Jobmonitor. Search results for Teaching professionals

120 Jobs found

Used filters:
 • Teaching professionalsx
Displaying 1-50 of 120 results.
 • Company Pärnu-Jaagupi Põhikool in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Inglise keele tundide andmineMuud nõuded: Nõudmised kandidaadile:hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus;algatusvõime ja loovus;korrektsus tööülesannete täitmisel;pingetaluvus.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Pärnu-Jaagupi Põhikool in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Eesti keele tundide andmineMuud nõuded: Nõudmised kandidaadile:hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus;algatusvõime ja loovus;korrektsus tööülesannete täitmisel;pingetaluvus.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,86...

 • Company Audru Lasteaed in
  05.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja töö.Muud nõuded: Vajalik pedagoogiline kõrgharidusKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kadrioru Saksa Gümnaasium in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Osalemine kooli tugimeeskonna töös.Pedagoogide nõustamine kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemise ja toimetuleku toetamisel.Kooli arendustegevuses osalemine.HEV koordinaatori töö.Omalt poolt pakume: Mentori tugi esimesel tööaastalKaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnasTähendusrikast ja mitmekesist töödArengu- ja koolitusvõimalusiMuud nõuded: Omab vastavat kvalifikatsiooni (võib olla omandamisel)Projektijuhtimise kogemus (soovituslik)Väärtustab koostöödVäga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskusKohusetundlikKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,8...

 • Company Rapla Vallavalitsus in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  (lapsehoolduspuhkuse asendaja) Tööülesanded: Eripedagoogi töökoht kuulub vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus keskastme spetsialistide teenistusgruppi. Eripedagoog hakkab tööle Rapla valla munitsipaallasteaedades koos logopeedidega. Ametikoha eesmärgiks on Rapla valla eripedagoogilist abi vajavate laste arengu toetamine, lapsest lähtuva individuaalse õppekava koostamisele kaasaaitamine, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine ja juhendamine eripedagoogiliseks korrektsioonitööks. Omalt poolt pakume: •perspektiiviga, huvitavat, mitmekesist ja vastutusrikast tööd;•asjatundlikke ja pühendunud kolleege;•erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;•põhipuhkust 56 kalendripäeva;•tööaega 35 tundi nädalas;•haigushüvitist haigestumise teisest päevast;•soodustusi oma tervise hoidmiseks;•sõ...

 • Company Antsla Gümnaasium in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaksTööülesanded: Sotsiaalpedagoog väärtustab koostööd kooli töötajate, laste ning vanemate koolitamisel-nõustamisel, tööd kontaktisikuna lastekaitse, politsei- ja sotsiaaltööd tegevate organitega ning laste kodudega; tööd koordinaatorina sõltuvusainete tarvitamise alases ennetustöös. Sotsiaalpedagoog on hea suhtleja, empaatiline ja kohusetundlik.Omalt poolt pakume: Toredaid kolleege, ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust, mitmekesiseid ühisüritusi, meeldivat töökeskkonda, paindlikku töökorraldust.Võimalust kasutada aastas kolme tervisepäeva.Väärtustame töötaja isiklikku elu, õppivat õpetajat, ühtekuuluvust, tähtpäevi.Antsla Gümnaasium on liitunud VEPA ja KiVa programmidega.Meie seas tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil koolis!Kodus tööta...

 • Company Tartu Raatuse Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Tagab oma ainetundides õppetöö toimimise ning õpilaste võimetekohase ainealase arengu. Muud nõuded: Edukas kandidaat:vastab kvalifikatsiooninõuetele;on avatud haridusinnovatsioonidele;teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja;on väga hea pingetaluvusega;on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid;oskab võõrkeeli;on korrektne töös dokumentidega;suudab iseseisvalt otsustada ja vastutadaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Raatuse Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Abiõpetaja on toeks haridusliku erivajadustega õpilastele, nende igapäevane abistamine individuaalselt ja õppetundides koostöös õpetajaga. Pakume töövõtulepingut.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Tartu Aleksander Puškini Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Poiste tööõpetuse- ja tehnoloogiaõpetaja (õpetamine eesti keeles)Tööülesanded: Põhikooli poiste tööõpetuse tundide ettevalmistamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: - kaasaaegset töökeskkonda,- toetavat meeskonda,- õpetajale väärilist töötasu,- arenemisvõimalustMuud nõuded: - kvalifikatsioonile vastav haridus- hea suhtlemis- ja koostööoskus- pingetaluvus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5- 0,7...

 • Company Tartu Aleksander Puškini Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Klassiõpetaja varajases keelekümblusklassisTööülesanded: Klassijuhataja juhendab ja nõustab oma klassi õpilasi ja nende vanemaid ning toetab igaõpilase individuaalset arengut, annab tunde.Omalt poolt pakume: - toredaid õpilasi;- meeldivaid kolleege;- kaasaegset õpikeskkonda;- arengu- ja koolitusvõimalusi.Muud nõuded: - erialale vastavat haridust, haridus võib olla ka omandamisel;- vastutustunnet ja korrektsust;- koostöövõimet, empaatiavõimet ja väga head suhtlemisoskust.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Aleksander Puškini Kool in
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Matemaatikaõpetaja (õpetamine eesti keeles)Tööülesanded: Põhikooli matemaatika tundide ettevalmistamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: - kaasaaegset töökeskkonda,- toetavat meeskonda,- õpetajale väärilist töötasu,- arenemisvõimalustMuud nõuded: - kvalifikatsioonile vastav haridus- hea suhtlemis- ja koostööoskus- pingetaluvus ja kohusetundlikkusKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5- 0,7...

 • Company Tartu Lasteaed Hellik in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine. Lastele arenguks vaimselt ja füüsiliselt turvalise keskkonna loomine. Laste arengu jälgimine ja analüüsimine. Vajadusel ülemajaliste ühisürituste korraldamine. Koostöö tegemine lastevanemate ning tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: Meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegseid töövahendeid ja -tingimusi. Töötamine süsteemis 2 õpetajat + õpetaja abi. Täienduskoolitusi.Muud nõuded: Ootame kandideerima avatud ja sõbralikke õpetajaid, kes tahavad teha meekonnatööd ja on valmis pingutama, et luua lastele parim arengukeskkond. Kasuks tuleb ELIIS-keskkonna tundmine.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Laste muusikatundide planeerimine ja läbiviimine lähtuvalt lasteaia õppe- ja tegevuskavadest, ürituste korraldamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, vahvaid ühisüritusi, sporditoetust, haigushüvitist haiguse esimesest päevast.Muud nõuded: Ootame Sind, kui oled erialase kõrgharidusega, loov ja rõõmsameelne, analüüsivõimeline ja oskad oma tegevusi planeeridaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12 tundi nädalas...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Osalise koormusegaTööülesanded: Laste liikumistundide planeerimine ja läbiviimine lähtuvalt lasteaia õppe- ja tegevuskavadest, spordipäevade korraldamine ja läbiviimine.Omalt poolt pakume: Toetavaid kolleege, vahvaid ühisüritusi, sporditoetust, haigushüvitist haiguse esimesest päevast.Muud nõuded: Ootame Sind, kui oled erialase kõrgharidusega, loov ja rõõmsameelne, analüüsivõimeline ja oskad oma tegevusi planeeridaKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12 tundi nädalas...

 • Company Keeleõpe OÜ in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Inglise keele tunnid 4-7 aastastele lastele ja 8-12 aastastele algklasside õpilastele.Kaks korda nädalas ja üks kord nädalavahetusel.Osakoormus: 12-14 ak.tundi nädalas.Kooliaasta septembrist - juunini.Omalt poolt pakume: Väiksed grupid (6-8 inimest), mugav asukoht, head töötingimused.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12-14 ak.tundi nädalas...

 • Company Keeleõpe OÜ in
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Eesti keele tunnid 4-7 aastastele lastele ja 8-12 aastastele algklasside õpilastele.Kask korda nädalas ja üks kord nädalavahetusel.Osakoormus: 12-14 ak.tundi nädalas. Kooliaasta septembrist - juunini.Omalt poolt pakume: Väiksed grupid (6-8 inimest), mugav asukoht, head töötingimused.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 12-14 ak.tundi nädalas...

 • Company Abja Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Põhikooli- ja gümnaasiumi keemiaõpetajaOmalt poolt pakume: Pakume heal tasemel tehnoloogilist baasi ja kaasaegset õpikeskkonda, sõbralikku ja toetavat kollektiivi, mitmesuguseid koolitusvõimalusi, arvukalt sportimisvõimalusi (spordikompleks koos ujulaga, staadion, terviserajad).Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja tööülesannete täitmine.Omalt poolt pakume: Pakume õpetajale, kes asub meie majas tööle, väga head töökeskkonda, ühisüritusi, soodsat toitlustamist, paindlikku töögraafikut, haigestumise korral haigushüvitist alates esimesest päevast, sport-ID sporditoetust.Muud nõuded: Ootame Sind, kui Sul on lasteaiaõpetajale nõutav kvalifikatsioon, oled loov, algatusvõimeline ja rõõmsameelne, kohusetundlik ja täpneKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Leie Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikoolis, õpilaste juhendamine, dokumentatsiooni täitmineOmalt poolt pakume: Head töökeskkonda, täiendus- ja koolitusvõimalusiKodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5 kohta...

 • Company osaühing Reiting PR in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  vene ja/või inglise keele baasilTööülesanded: Eesti keele õpetamine täiskasvanutele erinevatele tasemetele vene ja/või inglise keele baasil.Omalt poolt pakume: Projektipõhist tööd.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Alu Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tähtajatu töölepingTööülesanded: Muusikatunnid koolis 1.-4. klassini- 8 tundi nädalasMuusikategevused lasteaias- 0,5 ametikohtaVõimalus teha lisaks ringide juhendamistOmalt poolt pakume: Meil on uus kaasaegne kooli- ja lasteaiahoone. Renoveeritud 2017.a Kooliümbrus väga ilus.Koolis eraldi muusikaklass, lasteaia lastele ja õpilastele saal, palju erinevaid pille. Saab õpetada erinevaid rütmipille kasutama.Haigusraha alates 2. päevast, mõnus väike kollektiiv, väikese õpilaste arvuga klassid, kuni 11 õpilast.Muud nõuded: Kohusetundlik, rõõmsameelne, hea pinge taluvus, hooliv ja valmis meeskonnatööks. Hea suhtleja.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Tartu Lasteaed Midrimaa in
  01.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Lapsehoolduspuhkuse asendajaTööülesanded: Alushariduse tagamine 3-7a lastele.Omalt poolt pakume: Meeldivat tööõhkkonda õppivas organisatsioonis.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sihtasutus Innove in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: * lapse arengu- ja õpioskuste taseme, tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine•lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine•täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel•hindamistulemuste analüüsimine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine•koolivälise nõustamismeeskonna töös osalemine lapsele sobiva haridusmeetme soovitamiselOmalt poolt pakume: • võimaldame paindlikku tööaega • pakume 56 päeva puhkust• toetame sportimist ja tervislikke eluviise• oleme peresõbralik organisatsioon• meil on toetav ja professionaalne meeskond• tunnustame parimaid• pakume võimalust ja väljakutset anda oma panus hariduse valdkonna edendamisse Eestis!Muud nõuded: Ootame Sind oma...

 • Company Mittetulundusühing Vivere kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sisuka õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine vene keeles hariduslike erivajadustega õpilastele.Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu eesmärgistamine ja jälgimine.Koostöö tegemine lapsevanemate ja kolleegidega.Omalt poolt pakume: Lubame, et väärtustame Sinu tähendusrikast ja mitmekesist tööd, toetame professionaalset arengut ning pakume vajalikke koolitusi ja innustavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,2...

 • Company Mittetulundusühing Vivere kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Sisuka õppetegevuse planeerimine ja läbiviimine vene keeles hariduslike erivajadustega õpilastele.Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu eesmärgistamine ja jälgimine.Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega.Omalt poolt pakume: Lubame, et väärtustame sinu tähendusrikast ja mitmekesist tööd, toetame professionaalset arengut ning pakume vajalikke koolitusi ja innustavat meeskonda.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Elva Lasteaed Murumuna in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Lasteaiaõpetaja ülesanneteks on õppe-ja kasvatustöö korraldamine, mängulise ja turvalise keskkonna loomine, varajane märkamine ja koostöö lapsevanemate ning kolleegidega.Omalt poolt pakume: Töökoormust 1.0 ametikohta. Tegusat, rõõmsat ja keskkonnateadlikku kollektiivi. 3 tervisepäeva aastas. Personali üritusi. Asutusesiseseid töötubasid.Muud nõuded: Koolieelse lasteasutuse pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; lapsesõbralik ja soov lastega töötada; meeskonnatöö oskus; loovus ja algatusvõime; motiveeritud; hea suhtlejaKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kuressaare Ametikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, toredat töökollektiivi.Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing)Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Kuressaare Ametikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga seotud dokumentatsiooni täitmine, koostöö õppekavade ja rakenduskavade koostamisel jms õppetööalane tegevus.Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi, koolitusvõimalusi, toredat töökollektiivi.Muud nõuded: Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing)Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi kehalise kasvatuse õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ja ...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi eesti keele õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ja oled val...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi algklasside õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas k...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi kunsti ja käsitöö õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ja ol...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi metemaatika õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ja oled val...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi loodusainete õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas ...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi inglise keele õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: Pakume omalt poolt: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas ...

 • Company Sinimäe Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 02.06.2020

  Tööülesanded: Sinimäe Põhikool kuulutab välja konkursi HEV õpetaja ametikohale.Omalt poolt pakume: •loovat ja vaheldusrikast tööd väikeses ja toetavas kooliperes•häid võimalusi arendada ennast nii koos meeskonnaga kui individuaalselt•tuge meie kooli sisseelamisel•paindlikku töökorraldust ja kuni 70 päeva puhkust aastas•võimalust üürida soodsalt ametikorteritMuud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:•sul on omandatud või omandamisel õpetajana töötamiseks nõutud haridus või kvalifikatsioon või soovid teha karjääripööret ja hakata õpetajaks•soovid kujundada Eesti ja sh Ida-Virumaa tulevikku läbi tänaste laste ning noorte arendamise•pead oluliseks hoolivust, väärikust, ettevõtlikust ja pädevust ning soovid seda ka lastele edasi anda•soovid töötada ühes moodsamas koolimajas ja oled valmis andm...

 • Company Keeni Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustöö läbiviimine 7.-9. klassis, õpilaste juhendamine ja arengu toetamine, dokumentatsiooni täitmine.Omalt poolt pakume: Uuendusmeelset ja toetavat kollektiivi, vahvaid hetki toredate lastega ning võimalusi eneseteostuseks ja arenguks.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,3 kohta...

 • Company Keeni Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine algklassis.Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi; loomevabadust ja avatust uutele ideedele. Muud nõuded: Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele; hea suhtlemisoskus ja soov töötada õpilastega; eeldused meeskonnatööksKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saarepeedi Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Saarepeedi Kool Tööülesanded: * osalemine ainetundides aineõpetaja abistajana;* õpilaste toetamine õppetundides võib olla nii individuaalne kui ka suunatudsuuremale grupile;* suuremat abi vajavate õpilaste toetamisel on võimalik õpilast ka klassist väljaspoolindividuaalselt juhendada.Omalt poolt pakume: * hubast, sõbralikku, kaasaegset töökeskkonda;* meeldivat töökollektiivi.* vastutusrikast aga huvitavat tööd;* enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Saarepeedi Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Saarepeedi KoolTööülesanded: * õppeprotsessi planeerimine* õppeprotsessi läbiviimine ja analüüsimine* õppijate juhendamine ja toetamine* üldõppe arendamineOmalt poolt pakume: * hubast, sõbralikku, kaasaegset töökeskkonda;* meeldivat töökollektiivi.* vastutusrikast aga huvitavat tööd;* enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Saarepeedi Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Saarepeedi Kool Tööülesanded: * õpetajate digipädevuste kaardistamine, koolituste koordineerimine, korraldamine ja läbiviimine;* tehniline ja pedagoogiline nõustamine digitaalse õppevara loomiseks;* digiõppe-alaste metoodiliste ja digiõpet toetavate juhendmaterjalide koostamine ja nende levitamine koolis;* digiõppe-alase strateegia planeerimine ja elluviimine;* digitaalsete õpikeskkondade haldamine ja arendamine;* digiõppe ja IKT alaste projektide algatamine, juhtimine ja osalemine.Omalt poolt pakume: * hubast, sõbralikku, kaasaegset töökeskkonda;* meeldivat töökollektiivi.* vastutusrikast aga huvitavat tööd;* enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: EiKoormus, vahetused: 0,5...

 • Company Saarepeedi Kool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Saarepeedi KoolTööülesanded: * Töötada õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt tugisüsteemi suunatud õpilasega individuaalselt, selgitamaks välja õpilase erivajaduse iseärasus ning otsida koostöös teiste spetsialistidega õpilasele sobiv viis probleemi lahendamiseks.* Nõustada õpetajaid ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduste leidmisel individuaalse õppekava koostamine koostöös aineõpetajate ja teiste tugispetsialistidega.Omalt poolt pakume: * hubast, sõbralikku, kaasaegset töökeskkonda;* meeldivat töökollektiivi.* vastutusrikast aga huvitavat tööd;* enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.Kodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Kohtla-Järve Maleva Põhikool in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: 2. klassi juhendamine ja aineõpeOmalt poolt pakume: stabiilset töökohta, meeldivat kollektiiviKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Põhikool ja gümnaasiumiasteTööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikooli- ja gümnaasiumiastmes.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Elva Vallavalitsus in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaksTööülesanded: Elva Vallavalitsus võtab tööle tähtajaliselt haridusspetsialisti, kelle ülesandeks on üld-, alus- ja huvihariduse korraldamine Elva vallas.Täpsemad tööülesanded tulenevad ametijuhendist, mis on leitav Elva valla kodulehelt: elva.ee/toopakkumised.Omalt poolt pakume: Eneseteostusvõimalust koostööle orienteeritud meeskonnas; nüüdisaegset organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris.Muud nõuded: Edukal kandidaadil on :- kõrgharidus;- varasem töökogemus hariduse valdkonnas;- varasem protsesside juhtimise kogemus;- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;- väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;- vastutus- ja otsustusvõime, hea pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;- kõrge...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Inglise keele õpetamine põhikooliastmesOmalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppija erivajaduste märkamine, hindamine ja vajaliku toe pakkumine koostöös kooli meeskonnaga.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Füüsikatundide andmine põhikoolis ning valikkursuste läbiviimine gümnaasiumiosas.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

 • Company Otepää Gümnaasium in
  01.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  Tööülesanded: Õppeprotsessi kavandamine ja läbiviimine, õppetööalase dokumentatsiooni täitmine.Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Häid sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi ning looduskaunist keskkonda.Muud nõuded: Vastavus kvalifikatsiooninõueteleKodus töötamise võimalus: Ei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teaching professionals Edit filters