Jobmonitor. Search results for Teaching professionals

29 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company Paldiski Lasteaed Naerulind in Other
  20.09.2020

  põhikohaga Tööülesanded: Eripedagoog toetab lasteaias käivaid erivajadusega lapsi, toetab ja nõustab õpetajaid ning vanemaid. Eripedagoog peab olema suuteline juhtima erivajadustega lapsega seotud meeskondade tööd ning pakkuma välja osapooli arvestavaid lahendusi juhtkonnale.Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalust; stabiilset töösuhet väikeses meeskonnas; mitmekülgset tööd; võimalus osaleda eprojektides.Muud nõuded: Ootame oma lasteaeda lapsi armastavat, rõõmsat, heasüdamlikku, koostöövalmis ja vastutustundlikku töötajatKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Koeru Keskkool in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikooli osas.Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd.Muud nõuded: Kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus; väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiivKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aste Põhikool in Kooli
  20.09.2020

  asendusõpetaja 21. september - 22. november (haiguslehel oleva õpetaja asendus)Tööülesanded: 5.-9. klassi eesti keele ja kirjanduse ainetunnid (21. okt- 22. nov). 1,0 ametikohta.Omalt poolt pakume: Positiivset töökeskkonda, lõunat kooli sööklas, tööperioodil kooli ettevõtmistel ja koolituspäevadel osalemine.Muud nõuded: Meeskonnatööoskused jm. Kodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Sihtasutus Perekodu in Other
  20.09.2020

  Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna eripedagoogina rehabilitatsiooniplaanide koostamine, eripedagoogiline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide).Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusiSõbralikku ja toetavat kollektiiviHaigushüvitist esimesest haiguspäevastVõimalust valida töökoormustMuud nõuded: Eripedagoogiline kõrgharidus.Kasuks tuleb varasem kokkupuude erivajadustega lastega töötamisel.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MITTETULUNDUSÜHING ETI KOOLITUS in Other
  20.09.2020

  eesti keele kui teise keele õpetajaTööülesanded: Eesti keele õpetamine võõrkeelena erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks nii kontoris kui ka ONLINE õppena.Omalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused, paindlik töögraafik, uuendusmeelne sõbralik meeskond.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni,väga head suhtlemisoskust,sõbralikkust ja rõõmsameelsust,usaldusväärsust ja algatusvõimet,avatust uuendustele,head arvutikasutamise oskustKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lehtse Kool in Kooli
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Alaliselt tööleTööülesanded: Põhikooli õpilastele matemaatika ja füüsika ainetundide läbiviimine vastavalt kooli õppekavale.Omalt poolt pakume: Tööd väikeses töökollektiivis renoveeritud koolihoones, Kindlat töötasu,enesetäiendamise võimalust ja puhkust suvisel ajalKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,8...

 • Company Tartu Lasteaed Poku in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  1,0 Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine ja läbiviimine, turvalise kasvukeskkonna loomine.Omalt poolt pakume: Pakume meeldivat ja sõbralikku töökollektiivi, ajakohaseid õppe- ja töövahendeid, sh digivahendeid; võimalusel ja vajadusel erialast koolitust, puhkust suvekuudel, ühisüritusi.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõuetele; erialane kõrgharidus (bakalaureus, rakenduslik kõrgharidus) või kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid (nt läbitud või läbimisel 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus, erialased koolitused, töökogemus)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company MITTETULUNDUSÜHING ETI KOOLITUS in Kohtla-Järve
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  eesti keel kui teise keele õpetajaTööülesanded: Eesti keele õpetamine võõrkeelena erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks nii kontoris kui ka ONLINE õppena.Töökohad: Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva, Kiviõli, TallinnOmalt poolt pakume: Kaasaegsed töötingimused, paindlik töögraafik, uuendusmeelne sõbralik meeskond.Muud nõuded: Kandidaadilt ootame:erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni,väga head suhtlemisoskust,sõbralikkust ja rõõmsameelsust,usaldusväärsust ja algatusvõimet,avatust uuendustele,head arvutikasutamise oskustKodus töötamise võimalus: Jah...

 • Company Viljandi Vallavalitsus in Viljandi
  17.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Peamised ametiülesanded Viljandi valla haridusspetsialistina on: •hallatavate haridusasutuste tegevuse ja koostöö koordineerimine vastavalt valla hariduse arengukavale; •hallatavate haridusasutuste nõustamine ja probleemküsimuste lahendamine;• haridusalaste statistiliste andmete kogumine arengusuundade väljatöötamiseks; •koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamine; •lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes;•ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja korraldamine.Omalt poolt pakume: • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi; • põhipuhkust 35 kalendripäeva. Muud nõuded: Nõuded kandidaadile: • varasem töökogemus haridusvaldkonnas ja valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;Ootused kandidaadile:• kõ...

 • Company Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool in Other
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Tööülesanded: Suure südamega väike kool kutsub tööle särasilmseid klassiõpetajaid:1. klassi klassiõpetaja 6 õpilasele 6. klassi klassiõpetaja 7 õpilasele 5.-8. liitklassi klassiõpetaja 6 õpilaseleOmalt poolt pakume: Meil on tänapäevane hubane töökeskkond, toetavad kolleegid, pikk suvepuhkusMuud nõuded: Erialane kõrgharidus magister. Võib olla omandamisel. Eripedagoogilised kompetentsid. Kasuks tuleb erialane töökogemus.Ootame meie kooliperre positiivset ja hoolivat õpetajat, kes koos kolleegidega loob omanäolise ja innustava õpikeskkonna nii õppijatele, peredele kui ka kolleegideleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Sipsik in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustan neid.Omalt poolt pakume: - kaasaegseid töötingimusi,- enesearendamise võimalusi,- sõbralikku ja meeldivat kollektiivi,- puhkust suveperioodilMuud nõuded: Isikuomadused: suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, vastutustunne, kohusetunne, otsustusvõime, kohanemisvõime muutuvates olukordades, algatusvõimeKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Aktsiaselts SVS-L in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Tööülesanded: Eesti keele õpetamine erinevatel tasemetel ja täiskasvanute ettevalmistamine tasemeeksamiks A2/B1/B2/C1. Omalt poolt pakume: Toredat kollektiivi;stabiilset palka.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sillamäe Vanalinna Kool in Sillamäe
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Prantsuse keele õpetajaTööülesanded: Sillamäe Vanalinna Kool otsibPRANTSUSE KEELE ÕPETAJAT 3.-9.klassidesse.Tööle asumise aeg: oktoober 2020Töö asukoht: Sillamäe linnKandideerimiseks tuleb esitada:•elulookirjeldus (CV),•haridust tõendavate dokumentide koopiad,Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 30.09.2020, saates need e-posti aadressile svlkool [ä] gmail [dot] com märksõnaga „Prantsuse keel“. Täiendav lisainfo kooli direktorilt Irina Lju , tel. 5248806Omalt poolt pakume: Tööd sõbralikus kollektiivis, õpetaja palkaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viru Vangla in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  AsenduskohtTööülesanded: Riigikeele õppe korraldaja peamised ülesanded on kinnipeetavatele riigikeele õppe kättesaadavuse korraldamine ja läbi viimine vanglasOmalt poolt pakume: •töötasu 1250 eurot•põhipuhkus 35 päeva•huvitav ja arendav töö•meeldiv ja sõbralik kollektiiv•hüvitis alates teisest haiguspäevast•tasuta sportimisvõimalused (jõusaal, jooga jne)•maitsvad ja taskukohased toidud personalisööklas•turvaline ja kaasaegne töökeskkondMuud nõuded: - Sul on kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad, eesti ja soome-ugri keeleteaduse või eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal- Sul on varasem erialane töökogemus, soovitavalt töökogemus käitumis- ja/või õpiraskustega õpilastega- oskad eesti keelt C1 tasemel ja vene keelt kesktasemel (B2)- Sinu tugevuseks on hea algatus- ja organiseerimisvõime-...

 • Company Tartu Raatuse Kool in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  15 kontakttunnigaTööülesanded: Tagab oma ainetundides õppetöö toimimise ning õpilaste võimetekohase ainealase arengu. Muud nõuded: Edukas kandidaat:vastab kvalifikatsiooninõuetele;on avatud haridusinnovatsioonidele;teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja;on väga hea pingetaluvusega;on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid;oskab võõrkeeli;on korrektne töös dokumentidega;suudab iseseisvalt otsustada ja vastutadaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Raatuse Kool in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tööülesanded: Abiõpetaja on toeks haridusliku erivajadustega õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt ja õppetundides koostöös õpetajaga. Pakume töövõtulepingut.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company aktsiaselts "Põlva Haigla" in Läste
  12.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Tööülesanded: Taastusravi osakonnas, rehabilitatsiooni meeskonnas laste ja noorte erivajadustega inimeste eripedagoogiline hindamine ja nõustamine, sh: arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine eesmärgiga soodustada isiksuse eakohast arengut koostöös lastevanemate ja teiste erialaspetsialistidega;patsientide/klientide raviprotsessi planeerimine ja realiseerimine;tugivõrgustiku nõustamine; meeskonnatöös osalemine.Omalt poolt pakume: osalist või täistööaega; sõbralikku ja toetavat meeskonda; huvitavat ja arendavat tööd tervishoiuasutuses; võimalusi erialaseks täiendkoolituseks; konkurentsivõimelist töötasu, transpordikulude kompensatsiooni; eneseteostusvõimalust.Muud nõuded: erialast kõrgharidust või sellega võrdsustatud haridust;eripedagoogi kutsetunnistus või selle omandami...

 • Company Edukoht OÜ in Uhe
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Programmeerimise õpetamine lastele vanuses 10-17 a.Tööülesanded: - Huvitegevuse korraldus (tundide läbiviimine – graafik on paindlik, tunnid toimuvad iga päev. Ühe tunni kestvus on 2.5h)- Tundide ettevalmistus- IT-ga seotud ürituste korraldamine, peamiselt lasteleOmalt poolt pakume: - Paindlik graafik (mida rohkem töötad, seda rohkem saad teenida)- IT ja õpetamisega seotud koolitused- Lisaprojektid ja arenguvõimalused- Mitmekesine noor meeskond- Uued teadmised programmeerimises ja kogemus õpetamisesKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Valga Kaugõppegümnaasium in Other
  11.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Projektipõhine töökohtTööülesanded: Õpilaste nõustamine ja õpijõudluse jälgimine. Õpilastega suhtlemine ja nende igakülgne motiveerimine õpinguid jätkama ja võlgnevusi likvideerima. Õpilaste haridusliku erivajaduse märkamine ning õpilase toetamine. Dokumentatsiooni haldamine.Omalt poolt pakume: Pakume toetavat töökeskkonda. Osalemist projektiga seotud üritustel ja koolitustel. Paindlikku tööaega.Muud nõuded: Bakalaureus hariduse valdkonnasKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Karuke in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  osaline keelekümbluse rühm (eesti keele osa)Tööülesanded: * Luua mänguline ja turvaline kasvukeskkond, kus lapsed saavad end muretult tunda ja seeläbi areneda;* aredendada lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut;* kujundada suuresti lapse esmased suhtlemis-, õpi- ja koostööoskused;* korraldada laste päeva lasteaias sealhulgas õppe- ja kasvatustegevust mängulises vormis ja lõimivalt;* suhelda lapsevanematega.Omalt poolt pakume: * Vabadust loominguliste ideede teostamiseks;* võimalust õppimiseks ja eneseteostuseks (koolitused, seminarid);* sõbralikku meeskonda ja hubast töökeskkonda;* stabiilset ja motiveerivat töötasu.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Lasteaed Karuke in Other
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Muusikaõpetaja lasteaiasTööülesanded: * Ülesandeks on aidata lastel õppida mõistma ja armastama muusikat ning suunata neid musitseerimisest ja laulmisest rõõmu tundma.Omalt poolt pakume: * Vabadust loominguliste ideede teostamiseks;* võimalust õppimiseks ja eneseteostuseks (koolitused, seminarid);* sõbralikku meeskonda ja hubast töökeskkonda;* stabiilset ja motiveerivat töötasu.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,75...

 • Company Viljandi Kaare Kool in Kaare
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Tööülesanded: Kaare kooli ootab oma meeskonda klassiõpetajat, lihtsustatud õppekava 7. klassile. Omalt poolt pakume: •rõõmsameelset toetavat meeskonda•võimalust tegeleda enesetäiendusega•professionaalset tuge meeskonda sisse elamiselMuud nõuded: Vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele•soovitavalt varasem kogemus HEV-õpilaste õpetamisega•positiivne ellusuhtumine, hea suhtlemisoskus•valmisolek koostööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tallinna Lasteaed Pallipõnn in Läste
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  sõimerühmaTööülesanded: Viib läbi õppekasvatustööd, koostab rühma tegevuskava tulenevalt laste vanusest ja individuaalsusest, koostab lapse arengumapi, kujundab esteetilise ja õppekava toetava rühma keskkonna, hoiab lapsi tähelepanu all, teeb koostööd rühma töötajate, muusika - ja liikumisõpetajaga, logopeedi, lastevanematega lapse arengu toetamiseks, viib läbi lastevanemate nõustamisi, koosolekuid, arenguvestlusi, tegeleb enesetäiendamisega.Omalt poolt pakume: Koostöised, üksteiselt õppivad rõõmsameelsed töötajad, lasteaias olemas üldlogopeed ja eripedagoog.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Viljandi Jakobsoni Kool in Kooli
  10.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Kokkuleppel osaline või täiskoormusTööülesanded: Matemaatika õpetamine 5.-9.klassini. Nõuded: magistrikraad või sellele vastav haridustase (võib olla omandamisel); koostöine, iga õppija arengut toetav, valmisolek ennast ja kooli arendada.Omalt poolt pakume: Heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda; sõbralikku ja toetavat kollektiivi; erinevaid koolitusvõimalusi; arvukalt sportimisvõimalusi; huvitavaid ühistegevusi (rahvatants, võrkpall, bänd); kahte lisapuhkepäeva õppeaastas.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kolkja Lasteaed-Põhikool in Kooli
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  vene keel emakeelenaTööülesanded: Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest; õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust; õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet; õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni; õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.Omalt poolt pakume: Arengut toetav tööandja ja kogukond; konkurentsivõimeline palk; väikeklassid; hubane koolikeskkond; vene õppekeelega koolis keelekümbluse põhimõtete arendamiseks kaasarääkimine; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond; oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid; 56 kalendripäeva põhipuhkus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kolkja Lasteaed-Põhikool in Kooli
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Eesti keel teise keelena (muukeelsetele õpilastele I - III kooliaste)Tööülesanded: Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest; õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust; õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet; õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni; õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.Omalt poolt pakume: Arengut toetav tööandja ja kogukond; konkurentsivõimeline palk; väikeklassid; hubane koolikeskkond; vene õppekeelega koolis keelekümbluse põhimõtete arendamiseks kaasarääkimine; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond; oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid; 56 kalendripäeva põhipuhkus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kolkja Lasteaed-Põhikool in Kooli
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  8. ja 9.klass ( vene keel emakeelena)Tööülesanded: Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest; õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust; õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet; õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni; õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.Omalt poolt pakume: Arengut toetav tööandja ja kogukond; konkurentsivõimeline palk; väikeklassid; hubane koolikeskkond; vene õppekeelega koolis keelekümbluse põhimõtete arendamiseks kaasarääkimine; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond; oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid; 56 kalendripäeva põhipuhkus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kolkja Lasteaed-Põhikool in Kooli
  10.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Eesti keel teise keelena (muukeelsetele õpilastele I - III kooliaste)Tööülesanded: Oma töös lähtub õpetaja kooli põhieesmärkidest; õpetaja suunab õpilast omandama õppekava nõuetele vastavat haridust; õpetaja kujundab õpilase positiivset eluhoiakut ja maailmavaadet; õpetaja kujundab õpilase õpimotivatsiooni; õpetaja valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, konkursiks, võistluseks.Omalt poolt pakume: Arengut toetav tööandja ja kogukond; konkurentsivõimeline palk; väikeklassid; hubane koolikeskkond; vene õppekeelega koolis keelekümbluse põhimõtete arendamiseks kaasarääkimine; ajalooliselt, looduslikult ja kultuuriliselt mitmekesine elukeskkond; oodatud on ka ülikooliõpinguid lõpetavad kandidaadid; 56 kalendripäeva põhipuhkus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Lasnamäe Sotsiaalkeskus in Other
  10.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Tööülesanded: Otsime inglise keele õpetajat eakatele eesti keele baasil. Pakutav koormus on 3 (järjestikust) tundi nädalas.Töö võiks sobida hästi ka pensionärile või tudengile.Omalt poolt pakume: Pakume väikest teenistust ja toredat seltskonda. Kodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals Edit filters