlitamine, akende pesu, suurpuhastused, mööblipuhastus, tolmuvõtmine kõrgetelt pindadelt, graffitieemaldus jpm).• Tööde teostamiseks vajalike materjalide ja lisateenuste hankimine.• Seadmete ja töövahendite korrashoid, vajadusel hooldus/remont.Omalt poolt pakume: • Põnevaid väljakutseid põnevatel objektidel;• mitmekesist ja vastutusrikast tööd;• tähtajatut töölepingut ning pikaajalist ja stabiilset töökohta;• rõõmsameelset ja toetavat meeskonda;• karjääri- ja arenguvõimalusi;• toredaid ühisüritusi;• tööks vajalikke vahendeid:• tööaeg E-R 40 tundi nädalas (libisev tööaeg);• töötasu kokkuleppel.Muud nõuded: • Oled “teeme ära” suht...

 • Company Osaühing TRAKMETS in Other
  16.09.2023 Updated on: 21.09.2023

  Tööülesanded: puidutöötlemisettevõttes töö organiseerimine; kvaliteetse toodangu õigeks tähtajaks valmimise tagamine; meistri alluvuses on kuni 10 töölistOmalt poolt pakume: võimalust end teostada, sõbralikku kollektiiviMuud nõuded: soovitavalt puidualane haridus; kasuks tuleb kogemus puidutöötlemise alal, hea organiseerimisvõime, pingetaluvus, kohusetundlikkus, hea suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Orkla Eesti AS in Other
  15.09.2023 Updated on: 18.09.2023

  Tööülesanded: Kui soovid organiseerida ja planeerida tööd ühes Eesti mainekamas ettevõttes, siis Põltsamaa tehase jookideüksus ootab oma tiimiga liituma Sind.Töö peamiseks sisuks on oma vahetuse meeskonna töö juhtimine ja töötajate juhendamine ning töö tõrgeteta toimimise korraldamine.Omalt poolt pakume: •Väljaõpet kogenud kolleegi juhendamisel; •lisaks põhipalgale ka tulemustasu teenimise võimalust; •tasuta suppi ja omatooteid degusteerimiseks;•erinevaid toetusi oluliste perekondlike sündmuste puhul ja sporditoetust ning muid soodustusi.Muud nõuded: See töö on just Sulle, kui Sa: •omad meeskonna juhtimise või tootmisüksuse töö korraldamise kogemust; •oled hea suhtleja ja tulemuslik ka pingelises olukorras; •oled sõber arvutiga, sh MS Office tarkvaraga; •oled omandanud vähemalt keskharidu...

 • Company aktsiaselts RAIT in Naha
  15.09.2023 Updated on: 20.09.2023

  Tööülesanded: Töö peamiseks eesmärgiks on toodangu õigeaegse ja korrektse valmistamise tagamine. Selleks juhib eestööline 4-5 liikmelise viimistlusliini meeskonda, seadistab ja häälestab viimistlusseadmed, kontrollib tööoperatsioonide, tooraine ja lõpptoodangu kvaliteeti, organiseerib ja teostab viimistlustöid vastavalt tootmisplaanile ning juhendab oma meeskonnakaaslasi.Omalt poolt pakume: Tööalaseid arenguvõimalusi edukas kodumaises puidutööstuses; stabiilset ja püsivat tööd; väljaõpet ettevõttes kohapeal; töötasu alates 10 € tunnis pärast katseaega; toetust sportimiseks, tervise edendamiseks ja lapse sünni puhul; nüüdisaegseid töö- ja olmetingimusi; kaugemalt tööle käijatele sõidukompensatsiooni.Muud nõuded: Kohusetundlikkus, täpsus ja korrektsus; tahe õppida ja areneda koos meeskonnaga...

 • Company TA Measuring OÜ in Other
  15.09.2023 Updated on: 21.09.2023

  Tööülesanded: Objektijuhti peamisteks tööülesanneteks on projektidokumentatsiooni koostamine, tööde planeerimine, objekti koosolekutel osalemine, töökorralduste jagamine, materjalide tellimine ja tarne objektile. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume meeldivat kollektiivi ning vaheldusrikast töökeskkonda. Tööandja poolt on tagatud tööriided, turvavarustus samuti vajaminevad töövahendid. Vajadusel tööauto ning kütusekompensatsioon.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering associate professionals Edit filters