Jobmonitor. Search results for Science and engineering professionals

25 Jobs found

Used filters:
 • Science and engineering professionalsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Pärnu Linnavalitsus in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Töötaja peamisteks ülesanneteks on Pärnu Linnavalitsuse geograafiliste (GIS) avalike teenuste arendamine, virtuaalsete istungite, koosolekute jms läbiviimiseks vajalike infotehnoloogiliste ja ruumiliste lahenduste väljatöötamine, arendamine ja töös hoidmine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekesist tööd eneseteostamise ja täiendamise võimalust antudvaldkonnas; meeldivat ja sõbralikku meeskonda; 35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Erialane kõrgharidus; vähemalt 2-aastane erialane töökogemus; väga hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime; väga hea eesti ja inglise keele oskus.Kasuks tuleb: IT-teenuste analüüsimise ja haldamise kogemus,avalikus sektoris töötamise kogemus Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Mandragora in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Paberi ja köite konservaator.Omalt poolt pakume: Kasulikku kogemust meistri käe all töötades ja huvitavat tööd.Muud nõuded: Soov teha tööd, ausus, korrektsus, manuaalne võimekus, õppimissoov/võime. Kasuks tuleb varasem samalaadne kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Bonava Eesti OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide insenerina on Sinu põhiülesandeks projekteerida hoone siseseid vee- ja kanalisatsioonilahendusi. Selleks Sa:•Valmistad projekteerimismeeskonnale ette oma valdkonna lähteülesande ja kontrollid selle täitmist;•Koostad iseseisvalt projektid ja kooskõlastad need ametiasutuste ja tehnovõrkude valdajatega;•Hoolitsed selle eest, et projektdokumentatsioon on Sinu poolt koostatud ja vormistatud vastavalt seadustele, määrustele ja standarditele. Kuluefektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks teed vajaliku projektide analüüsi. Omalt poolt pakume: Sul on võimalus töötada rahvusvahelises ettevõttes, rakendades uuemaid tehnoloogilisi lahendusi professionaalses projekteerimisüksuses ja muuta elamuarenduse valdkonda, töötades välja optimeeritud lahendusi ning luu...

 • Company Bonava Eesti OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  kavandab vajalikud teede osad Bonava elamuarendustesTööülesanded: Teedeinsenerina on Sinu põhiülesandeks elamuarendustes vajalike teede osade projekteerimine. Selleks Sa:•Valmistad projekteerimismeeskonnale ette oma valdkonna lähteülesande ja kontrollid selle täitmist. Sinu projekteerida on teed, platsid, parklad, tänavad (sh linnatänavad);•Koostad iseseisvalt projektid ja tehnovõrkude koondplaanid. Kooskõlastad need ametiasutuste ning tehnovõrkude valdajatega;•Projekteerid ja lahendad kogu kinnistu vertikaalplaneeringu;•Hoolitsed selle eest, et projektdokumentatsioon oleks Sinu poolt koostatud ja vormistatud vastavalt seadustele, määrustele ja standarditele. Kuluefektiivsuse ja kvaliteedi tõstmiseks on vajalik teha ka projektide analüüs.Omalt poolt pakume: Sul on võimalus töötada rahvusva...

 • Company Grün-E OÜ in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Otsime vähemalt magistriharidusega maastiku arhitekti või botaanikut, eelduseks on, et on läbitud dendroloogiaalane kursus.Puittaimestiku hindamise koostamine, dendrolooginile inventeerimine, looduskaitseliste väärtuste ja koosluste määramine.Omalt poolt pakume: Mugavaid töövahendeid (välitööd viiakse läbi otse digitaliseerides), kindlat ja pikaajalist töökohta ning paindliku tööaega. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company RIKETS TOOTMINE OÜ in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Taimekasvatustööde planeerimine ja juhtimine püsilillede ja suvelillede valdkonnas.Väetusplaanide ja taimekaitseplaanide koostamine.Kvaliteetse ja tulemusliku tootmisplaani täitmine.Omalt poolt pakume: Tööalaseid koolitusi ja arenguvõimalusi.Ettevõttesiseseid toredaid ühisüritusi.Sõbralikku, humoorikat ja usaldusväärset kollektiivi.Muud nõuded: Nõutud on eelnev töökogemus taimekasvatuse valdkonnas. Kasuks tuleb erialane haridus.Valmisolek kevadhooajal suuremaks töökoormuseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts Wendre in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Otsime oma meeskonda arendustehnolooge (tekstiil/mööbel) kelle peamiseks ülesandeks on toodete arendamine, leides igale tootele sobivaima efektiivseima tootmise tehnoloogia. Arendustehnoloog:•töötab välja tootmistehnoloogiaid ja kulunorme•koostab hinnakalkulatsioone•korraldab tootenäidiste tegemist•on kursis toodete ning toorainete trendidega•osaleb erinevates toodete ja protsesside arendus- ja parendusprojektidesOmalt poolt pakume: •Mitmekesist ja põnevat tööd •Võimalusi eneseteostuseks rahvusvahelises ettevõttes•Konkurentsivõimelist töötasu ning häid töötingimusi •Sõbralikku ja kokkuhoidvat meeskondaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company OÜ Velma Mööbel in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Mööblijooniste tegemine, toodete konstrueerimine, tehnoloogia valimine, uute toodete väljatöötamine ja juurutamine, järelvalve teostamine, muudatuste tegemine tootmisprotsessis ning tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine.Omalt poolt pakume: Töötamist sõbralikus kollektiivis.Muud nõuded: Vajalikud isikuomadused on loogiline ja matemaatiline mõtlemine, visuaalne mälu ja ruumiline kujutlusvõime, üldistusvõime ja loovus, stressitaluvus. Olulised on ka kiire mõtlemine ja täpsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaksTööülesanded: Teemaa osakonna karjääride juhtivinseneri peamisteks ülesanneteks on:•maavara kaevandamise lubade võõrandamise ja karjäärikinnistute kasutusse andmise korraldamine;•karjääridega seotud lihthangete läbiviimine, riigihangete ettevalmistamine ja lepingu tellija esindamine;•karjäärides kaevandamise korraldamine ja juhtimine;•kaevandamisõiguse loovutamise kokkulepete, müügilepingute ja maarendilepingute sõlmimise korraldamine.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume kõik •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •arendavad koolitused•igakuine sporditoetus•35-päevane põhipuhkus ja vajadusel lisaks 3 tervisepäeva aastasMuud nõuded: •geoloogia-, mäendus-, teedeehitus- või keskkonnaalane kõrgharidus;•...

 • Company Eesti Geoloogiateenistus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamineTööülesanded: Geoloogi tööülesanneteks on:•Eesti fosforiidi ja sellega kaasnevate ressursside (graptoliitargilliit, glaukoniitliivakivi) ning sekundaarse toorme uuringute andmestiku koondamine, süstematiseerimine ja analüüs;•nimetatud ressurssidega seotud uute uuringu-projektide väljatöötamine ja elluviimine;•osalemine osakonna- ja teenistuse-ülestes maapõueressurssidega seotud projektides ning välitöödel;•osakonna projektide ja uuringutega seotud asjaajamine.Oled sobiv kandidaat:•kui Sul on vähemalt magistrikraad maateadustes;•tunned Eesti geoloogiat;•omad teadmisi tänapäevastest maapõueressursside uurimismeetoditest;•valdad MS Windows töökeskkonda ja ArcGISi/QGISi või analoogset kaardiprogrammi kasutajatasemel;•valdad kõrgtasemel eesti ja vä...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Ida-Virumaa bürooTööülesanded: Riikliku keskkonnajärelevalve tegemine:• keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine eelkõige vee, välisõhu ja jäätmete valdkonnas• väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste menetlustoimingute tegemine ning keskkonnakahjude sissenõudmine• oma töövaldkonnas kaebuste ja avalduste lahendamineOmalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd - ükski inspektori päev ei sarnane teisele• isiklikku mentorit • väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi• paindlikku tööaega• sõbralikku kollektiivi • kaasaegset töökeskkonda ja järelevalvetehnikat• haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevastMuud nõuded: • kõrgharidus, soovitatavalt keskkonnatehnika või keemia- ja keskko...

 • Company Tallinna Elektrotehnika Tehas "Estel" AS in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Skeemitehnik, muundurite projekteerimineTööülesanded: -Muundurite projekteerimine (võimsuse muundurite skeemide projekteerimine);-Tehnilise dokumentatsiooni koostamine (tehnilised nõuded, ekspluatatsiooni käsiraamat, sertifikaat);-Tehniliste arvutuste koostamine;-Komponentide- ja materjalide valik.Omalt poolt pakume: - Motiveerivat ja konkurentsivõimelist töötasu;- Arenguvõimalusi, erialaseid koolitusi;- Sõbralikku, toetavat ja professionaalset meeskonda;- Kaasaegset töökeskkonda, töövahendeid ja tarkvara;Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maa-amet in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  TallinnTööülesanded: Tööülesanded on aerolaserskaneerimis (LiDAR) andmete töötlus. Omalt poolt pakume: •Huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses töökeskkonnas;•koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi;•töökat ja sõbralikku kollektiivi, sh võimalust osaleda ühisüritustel;•35-kalendripäevast põhipuhkust;•tervise- ja spordikulude osalist hüvitamist;•haigestumise korral hüvitise maksmist juba teisest päevast.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:•Erialane (geomaatika, geoinformaatika, tehniline) teise astme kõrgharidus (võib olla omandamisel) või rakendus-kõrgharidus ja eelnev erialane töökogemus;•juhiluba (B kategooria);•teadmised informaatika, geoinformaatika ja kaugseire alal ning kasutatavate kaugseire tehnoloogiate tundmine;•GNSS põhitõdede ja mõõdistamise tundmine;•hea arvutikasutusoskus, •...

 • Company Production House OÜ in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Tööülesanded: Tugevusarvutuste tegemine.Omalt poolt pakume: - Stabiilset töökohta Tallinna kontoris- Vaheldusrikkaid projekte- Kogenud meeskonna toetust- Konkurentsivõimelist palkaMuud nõuded: - Ehituslik kõrgharidus, võib olla omandamisel- MS Office programmide valdamine- AutoCAD programmi valdamine- StressitaluvusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company VAKLAK Osaühing in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Programmihaldurina juhid meie Grupis kõiki Cropio tööriista juurutamisega seotud tegevusi ning tagad programmi eduka kasutamise hooajal ning ka pärast seda.Tööülesanded: Raporteerida tegevjuhile ja Grupi kontrollerile;toetada ja koolitada kõiki Cropio kasutajaid meie Grupis;analüüsida iga farmi süsteemi kasutamist;jälgida NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) aruandeid; kontrollida igapäevaste tööde dokumentatsiooni;koostada aruandeid ja teha nende põhjal järeldusi.Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu; osalist- või täistööaega; stabiilset töösuhet; erialaseid koolitusi; sportlike ja tervist edendavate tegevuste eest hüvitist (sporditoetus); professionaalset ja toetavat meeskonda.Muud nõuded: Sul on põllumajanduse/agronoomi taust (ülikool, ametikool, eriala võib olla omandamisel...

 • Company Aktsiaselts Mustamäe Haljastus in
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Põhikohaga tööTööülesanded: Haljastuse rajamine ja hooldus, projektijuhtimineOmalt poolt pakume: Erialast töödMuud nõuded: iseseiseva töö oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Incap Electronics Estonia Osaühing in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Tööülesanded: •Tootmises olevate tehnoloogiliste protsesside haldamine; •Toodangu kvaliteedi ja efektiivsuse tagamiseks vajalike protseduuride läbiviimine; •Tootmisprotsesside standardiseerimine, mõõdikute määramine; •Tootmisprotsesside parenduste elluviimine; •Tööaegade mõõtmine; •Tööjuhendite ajakohastamine, uuendamine ja töötajate sellekohane juhendamine koostöös tootmisinseneridega; •Kvaliteediprobleemide analüüsimine, parendustegevuste kaardistamine. Omalt poolt pakume: •Tööd kiirelt kasvavas rahvusvahelises ettevõttes; •Tööandjapoolset täiendavat tervisekindlustust; •Sporditoetust; •Enesearendamise võimalusi; •Boonustasu; •Motiveerivat töötasu ja võimalust oma valdkonda ettevõttes arendada parimal võimalikul moel.Muud nõuded: •Tehniliste jooniste lugemisoskust; •Loogilist mõtlemis...

 • Company Eesti Töötukassa in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaTööülesanded: Vanemanalüütiku töö pakub suurepärast võimalust osaleda tööturuteemaliste analüüside ja prognooside koostamisel ning jälgida tööturuarenguid, kasutades selleks kaasaegseid andmeanalüüsivõimalusi.Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd, panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meie tegevustel on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid. Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötajate tervisest. Meil on 35 kalendripäeva põhipuhkust ning me võimaldame paindlikku tööaega ja vajadusel kodutööpäevi. Pakume uue töötaja koolitusprogrammi ning tööalaseid täiendkoolitusi. Igapäevases töös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ning pühendunud kolleegid. Muud nõuded: Ootam...

 • Company osaühing RIKITOP in
  19.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Inseneritöö: masinaehitus, metalli töötlemise tehnoloogia.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS in
  16.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Puhkuste asendajaTööülesanded: Analüüside võtmine tootmisprotsessi erinevatest etappidest ja valmistoodangust vastavalt kehtestatud analüüsiplaanile; füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste analüüside ettevalmistamine ja läbiviimine vastavalt metoodikale; analüüsitulemuste hindamine, dokumenteerimine ja parendusettepanekute tegemine.Omalt poolt pakume: Mitmekülgset tööd; kaasaegseid töövahendeid ja tingimusi; sõbralikku ning toetavat töökollektiivi; transpordikompensatsiooni isikliku sõiduvahendi kasutamisel.Muud nõuded: Erialane haridus, kasuks tuleb eelnev töökogemus; teadmised keemiast, mikrobioloogiast ja toiduhügieenist; õppimisvõime ja pingetaluvus; kohusetundlikkus,täpsus, usaldusväärsusplaneerimisoskus.Tööle asumiseks on vajalik tervisetõendi olemasolu või valmidus seda saadaKo...

 • Company OÜ LAANELILL in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Trofee JahimajaTööülesanded: Kujundus tööd , jooniste ja 3D visualiseerignute loomineMuud nõuded: Varasemalt töökogemus ja omandatud oskused arhitektuuri-, projekteerimises-, ja sissekujundus valdkonnas. Iseloomult rõõmsameelne, aus, hakkaja, väga hea suhtleja, lojaalne, töökas ja punktuaalne. 3D visualiseeringu oskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Peainspektori peamisteks tööülesanneteks on kohapealsete looma- ja pindalakontrollide teostamine taotlejate juures, taotlejatega suhtlemine, aruandluse koostamine ning esitatud toetuste taotluste menetlemine vastavalt protseduuridele. Lisaks põllumassiivide registri uuendamine ja laekuvate toetustaotluste ning registriavalduste vastuvõtmine. Töö on liikuva iseloomuga, eeldab väga head arvuti kasutamise oskust, pidevat õpivalmidust, igapäevast autoga sõitmist ja head pingetaluvust. Suvel valdavalt välitöö (GPS-ga mõõdistamine).Omalt poolt pakume: Tööalast nõustamist ja juhendamist; eneseteostusvõimalust; huvitavat ja mitmekülgset tööd; võimalust osaleda arendustegevuses; 35 päeva põhipuhkust.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on kesk-, keskeri- või kõrgharidus (soovituslikult põ...

 • Company Jõgeva Vallavalitsus in
  16.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele.Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist:•planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti, liikluskorraldust ja ehitust;•korraldab valla tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamist;•teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra, sh tänavavalgustuse üle;•menetleb teede ja tänavate sulgemislube;•kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;•koostab teede ja tänavate teehoiukava;•peab teeregistrit;•tellib vajadusel teeprojekte;•tellib teede ja tänavate markeerimist;•korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist ja väljastamist;•osaleb ehitusprojektide läbivaatamisel ja vajadusel ehitusregistri keskkonnas ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja ...

 • Company Keskkonnainspektsioon in
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Lääne-Virumaa bürooTööülesanded: Riikliku keskkonnajärelevalve tegemine:• keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine eelkõige vee, välisõhu ja jäätmete valdkonnas• väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste menetlustoimingute tegemine ning keskkonnakahjude sissenõudmine• oma töövaldkonnas kaebuste ja avalduste lahendamineOmalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd - ükski inspektori päev ei sarnane teisele• isiklikku mentorit • väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi• paindlikku tööaega• sõbralikku kollektiivi • kaasaegset töökeskkonda ja järelevalvetehnikat• haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevastMuud nõuded: • kõrgharidus, soovitatavalt keskkonnatehnika või keemia- ja kesk...

 • Company Zircon Group OÜ in
  12.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: * Detailide ja toodete mõõtmine 3D mõõtmemasinaga* Mõõteraportite koostamine* Saabunud ja väljaminevate detailide ja toodete kontroll* Arendada ettevõtte tegevust vastavalt kvaliteedijthuimissüsteemi ISO9001Omalt poolt pakume: * Mitmekesiseid tööülesandeid ja oskuste arendamise võimalust* Konkurentsivõimelist palka* Töökogemust rahvusvaheliselt tuntud ettevõttes* Erinevaid soodustusi ja toetusi* Pidevat täiendõpetKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering professionals Edit filters