Jobmonitor. Search results for Science and engineering professionals

29 Jobs found

Used filters:
 • Science and engineering professionalsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Maa-amet in Tallinn
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tallinn või TartuTööülesanded: Põhiülesanneteks on andmete uuendamine Eesti topograafia andmekogus stereokaardistuse, ortofotokaardistuse, välitöö või kogutud andmete töötlemise teel.Omalt poolt pakume: •Huvitavat, vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd;•töökat ja sõbralikku töökollektiivi;•koolitus- ja enesetäiendamise võimalusi.Muud nõuded: Sobival kandidaadil on:•Teise astme loodusteaduslik või inseneriteaduste kõrgharidus (võib olla omandamisel) või vähemalt kolm aastat töökogemust topograafilise andmeohje või kaardistuse valdkonnas;•head teadmised Eesti loodusest, maastikest;•laialdased teadmised topograafiliste kaartide koostamisest, geoinformaatikast ja kartograafiast;•ruumiline ja numbriline vaimne võimekus;•hea arvutikasutusoskus, kaardiprogrammide kasutamise kogemus, GIS ...

 • Company Icosagen AS in Õle
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Mikrobioloogia laborisseTööülesanded: Laboriabilise peamiseks ülesandeks on mikrobioloogia labori tööks vajalike söötmete ja lahuste valmistamine. Töökohustuste hulka kuulub lisaks autoklaavimine, tehtud töö dokumenteerimine, labori tööpindade ja aparatuuri puhtuse tagamine.Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, võimalust rakendada ja täiendada koolis saadud teadmisi ja oskusi, erialaseid täienduskoolitusi, toredat kollektiivi, tähtajatut täistööajaga töölepingut töökohaga Tartus, tööandja soodustuste paketti.Muud nõuded: See töö sobib Sulle, kui Sul on keskharidus või keskeriharidus; Sul on huvi laboritöö vastu; toiduohutus ja mikrobioloogia huvitavad Sind; lihtsate matemaatiliste arvutuste tegemine ei ole Sinu jaoks raketiteadus; Sul on kiired käed ja kiire taip; Sa oled täpne; Sa oled ...

 • Company Rakvere Vallavalitsus in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Valla maakorraldusalase tegevuse juhtimine, maaküsimuste lahendamine; maamaksu arvestamineOmalt poolt pakume: -ametialaseid koolitusi-35 päeva põhipuhkust-mitmekülgset tööd toetavas meeskonnasKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Linnavalitsus in Pärnu
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ametniku peamisteks tööülesanneteks on Pärnu linna tehnilisest infrastruktuurist tervikliku ülevaate omamine, tehnovõrkude ja -rajatiste arenguga seotud küsimuste lahendamine ja planeerimine.Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd; eneseteostamise ja täiendamise võimalust antud valdkonnas; 35 kalendripäeva puhkust.Muud nõuded: Erialane kõrg- või eriharidus; planeerimistegevust ja tehnilise infrastruktuuri arengut reguleeriva seadusandluse tundmine; projektide ja planeeringute lugemisoskus; väga hea koostöö-, suhtlemis- ja väljendusoskus; algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; iseseisvus, pingetaluvus, täpsus ja kohusetunne; hea arvutikasutamise oskus.Kasuks tuleb: teid ja tehnovõrkusid käsitlevate projekteerimisnormide ning standardite tundmine; joonest...

 • Company Osaühing N&V in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Tööde juhtimine ja korraldamine ehitusobjektidel olemasoleva projekti alusel, objektid Ida-Virumaal.Omalt poolt pakume: Tööautot, sülearvuti;konkurentsivõimelist töötasu;sõbralikku ja abivalmis meeskonda;tööalaseid koolitusi tööandja kulul.Muud nõuded: Teedeinseneri kutsetunnistus tase 6 või suurem;töökogemus vähemalt 2 aastatKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Maanteeamet in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Taristu teenuste osakonna peaspetsialisti peamiseks ülesandeks on riigiteega puutumust omavate tehnovõrkude ja -rajatiste projektide kooskõlastamine.Omalt poolt pakume: Meiega on Sul:•põnev töö, mille tulemusi tajume kõik •paindlikud töötingimused stabiilse ja usaldusväärse tööandja juures •arendavad koolitused•igakuine sporditoetus•35-päevane põhipuhkus ja vajadusel lisaks 3 tervisepäeva aastasMuud nõuded: Ootame Sind meie meeskonnaga liituma, kui Sul on: •kõrgharidus, soovitavalt teedeehituse õppesuunal või erandina kõrghariduse puudumisel vähemalt keskharidus kombineeritud erialase täiendkoolitusega;•valdkondlik või avaliku sektori töökogemus vähemalt 2 aastat; •põhjalikud teadmised ehitusseadustikust ja planeerimisseadusest ning teedeehituse põhimõtetest;•suurepärane pro...

 • Company Swedbank AS in Ala
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Analüüsi- või finantsvaldkonna praktikandina saad…analüüsida nii pangasiseseid kui -väliseid andmeid ning tegeleda nende süstematiseerimisega;sisestada, kontrollida ning korrigeerida vajadusel finantstehinguid;anda oma panuse kliendisuhete loomisesse ning hoidmisesse;toetada meie analüüsi- ja finantsvaldkonna spetsialiste ja juhte nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Praktikakogemus Swedbankis on kogemus kogu eluks. Sul on võimalus näha suure rahvusvahelise organisatsiooni siseelu, töötada kõrvuti oma ala tippudega, võtta osa kõige lahedamast praktikaprogrammist Kick Start ja saada osa meie mitmekülgsest väärtuspakkumisest. Kui näitad praktikaperioodil enda kõige tugevamaid külgi, oled initsiatiivikas ja tubli, siis võimalusel näeme Sind ka tulevikus meie juures.Muud nõuded...

 • Company Swedbank AS in Ala
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Analüüsi- või finantsvaldkonna praktikandina saad: analüüsida nii pangasiseseid kui -väliseid andmeid ning tegeleda nende süstematiseerimisega; sisestada, kontrollida ning korrigeerida vajadusel finantstehinguid; anda oma panuse kliendisuhete loomisesse ning hoidmisesse; toetada meie analüüsi- ja finantsvaldkonna spetsialiste ja juhte nende igapäevatöös.Omalt poolt pakume: Praktikakogemus Swedbankis on kogemus kogu eluks. Sul on võimalus näha suure rahvusvahelise organisatsiooni siseelu, töötada kõrvuti oma ala tippudega, võtta osa kõige lahedamast praktikaprogrammist Kick Start ja saada osa meie mitmekülgsest väärtuspakkumisest. Kui näitad praktikaperioodil enda kõige tugevamaid külgi, oled initsiatiivikas ja tubli, siis võimalusel näeme Sind ka tulevikus meie juures.Muud nõ...

 • Company TALLINNA FARMAATSIATEHASE AKTSIASELTS in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Laboratoorsete mõõtevahendite ja seadmete töökorrasoleku kontrollimine ja kvalifitseerimine.Mõõtevahendite taatlemise /kalibreerimise organiseerimine. Keemikute töö organiseerimine, juhendamine ja kontrollimine. Analüüsitulemuste kontrollimine.Reaktiivide, etalonainete ja laboritarvikute tellimine ja arvestus.Analüüsimetoodikate kontrollimine, juurutamine, osalemine väljatöötamisel ja valideerimise protsessis. Kvaliteedialase dokumentatsiooni koostamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja pingelist tööd peamiselt ekspordile suunatud ettevõttes.Töövaldkonda hästi tundvaid sõbralikke ja toetavaid kolleege.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing KRUZE DISAIN in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Loovkujunduste tegemine, toodetele logode paigutus.Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast kogemustKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Stora Enso Eesti AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Komponenditehase hooldusmeeskondTööülesanded: Sõrmjätkuliinide ja neid teenindavate seadmete plaaniline hooldus ja ennetav remont, vajadusel kiire tehniliste probleemide lahendamine tootmise jätkamiseks.Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda, pidevat erialast arenemist, huvitavaid tehnilisi väljakutseid, koolitusi tööks vajalike oskuste omandamiseks; professionaalseid töövahendeid, organiseeritud toitlustust, tööriietust ja töökaitsevahendeid ning sõbralikku toetavat kollektiivi.Muud nõuded: Sul on tehniline taip ja teadmised, oled vastutustundlik ja kiire tegutseja ning sulle sobib meeskonnatöö. Sa ei pelga uusi väljakutseid ja uute oskuste õppimist, oled valmis töötama vahetustes ning vajadusel nädalavahetustel. Vajalik on elektrialane haridus ja eelnev töökogemus elektrivaldkonnas ...

 • Company CONTECH OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Arhitektuursete projektidega tegelemine alates eskiisist kuni tööjoonisteni. Ehituslubade menetlemine, 3d-mudelis projekteerimine, 3d-renderdused. Arhitektuursete lahenduste väljatöötamine;Projekti koostamiseks vajalike lähteandmete kogumine ja analüüs;Olemasolevate ehitiste mõõdistamine;Jooniste ja seletuskirjade vormistamine;Andmete esitamine riiklikusse ehitisregistrisse (EHR) ning vajadusel märkuste korrigeerimine;Koostöö nii tellijate, kui erinevate spetsialistide ja partneritega.Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta edukas ettevõttes.Täistööaega ja tähtajatut töölepingut.Kaasaegseid töötingimusi ja töövahendeid.Toetavat kollektiivi.Tööd graafiku alusel E – R 08:00 – 16:30;Töötasu vahemikus 1300 – 1700 EUR/ neto (põhipalk + tulemustasu). Lisatasu nõutavast tulemuslikum...

 • Company Viru Geodeesia OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Topo-geodeetilised mõõtmisedEhitusgeodeetilised mõõtmisedHoonete mõõtmisedKameraaltööd kontorisOmalt poolt pakume: Huvitavat erialast töödArengu- ja koolitusvõimalusi ning täiendõpetKaasaegseid töövahendeid (instrumendid:Topcon/Leica)Konkurentsivõimelist töötasuProfessionaalset meeskondaAmetiautotOsaliselt on võimalik tööd korraldada ka kaugtöönaMuud nõuded: Positiivne ellusuhtumine,hea füüsiline vormKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Linnaplaneerimise Amet in Luua
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  detailplaneeringute teenistuse Haabersti ja Põhja-Tallinna osakondaTööülesanded: •projekteerimistingimuste menetlemine •ehitusprojektide ja ehitusprojektide eskiiside läbivaatamine•arhitektuuri- ja linnaplaneerimisalaste küsimuste lahendamine•vajadusel detailplaneeringute menetlemine ja maakorraldustoimingute läbiviimineOmalt poolt pakume: • võimalust linnaruum paremaks muuta;•väljakutseid, arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;•tegusat ja sõbralikku kollektiivi, kus väärtsutatakse koostööd ja tulemusi;•kaasaegset töökeskkonda ja töökohta südalinnas;•põhipuhkust 35 kalendripäeva.Muud nõuded: Soov kaasa lüüa inimkeskse ja kaasaegse linnaruumi kujundamises;hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;kliendikeskne hoiak ning orienteeritus meeskonnatööle ja eesmärgile;he...

 • Company Lennuamet in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Lennundustehnika osakonna juhataja korraldab lennundustehniliste teenuste ja vastutusvaldkonna tegevuste efektiivset juhtimist, sh osaleb õhusõidukite hooldus-, tootmis-, koolitus- ja jätkuvat lennukõlblikkust korraldavate organisatsioonide sertifitseerimisel ja järelevalves.Omalt poolt pakume: •Toetavat ja sõbralikku meeskonda•Erialaseid (välis)koolitusi•Paindlikku tööaega•Spordi- ja tervise edendamise toetust•Puhkust 35 kalendripäeva •Kaasaegset töökeskkonda•Meeleolukaid ühisüritusi•Võimalust panustada ja muuta lennundusmaailmaMuud nõuded: Nõuded ametikohale:•lennundustehniline haridus•minimaalselt 5-aastane töökogemus õhusõidukite hooldusel või jätkuva lennukõlblikkuse korraldamisel•eesti ja inglise keele valdamine•hea analüüsi-, koostöö- ja suhtlemisoskusKandideerimisel ...

 • Company Häädemeeste Vallavalitsus in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Maakorraldusalase tegevuse juhtimine;maamaksu arvestamine, maksuvabastuste menetlemine;oma vastutusalas olevate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine vallavolikogule ja valitsusele ja nende esitamine istungitel.Omalt poolt pakume: Stabiilset töötasu;võimalust enesetäiendamiseks; 35 päeva põhipuhkust; huvitavat ja vastutusrikast tööd.Muud nõuded: Teadmised kutsealaga seotud õigusaktidest;oskama koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud nõudeidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Ametikoha eesmärk on teede valdkonnaga seotud tegevuste koordineerimine ja korraldamine Märjamaa vallas ning valla teehoiutööde järelevalve.Tööülesanded:•teedeehituse tehnilise kirjelduse ning mahutabelite koostamine ning hooldus- ja remonditööde järelevalve;•teeregistri pidamine ja registri baasil valla teedel toimuvast ülevaate loomine; •valla teehoiukava ja teedeehituse investeeringute plaani koostamine ning elluviimine; •liikluskorralduse valdkonna juhtimine; •kaevelubade ja teede sulgemise menetluste läbiviimine; •valdkonda puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamine; •teede valla omandisse võtmise ja teede avalikuks kasutamiseks määramise korraldamine, erateede avaliku kasutamise lepingute ettevalmistamine ja nende täitmise kontrollimine; •muud valdkonnaga seotud...

 • Company Ankord OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: topo-geodeetilised mõõtmisedehitusgeodeetilised mõõtmisedhoonete mõõtmisedkameraaltööd kontorisOmalt poolt pakume: huvitavat erialast töödarengu- ja koolitusvõimalusikaasaegseid töövahendeid (instrumendid:Leica)konkurentsivõimelist töötasuprofessionaalne meeskondametiautoMuud nõuded: Positiivne ellusuhtumineHea füüsiline vormKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Gomab OÜ in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Uute toodete tehnoloogia väljatöötamine. Tootmistehnoloogia väljatöötamine ja pidev arendamine. Toodangu kvaliteedi tagamine.Omalt poolt pakume: Pikaajalist töösuhet jätkusuutlikus ja vastutustundlikus ettevõttes; erialast koolitust ja arengut; motiveerivat töötasu.Muud nõuded: Varasem töökogemus tehnoloogina puidu valdkonnas; hea pingetaluvus, analüüsivõime, vastutustundlikkus; kasuks tuleb tarkvara Monitor kasutuskogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kaitsevägi in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Toetuse väejuhatusTööülesanded: -Raadioside inseneril: korraldad Kaitseväe kaitseotstarbelise militaar ja tsiviil raadioside, moodulite ja kaabelside ning optika varustuse elutsükli sh remondi ja hoolduse-Installatsioonide inseneril: korraldad sidesõidukite ja soomukite sideinstallatsioonide elutsükli sh remondi ja hoolduseOmalt poolt pakume: -Põhipuhkust 35 päeva aastas-Usaldusväärset ja kindlat töösuhet koos stabiilse sissetulekuga-Suurepäraseid sportimisvõimalusi (jõusaal, ujumine, ringtreeningud jne)-Arenguvõimalusi ning erialaseid täienduskoolitusi-Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskondaMuud nõuded: OOTAME SINULT-Magistrikraadi telekommunikatsiooni, mehhatroonika või IT alal-Eesti keele oskust kõrgtasemel ja inglise keele oskust kesktasemel koos ametialase sõnavara tundmisega-Teenistusk...

 • Company Tallinna Transpordiamet in Linna
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ajutiselt äraoleva teenistuja asendaja Tööülesanded: •Tallinna linna tänavaliikluse jooksev korraldamine ning liikluse ümbersuunamisega seotud küsimuste läbivaatamine ja lahendamine;•liiklusalaste projektide koostamine ja nende kooskõlastamine liikluskorralduse osas;•liikluskorraldusvahendite tellimine ja tellimuste täitmise kontrollimine;•teekattemärgistuse tööde planeerimine, läbiviimine ja aruandlus;•fooriobjektide tehnilise seisukorra kontrollimine ja ettepanekute tegemine nende rekonstrueerimiseks;•teenistuskohustustega seotud dokumentide vormistamine, andmete kogumine, töötlemine ja analüüs;•avalduste, kaebuste, märgukirjade läbivaatamine ning vastuste koostamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd, vajalikku täiendkoolitust, tegusat ja toetavat kollektiivi, töökohta...

 • Company DeVida OÜ in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Devida arhitekuuri ja disainikeskus kutsub oma meeskonnaga liituma teotahtelist arhitekti!Tööülesanded: Kutsume oma meeskonnaga liituma usaldusväärset ja teotahtelist arhitekti, kelle tööülesanneteks on:- Arhitektuursete lahenduste väljatöötamine;- Projekti koostamiseks vajalike lähteandmete kogumine ja analüüs;- Olemasolevate ehitiste mõõdistamine;- Jooniste ja seletuskirjade vormistamine;- Andmete esitamine riiklikusse ehitisregistrisse (EHR) ning vajaduselmärkuste korrigeerimine;- Koostöö nii tellijate, kui erinevate spetsialistide ja partneritega.Omalt poolt pakume: - Vaheldusrikast tööd;- Võimalust eneseteostuseks;- Toetavat ja kokkuhoidvat meeskonda;- Paidlikku tööaega ning -kohta;- Motiveerivat palgasüsteemi.Muud nõuded: - Arhitektuurialane kõrgharidus;- Oled vilunud ArchiCadi ja Au...

 • Company Keskkonnainspektsioon in Vee
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Ida-Virumaa bürooTööülesanded: Riikliku keskkonnajärelevalve tegemine:• keskkonnakaitse ja -kasutamise nõuetest kinnipidamise kontrollimine eelkõige vee, välisõhu ja jäätmete valdkonnas• väärtegude menetlemine, haldusmenetluse läbiviimine, kriminaalasjades esmaste menetlustoimingute tegemine ning keskkonnakahjude sissenõudmine• oma töövaldkonnas kaebuste ja avalduste lahendamineOmalt poolt pakume: • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd - ükski inspektori päev ei sarnane teisele• isiklikku mentorit • väljaõpet ja erialaseid täiendkoolitusi• paindlikku tööaega• sõbralikku kollektiivi • kaasaegset töökeskkonda ja järelevalvetehnikat• haigestumise korral hüvitise maksmist alates teisest päevast• tervise edendamise kulude osalist hüvitamistMuud nõuded: • kõrgharidus, soovi...

 • Company AKTSIASELTS BALTI UNIFORM in Other
  17.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Tööülesanded: Tootmisprotsessi juhtimine ja uutetöötajate väljaõpetamine.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas ettevõttes, kindlat töökohta.Muud nõuded: Hea õmblustehnoloogia tundmine;erialane haridus või eelnev töökogemus;hea suhtlemis- ja organiseerimisoskusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company CONTECH OÜ in Saksa
  15.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Tööülesanded: Puitkarkassist moodulmajade ja hoonete / rajatiste projekteerimine, spetsifikatsioonide koostamine, insenertehnilised tööd ja tootmise juhtimine; Geotehnika ja ehitusgeoloogilised uuringud, vundamentide, kuivendussüsteemide, tammide, tunnelite jms kavandamine ning ehitamise kontrollimine; Jooniste ja projektide kontrollimine vastavalt tellija, arhitekti ja insener-tehnoloogi eesmärkidele, eelarvetele ja ehitusnormidele ning on insenertehniliselt teostatavad;Tööde eelarve koostamine; Töömeeskonna määramine; Projekti eri osade kokku viimine; Suhtlemine klientide, arhitektide, tehnoloogide, inseneride, ehitusjuhtide ja riigiasutustega ehituslubade taotlemisel. Diplomeeritud ja volitatud insenerina pead olema võimeline juhtima ja koolitama teisi töötajaid ning korraldama ehitiste...

 • Company Teamservice OÜ in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Elektriprojekteerija peamisteks tööülesanneteks on:- Elektripaigaldiste joonestamine (tugevvool, nõrkvool, automaatika) peamiselt element- ja moodulmajadele - Skandinaavias; - Suhtlemine tellija ja teiste eriosade projekteerijatega ning osalemine projekteerimisnõupidamistel - Koostöö ettevõtte teiste projekteerijategaOmalt poolt pakume: - Kaasaegsed töötingimused- Ametialane täiendkoolitus- Ühtehoidev ja professionaalne meeskond- Pikaajaline ja stabiilne töösuhe- Hüvede pakett - Motiveeriv töötasuMuud nõuded: Sobiv kandidaat on:- elektrialase alusharidusega, tuttav Skandinaavias kasutatavate nõuetega;- iseseisev meeskonnatöötaja- valdab AutoCad , CADS Planner , Dialux , MS Office programmeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company IDline OÜ in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Reklaamide-, trükiste ja muude turundusmaterjalide kujundamine, disainimine ja trükiks ettevalmistus.Omalt poolt pakume: Võimalust töötada kiiresti arenevas ettevõttes; ennast arendada; lahedat töökollektiivi; mitmekesisust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet in Tartu
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Peaspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on klientidega telefoni teel suhtlemine, PRIA põllumajandusloomade registri dokumentide registreerimine ja sisestamine, regioonide osakonna teenistujate abistamine registridokumentide registreerimisel ja sisestamisel ning klientide abistamine e-teenuste kasutamisel. Lisaülesandeks on vajadusel osaleda IT analüüsis ning testimises. Omalt poolt pakume: Head ja toetavat meeskonda; kaasaegset töökeskkonda Tartu kesklinnas ja tänapäevaseid töövahendeid; tööalast juhendamist ; eneseteostusvõimalust; võimaluste piires paindlikku tööaega ja võimaluste piires kodus töötamise võimalust; 35 päeva põhipuhkust aastas; täiendavat motivatsioonipaketti, kust igaüks leiab endale midagi sobivat.Muud nõuded: Otsime inimest, kes on sõbralik ja toetav m...

 • Company Sakala Teed OÜ in Vedu
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Koordineerib ja juhib mäetööliste tehtavaid mäetöid (näit.ettevalmistus-ja koristustööd, toodangu laadimine ja vedu) kärjääris. Mäetööde tehniliste kvaliteedi- tööohutus- ja keskkonnanõuete täitmise järgimine ja kontrollimine.Töötab iseseisvalt keerulistes ja ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka mäejaoskonna töötulemuse ning oma tegevuse tagajärjel tekkinud ohtlike olukordade ning keskkonnakahju eest.Omalt poolt pakume: Tööks vajalikud mõõtmisvahendid, sõiduki- ja sidevahendid.Esialgset nii teoreetilist kui praktilist väljaõpet kohapeal, täienduskoolitust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Science and engineering professionals Edit filters