Jobmonitor. Search results for Teaching professionals

36 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company Tilsi Lasteaed Muumioru in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Muusikatundide läbiviimineOmalt poolt pakume: meeldivat kollektiivi, häid töötingimusiMuud nõuded: Positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine, oskus iseseisvalt mõelda ja tegutsedaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,25...

 • Company Tartu Vangla in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Hariduskorraldaja põhiülesandeks on kinnipeetavate ja vahistatute haridusteenuse kättesaadavuse korraldamine.Omalt poolt pakume: Huvitavat ja vastutusrikast tööd pere- ja töötajasõbralikus asutuses; töötasu alates 1037 eurost (bruto); professionaalset ja toetavat meeskonda ning meeleolukaid ühisüritusi; väärtuslikku kogemust, võimalust enesearenguks ning laias valikus koolitusi; vähemalt 35 päeva puhkust; spordikulude hüvitamist.Muud nõuded: Erialane (pedagoogiline või sotsiaaltöö) kõrgharidus; eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasemel erialase sõnavara valdamisega; korrektsus, täpsus, pingetaluvus ja professionaalne suhtumine töösse; analüüsioskus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; hea kontoritarkvara kasutamise oskus;oskus teha meeskonnatöödK...

 • Company Tartu Lasteaed Karoliine in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Töö lastega vanuses 2-7 eluaastat, õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Meeldivat töökeskkondaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rõuge Põhikool in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Pikapäevarühmas õpilastega tegelemine Muud nõuded: Pedagoogiline või muu kõrg- või keskeriharidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Rõuge Põhikool in Other
  22.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: klassiõpetaja töötab vastavalt ametijuhendile Muud nõuded: Pedagoogiline või muu kõrgharidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saverna Põhikool in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: eripedagoogi (logopeedi) ülesanne on uurida ja hinnata õppija erivajadusi, kavandada ja viia läbi õppe- ja kasvatustegevusi lähtuvalt õppijast, sh õpiabi- ja individuaaltunnid tõhustatud ja eritoe õpilastele, õppekavade ja -materjalide kohandamine vastavalt õpilase võimetele, õpetajate nõustamine ja toetamine töös erivajadustega õpilastega. Lisatasu eest HEV koordineerijaOmalt poolt pakume: toredaid õpilasi, meeldivaid kolleege, arengu- ja koolitusvõimalusi, paindlikku töökorraldustMuud nõuded: eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutseKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Saverna Põhikool in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: sotsiaalpedagoogi ülesanne on sotsiaalsete oskuste õpetamine ja arendamine, kooliprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös, heade suhete kujundamine koolis ja koolikohustuse täitmise jälgimineOmalt poolt pakume: toredaid õpilasi, meeldivaid kolleege, arengu- ja koolitusvõimalusi, paindlikku töökorraldustMuud nõuded: sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või sotsiaalpedagoogi kutseKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,3...

 • Company Rõuge Koostöökeskus in Teenuse
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  1 ametikoht Rõuge Põhikoolis, 1 ametikoht erinevates koolidesTööülesanded: Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord".Omalt poolt pakume: Võimalust töötada uudses koostöökeskuses, kolleegide tuge, erialase arengu võimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Mittetulundusühing Kaja Vahi Koolitus in Tartu
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd inglise keele õpetajale Tallinnas (kesklinn).Täiskasvanute keelekoolitus, inglise keele tunnid (eesti keele baasil). Tunniplaani alusel Minigrupid (2-5 õpil, korraga 3x45min). Individuaaltunnid (1 õpil tunnis, korraga 2x45min) toimuvad paindliku ajagraafikuga, kokkuleppel õpetaja - õpilane, E-R kl 9.00, 10.45,12.30,14.15, 16.00, 17.30 - seetõttu sobivad paremini inimesele, kes ei ela kesklinnast väga kaugel.Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat tunnitasu (töötasu maksmine tunnipõhine).Muud nõuded: Nõutav inglise keele eriala/inglise keele õpetaja kvalifikatsioon - Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool või muu. Soovitav keeleõkoolituse kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sandler Koolituskeskus MTÜ in Saksa
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  projektipõhine ajutine tööTööülesanded: Pakume tööd saksa keele õpetajale Narvas.Täiskasvanute keelekoolitus, saksa keele tunnid (vene keele baasil).Tunniplaani alusel individuaaltunnid (1 õpil tunnis, korraga 3x45min) toimuvad paindliku ajagraafikuga, kokkuleppel õpetaja - õpilane. Omalt poolt pakume: • Meeldivat töökeskkonda,• toetavat ja sõbralikku koolikogukonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: Osaline...

 • Company Viru Vangla in Vängla
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Kolmas üksusTööülesanded: Viru Vangla kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata üle-eestiliselt alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest. Sotsiaalpedagoogi põhiülesanne on töötada alaealiste ja noorte kinnipeetavatega, selgitada nende hariduslikke vajadusi, motiveerida hariduse omandamist, kontrollida koolikohustuse täitmist, toetada ja plaanida hariduslikku tegevust, vajaduse korral karjäärinõustamist.Omalt poolt pakume: •töötasu 1290 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huv...

 • Company Viru Vangla in Other
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Huvijuhi-raamatukoguhoidja peamised ülesanded kinnipeetavate taasühiskonnastamise toetamine läbiarendava huvitegevuse, kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ning kirjanduse kättesaadavuse tagamiseOmalt poolt pakume: •Töötasu 1100 eurot kuus•35 päeva põhipuhkust aastas•huvitav ja arendav töö•meeldiv ja sõbralik kollektiiv•hüvitist alates teisest haiguspäevast•tasuta sportimisvõimalused (jõusaal, jooga jne)•maitsvad ja taskukohased toidud personalisööklas•turvaline ja kaasaegne töökeskkondMuud nõuded: - Sul on kõrgharidus- oskad eesti keelt emakeelena või C1 tasemel ja vene keelt kesktasemel (B2) koos ametialase sõnavara valdamisega- Sinu tugevuseks on hea organiseerimisvõime, suhtlemisoskus, pingetaluvus ja ajaplaneerimisoskus- oled valmis tööks kinnipeetavategaKodus töötam...

 • Company Jõhvi Lasteaiad in Läste
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Jõhvi Lasteaiad kuulutab välja avaliku konkursiABIÕPETAJAametikoha täitmiseks.Omalt poolt pakume: 1. Kindlat ja stabiilset tööd,2. kaasaegset töökeskkonda,3. arengu- ja koolitusvõimalusi,4. loomevabadust ja avatust uutele ideedele,5. head koostöömeeskonda.Muud nõuded: 1. Soov toetada lapsi erinevate tegevustega ümbritseva elu mõistmisel ja terviklikumaailmatunnetuse kujunemisel,2. vähemalt keskharidus,3. tähelepanelik ja hooliv laste ning kolleegide suhtes,4. eesti keele oskus B2 tasemel, soovitavalt vene keele oskus suhtlustasemel,5. väga hea suhtlemis- ja koostööoskus sh empaatiavõime,6. avatus uuendustele,7. kasuks tuleb eelnev töökogemus lastega, sh erivajadustega lastega, läbitud lapsehoidjakoolitusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing Rannaliiv in Viimsi
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Viimsis avatav lastehoid, Viimsi MiisuTööülesanded: Viimsis avatav uus lastehoid Viimsi Miisu otsib oma meeskonda rõõmsameelset LAPSEHOIDJAT, kes armastab lastega tegeleda ning läbi mängu neid arendada. Ootamas on maailma kõige erilisem amet naerusuiste lastega, kes on usaldatud just Sinu hoolde.Omalt poolt pakume: * kaasaegset töökeskkonda* sõbralikku ja toetavat meeskonda* töötasu al. 900 €, * täistööaeg, lastehoid avatud E-RMuud nõuded: Ootame Sinult:* vähemalt kesk- või erialaharidust* tahet lastega aktiivselt tegeleda* soovi teha oma tööd naeratades ja silmade säradesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Vanalinna Kool in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Põhikohaga põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaTööülesanded: Põhikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaOmalt poolt pakume: •meeldivat töökeskkonda,•toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,•võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.Muud nõuded: •oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,•oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Vanalinna Kool in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Põhikohaga põhikooli inglise keele õpetajaTööülesanded: Põhikooli inglise keele õpetajaOmalt poolt pakume: •meeldivat töökeskkonda,•toetavat ja sõbralikku koolikogukonda,•võimalust olla aktiivne ja uuendusmeelne koolielu edendaja.Muud nõuded: •oled rõõmsameelne ja positiivse ellusuhtumisega,•oled valmis koostööks õpilaste, lastevanemate ja õpetajatega.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Mustjõe Gümnaasium in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikoolis ja gümnaasiumiastmes.Omalt poolt pakume: Pakume stabiilset tööd, puhkus kuni 56 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company osaühing Reiting PR in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Eesti keele õpetaja vene ja inglise keele baasilTööülesanded: Eesti keele õpetamine täiskasvanutele erinevatele tasemetele vene ja inglise keele baasil.Omalt poolt pakume: Projektipõhist tööd erinevates Eesti maakondadesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Reiting PR in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  vene ja inglise keele baasilTööülesanded: Eesti keele õpetamine täiskasvanutele erinevatele tasemetele vene ja inglise keele baasil.Omalt poolt pakume: Projektipõhist tööd.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Reiting PR in Other
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  vene ja inglise keele baasilTööülesanded: Eesti keele õpetamine täiskasvanutele erinevatele tasemetele vene ja inglise keele baasil.Omalt poolt pakume: Projektipõhist tööd.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company osaühing Reiting PR in Pärnu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Meil on hea meel teatada, et otsime oma töökasse kollektiivi abikäsi! Seoses töömahu suurenemisega otsime meie meeskonda raamatupidajat. Kui oled töökoha otsingul, siis võta julgelt ühendust ja arutame võimalikku koostööd. Töö sisuks raamatupidamise teenuse osutamine juriidilistele isikutele (OÜ, MTÜ, SA, KÜ, FIE); juriidiliste isikute; konsulteerimine; kliendibaasi täiendamine.Omalt poolt pakume: Võimalust kaasa aidata heal tasemel raamatupidamise teenusele ja võimalusel ka uute raamatupidajate koolitamisele; head töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas Pärnu mnt 67a või Tartu kesklinna läheduses (Kastani 39), toetavat kollektiivi.Muud nõuded: Erialast haridust; vähemalt 5 aastast töökogemust raamatupidajana; head erialase seadusandluse tundmist; eesti keele ja soovitaval...

 • Company Märjamaa Vallavalitsus in Märjamaa
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: HARIDUSNÕUNIKUMärjamaa valla haridusasutuste töö koordineerimine ja kontrollimine. Märjamaa valla hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.Haridusnõuniku peamised tööülesanded on: valla haridusasutuste töö koordineerimine, nende tegevuste analüüsimine, planeerimine ning tegevuse üle kontrolli teostamine, valla haridussüsteemi arengukava ja hariduspoliitika väljatöötamine, koordineerida valdkonna eelarve projekti koostamist ja jälgida eelarve täitmist, valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamise koordineerimine, koolikohustuslike isikutega tegelemine ja probleemküsimuste lahendamine, haridusalase informatsiooni väljaandmise ja avalikustamise koordineerimine vallal lehes ja vall...

 • Company Mittetulundusühing Kaja Vahi Koolitus in Tartu
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Pakume tööd soome keele õpetajale Tallinnas (kesklinn).Täiskasvanute keelekoolitus, soome keele tunnid eesti keele baasil. Tunniplaani alusel minigrupid (3-5 õpil). Paindliku ajagraafikuga - individuaaltunnid (1 õpil).Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat tunnitasu (töötasu maksmine tunnipõhine).Muud nõuded: Nõutav soome keele eriala/soome keele õpetaja kvalifikatsioon - Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool või muu. Soovitav keeleõppe kogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Mustjõe Gümnaasium in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Matemaatika õpetamine põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.Omalt poolt pakume: Pakume stabiilset tööd, puhkus kuni 56 kalendripäeva.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tallinna Lasteaed Karikakar in Läste
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas koostöös laste ja nende koduga ning teiste lasteasutuse töötajatega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja arenevat töökeskkonda, puhkust suvel (42 päeva), paindlikku töögraafikut. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Osaühing RADA-SN in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine;õppematerjalide ettevalmistamine;keeltekooli õpilastele õppe- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine ja nendes osalemine.Omalt poolt pakume: Koolitusi.Muud nõuded: Soov töötada lastega;valmisolek teadmisi täiendada, täpsus ja pingetaluvus;Kasuks tuleb inglise keele õpetaja töökogemus.Soovitatav hea suhtlemisoskus, hea kuulmine ning hääl, joonistusoskus ja valmisolek käeliseks tegevuseksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Uhe
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Tööülesanded: Matemaatikaõpetaja arendab õpilastes matemaatilist mõtlemist, harib neid matemaatika valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Matemaatika kursuste õppekeel on eesti keel.Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mitmekesist tööd, heatahtlikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, kaasaegseid töötingimusi, normaalset juhtkonda:)Juhul kui kavatsete Sillamäele tulla tööle kaugemalt kui 50 km, saame Teile linnalt taotleda korterit või ühiselamukohta.Muud nõuded: Gümnaasiumi ühe või kahe aine õpetaja kvalifikatsiooninõuded : pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas või muu kõrgharidus õpetatavas aines (ainetes) või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Gümnaasium in Other
  15.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  ühiskonnaõpetuse õpetajaTööülesanded: Majanduse ja ettevõtluse õpetaja õpetab majandusõpetuse ja ettevõtluse ning finantskirjaoskuse kursuseid ja juhendab majanduse ja finantskirjaoskuse huviringiOmalt poolt pakume: Arenguvõimalusi, huvitavat tööd ja kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega vanuses 14-19.Oluliseks peame õpetaja pühendumist oma tööle ja tahtmist teha koostööd koolitöötajate ja õpilastegaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,4...

 • Company Aktsiaselts SVS-L in Other
  15.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks A2/B1/B2/C1. Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi;stabiilset palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts SVS-L in Other
  15.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  tööharjutuse perioodiksTööülesanded: Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks.Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi,palju huvitavaid ülesandeid ja väljakutseid.Muud nõuded: Tööharjutuse juhendajal peab olema üks kehtiv kutsetunnistus alljärgnevatest: sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6 (võrdväärne sotsiaaltöötaja tase III), täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6; kutseõpetaja, vähemalt tase 6 või karjäärispetsialist/karjäärinõustaja, vähemalt tase 6Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Sinilind in Tõre
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Tööülesanded: Lapsed ootavad väga endale toredat ÕPETAJAT, kes nendega koos õppida, uurida ja avastada tahab. Töö vastavalt ametijuhendile.Omalt poolt pakume: Meil on tore meeskond, kes väärtustab lapsepärasust ja koostööd. Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Kelluke in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Laste süsteemne ja järjepidev arendamine; liikumistegevuste läbiviimine vastavalt lasteaia õppekavale.Omalt poolt pakume: Pakume motiveerivat ja lapsesõbralikku töökeskkonda.Muud nõuded: Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsidKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Ülejõe Lasteaed in Läste
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendaja ja tähtajatu ametikohtTööülesanded: Koolieelses eas laste hoid ja alushariduse võimaldamine.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, tööd pidevalt arenevas asutuses, kaasaegset töökeskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõuetele; eeldame lapsesõbralikkust, meeskonnatööoskust ja koostöövalmidustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu Lasteaed Trall in Läste
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja läbiviimine 3-4 asastastele lastele vastavalt õppekavale, laste arengu jälgimine ja hindamine, suhtlemine vanematega, nõustamistegevus, rühma ürituste korraldamine, koostöö kolleegidega oma rühmas ja asutusesOmalt poolt pakume: Vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd, toetavat ja turvalist töökeskkonda, täiendkoolitust ja mentorlustMuud nõuded: Avatus ja tolerantsus, loomingulisus ja rõõmsameelsusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Loitsu Lasteaed in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Koolieelses eas lapsele kvalifitseeritud hoiu ja alushariduse võimaldamineOmalt poolt pakume: Sõbralik kollektiiv ja toredad lapsedKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MTÜ Marikool in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tööülesanded: Täiskasvanutele inglise keele õpetamine.Omalt poolt pakume: Töövõtulepinguga tööd.Muud nõuded: Kasuks tuleb töökogemusKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals Edit filters