Jobmonitor. Search results for Science and engineering professionals

30 Jobs found

Used filters:
 • Science and engineering professionalsx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company osaühing Arca Nova Element in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Insener-konstruktori põhikohustused ja vastutusvaldkonnad:• ettevõttesisene ja -väline konsultatsioon tehnilistes küsimustes• tugevusarvutuste teostamine• nõuetele vastavate optimaalsete ning toimivate tehniliste lahenduste väljatöötamine nii pakkumisjärgus kui ka töösolevatele projektidele• ametialaselt seotud standardite ja normide tundmine ning nende haldamine• ettevõtte esindamine enda vastutusvaldkonna raames.Omalt poolt pakume: Meeldivat kollektiivi, konkurentsivõimelist palka, vastavaid koolitusi.Muud nõuded: Kvalifikatsiooni tõendav dokumentKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajandusamet in Other
  19.10.2019

  töökoht asub SakusTööülesanded: Töö sisuks on maaparandussüsteemi ehitus- ja rekonstrueerimisprojektidele ekspertarvamuse koostamine, maaparandussüsteemi ehitamisega seotud tegevuste koordineerimine ning järelevalve hoiutööde teostamise üle. Tegeled maaparandussüsteemi avariide põhjuste väljaselgitamisega ja problemaatiliste juhtumite lahendamisega. Nõustad regioonide spetsialiste maaparandussüsteemi ehitamist või hooldamist puudutavates küsimustes.Omalt poolt pakume: Pakume võimalust anda anda oma panus maaparanduse valdkonna arendamisse. Toetame Sinu erialast arengut läbi täiendkoolituste. Meie juures töötades on Sul võimalik osa saada toredatest ühisüritustest, energiavarusid saame täiendada 35 päevasel puhkusel ja hea tervise säilitamiseks toetame spordiga tegelemist.Muud nõuded: Ole...

 • Company aktsiaselts Väätsa Agro in Other
  19.10.2019

  Tööülesanded: Ettevõttes agronoomilise töö korraldamine ja planeerimine; töötajate juhendamine ja tööprotsesside kontrollimine; põlluraamatu täitmine; raamatupidamisele esitatavate aruannete õigeaegne koostamine ja esitamine; eelarvestamise protsessis osalemine.Omalt poolt pakume: Mitmekesist ja huvitavat tööd kiiresti arenevas ettevõttes; toredat töökollektiivi; arenguperspektiivi; erialaseid täiendkoolitusi; konkurentsivõimelist palka; ametiautot ja telefoni.Muud nõuded: Kasuks tuleb: eelnev töökogemus põllumajandusettevõttes; hea suhtlemisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Kruviks in Other
  19.10.2019

  masinaehitusesTööülesanded: Võtame tööle insener-tehnoloogi, kelle tööülesanneteks on tehnoloogilise protsessi arendamine, tootmise optimeerime. Omalt poolt pakume: •Konkurentsivõimelist töötasu•Turvariided•Vahvaid kolleege•Transporti tööle ja tagasi LasnamäelMuud nõuded: AutoCad programmiga töötamise kogemus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Vitarsis in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Tehnoloogilise protsessi juhtimine kalatööstuses. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi;motiveerivat tasustamise süsteemi.Muud nõuded: Vajalik erialane töökogemus vähemalt 3 aastatKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Hedolink in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  abi detaiplaneeringute koostamisel kui tööd vähemTööülesanded: Katastritoimikute koostamine koos kooskõlastamistega ja esitamine katastrile registreerimiseks (ei sisalda välimõõdistustöid) PS. soovi ja võimaluste korral saab ka sellega tegeleda! Lisaks vajaduselDetailplaneeringute koostamine ja soovi korral kooskõlastamine (tegeleme ka majaprojektide koostamise/sh. tüüpprojekti sidumisega ja topogeodeetiliste plaanide koostamisega, trasside ja teede projekteerimisega.) Laiendame firmat.VT. Omalt poolt pakume: Arendavat tööd, motiveerivat palka. Võib teha ka kaugtööna või teise töö kõrval sh kodust, vt täpsemalt meie kohta Muud nõuded: Kasuks tuleb maakorraldustööde litsents ja eelnev maakorraldustööde kogemusKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in Other
  16.10.2019 Updated on: 19.10.2019

  Tööülesanded: Eelarve- ja analüüsiosakonna statistika valdkond vastutab PRIA kaudu makstavate põllumajandustoetuste aruandluse ning andmepäringutele vastamise eest. Ärianalüütiku tööks on selle tegevuse toetamine läbi aruandlusnõuete ja andmete kättesaadavuse analüüsimise. Eesmärgiks on parandada ja kiirendada aruannete koostamiseks kuluvat tööaega ja kvaliteeti. Omalt poolt pakume: Pakume huvitavat tööd, tööalast juhendamist, kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid, 35-päevast puhkust ning õppimis- ja arenemisvõimalusi meie kogenud ja üksteist toetavas meeskonnas. Väärtustame tervislikke eluviise ja head huumorimeelt.Muud nõuded: Kui oskad keerulisi asju mõelda lihtsaks ning sind iseloomustab süsteemne lähenemine, omad vastutustunnet ja järjekindlust ning oled hea suhtleja, siis tule meile...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärk on teede valdkonnaga seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine Märjamaa vallas ning valla teehoiutööde järelevalve. Tööülesanded:•teedeehituse tehnilise kirjelduse ning mahutabelite koostamine ning hooldus- ja remonditööde järelevalve;•teeregistri pidamine ja registri baasil valla teedel toimuvast ülevaate loomine; •valla teehoiukava ja teedeehituse investeeringute plaani koostamine ning elluviimine; •liikluskorralduse valdkonna juhtimine; •kaevelubade ja teede sulgemise menetluste läbiviimine; •valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine; •teede valla omandisse võtmise ja teede avalikuks kasutamiseks määramise korraldamine, erateede avaliku kasutamise lepingute ettevalmistamine ja nende täitmise kontrollimine; •muud valdkonnaga seotu...

 • Company Keskkonnaamet in Naha
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Metsahoiu spetsialisti põhiülesandeks on metsandusvaldkonna tegevuste koordineerimine ja ühtlustamine ning metsandusalaste küsimuste lahendamine kaitstavate loodusobjektidega seotud metsades. Ametikoha täpsemate ülesannetega on võimalik tutvuda: Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle Keskkonnaametisse?Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad ja sõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas!Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemi kiidavad teisedki!Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid, sest kiitust ei ole kunagi liiga palju!Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku tööaega, mis võimaldab paremini ühildada tööd ja vaba aega.Meie juures saad sa puhata aastas 35 kalendripäeva ning me hoolime oma töötajate tervisest ning...

 • Company AS Aravete Agro in Other
  10.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: Ettevõttes agronoomilise töö korraldamine, planeerimine, töötajate juhendamine ja tööprotsesside kontrollimine.Põlluraamatu täitmine, raamatupidamisele esitatavete aruannete õigeaegne koostamine ja esitamine, eelarvestuse protsessis osalemine.Omalt poolt pakume: Konkurentsivõimelist palka.Erialaseid täiendkoolitusi.Ametiautot ja telefoni.Vajadusel elamispinda.Muud nõuded: Erialane haridus.Eelnev töökogemus põllumajandusettevõttes.Täpsus ja korrektsus tööülesannete täitmisel.Kiire õppimis- ja arenemisvõime, kohusetunne, pingetaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Other
  09.10.2019 Updated on: 16.10.2019

  Tööülesanded: •analüüsida organisatsiooni äriprotsesse, neid toetavaid infosüsteeme ning koostada nende põhjal lähteülesandeid;•hinnata olemasolevate lahenduste funktsionaalsust;•analüüsida vajalike ressursside olemasolu ja vajadust tulevikus;•analüüsida olemasolevate süsteemide loogikast tulenevaid probleeme;•töötada välja ärianalüüsi raamistik ja põhimõtted, modelleerimismetoodika;•osaleda keerukamate süsteemide arhitektuuri loomisel;•olla konstruktiivne partner nii valdkondlikele tellijatele kui arendajatele.Omalt poolt pakume: •põnev töö, mille tulemusi tajume me kõik; •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures;•arendavad koolitused;•igakuine sporditoetus;•35-päevane põhipuhkus. Puhata saad soovi korral ka suvel. Lisaks võimaldame Sulle 3 tervispäeva aastas.Mu...

 • Company Osaühing MANPOWER in Saku
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Saku Õlletehase automaatikWork tasks: • teenindada automaatikaseadmeid ja -süsteeme, kontrollides nende korrasolekut• teostada automaatikaseadmete hooldus-, paigaldus- ja remonditöidWe offer: Miks on hea töötada Saku Õlletehases? • Saku Õlletehases on loodud motivatsioonisüsteemid, mis lähtuvad töötajate tööpanusest ning töötulemustest • Töötajaid koolitakse ning julgustatakse töötajate arengut ettevõtte sees• Pööratakse suurt tähelepanu töökeskkonna ohutusele ja headele töötingimustele• Toetatakse laste sündi ja kooliminekut. Jõulude ajal ootab töötajate pisiperet ees mõnus jõuluhommik koos jõuluvana ja kingipakiga• Ettevõte toetab sporti ja tegutseb ka aktiivne spordiklubiOther requirements: Saad meie juures tööga edukalt hakkama, kui Sul on erialane kutseharidus (mis lubab töötada ...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: •Projekteerimistingimuste menetlemine;•ehitusprojektide ning ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine;•arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine.Omalt poolt pakume: •Mitmekesist ja vaheldusrikast tööd;•arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;•tegusat ja sõbralikku kollektiivi;•kaasaegset töökeskkonda;•töökohta südalinnas;•põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskus;algatusvõime ja loovus;valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus;kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saku Vallavalitsus in Naha
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  määratud tähtajaksTööülesanded: • detailplaneeringute menetlemine ja planeerimisalaste küsimuste lahendamine;• lepingute ettevalmistamine detailplaneeringute koostamiseks ja elluviimiseks;• valla üldplaneeringu koostamises osalemine;• planeeringute registri pidamine;• planeeringualane nõustamine.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset ja vastutusrikast tööd; konkurentsivõimelist palka; ametialaste täiendkoolituste võimalust; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; nõutavast paremaid sotsiaalseid garantiisid.Muud nõuded: Täiendavalt eeldame, et kandidaat orienteerub seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte; suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte; valdab vähemalt C1-tasemel eesti keelt;omab väga head sõnalise ...

 • Company osaühing RIKITOP in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Tööülesanded: inseneritöö: masinaehitus, metalli töötlemise tehnoloogia.Muud nõuded: kasuks tuleb eelnev töökogemus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts NARVA-BARK in Other
  04.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Tööülesanded: Tehniliste arvestuste tegemine;uutele toodetele tehniliste tingimuste loomine;raudbetoonkonstruktsioonide tehniliste skeemide ja projektide väljatöötamine Omalt poolt pakume: Tööd vähemalt aastaksMuud nõuded: Tehniline kõrg- või keskharidus;töökogemus raudbetoontoodete tootmise valdkonnas;iseseisva töö oskus, vastutustunneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing TATALUS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  alaline või projektipõhine töökohtTööülesanded: · tootekvaliteedi arendamine ning järelvalve;· hügieeniplaani koostamine ja järelvalve;· tootearendus;· tooraine ja kuluva kauba laoseisu igapäevane kontroll;· tooraine ning kuluva kauba tellimine tarnijatelt;· alluvate töötajate kontroll;· vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja haldusOmalt poolt pakume: · abivalmis meeskonda ning vajalike töötingimusi;· motiveerivat töötasu;· töötamist graafiku alusel (päevased vahetused);· suurt allahindlust meie toodetele.Muud nõuded: Toiduainete tehnoloogia kõrgharidus;suhtlemisoskus kõrgtasemel;arvuti kasutamisoskus kesktasemel – tunneb Microsoft Office programme.kiire mõtlemisvõime;kohusetundlik, valmis iseseisvaks tööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: - Planeerib ja koordineerib kõikide uute või muudetud tootmisprotsesside esmakatsetusi ning vastutab tulemuste kliendile esitamise eest.- Koostab tootmisprotsesside jaoks kaasaegseid tehnoloogiaid, mis tagab produktiivsuse, ökonoomsuse ja maksimaalse kvaliteedi. - Analüüsib, täiustab ja kaasajastab olemasolevaid tootmisprotsesse, et tagada efektiivsem ning ökonoomsem tootmine. - Annab oma panuse LEAN tootmisega seotud projektides. - Teeb tehnoloogia ja kvaliteedialaselt vahetut koostööd nii klientide kui ka tarnijatega.Omalt poolt pakume: - püsivat töösuhet;-vastutusrikast ja huvitavat tööd rahvusvahelises ettevõttes ja osalemist kontserni sisestes arendusprojektides;-võimalust töötada koos tööka ja sõbraliku meeskonnaga; -väljaõpet ja koolitusi;- kõiki tööks va...

 • Company Sakala Teed OÜ in Pärnu
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Pärnu maakonna maanteedel hooldetööde juhtimine ja koordineerimine; dokumentatsiooni ja aruandluse vormistamine; suhtlemine tellijaga.Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused; heade töötulemuste eest konkurentsivõimelist töötasu; erialast täiendkoolitust; tööks vajalikke vahendeid (ametiauto, arvuti, telefon).Muud nõuded: Projektide lugemise oskus; tehnilise kutse- või kõrghariduse olemasolu või omandamine; hea suhtlejaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Ionix Systems OÜ in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Tööülesanded: Osalemine uute tootmisprojektide Eestisse toomises.Uute tootmisprojektide juurutamine.Uute toodete prototüüpide valmistamine ja testimine.Suhtlemine klientidega.Koosteoperatsioonide kontrollimine ja tehniliste muudatuste väljatöötamine.Tööjuhendite loomine ja uuendamine.Osalemine tootmisvahendite ja tööriistade väljatöötamises.Tõrkeotsing ja probleemide lahendamine.Osalemine reklamatsioonide menetlemises.Omalt poolt pakume: Põnevat väljakutset Eesti ainsas sertifitseeritud lennundustööstuse ettevõttes.Huvitavat tööalast suhtlemist rahvusvahelises firmas.Põnevaid välislähetusi.Häid töötingimusi ja kaasaegseid töövahendeid.Muud nõuded: Kasuks tuleb:Projektijuhtimise kogemusTeadmised raadiosagedus-tehnoloogiast (RF technology)InseneriharidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Innove in Other
  02.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Tähtajaline tööleping ja osaline tööaegTööülesanded: Sinu igapäevatöö on:testide ja uuringute andmete töötlemine ning analüüsimine, rahvusvaheliste haridusuuringute andmejuhtimine ja eksamite infosüsteemi arendamisse panustamine.Omalt poolt pakume: Innoves on hea, sest...• võimaldame paindlikku tööaega ja osalist kaugtööd;• pakume 35 päeva puhkust;• toetame sportimist ja tervislikke eluviise;• oleme peresõbralik organisatsioon;• meil on toetav ja professionaalne meeskond;• tunnustame parimaid;• pakume võimalust ja väljakutset anda oma panus hariduse valdkonna edendamisse Eestis!Muud nõuded: Ootame Sind oma meeskonda, kui Sul on:•erialane (psühholoogia, sotsioloogia, majandus, matemaatika, statistika vms) bakalaureusekraad;•kogemus andmete analüüsimisel ja töötlemisel; •andmetöötlusprogramm...

 • Company Võru Vallavalitsus in Uhe
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: *Valdkonda reguleerivate valla määruste koostamine;*valla keskkonnakaitse- ja jäätmekäitlusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine;*valla jäätmejaamade ja komposteerimisväljakute töö koordineerimine;*kaevandamislubade taotluste menetlemine;*valla heakorraeeskirja, jäätmehoolduseeskirja, kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmise kontrollimine;*heakorratööde korraldamine (sh kalmistud ja valla hooldatavad objektid);*tegevuslubadele vajalike keskkonnamõjude hindamiste eelhinnangute koostamine;*ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostamise/muutmise korraldamine ja valdkonnaga seotud valla ülesannete täitmine (load, aruanded jne);*ametiülesannetest tulenevate õigusaktide eelnõude, kirjade, lepingute, teabenõuete jm dokumentid...

 • Company OÜ Kohila Vineer in Uhe
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Tootmisprotsesside efektiivsuse hindamine ja parendamine ning spooni ja vineeri kvaliteedi kontrollimine vastavalt kehtivatele standarditele ja kliendi ootustele.Omalt poolt pakume: Sooja, puhast ja valget töökeskkonda 2016.aastal valminud tootmishoones• Võimalust kasutada massaai, taastusravi või endale sobivat sportimisviisi ettevõtte kulul;• Võimalust kasutada ettevõtte poolt pakutavat kohapealset toitlustust (lõuna osaliselt kompenseeritud);• Võimalust kasutada ettevõtte koostööpartnerite poolt pakutavaid soodustusi;• Võimalust puhata alati kaks nädalat suvel ning ühe nädala jõulude ajal (ülejäänud puhkuse osas on võimalik ise otsustada).Muud nõuded: Ootame kandideerima tegusaid ja kohusetundlikke inimesiKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Keskkonnaamet in Õle
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Kelle peamiseks tööülesandeks on kaalutlusotsuste andmine kaitstavatel loodusobjektidel kavandatud tegevuste osas nagu ehitamine, rahvaüritused, maakorraldustoimingud jms. Lisaks seisukohtade andmine planeeringutesse ja osalemine KSH ja KMH protsessis looduskaitse valdkonda käsitlevas osas. See koht sobib just Sulle, kui hoolid Eestimaa loodusest ja soovid päriselt teha midagi selle hoidmiseks!Omalt poolt pakume: Miks tulla tööle Keskkonnaametisse?-Meie trumbiks on meie inimesed! Toetavad ja sõbralikud kolleegid on päriselt ka olemas!-Meid iseloomustavad selged eesmärgid ja kindel palgasüsteem - meie tulemusjuhtimise süsteemi kiidavad teisedki!-Tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid, sest kiitust ei ole kunagi liiga palju!-Pakume arendavaid koolitusi ja paindlikku...

 • Company Baltic Defence & Technology OÜ in Other
  02.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Tööülesanded: Jooniste lugemine.Keevitustsehhi töö korraldamine.Suhtlemine klientidega.Materjali tellimine ja logistika koordineerimine.Omalt poolt pakume: vaheldusrikast tööd;konkurentsivõimelist palka;arenguvõimalusi;toredat kollektiiviMuud nõuded: Töötaja peab olema vastava haridusega masinaehituse insenerKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Paide Linnavalitsus in Päide
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Tööülesanded: •Paide linna kui terviku arenguks vajalike planeeringute olemasolu tagamine, volikogule ja valitsusele ettepanekute tegemine planeeringute koostamise algatamiseks. •Paide linna üldplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja detailplaneeringute koostamise korraldamine; planeeringualaste koostööprojektide juhtimine ja nende koordineerimine; kehtestatud planeeringute säilitamise ning nende kättesaadavuse tagamine ja planeeringute korralise ülevaatuse korraldamine.•Projekteerimistingimuste menetlustoimingute läbiviimine.•Oma töövaldkonnas riigihangete lähteülesannete koostamine ja alla piirmäära hangete läbiviimine ning lepingute järelevalve teostamine.•Arhitektuuri- ja linnakujunduslike konkursside korraldamine.•Linna parkide ja haljasalade kujundamine koostöös hald...

 • Company Maanteeamet in Naha
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Sul on võimalus muuta Eesti teid ja liikluskorraldust paremaks! Sinu ülesandeks on välja töötada ühtsed riigiteede projekteerimiseks vajalikud juhised ja koordineerida nende rakendamist. Omalt poolt pakume: •võimalust kaasa rääkida ja näha oma töö vilju projekteerimisnõuete ning liikluskorraldusalast tegevust reguleerivate õigusaktide, juhendite ning eeskirjade väljatöötamisel ja ellurakendamisel •mitmekülgseid arenguvõimalusi ja kaasalöömise võimalust laiaulatuslikes arendusprojektides nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil •paindlikke töötingimusi stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •igakuist sporditoetust ning muid tervist edendavaid võimalusi•35-päevast põhipuhkust ja 3 tervispäeva aastas•ühiseid traditsioone ja ettevõtmisiMuud nõuded: •vähemalt 5-aastane teede pr...

 • Company Keskkonnaministeerium in Ala
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  pinnaveekogude valdkondaTööülesanded: Otsime VEEOSAKONDA PEASPETSIALISTI,kellel seisab ees ambitsioonikas ülesanne kliimamuutuste kontekstis - arendada Eesti pinnaveekogude seisundi hindamise süsteemi ning välja töötada veekogude seisundi parandamiseks sobivaid meetmeid. Omalt poolt pakume: • vastutusrikast tööd ja huvitavaid tööülesandeid;• võimalust panustada olulise valdkonna edendamisse;• oma ala tegijatest koosnev meeskonda;• avatud meelt uutele ideedele;• paindlikku tööajakorraldust;• soodustusi oma tervise hoidmiseks ja sportimiseks;• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;• töökohta Tallinna kesklinnas.Muud nõuded: • magistrikraad keskkonna, keemia või bioloogia erialal;• kogemus keskkonnakaitse valdkonnas (vähemalt 5 aastat).Ootame, et kandidaadil on keskkonnasõbralik ...

 • Company Keskkonnaministeerium in Ala
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  vesiviljeluse valdkondaTööülesanded: Otsime VEEOSAKONDA PEASPETSIALISTI,kes annaks oma panuse Eesti keskkonnasäästliku vesiviljeluse arengule ning aitaks kaasa nõukogude aja pärandiks olevate jääkreostusobjektide korrastamise ja veekogude seisundi parandamisele, et saavutada puhtam elukeskkond.Omalt poolt pakume: • vastutusrikast tööd ja huvitavaid tööülesandeid;• võimalust panustada olulise valdkonna edendamisse;• oma ala tegijatest koosnev meeskonda;• avatud meelt uutele ideedele;• paindlikku tööajakorraldust;• soodustusi oma tervise hoidmiseks ja sportimiseks;• erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;• töökohta Tallinna kesklinnas.Muud nõuded: • magistrikraad keskkonna, keemia või bioloogia erialal;• kogemus keskkonnakaitse valdkonnas (vähemalt 5 aastat).Ootame, et kandidaadi...

 • Company Aktsiaselts Telset in Other
  02.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Tööülesanded: Kaabel- digitelevisiooni ja Internetiteenuste täisteenindus Telseti võrgus Muud nõuded: Kasuks tuleb vene ja eesti keele oskus suhtlustasandil ning B1 juhiloa olemasoluKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering professionals Edit filters