Jobmonitor. Search results for Science and engineering associate professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Science and engineering associate professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company ISOEST OÜ in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Work tasks: estimationmaterials orderingsite managementfilling out forms clint communication We offer: • work in a rapidly growing company,• paycheck benefits• helpful team• business trips,Option to work from home: No...

 • Company evox OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Pakkuda tööd dwg/dgn joonestajale (elamud, abihooned). Töötasu projektipõhine, sobib lisatööna. Soovikorral võimalik täiendav lisateenistus ehitusprojektide tekstilise osa korrigeerimisel.Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik.Muud nõuded: AutoCAD programmi või mõne muu joonestamisprogrammi kasutamisoskusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Osaühing SUMAR in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Lihvimine ja poleerimine tööpinkidel.Oma tehtud tööde kvaliteedi kontrollimine.Omalt poolt pakume: Tulemusele orienteeritud konkurentsivõimelist töötasuTööd rahvusvahelises ettevõttesSõbralikku töökollektiiviEneseteostus- ja arenguvõimalusiMuud nõuded: Töökogemus sarnases valdkonnas.Jooniste lugemise oskus.Kohusetundlikkus ja täpsus.Eesti keele oskus suhtlustasemelKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS Emajõe Veevärk in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Väikeste reoveepuhastite operaatori töö asub AS’i Emajõe Veevärk opereerimispiirkonnas, peamiselt Lääne-Virumaal ja Jõgevamaal. Operaatori ülesandeks on tagada puhastusprotsessi toimimine, teostada seadmete käivitust, hooldust ning seadistust. Jälgida tuleb tehnoloogiliste seadmete (pumbad, segurid, settekäitlusseadmed) tööd, hooldada mõõteriistu ja teha omaseiret. Tööülesannete hulka kuulub ka reoveepuhasti ja territooriumi korrashoidmine. Lisaks tuleb vajadusel teostada kanalisatsioonisüsteemide hooldust ja remonditöid. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja vaheldusrikast töödKonkurentsivõimelist palkaTööautotKaasaegseid töötingimusiErialast täienduskoolitustVõimalust areneda koos ettevõttegaHuvitavat ja mitmekülgset töödToredaid ja toetavaid töökaaslasiMuud nõuded: Tehniline h...

 • Company GREENGREID OÜ in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: tööde vahetu juhtimine objektidel; töökava elluviimine, kvaliteedi- ja töögraafikute juhtimine; teede-ja keskkonnaprojektide ettevalmistamine, töökavade koostamine; tellijate ja koostööpartneritega läbirääkimiste pidamine, kokkulepete sõlmimine; tööliste juhendamine; ehitusdokumentatsiooni vormistamine; töötamine projektijuhi alluvuses; lihtsamate abitööde teostamine.Omalt poolt pakume: head ja motiveerivat töökeskkonda, vastutusrikast ja arendavat tööd, kaasaegseid töövahendeid (personaalne tööauto jne)Muud nõuded: ehitusalane kõrgharidus (võib olla omandamisel); inimeste ja resursside juhtimise oskus; töökus ja tulemusele orienteeritus; hea suuline ja kirjalik eneseväljenduse oskus; valmisolek töölähetusteks Eesti piiresKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Windrox in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sõidukiklaaside parandamine ja vahetamine vastavalt Carglass® standarditele; klaasivahetuse käigus autode elektrooniliste seadmete seadistamineOmalt poolt pakume: Erialast väljaõpet, enesetäiendamise ja arenemisvõimalust, nooruslikku ja sõbralikku meeskonda, innovaatilist töökeskkonda, stabiilset sissetulekut, ettevõttes kehtivaid soodustusi, sportimise võimalusi, vaheldusrikast ja huvitavat töödMuud nõuded: Tehnik-klaasipaigaldaja töö eeldab iseseisvust ja tehnilist taiplikkust; remondiks vajalike tööriistade ja arvuti kasutamise oskust; soovitavalt inglise keele oskust ja eelnevat töökogemust sarnasel ametikohal või valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company AS Eesti Pagar in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  tootmismeisterTööülesanded: Tootmise töö organiseerimine: vahetuste töö korraldamine, ajakavade koostamine, toodangu kvaliteedi tagamine, tööaja planeerimine (50 alluvat vahetuses).Töökohustuste hulka kuulub tootmises vajalike materjalide tellimine laost ning kvaliteedi-, hügieeni- ja tööohutusnõuete tagamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd Eesti juhtivas pagaritööstuses; konkurentsivõimelist töötasu; väljaõpet ja enesetäiendusvõimalusi; ettevõttesiseseid soodustusi, kohapealset soodsat toitlustust. Tööriideid ja jalanõusid.Muud nõuded: Hea tehniline taip, otsustuskindlus, delegeerimisoskus, eelnev inimeste juhtimise kogemus. Oluliseks peame ka soovi töötada meeskonna juhina ning end arendadaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company osaühing Windrox in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sõidukiklaaside parandamine ja vahetamine vastavalt Carglass® standarditele; klaasivahetuse käigus autode elektrooniliste juhiabiseadmete seadistamineOmalt poolt pakume: Erialast väljaõpet, enesetäiendamise ja arenemisvõimalust, nooruslikku ja sõbralikku meeskonda, innovaatilist töökeskkonda, stabiilset sissetulekut, ettevõttes kehtivaid soodustusi, sportimise võimalusi, vaheldusrikast ja huvitavat töödMuud nõuded: Tehnik-klaasipaigaldaja töö eeldab iseseisvust ja tehnilist taiplikkust; remondiks vajalike tööriistade ja arvuti kasutamise oskust; soovitavalt inglise keele oskust ja eelnevat töökogemust sarnasel ametikohal või valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ ESKOLAR in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Asjaajaja, spetsialist, kooskõlastajaTööülesanded: Objekti mahtude hindamine, tutvumine. Eelarvestamine ja tehtud tööde kontrollimine. Taotluste esitamineja ja tööandaja partnerite infotehnoloogiliste keskkondadega suhtlemine. Kooskõlastamine ja tehtud tööde kontrollimine. ATV ja drooniga (väljaõpe tööandja poolt) teostatud tööde kvaliteedi hindamine. Töödeks vajalike vahendite transport objektile.Omalt poolt pakume: Ametiauto, arvuti, tööriided.Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Aqua City OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sõidukitele korrosioonitõrje teostus, rehvivahetus ja autopesula teenused.Omalt poolt pakume: Stabiilset, vaheldusrikast ja huvitavat tööd arenevas ettevõttes; sõbralikku kollektiivi.Muud nõuded: Erialased teadmised; eelnev töökogemus autotehnikuna; tehniline taip ja oskused; ausus, täpsus ja korrektsus oma töös; valmidus meeskonnatööks; õppimis- ja arenemisvõime; kohusetundlik, töökus, abivalmidus ja pühendumus oma tööle; soovitavalt eesti keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company LEONHARD WEISS OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: • projekti tehnilise dokumentatsiooni õigeaegne koostamine ja kontroll• dokumentatsiooni säilivuse tagamine• objekti materjalide üle arvestuse pidamine• projektijuhti abistamineOmalt poolt pakume: • püsivat ja vaheldusrikast tööd rahvusvahelises ettevõttes• väljaõpet oma ala parimate spetsialistide juhendamisel• karjäärivõimalusi• sporditoetust • ühiseid ettevõtmisi töökaaslastega töövälisel ajalMuud nõuded: Sobid meie meeskonda, kui• Sul on keskharidus või keskeriharidus • oled hea arvutikasutaja (Word, Excel, Outlook)• valdad eesti ja vene keelt• omad B kategooria juhtimiõigust• oled positiivse ellusuhtumisega, väärtustad töö kvaliteeti ja meeskonnatööd • soovid õppida ja areneda ning hiljem töötada juba ise objekti- või projektijuhinaKandideerimisel annab eelise• varasem t...

 • Company AS Paide MEK in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Objektijuhi põhilisteks tööülesanneteks on eelkõige:•ehitustööde korraldamine ja juhtimine ehitusobjektil;•tööde teostamine vastavalt etteantud tähtaegadele ja graafikule;•tööde õige tehnoloogia ja nõuetekohase kvaliteedi tagamine;•materjalide ja seadmete tellimine ja aruandlus;•tööliste igapäevase töö juhtimine ja tööaja arvestus;•tööohutus- ja töötervishoiunõuete täitmine, kaitsevahendite kasutamine.Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja huvitavat tööd; konkurentsivõimelist töötasu, tulemustasu; häid töötingimusi; täiendkoolitusi; ametiautot.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lääneranna Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Lääneranna vallas.Peamised ülesanded: ehitisregistri pidamine; ehitiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine ning väljastamine; ehitiste ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; ehitiste projekteerimistingimuste menetlemine; ehitusalaste vallavalituse ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine; ehitusjärelvalve, ehitusalaste väärtegude menetlemine; osalemine vallaobjektide ehitamise ja remondi korraldamises; kodanike vastuvõtt ja ehitusalane nõustamine.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd; konkurentsivõimelist töötasu; vajadusel tööautot või sõidukompensatsiooni; toetavat ja sõbralikku töökollektiivi.Tööd on võimalik k...

 • Company Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Peaassessori peamine tööülesanne on akrediteerimishindamiste läbiviimine katselaborites hindamisgrupi juhina vastavalt EAK protseduuridele .Omalt poolt pakume: •Väga huvitavat ja mitmekesist tööd•Väljaõpet, koolitust ja enesearenguvõimalusi•Asjatundliku meeskonna tuge•Stabiilset sissetulekut•Peale väljaõppe lõppu paindlikku tööaega ja kaugtöövõimalustMuud nõuded: Sobival kandidaadil on:•Magistrikraad tehnikateadustes või sellele vastav kvalifikatsioon•Vähemalt 3-aastane praktiline töökogemus katsetamise, kalibreerimise või meditsiiniliste uuringute valdkonnas•Teadmised standarditest 17025 ja/või 15189•Teadmised metroloogia ja mõõtmiste teoreetilistest alustest, oskus mõõtemääramatust hinnata•Oskus orienteeruda standardites ja õigusaktides ning mõista nende sisu•Väga hea kirj...

 • Company Osaühing EGESTEN in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Veoautode ja haagiste remonttööde teostamine.Nõudmised kandidaadile:- soovitulikult auto või traktori erialane haridus- varasem töökogemus sarnasel ametikohal- tehniline taiplikkus ja tulemusele orienteeritus- kohusetundlikkusOmalt poolt pakume: - huvitavat ja vastutusrikast tööd - häid töötingimusi, meeldivat kollektiivi- konkurentsivõimelist töötasuKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tammiste Personalibüroo OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Ettevõttes Chemi-Pharm ASTööülesanded: - tootmisplaani ja tööprotsessi jälgimine; - efektiivse töökorralduse ning ohutute töövõtete tagamine; - vahetuses heade omavaheliste suhete hoidmine; - tootmisseadmete töökorra jälgimine ning vajadusel seadme seadistuse korraldamine; - valmistoodangu kinnitamine raamatupidamisprogrammis Directo.Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi, stabiilset tööandjat, kes hoolib oma töötajatest, tubli tööga on võimalik oma töötasu mõjutada.Muud nõuded: - oskus tööd planeerida ja korraldada; - tööliste juhendamise ja inimsuhete juhtimise oskus – on vahetuse juhina õiglane ja kohtleb kõiki töötajaid võrdselt; - planeerimisvõime; - konkreetne, täpne ja nõudlik; - meeskonnatunde looja; - pühendunud ja lojaalne; - otsustus- ja vastutusvõimelineKodus töötami...

 • Company Tallinna Jäätmekeskus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Rahumäe jäätmejaamTööülesanded: Jäätmejaama operaatori abiline peab: - juhendama elanikke jäätmejaama toodavate jäätmete üleandmisel; - vajadusel jäätmete ümberpaigutamine; - järgima jäätmejaama töös keskkonnaohutuse nõudeid; - tagama igapäevaselt jäätmejaama territooriumi heakorra.Omalt poolt pakume: Hooajale vastavaid tööriideid ja -vahendeid;väljaõpet;paindlikku graafikut.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Jäätmekeskus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Pääsküla jäätmejaamTööülesanded: Jäätmejaama operaatori abiline peab: - juhendama elanikke jäätmejaama toodavate jäätmete üleandmisel; - vajadusel jäätmete ümberpaigutamine; - järgima jäätmejaama töös keskkonnaohutuse nõudeid; - tagama igapäevaselt jäätmejaama territooriumi heakorra.Omalt poolt pakume: Hooajale vastavaid tööriideid ja -vahendeid;väljaõpet;paindlikku graafikut.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Custom service OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Remondib ja hooldab erinevaid mehhaanilisi seadmeid.peamiselt farmis lisana põllumajanduses abistamine.Omalt poolt pakume: Tööks kõike vajalikku ja head sissetulekutMuud nõuded: Hea füüsiline tervis, pingetaluvust peab ka olemaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Marsalis Element OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Betoonelementide ja teraskonstruktsioonide 3D mudelite loomine Revit või Tekla jms. programmi abil.Ehituslike jooniste lugemise oskus.Konstruktsioonide kandevõime ja stabiilsuse hindamine.Teostatavate projektide materjali mahtude arvutamine.Suhtlemine klientidega.Omalt poolt pakume: Head töötasu.Tööks vajalikke koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi.Erinevaid tööalaseid väljakutseid ja arengu perspektiivi.Toetavaid töökaaslasi.Muud nõuded: Kui oled kindel, et- Sinu teadmised ja oskused võimaldavad teostada pakutavat tööd väga heal tasemel;- Sinul on olemas töökogemus projekteerijana ja omad ehitusalast kõrgharidust (võib olla ka omandamisel);- Sinul on olemas arvutiteadmised ning oskad kasutada AutoCad programmi;- Oled täpne, korrentne ning oskad ja soovid klientidega suheld...

 • Company OÜ KUMMIBOX in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Teguri teenindusse meisterTööülesanded: Autoteeninduse töö planeerimine ja tööprotsessi haldamine. Klientidega suhtlemine ja nõustamine. Vajalikute tarvikute ja kauba tellimine. Hinnapakkumiste ja arvete koostamine. Inventuuride teostamine ning dokumentide korrashoid.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, kaasaegset töökeskkkonda, koolitusi, ühisüritusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Marico Holding OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Ootame Sind liituma Valgamaal asuva perspektiivika ehitusjäätmete sorteerimise tehase Marico Holding OÜ laheda meeskonnaga.Vahetusemeistri peamised tööülesanded on: igapäevane meeskonna töö planeerimine ja kokkulepitud eesmärkide täitmine; töötajate juhendamine ja tööalane arendamine; töö efektiivsuse ja toodangu kvaliteedi tagamine; häireteta tootmise tagamine; töö ja materjalide arvestus ning aruandlus; igapäevaste jooksvate probleemide lahendamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd ning toetavat ja kompetentset meeskonda; stabiilset töösuhet; motiveerivat töötasu; arenevat ettevõtet, kus on võimalus oma ideedega panustada; vajadusel transporti tööle ja koju.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat kui sul on: veendumus, et teiste töö juhtimine ja korraldamine on sulle loomuomane;...

 • Company CONTECH OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Ehitustööde igapäevane juhtimineAlltöötajate töö koordineerimineJoonistega seotud küsimuste lahendamineTööohutuse tagamineTööde teostamise ajakava jälgimineOmalt poolt pakume: Stabiilset töökohta edukas ettevõttes. Kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid.Toetavat kollektiivi.Tööd graafiku alusel E – R 07:00 – 15:30.Lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö ja kogemuse eest.Muud nõuded: ausus, korrektsus ja aktiivsus töökohustuste täitmisel;oskus töötada meeskonnas;jooniste lugemise oskus;eesti ja vene keele oskus suhtlustasandilKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ottson Osaühing in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Ehitustööde igapäevane planeerimine ja organiseerimine ehitusplatsil.Vastavalt projektdokumentatsioonile tööde kvaliteedi ja vastavuse tagamine.Meeskonna juhtimine.Materjalide arvestus objektil.Aruandluse/teostusdokumentatsiooni täitmine.Tööohutuse tagamine.Omalt poolt pakume: Vastutusrikast ja huvitavat tööd.Töötasu vastavalt oskustele ja tulemustele.Tööks vajalikke vahendeid.Häid töötingimusi.Muud nõuded: Ehitusalane haridus või vähemalt 1 aastane praktiline töökogemus ehitusettevõttes.Iseseisvus, otsustusvõime, vastutustunne, analüüsioskus.Arvutiprogrammide kasutamise oskus tööks vajalikul tasemel.Oskus lugeda ja aru saada projekti dokumentatsioonist.Hea suhtlemis-, planeerimis- ning organiseerimisoskus.Hea pingetaluvus.Soovituslik tehniline kesk- või kõrgharidusKodus tööt...

 • Company Tänavapuhastuse Aktsiaselts in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Teehoiu- ja heakorratöödeks vajalike sõidukite, mehhanismide ja seadmete hooldamise ning remondi korraldamine ja teostamine, sh:- remonditöökoja töö koordineerimine, töö teostuse järelvalve ning kontroll;- sõidukite tehniliseks ülevaatuseks ettevalmistamine ja ülevaatuse korraldamine;- vajalike tagavaraosade ja materjalide tellimine ning kasutamise kontroll;- töös kasutatud tagavaraosade ja materjalide arvestuse pidamine ning aruandluse koostamine;- töötajate töögraafikute koostamine.Omalt poolt pakume: - täistööajaga stabiilset tööd- töötasu alates 2000€ bruto- kaasaegset töökeskkonda- oma ala spetsialistidest koosnevat meeskondaMuud nõuded: - vähemalt kutsekeskharidus või kutsekvalifikatsiooni olemasolu- autoremondialane töökogemus- juhtimisalane töökogemus- oskus planeerid...

 • Company PREV OÜ in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Korraldada efektiivselt tööd ehitusobjektidel ja objektide kvaliteetse ja tähtaegse valmimise tagamine ning tellijale nõuetekohane üleandmine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja pikaajalise praktilise töökogemusega kollektiivi, arenguvõimalust ja töötulemustest sõltuvat töötasu. Muud nõuded: Sinult eeldame:Algatus- ja otsustusvõimet ning head pingetaluvust.Head arvutikasutamise oskust (Office, MS Project)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Nordic Metal Works OÜ in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: CAD jooniste valmistamine ja hinna arvestamineOmalt poolt pakume: Kindlat tööd ja kindlat palka. Tänapäevast töökeskkonda.Muud nõuded: Vajalik erialane haridus, eelnev töökogemus CAD jooniste valmistamisel vähemalt 2 aastatKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Marico Holding OÜ in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Ootame Sind liituma Valgamaal asuva perspektiivika ehitusjäätmete sorteerimise tehase Marico Holding OÜ laheda ja noorusliku meeskonnaga.Sinu põhiülesanne on erinevate masinate, seadmete ja tootmisliinide hoolduse korraldus ning remonditööde teostamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet kiiresti arenevas ettevõttes; toetavat meeskonda; motiveerivat töötasu; tööautot.Muud nõuded: Sa sobid meile hästi, kui Sul on: hea tehniline taip mehhaanika ja hüdraulika valdkonnas; oled töökas, täpne ja kohusetundlik; Sul on meeskonna juhtimise kogemus; oskus planeerida töid; oled valmis meeskonnatööks; töökogemus tehnika valdkonna ja rasketehnika remondi alal; keevitamisoskus.Kasuks tuleb: töökogemus tuletöödel ja tunnistuse olemasolu; C kategooria juhiloa olemasolu; jooniste lugemis...

 • Company ECOBIRCH AS in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Automaatika- ja elektrisüsteemide korrashoid, ennetav hooldus ja remont. Süsteemirikete ja vigade otsimine ning kõrvaldamine.Tootmisliinide töö efektiivsemaks muutmine ja nende automatiseeritustaseme tõstmine; pneumo - ja hüdraulikasüsteemide vigade tuvastamine ja kõrvaldamine koostöös mehaanikutega; suhtlemine seadmete tootjaettevõtete esindajatega.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta edukas ettevõttes; hoolivat töökeskkonda ja toetavat meeskonda; konkurentsivõimelist töötasu; sportimise ja vabaaja veetmise võimalust.Muud nõuded: Tööstusautomaatiku või mehhatrooniku töökogemus; automaatika, - elektri - või mehhatroonika alane eriharidus; automaatika programmeerimise oskus; hea suhtlemisoskus ja koostöötahe; inglise keele oskus erialase info mõistmise tasemel; huvi tehnik...

 • Company VALIO EESTI AKTSIASELTS in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: Puhastusseadmete töö optimeerimine ja jälgimine tagamaks reoveepuhastusprotsessi stabiilne ning häireteta töö.Omalt poolt pakume: Töökohta rahvusvahelises ettevõttes, väljaõpet, arenemis- ja koolitusvõimalusi, tööriietust. Lisaks põhipuhkusele 7 kalendripäeva talvepuhkust, Sport-ID ja palju teisi omatöötaja soodustusi.Muud nõuded: Oled sobiv kandidaat kui sul on läbitud puhastusseadmete operaatori kursus või omad töökogemust puhastusseadmete/tehnosüsteemide alal, lisaks oled täpne, iseseisev ja vastutustundlikKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Finesta Baltic OÜ in
  19.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Tehniliste kardinate juhtsüsteemide paigaldamine, programmeerimine.Seadmete hooldus ja remont.Töölepingu töötajaga sõlmib Finesta Baltic OÜ. Töötaja asub tööle renditöötajana.Omalt poolt pakume: kindel töö ja töötasu, meeskonna tuge.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ AKROM-EX in
  19.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Laboriseadmete hooldus, remont ja müükTööülesanded: Erinevate laboriseadmete hooldus, remont ja aktiivne varusade ja tarvikute müük, personali koolitus ja abistamine, riigihangete koostamine ja monitooring.Omalt poolt pakume: Erinevaid ja vaheldusrikkaid tööülesandeid, koolitusi välismaal, motiveerivat palgasüsteemi, auto kasutamise kompensatsiooni.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company evox OÜ in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Projektipõhine töökohtTööülesanded: Pakkuda tööd ehitusprojektide korrigeerijale/koostajale (elamud, abihooned).Omalt poolt pakume: Paindlik töögraafik. Töötasu projektipõhine, sobib lisatööna.Muud nõuded: AutoCAD programmi või mõne muu joonestamisprogrammi kasutamisoskus; eelnev kogemusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company osaühing RIKITOP in
  19.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tööde vastuvõtmine; eskiiside tegemine; tehnoloogia, materjalide ja töö organiseerimine metallitöökojas ja teised töödejuhataja-meistri tööga seotud ülesanded.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja haridus masinaehitus, mehhaanika, elektroonika valdkonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maardu Linnavalitsus in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tööülesanded: Ehitus- ja kasutusloa taotluste ning ehitusteatiste menetlemine ning vastavate lubade väljastamine;Ehitisregistrisse andmete esitamine ning andmete kontrollimine ja korrastamine;Ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele;Ehitusalaste õigusaktide täitmise tagamine linnas ja üldise ehitusjärelvalve teostamine;Ehitusalaste nõuete rikkumise korral hoiatuste ja ettekirjutuste tegemine;Ehitusprojektide hoonestustingimuste koostamine ja väljastamine;Planeerimis- ja ehitusvaldkonnaga seotud geoinfosüsteemi pidamineOmalt poolt pakume: võimalusi eneseteostamiseksstabiilset tööd35 päeva puhkustkoolitusi enesetäiendamiseksMuud nõuded: Riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakend...

 • Company NO CV OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  külmlaosTööülesanded: •30-40 pakkija töö kontrollimine ja juhtimine •Erinevate värskete marjade pakkimine külmlaosOmalt poolt pakume: •Väljaõpet kohapeal•Kaasaegseid töö-ja olmetingimusi•Võimalus teha palju töötunde•Vahvaid kolleege•Tööd kuni juuni lõpuniMuud nõuded: •MS Exceli oskus (algaja tase)•Inimeste juhtimise kogemus•Töötahe•Kohusetundlikkus•Füüsiliselt vastupidav (seisev töö)•Eesti ja vene keele oskusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: öösiti...

 • Company Alfacar OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Sõiduautode diagnostika, remont ja hooldustööd; lisavarustuse paigaldamine; sildade reguleerimine; kliimaseadmete hooldamine; rehvide vahetus.Omalt poolt pakume: Põhipalka, pluss tulemustest sõltuvat tasu; kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid; huvitavat ja vaheldusrikast tööd; ettevõttesiseseid soodustusi. Muud nõuded: Eelnev autoremondi alane töökogemus; diagnostikaseadmete kasutamise oskus; tehnilisest inglise keelest aru saamine; kohusetundlikkus ja korrektsus; hea pingetaluvus.Kasuks tuleb tehnikaalane haridus ja võõrkeelte oskus (inglise, vene ja soome)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company aktsiaselts SALVEST in
  16.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tööülesanded: Tootmisseadmete igapäevane hooldus ja seadistamine. Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt võimalust kaasa aidata Eesti ühe pikemate traditsioonidega toidutööstusettevõtte kiirele arengule, püsivat töösuhet, soodustusi ettevõtte kaupluses, taskukohast lõunasööki oma sööklas ning terviseedenduse meetmeid (massaa ja sportimistoetused). Muud nõuded: Otsime oma meeskonda uuendustele avatud ja meeskonnamängijast kolleegi, kes:omab tehnilist taipu ja huvi erinevate masinate vastu;suudab tänu varasemale sarnasele kogemusele operatiivselt reageerida kõikvõimalikele väljakutsetele, mis seadmete igapäevatöös ette tulevad;on kohusetundlik ja korrektne oma tööülesannete täitmisel; rõõmustab võimaluste üle ise oma kätega midagi paremaks teha, edasi arendada ja vajadusel ka ära parandada;p...

 • Company OÜ Kohila Vineer in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Puidulao igapäevase töö korraldamine.Omalt poolt pakume: • Võimalust kasutada massaai, taastusravi või endale sobivat sportimisviisi ettevõtte kulul;• Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud);• Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi.Muud nõuded: Ootame kandideerima tegusaid ja kohusetundlikke inimesiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohver & Kott OÜ in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Otsime tehnilise tabuga töömeest, kelle tööülesandeks on trenazööride, elektri ATV-de, lasteautode remont.Omalt poolt pakume: Sooja töökohta (töö toimub siseruumis);uued tööriistad;väike ja tore kollektiiv;konkurentsivõimeline töötasuMuud nõuded: Kas eesti või vene keele oskus (ei pea mõlemat keelt valdama).Peab oskama tegema tööd nii pea kui kätega; vajalik tehniline taip ja oskused (tööjuhendeid ei ole)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: oleneb töömahust...

 • Company Universal Industries Osaühing in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Tootmisseadmete hooldamine ja remontimine, uute seadmete paigaldusel ja olemasolevate seadmete ümberpaigaldusel osalemine, ettevõtte taristu remondi ja hooldusega seotud tööde teostamineOmalt poolt pakume: Tööd arenevas ettevõttesMuud nõuded: Erialane kutsekeskharidus, töökogemus mehaanikuna töötamisel, seadmete tööpõhimõtete tundmine, jooniste lugemise oskus, tööriistade kasutamise oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aure Autoremont OÜ in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sõiduautode ja kaubikute hooldus ning remont; rehvitööd.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist tulemuspalka.Muud nõuded: Tehniline taip; iseseisevalt töötamise oskus; hea suhtlemisoskus; huvi ja tahe teha tööd; püsivus ja rahulikkusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Mangeni PM in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Veiste seemendamine ning vastava dokumentatsiooni täitmine, veterinaari abistamine ning veterinaarsed menetlused. Vajadusel farmijuhi abistamine.Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd graafiku alusel suures farmis ning tööks vajalikke vahendeid. Vajadusel elamispind vastvalminud A-energiaklassiga kortermajas. Muud nõuded: Nõutav kehtiv atesteerimistunnistus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering associate professionals Edit filters